Seuraa 
Viestejä527

Aksel Fredrik Airo, suomalainen kenraali, joka vastasi operaatioiden suunnittelusta talvi- ja jatkosodan aikana, lienee ollut paljon merkittävämpi hahmo kuin vain hänen toimimisensa Päämajan tehtävissä sotavuosina osoittaa. Vuosina 1928–1929 Airo rakensi Suomelle alueellisen puolustusjärjestelmän, jonka perusteella sodanaikaiset puolustusvoimat suunniteltiin.

Airon järjestelmä, johon olennaisena nivoutui tietysti myös Suojeluskuntajärjestelmä, muodosti todellisuudessa niin voimakkaan vastavoiman Neuvostoliiton luokkasodan doktriinille että se, ei ehkä pelkästään vain asevoimien rintamalla osoittama "maanpuolustustahto", saattoi ratkaisevalla tavalla vaikuttaa siihen ettei Suomi romahtanut vuonna 1944, kuten ei myöskään talvella 1939-40 neuvostopaineen ja "kansandemokratisoitumisen" edessä.

Voi olla nimittäin niin, että tuo aluepuolustusjärjestelmän perusidean hahmottaminen on jäänyt monilta huomaamatta. Järjestelmä pystyi seulomaan eteenkin maatalousvaltaisessa Suomessa kultakin paikkakunnalta ns. riskialttiin aineksen - neuvostopropagandalle alttiin aineksen - niin tehokkaasti ettei "svoboda" ja ns. "ryssäläistyminen" päässyt liian vaarallisella tavalla haurastuttamaan puolustusjärjestelmää.

Suojeluskunta-järjestö on eteenkin suomettuneisuuden vuosina äärivasemmiston taholta kanonisoitu vain eräänlaiseksi "kuolemanpartiotoiminnaksi" mutta sen pääasiallinen tehtävä, paitsi antaa vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta, oli yhä enempi 1930-luvulla osa toimimista laajempaa neuvostoliittolaisten soluttautumista vastaan. Niillä reunavaltioilla jotka eivät rakentaneet vastaavaa torjuntajärjestelmää kävi heikommin. Romanian armeija ei luhistunut kesällä 1944 taistelukentillä, vaan rauhanprosessin aikana kun veljeily venäläisten kanssa luhisti moraalin ja puolustustahdon. Toki Suomen demokraattisilla instituutioilla oli tärkeä merkitys mutta ilman aluepuolustusjärjestelmää, joka kontrolloi väestöä Suomen syvällä maaseudulla (ja kaupungeissa), ei Suomi olisi selvinnyt sodan loppuvaiheen väsyttävässä vaiheessa kunnialla.

Ei siten tarvinne ihmetellä miksi A.F. Airo oli erityisen vastenmielinen henkilö Moskova-mielisille kommunisteille ja neuvostoliittolaisen luokkasotadoktriinin sisäistäneille persoonille sodan jälkeen. Järjestelmä kuohi suomalaisesta kommunismista liialliset mehut pois, integroi monet sinänsä myönteisesti kommunismiin suhtautuneet persoonat (joilla säilyi kuitenkin tietty kriittinen asenne Stalinin Neuvostoliittoa kohtaan) pysymään rintamalla ja tekemään tehtävänsä. Aarne Saarisen tapaisia kommunisteja jotka eivät luikkineet käpykaartiin oli tuhansittain.

"En ymmärrä tätä herkkänahkaisuutta kaasun käytöstä...Kannatan jyrkästi myrkkykaasujen käyttöä sivistymättömiä heimoja vastaan....voidaan käyttää myös kaasuja jotka ovat epämiellyttäviä ja levittävät kauhua.."

- Winston Churchill (1919)

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat