Seuraa 
Viestejä8643

"Maankäytön ja kaupunkien hiilidioksiditaseiden välisestä yhteydestä voitiin myös määrittää se kasvillisuuden osuus, jolla kaupungin vuotuinen hiilidioksiditase on nolla. Kun maapinta-alasta on noin 80 prosenttia kasvillisuutta, kaupungin päästöt ja kasvillisuuden hiilensidonta menevät päikseen."

Lainaus on tuolta tiedeuutisista.

Minulla on ammottava aukko ymmärryksessä tällä kohdalla. Miten tämä hiilensidonta prosessina toimii? Olen niin rajoittunut tämän ymmärrykseni aukon takia että kuvittelen tarvittavan jotain toimenpiteitä sen kasvaneen biomassan suhteen. Se on dumpattava porareikiin tai muutettava alkuaineiseksi hiileksi ja sekoitettava maaperään, jotta kuvitelma muuttuu todeksi. Tai sitten on tuosta biomassasta tuotettava koko ajan kaupungin tarvitsema energia. Rajoittuneella ymmärrykselläni olen siis sallinut itseni ymmärtää, että kasvava ja lahoava on tasapainotilassa sitomatta oikeasti yhtään mitään kuin kertaluontoisesti.

Voisiko joku valottaa tätä asiaa täsmällisesti. Tiettävästi kaupunkien biomassaa ei dumpata eikä aiota dumpata porareikiin. Eikä siitä tehdä energiaakaan. Ellei lasketa energiaksi sitä osuutta jonka virkamiehet polttavat takoissaan kaupunkipuita kaadettaessa. Miten siis syntyy tämä sidonta?

Hiirimeluexpertti. Majoneesitehtailija. Luonnontieteet: Maailman suurin uskonto. Avatar on halkaistu tykin kuula

Sivut

Kommentit (32)

Denzil Dexter
Seuraa 
Viestejä6665
Paul M
Rajoittuneella ymmärrykselläni olen siis sallinut itseni ymmärtää, että kasvava ja lahoava on tasapainotilassa sitomatta oikeasti yhtään mitään kuin kertaluontoisesti.Edes tasapaino ei välttämättä riitä, koska lahoamisessa syntyy usein myös metaania, eikä vain hiilidioksidia. Suomen oloissa on kyllä mahdollista, että biomassa kasvaa jatkuvasti. Esimerkiksi suo voi kasvaa paksuutta millin vuodessa, mikä on noin 10 kuutiota/hehtaari/vuosi.
Samoin metsämaan karikekerros voi kasvaa paksuutta ja onkin itseasiassa näin tehnyt, kun jääkauden jälkeen hietikko on muuttunut metsäksi.

Paul M
Seuraa 
Viestejä8643

Juttu on jotain näennäishapatusta. Miten tuollaisia voidaan julkaista? Onko Tiede taantunut Tieteen Kuvalehden tasolle?

Hiirimeluexpertti. Majoneesitehtailija. Luonnontieteet: Maailman suurin uskonto. Avatar on halkaistu tykin kuula

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Tuppu L 2.0
Seuraa 
Viestejä3156
Denzil Dexter
Esimerkiksi suo voi kasvaa paksuutta millin vuodessa, mikä on noin 10 kuutiota/hehtaari/vuosi.Mutta ei enää ojittamisen jälkeen. Suot kuivataan, niin ei se enää silloin kasva. Uutta suota tulee järvien kasvaessa umpeen.

On myös ihan virallisissa kirjoitta väitteitä, että sademetsät olisivat maapallon keuhkot. Tosiasiassa sademetsät ovat jopa tuottaneet hiilidioksidia, koska niitä poltetaan. Maapallon todelliset keuhot on levä.

Olen katsellut tätä Paul M aloitusta useamman kerran ja ajatellut kirjoittaa jotakin, mutta se on kerta toisensa jälkeen jäänyt tekemättä.

Ehkä nyt innostusta lisäsi se, että kävin Heurekassa monien vuosien jälkeen ja odotin, että siellä olisi jotakin konkreettisia fysikaalisia näyttöjä ilmastomuutoksesta, kun kerran lattia pinta-alasta on käytetty siihen tarkoitukseen suuri osa. No ei ollut kynttilöitä eikä hiilidioksidilla täytettyjä putkia, vaan lähinnä populismia. Yksi iso tila oli täynnä vettä ja keskellä jääkimpale sulamassa. Tämän sitten pitäisi olla tiedekeskus, joka popularisoi tiedettä tieteellisin keinoin. Olisin nyt odottanut joitakin rakennelmia kasvihuone efektistä ja kasvihuonekaasujen toiminnasta, joita kumminkin on olemassa.

Oma käsitykseni biomassan merkityksestä keuhkoina on siinä, että ne tuottaa happea. Hiilidioksidin sidonnassa se on merkityksetön, aivan kuten aloittaja ihmettelee.

Hiilenkiertohan tapahtuu aivan jossa muualla, emmekä varmaan edes tunne kunnolla kaikkia niitä mekanismeja, joita on olemassa. Esim. Lunkka kertoo paljon esimerkkejä ilmastohistorian kirjassaan. Merien levät tai kasvillisuus ylipäätänsä vaikutta hiilidioksidipitoisuuden syklisyyteen, koska se näyttää seuraavan vuodenaikoja, mutta oletettavasti moninaisemmin kuin osaamme kuvitella, sillä ne eivät pelkästään sido vaan myöskin mädäntyessään luovuttavat hiiliyhdisteitä.

Eräs suuri hiilen kierto tapahtuu planktoneissa. Eläin planktonit sitovat hiiltä kuoreensa ja nämä kuoret päätyvät merten pohjalle, joista sitten on muodostunut erilaiset kalkkikivet, joiden hyödyntäminen rakennusteollisuudessa vapauttaa hiilidioksidin takaisin ilmaan. Hiilen kiertoja toki on muitakin, mutta jopa vihreässä langassa on aina silloin tällöin artikkeleja, jossa merten pienellä liukoisella rautalisäyksellä uskottaisiin saatavaan huimia hiilensidonta lisäyksiä.

Aivan samoin kun emme tiedä kaikkien hiilidioksidi lähteiden volyymejä, emme oikein tiedä myöskään kunnolla kaikkia sidontamekanismeja ja kuinka adaptiivisia ne ovat.

Ylipäätänsä ei ole mitään todellista tieteellistä näyttöä, että lämpötila seuraisi CO2-pitoisuuksia. On vain historiallisesti hyvin lyhytaikaisia aikasarjoja, joissa lämpötila ja hiilidioksidin määrä korreloivat toistensa kanssa, josta sitten on arvottu korrelaation suunta, joka voisi olla aivan yhtä hyvin toisin päin, etenkin kun tiedetään, että lämpimämpään veteen liukenee vähemmän hiilidioksidia, jolloin löytyy selkeä tieteellinen perusta siten, että merien lämpeneminen johtaa suurempaan hiilidioksidi tasoon. Maapallon ilmastohistoria ei tue päätelmää, että hiilidioksidipitoisuuden nousu nostaisi globaalia lämpötilaa eikä ilmastohisoria tunnen ylipäätänsä mitään selkeää korrelaatiota hiilidioksidin ja globaalin lämpötilan välillä. Ikijäästä analysoidut pitoisuudet on jätetty kalibroimatta ja pahimmillaan siirretty aika-akselilla vallitsevia teorioita tukemaan.

Ylipäätänsä merien ja muidenkin vesien pinnalla (joita on 3/4 osaa maapallon pinnasta) on hiilidioksidin suhteen tasapaino, joka määrää mihin suuntaa hiilidioksidia liikkuu. Merestä hiilidioksidi voi poistua joko ilmaan takaisin tai eläinplanktonien kalkkikivikuorissa merenpohjaan muodostaen kalkkikiviesiintymiä.

Hiukan luonto-ohjelmia mukaillen, voisi sanoa, että elämä on alkanut meristä ja edelleen meret säätelevät pitkälti elämää - luultavasti enemmän kuin uskomme.

Oma pelkoni liittyy siihen, että nk. hiilidioksidi uskonto on hurmoshenkistä, joka jo perusteiltaan on hyvin kyseenalaisten tulkintojen varassa puhumattakaan siitä, että oikeastaan mitään ei kyetä selittämään nk. normaali fysiikalla vaan uskomuksilla. Kun maailmaa uhkaa ylikansoittuminen ja kaikenlainen luonnon pilaaminen, niin väärään uskomukseen tarttuminen syö resurssit kaikilta niiltä todellisten uhkien torjunnalta, joilla on todellista merkitystä. Katson itse kauhulla, miten kaikki julkisuuskoneistot, politiikka ja nuorisokasvatus on suggeroitu ilmastomuutosteorioiden taakse, ikään kuin tiede olisi enemmistöpäätöksiä.

Olen itse kirjoitellut useamman vuoden tälle palstalle, ja tehnyt teoreettisia laskelmia, jotka kaikki näyttäisivät 180-astetta toiseen suuntaan kuin vallitseva ilmastomuutosteoria - nämä laskelma löytyvät eri keskusteluketjuista ja niitä vastaan kirjoitettu kritiikki ei ole niitä murtanut. Itse asiassa samani kritiikki on johtanut korjauksiin laskelmissa, jotka ovat tehneet niistä parempia. Kiiitos siitä kaikille kommentoijille (niin puolest akuin vastaan), jos en ole aiemmin muistanut kiittää.

Mielestäni on hirvittävää että poliitikot ovat laittaneet kaikki panokset samaan koriin, joka kori lopulta näyttää pelkiltä hatarilta uskomuksilta. Hurjimpia olivat taannoisen pääministerimme Vanhasen puheet, joissa hän asetti tavoitteet sellaiselle energiankäytön tasolle, jossa Suomi on viimeksi ollut 1700-luvun lopulla.

terawatti - joudun puuttumaan sanontaasi "emme tiedä". Jos sinä ja kaverisi ette tiedä, niin voin keroa, että tieteessä nämä asiat tiedetään erittäin hyvin. Meillä on olemassa CO2 ja lämpötilan muutosdata lähes koko maapallon historian ajalta (googlaa vaikka Wikipediaa). Ja tulos on se, että nämä seuraavat toisiaan käytännössä täydellisesti. Ennen ihmisen moninaista vaikutusta, hitaat muutokset tässä systeemissä johtuivat hyvin monesta tekijästä (kuten mannerliikunnoista). Siis kumpikaan näistä (CO2, T) ei välttämättä ole syynä yhtenäisiin muutoksiin, vaan syy on joku kolmas ilmiö.

Hiilen sidonta on myös hyvin yksinkertainen asia - tärkein mittaluku on olemassa oleva biomassa. Biomassa taas muodostuu kaikesta eloperäisestä, mitä maapallolla on. Se voi olla elävää tai hajoamatonta entistä. Metsä, turve, maannos, levä, eläimet, orgaaniset sedimentit, jne. Ihmistoiminta on radikaalisti vähentänyt maapallolta biomassan kokonaismassaa (etenkin fossiilisten polttoaineiden käyttö). CO2 ilmakehässä on INDIKAATTORI MIKÄ KUVASTAA KAIKKEA tätä ihmistoimintaa. Siis kun ilmastonmuutosta kuvattaessa vedotaan CO2 pitoisuuteen ilmakehässä, tarkoitetaan usein tätä koko ihmistoiminnan prosessia, mitä CO2 kuvastaa ja mikä aiheuttaa lämpenemisen.

Academician
terawatti - joudun puuttumaan sanontaasi "emme tiedä". Jos sinä ja kaverisi ette tiedä, niin voin keroa, että tieteessä nämä asiat tiedetään erittäin hyvin. Meillä on olemassa CO2 ja lämpötilan muutosdata lähes koko maapallon historian ajalta (googlaa vaikka Wikipediaa). Ja tulos on se, että nämä seuraavat toisiaan käytännössä täydellisesti. Ennen ihmisen moninaista vaikutusta, hitaat muutokset tässä systeemissä johtuivat hyvin monesta tekijästä (kuten mannerliikunnoista). Siis kumpikaan näistä (CO2, T) ei välttämättä ole syynä yhtenäisiin muutoksiin, vaan syy on joku kolmas ilmiö.

Hiilen sidonta on myös hyvin yksinkertainen asia - tärkein mittaluku on olemassa oleva biomassa. Biomassa taas muodostuu kaikesta eloperäisestä, mitä maapallolla on. Se voi olla elävää tai hajoamatonta entistä. Metsä, turve, maannos, levä, eläimet, orgaaniset sedimentit, jne. Ihmistoiminta on radikaalisti vähentänyt maapallolta biomassan kokonaismassaa (etenkin fossiilisten polttoaineiden käyttö). CO2 ilmakehässä on INDIKAATTORI MIKÄ KUVASTAA KAIKKEA tätä ihmistoimintaa. Siis kun ilmastonmuutosta kuvattaessa vedotaan CO2 pitoisuuteen ilmakehässä, tarkoitetaan usein tätä koko ihmistoiminnan prosessia, mitä CO2 kuvastaa ja mikä aiheuttaa lämpenemisen.
Mitenkä se co2 korreloi siihen jos ihminen kääntää tuota lämmitintä 30%:a pienemmälle?
Jos se vaikuttaa, niin silloinhan se on inhimillisestä toiminnasta johtuvaa?
Jos se säteilylähde pienentää itsensä tehoa sen kolmanneksen, niin silloinhan ihminen ei kait vaikuta ilmaston lämpötilaan? Lämpeneekö vai kylmeneekö?
Ja miten sen voi torjua?

Perehdy IPCC:n ilmastonmuutoksen skenaarioihin (Ilmatieteenlaitos tai SYKE). Niissä on esitetty vaihtoehtoiset projektiot sille, miten ihmistoiminta (hallitusten ilmastopolitiikka) vaikuttaa lämpenemiseen.

JeanS
Seuraa 
Viestejä1383
Academician
Meillä on olemassa CO2 ja lämpötilan muutosdata lähes koko maapallon historian ajalta (googlaa vaikka Wikipediaa). Ja tulos on se, että nämä seuraavat toisiaan käytännössä täydellisesti.

Jeps, aina kun lämpötila on noussut/laskenut, niin CO2 määrä on muutama sata vuotta myöhemmin noussut/laskenut.

Ensinnäkään ei ole mitään merkitystä sillä fysikaalisesti mikä käyrä muuttuu "ensin" kun kyse on luonnonilmiöstä. Syynä kummankin käyrän nousuun on joku kolmas luonnonilmiö joka tapauksessa. Ihminen ei ollut tuolloin muutosta aiheuttamassa. Ja toiseksi koko tällainen väite on huuhaaharrastajien aivoitus - ei mikään tutkimustulos (tiedän, että eräät piirit ovat tällaisia juttuja julkaisseet). Nykyaikana, kun ihminen on nostanut ilmakehän GHG-pitoisuuksia, nousee lämpötila välittömästi.

Paul M
Seuraa 
Viestejä8643

Tästä hiilidioksidijutusta tehdään kuitenkin hyvää bisnestä. Ja tullaan tekemään. Päästökauppahömppä on esimerkki tästä. Mutta tuon bisneksen kuuluu tapahtua tietyssä hallitussa piirissä. Minkä takia? Tietenkin sen takia, että joku vetelee tuon päästökaupan naruja ja saa siitä miljardeja jotenkin. Pelkästään huijaamalla saivat jotkut kelmit muutama vuosi useita miljardeja. Kummallisesti asia vaiennettiin.

Jos asia toimisi objektiivisesti, olisi käynnissä kehitystyöhankkeitakin. Olen vuosikausia sitten visioinut, että jossain kehitysmaaoloissa voidaan tuottaa tehokkaasti puhdasta puuhiiltä tonnikaupalla päivässä pienissä yksiköissä. Tarkoituksena murskata tuo puuhiili maanparannukseen. Puhdas puuhiili pysyy alkuaineisena miljoona kertaa kauemmin kuin lahoava puu.

Joka tonnista puuhiiltä kehitysmaan Keijolle voisi antaa rahaa kuten päästökaupassa on annettava rahaa vauraitten yritysten kesken. Tämä siis esimerkki siitä miten objektiivisesti ottaen asiassa olisi tehtävissä jotain oikeasti arvokasta, mutta ei käy narujen kanssa yksiin. Sen sijaan täällä hehkutetaan kaupungissa kasvavasta risusta, jotta se korjaa jotain tuon kaupungin hiilitaseessa. Kai tähän taseeseen kuuluu laskea parvekeviljelijätkin. Sinnehän ne amppelitomaattien varret kuivuvat talveksi parvekkeille.

Hiirimeluexpertti. Majoneesitehtailija. Luonnontieteet: Maailman suurin uskonto. Avatar on halkaistu tykin kuula

espoo
Seuraa 
Viestejä104

Meret ovat todellisia hiilinieluja, lopputuote siellä on maaöljy/kaasu ja se kalkkikivi, muu on lillukanvarsia. Sademetsät ovat hiilimiiluja, melkein kaikki mikä sitoutuu palaa samantien. Tästä todisteena sademetsien hyvin ohut humuskerros vaikka metsät ovat olleet olemassa miljoonia vuosia, mitään ei kerry.

anxious
Seuraa 
Viestejä493

Nykyaikana, kun ihminen on nostanut ilmakehän GHG-pitoisuuksia, nousee lämpötila välittömästi.

Niinkö tapahtuu?
Laitappa joku käppyrä missä tämä näytetään..
Mitä viimeisimpiä olen nähnyt lämpotilakäyrä ja co2-käyrä ovat valovuosien päässä toisistaan.
Lämpötila ei 15 vuoden aikan ole juurikaan noussut, mutta hiilidioksiidi on tosiaan noudattanut IPCC:n malleja.

Paul M
...... Jos asia toimisi objektiivisesti, olisi käynnissä kehitystyöhankkeitakin. Olen vuosikausia sitten visioinut, että jossain kehitysmaaoloissa voidaan tuottaa tehokkaasti puhdasta puuhiiltä tonnikaupalla päivässä pienissä yksiköissä. Tarkoituksena murskata tuo puuhiili maanparannukseen. Puhdas puuhiili pysyy alkuaineisena miljoona kertaa kauemmin kuin lahoava puu.......Luin joitakin vuosia sitten Unto Seppäsen kirjan Synnin Miilu, joka kertoo hiilimiiluista kannaksella, joissa poltettiin puuhiiltä Pietarin herrasväkien tarpeeseen. Jotenkin tästä jäi kipinä, että pitäisi joskus koittaa puuhiilen tekoa.

Sitten törmäsin erään tuttavani terva harrastukseen. Hän poltteli omaa tervaa ja siinä sivussa syntyi puuhiiltä. Lopulta sitten kokeilin sitä itsekin. Tarvitaan vain umpi astia, joka on täynnä puu pilkkeitä ja pohjasta putki ulos, jota kautta saadaan kaasut ja tisleet ulos. Kun astiaa lämmitetään ulkopuolelta, tislaantuu sisällä oleva puu hiileksi, koska se ei saa happea. Tynnyrin kokoisella laitteella menee muutama tunti hiilestämiseen ja palkkioksi saa tervaa, jota voi käyttää vaikka hyttysten hätistämiseen, jos ei muuta keksi.

Itseäni kiinnosti vain kokeilu, mutta tällä tavoin puuhiiltä syntyy varsin helposti ja yksikertaisella laitteilla, mutta lämmitttäminen vaatii tehoa tämän kaltaisessa järjestelyssä varmaan paljon enemmmän kuin mitä sitä hiiltä syntyy. Joka tapauksessa itsellenikin tuli mieleen tuota puuhatessa, että jos tämän syntyneen hiilen hautaisi, olisi se pois hiilen kierrosta luultavasti ainakin siihen asti, kunnes joku sen löytäisi ja hyödyntäisi..

JeanS
Seuraa 
Viestejä1383
Academician
Ensinnäkään ei ole mitään merkitystä sillä fysikaalisesti mikä käyrä muuttuu "ensin" kun kyse on luonnonilmiöstä.

Höpö höpö jälleen kerran. Vaikka viivästetty korrelaatio ei välttämättä kerrokaan kausaliteetista, poissulkee se osan mahdollisuuksista. Jos kylmä sää aina edeltää jäätikön kasvua, ei voida väittää että jäätikön kasvu merkittävästi aiheuttaisi kylmää säätä.

Academician

Ja toiseksi koko tällainen väite on huuhaaharrastajien aivoitus - ei mikään tutkimustulos (tiedän, että eräät piirit ovat tällaisia juttuja julkaisseet).

Tarkoitat varmaan Shakun et al. (2012)-paperia??? Ainiin, se olikin julkaistu Naturessa (joka ei mukaasi julkaise tutkimuksia) ja siihen on vastannut mm. "hyvä ystäväsi" Don Easterbrook.

Muut lukenevat myös Shavivin vastauksen.

Academician

Syynä kummankin käyrän nousuun on joku kolmas luonnonilmiö joka tapauksessa. Ihminen ei ollut tuolloin muutosta aiheuttamassa.
...
Nykyaikana, kun ihminen on nostanut ilmakehän GHG-pitoisuuksia, nousee lämpötila välittömästi.

Kertoisitko vielä siitä fysikaalisesta ilmiöstä, joka erottellee vastineen GHG-pitoisuuksiin sen mukaan, onko niiden nousu tapahtunut ihmisen vai jonkin muun tekijän vaikutuksesta?

Googletin hiukan ja laitan oheen ehkäpä yksinkertaisimman periaatteen tehdä puuhiiltä kotikonstein:

http://www.kotinet.com/jarmo.raudaskosk ... poltto.htm

Jos puuhiiltä haluttaisiin tehdä massoittain, niin asia pitäisi varmaankin järjestää siten, että jostakin saisi jätelämpöä, jolla hiilestys astiaa lämmitetään. Ilman tätä lämmitykseen tarvitaan energiaa enemmän kuin mitä on syntyvässä puuhiilessä. Oikein aurinkoisissa olosuhteissa voisi ehkä kuvitella, että lämpö saataisiin aurinkopeileistä (siis vaikkapa Afrikassa). Suomalaisissa olosuhteissa kaiketi ainoa mahdollisuus olisi kuumat savukaasut jostakin laitoksesta.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat