Seuraa 
Viestejä538

Kulttuurimarxilaisuus on marxilaisuuden tyyppi, joka soveltaa kriittistä teoriaa liittyen sukupuoleen, rotuun ja kulttuuri-identiteettiin. Termin kulttuurimarxilaisuus juuret ovat Frankfurtin koulukunnassa, mutta ei ole tietoa siitä, kuka keksi käsitteen. Magnus Lintonin mukaan kulttuurimarxilaisuus tarkoittaa poliittista korrektiutta.

Frankfurtin koulukunnan luoman kriittisen teorian merkitys kulttuurimarxilaisuutta arvioitaessa on on syytä nostaa varsin keskeisseen osaan. Teorian keskeiset kiinnostuksen kohteet ovat talous, yksilön kehitys ja kulttuuri. Marxilaisista ja psykoanalyyttisistä näkökulmista käsin kriittinen teoria suhtautuu erityisesti "yhteiskuntaan" kriittisesti.

Kriittisen teorian mukaan kapitalistisessa yhteiskunnassa lisääntyvän teknistymisen, tieteellisen edistyksen ja tästä seuraavan byrokratisoitumisen takia yksilöt vieraantuvat ja siten yksilön merkitys katoaa. Yksilöiden välisistä suhteista tulee traditionaalisten siteiden löyhtyessä tavaranmuotoisia ja ne muuttuvat entistä enemmän vaihtosuhteiksi.
Oppi katsoo, että tästä seuraa täysin hallittu maailma, joka kontrolloi yksilöä sosiaalisesti ja alistaa idealismin, nonkonformismin, epäkonventionaalisuuden ja luovuuden. Kriittinen teoria edellyttää, että filosofialla tulisi olla yhteiskunnassa keskeinen ja käytännöllinen rooli paremman tulevan yhteiskunnan luomiseksi.

Jonkinlaisena tiivistyksinä Frankfurtin koulukunnan ja samalla koko kulttuurimarxilaisuuden tavoitteista ja saavutuksista voitaisiin esittää seuraava lista:

- lamaannuttaa oikeusjärjestelmä ja helpottaa rikollisten asemaa
- horjuttaa perheen asemaa yhteiskunnassa
- miesten ja isien syyllistäminen ja jatkuva sättiminen, poistaa kaikkinainen miesten valta
- opetusta seksistä ja homoseksuaalisuudesta lapsille
- koulujen ja opettajien arvovallan heikentäminen
- lisätä maahanmuuttoa romahduttamaan kansallista identiteettiä
- luoda sekasortoa jatkuvilla muutoksilla
- mielenosoitusten ja rettelöinnin suosiminen (silloin kun se tapahtuu kulttuurimarxilaisuuden hengessä)
- uskonnon (=kristinuskon) aseman täydellinen romuttaminen (uskonnolliset ihmiset penseimpiä marxilaisuudelle)
- tehdä ihmisistä riippuvaisia valtion almuista
- median paimentaminen ja ohjaaminen haluttuun suuntaan sekä kriittisen äänen häivyttäminen

“Science is the belief in the ignorance of the experts” – Richard Feynman

Sivut

Kommentit (22)

HuuHaata
Seuraa 
Viestejä7801

Mielestäni oikein hyvä kuvaus nykypäivän menosta. Mutta minkäs teet. Vallanpitäjä ei vallasta luovu, vaikka ainoa pysyvä asia on muutos.

Sekaisin olevalla poliittisella-, AY-, EK- ja yliopistoeliitille on kasattu valtaa valtavasti. Ja kasataan koko ajan enemmän. Ongelmien syyt, muut saa kantaa seuraukset. Minkäs teet. Voi olla yksittäisiä ihmisiä, jotka eliitissä ajaisivat muuta suuntaa, mutta heidät savustetaan ulos piireistä hyvin nopeasti.

molineux
Seuraa 
Viestejä538

Siinä vaiheessa kun lukion opiskelijoista vain parikymmentä prosenttia suorittaa pitkän matematiikan ylioppilaskokeen korkeintaan cumlaude-arvosanoin ja kun samaan aikaan terveysopin suosio kasvaa (ja siitä vedetään suht helposti vähintäin E) ollaan jo päästä pitkälle yhteiskunnan latistamisessa. Vielä ei tähän ihannetilaan (jonka päässä häämöttää Detroit) olla aivan päästy mutta edistystä on jo tapahtumassa.

“Science is the belief in the ignorance of the experts” – Richard Feynman

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
suolakaivos
Seuraa 
Viestejä527

Itse kyllä katsoisin että rappeutumisen alku on hahmotettavissa valistuksen ajasta jolloin nämä ensimmäiset tyypit loivat konfliktiasetelman Jumalan kanssa. Koska ensimmäinen saavutus tästä hulluudesta koettiin jo 1790-luvulla (giljotiini, rettelöintä ja täydellinen kaaos) on katsottava että edistyksellinen älymystö, frankfurtilaiset ja heidän jälkeläisensä eivät ole oppineet virheistään mitään. Erityisesti mannereurooppalainen älymystö oli oppimatonta. Sen sijaan anglosaksisen maailman älymystö tajusi paremmin että riitely Jumalan ja ihmisen välillä ei ole suotavaa ja siksi Bills of Rights Amerikassa ja Britanniassa ei lähtenyt tälle ranskalaiselle hulluuden tielle ennenkuin vasta aivan viime vuosikymmeninä jolloin tupajumit, kulttuurimarxilaiset, näissäkin maissa ovat alkaneet nakertamaan vakaan yhteiskunnan perustuksia.

"En ymmärrä tätä herkkänahkaisuutta kaasun käytöstä...Kannatan jyrkästi myrkkykaasujen käyttöä sivistymättömiä heimoja vastaan....voidaan käyttää myös kaasuja jotka ovat epämiellyttäviä ja levittävät kauhua.."

- Winston Churchill (1919)

Kaapelijehu
Seuraa 
Viestejä390
molineux

Jonkinlaisena tiivistyksinä Frankfurtin koulukunnan ja samalla koko kulttuurimarxilaisuuden tavoitteista ja saavutuksista voitaisiin esittää seuraava lista:

- lamaannuttaa oikeusjärjestelmä ja helpottaa rikollisten asemaa
- horjuttaa perheen asemaa yhteiskunnassa
- miesten ja isien syyllistäminen ja jatkuva sättiminen, poistaa kaikkinainen miesten valta
- opetusta seksistä ja homoseksuaalisuudesta lapsille
- koulujen ja opettajien arvovallan heikentäminen
- lisätä maahanmuuttoa romahduttamaan kansallista identiteettiä
- luoda sekasortoa jatkuvilla muutoksilla
- mielenosoitusten ja rettelöinnin suosiminen (silloin kun se tapahtuu kulttuurimarxilaisuuden hengessä)
- uskonnon (=kristinuskon) aseman täydellinen romuttaminen (uskonnolliset ihmiset penseimpiä marxilaisuudelle)
- tehdä ihmisistä riippuvaisia valtion almuista
- median paimentaminen ja ohjaaminen haluttuun suuntaan sekä kriittisen äänen häivyttäminen
Mielestäni nämä tavoitteet kuulostavat ihan ns tieteelliseen maailmankatsomukseen perustuvalta valistusajattelulta.

Tieteelliseen naturalismiin kuuluu ajatus, jonka mukaan ihminen ei tee itse moraalisia valintoja, vaan ihmisen valintoja perustellaan "luonnonlaeilla" ja ihmisen ulkopuolella olevilla syillä. Esim. alkoholisti ei ole rikollinen, vaan sairas joten häntä ei voi tuomita rikoksesta...

Perheen aseman horjuttaminen liittyy sekin kovasti tieteelliseen maailmankuvaan, homous ei ole sairaus, vaan täysin luonnollinen olotila. Luonnossa eläimet harrastavat syrjyhyppyjä ja kaikkia muita seksuaalisia perverssioita ja koska luonnontieteen maailmankuvassa ihminen on luonnontuote ja vain eläin muiden joukossa, niin silloin ihminenkin saa käyttäytyä kuten eläin.

Miesten syyllistäminen taas kuuluu feminismiin ja sitäkin oikeastaan perustellaan luonnontieteellä.

Seksivalistus sekin perustuu luonnontieteeseen, seksihän on ihan luonnollinen asia, joten tietenkin asioista pitää kertoa lapsille.

Koulujen ja opettajien arvovallan heikentäminen on aika mielenkiintoinen ajatus, kouluissahan juuri opetetaan ns. tieteellistä maailmankatsomusta, joten jos opettajilla on korkea arvovalta, niin silloinhan opin pitäisi mennä paremmin perille.

Maahanmuuton lisääminen ja kansallisen identiteetin murtaminen perustuu sekin luonnontieteeseen. Kansallinen identiteetti kun perustuu pelkille fiktiivisille kertomuksille joita ei voida perustella tieteellisillä faktoille.

Jatkuvat muutos kuuluu sekin tieteelliseen maailmankuvaan, kaikki muuttuu ja evoluutio menee eteenpäin.

Mielenosoitukset taas kuuluvat olennaisena osana demokratiaan.

Uskonnon aseman on romuttanut käytännössä juuri tiede. Jos olet hyvä oppilas ja uskot kiltisti mitä opettajat koulussa opettaa, sinusta tulee taatusti ateisti.

Ihmisten tekeminen riippuvaiksiksi valtion almuista perustuu oikeastaan juuri nationalismiin ja kulttuuriidentiteettiin. Ja eniten näitä valtion almuja perustellaan juuri sillä, että syntyperäisillä suomalaisilla tulee olla muita paremma edut.

Media yrittää tehdä lähinnä rahaa pyrkimällä herättämään huomiota.

Kaapelijehu

jesper
Seuraa 
Viestejä795

Kulttuurimarxilaisuus on minusta täysin harhainen uhkakuva, johon on turha tuhlata paukkuja. Ei homoseksuaalien oikeudet tai rock-musiikki uhkaa ketään. Vapaassa yhteiskunnassa saa edelleen uskoa mihin haluaa, ja kasvattaa lapsensa haluamallaan tavalla. Todelliset uhkakuvat juontuvat perinteisemmistä yhteiskunnallisista valta-asetelmista, jotka ovat aina ajankohtaisia. Vallan keskittyminen epädemokraattisille ja hierarkkisille instituutioille, ja erityisesti talouteen sisältyvä vallan keskittymisen ulottuvuus ovat todellisia uhkakuvia. Jokaisen konservatiivisen kristityn pitäisikin puolustaa homoseksuaalien oikeuksia, koska vastavuoroisesti homoseksuaalitkin silloin puolustavat kristittyjen uskonnonvapautta. Yksilönvapaudet kuuluvat kaikille.

Heed not my earthly lot, for it hath little of earth in it.
- Edgar Allan Poe

Professori Timo Vihavainen ja lukuisat muut kulttuurihistorioitsijat näkevät länsimaisen kulttuurin perinteisesti sellaisena jonka ytimessä oli nimenomaan kristinusko. Se määritteli sen viitekehyksen jossa ihmiset elivät ja kaiken lisäksi se sääteli vielä valtioiden välisiä suhteita. Kyseessä ei siis ollut mikään ihan vähäpätöinen juttu.

Mitä ilmeisemmin käänne tapahtui juuri valistuksen aikana jolloin älymystö irtaantui ensikerran (vähän laajemmassa mitassa) kristinuskosta. Ensimmäinen testi tuli sitten Ranskan vallankumouksessa jossa uuden ajattelun airueet pääsivät todistamaan ensimmäisistä hedelmistä kun päitä putoili giljotiinista tiuhaa tahtiin. Mutta vaikka vallankumoukselle kävi niinkuin kävi niin siemet eurooppalaiseen maaperään oli kylvetty. Minun mielestä esim. Frankfurtin koulukuntaa ei siten voi irroittaa tästä historiallisesta perspektiivistä. Ei kulttuurimarxilaisuus siis heistä alkanut. Kaiken kattava "kriittinen ajattelu" oli jo 140 vuotta aiemmin saanut jalansijaa intellektuellien piirissä. Homman juju on siinä että jo maininta "olla kriittinen" antaa välittömästi ylivertaisen lähtöaseman esim traditionalisesti ajattelevaan ihmiseen verrattuna. Huolimatta siitä että kyseisen henkilön "kriittisyys" saattaa olla yhtä typerää ja tieteellisesti yhtä epäkuranttia tavaraa kuin herra Leninin hourailut historiallisesta välttämättömyydestä.

Uskonnon ja traditionaalisen perhemallin romahduttaminen ovat olleet kiistatta kulttuurimarxilaisuuden suuria saavutuksia mutta tässä on myös markkitalouden aikaansaaman konsumerismin panoksella oma merkittävä osuutensa. Joka tapauksessa olemme siirtyneet aikakauteen jolloin ihmisestä on tullut tuote: hän myy itseään. On myös jokseenkin todennäköistä että 2100-luvun Eurooppa ei enää edusta suinkaan mitään länsimaista kulttuuria sinänsä onhan se jo nyt muuttumassa koko ajan enemmän pelkäksi siviilisaatioksi. Viimeisen 40 vuoden aikana rappiokehitys näyttää vain kiihtyneen.

Tämä "linnoitus" on helppo valloittaa. Alamme lähestyä tilannetta joka muistutti aika lailla Rooman Imperiumin tilannetta 300-luvulla.

HuuHaata
Seuraa 
Viestejä7801

No mitäs sen jälkeen, jos on yhtä mieltä että näin on käynyt? Muuttaa mitään ei voi, koska popula hiihtelee sen verran alhaisilla kellotaajuuksilla. Muutoksen yrittäminenkin on virheliike.

Itseään voi muuttaa, tai mihin vaan varautua johonkin rajaan asti toki. Luettavaa listalla sitten Rooman romahdus ja ilmestyskirja. Molempia voi tankata seuraavat kymmenen vuotta luultavasti huomaten, ettei tiedä vieläkään mistään mitään. Mitä muuta?

z
Seuraa 
Viestejä2918

Johan on houruja kommentteja. Kulttuurimarxismillahan ei ole mitään tekemistä tieteellisen maailmankuvan kanssa vaan se perustuu puhtaasti näennäistieteelliseen sumutukseen. Parhaan postmodernismin hengessä kulttuurimarxismi esitää oma tieteenkaltaista performanssiaan, jonka tavoitteena on korvata faktat tarkoitushakuisella tarinoinnilla. Kaikesta tästä on oikea tiede todellakin kaukana.

Aika hyvinhän tämän näkee yhteiskunnallisessa tutkimuksessa, jossa tulokset on päätetty etukäteen ja tueksi väännetään sitten ihmeellisiä korrelaatioita uskottelemaan, että ne todistaisivat suoraan kausaliteetista. Tai sitten esitellään hutaisten tehtyjä kvalitatiivisia tutkimuksia ikäänkuin ne olisivat kvantitatiivisia ja siten osoittaisivat jonkin ilmiön olemaassaolon tai -olemattomuuden.

Kaiken sumutuksen tavoitteena on luoda mielikuva siitä, että kaikkiin ongelmiin löytyy syy yhteiskunnasta ja/tai jostain pienestä ryhmästä, jota enemmistö rakastaa vihata (kuten rikkaat). Paradoksaalisesti samaan aikaan kuin tämä termiittijoukko nakertaa nykyisen yhteiskunnan perusteita se pyrkii myös luomaan pohjaa vainoharhaiselle kontrolliyhteiskunnalle, jossa ylin valta kuuluisi kulttuurimarxistien eliitille.

Nämä ongelmat eivät ratkea pakenemalla kirkon ja konservatismin pariin, vaan tilanteeseen pitää puuttua ensinnäkin paljastamalla roskatutkimuksen onttous ja tulosten paikkaansapitämättömyys - ja toisekseen tuomalla esiin näiden jälkikommukoiden todelliset tarkoitusperät so. vapauksien ja oikeuksien riistämisen kansalaisilta. Tähän taas kykenee vain tieteeseen ja rationaliseen sekulaariin humanismiin sitoutunut liberalismi.

zz

Vierailija
NieVei3a
Johan on houruja kommentteja. Kulttuurimarxismillahan ei ole mitään tekemistä tieteellisen maailmankuvan kanssa vaan se perustuu puhtaasti näennäistieteelliseen sumutukseen. Parhaan postmodernismin hengessä kulttuurimarxismi esitää oma tieteenkaltaista performanssiaan, jonka tavoitteena on korvata faktat tarkoitushakuisella tarinoinnilla. Kaikesta tästä on oikea tiede todellakin kaukana.

Aika hyvinhän tämän näkee yhteiskunnallisessa tutkimuksessa, jossa tulokset on päätetty etukäteen ja tueksi väännetään sitten ihmeellisiä korrelaatioita uskottelemaan, että ne todistaisivat suoraan kausaliteetista. Tai sitten esitellään hutaisten tehtyjä kvalitatiivisia tutkimuksia ikäänkuin ne olisivat kvantitatiivisia ja siten osoittaisivat jonkin ilmiön olemaassaolon tai -olemattomuuden.

Kaiken sumutuksen tavoitteena on luoda mielikuva siitä, että kaikkiin ongelmiin löytyy syy yhteiskunnasta ja/tai jostain pienestä ryhmästä, jota enemmistö rakastaa vihata (kuten rikkaat). Paradoksaalisesti samaan aikaan kuin tämä termiittijoukko nakertaa nykyisen yhteiskunnan perusteita se pyrkii myös luomaan pohjaa vainoharhaiselle kontrolliyhteiskunnalle, jossa ylin valta kuuluisi kulttuurimarxistien eliitille.

Nämä ongelmat eivät ratkea pakenemalla kirkon ja konservatismin pariin, vaan tilanteeseen pitää puuttua ensinnäkin paljastamalla roskatutkimuksen onttous ja tulosten paikkaansapitämättömyys - ja toisekseen tuomalla esiin näiden jälkikommukoiden todelliset tarkoitusperät so. vapauksien ja oikeuksien riistämisen kansalaisilta. Tähän taas kykenee vain tieteeseen ja rationaliseen sekulaariin humanismiin sitoutunut liberalismi.


Aika kriittinen teoria.

HuuHaata
Seuraa 
Viestejä7801
NieVei3a
tilanteeseen pitää puuttua ensinnäkin paljastamalla roskatutkimuksen onttous ja tulosten paikkaansapitämättömyys - ja toisekseen tuomalla esiin näiden jälkikommukoiden todelliset tarkoitusperät so. vapauksien ja oikeuksien riistämisen kansalaisilta. Tähän taas kykenee vain tieteeseen ja rationaliseen sekulaariin humanismiin sitoutunut liberalismi.Mielestäni ajatusketjusi on melko naivi. Miksi valta-asemaan sumuttamalla päässeet luopuisivat vapaaehtoisesti asemastaan, johon päästäkseen ovat pelanneet koko pienen ikänsä? Kyllä silläkin puolella on Goebbelsit ja Machvelit luettu moneen kertaan. Ei kansa välitä totuudesta pätkääkään.

Se on sitten eri asia, jos nuoriso lähtee jossain vaiheessa kadulle, koska heidän tulevaisuutensa on myyty. Tänään Egyptissä, vuoden päästä Etelä-Euroopassa ja kymmenen vuoden päästä täällä. Mene ja tiedä siitäkään.

Oiwa
Seuraa 
Viestejä28
molineux

- horjuttaa perheen asemaa yhteiskunnassa

Tässä on onnistuttu mestarillisesti ja kerrannaisvaikutukset ovat suuria. Periaatteessa yksinhuoltajaäitien tukeminen on hyvä idea, mutta samalla on viety vastuu perheestä sekä miehiltä että naisilta. Tukijärjestelmä mahdollistaa lasten hankkimisen ja kasvattamisen ilman avio/avoliittoa ja tarjoaa täydellisen vastuuvapauden myös miehelle.

Tuloksena ei ole lisää veronmaksajia yhteiskunnalle, vaan, kuten on jo havaittu, avioliittoinstituution ja perheen rapautuminen, syntyvyyden laskeminen ja isot kokonaan lapsettomiksi jäävien naisten ja miesten joukot. Kulttuurimarxisti luulee, että yksinhuoltajuutta tukemalla vapautetaan naiset miehestä riippumattomaan lastentekoon, mutta he eivät tajua sitä, että suuri osa naisista on liian fiksuja siihen, että rupeaisivat lasten tekoon ilman avioliittoa ja sen muodostamaa perhettä.

Kun nainen valittaa sitä, että mies ei halua sitoutua, eikä naimisiin, hän voi kiittää siitä marxilaista mädätystä ja postmodernia feminismiä.

Oiwa

Tuloksena ei ole lisää veronmaksajia yhteiskunnalle, vaan, kuten on jo havaittu, avioliittoinstituution ja perheen rapautuminen, syntyvyyden laskeminen ja isot kokonaan lapsettomiksi jäävien naisten ja miesten joukot. Kulttuurimarxisti luulee, että yksinhuoltajuutta tukemalla vapautetaan naiset miehestä riippumattomaan lastentekoon, mutta he eivät tajua sitä, että suuri osa naisista on liian fiksuja siihen, että rupeaisivat lasten tekoon ilman avioliittoa ja sen muodostamaa perhettä.

Kun nainen valittaa sitä, että mies ei halua sitoutua, eikä naimisiin, hän voi kiittää siitä marxilaista mädätystä ja postmodernia feminismiä.
Mikä mahtaa tässä syntyvyyden vähenemisessä olla se suuri ongelma? Hyvin tuntuu edelleen ihmisiä piisaavan. Miksi meitä pitäisi olla vielä suurempi määrä? Tai edes nykyinen määrä? Ihan hyvä vain, etteivät sitoutumiskyvyttömät perustele perheitä ympäriinsä.

Mouho
Seuraa 
Viestejä2673
HuuHaata
No mitäs sen jälkeen, jos on yhtä mieltä että näin on käynyt? Muuttaa mitään ei voi, koska popula hiihtelee sen verran alhaisilla kellotaajuuksilla. Muutoksen yrittäminenkin on virheliike.

Itseään voi muuttaa, tai mihin vaan varautua johonkin rajaan asti toki. Luettavaa listalla sitten Rooman romahdus ja ilmestyskirja. Molempia voi tankata seuraavat kymmenen vuotta luultavasti huomaten, ettei tiedä vieläkään mistään mitään. Mitä muuta?
Nojaat rauhassa taakse lepotuolissasi ja sytytät jointin tai korkkaat pullollisen hyvää wiskiä tai mikä ikinä sun juttu nyt sitten onkaan, ja katselet levollisesti mitä tapahtuu. Ennenkaikkea stressaat vähemmän, sä olet "populaan" verrattuna niin ylikellotettu, jotta kohta napsahtaa.

*Enää et ole Se, mikä alkoi lukea tätä virkettä.
.....................enkä minäkään ole oikeasti Mouho.

Oiwa
Seuraa 
Viestejä28
emp
Mikä mahtaa tässä syntyvyyden vähenemisessä olla se suuri ongelma? Hyvin tuntuu edelleen ihmisiä piisaavan. Miksi meitä pitäisi olla vielä suurempi määrä? Tai edes nykyinen määrä? Ihan hyvä vain, etteivät sitoutumiskyvyttömät perustele perheitä ympäriinsä.Miksikäs ei? Suomessa piisaa hyvin tilaa isommallekin porukalle. Ei täällä ole mitään resurssipulaa eikä liikakansoitusta. Maltillinen väestönkasvu johtaa parempaan yhteiskuntaan kuin väestön hiipuminen. Työvoimavajekin on Kataisen mukaan 1.8 miljoonaa. Kulttuurimarxilainen mädätys on toki saanut meidät uskomaan, että suomalaisten ei pitäisi itse lisääntyä, vaan tuoda puuttuvat ihmiset ulkomailta.

Nykyään nimenomaan sitoutumiskyvyttömät perustelevat sinnetänne perheitä, koska entisestä perheestä ja puolisosta pääsee helposti eroon. Perheettömiksi jäävät sitten ne, jotka haluaisivat sitoutua, mutta eivät nykyisessä vastuuttomuuden kulttuurissa siihen kykene. Lapsettomien nelikymppisten naisten osuus on jo yli 20% ja lapsettomien miesten osuus 30%.

Avioliittoinstituutien tahallinen rapauttaminen on johtanut varsinkin lapsettomien miesten lukumäärän lisääntymiseen. Onneksi meillä on netti ja löysämoraalisia naisia baareissa, niin ei tarvitse pelätä mellakoita.

Leviathan
Seuraa 
Viestejä140

Valitettavasti en voi osallistua gallupiin, koska siinä ei ole vaihtoehtoa, jolla tämä Amerikasta (oikeisto)konservatiiveilta otettu tahallinen väärintulkinta kulttuurimarxismista kuitataan hölynpölynä. Ymmärrän silti hyvin asettelun tarkoituksenmukaisuuden. Tällaisessa diskursissa käsite on suoraan verrannollinen natsikorttiin, joka virallisesti tunnetaan nimellä Reductio ad Hitlerum. Ironia piilee siinä, mitä tällä kortilla pelaavat eivät tunnusta pelaavansa.

Suosittelen tutustumaan aina siihen mistä yritetään puhua, ja tutustumisen tähän vaaralliseen aiheeseen voi itse kukin aloittaa esimerkiksi lukemalla Herbert Marcusen tekstin Sortava suvaitsevaisuus:

http://jarjestot.uta.fi/aatos/paatos/ar ... 31105.html

L
Seuraa 
Viestejä7979

Oiwa

Kirjoitit:

Kulttuurimarxilainen mädätys on toki saanut meidät uskomaan, että suomalaisten ei pitäisi itse lisääntyä, vaan tuoda puuttuvat ihmiset ulkomailta.

Mutta kun suomalaiset eivät lisäänny riittävästi, on työvoimaa tultava muualta. Vai miten ajattelit saada nykyiset suomalaiset lisääntymään ahkerammin?

boris
Seuraa 
Viestejä298

No kulttuurin rappion tuntomerkeistä kaksi on merkittävimpiä:

 

1) Omaa kulttuuria aletaan hävetä

2) Omaa kulttuuria ei haluta edes puolustaa

 

Tässä suhteessa kulttuurimarxilaisuus on onnistunut mädännyttämään länsimaat suurelta osin. Useimpien "liberaalien" mielestä kansallistunne on "junttiutta" ja kaikkinainen "kansainvälisyys" ah niin hienoa, suorastaan "upeeta". Esim jos ihmisiä haastatellaan mediassa tietää jokainen joutuvansa heti ehdollistetuksi. Kukaan vähänkin laskelmoiva ihminen ei halua tunnustaa rehellisesti esim. inhoavansa syvästi homoseksuaalisuutta, muslimeja tai tatuointeja (vaikka olisi aidosti juuri tuota mieltä). Kuten sodassa myös arkielämässä hyvin harva osoittaa todellista siviilirohkeutta. Ja jos massoilla ei ole uskottavaa puolestapuhujaa, nimenomaan USKOTTAVAA, niin silloin massat ovat hiljaa ja tyytyvät instituutiot itselleen vallanneiden sanomaan (vaikka sisimmässään eivät usko koko humpuukiin).

Viime vuosina vähitellen yhä useampi on todennut pienen porukan keskusteluissa menettäneen jo aikoja sitten uskonsa sinänsä valtamediaan. Osa on muuttanut sen osittain jo konkreettiseen toimintaan, lähinnä lopettamalla valtamedian seuraamisen. Itse en näin ole menetellyn vaan seuraan miten suomalaisen valtamedian toimitus on syvällä kulttuurimarxilaisuuden syövereissä sillä kulttuurin rappion seuraaminen on huikeampaa kuin mikään nykyajan huippu-urheilu tai elokuva.

Leviathan
Seuraa 
Viestejä140

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini vieraili 28.11.2014 Ylen Pressiklubissa tasa-arvoisen avioliitolain hyväksymisen jälkeen. Ohjelmassa keskusteltiin myös kulttuurimarxismista; aihe, joka tuntuu kasvavassa määrin viehättävän Timo Soinia. Tuleeko tästä perussuomalaisten vaaliteema? Kulttuurimarxismin vastaisuudella vaalivoittoon?

Ohjelmassa Timo Soini virkkoi jokseenkin näin, vapaamuotoisesti muotoiltuna, että kulttuurimarxilaiset näkevät yksityisen omistusoikeuden pahana, huonona ja perhe taas on porvarillisen elämäntavan viimeinen linnake. Koska kulttuurimarxilaiset eivät ole päässeet tavoitteisiinsa yksityisen omistusoikeuden lakkauttamisen osalta, niin on omaksuttu kulttuuriagenda ja höynäytetty kokoomuslaiset siihen mukaan. Tasa-arvoinen avioliittolaki on siis yksi osa tätä kulttuuriagendaa.

Ohessa linkki ohjelmaan. Aiheen käsittely alkaa kohdasta 21:17.

http://areena.yle.fi/tv/2226529

Soini on "plokannut" jo aiemmin aiheesta:

http://timosoini.fi/2014/10/kulttuurimarxistit-elavat-ja-voivat-liian-hyvin/

Wikipedia-artikkeli aiheesta:

https://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_School_conspiracy_theory

Nähtäväksi jää miten kosiskelu Amerikan konservatiiveilta omaksutulla retoriikalla näkyy seuraaveissa vaaleissa puolueen kannatuksessa.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat