Seuraa 
Viestejä41238

Vatkain esitti toisessa keskustelussa, että tästä aiheesta ei enää jatkettaisi siellä. Kunnioitan toivetta, pysyköön se söpöstelyketjuna. Kissat ovat söpöjä minunkin mielestäni.

Mutta kissat ovat muutakin. Kyseessä on Suomen luonnon monilukuisin pikkupeto, joka aiheuttaa Suomen lajistossa myös eniten tuhoa. Ja tietenkään tämä ei rajoitu pelkästään Suomeen vaan tuho on maailmanlaajuinen. Vuodenaikojen mukaan paikasta toiseen siirtyvinä lajeina linnut joutuvat altistumaan lukuisten eri alueiden kissoille.

Kirjoitin toiseen keskusteluun:

Luen parhaillaan mielenkiintoista kirjaa nimeltä "Maailma ilman meitä." Siinä on aiheesta mielenkiintoista tutkimustietoa. Lainaan pätkän:

"Lukuisten tutkimusten mukaan yksi kaupunkikissa tappaa vuosittain noin 28 saaliseläintä. Maatilojen kissoilla määrä on paljon suurempi, kuten Temple ja Coleman havaitsivat. He vertasivat omia tuloksiaan kaikkeen saatavilla olevaan tutkimustietoon ja arvioivat sen pohjalta, että Wisconsinin maaseudulla vapaina elelevät noin kaksi miljoonaa kissaa tappavat vuosittain vähintään 7,8 miljoonaa, mutta todennäköisesti jopa 219 miljoonaa lintua. Siis yksinomaan Wisconsinin maaseudulla. Koko maan tasolla puhutaan todennäköisesti jo miljardeista linnuista."

Suomen lintututkimuksen yksi uranuurtajista, Pentti Linkola, kirjoittaa esseessään Luonnonsuojelun vaiettu painajainen:

"Suomessa suhde kissaan on luonnonsuojelullekin niin arka, kissan kannatus väestössä niin suuri, että siitä vaietaan. Ja kuitenkin kissan merkitys luonnossa on aivan keskeinen, se on maan ylivoimaisesti runsaslukuisin petoeläin, jonka uhrit pelkästään lintumaailmassa voidaan arvioida miljoonissa joka vuosi. Eläinsuojelijan, joka hyökkää kiivaasti metsästystä vastaan, olisi hyvä tajuta, että kissa saattaa Suomessa tappaa yhtä paljon lintuja kuin koko maan metsästäjät, ja nisäkkäitä se tappaa monta vertaa enemmän."

Kissan osuutta lintulajien harvinaistumiselle ei todellakaan voi vähätellä. Esim. meidän naapurustossamme pyörii jatkuvasti useita kissoja verrattain pienellä pläntillä, ja ne kyllä erittäin tehokkaasti tuhoavat alueen lintujen pesinnät. Ja vaikka kissan "työ" asuntoon tunkevien hiirten saalistajana onkin ansiokasta, myös näiden piennisäkkäiden joukossa on harvinaisia lajeja. Esim. monet päästäiset, joita kissa ei edes syö, tappaa vain. Lisäksi kissan saalistuslistalle kuuluvat sammakot, sisiliskot ja perhoset. Moni niitty on kissan toimesta syöty perhosettomaksi.

Niin helpolla keinolla kuin kaulaan kiinnitettävällä kulkusella vähennetään monta kuolemaa. Valitettavasti tämä niksi kuitenkin toimii vain lintuihin.

----

Mitä voi tehdä, jos havaitsee kissan tappavan lintuja?

Ensisijaisesti kannattaa olla yhteydessä kissan omistajaan ja kertoa kissan tappaneen rauhoitettuja eläimiä ja pyytää omistajaa toimiin, ettei vastaavaa pääse tapahtumaan. Mikäli on pystynyt toteamaan ja dokumentoimaan (esimerkiksi valokuvin) kissan saalistaneen rauhoitetun eläimen ja tietää tai pystyy seuraamaan, mistä talosta kissa on, voi tehdä poliisille rikosilmoituksen luonnonsuojelulain rikkomisesta.

Vapaana liikkuvista kissoista kannattaa yleensä ensimmäiseksi olla yhteydessä niiden omistajiin. Mikäli havaitsee kissan vapaana järjestyslain määrittelemillä kohteilla taajamassa (mm. tiet, kadut, jalkakäytävät, torit, puistot, uimarannat, urheilukentät, hautausmaat), voi asiasta tehdä ilmoituksen poliisille. Kotipiirinsä ulkopuolella olevaa kissaa ei saa vahingoittaa, mutta sen voi pyydystää ja toimittaa kunnan irrallaan tavattujen eläinten hoitolaan. Maanomistaja voi – mikäli on todennut kissan villiintyneeksi – myös asianmukaisin metsästyslainsäädännössä kuvatuin menetelmin tappaa villiintyneen kissan omilta mailtaan. Kissan pyytäminen on kuitenkin suositeltavampi tapa, koska usein on vaikeaa varmistua kissan olevan villikissa.

Ruotsalaistutkimuksen mukaan kissat tappavat Ruotsissa noin 7 miljoonaa lintua vuodessa. Englannissa kissojen arvioidaan tappavan kesän aikana 27 miljoonaa lintua. Suomessa asiaa ei ole tutkittu, mutta on selvää, että miljoonaluokassa ollaan Suomessakin.

Suomessa tutkijat Kaarina Kauhala ja Katja Holmala ovat seuranneet kahdeksan radiopannoitetun kissan liikkeitä Virolahdella. Joukossa oli lemmikki- , navetta- ja villikissoja. Ne kaikki saivat liikkua vapaasti. Seurattujen kissojen elinpiirien keskikoko oli 110 hehtaaria. Vapaaksi luontoon päästetty kotikissakin ulottaa siis saalismatkansa kauas kotipihan ulkopuolelle. Englantilaistutkimuksen mukaan kissojen saalistus taajamissa on muutamien paljon maassa viihtyvien lajien osalta voimakkaampaa kuin lajien poikastuotto samoilla alueilla. Ilman muualta tulevaa täydennystä tiettyjen lajien runsaus olisi taajamissa nykyistä pienempi tai ne voisivat jopa puuttua.

Alla vielä tarkempaa tietoa siitä, mitä laki sanoo kissoista:

Järjestyslaki

On voimassa ”yleisillä paikoilla” eli kaikilla paikoilla, jotka on tarkoitettu yleisesti käytettäviksi tai joita tosiasiallisesti, pysyvästi tai tilapäisesti yleisesti käytetään, riippumatta siitä, kuka paikat omistaa. Tällaisia paikkoja ovat mm. tiet, kadut, jalkakäytävät, torit, puistot, uimarannat, urheilukentät, hautausmaat, yleisön käytössä olevat rakennukset, kulkuneuvot, virastot, toimistot ja ravintolat. Yksinkertaistaen: järjestyslaki koskee taajamia sekä niiden ulkopuolella olevia yleisesti käytettäviä kohteita.

Kissan omistajien on pidettävä huolta siitä, ettei eläin pääse kytkemättömänä yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille, kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle.

Käytännössä edellinen tarkoittaa, ettei kissaa saa pitää vapaana ilman valvontaa, sillä muuten ei voida varmistaa, ettei kissa menisi edellä mainituille kohteille. Kissa voi siis (periaatteessa) olla taajamassa kytkemättömänä , mikäli voidaan valvoa ja valvotaan, ettei se mene edellä mainituille kohteille, eikä riko luonnonsuojelulakia.

Metsästyslaki

Metsästyslaki määrittelee villiintyneen kissan rauhoittamattomaksi eläimeksi. Mikäli kissa hankkii säännöllisesti ravintonsa luonnosta, eikä se näytä liikkuvan oman pihan läheisyydessä, se voidaan tulkita villiintyneeksi. Villiintynyt kissa luetaan rauhoittamattomaksi eläimeksi, jonka eläinsuojelulain mukainen tappaminen on maanomistajan luvalla luvallista.

Käytännössä on kuitenkin hyvä riittävin toimin varmistaa, että kyseessä on todellakin villiintynyt kissa. Metsästyslaki kieltää kotieläimeksi otetun kissan heitteillejätön ja hylkäämisen sakkorangaistuksen uhalla. Heitteillä oleva eläin tarkoittaa joko koditonta lemmikkieläintä tai sellaista lemmikkieläintä, joka on omistajansa tai haltijansa kotipiirin rajojen ulkopuolella, eikä kenkään muun omistajan tai haltijan hallinnassa tai valvonnassa.

Vapaana luonnossa ilman valvontaa liikkuvan kissan voi pyydystää elävänä ja viedä kunnalliseen löytöeläinhoitolaan. Sieltä omistaja voi sen sitten hakea.

Eläinsuojelulaki

Eläimen on omistajansa taholta saatava riittävästi ravintoa, juotavaa ja muuta tarvitsemaansa hoitoa. Eläimen hoidotta jättäminen on kiellettyä. Kissan pitäminen siten, ettei sille anneta ruokaa vaan se hakee ravintonsa luonnosta, on eläinsuojelulain vastaista ja rangaistavaa. Sairaan, vahingoittuneen tai muuten avuttomassa tilassa olevan kotieläimen (myös kissan) löytäjän on autettava eläintä tai ilmoitettava siitä omistajalle, kunnaneläinlääkärille, terveystarkastajalle tai poliisille.

Lain mukaan kunnilla on velvoite huolehtia irrallaan tavattujen koirien, kissojen ja muiden pienten lemmikkieläinten tilapäishoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 vuorokauden ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, luovuttaa tai lopettaa se. Kunnalla on myös oikeus periä eläimen omistajalta korvaus talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta.

Luonnonsuojelulaki

Luonnonsuojelulaki kieltää rauhoitetun eläimen tappamisen. Kaikille rauhoitetuille linnuille sekä riistalinnuille on määritelty niiden korvausarvo, mikäli ne tapetaan luvattomasti. Luvattomasta tappamisesta rangaistuksena on paitsi kyseinen yksilön/yksilöiden korvausarvon maksaminen valtiolle myös yleensä sakkorangaistus.

Ihmisen omistamat eläimet, myös kissa, ovat omistajansa vastuulla eli omistaja vastaa niiden teoista. Mikäli kissa tappaa rauhoitetun eläimen, on omistaja vastuussa kissan teosta ja rangaistava osapuoli. Mikäli havaitsee kissan tappavan rauhoitetun linnun, kannattaa pyrkiä kuvaamaan tapaus ja ilmoittaa tapauksesta poliisille. Erityisen tärkeää on selvittää, mistä osoitteesta kissa on kotoisin, sillä poliisilla ei ole aikaa selvittää kissan omistajaa. Esimerkiksi varpusen tappamisesta joutuu maksamaan valtiolle 34 euroa ja pyrstötiaisesta 252 euroa.

http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/faq-suojelu.shtml

-----

Tässä kirjoituksessa on paljon sellaista faktaa, joka ihmisiltä monesti unohtuu kissoja silitellessämme. Esim. tuossa Vatkaimen keskustelussa parikin nimimerkkiä ilmoittautui kissojen suorittaman joukkoteurastuksen kannattajiksi erilaisin pitämättömin argumentein.

Ilmeisesti järkevin tapa pitää kissoja ulkona olisi rakentaa niille riittävän iso katettu häkki. Kulkuset kissan kaulassa auttavat jonkin verran, mutta eivät estä sitä napsimasta myös sellaisia pikkunisäkkäitä, hyönteisiä ja sammakkoeläimiä, joita ei olisi väliksi tappaa. Satunnaisia lintusaaliitakin se saa kulkusista huolimatta. Kokemusteni mukaan kissa ei oikein sovellu kaulahihnassa talutettavaksi eläimeksi, vaikka jotkut yksilöt varmasti oppivat siihenkin.

En toivo tästä kissojen haukkumisketjua. Meitä kissojen omistajia saa kyllä haukkua.

Teuvo: "Aweb on tosi tyhmä eikä Hänen tyhmempää ole kuin Phony, asdf, Mummo"

Sivut

Kommentit (804)

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
Aweb

Tässä kirjoituksessa on paljon sellaista faktaa, joka ihmisiltä monesti unohtuu kissoja silitellessämme. Esim. tuossa Vatkaimen keskustelussa parikin nimimerkkiä ilmoittautui kissojen suorittaman joukkoteurastuksen kannattajiksi erilaisin pitämättömin argumentein.Koska minä olin ainut nimeltä mainittu, jota Aweb noine mainituine pitämättömine argumentteineen moisesta syytti, niin tätä pitää hieman oikaista. Minä en missään vaiheessa ole kannattanut kissojen mahdollisesti suorittamaa joukkoteurastusta kuten en mitään muutakaan Awebin lukuisista perusteettomista olkinukkeajatelmista, joita vastaan hyökkäämällä hän sitten kuvitteli argumentoivansa jotakin ja sai aikaan lähinnä suurenmoisen pahastumiseni epäasiallisuudestaan (joka on kyllä systemaattinen toimintatapa hänellä).

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

offmind
Seuraa 
Viestejä17175
Aweb
Vatkain esitti toisessa keskustelussa, että tästä aiheesta ei enää jatkettaisi siellä. Kunnioitan toivetta, pysyköön se söpöstelyketjuna. Kissat ovat söpöjä minunkin mielestäni.

Mutta kissat ovat muutakin. Kyseessä on Suomen luonnon monilukuisin pikkupeto, joka aiheuttaa Suomen lajistossa myös eniten tuhoa. Ja tietenkään tämä ei rajoitu pelkästään Suomeen vaan tuho on maailmanlaajuinen. Vuodenaikojen mukaan paikasta toiseen siirtyvinä lajeina linnut joutuvat altistumaan lukuisten eri alueiden kissoille.

Kirjoitin toiseen keskusteluun:

Luen parhaillaan mielenkiintoista kirjaa nimeltä "Maailma ilman meitä." Siinä on aiheesta mielenkiintoista tutkimustietoa. Lainaan pätkän:

"Lukuisten tutkimusten mukaan yksi kaupunkikissa tappaa vuosittain noin 28 saaliseläintä. Maatilojen kissoilla määrä on paljon suurempi, kuten Temple ja Coleman havaitsivat. He vertasivat omia tuloksiaan kaikkeen saatavilla olevaan tutkimustietoon ja arvioivat sen pohjalta, että Wisconsinin maaseudulla vapaina elelevät noin kaksi miljoonaa kissaa tappavat vuosittain vähintään 7,8 miljoonaa, mutta todennäköisesti jopa 219 miljoonaa lintua. Siis yksinomaan Wisconsinin maaseudulla. Koko maan tasolla puhutaan todennäköisesti jo miljardeista linnuista."

Suomen lintututkimuksen yksi uranuurtajista, Pentti Linkola, kirjoittaa esseessään Luonnonsuojelun vaiettu painajainen:


Ihmettelinkin miksi aloitus oli niin pohjattoman typerä mutta Linkolan sekoiluihin vetoaminen selittääkin suhteellisuuden tajun kadottamisen lintujen suhteen

Ja jos joku tutkija arvioi kissojen tappamien lintujen lukumääräksi 7.8 tai jopa 219 miljoonaksi, niin tuollainen "pieni" ero ääripäiden välillä kyllä saa epäilemään, että arviossa kyse onkin vain puhtaasta hihasta vetäisystä.

Lisäksi kehottaisin aloittajaa hieman pyöräilemään jonkin vilkkaasti liikennöidyn tien reunaa muutamana kesäiltana ja laskemaan näkemänsä kuolleet linnut ja arvioimaan kuinka monta kymmentä miljoonaa lintua autot tappavat joka vuosi Suomen maanteillä.

Ja aloittaja ilmeisesti myös äärimmäisesti vihaa tuulivoimaloita ja varsinkin sähkölinjoja jotka nekin tappava lintuja paljon enemmän kuin kissat.

Lisäksi kissan syyttäminen siitä että se on pienpeto on sekin aika hupaisaa jos huomioi sen, että ihminen on hävittänyt tai karkottanut asutusten läheltä lähes kaikki muut pienpedot jotka myös pyydystävät lintuja. Miksi kissa muka on pahempi peto kuin vaikkapa kärppä, supikoira tai näätä? Ja petolinnuthan ne varsinkin tappavat muita lintuja. Ja myös ne tuhannet minkit joita eläinrakkaat kettutytöt ovat Suomenkin luontoon vapauttaneet.

Ja vaikka kotikissa ns. "ei kuulu suomalaiseen luontoon", niin kyllähän kissapeto tänne ekosysteemiin sopii, kun on ennenkin sopinut ilveksen muodossa (jonka senkin populaation koko on ihmisen rajoittama).

Ja kissahan ei ole edes munarosvo. Ehkä oravatkin pitäisi hävittää lintusia vähentämästä?

Ja ehdottomasti suurin syy viime vuosikymmenten aikana tapahtuneeseen lintujen määrän muutoksiin on maaseudun ja maanviljelyn rakennemuutos ihan jo salaojituksesta lähtien. Siihen verrattuna kissan merkitys lintujen lukumäärän muutoksille on täysin marginaalinen.

“He was a dreamer, a thinker, a speculative philosopher...or, as his wife would have it, an idiot.” Douglas Adams

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Kosh
Seuraa 
Viestejä21228

Bravo, offmind. Rautainen tekstisi sisälsi kaikki oleelliset ja ohittamattomat argumentit. Nyt joudume odottamaan, millaisilla olkinukeilla ja syytöksillä nimimerkkisi liataan vastineeksi, argumenttiesi ohittamiseksi...

Jaa, yksi unohtui, joka oli se, että taajamat ja lintulaudat.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228

Kommentoin vielä offmindin hyvää tekstiä hieman.

offmind

Lisäksi kissan syyttäminen siitä että se on pienpeto on sekin aika hupaisaa jos huomioi sen, että ihminen on hävittänyt tai karkottanut asutusten läheltä lähes kaikki muut pienpedot jotka myös pyydystävät lintuja. Miksi kissa muka on pahempi peto kuin vaikkapa kärppä, supikoira tai näätä? Ja petolinnuthan ne varsinkin tappavat muita lintuja. Ja myös ne tuhannet minkit joita eläinrakkaat kettutytöt ovat Suomenkin luontoon vapauttaneet.Me elämme niin metsässä, että pihapiirissä liikuskelee sekä supikoiraa että kärppää ja metsästä kuuluu joskus ilveksen ölinää. Riesaksi asti toisinaan yleistyvistä oravista puhumattakaan. Kissamme kuitenkin syövät/tappavat 99,75%:sesti jyrsijöitä, kuten metsämyyrä, kotihiiri ja päästäinen. Lintukannasta huolehtinevat nuo muut.

Kettutyttöjä näillä main ei esiinny.

offmind

Ja vaikka kotikissa ns. "ei kuulu suomalaiseen luontoon", niin kyllähän kissapeto tänne ekosysteemiin sopii, kun on ennenkin sopinut ilveksen muodossa (jonka senkin populaation koko on ihmisen rajoittama).Tässä viittaamassasi näkemyksessä vallitsee taas vanha kunnon luonnon mystifiointi. Ajatus, jonka mukaan ihminen ja ihmisen vaikutus ei kuuluisi luontoon. Valitettavasti, kuten itsekin kirjoitit, perinnemaisemien häviäminen on yksi suurimpia tämänhetkisiä uhanalaistumiseen johtavia kehityskulkuja Suomessa. Kissa on myös oleellinen osa perinne- ja kulttuurimaisemaa, sillä se on AINA kuulunut kiinteästi ihmisasutuksiin. Kissa on palvellut maalla sekä kaupungissa rottien ja hiirien kurissapitäjänä, se on lyöttäytynyt ihmisyhteisöjen kanssa symbioosiin. Kissa ei kuulu vapaana luontoon, villikissat kannattaa hävittää siin missä muutkin vieraat tulokaslajit ja pienpedot varsinkin. Mutta ihmisen kulttuuriympäristöön ja perinnemaisemaluontoon se kuuluu aivan takuulla.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Tuppu L 2.0
Seuraa 
Viestejä3156

Omien havaintojen mukaan kissat eivät oikein helposti saa lintuja kiinni. Hiiret sen sijaan katoavat kissan myötä, mutta pikkulintuja liikkuu aivan kuin muulloinkin. Aivan hyvin pystyy pitämään ruokinta-astioita linnuille ja kissaa, eikä mitään ongelmaa ole. Koirat tuntuvat enemmänkin vähentävät bioversiteettiä. Jos koira on pihalla, niin heti vähenee erilaisten eläinten liikuvuus lähistöllä. Koirat kuseskelee ympäriinsä, niin ei mitkään fasaanit, jänikset tai muutkaan vastaavat eläimet liiku pihalla.

Mitä sitten tulee tulokaslajeihin, niin aika hiljasta täälläkin on ollut 10 000 vuotta sitten. On melko naurettavaa puhua Suomen alkuperäisestä eläinmistöstä. Norpat ja sudet taitavat olla vanhoja lajeja, että niiden kantaa pitäisi kasvattaa.

TieKu
Seuraa 
Viestejä581

Kaikki ilmeisesti tuntuvat autuaasti unhohtavan miksi se niin maan perusteellisen tuhoisa eläin nimeltään kissa tuolla luonnossa maleksii, ettei vain syyllinen olisi kaikkeuden kingi nimeltään ihminen. En tarkoita, etteikö ne kissat aiheuttaisi tuhoa mutta pientä se on siihen verrattuna mitä ihminen saa aikaan. Kissa on muuten luonteeltaan hyvin laiska, ja kunnolla hoidettuna myöskin toteuttaa tätä luonteen piirrettään, ainakin tuo oma katti näin toimii, hyvä kun syömään viitsii herätä, tai sen se kyllä muistaa. Eli kissille nannaa nokan eteen ja lisääntymisvälineet huis pois, niin kissi on varsin sopuisa eläin.

Aweb
Seuraa 
Viestejä41238
Kosh

Koska minä olin ainut nimeltä mainittu,En ole maininnut sinua nimeltä. Pysy pois minun keskusteluistani, kuten lupasit.

Teuvo: "Aweb on tosi tyhmä eikä Hänen tyhmempää ole kuin Phony, asdf, Mummo"

offmind
Aweb
"Lukuisten tutkimusten mukaan yksi kaupunkikissa tappaa vuosittain noin 28 saaliseläintä. Maatilojen kissoilla määrä on paljon suurempi, kuten Temple ja Coleman havaitsivat. He vertasivat omia tuloksiaan kaikkeen saatavilla olevaan tutkimustietoon ja arvioivat sen pohjalta, että Wisconsinin maaseudulla vapaina elelevät noin kaksi miljoonaa kissaa tappavat vuosittain vähintään 7,8 miljoonaa, mutta todennäköisesti jopa 219 miljoonaa lintua. Siis yksinomaan Wisconsinin maaseudulla. Koko maan tasolla puhutaan todennäköisesti jo miljardeista linnuista."

Suomen lintututkimuksen yksi uranuurtajista, Pentti Linkola, kirjoittaa esseessään Luonnonsuojelun vaiettu painajainen:


Ihmettelinkin miksi aloitus oli niin pohjattoman typerä mutta Linkolan sekoiluihin vetoaminen selittääkin suhteellisuuden tajun kadottamisen lintujen suhteen

Ja jos joku tutkija arvioi kissojen tappamien lintujen lukumääräksi 7.8 tai jopa 219 miljoonaksi, niin tuollainen "pieni" ero ääripäiden välillä kyllä saa epäilemään, että arviossa kyse onkin vain puhtaasta hihasta vetäisystä.
Piilokameratutkimusten mukaan kiltti kotikissakin tappaa keskimäärin 2 eläintä viikossa. 2 miljoonaa kotikissaa tappaa siten 2*52.17*2M = 208 miljoonaa eläintä vuodessa.

Maalaiskissat tappavat sitten enemmän.
http://news.yahoo.com/blogs/sideshow/ki ... 18851.html

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
Aweb
Kosh

Koska minä olin ainut nimeltä mainittu,En ole maininnut sinua nimeltä.Olet. Teit sen oheiseen tyyliin vastaamalla viestiini:

Kosh
Aweb

Niin no tämä väitehän nyt on täysin kestämätön ja täyttä potaskaa.

Minun on vaikea uskoa, että tuollaista potaskaa syntyy sinun näpeistäsi.

Uskomatonta, että sinä et tajua näin triviaalia asiaa.

Se että se on sinusta huvittavaa, kertoo karusti, ettet tajua koko jutusta yhtään mitään. Ilmeisesti luontosuhteesi on paljon pahemmin vääristynyt kuin olin kuvitellut.

Kakka kuuluu maailmaan, ja jos sinua ärsyttää se tuolla tavalla, jopa siinä määrin, että pidät kissojen linnunsaalistusta hyvänä asiana, niin aika vieraantunut kyllä olet todellisuudesta. Harmi, että tavallasi ajattelevia ihmisiä on nykyään niin paljon.

Sinun asenteesi aiheuttaa lajien sukupuuttoja.
Hohhoijaa, olisihan se pitänyt arvata. Sinulle ei näemmä voi vastata missään aiheessa millään lailla joutumatta suunnattoman ja kohtuuttoman valheellisiin ja aiheettomiin syytöksiin ja muuhun olkinukkeiluun perustuvan ad hominem-loanheiton uhriksi. Sinä keksit ihan uskomatonta paskaa nimimerkkiäni kohtaan taas jostain ihan tyhjästä ilman mitään järjellisiä perusteita. Mikä hitto sinua oikein riivaa? Veikö joku sinulta lapsena liian monta kertaa tikkarin suusta vai häh?

Säälittävää. Hyvästi. Olen saanut tarpeekseni sikailustasi.
Kyllä se on jokaiselle keskustelun lukeneelle täysin selvää, keneen muiden muassa viittaat tämän ketjun avauksessasi. Ilmaisethan tuossakin ihan suoraan tuon harhaisen, totuudenvastaisen käsityksesi että pitäisin muka kissojen linnunsaalistusta hyvänä asiana.

Aweb

Pysy pois minun keskusteluistani, kuten lupasit.Harhasi alati pahenevat? En ole mitään tuollaista luvannut. Nämä keskusteltu eivät ole sinun keskusteluitasi myöskään.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Aweb
Seuraa 
Viestejä41238
offmind

Ihmettelinkin miksi aloitus oli niin pohjattoman typerä mutta Linkolan sekoiluihin vetoaminen selittääkin suhteellisuuden tajun kadottamisen lintujen suhteenPentti Linkola on yksi merkittävimmistä lintututkijoista ja niiden rengastajista Suomessa. Vaikka olisit täysin eri mieltä hänen tulevaisuusvisioittensa kanssa, ei kannattaisi aliarvioida konkreettista rengastus- ja tilastotyötä, jota hän on tehnyt koko ikänsä.

Ja jos joku tutkija arvioi kissojen tappamien lintujen lukumääräksi 7.8 tai jopa 219 miljoonaksi, niin tuollainen "pieni" ero ääripäiden välillä kyllä saa epäilemään, että arviossa kyse onkin vain puhtaasta hihasta vetäisystä.Sinulta jäi huomaamatta englannissa ja ruotsissa tehdyt tutkimukset, jotka kyllä tukevat miljoonien ja miljardien lintujen vuosittaista kuolemaa kissojen kynsissä.

Lisäksi kehottaisin aloittajaa hieman pyöräilemään jonkin vilkkaasti liikennöidyn tien reunaa muutamana kesäiltana ja laskemaan näkemänsä kuolleet linnut ja arvioimaan kuinka monta kymmentä miljoonaa lintua autot tappavat joka vuosi Suomen maanteillä.Valitettavasti tuo ei ollenkaan vähennä kissojen aikaansaamaa tuhoa, vaan päinvastoin pahentaa sitä. Kissa on yksi merkittävä rasite lintukannoille ihmisen aikaansaamien muiden syiden lisäksi.


Lisäksi kissan syyttäminen siitä että se on pienpeto on sekin aika hupaisaa jos huomioi sen, että ihminen on hävittänyt tai karkottanut asutusten läheltä lähes kaikki muut pienpedot jotka myös pyydystävät lintuja.Valitettavasti tämäkään ei pidä paikkaansa. Ihminen on mm. toimillaan tuonut Suomeen sellaiset lintuja tuhoavat lajit kuin minkin, supikoiran ja rotan. Myös linnustossa itsessään tapahtuneet vääristymät ovat ihmisen aikaansaannosta. Tiettyjä muita lintulajeja tuhoavia lintuja on onnistuttu runsastuttamaan esim. kaatopaikkojen ja väärin kohdistetun ja toteutetun suojelun avulla. Esim. huuhkajien määrä on runsastunut kohtuuttomasti, ja huuhkaja hyvin tehokkaasti tuhoaa reviiriltään kaikki pienemmät petolinnut.

Miksi kissa muka on pahempi peto kuin vaikkapa kärppä, supikoira tai näätä?Siksi koska niitä on moninkertaisesti enemmän.

Ja vaikka kotikissa ns. "ei kuulu suomalaiseen luontoon", niin kyllähän kissapeto tänne ekosysteemiin sopii, kun on ennenkin sopinut ilveksen muodossa (jonka senkin populaation koko on ihmisen rajoittama).Ilves ei ole laisinkaan vastaava kissalaji kuin kotikissamme. Se pyydystää ravinnokseen tyystin erilaisia eläimiä. Lisäksi ihminen todellakin erittäinkin tehokkaasti rajoittaa sen populaatiota, mitä ei tehdä kissan kohdalla. Päinvastoin ihminen kasvattaa kissojen määrää.

Ja kissahan ei ole edes munarosvo. Ehkä oravatkin pitäisi hävittää lintusia vähentämästä?Kissasta on linnustolle sellainen pieni hyöty, että se todellakin vähentää oravien määrää.

Ja ehdottomasti suurin syy viime vuosikymmenten aikana tapahtuneeseen lintujen määrän muutoksiin on maaseudun ja maanviljelyn rakennemuutos ihan jo salaojituksesta lähtien. Siihen verrattuna kissan merkitys lintujen lukumäärän muutoksille on täysin marginaalinen.Äläpä viitsi. Kissan merkitys lintulajien määrille ei todellakaan ole merkityksetön, vaikka keinotekoisesti vertaisit sitä mihin. Tutkimustiedot kertovat karun totuuden. Kissat tappavat miljardeja lintuja maailmassa joka vuosi. Ja koska tämä tuhotyö tulee kaiken muun tuhon lisäksi eikä sijaan, se on oleellinen lintujen määrää vähentävä tekijä Suomessa ja koko maailmassa.

Teuvo: "Aweb on tosi tyhmä eikä Hänen tyhmempää ole kuin Phony, asdf, Mummo"

Aweb
Seuraa 
Viestejä41238
Kosh

Harhasi alati pahenevat? En ole mitään tuollaista luvannut. Nämä keskusteltu eivät ole sinun keskusteluitasi myöskään.Jos aiot roikkua seurassani päinvastaisesta lupauksestasi huolimatta, kommentoi sitten edes esilletuomiani faktoja äläkä mussuta jostain mikä ei kuulu aiheeseen.

Teuvo: "Aweb on tosi tyhmä eikä Hänen tyhmempää ole kuin Phony, asdf, Mummo"

Aweb
Seuraa 
Viestejä41238
Tuppu L 2.0
Omien havaintojen mukaan kissat eivät oikein helposti saa lintuja kiinni.Siksi kannattaakin luottaa mieluummin tutkittuun tietoon kuin omiin havaintoihin:

Birdlife
Ruotsalaistutkimuksen mukaan kissat tappavat Ruotsissa noin 7 miljoonaa lintua vuodessa. Englannissa kissojen arvioidaan tappavan kesän aikana 27 miljoonaa lintua. Suomessa asiaa ei ole tutkittu, mutta on selvää, että miljoonaluokassa ollaan Suomessakin.

Teuvo: "Aweb on tosi tyhmä eikä Hänen tyhmempää ole kuin Phony, asdf, Mummo"

Aweb
Seuraa 
Viestejä41238
Kosh
Kissamme kuitenkin syövät/tappavat 99,75%:sesti jyrsijöitä, kuten metsämyyrä, kotihiiri ja päästäinen.Mistä tämä tieto on peräisin?

Teuvo: "Aweb on tosi tyhmä eikä Hänen tyhmempää ole kuin Phony, asdf, Mummo"

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
Einheri

Piilokameratutkimusten mukaan kiltti kotikissakin tappaa keskimäärin 2 eläintä viikossa.Tämä on uskottavan tuntuista ainakin meillä maalla, jossa kesäaikaan kumpikin kissa kantaa keskimäärin yhden jyrsijän päivässä jostakin. Koska tehokas saalistuskausi on kuitenkin enintään luokkaa 1/3 vuotta, niin jonnekin tuonne se asettuu, eli luokkaa sata eläintä vuodessa.

Sen sijaan taajamissa ja kaupungeissa määrä lienee vähäisempi. Sisäkissoilla nyt varsinkin, koska niiden saalistusvietti on suunnattu pörröleluihin ja omistajan sormiin.

Einheri

2 miljoonaa kotikissaa tappaa siten 2*52.17*2M = 208 miljoonaa eläintä vuodessa.Tämä ei ole uskottavaa. Kissoja tuskin on kahta miljoonaa, eikä edes ensimmäistäkään, saati että ne kaikki eläisivät maaseudulla jossa saaliskanta on runsas ja ehtymätön.

Kissoja tai koiria miljoonassa taloudessa:
http://www.if.fi/web/fi/tietoaifista/aj ... outta.aspx

Koiria 600 000:
http://www.tohtori.fi/?page=3830134&id=1087034

Em. lukujen perusteella voisi arvioida että kissoja saattaa olla 500 000 - 1 000 000, mutta ei kyllä varmastikaan kahta miljoonaa.

Einheri

Maalaiskissat tappavat sitten enemmän.Maataloissa saalistus tosiaan voi jatkua ympärivuotisesti, mutta silloin kyse onkin absoluuttisen varmasti tuhoeläinten torjunnasta mitä luonnonmukaisimmalla tavalla.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Aweb
Seuraa 
Viestejä41238

On myös aika kornia vähätellä kissan piennisäkkäille aiheuttamaa tuhoa. Esim. pelkästään tappamisen ilosta tapetut päästäiset ovat Suomessa kaikki rauhoitettuja lajeja.

Teuvo: "Aweb on tosi tyhmä eikä Hänen tyhmempää ole kuin Phony, asdf, Mummo"

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat