Seuraa 
Viestejä519

[size=150:jnadnv32]Kansanedustajille

Ehdotuksia Suomen ja kansalaisten asioiden parantamiseksi:[/size:jnadnv32]

1. Vastavalmistuneet lääkärit velvoitetaan työskentelemään terveyskeskuksissa 2 vuotta.

- Tällä toimella saadaan terveyskeskuksien alasajon suuntaa muutettua ja terveyskeskuksien toimintoja parannettua.

2. Operaatio: Leipäjonot hautaan

- Leipäjonoissa avuntarvitsijoiden joukko on vain laajentunut. Yle 5.9.2013

- Leipäjonojen asiakkaista lähes neljäsosa kokee näkevänsä nälkää jatkuvasti tai melko usein.

- Rahan puute näkyy terveydessä = Köyhä –> Sairas –> Kuolema.

- Taloudellinen huono-osaisuus on selkeästi yhteydessä muihin elämänalueisiin.

- Te ja muut valta-/rahaeliitit loitte leipäjonot.

- Yhdeksi tavoitteeksi ja päämääräksi asetetaan, että 10 vuoden päästä Suomessa ei kenenkään enää tarvitse jonottaa leipäjonoissa ruokaa selvitäkseen elämästä ja arjesta.

- Toimitaan samoin, kun esim. asunnottomuuden vähentämisen suhteen on toimittu.

- Perustetaan työryhmä, joka selvittää, mitä kaikkia toimia tarvitaan, jotta leipäjonojen “Kurjat” saadaan pois leipäjonoista, tavallisen elämän piiriin. Tehdään nämä toimenpiteet.

“Kun ihmisen ei tarvitse uhrata merkittävää osaa aivokapasiteetistaan taloudellisten huolien miettimiseen, hänen aivonsa toimivat kuin laajakaista. Köyhällä tämä laajakaista kapenee puhelinlangaksi.

Köyhyyden ongelma ei kuitenkaan ole ainoastaan siinä, miten suuren osan aivokapasiteetista köyhyys kaappaa itselleen, vaan mitä kaikkea se työntää ulos. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun aivokapasiteetti ylikuormittuu, ihmisten kyky itsehillintään heikkenee. He eivät kykene keskittymään, ja heidän käytöksensä muuttuu aggressiivisemmaksi ja impulsiivisemmiksi.

Näin köyhyys alkaa näyttää kohtalolta. Köyhyys heikentää juuri niitä ominaisuuksia, jotka auttaisivat köyhiä suunnittelemaan elämää pidemmälle ja tekemään harkittuja päätöksiä.

Niiden puuttuessa ihmiset sortuvat nopeisiin ja impulsiivisiin ratkaisuihin, jotka usein vain syventävät heidän ongelmiaan.”

http://www.hs.fi/tiede/K%C3%B6yhyys+on+ ... 3a4a52ffdf

3. Televisiosta tulevan väkivallan, tappamisen, murhaamisen ja kauhun määrää on rajoitettava kaikkien kanavien ohjelmistossa.

- Vain täysi idiootti väittää, ettei tällä väkivallan määrällä ole vaikutuksia kansalaisten elämiin, ihmisten hyvinvointiin/pahoinvointiin ja yhteiskunnalliseen ilmapiiriin sekä tekoihin yhteiskunnassa.

- Meillä on jo tuhansittain ihmisiä, jotka eivät poistu kotoaan kuin korkeintaan ruokakauppaan tarvittaessa. Se on menetys yhteiskunnalle monin eri tavoin.

- Pelko ja luottamus rapisevat, ihmiset eivät enää tunne oloaan turvalliseksi liikkua yhteiskunnassa.

4. Kaikkiin uusiin asuntoihin asennetaan turvajärjestelmä, joka sisältää palovalvonnan, häkävalvonnan, vesivuotovalvonnan ja murtovalvonnan.

- Tällä pelastetaan useita ihmishenkiä, estetään vesivuotaonnettomuuksia ja vältetään asuntomurtorikoksista johtuvia traumaattisia kokemuksia joka vuosi.

- Ihmisten turvallisuudentunne lisääntyy ja se vaikuttaa myönteisesti koko yhteiskuntaan.

5. Alla on 10 perustarvetta, jotka suodaan enää hyvinvoivalle kansanosalle, mutta jotka on saatava uudelleen mahdollisiksi kaikille kansalaisille.

- Kun ihmisten elämiä ei kurjisteta tahallisesti esim. talouspolitiikalla, eikä ihmisiä ajeta työpolitiikalla juoksemaan hullun lailla koko ajan nopeampaan, kilpaa muiden kanssa, henkihieveriin, niin ihmisistä
löytyy luovuutta ja kekseliäisyyttä uusiin innovaatioihin, joita yhteiskunta, Suomi tarvitsee.

- Hukkamme tätä suurta mahdollisuuksien resurssia koko ajan määrättyjen tahojen toimista johtuen.

- Kun ihmisille annetaan myös aikaa jatkuvan kiireen ja jatkuvan paineen sijaan, niin se tuottaa monenlaista hyvää Suomeen.

- Jatkuvat kiire ja stressi sairastuttavat ja tappavat ennenaikaisesti. Tämä on tutkittua faktaa, josta lähes vaietaan.

- Tälle ylhäältäpäin manipuloidulle kiireen ja stressin tuhoavaisuudelle (joka suurten kustannuksien lisäksi aiheuttaa sanoinkuvaamatonta kärsimystä) on saatava loppu ja tämä asia on saatava kaikkien tahojen ja ihmisten tietoisuuteen, esim. kampanjalle.

10 perustarvetta (jotka suodaan enää vain osalle)

1. Tarve elää yhteydessä ja vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin sekä osallistua yhteisönsä toimintaan.

2. Tarve tuntea elämänsä turvalliseksi.

3. Kehittymisen ja omien kykyjen kehittämisen tarve.

4. Oman luovuuden käyttämisen tarve.

5. Tarve tuntea olevansa jotakin merkityksellistä.

6. Tarve tulla rakastetuksi ja rakastaa.

7. Itsensä eheäksi kokemisen tarve.

8. Tarve pyhyyden ja hartauden kokemiseen.

9. Tarve kokea kauneutta ja esteettisyyttä.

10. Ajatusten ja itsensä ilmaisemisen tarve.

Eri ihmiset asettavat nämä tarpeet eri tärkeysjärjestyksiin.

- Hilkka Pietilä (Suomen YK-liiton pääsihteeri 1963-1990)

6. Miksi yliopistot ja korkeakoulut eivät ole kaikkia varten?

- Yliopistojen ja korkeakoulujen porvarillinen kulttuuri (laitoksissa, ihmisissä, opetuksessa, tutkimuksissa, niiden tuloksissa, jne.) ja sen tunkeminen joka asiaan ja paikkaan, on se mitä työväkitaustaiset ihmiset eivät jaksa, kestä, halua, siedä.

- Siitä on päästävä eroon.

- Miten ja kauanko sen hävittäminen ja häviäminen kestää?

- Niin kauan, kunnes oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo lisääntyvät ja ovat totta sekä luokkayhteiskunta murenee ja on haudattu.

- Se, että tämä porvarillisuus on läsnä ja näkyy kaikessa graduista väitöksiin ja tutkimuksiin on vastenmielistä ja vääristää myös tutkimuksien tuloksia ja näin ollen myös koko yhteiskunnan todellisuutta.

- Porvarillisuuden tulee olla vain yksi näkökulma, ei ainoa, ainainen ja ikuinen, kuten se nyt on kaikessa siinä, mitä akateeminen maailma edustaa ja tuottaa.

- Siksi ihmiset eivät viihdy porvarillisessa ympäristössä ja seurassa, tekopyhyyden ja tekopyhien keskellä.

- Tähän asiaan voidaan vaikuttaa ja sitä voidaan muuttaa.

- Nuorten on hyvä aloittaa elämänsä duunarihommilla. Tähän voidaan nuoria kannustaa monin eri keinoin myös valtiovallan toimesta.

- On turha pelätä, että duunarit loppuisivat. Heitä tulee riittämään aina.

7. Lopettakaa hokeminen

- eläkeiän nostosta, sillä eläkeikä on jo noussut yli tavoitteen.

- Suomen palkkatason korkeudesta, sillä Suomen palkat ovat keski-Euroopan ja esim. Saksan tasoa.

- ihmisten ja Suomen tehottomuudesta ja kilpailukyvyn heikkoudesta, sillä ne eivät pidä paikkaansa. Suomi on maailman kolmanneksi kilpailukykyisin.

- siitä, että Suomessa ei ole varaa hyvinvointiin, sillä

”Joku on tehnyt Suomessa paljon rahaa. Suomesta investoitiin ulkomaille Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 suorina sijoituksina 107,9 miljardia. Muut sijoitukset ulkomaille olivat 196,2 miljardia. Ulkomaisiin arvopapereihin oli investoituna 236,7 miljardia. Johdannaisiin oli investoitu 135,6 miljardia.

8. Hyväosaisten perheiden vammaisia on alettu nostaa esiin medioissa parin viime vuoden aikana, milloin missäkin yhteydessä.

- Se on tietoista toimintaa, jolla on useat, omat vinoutuneet motiivinsa, kuten hallitsevilla ja omistavilla luokilla aina on.

- Pienituloiset ja köyhät vammaiset nilkuttavat kaduilla sairaina, silmät kierossa ja ryysyissään.

- Heitä ja heidän ongelmiaan ei nosteta esiin, mikä on väärin.

- He jäävät yleensä myös ilman kaikkea apua, myös terveytensä suhteen.


- Kaikkien vammaisten on saatava tasa-arvoista kohtelua yhteiskunnan taholta.

Mitä teidän on tehtävä ja mitä te voitte tehdä tämä asian suhteen?

9. Lapsiperheiden häädöt on kiellettävä lailla.

10. Vieraan kielen oppii parhaiten vuorovaikutuksessa ja sitä ei juuri koulujen oppitunneilta löydy.

- Vieraiden kielten opetus on tuotava ajan tasalle ja tähän päivään kaikissa oppilaitoksissa ja myös opettajankoulutuksessa.

11. Valtionvelka nousee ensi vuonna yli 90 miljardiin euroon

- Ja tämä vain siksi, että Katainen jakoi 40 miljardia euroa kansan verovaroja rahakkaille.

- Nämä rahat on perittävä takaisin.

- Kuinka Katainen kantaa vastuunsa tästä asiasta?

- Voiko kirjanpidollisia kikkailuja jatkaa loputtomiin EU:ssa ja Suomessa?

12. Äänestysprosentti on Suomessa 60 %:n luokkaa eli läheskään kaikilla ei mitään "omaa puoluetta", johon ihmiset uskoisivat ja luottaisivat.

- Poliitikkoihin luottaa 9 prosenttia suomalaisista.

Mitä tälle asialle voidaan ja tulee tehdä?

13. Lopettakaa naiivi USA:n nuoleskelu ja USA:an luottaminen. (Sama koskee Venäjää ja muita suuria maita)

- Vaihtuvista presidenteistä riippumatta Yhdysvalloilla on selkeä pitkän aikavälin suunnitelma. Sen tehtävä on turvata Yhdysvaltain edut ja raaka-aineiden saanti.

14. Ota edes 1 asia näistä edellä mainituista, johon satsaat ja teet oikeasti työtä sen asian eteen?

Kommentit (13)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ronron
Seuraa 
Viestejä9265

Pisti silmään tuo maininta siitä että joku on tehnyt Suomessa paljon rahaa, että investoitu ja sijoitettu ulkomaille niin ja niin monta sataa miljardia. Haluaisin ymmärtää kyseistä asiaa hiukan paremmin. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Olisiko Suomella oikeasti toisenlaisella politiikalla mahdollista rahoittaa kaikki se mitä aloituksessa toivottaisiin?

Mistä ihan oikeasti kiikastaa? Onko se huono johtaminen? Vai eikö Suomella oikeasti ole mitään annettavaa maailmalle?

Mitkä on niitä ihan peruskiviä jotka mahdollistaa varakkaan hyvinvointivaltion?

くそっ!

koepallo
Seuraa 
Viestejä251

Aloittaisin pikemminkin siitä että työttömiä tai muuten vaan valtion avustusten varassa eläviä "harjoittelijoita", "opiskelijoita" sun muita osa-aikatyöläisiä on varmaan yli 500 000. Avoimia työpaikkoja taisi olla noin 40 000. Osa niistäkin taitaa olla "työpaikkoja" joissa työnantaja on maksavinaan palkkaa. Eli lisää työpaikkoja tarvitaan ja paljon. Pelkkä työpaikka ei tietenkään riitä vaan siitä on saatava työntekijälle palkkaa sen verran että ei tarvitse hakea eri tukia ja mielellään jää kulujen jälkeen vielä säästöönkin. Tietenkään nämä työpaikat eivät saa olla valtion/kunnan tai muuten yhteiskunnan rahoittamia. Miten näitä sitten saataisiin en tiedä, toisaalta ministereille maksetaan kohtalaisen hyvää palkkaa siitä hyvästä että ratkaisevat näitä vähän hankalampia yhteiskunnan ongelmia

Sitten kun ihmisillä on töitä moni muukin ongelma, mm. valtion velka, helpottuu.

Mr Bauglir
Seuraa 
Viestejä1815

Ehdin lukea muutaman rivin, sitten huomasin että ei perkele, tämähän on Pirtan uusin vuodatus. Onneksi huomasin ajoissa ja pieni osa aivosoluista selvisi hengissä.

Oikeiston ja vasemmiston erohan on nykyisin taantumuksellisuus ja uudistusten halu.-Puuhevonen-
Verkkomedia ja Venäjän ääni ovat asiallisia ja antavat oikeata tietoa. -pinklin1-
Huumekauppaa ei säätele mikään lainsäädäntö -:)lauri

pinklin1
Seuraa 
Viestejä3346

Kannatan Pirtan ehdotuksia mitä suurimmassa määrin, mutta jos ne ei käy - ja jos kärvistelet työttömänä vähissä rahoissa, niin kiinnostaako sinua työ, jossa voit edistää kuihtuvaa vientiä? Jos kiinnostaa, niin kerää kuoriaisia, toukkia, hyönteisiä, muurahaisia yms.- itselle tai vientiin:

[size=150:18vl8kic]YK vaatii länsimaitakin ötökänsyöntiin - "kaksi miljardia ihmistä syö jo"[/size:18vl8kic]

Hyönteisiä voisi käyttää myös karjanrehuna nykyisten soijan, maissin ja viljojen sijaan. Hyönteisissä on paljon proteiineja ja kivennäisaineita.

http://yle.fi/uutiset/yk_vaatii_lansima ... jo/6639674

Jotkut pitävät em. ruokaa terveellisenä ja herkullisena.

Goswell
Seuraa 
Viestejä15995

Jaa'a, ensiksi pitäisi ahneus määritellä taudiksi jota pitää hoitaa vaikka pakolla. Seuraavaksi pitäisi ottaa käyttöön Japanilainen moraalikäsitys poliitikoille, miksei muillekkin, poliittinen vastuu on lähinnä vitsi nykyisin, jos hölmöillyt ei itse älyä tehdä harakiriä, valtio voisi auttaa.
Muutenkaan rangaistuksia rikollisille ei nykyisin ole, on vain hotellimajoitusta eikä kyseessä suinkaan ole yhden tähden hotelli..

Lakiakin näköjään muutetaan rikkaille tai odotellaan rikoksen vahenemista niin ettei voi rangaista rikoksentekijöitä, uusin tapaus oli tämä Liechtensteinin veronkiertojuttu. .
http://www.taloussanomat.fi/ihmiset/201 ... story_list

"– On täysi mysteeri, kuka ne rahat tilille on tallettanut ja minne rahat sitten joutuivat, hän ihmettelee HS:lle."

Voi jumalauta että on otsaa.

Listaa voisi jatkaa, en viitsi, alkaa vituttaa.

Minun mielestä noin.

Nobelaner
Seuraa 
Viestejä1775
pinklin1
Jos kiinnostaa, niin kerää kuoriaisia, toukkia, hyönteisiä, muurahaisia yms.- itselle tai vientiin:Jokunen vuosi sitten yritin erinäisiltä valvovilta viranomaisilta mailitse kysyä menettelytapoja sille jos haluaisi kasvattaa hyönteisiä myytäväksi elintarvikekäyttöön. Eli hygieniavaatimuksia ja vastaavia. Tuo viestini katosi mailisoftan vaihdon yhteydessä (siis omista arkistoistani) joten en osaa tarkkaa vuotta sanoa, mutta joskus vuosituhannen alussa se oli jokatapauksessa.

Tyypilliseen virkamiestapaan yksikään taho ei tuohon suostunut ottamaan minkäänlaista kantaa. Varma saat olla kuitenkin että jos ilman esiohjeistusta lähdet tuollaisia tekemään niin rangaistusperusteita alkaa kummasti yhtäkkiä kuitenkin löytymään kun ensin saat homman pyörimään.

Siinä olisikin yksi tärkeimmistä tavoista parantaa Suomea, eli tuo älytön yliholhoaminen ja sääntely pois. En tiedä montako miljardia sillä veromenoja säästettäisiin mutta aika monta. Toki varmasti uusia menoja tulisi jonkun mutkan kautta sitten.

Nobelaner
Seuraa 
Viestejä1775
Goswell
Lakiakin näköjään muutetaan rikkaille tai odotellaan rikoksen vahenemista niin ettei voi rangaista rikoksentekijöitä, uusin tapaus oli tämä Liechtensteinin veronkiertojuttu.Onko missään muuten kerrottu että millä perusteella tuollaista talletusta pystytään verottamaan? Pelkkä pääoman olemassaolohan ei mahdollista minkäänlaista verottamista kai enää nykyään, eikös omaisuusvero poistunut jokunen vuosi sitten? Eli mikä on se peruste jolla verottaja pystyy määräämään tuosta jotain maksuja?

Vierailija

Muutenkin kyllä ihailen tota tapaa kirjoittaa.

- Millainen se on?

- Tälläinen se on.

- Se on porvarin syytä.

- Mutta ei siinä vielä kaikki.

- Tarvitaan myös joku urpo lukemaan näitä juttuja.

- Se taidan olla..

- Minä.

Vierailija
pinklin1
Kannatan Pirtan ehdotuksia mitä suurimmassa määrin, mutta jos ne ei käy - ja jos kärvistelet työttömänä vähissä rahoissa, niin kiinnostaako sinua työ, jossa voit edistää kuihtuvaa vientiä? Jos kiinnostaa, niin kerää kuoriaisia, toukkia, hyönteisiä, muurahaisia yms.- itselle tai vientiin:

[size=150:3on4d8vr]YK vaatii länsimaitakin ötökänsyöntiin - "kaksi miljardia ihmistä syö jo"[/size:3on4d8vr]

Hyönteisiä voisi käyttää myös karjanrehuna nykyisten soijan, maissin ja viljojen sijaan. Hyönteisissä on paljon proteiineja ja kivennäisaineita.

http://yle.fi/uutiset/yk_vaatii_lansima ... jo/6639674

Jotkut pitävät em. ruokaa terveellisenä ja herkullisena.
Sä olet kyllä syystäkin köyhä. Ei niitä saatanan apina kerätä, niitä kasvatetaan.

pinklin1
Seuraa 
Viestejä3346
jees
pinklin1
Kannatan Pirtan ehdotuksia mitä suurimmassa määrin, mutta jos ne ei käy - ja jos kärvistelet työttömänä vähissä rahoissa, niin kiinnostaako sinua työ, jossa voit edistää kuihtuvaa vientiä? Jos kiinnostaa, niin kerää kuoriaisia, toukkia, hyönteisiä, muurahaisia yms.- itselle tai vientiin:

[size=150:22dlb6ry]YK vaatii länsimaitakin ötökänsyöntiin - "kaksi miljardia ihmistä syö jo"[/size:22dlb6ry]

Hyönteisiä voisi käyttää myös karjanrehuna nykyisten soijan, maissin ja viljojen sijaan. Hyönteisissä on paljon proteiineja ja kivennäisaineita.

http://yle.fi/uutiset/yk_vaatii_lansima ... jo/6639674

Jotkut pitävät em. ruokaa terveellisenä ja herkullisena.
Sä olet kyllä syystäkin köyhä. Ei niitä saatanan apina kerätä, niitä kasvatetaan.

Molemmat väitteesi ovat yhtä tyhjän kanssa. Austraaliassa niitä kerätään suoraan luonnosta ja ne jotka viljelevät esim. etanoita, keräävät niitä viljelypaikastaan.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat