Seuraa 
Viestejä45973

Käytät silmiäsi ja visuaalista aistiasi, näköaisitia, kun luet tätä kirjoitusta.

Tämän kirjoituksen ymmärtäminen,
perustuu fyysiseen osaan mieltäsi,
joka on opillisesti periytyvä;
Sinulle on opetettu kirjaimet,
kirjainten äänteet,
yhdistämään kirjaimet ja äänteet avain sanoiksi *,
ja avainsanat reaali- ja käsitteellistieteellisiksi ** lauseiksi.

* avainsanoiksi: yhdyssana tietoisesti muutettu yhdy s sana
** reaali : todellisuus; mitä omin silmin näet, havaitset, todistat (+ kaikki synonyymit)
** käsitteellinen : reaalin ymmärtäminen, reaalin tajuaminen, reaalin oikein kuvaileminen

Kun tarkastelet yllä olevaa, sinä aistit avainsanoista, että tekstissä piilee syvempi reaali- ja käsitteellistieteellinen tieto, joka kertoo aistista jonka olemassaoloa emme suoranaisesti tiedosta, ellemme ole tietoisia sen olemassaolosta.

Avainsanat voidaan jakaa eri tieteen aloille, joista voimme ammentaa lisää tietoa asiasta kuin asiasta. Esimerkiksi sinä käytät silmiäsi tämän kirjoituksen lukemiseen, jossa silmiäsi -sana johtaa silmän rakenteen ja visuaalisen aistin oppimiseen - jos se osa sinua kiinnostaa. Esimerkiksi fyysiset silmät joilla visuaalinen havainto tehdään, eivät tässä ole ensisijaisen tärkeät. Ensisijaisen tärkeät ovat asistit, joita kutsun Aistien Aisteiksi, jotka tekemieni reaali- ja käsitteelistieteellisten havaintojen perusteella, ovat todelliset.

...

A) Jos yllä oleva kiinostaa sinua, valitse "Kyllä kiinnostaa".

B) Jos yllä oleva ei kiinosta, älä vastaa ollenkaan, tai "Ei kiinnosta"

C) Jos yhtään valintaa ei ole tehty 7 päivän sisällä, tai että yhtään "Kyllä kiinnostaa" valintaa ei ole tehty, tämän ketjun voi poistaa.

Lähde/Lähteitä m m Professori Hannu Lauerman: http://www.youtube.com/watch?v=vdyHBSl2eW4

Kommentit (10)

Kun sinä keskustelet toisen henkilön kanssa kasvotusten, sinä näet hänet omin silmin ja sinä kuulet hänen äänensä. Myöhemmin vaikka sinä et häntä näe, mutta sinä kuulet hänen äänensä esimerkiksi puhelimessa, sinä muistat minkä näköinen hän on - tai oli riippuen siitä kuinka kauan aikaa on kulunut siitä kun sinä hänet näit.

Kun tarkastelemme yllä olevaa kuvausta, hetki jolloin [sinä keskustelet toisen henkilön kanssa] ja [sinä näet hänet] on todellisuus.

Hetki jolloin sinä [et häntä näe] mutta kuulet hänen äänensä, ei ole näköaistiin perustuva todellisuus, vaan on kuuloaistiin perustuva todellisuus, joka yhdistää muistikuvaan henkilöstä. Rippuen siitä kuinka kauan aikaa on mennyt siitä että olit kasvotusten henkilön kanssa, muistikuva voi olla suoraan todellinen, tai epäsuoraan todellinen.

Tilanne voi olla myös päinvastainen. Sinä näet henkilön esimerkiksi televisiossa ja tunnistat hänet. Sinä muistat mistä te keskustelitte ja minkälainen hänen äänensä on. Rippuen siitä kuinka kauan aikaa on mennyt siitä kun keskustelit henkilön kanssa, muistikuva hänen äänestänsä voi olla suoraan todellinen, tai epäsuoraan todellinen.

Aistien joilla astimme fyysisen todellisuuden, niillä on sisäinen ei-fyysinen vastine; Aistit jotka aktivoivat muistin. Ajasta riippuen, mitä muistamme (näkö+muisti, kuulo+muisti, maku+muisti, tunto+muisto j n e) vastaa suoraan tai epäsuoraan todellisuutta.

Jos sinä olet nähnyt appelsiin (Aistien), aktivoit sisäisen näkö+aistin ja sinä näet appelsiinin muistissasi (Aistit).

Jos sinä olet maistanut appelsiinia, aktivoit sisäisen maku+aistin ja sinä tunnet appelsiinin maun muistissasi (Aistit).

Jos olet nähnyt banaanin ja maistanut banaania (Aistien), sinä voit esimerkiksi verrata appelsiinin ja banaanin makua toisiinsa muistissasi (Aistit)

Myös tuntoaistille on sisäinen vastine, sillä sinä voit aktivoida sisäisen tunto-aistisi ja sinä voit tuntea muistissasi minkä tuntoinen appelsiini on ja minkä tuntoinen banaani on.

Kaikille aisteille (Aistien) on sisäinen vastine (Aistit), jotka herättävät suoran tai epäsuoran todellisuuteen perustuvan muistin osan tai osat. Aistien Aistit ovat suoraan tai epäsuoraan aikaan sidottuja; Muisti on mielessämme ajallisesti johdonmukaisessa, luonnon lakien määräämässä järjestyksessä; Ajan aistiminen - ajan ymmärtäminen, ajan tajuaminen, ajan käsittäminen - nyt olemassa olevassa ja olemassa olleessa todellisuudessa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Oletamme että et ole kuullut ääntäni, etkä ole nähnyt minua.

Kun sinä luet tätä kirjoittamaani kirjoitusta, sinulla ei ole minkäänlaista aistimusta minusta. Sinä et tiedä minkä näköinen minä olen, etkä sinä tiedä miltä minä kuulostan. Kaikki mitä sinä aistit minusta, on tämän fyysisen kirjoituksen kautta.

Henkilö voi kirjoituksessaan kuvailla itsesä (kuvailla toista henkilöä, tai yleensä mitä tahansa) yksityiskohtia myöten, mutta sinä et tiedä onko se mitä henkilö on kirjoittanut totta tai ei. Henkilö voi liittää tekemääsä kuvaukseen valokuvan joka vastaa kuvausta, mutta sekään ei välttämättä pidä paikkaansa.

Vasta kun sinä olet itse nähnyt (Aistien) henkilön (toisen henkilön, tai yleensä mitä tahansa), sinä voit tekemäsi havainnon perusteella todeta, että henkilön antama kuvaus on totta - tai ei ole totta.

Jos esitetty kuvaus tekemäsi havainnon (Aistien) perusteella vastaa todellisuutta, annettu kuvaus vahvistuu (Aistit) tekemäsi näköhavainnon perusteella.

Jos kirjoitettu kuvaus ei vastaa todellisuutta (Aistien), esitetty kuvaus parhaimmillaan tuhoutuu ja sen korvaa todellisuuteen perustuva muistikuva sekä opillinen muisti (Aistit); "Kuvaus mistä asiasta tahansa, ei välttämättä ole oikea." ja suhtautuu kaikkiin kuvauksiin sen jälkeen varauksella "mahdollisesti (kai) tämä on totta (pitää tarkistaa)", ja "Henkilö joka väärän kuvauksen antoi ei ole luotettava"; Aistit sen jälkeen että kaikkeen mitä henkilö on esittänyt ja esittää, on suhtauduttava varauksella.

Millä tavalla reagoi esitettyyn valheeseen, riippuu m m siitä mitä on esitetty, miten on esitetty, mistä on esitetty, ja/tai kenestä on esitetty. Varaus "mahdollisesti (kai) tämä on totta (pitää tarkistaa)", on johdonmukaisesti suoja m m ylireagoimista vastaan, jos esitetty kuvaus reaali- ja käsitteellisen tieteen valossa osoittautuu olevan väärä. E m varaus on osa mielen rauhan suojaamista.

...

Edellinen (2005/2006) sisältää useita näkökulmia (Aistien) joista yksittäinen näkökanta (Aistit) rakentuu.

Esimerkki 1; Aisteilla joilla aistimme kaiken mitä ulkopuolellamme on [1], reaali- ja käsitteellistieteellisten havaintojen perusteella [2], aisteilla on sisäinen vastine Aistit,[3] joilla voimme aktivoida suoraan tai epäsuoraan todellisuuteen perustuvia muistoja.

Esimerkki 2; Muisti jakautuu ensisijaisesti kolmeen eri alueeseen [1], jotka ovat tiedot jostain a1) positiivisesta *, a2) neutraalista * sekä a3) negatiivisesta * [2]. Aistien Aistit voimme aktivoida itse - näön ja maun - , tai ne aktivoituvat eri tilanteissa automaattisesti - esimerkiksi lapsi joka viikkoa ennen on ensimmäistä kertaa elämässään nähnyt suklaalevyn ja maistanut suklaata (Aistien), suklaalevyn kaupassa nähdessään (Aisti: näkö), hän muistaa suklaan ulkonäön ja miltä se maistui (=> Aistit =>), ja hän tuo julki posiitiivisiin asitimuksiin (Aistit) perustuvan ajatuksen; Pyytää äitiä tai isää ostamaan suklaata. [3].

* + kaikki kansankielellä olemassa olevat synonyymit sekä kaikki eri tieteen aloilla olemassa olevat synonyymit k e "a1) laillinen, a2) neutraali a3) laiton", "a1) hyvää, a2) neutraali, a3) pahaa", "a1) terveellinen, a2) neutraali, a3) epäterveellinen", "a1) tieteellinen, a2) neutraali, a3) epätieteellinen", "a1) tietous, a2) neutraali, a3) epätietous" j n e.

Ajattele: Jos sinä uskot että tuote ulkokuoren perusteella sisältää kalaa ... [jatka]

[1] positiivinen, oikea, laillinen, terveellinen, hyvä j n e henkilökohtaisesti, kansallisesti, kansainvälisesti
[2] neutraali
[3] negatiivinen, väärä, laiton, epäterveelinen, huono/paha j n e henkilökohtaisesti, kansallisesti, kansainvälisesti

Kun tarkastelemme aikaisemmin esittämiäni asioita [1] [2] [3], ja otamme huomioon ajan syntymästä tähän päivään saakka, niin 40 -vuotias henkilö oli lapsi 40 vuotta sitten. Lapsi ei ole fyysisesti kadonnut, vaan lapsi on fyysisesti varttunut lapsesta aikuiseksi.

Lapsi - Aikuinen välillä, 40 vuoden aikana henkilölle on opetettu asioita jotka ovat ensisijaisesti vaikuttaneet psyykkisesti toissijaisesti fyysisesti. Hän on myös kokenut asioita jotka ovat ensisijaisesti vaikuttaneet fyysisesti ja toissijaisesti psyykkisesti.

Kaikki edellä mainitut asiat, vaikuttavat siihen millä tavalla ja kuinka syvällisesti e m 40 -vuotias henkilö tänään ilmaisee itsensä; Millä tavalla ja kuinka syvällisesti hän ymmärtää itsensä, millä tavalla ja kuinka syvällisesti hän ymmärtää ja huomioi muut ihmiset/muita ihmisiä sanoissa ja teoissa, millä tavalla ja kuinka syvällisesti hän ymmärtää ympäristönsä, sekä millä tvalla hän käyttäytyy (liike, teko) eri tilanteissa.

Mitä, miten ja kuinka paljon henkilölle on opetettu lapsesta saakka, sekä miten häntä on kohdeltu lapsesta saakka, sekä mitä hän yleensä on kokenut on ensisijaisesti vaikuttanut siihen kuinka tasapainoinen hän on [1][2][3] 40 -vuotiaana.

Mistä fyysinen häirö tai fyysinen sairaus ([1][2][3]) johtuu, voidaan reaali- ja käsitteellisen tieteen valossa (sanat ja näyttö siitä että mitä sanoin on esitetty on totta) selvittää potilaan esitiedoista, oireista ja niiden perusteella havaintoja tekemällä (diagnoosi). Samalla tavalla, mistä mielen häirö ([1][2][3] uhri jonka mieltä rikollinen on häirinnyt fyysisine ja/tai psyykkisine oireineen) tai mielen sairaus ([1][2][3] rikollinen fyysisine ja/tai psyykkisine oireineen) johtuu, voidaan reaali- ja käsitteellisen tieteen valossa selvittää potilaan esitiedoista joista osa on Poliisin rikosrekisteri, oireista, ja niiden perusteella havaintoja tekemällä (diagnoosi).

Fyysinen terveydenhuolto tekee reaali- ja käsitteellistieteellisiä havaintoja ja tekemänsä diagnoosin mukaisesti, fyysinen terveydenhuolto parantaa ensisijaisesti fyysiset oireet, mikä toissijaisesti - johdonmukaisesti - johtaa automaattisesti fyysisestä sairaudesta johtuvien psyykisten oireiden paranemiseen. Psyykkisessä terveydenhuollossa tehdään päinvastoin; Tehdään reaali- ja käsitteelliseen tieteeseen perustuva diagnoosi, ja potilas parannetaan ensisijaisesti psyykkisesti, ja toissijaisesti potilas paranee automaattisesti fyysisesti. Automaattista paranemista kontrolloi Aistien Aistit.

Reiska
Seuraa 
Viestejä6004

Yritääkö nää ny puhua aivojen kyvystä käsitellä tietoja? Ainakin tuo osa minkä lukasin, koski havainnointia ja muistin toimintaa..

Ja mitä tohon parantamiseen tulee, niin potilas ei välttämättä ole sairas, vaikka niin luunlee, eikä terve, vaikka niin kuvittlee.

Per se

positiivinen, oikea, laillinen, terveellinen, hyvä j n e henkilökohtaisesti, kansallisesti, kansainvälisesti
[2] neutraali
[3] negatiivinen, väärä, laiton, epäterveelinen, huono/paha j n e henkilökohtaisesti, kansallisesti, kansainvälisesti

[4] Diagnoosi

Normaali fyysisesti ja psyykkisesti tasapainoinen ihminen, on sanoissaan ja teoissaan kaikkea mitä (sovella) ja [2] on. [3] osa pitää sisällään vain sellaisia asioita - opetettuja ja omia kokemuksia -, joiden mukaan henkilö aistii ympäristöstä (Aistien) jotain joka kuuluu [3]:een (Aistit).

Jos henkilö on esimerkiksi alistettu psyykkiselle väkivallalle (lapsuudesta saakka) - hänen mieltä on häiritty -, ja [3]:een kuulivia asioita esiintyy [2] ja/tai :ssä. Jos diagnoosista [4] selviää että uhrin mieltä on häiritty tietoisesti, mielen häritsijä on mielenvikainen, jolla suurimmilta osin on sama kuin [3].

Luin muutama vuosi sitten tarinoita, kuinka "pyhä henki herätti hänet ja pelasti". Henkilö heräsi jostain tuntemattomasta syystä ja "hänen oli pakko nousta ylös, koska tunne, että jotain oli pielessä oli niin vahva".

Kuvitellaan tilanne jossa olet nukkumassa. Jostain syystä heikentynyt johto keittiössä, on murtunut ja oikosulussa - tulipalon vaara on ilmeinen. Sinä heräät tunteeseen että "on pakko nousta ylös, koska tunne, että jotain on pielessä on niin vahva". Mistä tunne tulee kun et ole haistanut savua?

Uskonnoissa käytetään sanaa "Pyhä henki", jonka asiakokonaisuudesta riippuen -mitä kokonaisuudessaan on kirjoitettu- voi yhdistää "Pyhä mieli" ja "Pyhä psyyke"; kyseessä on ilmentymä jonka ajatusta tai tekoa emme hallitse, vaan se hallitsee ajatusta(mme) ja tekoa(mme).

"Jostain syystä heikentynyt johto keittiössä, on murtunut ja oikosulussa" on ennen tulipalon syttymistä. Savun hajua sinä et tunne Haju Aistillasi, mutta ennakkotieto olemassa olevasta vaaratilanteesta, välittyy sinulle pienhiukkasien välityksellä, joihin Aistien Aistit reagoivat; Aistien Aistit tuntee savun hajun pienhiukkastasolla, ja herättä sinut tunteeseen "on pakko nousta ylös, koska tunne, että jotain on pielessä on niin vahva".

Toinen vastaavanlainen tilanne voi olla, että sinä ajat kesällä polkupyörällä. Pieni koppakuoriainen jota et näe "osuu silmääsi" - mutta - harvemmin koppakuoriainen osuu silmään, sillä Aistien Aisti on havainnut vaaratilanteen, ja sulkenut silmäluomesi suojellen silmääsi.

Vastaavia esimerkkejä on vaikka kuinka paljon, jotka voimme yhdistää muihin sellaisiin asioihin joita me fyysisesti teemme itse asiaa ajattelematta, koska ajatusta ja fyysistä tekoa ohjaa Aistien Aistit. Niitä kaikkia tässä luettelematta; hengittäminen, silmän räpäyttäminen, sydämen lyönti j n e Ajatus että "on olemassa suurempi voima, Pyhä henki" ei ole väärä, mutta käsitys mitä "Pyhä henki" on, on a) olematon, b) väärä c) virheellinen, c) puutteellinen.

Minä yhdistän "Pyhä henki" sanan lähinnä => "Pyhä elämä" => "Pyhä energia" => "Pyhä mieli" => Pyhä ajatus ja teko => Tietous/Tila jota me emme hallitse. Se pitää fyysisen "minän hengissä" ja omalta osin se myös omien lakiensa mukaisesti suojelee "minää". Tiettyyn rajaan saakka kykenemme hallitsemaan Aistien Aisteja, k e "näkemällä appelsiinin muististamme", "tuntemalla suklaan maun", "haistamalla savun hajun" - jotka kaikki perustuvat todellisiin havaintoihin ja kokemuksiin "tänään ja/tai vuosia sitten"([1][2][3]).

Tieteen ei kuulu väheksyä "Pyhää henkeä", vaan selvittää mitä sen on, koska siitä kumpuaa kaikki reaali (todellisuus) ja käsitteellinen (ymmärtäminen) Tiede => Tietous => Valaistuminen johdonmukaisessa järjestyksessä. Uskonnon ei kuulu väheksyä Tiedettä, sillä Tiede kykenee selvittämään mitä "Pyhä henki" on.

positiivinen, oikea, laillinen, terveellinen, hyvä j n e henkilökohtaisesti, kansallisesti, kansainvälisesti
[2] neutraali
[3] negatiivinen, väärä, laiton, epäterveelinen, huono/paha j n e henkilökohtaisesti, kansallisesti, kansainvälisesti

Kun virus pääsee ihomme sisäpuolelle, Aistien Aistit aktivoivat vastareaktion jonka tarkoitus on tuhota virus elimistöstämme. Jotta vastareaktio toimisi, meidän on omalta osin "kotilääkäreinä" pidettävä huolta siitä, että vastareaktiion tarvittavaa "polttoainetta" on olemassa - joista kaikista vanhin kai on vesi sen kolmessa eri muodossa. Kaikki mitä teemme positiivista mukaisesti, auttaa negattivisen [3] tuhoamiseen joka ei elimistöömme kuulu.

Kun puhumme mielen terveydestä, periaate on sama kuin edellisessä. Molemmissa kyse on siitä, että kaikki mitä opetetaan lapsesta saakka on [2] mukaista, niin mielessä ei ole koskan mitään mikä on normaalin ihmismielen vastaista (on järkeä, on ymmärrystä ), ja jos sellaista ulkopuoleta joku yrittää tartuttaa (ei ole järkeä, ei ole ymmärrystä [3]), niin suojaa.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat