Seuraa 
Viestejä518

Googletin ja kirjallisuuteen tutustuen yritin löytää tieteellistä faktaa niin eri aikakausien ilmastonmuutoksista kuten jääkausien alkamisajankohdista, päättymisistä, lämpöhuipuista sekä niiden vaikutuksista mm. ihmispopulaation siirtymisestä erialueilla. Hämmästyneenä ja osin harmistuneena havaitsin että tiede ei ole suinkaan kyennyt selvittämään huomattavalla tarkkuudella edes jääkausin aikaansaamien merenpinnan voimakkaiden laskujen ajankohtia. Mm. Punaisen meren voimakkaan laskun tarkka ajankohta on täysin määrittelemättä.

Myös nykyihmisen siirtyminen Afrikasta muihin maanosiin on perin epätarkalla mittauksella hahmotettavissa. Toisten aika uusien tutkimusten mukaan siirtyminen mm. Afrikasta Arabian niemilaalle (Jemenin kautta) olisi tapahtunut 70 000-100 000 vuotta sitten. Mutta äskettäin löytyi selviä merkkejä siitä että nykyisen Arabiemiraattien alueella olisi ollut nykyihmisen asutusta n.120 000 vuotta sitten.

Onko siis olemassa mahdollisuus että ihmisen siirtyminen ei välttämättä olisikaan sidoksissa aina ilmastonmuutokseen eli onko historiassa ollut ajanjaksoja jolloin on ollut nopeita harppauksenomaisia kehitysjaksoja jolloin ihmiset ovat voineet innovatiivisuudellaan siirtyä paikasta A paikkaan B vaikka ilmasto-olosuhteet puhuisivat tuollaista siirtymistä vastaan?

“Science is the belief in the ignorance of the experts” – Richard Feynman

Kommentit (2)

Arabiemiraateissa tehdyn löytö liittyi työkaluihin. Alueella ei ole tiettävästi löydetty vielä ihmisten jäännöksiä. Työkalut olivat sellaisia joita Neandertalilaiset eivät ainakaan silloin vielä osanneet tehdä (niiden löytöjen perusteella mitä Neandertal-ihmisestä tiedetään).

Eurooppaan siirtyneiden ensimmäisten nykyihmisten ajankohdaksi mainitaan usein 45 000 vuotta BP.

The “Neanderthals” or Homo sapiens neanderthalensis (HN) constitute a group of hominids, whose particular morphology developed in Europe during the last 350,000 y under the effect of selection and genetic drift, reaching its final form approximately 130,000 y ago (Klein 2003). This subgroup of hominids populated Europe and western Asia until the arrival of the first modern humans, Homo sapiens sapiens (HS), approximately 45,000 y ago (Mellars 1992). This arrival coincided with the beginning of Neanderthal decline, a process that occurred in less than 15,000 y and that is still not fully understood (Stringer and Davies 2001). An important question which remains to be assessed is whether Neanderthals could hybridize with modern humans and if they left some traces in the current modern human gene pool.Jääkausista ja interglasiaaleista:

-Elster-jääkausi: 230 000- 290 000 vuotta sitten
-Holstein interglasiaali, kesti n. 15 000 vuotta
-Saale jääkausi: 100 000-215 000 vuotta sitten
-Eem-interglasiaali, lämmin jakso kesti 10 000-11000 vuotta
-Veiksel-jääkausi alkoi 70 000-80 000 vuotta sitten
-60 000 vuotta sitten jäätikon reuna lähti perääntymään
-50 000 vuotta sitten lämmin jakso (interglasiaali)
-45 000 vuotta sitten alkoi aiempia nopeammin ilmaston kylmeneminen
-viimeisin jääkausi: kylmin ja kirein vaihe 18 000-20 000 vuotta sitten

Nykyihmisen leviämisen analysoinnin kannalta vaikeuksia tuo se, että jääkausien välillä oli huomattaviakin lämpimiä jaksoja (ei varsinaista interglasiaalia).

Saale jääkauden loppupuolella (n. 100 000 vuotta sitten) jäätikköä olisi siis pitänyt kertyä niin paljon että Punaisen Meren ylittäminen lienee silloin ollut kaikkein otollisinta. Arabian niemimaan ilmasto oli myös huomattavan sateinen ja alue oli täynnä virtaavia jokia sekä metsiköitä. Näin ollen nykyihminen on voinut aivan hyvin siirtyä myös jokilaaksoja pitkin syvälle sisämaahan. Ei ole niinkään varmaa että eteneminen olisi siis tapahtunut vain ja ainoastaan Arabian niemiaan eteläistä rannikkoa pitkin ja sieltä Iranin kautta Etelä-Aasiaan.

Nykyihmisen siirtymisvaiheen maapallolla Stephen Oppenheimerin mukaan:

1. 160 000 vuotta sitten asui nykyihminen vain itäisen Afrikan järvialueilla

2. 135 000- 160 000 vuotta sitten 4 ryhmää siirtyi eri suuntiin Afrikassa. Etelään, Kongon suuntaan, Länsi-Afrikan suuntaan ja koilliseen (rannikkoseudulle)

3. 115 000- 135 000 vuotta sitten ryhmä afrikkalaisia siirtyi pohjoista reittiä kohti nyk. Palestiinan aluetta aina Turkin seudulle asti. Tämä siirtyminen olisi tapahtunut tod. näk 125 000 vuotta sitten

4. Aavikoituminen ja ankarat olosuhteet tuhosivat ensimmäiset afrikkalaiset Palestiinan ja Turkin alueella. Ketään ei selvinnyt tuosta joukosta. Levantin alueelle siirtyneet tuhoutuivat viimeistään 90 000 vuotta sitten. Ankara kylmeneminen ja kuivuminen teki näistä alueista lohduttomia aavikoita.

5. N. 85 000 vuotta sitten joukko afrikkalaisia ylitti Punaisen meren sen kapeimmalta kohden. Ankara jääkausi oli laskenut merenpintaa jopa 100 metrillä jolloin kapeikon ylittäminen saattoi onnistua saaria ja matalikkoja pitkin. Joukko joka siirtyi nykyisen Jemenin etelärannalle oli tuskin 200 yksilöä suurempi. Kaikki "ei-afrikkalaiset" kansat polveutuvat näistä muuttajista

6. n. 6 000 vuodessa tämän joukon jälkeläiset asuttivat n. 9500 km:n matkalta rannikkoalueita Arabian niemimaalta aina Kiinan etelärannikolle asti (Iran, Pakistan Intia, Malesia,.Jaava, Borneo)

7. 74 000 vuotta sitten: jättimäinen Mount Toban tulivuorenpurkaus Sumatralla. 6 vuoden ajalta laajat alueet Pakistanissa, Intiassa ja Malesiassa peittyi n. 5 metriä paksuun tuhkaan. Nykyihmisten lukumäärän on arveltu pahimmassa vaiheessa pudonneen vain 10 000 aikuisyksilöön. Todennäköisesti asutukset Pakistanin ja Intian alueella hävisivät kokonaan. Asutusta jäi Arabian niemimaan rannikolle, Jaavalle, Borneoon sekä Kiinan kaakkoisrannikolle. Purkausta seurasi n. tuhat vuotta kestänyt jääkausivaihe.

8. 65 000- 74 000 vuotta sitten. Tuhon seurauksena uusien alueiden asuttamista.Malesian ja nyk. Bangladeshin uudelleen asuttaminen. Australiaan siirtyminen Timorin kautta. Uuteen Guineaan siirtyminen. Siirtymistä edesauttoin paikoin jopa 100 metrillä laskenut merenpinta.

[size=85:2qwsyg48]65 000 - 74 000 vuotta sitten maapallon väestö (nykyihmiset) oli jakaantunut kahteen erillään toisistaan oleville alueille historian erään valtavimman tulivuorenpurkauksen seurauksena.[/size:2qwsyg48]

9. 52 000-65 000 vuotta sitten. Intian uudelleen asuttaminen Mount Toban tulivuoren purkauksen aikaansaaman katastrofin jälkeen. Dramaattinen ilmaston lämpeneminen (52 000 vuotta sitten) sekä lisääntyneet sateet aikaansaivat sen että ihmiset pystyivät ensikerran - Kaksoisvirran vehreitä alueita pitkin siirtyä kohti Levantia aina Bosborille asti (n. 50 000 sitten).

10. 45 000- 52 000 pikkujääkausi. Siirtyminen Keski-Aasiaan ei vielä mahdollista. Mutta Euroopassa tapahtui siirtymistä Tonavan aluetta pitkin aina Itävaltaan sekä Etelä-Ranskaan asti.

11. 40 000 - 45 000 vuotta sitten. Laajamittaiset siirtymiset Itä-Aasian rannikkoalueilta syvälle sisämaahan, Keski-Aasiaan. Kiinaan alkoi. Ensimmäiset nykyihmiset Japaniin. Euroopassa siirtymistä etelään Iberian niemimaalle. Pohjois-Afrikan (Egypti) ja Keski-Eurooppa ja Venäjä yhä suljettu ihmisiltä ankaran ilmaston takia.

12. 25 000- 40 000 vuotta sitten. Jääkausi. Siirtolaisvirrat kohti Aasian itäosiiin sekä Mustanmeren pohjoisrannalle.

13. 22 000- 25 000 vuotta sitten. Beringin salmen ylitys. Ihmiset siirtyvät Amerikan länsirannikkoa pitkin Pohjois-Amerikkaan.

14. 19 000- 22 000 vuotta sitten. Jääkausi kiristyy. Amerikan mantereen populaatiot erillään toisistaan. Jopa länsirannikon rantaväylä jäätyi eikä siirtymisiä tapahtunut. Kaikki siirtyminen Euraasiassa pysyhdyksissä.

15. 15 000 - 19 000. Jääkauden ankarin vaihe n. 18 000 vuotta sitten. Amerikassa tapahtuu väestön siirtymistä jääalueen eteläpuolella USA: n eteläosiin, Keski-Amerikkaan sekä Etelä-Amerikan pohjoisrannikolle. Euraasiassa ei mitään siirtymisiä uusille alueille.

16. 12 500- 15 000 vuotta sitten. Etelä-Amerikan rannikkoalueille siirtyminen. Amazonin alueelle siirtyminen. Mantereen laajat sisäosat pääosin yhä asuttamatta. Euraasian asuttamisessa yhä katkos.

17. 10 000 -12 500 vuotta sitten. Pohjois-Amerikan uudelleenasuttaminen. Kanadan arktisten alueiden asuttaminen (aleautit, eskimot...) Beringenin alueen väestöllä.

18. 8 000 - 10 000 vuotta sitten. Mannerjäätikön nopea sulaminen alkaa. Pohjois-Euroopan asuttaminen. Sahara vihertää. Väestöä siirtyy Saharan kautta laajoille alueille Afrikan sisäosiin. Venäjän ja Siperian asuttaminen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat