Seuraa 
Viestejä45973

Rurik-nimen riimukiven kaiverruksesta Ruotsalaisen vanhan Roslagenin alueella sijaitsevan Norrsundan kirkon seinästä riimukirjoitus on saanut germaanisen tulkinnan roRikr, vaikka todellisuudessa Rurikin kirjaimista tulee nimi Ruzikr. Sana paremmin vokaalistettuna on yhdyssana Ruzikuri ja nykymuotoon vokaalistettuna se olisi Ruotsikuri. Ruzikuri-nimen alkuosa on suomen kielinenkin sana ja tarkoittaa ratsua, joksi laivaa tabusyistä kutsuttiin. Nimitys Ruotsi on vokaalistettu variaatio tästä sanasta. Muinoin Ruotsissa Lemminkäistä vastaava Odin oli ylin jumala ja näin kaskitulien liukkaasti laukkaavan ylijumala Odinin ratsu näkyy Roslagenin nimessä. Kokko käsitettiin sekä ratsuksi että laivaksi. Z-kirjain pelkistyy myös t:ksi tai s:ksi, jolloin nimestä muodostuu sotilaallinen käsite ruotu ja ruotu-sana löytyykin Roslagenin toisena nimenä Roden, joka on Adelsön riimukivessä muodossa Rod. Nimen etymologian on uskottu yleisesti pohjautuvan ruotu-sanaan, ollen synonyymi sotilaalliselle käsitteelle kuri. Slaavilaisille Rod merkitsi Otavan hirveä sekä heidän kantaisäänsä. Toinen ruz-variaatio ros heijastuukin germaanisena sanana, merkiten ratsua tai laivaa. Tämä ros on siis yleisesti hyväksytty rusi-heimon nimen etymologiaksi ja tähän minäkin uskon. Germaanisen nimen Roderik väitetään olevan samasta lähteestä kuin Rurik ja nimi on todellakin ollut alunperin Ruzikuri, sillä Roderikin lopussa oleva kuria merkitsevä sana rig vahvistaa teorian.

Suomalaisen ruori-sanan etymologiaksi on arveltu germaanista lainasanaa ror, ja luultavasti näin onkin, mutta ruori on raz-sanasta lähtenyt germaanikielen kautta suomalaisille takaisin palautunut uudissana. Koska futhark-riimuilla z oli germaaneille R, ruozi kääntyykin niitä käyttäen muotoon ruoRi. Toinen ruoria tarkoittava sana saadaankin myös suoraan ratsusta näin: raz > rat > ratti. Ruorimies on laivan rattimies, tarkoittaen tarkemmin ottaen laivan päällikköä. Ruzikuri on nimen vanhin muoto ja samalla sen suomalaisen kielen säilyttämä muoto, josta se on muuntunut germaanikieliin. Germaanisten sanojen ros, ror ja Roden periytyminen on uskottavaa Ruz/Razu-sanan z-kirjaimesta johtuen sanasta ruz, ´ratsu´. Rusien nimitys tuli ruiskaskien kokosta, jota tukien saksalainen roden ´raivata´ ja venäläinen rož, ´ruis´ osoittavat ratsun kuuluneen juuri ruista viljelleeseen kaskikulttuuriin. Näin voidaankin arvella Rurikin tulleen kaskikulttuurista.

Roslagenin nimi muodostuu vaihtamalla Ruzikurin jälkimmäinen sana kuri sitä merkitykseltään vastaavaksi germaaniseksi sanaksi lagen ´laki´, jolloin tulee nimi Rozlagen/Roslagen. Roslagenin nimi olisi nykysuomen kielinen alkuperäisen merkityksensä säilyttäen Ratsukuri, mutta ei ole väärin sanoa se olleen Ruotukuri tai jopa germaanisen kielen kautta suomen kieleen palautunut Ruorikuri tai tabusyyt huomioon ottaen Laivakuri. Joka tapauksessa kyseessä on kuri, jota valvoi laivoilla liikkuneiden lojaalien keskenään valan tehneiden sotilaiden joukko, sillä muinoin laivan miehistö teki keskenään liiton, jonka kuningas oli veneen kapteeni. Tälläisiä kuurilaisiksikin kutsuttuja sotilaita käytettiin palkkasotilaina ja kuninkaiden henkivartijoina. Rurikin kansallisuutta arvuuteltiin pitkään, kunnes nykyaika toi tullessaan geenitestit, jolloin paljastuikin Venäjän perustaneesta Rurikista periytyvän hallitsija-suvun olevankin suomalainen. Tarkemmin tutkittaessa Rurik on kuulunut Ruotsissa asuneisiin suomalaisiin heimoihin. Bysantin vartijasopimuksissakin on mukana suomalaistyyppisiä nimiä. Vanhastaan Ruotsia asuttivat suomalaiset heimot ja luultavasti Rurikin aikaan suomalaisia oli merkittävässä määrin myös Roslagenissa vaikuttaneessa kulttuurissa. On hyvin uskottavaa, että Roslagenista kutsuttiin suomalainen hallitsija palauttamaan järjestys heimojen keskelle myös Venäjälle, kuten historia kertoo.

On varsin selvää ettei Rurik ollut henkilön nimi, vaan nimellä tarkoitettiin roslagenilaista kuningasta ja hänen johtamaansa sotilasosastoa. Rurikilla mainittiin olleen veljet Sineus ja Truvor, jotka vanhan tiedon mukaan matkasivat Ruzikurin matkassa. Näille nimille löytyykin jo valmiiksi hyvin tarkkaan osunut arvio, joka osoittaa kyseessä olleen kuninkaan omat joukot. Tiedot Ruzikurin tulosta ovat toisen käden tietoa myöhemmältä ajalta ja on arveltu, että Sineus tulee sanoista sin, ´hänen´ ja hus, ´talonsa´. Tämä tarkoittaisi Ruzikurin muuttaneen ”kimpsuineen ja kampsuineen" alueelle järjestystä ylläpitämään ja luomaan hallintojärjestelmän. Truvor taas tulisi kahdesta sanasta tru, ´lojaali´ ja vor, ´kaarti´. Vor taas saa alkunsa sanasta vara, joka merkitsee suojaa ja turvaa, tässä tapauksessa sotilaallista turvaa, kuten aiemmin on käsitelty. Rurikin veljekset ovatkin siis lojaali kaarti kaikkine perheineen ja omaisuuksineen, koko kuninkaan hovi. Ratsukurin kuningas ja hänen kuurilaisensa.

http://tkohvakka.blogspot.fi

Sivut

Kommentit (30)

Kokko
Rurik-nimen riimukiven kaiverruksesta Ruotsalaisen vanhan Roslagenin alueella sijaitsevan Norrsundan kirkon seinästä riimukirjoitus on saanut germaanisen tulkinnan roRikr ...Ota oma kirjoituksesi joka perustuu ABCD -järjestykseen, ja muuta kirjaimet FUTHARK -järjestyksen mukaisiksi. Sen jälkeen viet kirjoituksesi "germaanisen tulkinnan asiantuntijalle" joka tulkitsee sinulle mitä kirjoitusessasi lukee kantagermaanisella kielellä

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
On hyvin uskottavaa, että Roslagenista kutsuttiin suomalainen hallitsija palauttamaan järjestys heimojen keskelle myös Venäjälle, kuten historia kertoo.Uskottavaa se on, mutta totta se ei ole.

Kokko
Rurik-nimen riimukiven kaiverruksesta Ruotsalaisen vanhan Roslagenin alueella sijaitsevan Norrsundan kirkon seinästä riimukirjoitus on saanut germaanisen tulkinnan roRikr, vaikka todellisuudessa Rurikin kirjaimista tulee nimi Ruzikr.Selvennän vähän mistä tyo virhe z-kirjaimen tulkinnassa johtuu. Tekstin arvoitus ratkeaa käyttämällä Olaus Magnuksen käyttämiä riimuja ja myös Kylverin riimukiven aakkostaulussa tämä kirjain on z. Onhan jo maalaisjärjelläkin ajateltuna outoa, että samassa sanassa käytetään kahta eri R-kirjainta.Tekstin z-kirjaimet ovat tulkittu futhark-riimuilla R-kirjaimiksi, jolloin on saatu tuo muoto. Riimujen tulkitsijat ovat muulloinkin varsin usein käyttäneet tätä väärää ”tulkkia”. Sanan lopussa tuo z-kirjain vastaa usein suomalaista -ssa päätettä, kuten laukaz, ´laukassa´ > laukaR. Kuitenkin tuo R-kirjain todistettavasti on germaanikielissä, joten kyseessä näyttää olevan myöhäisempi muutos, sillä esimerkiksi "lathu laukaR. gakaR alu" -braktaatin (amuletti) tekstiä ei voida tulkita käyttämällä tuota R-kirjainta, vaan z-kirjainta, jolloin siitä tulee nykykielessä "Lado laukassa. Kukussa alku." Lado oli sato-onnen jumala ja laukas balttilainen kaskeamisen jumaluus, kukku merkitsi käkeä ja alu alkua eli myyttisiä syntysanoja.

Jotuni
Seuraa 
Viestejä9534
Kokko
Rurik-nimen riimukiven kaiverruksesta Ruotsalaisen vanhan Roslagenin alueella sijaitsevan Norrsundan kirkon seinästä riimukirjoitus on saanut germaanisen tulkinnan roRikr, vaikka todellisuudessa Rurikin kirjaimista tulee nimi Ruzikr. Sana paremmin vokaalistettuna on yhdyssana Ruzikuri ja nykymuotoon vokaalistettuna se olisi Ruotsikuri.
Hyvä havainto Kokko.

Tiedot tuosta riimusta läytyy tietokannasta ja tässä on linkki suoraan ko riimuun:

http://abdn.ac.uk/skaldic/db.php?if=run ... s&id=17239

-.-

Jotuni
Tiedot tuosta riimusta läytyy tietokannasta ja tässä on linkki suoraan ko riimuun:

http://abdn.ac.uk/skaldic/db.php?if=run ... s&id=17239

-.-
Tattista Jotuni!.

Tuon Ruzikurin lopussa oleva kuri tarkoittaa kuurilaisuutta, joka on ikivanhan lainvalvontajärjestelmän mukaan annettu nimitys. Tälä tavoin kutsuttiin muinoin kuninkaan henkivartijoita ja lainvartijoita. Tämän järjestelmän mukaan hallintopaikoille annettiin nimiä ja myös näillä paikoilla asuneita ihmisiä kutsuttiin tätä kautta kuurilaisiksi, kuten näihin kuurilaisille laille alistuneitakin.

Tämä kulttuuri oli hyvin laajalle levinnyt Egeanmereltä, jossa oli muinoin kuninkaiden käyttämä Egeanmeren kuninkaiden lainvartijoina ja henkivartijoina toimineiden karialaisten (Caria) ja kureettien (Curete/Crete) mukaan nimetty kulttuuri. Nämä olivat laivoilla liikkuneita kuninkaalle lojaaleja sotureita. Carialaiset tuntee mm. Egpytin historia Faaroan palkkasotureina ja heilla oli aivan oma alue, jossa on tehty löytöjä heidän kulttuuristaan. Myös Raamatussa tunnetaan nämä kuninkaan henkivartiat kaarilaisina ja kreetteinä. Rooman perustajat kutsuivat myös kulttuuriaan kuurilaiseksi Cariasta saapuneen lainkäyttömallin mukaan ja näin senaatteja ja muita hallintoon liittyviä rakennuksia kutsuttiin nimellä Curia... edelleen tänä päivänäkin.

Tämä laivoilla kulkenut kulttuuri saapui myös vesireittejä, pääasiassa Veikseliä meripihkakaupan sivuvaikutuksena (1500 ekr.?), Pohjolaan ja tämän kuninkan henkivartiokaarteina toimineiden palkkasoturien mukaan nimettiin hallintopaikat vastaavalla tavalla kuin Roomassakin. Tästä tulee tuo Ratsukuri-nimen loppuosa Roslagenin vanhempaan nimimuotoon. Ranskalaisilta löytyy vanha vartijaa merkitsevä garde, josta uskotaan johtuneen frankkien wardōn, suojelua merkiten. Samalla tapaa germaanikielissä on monia vartoa, varoa ja vartioida merkityksiin liittyviä kantasanoja, jotka ovat samoja sanoja kuin suomen kielessäkin merkityksineen ja kirjoitusasuineen. Ranskalainen garde on puolestaan hyvin lähellä babylonialaisten 2000 ekr. soturista käyttämää sana qardu ja tämä sana on lähtöisin Vanjärveltä, jonka seutua heettiläiset kutsuivat nimellä Kur (kurrites = hurrites).

Pohjois-Euroopassa kuurilaisuus oli yleinen yhteiskunnan muoto etnisyydestä riippumatta. Nimestä Karia muodostuu edellä esitellyllä k=v kaavalla Karia > Varia > Variag eli Varjag, jonka -g pääte osoittaa sen olleen germaanisen kielen käyttämä kutsumanimi karialaisista (vrt. kaarti > vartia). Tästä syystä tuon Ruzikuri riimukirjoituksen loppuosa -kr, joka on sen aikaista vokaalistusmuotoa käyttäen olisi ollut karia, onkin saanut tuon muodon variag. Rurikhan mainittiin olevan juuri varjagi ja tämä k=v mekanismi selittää miksi näin varjagikaarti oli nimenomaan kuninkaan henkivartiokaarti, sillä nämä sotilaat olivat karialaisiksi/kuurilaisiksi kutsuttuja sotilaita. Kaartin pataljoonan tehtävä on edelleenkin hoitaa presidentin linnan vartiointia tuhansein vuosien perinteiden mukaisesti.

Karjalaiset (kariala = kuurila = korela) tulivat Karjalaan Satakunnasta, josta löytyy Harjavalta niminen kaupunki. Harjavallan nimen selittäjät ovat varsin oikein päätelleet nimen tulevan nimestä Chariowald, jonka etuosan chario he uskoivat merkinneen sotajoukkoa, mutta tarkemmin se on tarkoittanut kuninkaan karialaisia, kaartia. Loppuosa nimestä merkitsee valtaa, joten Harjavallan nimeksi muodostuu Cariavalta/Karjavalta. Kyseessä ovat olleet karialaisiksi kutsutut kuninkaan lainvalvojat ja henkivartijat.

ing geolog
Seuraa 
Viestejä7123
Matti E Simonaho
On hyvin uskottavaa, että Roslagenista kutsuttiin suomalainen hallitsija palauttamaan järjestys heimojen keskelle myös Venäjälle, kuten historia kertoo.Uskottavaa se on, mutta totta se ei ole.


Mutta minäkin voin tehdä virheitä, kerran nuorena sytytin, Haaparannan kaupunginhotellissa, tupakin väärästä päästä.

penni
Seuraa 
Viestejä5145
ing.geolog
Matti E Simonaho
On hyvin uskottavaa, että Roslagenista kutsuttiin suomalainen hallitsija palauttamaan järjestys heimojen keskelle myös Venäjälle, kuten historia kertoo.Uskottavaa se on, mutta totta se ei ole.
Ei saa nauraa kun persujen herännäis-suomalaiset löytävät muinaisen suurutensa.

Jotuni
Seuraa 
Viestejä9534

Kokko

Ihan mielenkiintoinen tuo kuurilaisteoriasi. Pitääkin tutustua tarkemmin.

Samoin Harjavallan liittäminen Karjalaan.

Varjageista minulla on toinen ajatus. Varjagien lisäksi oli Kolbjageja. Nuo molemmat ovat venäjänkielisiä nimityksiä. Olen päätynyt siihen, että varjagin taustalla on sana vartijah ja kolbjagin taustallan sana kalpijah (kalpamiekan omaava soturi). Sanalopun h on muuttunut pohjois-slaavissa g:ksi kuten Gelsinki on Helsinki.

-.-

Jotuni
Kokko

Ihan mielenkiintoinen tuo kuurilaisteoriasi. Pitääkin tutustua tarkemmin.

Samoin Harjavallan liittäminen Karjalaan.

Varjageista minulla on toinen ajatus. Varjagien lisäksi oli Kolbjageja. Nuo molemmat ovat venäjänkielisiä nimityksiä. Olen päätynyt siihen, että varjagin taustalla on sana vartijah ja kolbjagin taustallan sana kalpijah (kalpamiekan omaava soturi). Sanalopun h on muuttunut pohjois-slaavissa g:ksi kuten Gelsinki on Helsinki.

-.-
Curia on mielestäni selkeä vokaalistus nimestä Caria. Nehän kumpikin merkitsivät samaa. Myös varjag tarkoittaa nimenomaan vartijaa, ja alunperin kuninkaan henkivartijaa, kuten sana karia, josta varia on suora muunnos. Uskon sanan karia olevan alkuperä, koska se on todistettavasti ollut laajalti käytössä tässä merkityksessä ja siitä muodostuu varjag todistettavasti olemassa olleella säännöllä. Lisäksi tämä sääntö on yksinkertaisin teoria variagin muodostumiselle. Vartiahan on sanan kurete/kaarti k=v muunnos, eikä sanan karia. Muodon vartijah aikaisempi muoto on vartia (vrt. engl. laion > laiona > leiona > leijona). Englannin kielen guard on suomen kielessä kaarti, sillä g:n ja k:n äänteellisellä arvolla ei ole merkittävää eroa ja vokaalithan vaihtuvat hyvin vapaasti eri kielien välillä ja varsin usein kielen sisälläkin.

Germaanikielissähän g muuttuu j:ksi, kuten vuodenkiertoa kuvaava sana gar > jar > year tai nykyään göteborg > jööttepori, joten g on mielestäni vanhempi muoto. K:sta tuleee usein h. kuten tapauksessa Karia > Haria > Harja. Tällä tavoin muodostuu skandinaavinen kaartilaista tarkoittava sana hirdman, jossa k on muuttunut h:ksi.

Jotuni
Seuraa 
Viestejä9534
Kokko
K:sta tuleee usein h. kuten tapauksessa Karia > Haria > Harja. Tällä tavoin muodostuu skandinaavinen kaartilaista tarkoittava sana hirdman, jossa k on muuttunut h:ksi.Mielenkiintoista. Olen huomannut saman, että k-> h skandinaavissa.

Holmganga on saagojen kaksintaistelu.

http://www.vikinganswerlady.com/holmgang.shtml

Mielenkiintoinen yksityiskohta linkissä on, että hólmgangaan liittyy oleellisesti luku kolme.

They are to meet at a place where three roads join.

If be comes who received the insult and not the one who gave it, then let him shout three niðing-shouts and mark the other man in the ground.

Three borders (or furrows), each a foot in breadth, were to be around the cloak

Each contestant was to have three shields

He who was wounded hardest was to pay hólm-ransom (hólmlausn) -- three marks of silver

Grimmin lain mukaan - joka määrittää kantagermaanin synnyn intialais-eurooppalaisesta kielestä - IE:n etukonsonantti /k/ muuttui kantagermaanissa /h/:ksi.

Palauttakaamme siis hólm IE-kielen tasolle ja saamme kolm.

Ganga vastaa täydellisesti suomalaiskielten sanaa kangas.

Hólmganga olisi siis suomennettuna kolmikangas joka mielenkiintoisesti vastaa erittäin hyvin hólmgangan kolmosia ja nahanpalaa jolla taistelu käydään. Pidän selitystäni paljon loogisempana ja tieteellisempänä kuin nahan selittämistä saareksi ja gangaa menemiseksi.

Kuria voisi liittyä suomalaiseen sanaa kuras, joka on veitsi ja puukko. Sen johdannainen on kurikka, joka on puunuija. Noilla pitää kuria yllä.

-.-

Jotuni
Kokko
K:sta tuleee usein h. kuten tapauksessa Karia > Haria > Harja. Tällä tavoin muodostuu skandinaavinen kaartilaista tarkoittava sana hirdman, jossa k on muuttunut h:ksi.Mielenkiintoista. Olen huomannut saman, että k-> h skandinaavissa.

Holmganga on saagojen kaksintaistelu.

http://www.vikinganswerlady.com/holmgang.shtml

Mielenkiintoinen yksityiskohta linkissä on, että hólmgangaan liittyy oleellisesti luku kolme.

They are to meet at a place where three roads join.

If be comes who received the insult and not the one who gave it, then let him shout three niðing-shouts and mark the other man in the ground.

Three borders (or furrows), each a foot in breadth, were to be around the cloak

Each contestant was to have three shields

He who was wounded hardest was to pay hólm-ransom (hólmlausn) -- three marks of silver

Grimmin lain mukaan - joka määrittää kantagermaanin synnyn intialais-eurooppalaisesta kielestä - IE:n etukonsonantti /k/ muuttui kantagermaanissa /h/:ksi.

Palauttakaamme siis hólm IE-kielen tasolle ja saamme kolm.

Ganga vastaa täydellisesti suomalaiskielten sanaa kangas.

Hólmganga olisi siis suomennettuna kolmikangas joka mielenkiintoisesti vastaa erittäin hyvin hólmgangan kolmosia ja nahanpalaa jolla taistelu käydään. Pidän selitystäni paljon loogisempana ja tieteellisempänä kuin nahan selittämistä saareksi ja gangaa menemiseksi.

Kuria voisi liittyä suomalaiseen sanaa kuras, joka on veitsi ja puukko. Sen johdannainen on kurikka, joka on puunuija. Noilla pitää kuria yllä.

-.-
Samanlaisia virheitä kuin Grimm tein minä jossain vaiheessa - syystä että noudatin hänen "lakia", kunnes huomioin, että edellytykset jonkin olemassaololle on oltava olemassa, ennenkuin se voi olla olemassa.

Kuria voisi liittyä suomalaiseen sanaa kuras, joka on veitsi ja puukko. Sen johdannainen on kurikka, joka on puunuija. Noilla pitää kuria yllä.Kurikan voi puolestaan kusten juosta kurkkia ja kurkia sanoihin, jolloin "puunuija kädessä kurkittiin kurkia" ... tsiisus ... ja loppujen lopuksi on kantakermaanisia puhuvia käärmeitä paratiisissa.

Jotuni
Holmganga on saagojen kaksintaistelu.

Mielenkiintoinen yksityiskohta linkissä on, että hólmgangaan liittyy oleellisesti luku kolme.

Grimmin lain mukaan - joka määrittää kantagermaanin synnyn intialais-eurooppalaisesta kielestä - IE:n etukonsonantti /k/ muuttui kantagermaanissa /h/:ksi.

Palauttakaamme siis hólm IE-kielen tasolle ja saamme kolm.

Ganga vastaa täydellisesti suomalaiskielten sanaa kangas.

Hólmganga olisi siis suomennettuna kolmikangas joka mielenkiintoisesti vastaa erittäin hyvin hólmgangan kolmosia ja nahanpalaa jolla taistelu käydään. Pidän selitystäni paljon loogisempana ja tieteellisempänä kuin nahan selittämistä saareksi ja gangaa menemiseksi.

-.-
Itse uskon sanan holm merkitsevän saarta, sillä siihen löytyy etymologinen pohja mytologiasta. Holm, ´saari´ ja salmi ovat etymologialtaan kalma/kalmo. Kalm > calm > salm ja kolm > kholm > holm. Novgorod eli Holmgård oli Kalmogor vatjan kielellä, mutta suomen kielellä Uusilinna. Salmi virtapaikkana symboloi kalmovirtaa, jonka yli käytiin ikivihreän pyhän saaritammen (Holm Oak, Holly Oak) avulla manalan saarelle uuteen elämään. Karjalaiset hautasivat vainajansa Ahti Saarelaisen Kalmosaareen, mustan saraojan saareen, jota kuvaten kokko poltetaan monesti pienellä saarella. Tästä syystä holm merkitsi germaanikielissä pientä saarta, joen saarta ja kukkulaa, joka on samaa juurta latinan kielen sanan culmen ´huippu´ kanssa. Kokon huipulla oli käki, joka jumaluutena tarkoittaa Lemminkäistä Kalevalassa ja variaatiot Clement, ´Lemmitty´ ja culminate ´huipentua´ merkitsevät Lemmityn lemmityksi tulemista eli uuden elämän saavuttamista.

Myös kulma ja kalma ovat samaa sanuetta, sillä kulminoituminen tarkoitti elämän puun latvan eli yläkulman saavuttamista. Anglo-saksit nimettiin sanan angle, ´kulma´ mukaan ja näiden kelttien (kel > ankel) jumala, tähdeksi käsitetty angel ´enkeli´ oli tuossa yläkulman maailmanpuun latvassa. Samaa juurta ovat three, ´puu´ sekä tree, ´kolme´ ja tämä puu on merkinnyt tammea, maailman puuta. Kolme päivää vainajana matkattuaan vainajan matka saavutti kulminaatiopisteen hänen saapuessaan tuonelan tuliselle virralle. Apu virran ylittämiseen oli huudettava saarelta, sillä kolmannella iskulla kaadetun tammen kanto oli manalan virran saarella ja sen latva oli vastarannalla ihmisistä katsoen Pohjantähdessä (vrt. käki kokon huipulla ja Pohjantähti Pohjolan vuoren huipulla tässä kolmantena päivänä saavutettavassa taitekohdan kulmassa), josta laskeuduttiin manalan tulisen pyörteen kuilua eli runkoa lasketellen manalaan. Kuolema, kalma, kalmo, kylmä, kelmeä, kelmi, kulma ja kolme. Kaikki muodostuvat samoista konsonanteista, mutta vokaalistukset erottavat eri näkökulmia samaan mytologiseen asiaan.

Sanalle ganga minulla ei ole etymologiaa, mutta on mahdollista sen tarkoittaneen kangasta tai kannasta, jolloin holmganga olisi kuolemankannas. Toinenhan heittää henkensä kaksintaistelussa

Jotuni
Seuraa 
Viestejä9534

Ihan mielenkiintoista mutta jossain määrin aika lennokasta.

Holm on tietenkin saari, mutta Holmgang ei välttämättä liity saareen eikä kaksintaistelua käyty saaressa, vaikka niin usein tulkitaan sanan holm vuoksi. Holmgang tulkitaan saaren menoksi kun tulkinta perustetaan skandinaavisiin kieliin.

-.-

Jotuni
Ihan mielenkiintoista mutta jossain määrin aika lennokasta.

Holm on tietenkin saari, mutta Holmgang ei välttämättä liity saareen eikä kaksintaistelua käyty saaressa, vaikka niin usein tulkitaan sanan holm vuoksi. Holmgang tulkitaan saaren menoksi kun tulkinta perustetaan skandinaavisiin kieliin.

-.-
Mytologia luo etymologian ja olen huomannut varsin monesta suomalaisesta samaa konsonanttijuurta olevista sanoista muodostuvan yhteen teemaan sisältyvä sanue vanhassa suomalaisessa mytologiassa. Tuo kalma, kylma ja kelmeä ei ole mikään poikkeus. Tämä saattaa äkkiseltään vaikuttaa lennokkaalta, mutta tarkemmin tutustuttaessa se on hyvin johdonmukainen tapa sanoille muodostua.

Joo, aivan oikein, tuo holmgang, "saarelle meno" oli kuvakieltä, sillä kuoleminen oli saareen menoa sen ajan maailmankuvasta katsottuna. Näin ollen tuota kaksintaistelua tuskin käytiin saaressa todellisuudessa, mutta tuloksena oli saarelle meno sen ajan käytäntöjen mukaisesti.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat