Seuraa 
Viestejä45973

Tervetuloa kannattamaan kansalaisaloitetta yritystukien lopettamiseksi.

Aloitteen voi allekirjoittaa täällä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/186

Facebook-yhteisö: http://www.facebook.com/yritystuet.pois

--

Kansalaisaloitteen otsikko: Kansalaisaloite yritystukien lopettamiseksi

Aloitteen sisältö:
Ehdotamme, että verovaroilla harjoitettu yritysten tukeminen lopetetaan Suomessa. Lopettamisen seurauksena yrityksille jaettavat tuet, ja yhteiskunnan ylläpitämät yritystukia jakavat virastot lakkautetaan siirtymäajalla. Yritysten tukeminen tulee myös kieltää lainsäädännöllä, ja kiellon tulee koskea sekä suoria että epäsuoria yritystukia.

Perustelut:
Yritysten tukeminen on tulonsiirtoa kaikilta kansalaisilta tuettujen yritysten osakkeenomistajille, eli käytännössä köyhiltä rikkaille. Poliitikkojen ja virkamiesten tehtävä on huolehtia yhteiskunnan perustoiminnoista, eikä jakaa kansalaisten rahoja heitä miellyttäville yrityksille.

Suorien ja epäsuorien yritystukien kieltäminen käytännössä estäisi mm. Tekesin yritystukien ja Suomen kansallisten maataloustukien jakamisen, sekä euroalueen kriisivaltioille myönnetyt tukipaketit, mikäli näiden tukipakettien katsotaan hyödyttävän välillisesti kriisivaltioita lainoittaneita rahoituslaitoksia. Lakkautettavia yritystukia ovat myös vain osaa yrityksistä hyödyttävät kilpailunrajoitukset ja verohelpotukset, sekä kilpailua vääristävät työllistämistuet, joiden avulla jotkut yritykset saavat edullista työvoimaa.

Helsingin Sanomissa julkaistun laskelman [1] mukaan Suomessa jaetaan suoria yritystukia n. miljardi euroa, ja verotukien suuruus on 3,7 miljardia. Mikäli nämä yritystuet poistettaisiin, voitaisiin syntyneillä säästöillä laskea yritysten maksama yhteisövero lähes nollaan. HS:n laskelma ei sisällä kansallisia maataloustukia, joiden suuruus on laskentatavasta riippuen n. 3 miljardia euroa [2]. Yhteisöveron tai muiden verojen laskeminen olisi yritystukia parempi tapa parantaa yritysten toimintaedellytyksiä allamainituista syistä:

Yritystuet korruptoivat. Yritystukia jakavissa virastoissa työskentelevien ensisijainen tavoite on oman työpaikan säilyttäminen. Koska poliitikoilla on valta leikata virastojen rahoitusta, ja näin vähentää niiden työpaikkoja, kannattaa yritystukia myöntää poliitikkojen kavereille ja sukulaisille, jotta poliitikot pysyvät tyytyväisinä. Yritystukia saavat helpoiten vaikutusvaltaiset, ja tukia myöntäviä virkamiehiä ja poliitikkoja tuntevat yrittäjät. Ylen MOT-ohjelman selvityksessä [3] havaittiin että yritystukia saavat vuodesta toiseen samat yritykset.

Yritystuet aiheuttavat tehottomuutta. Yritysten tulee ansaita tulonsa palvelemalla asiakkaita, ja laskuttamalla näistä palveluksista. Tehokkaasti palveluja tuottavat yritykset tekevät enemmän voittoa, ja voivat kasvattaa toimintaansa. Tehokkaasti toimivien yritysten kasvaessa myös yhteiskunnan kokonaistehokkuus kasvaa. Yritystukien seurauksena tämä luonnollinen tehostumisprosessi häiriintyy, sillä yritykset voivat kasvattaa toimintaansa myös tukien avulla. Kannattavat hankkeet toteutetaan ilmankin yritystukia, joten yritystuet käytännössä kannustavat kannattamattomaan toimintaan [4].

Yritystuet vääristävät kilpailua. Oletetaan tilanne, jossa kaksi it-järjestelmiä toimittavaa pienyritystä, yritys A ja yritys B, osallistuvat tarjouskilpailuun. Yritys A ei ole hakenut Tekesiltä tukia, vaan on perehtynyt asiakkaan tarpeisiin ja tarjouksen kirjoittamiseen. Yritys B sen sijaan on onnistunut vakuuttamaan Tekesin virkamiehet siitä, että B:n tarjoama järjestelmä on teknisesti ainutlaatuinen, ja Tekes on myöntänyt yritykselle B tuotekehitystukea. Tuen avulla yritys B voi voittaa tarjouskilpailun, sillä se pystyy tarjoamaan ratkaisua halvemmalla kuin A, vaikka A:n tarjoama ratkaisu onkin parempi. Tälläinen tilanne on erittäin turhauttava yritys A:n työntekijöille ja omistajille. Pienyrityksille suunnatut yritystuet vääristävät kilpailua erityisen paljon, sillä tukien suuruus on usein merkittävä suhteessa liikevaihtoon. Pienyrittäjiä olisi parempi tukea kehittämällä yrittäjien henkilökohtaista sosiaaliturvaa pienyritysten tukemisen sijaan.

Yritystuet tuottavat byrokratiaa. Yritysten kannattaa hakea vastikkeettomia yritystukia niin kauan kuin saatu tuki on suurempi kuin hakemiseen käytetyn ajan ja vaivan arvo. Koska tuet vääristävät kilpailua, ja kilpailun vääristäminen johtaa vääristymisestä kärsineiden yrittäjien suuttumiseen, kannattaa yritystukia myöntävien virastojen kasvattaa tukien hakemiseen käytettyä byrokratiaa, jolloin hakemiseen käytetyn vaivan arvo lähenee tuista saatua hyötyä. Tällöin tuet vääristävät kilpailua mahdollisimman vähän, eivätkä tukiasaamattomat yrittäjät suutu tai valita, ja virasto voi jatkaa toimintaansa.

Yritystuet vaikeuttavat yritystoiminnan suunnittelua. Yritysten kilpailukyky on korkeimmillaan silloin kun yritykset käyttävät rahaa tuotekehitykseen, markkinointiin, tuotannon kehittämiseen ja muihin asioihin sopivissa suhteissa. Verovarojen kierrättäminen yritystukia myöntävän viraston kautta vaikeuttaa yrityksen budjetointia.

Yritystuet laskevat yrittäjien motivaatiota. Yrittäminen on verrattavissa kilpaurheiluun, ja mikäli esim. kilpajuoksijoilla olisi mahdollisuus saada hakemusten perusteella etumatkaa juoksukilpailussa, lopettaisi moni kilpailija kisoissa käymisen. Reilu kilpailu motivoi niin urheilijoita kuin yrittäjiäkin.

Yritystuet ovat tehoton keino ohjata taloutta. Mikäli yritys tuottaa haittaa ympäristölleen esim. saastuttamalla, tulee saastuttamisesta periä haittaa vastaava maksu, sen sijaan että haitan vähentämistä aletaan tukemaan ympäristötukien avulla. Mikäli taas halutaan ylläpitää elintarvikkeiden huoltovarmuutta kriisitilanteen varalta, on järkevämpää ostaa juuri huoltovarmuuden ylläpitoa, sen sijaan että tuetaan jotain yritystoimintaa huoltovarmuuden nimissä, vaikkei kyseinen toiminta ole kustannustehokkain tapa kohottaa huoltovarmuutta. Pienten yritysten tukeminen johtaa yritysten jakautumiseen, kasvavien yritysten tukeminen johtaa liikevaihdon kasvattamiseen esim. myymällä samaa omaisuuserää edestakaisin, tuotekehityskuluista myönnettävät verohelpotukset lisäävät verotuksen tulkinnanvaraisuutta, sijaintiin sidotut maataloustuet johtavat maataloustuotannon tehottomaan sijoittumiseen, ja tietyntyyppisen maataloustuotannon tukeminen johtaa ylituotantoon [5].

Yritystuet luovat valheiden ja pelon ilmapiiriä. Yritystukia saavilla ei ole intressejä arvostella järjestelmää, sillä arvostelun seurauksena yritystukia myöntävät virastot voivat lopettaa tukien maksamisen. Yritystukia kritisoiva voi siis menettää sekä tuet että työpaikkansa. Valitettavasti monet suomalaiset yritystukien hyötyjä mittaavat tutkimukset perustuvat tukeasaaneiden tai -hakeneiden yritysten antamiin palautteisiin, vaikka nämä palautteet antavatkin tukien vaikutuksista liian myönteisen kuvan.

Yritystuet synnyttävät itseään ruokkivan kierteen. Yritystuista hyötyvien kannattaa perustaa lobbausjärjestöjä, joiden tehtävä on vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, jotta yritystukien määrää kasvatettaisiin. Järjestöt myös pyrkivät muokkaamaan kansalaisten asenteita julkaisemalla yritystukimyönteisiä kannanottoja. Yritystukien määrä onkin Suomessa jatkuvasti kasvanut [6].

Viitteet:
1. http://www.hs.fi/kotimaa/Yhteisövero+olisi+varaa+laskea+lähes+nollaan/a1360987136502
2. http://www.taloussanomat.fi/kotimaa/201 ... 1010628/12
3. http://yle.fi/uutiset/mot_valtion_yrity ... le/6288500
4. http://www.hs.fi/kotimaa/Yritystuilla+e ... 2806491834
5. http://www.taloussanomat.fi/kotimaa/201 ... 1223946/12
6. http://www.etla.fi/wp-content/uploads/2 ... dp1217.pdf

Kommentit (16)

Jos aloite koskisi suuryrityksiä, jotka pystyvät rahoittamaan tuotekehityksensä kokonaan itse, voisin allekirjoittaa jos edes allekirjoittaisin jotain adresseja.
Tekes yleensä edellyttää että esimerkiksi kehitettävällä tuotteella on vientimahdollisuuksia.
Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä pitää olla mahdollisuus saada tukea, jos valtio saa sen todennäköisesti moninkertaisena takaisin.
Onko tämän kommari-adressin tarkoituksena estää talouskasvua?

fenomenologi
Jos aloite koskisi suuryrityksiä, jotka pystyvät rahoittamaan tuotekehityksensä kokonaan itse, voisin allekirjoittaa jos edes allekirjoittaisin jotain adresseja.
Tekes yleensä edellyttää että esimerkiksi kehitettävällä tuotteella on vientimahdollisuuksia.
Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä pitää olla mahdollisuus saada tukea, jos valtio saa sen todennäköisesti moninkertaisena takaisin.
Onko tämän kommari-adressin tarkoituksena estää talouskasvua?Talouskasvua saadaan laskemalla verotusta.

Yritystuet ovat suunnitelmataloutta, jota myös kommunistiset maat ovat edustaneet. Yritystukien poistaminen edustaa vapaata markkinataloutta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
fenomenologi

Onko tämän kommari-adressin tarkoituksena estää talouskasvua?

Tiedätkö mitä "kommari" tarkoittaa? Sosialismiahan se on että valtio jakaa fyrkkaa yritykselle. Tuo on kyllä mielenkiintoinen ilmiö, että joissain piireissä ei tätä ymmärretä. Luullaan, että on markkinatalouden mukaista että valtio tukee mahdollisimman paljon yrityksiä. Tuo on typerä väärinkäsitys ja on harmi, ettei kaikki jo peruskoulussa ole oppineet mitä nämä termit tarkoittavat.

"Markkinataloudessa yritykset ja kuluttajat päättävät itsenäisesti mitä he haluavat kuluttaa ja tuottaa, ja miten allokoivat resurssinsa ilman valtion väliintuloa.[2] "

http://fi.wikipedia.org/wiki/Markkinatalous

HuuHaata
Seuraa 
Viestejä7801

Yritystukien määrää voisi hyvinkin olla järkevää laskea, tämä sitten kompensoitaisiin alhaisemmalla yritysverotuksella.

Yleensä näissä tukirahojen kuolaamisessa yhteiskunnalle tämä veronalennuspuoli tuppaa unohtumaan. Jos tukien lopetus tehtäisiin ilman veronalennuksia räjähtäisi työttömyys käsiin. Tosin eipä se taas useimmiten julkisella sektorilla työskenteleviä leppoistelijoita tunnu kiinnostavan.

taucalm
Seuraa 
Viestejä7174
fenomenologi
Jos aloite koskisi suuryrityksiä, jotka pystyvät rahoittamaan tuotekehityksensä kokonaan itse, voisin allekirjoittaa jos edes allekirjoittaisin jotain adresseja.
Tekes yleensä edellyttää että esimerkiksi kehitettävällä tuotteella on vientimahdollisuuksia.
Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä pitää olla mahdollisuus saada tukea, jos valtio saa sen todennäköisesti moninkertaisena takaisin.
Onko tämän kommari-adressin tarkoituksena estää talouskasvua?

kansalaisaloite ja addressi ovat kaksi täysin eri asiaa. ehkä teitä ei vaan kiinnosta osallistua millään tavalla yhteiskunnallisten asioiden hoitoon, jos tietämys on tuota tasoa.

"Everything is backwards; everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality."

taucalm
fenomenologi
Jos aloite koskisi suuryrityksiä, jotka pystyvät rahoittamaan tuotekehityksensä kokonaan itse, voisin allekirjoittaa jos edes allekirjoittaisin jotain adresseja.
Tekes yleensä edellyttää että esimerkiksi kehitettävällä tuotteella on vientimahdollisuuksia.
Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä pitää olla mahdollisuus saada tukea, jos valtio saa sen todennäköisesti moninkertaisena takaisin.
Onko tämän kommari-adressin tarkoituksena estää talouskasvua?

kansalaisaloite ja addressi ovat kaksi täysin eri asiaa. ehkä teitä ei vaan kiinnosta osallistua millään tavalla yhteiskunnallisten asioiden hoitoon, jos tietämys on tuota tasoa.Siitä varmaan voi vetää jotain johtopäätöksiä tietämyksen tasosta, jos ei tiedä tarkasti jonkun yksittäisen sanan merkitystä.

"Adressi (ransk. adresse = suunta, osoitus) on useiden henkilöiden allekirjoittama, vallanpitäjille tai päättäjille suunnattu poliittinen julkilausuma. Suomessa Venäjän vallan aikana (vuonna 1899) kerättiin Suuri adressi, joka vastusti Nikolai II:n allekirjoittamaa helmikuun manifestia.

Adressilla voidaan tarkoittaa myös...
http://fi.wikipedia.org/wiki/Adressi

Oliko kyseessä adressi vai kansalaisaloite, en tiedä, eikä voisi vähempää kiinnostaa.

Sen kuitenkin tiedän että tekes rahoitti erästä projektiani, josta pienehköllä sijoituksella yhteiskunnalle tuleva hyöty on moninkertainen, useammasta kymmenestä miljoonasta on kyse.

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä pitää ehdottomasti tukea, jos yhteiskunta saa rahansa takaisin ja varsinkin jos vienti sen avulla kasvaa.
Suuryritysten, (jotka pystyvät rahoittamaan toimintansa itse) tukeminen pitää kuitenkin lopettaa, avausviestissä oleva kansalaisaloite taitaa koskea kaikkia yrityksiä? en viitsinyt lukea vuodatusta kokonaan.

Jos en ole väärässä, silloin kyseessä on erittäin idioottimainen lässytys, jolla voi pyyhkiä..

ed,
"Roope Luhtala on valittu yksimielisesti Edistyspuolueen uudeksi puheenjohtajaksi. 36-vuotias Luhtala toimii yrittäjänä Vantaalla ja on kotoisin Kurikasta.
http://edistyspuolue.fi/page/2/

Sama mies kuin avausviestissä?

Vaalikampanja näköjään jo alkanut, taantumuspuolue voisi olla parempi nimi..
Tässä teille ilmaiseksi vaaleja varten, "vaikeutetaan suomalaisten yritysten toimintaa ja yritetään saada vienti romahtamaan, näin saamme pysyvän taantuman aikaan, josta on iloa kaikille"

roopeluhtala
fenomenologi
Jos aloite koskisi suuryrityksiä, jotka pystyvät rahoittamaan tuotekehityksensä kokonaan itse, voisin allekirjoittaa jos edes allekirjoittaisin jotain adresseja.
Tekes yleensä edellyttää että esimerkiksi kehitettävällä tuotteella on vientimahdollisuuksia.
Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä pitää olla mahdollisuus saada tukea, jos valtio saa sen todennäköisesti moninkertaisena takaisin.
Onko tämän kommari-adressin tarkoituksena estää talouskasvua?Talouskasvua saadaan laskemalla verotusta.

Yritystuet ovat suunnitelmataloutta, jota myös kommunistiset maat ovat edustaneet. Yritystukien poistaminen edustaa vapaata markkinataloutta.
Vienti on suomen talouskasvulle välttämätöntä, sinä yrität sitä nyt rajoittaa tavalla, joka johtaisi konkurssiin.
Toki saat talouskasvua itsellesi ja omalle yrityksellesi, eduskunnassa olisi hyvä silti ajaa pääasiassa yhteisiä asioita.

Tällainen suurmielenosoitus löytyi googletuksella,
19.7.2012
Joukko Suomen tukilinjaa vastustavia nuoria kokoontui eduskuntatalon ulkopuolella torstaina viideltä illalla.
Ryhmän puuhamies Roope Luhtala kertoi, että kokoontuminen lähti Facebookissa järjestetystä tapahtumasta. Paikalla oli 10 – 15 nuorta.

Joukko ei edusta mitään puoluetta erityisesti, mutta yhteistä on kriittinen suhtautuminen kriisimaiden tukemiseen.

Ryhmällä on mukanaan pahvilaatikoita, joihin voi heittää hukkaan kuvitteellisia rahapusseja. Se, joka onnistuu tuhlaamaan eniten rahaa, saa palkkioksi saksalaisesta suklaasta tehdyn mitalin.

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1 ... 69104.html

Eduskunnassa on jo riittävästi neroja, joilla uskonto on tärkein asia elämässä.
Ongelmana on se ettei nämä nerot oikein ymmärrä, miten asioita pitäisi hoitaa.

fenomenologi

Sen kuitenkin tiedän että tekes rahoitti erästä projektiani, josta pienehköllä sijoituksella yhteiskunnalle tuleva hyöty on moninkertainen, useammasta kymmenestä miljoonasta on kyse.
Kerro hieman tarkemmin. Oliko sinulla siis yritys? Valtio antoi sinulle rahaa jonka käytit tuotekehitykseen ja sait aikaan tuotteen jota myit ja sait huimat voitot? Ja samaan jokin toinen yrittäjä teki saman asian ilman tukia mutta maksatte molemmat veroja yhtä suurella prosentilla? Miksi et maksaisi veroja suuremmalla prosentilla? Miksi tämän toisen yrittäjän pitäisi verorahoillaan tukea kilpailijansa tuotekehitystä?

Junebug
fenomenologi

Sen kuitenkin tiedän että tekes rahoitti erästä projektiani, josta pienehköllä sijoituksella yhteiskunnalle tuleva hyöty on moninkertainen, useammasta kymmenestä miljoonasta on kyse.
Kerro hieman tarkemmin. Oliko sinulla siis yritys? Valtio antoi sinulle rahaa jonka käytit tuotekehitykseen ja sait aikaan tuotteen jota myit ja sait huimat voitot? Ja samaan jokin toinen yrittäjä teki saman asian ilman tukia mutta maksatte molemmat veroja yhtä suurella prosentilla? Miksi et maksaisi veroja suuremmalla prosentilla? Miksi tämän toisen yrittäjän pitäisi verorahoillaan tukea kilpailijansa tuotekehitystä?Sen verran voin asiaa valaista, että muut tekee työt ja niin edelleen.
Jos nyt yleisesti oletetaan että tekes antaa tukea vaikka 100000 - 10000000 euroa, yksittäisen yrittäjän maksama osuus tästä on ehkä joitakin senttejä.
Kun vienti kasvaa, verotusta ei tarvitse kiristää, myös muut yrittäjät hyötyvät ainakin maksamansa summan verran.
Veroja ei tarvitse kiristää annettujen tukienkaan takia, koska kasvaneet vientitulot tuottavat huomattavaa voittoa.
Kilpailijoitakaan ei ole, http://fi.wikipedia.org/wiki/Patentti

Zaibowski
Seuraa 
Viestejä1387
Grendel
Tiedätkö mitä "kommari" tarkoittaa? Sosialismiahan se on että valtio jakaa fyrkkaa yritykselle.Iloisesti käytetään sekaisin käsitteitä, kommunismissa ei ole valtiota, ei yrityksiä, joita tuetaan, koska tuotantovälineet ovat yhteisomistuksessa. Koska kommunismissa kukin tekee kykyjensä mukaan ja kaikille annetaan tarpeidensa mukaan, raha käy merkityksettömäksi.

Sosialismi on aatesuunta, joka pyrkii luomaan tuotantovälineiden yhteisomistukseen

http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosialismi

Alkuperäisen marxilaisen määritelmän mukaan kommunistinen yhteiskunta on paitsi luokaton yhteiskunta, myös valtioton yhteiskunta.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kommunismi

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228

Ideologisella, eli periaatteellisella tasolla aloite on kannatettava ja oikeansuuntainen, mutta toisaalta itse aloite saattaa olla hieman liian idealistinen sekin. Perustelut ovat yksipuoleisia, mikä tietysti on odotettavaa.

Yritystukia on varmasti tarpeettomiakin ja niihin liittyy jopa vääristäviä elementtejä ja väärinkäytöksiä sekä korruptiota. Sellaista se on. Toisaalta yritystuilla on aivan oleellisia ja korvaamattomia ilmenemismuotoja. Innovointiin ja investointeihin liittyvät erilaiset tukimuodot ovbat usein tarpeen, kun yritys on startup-vaiheessa tai muutoin tilanteessa jossa sen on kasvettava ja/tai uhrattava huomattavia resursseja johonkin uuteen, tai muutoin sitä uhkaa perikato. Puhtaan markkinaliberalistisessa darwinismissahan toki yrityksien kuolema on vain hyvästä jos ne eivät täysin omin avuin pärjää. Asiassa on kuitenkin reaaliset kääntöpuolensa. Yhteiskunta ei usein kestä tai se joutuu verraten paljon kovemmille jos se altistetaan täysin rajuille ja mielivaltaisille markkinaheilahteluille. Yritysten tukeminen erilaisissa käännekohdissa on yksi yhteiskunnallisesti merkittävä keino tasoittaa suhdannevaihteluita ja satunnaisuutta. Se tarkoittaa, että pidetään ehkä tukitoimin yksi kohtalaisen hyvin menestyvä firma pinnalla sen sijaan että annettaisiin sen kaatua koska se oli vain kohtalainen ja odotettaisiin, että jostain tyhjästä sikiää niitä täydellisiä kandidaatteja ottamaan sen paikan. Käytännön arkielämässä ne korvaajat löytyvät yleensä globaaleilta markkinoilta niillä jo valmiiksi jättimäiseksi kasvaneilta vanhoilta toimijoilta. Tai sitten ei mistään.

Yritysten tukeminen on siitäkin osin hassu juttu että ei siinä tosiaan voi yksi pieni ja syrjäinen maa kuvitela maailmaa muuttavansa oma-aloittesiesti esimerkin voimalla. Jos me lopetamme yritystuet, muute eivät kuitenkaan ja siinä menee loppukin kilpailukyky mitä siitä nyt vielä rippeinä on.

Tuomio: Aloite sellaisenaan ei ole nykytilanteessa kannatettava.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Yritystukien määrä taitaa olla aikalailla sama kuin yhteisöveron tuotto. Tietenkin kilpailukykyyn olisi vaikutusta myös mikäli yhteisöveroa laskettaisiin. Monesti yritystukien poistoa ajavat kannattavat myös yhteisöveron laskua. Ei ne rahat yritystukiin taikasammosta tule. Jos yhteisöveroa laskettaisiin ja samalla yritystukia, voisi ajatella että rahoituksen saantiinkin yhteisöveron laskulla olisi vaikutusta. Samoin tietenkin se työ joka käytetään tukien saamiseen voitaisiin käyttää johonkin hyödylliseen. Periaatteessahan tilanne on niin, että jos ostatte ulkomaalaisen tuotteen jota on tuettu ulkomaisilla verovaroilla, silloin ulkomaalaiset veronmaksajat maksavat siitä että saatte sen tuotteen. Kelpaa minulle, ymmärrän toki jos joku yrittäjä vaatii että hänen yrittämistään on muiden tuettava. Ihminen on ahne.

Aihetta on Suomessakin tutkittu: http://www.hs.fi/talous/artikkeli/V%C3% ... 5268856490

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
Grendel
Yritystukien määrä taitaa olla aikalailla sama kuin yhteisöveron tuotto. Tietenkin kilpailukykyyn olisi vaikutusta myös mikäli yhteisöveroa laskettaisiin. Monesti yritystukien poistoa ajavat kannattavat myös yhteisöveron laskua. Ei ne rahat yritystukiin taikasammosta tule. Jos yhteisöveroa laskettaisiin ja samalla yritystukia, voisi ajatella että rahoituksen saantiinkin yhteisöveron laskulla olisi vaikutusta. Samoin tietenkin se työ joka käytetään tukien saamiseen voitaisiin käyttää johonkin hyödylliseen.Voisi ja saattaisi, jos ja kenties. Kyllähän tuo on mahdollista mutta vastapuolella on jokseenkin varma kilpailukyvyn heikkeneminen, turbulenssin kasvaminen ja sitä kautta monenlainen epävarmuus. Ei edes ole niin sanottua että rahoituksen saaminen helpottuu, mikäli yritykset voivat heikon hetkellisen tilanteen tai epäonnisen sattumuksen vuoksi mennä nurin tai vaikka niillä olisi kuinka mullistava rahanarvoinen keksintö, ne eivät saisi sitä markkinoille ilman massiivista yksityistä lisärahoitusta.

Volyymejä koskeva huomiosi on kuitenkin siitä mielenkiintoinen, että se tavallaan johtaa päätelmään, jonka mukaan yritystuet ovat eräänalista yritysten keskinäistä tulonsiirtoa. Ihan kuten yksityishenkilöidenkin kesken tätä tapahtuu. Yritysmaailmassa tosin erona on se, että tuilla ei yleensä pyritä turvaamaan yrityksen peruselintasoa kun se muutoin olisi konkkatavaraa vaan päin vastoin, niillä kannustetaan ja mahdollistetaan kehittyminen. Tuet kun poikkeuksetta ovat aina sidotut johonkin konkreettiseen kehittymiseen ja kasvuun tähtäävän panostamiseen. Asian voisi siis nähdä niin, että tuet ovat kasvuun ja kehitykseen sidottua tulonsiirtoa yritysten välillä; ne lypsylehmämäiset firmat jotka tekevät hyvää tulosta omalla vakiintuneella liiketoiminnallaan mutteivät jaksa kehittää mitään uutta, saavat toimia nettomaksajina kun taas firmat, joilla on halua ja tarvetta kasvaa taio kehittää uutta yli oman käytettävissä olevan kapasiteettinsakin, ovat nettosaajia. Tämä on mielestäni yhteiskunnallisesti ajatellen erittäinkin fiksu perusperiaate. Se kannustaa muutokseen ja ehkä jopa luonnollista nopeampaan kehityskeen. Sijoittajista suurin osa lienee astetta varovaisempia ja varsinaisia riskisijoittajia ainakaan Suomen oloissa ei ole riittävästi. Nekin harvat jotka täällä operoivat, pitävät julkisen rahoittajan osallistumista usein merkittävänä luottamussignaalina eivätkä välttämättä suostu sijoittamaan lainkaan ilman. Suhdanteista jne. riippuen monet yksityiset sijoitukset, kuten vaikkapa pankkilainat, voivat mennä täysin jäihin pieniltä yrityksiltä. Sellaista on kuultu nyt viime aikoina. Ilman Finnveraa, Tekesiä, TE-keskuksia, verohuojennuksia ja ties mitä tukimuotoja Pk-yrityksen investointi tai startupin kasvun rahoittaminen olisivat jokseenkin mahdottomia nykysuomessa. Paitsi tietysti hiiiiitaaaaallla ja epätoivoisella omarahoitusmallilla jossa vähitellen kerrytetään kassavirtaa ja varallisuutta jopa vuosikymmenien ajan. Sanomattakin on selvää mitä tämä tekee kilpailukyvylle.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat