Seuraa 
Viestejä4141

MTV uutisoi sivullaan Higgsin bosonista
"...Higgsin bosoni tunnetaan myös nimellä jumalhiukkanen, koska sen katsotaan selittävän universumin synnyn..."
Kirjan kirjoittaja ( jonka kirjan nimestä ko. nimitys) kommentoi kirjan nimeä
"... Why God Particle? Two reasons. One, the publisher wouldn't let us call it the Goddamn Particle, though that might be a more appropriate title..."

Kommentit (19)

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6436

Ja sinäkö opiskelet kosmologiaa/hiukkasfysiikkaa MTV:n uutisista? Puheet jumalhiukkasista ja siitä mitä ne tekevät ovat MARKKINAMIESTEN höpötyksiä. Kaikki tiedämme, että Higgsin bosoni (by the way tänään ilmoitettiin että Higgs saa Nobelin) on vain yksi pieni osa Standarditeoriaa (mutta viimeinen loksahtamaton palanen). Se on tärkeässä osassa sähköheikon teorian symmetriarikossa ja siinä, että sen nollasta poikkeava kenttä antaa alkeishiukkasille (siis kentän tunteville) lepomassan (inertian).

Eli ollaan KAUKANA kaiken selittämisestä. Tämäkin on markkinamiesten löpinää ja myyntipuheita. TOE on käsitetty käsitteellisesti väärin. Se ei ole kaiken teoria, vaan fysiikan ”kaiken” perusteoria. Eli toivo pannaan siihen, että se loogisen kiistämättömästi antaisi arvot noin parillekymmenelle luonnon parametrille, jotka arvot nyt otetaan kokeista ja sovitetaan (kvanttifysiikan) kaavoihin. Eli naittaisi yleisen suhteellisuusteorian ja kvanttifysiikan. Ja siitä fysiikantutkimus vasta ALKAISI !!!

Sitä ”sisäistä avaruuttakin” on toki kovasti tutkittu vuosikymmenien saatossa (kilpajuoksu alkoi kauan sitten, (jo ehkä antiikin ajoista, lue Sokrateesi ja Platonisi). Kaikki nykyajan käyttäytymistieteet ovat siitä hyvä esimerkki. Kun nämä kuitenkin ovat emergenttejä tieteitä, niin tulkintavaikeudet ovat giganttisia.

Astronomy
Seuraa 
Viestejä3976
Lentotaidoton
Ja sinäkö opiskelet kosmologiaa/hiukkasfysiikkaa MTV:n uutisista? Puheet jumalhiukkasista ja siitä mitä ne tekevät ovat MARKKINAMIESTEN höpötyksiä. Kaikki tiedämme, että Higgsin bosoni (by the way tänään ilmoitettiin että Higgs saa Nobelin) on vain yksi pieni osa Standarditeoriaa (mutta viimeinen loksahtamaton palanen). Se on tärkeässä osassa sähköheikon teorian symmetriarikossa ja siinä, että sen nollasta poikkeava kenttä antaa alkeishiukkasille (siis kentän tunteville) lepomassan (inertian).

Eli ollaan KAUKANA kaiken selittämisestä. Tämäkin on markkinamiesten löpinää ja myyntipuheita. TOE on käsitetty käsitteellisesti väärin. Se ei ole kaiken teoria, vaan fysiikan ”kaiken” perusteoria. Eli toivo pannaan siihen, että se loogisen kiistämättömästi antaisi arvot noin parillekymmenelle luonnon parametrille, jotka arvot nyt otetaan kokeista ja sovitetaan (kvanttifysiikan) kaavoihin. Eli naittaisi yleisen suhteellisuusteorian ja kvanttifysiikan. Ja siitä fysiikantutkimus vasta ALKAISI !!!

Sitä ”sisäistä avaruuttakin” on toki kovasti tutkittu vuosikymmenien saatossa (kilpajuoksu alkoi kauan sitten, (jo ehkä antiikin ajoista, lue Sokrateesi ja Platonisi). Kaikki nykyajan käyttäytymistieteet ovat siitä hyvä esimerkki. Kun nämä kuitenkin ovat emergenttejä tieteitä, niin tulkintavaikeudet ovat giganttisia.


Hieno juttu mielestäni on se, että palkinnon saavat juurikin ne tiedemiehet jotka älysivät kehitellä pelkällä matematiikalla erittäin todennäköisen hiukkasen teorian, jota sitten jahdattiin jumalattoman isoissa kiihdyttimissä, minkä datasta se sitten löytyikin, kai? Olisi noloa jos havainto osoittautuisikin vääräksi, syynä vaikka joku huono liitos jossain liittimessä. Gran Sasso.....

"The universe is a big place, perhaps the biggest".
"Those of you who believe in telekinetics, raise my hand".
Kurt Vonnegut
"Voihan fusk." Minä

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6436
Keckman
Lentotaidoton
Ja sinäkö.

Anteeksi kenelle viestisi oli tarkoitettu? Sinutteletteko minua? Pyh. Yleensä varsinkin jos kirjoittaa jollekulle niin kannattaa lainata osa siitä viestistä, mihin kommentoi.

No oletan nyt että kysyt minulta, että opiskelenko kosmologiaa MTV:n uutisista. cV astaus on: en. Olen opiskellut kosmologiani jaa filosofiani muista lähteistä. Enpä kerro sulle mistä. Pidän sen omana salaisuutenani. Minulla on olla syyni olla kiinnostumatta paskankaan vertaa Higgsin bosonista, mikä muka luo massan. Massa on gravitaatiota ja se on neliulotteisen avaruuden kaareutumista*) ja siihen ei tarvita mitään higgakikka hiukkasta selittämään sitä.

*) Tai maailmankaikkeuden laajenemisen lisäksiesiintyvää kiihtyvää hyperdediktiivistä kiihtyvyyttä viidennen ullotttovuuden suuntaan.
Vähän epäselvästi olet lukenut (ja ymmärtänyt) senkin mitä tuossa kirjoitat. Higgsin bosoni EI LUO millekään massaa. Higgsin kenttä luo. Tutkijat ovat innoissaan siitä, että bosonin löytö osoittaa, että sitä vastaavan KENTÄN täytyy olla olemassa. Niinpä LHC:n tärkein tehtävä onkin ymmärtää Higgsin kentän ominaisuuksia.

Jos olisit hiukkaakaan opiskellut tätä asiaa, niin tietäisit, että gravitaatio (spin 2) ei luo mitään. Se on universaali ”voima” siinä, että KAIKKI mahdollinen kosmoksessa tuntee sen (säteily, aine, massaton tai massallinen). Higgsin kentän (spin 0) tutee vain osa hiukkasista.

Olen aiemmin kirjoittanut:

Vähän historiaa:

Yksi keskeisiä asioita Standarditeoriassa on näiden kahden vuorovaikutuksen symmetria: sähkömagneettinen voima ja heikko ydinvoima.

Symmetria tässä tarkoittaa, että näitä voimia edustavat hiukkaset sisältyvät teorian yhtälöihin samalla tavalla. Voit vaihtaa fotonin johonkin W ja Z hiukkasten kombinaatioon ja yhtälöt olisivat muuttumattomat.

Jos mikään ei rikkoisi tätä symmetriaa, olisivat W ja Z (kuten fotoni) massattomia. Itse asiassa kaikki perushiukkaset. Mutta esim. W ja Z ovat lähes 100 kertaa vetyatomia raskaampia. Teoriaa näistä symmetriarikoista kehittelivät 1964 Robert Brout , François Englert; Peter Higgs; Gerald Guralnik, Carl Hagen ja Tom Kibble. 1967-68 Abdus Salaam ja Steven Weinberg kehittivät sitten sähköheikon yhdistetyn teorian, josta tuli kantava osa Standarditeoriaa. Tämä teoria ennusti W ja Z partikkelien massat, jotka sitten varmistettiin CERN:issä 1983-84.

Salam ja Weinber huomasivat 1967-68, että yhdessä neljästä skalaarikentästä ilmaantuisi uudenlainen sähköisesti neutraali hiukkanen. Tämä oli tuo Higgsinhiukkanen. Kaikki hiukkasen ominaisuudet olivat selvillä 1967-68, paitsi massa. Kun nyt tiedämme massan, voimme laskea ne monet tavat, joilla se voi hajota.Higgsin pitäisi myös olla spinnitön.
Higgs ei selitä gravitaatiota. Se ei selitä hiukkasten erilaisia painoja, eikä mikään sen kentän hiukkasista ole vastuussa pimeästä aineesta.

Higgs ja tyhjö:

Jos mikään kenttä tyhjössä ei ole nollasta eroava keskimäärin, niin tyhjöllä ei ole mitään etuoikeutettua suuntaa. Jos sähkökenttä ei olisi nolla keskimäärin, avaruudella olisi etuoikeutettu suunta – sähkökentän suunta. Mitään sellaista suuntaa ei kokeissa löydy. Higgsin nollasta eriävä kenttä ei muuta sitä tosiasiaa, ettei tyhjöllä ole etuoikeutettua suuntaa. Koska Higgsin kenttä on relativistinen, se ei myöskään muuta sitä tosiasiaa, ettei tyhjössä ole etuoikeutettua koordinaatistoa. Lyhyesti, nollasta eroavan Higgsin kentän vaikutukset tyhjöön ovat minimaaliset ja voidaan vain päätellä hiukkasten ominaisuuksien muutoksina (etenkin massojen).

Lyhyesti, Higgsin kentän nollasta eroava arvo jättää tyhjön toimimaan suuresti samanlaisena vaikka Higgs olisi nolla. Vain kun tehdään jotain dramaattista kuten LHC:ssä tehdään, voidaan nähdä kentän vaikutukset.

Entä fotonikenttä, gluonikenttä, W ja Z kentät? Nämä ovat kaikki bosoneja. Periaatteessa näillä kentillä voisi olla pysyvä nollasta eroava arvo keskimäärin universumissa. Kokeet, ei teoria, osoittaa että näin ei ole. Jos sähkökentällä olisi iso arvo, huomaisimme paljon sellaisia vaikutuksia, joita emme kuitenkaan näe (esim. ilmeisen laajojen välimatkojen kiertoinvarianssin). Sähkökenttä on vektorikenttä, se osoittaa tiettyyn suuntaan. Jos se olisi nollasta poikkeava, sen antama suunta eroaisi muista suunnista.

Ja:
Higgsin kentällä (vastoin kuin suurimmalla osalla peruskenttiä) on nollasta poikkeava keskimääräinen arvo koko universumissa. Tätä ei-nolla arvoa ei saa ajatella niin että se koostuisi Higgsin partikkeleiden “merestä”. Se on väärä intuitio.Higgsin partikkeli on vähimmäin vaikutuksen ”ryppy” Higgsin kentässä, ryppy voi vaihdella avaruudessa ja ajassa (kuten aalto), mutta Mutta Higgsin kentän arvo ei vaihtele.

Higgsin partikkelit eivät synny spontaanisti. Niiden syntymiseksi täytyy lisätä energiaa. Kuten teemme LHC:ssä.

Higgsin kenttä EIVÄT luo Higgsin bosonit. Higgsin kenttää ei yleensä LUO mikään prosessi, se vain on siellä (aivan niin kuin on luonnon sähökenttäkin aina ja joka puolella). Ja Higgsin kentän ei-nollaa arvoa ei ”luo” mikään, sattuu vain että se on luonnon preferoitu olotila. Emme tiedä miksi.

Higgsin hiukkasen löytö on helpoin (ja ehkä ainoa) tapa oppia itse Higgsinkentästä – jota fyysikot haluavat. Higgsin kenttiä voi olla useita (ja niillä omanlaisensa hiukkanen). Tai Higgsin kenttä voi olla komposiitti useista kentistä (kuten esim protonin tapauksessa). Emme tiedä onko Higgsin kenttäelementaarikenttä (kuten sähkömagn kenttä on).

Tutkijat ovat varmoja, että Higgsin kenttä (tai kentät) on olemassa. Jos Higgsinkentän ottaa pois ja pitää esim W ja Z ja muut raskaat partikkelit, esim top-kvarkin jotka kaikki on tietysti kokeissa havaittu todellisiksi, menee Standardimallin matematiikka poskelleen. Koko LHC tuottaisi hölynpölyä siinä tapauksessa. Tässä fenomenologi on Higgsin ja sähköheikon vuorovaikutuksen avioliitto (ja toinen vaihesiirto), juuri Higgsin kenttä rikkoo sähköheikon sisäisen symmetrian ja antaa bosoneille!!! W+/W-Z0 ison massan mutta jättää fotonin massattomaksi. Heikon voiman vahvuus on sama kuin Higgsin kentän vahvuus W ja Z partikkeleihin. Jo 1967-68 fyysikot totesivat, että jokin symmetrian rikkova skalaarikenttä olisi vastuussa sähköheikon voiman symmeriarikosta ja että tämän kentän hiukkanen olisi uusi sähköisesti neutraali epävakaa hiukkanen (joka sitten ristittiin Higgsinhiukkaseksi).

Higgsin partikkelilla EI OLE mitään roolia massamekanismissa. Higgsin kenttä antaa perushiukkasille massan. Sentähden halutaan ymmärtää kenttää eikä partikkelia. Massa ei synny siitä, että jokin liikkuisi suhteessa Higgsin kenttään. Aivan samaan tapaan kuin valon nopeus ei riipu siitä kuka mittaa ja missä koordinaatistossa ja millä nopeudella.

Kumma kyllä, itse Higgsin partikkelin massa ei tule kokonaan Higgsin kentästä.Higgsin partikkelin massalla ei ole yksittäistä, yksinkertaisesti ymmärrettävää lähdettä. Pulmallista on vain sen pieni massa – ja tämä suuri pulma tunnetaan nimellä hierarkiaprobleema.

Higgsin kenttä ei siis ole ainoa asia universumissa, joka antaa massaa. Esim. pimeän aineen hiukkaset todennäköisesti saavat massansa (tai ainakin osan siitä) muualta. Todennäköisesti Higgsin kentäälä ei ole paljoa tämän asian kanssa tekemistä. Ajatellaan esim. atomia. Suurin osa massasta on ytimessä. Täällä kvarkit, antikvarkit ja gluonitpyörivät pienessä vankilassaan lähellä valon nopeutta. Ja reilusti yli 90% massasta tulee juuri tästä energiasta, ei Higgsin kentästä.

Gravitaatiolla ja Higgsin kentällä ei ole mitään tekemistä keskenään. Gravitaatiokentän spin on 2 ja se selitetään avaruusajan geometriana. Tämän kentän tuntevat kaikki partikkeli JA kentät universumissa. Higgsin kentän spin on 0 ja se vaikuttaa suoraan alkeishiukkasiin ja sähköheikkoon kenttään ja sen hiukkasiin. Gravitaatio vaikuttaa energiaan ja liikemäärään ja on universaali. Higgsinkenttä ei ole universaali.

Juu arvasin, että et lukenut tätä. MUTTA jospa joku muu.

Oikeastaan tuo hiukkanen ei sinänsä selitä yhtään mitään, joten vähän ihmettelen sen saamaa palkintoa.

Voisihan se toki olla alku jollekin uudelle, mutta taitaa mennä kaukaiseen tulevaisuuteen.

Eihän se hiukkanen sitä palkintoa saanut, vaan teorian luojat. Saapa nähdä sitten miten tässä edetään, mennäänkö vain syvemmälle abstraktioden maailmaan, jolloin ei lopputuloksesta, ota "pirukaan" selvää.

Mitään käyttöä tällä hetkellä ei teoriassakaan tuolle hiukkaselle ole, no eipä taida kvarkkihypoteesillakaan olla.

Neutroni
Seuraa 
Viestejä35108
fata morgana
Oikeastaan tuo hiukkanen ei sinänsä selitä yhtään mitään, joten vähän ihmettelen sen saamaa palkintoa.Ei, mutta se on suora osoitus muuten hyvin vaikeasti havaittavan Higgsin kentän olemassaolosta. Eivät hiukkaset voi koskaan selittää mitään. Teoriat selittävät ja kokeellinen hiukkasfysiikka näyttää menevätkö selitykset metsään.

Voisihan se toki olla alku jollekin uudelle, mutta taitaa mennä kaukaiseen tulevaisuuteen.Pikemminkin se on loppu jollekin vanhalle, viimeinen iso pala standardimalliin. Se jää nähtäväksi poikivatko havainnot jotain uutta (eli poikkeavat jollain tavalla standardimallin ennusteesta).

Eihän se hiukkanen sitä palkintoa saanut, vaan teorian luojat.Niin. Mutta tuo hiukkanen oli osoitus siitä, että juuri heidän teoria on ennustuskykyinen.

Saapa nähdä sitten miten tässä edetään, mennäänkö vain syvemmälle abstraktioden maailmaan, jolloin ei lopputuloksesta, ota "pirukaan" selvää.Se tulee olemaan mielenkiintoista, mutta riippuu monesta asiasta. Toisaalta tilanne näyttää vähän huolestuttavaltakin. Standardimalli on hyvä eikä sen kanssa selkeästi ristiriitaisia havaintoja, jotka voisivat ohjata teorian kehitytä oikeaan suuntaan, ole. Jos ei LHC löydä niitä, miten puhutaan poliitikoilta pienen valtion budjetin verran rahaa seuraavan kokoluokan kiihdyttimeen - ilman varmuutta, että se löytää yhtään mitään.

Se on varmaa, että seuraavan tason teoriat menevät kovaa ja korkealla abstraktiotasolla. Ehkä ihmisaivojen ymmärryskykykin tulee jonkinlaiseksi rajoitteeksi.

Mitään käyttöä tällä hetkellä ei teoriassakaan tuolle hiukkaselle ole, no eipä taida kvarkkihypoteesillakaan olla.Ei, se on vain tietoa maailmamme toiminnasta aina vain suuremmalla tarkkuudella. Tuskin koskaan keksitään tapaa hyödyntää Higgsin bosoneja kaupallisesti. Ainakin se edellyttää jotain täysin ennakoimatonta scifikehitystä.

Neutroni
Seuraa 
Viestejä35108
Tafi
Higgsin bosonin tulkitseminen on vähintääkin kyseenalainen, että mitä se todellisuudessa on, koska ei tunnu olevan varmuutta , että mitä hiukkasta on ensinnäkkään kiihdytetty. Siinä kokeessa on mainittu, että hiukkaskiihdyttimessä olisi törmäytetty nimeenomaan protoneja.

Kuinka on mahdollista, että siihen kokeeseen on onnistuttu saamaan protoneja???? Ja että kuinka niitä voisi sitten vielä kiihdyttää? Elektroni on mahdollista, kun se reagoi toisiin elektroneihin ( sähköön ) ja myös magneettikenttään. Se on todistettavissa röntkenputkessa, magneetissa ja Millkanin öljypisarakokeessakin.
Ei kannata kyseenalaistaa tiedemiesten töitä ennen kuin vaivautuu perehtymään yläasteen fysiikan oppimateriaaliin. Siinä tulee kyseenalaistaneeksi lähinnä oman vakavastiotettavuutensa.

Protonillakin on sähkövaraus. Yhtä suuri mutta vastakkaismerkkinen kuin elektronilla. Pelkkiä protoneja löytyy helpoiten vetykaasusta. Sen kun ionisoi kaasun ja kiihdyttää protonit sähkö ja/tai magneettikentällä. Elektronit lähtevät eri suuntaan. Mitkään muutkaan hiukkaset (esim. deuteriumytimet, joita vedyssä aina on pieniä määriä) eivät pysy protonisäteessä, koska säteen ohjaus vaatii oikean massan ja varauksen suhteen, mitä ei ole millään muulla tunnetulla hiukkasella.

Barbaari
Seuraa 
Viestejä13621

Nobelpalkintoon liittyvä video missä fyysikko ja kirjailija Brian Greene selittää mistä higgsin hiukkasen löytymisessä on kyse.

http://www.youtube.com/watch?v=tcHz3o4t6Rk

http://www.youtube.com/watch?v=KWj00MCq ... e=youtu.be

Media puhuu että maailmankaikkeuden synty olisi nyt ratkennut. Eikö higgsin hiukkanen vain osoita että standardimalli pitää hyvin todennäköisesti paikkaansa koska sillä pystytään tekemään ennusteita? Myös säieteoreetikoille tämä hiukkanen oli harvinainen mahdollisuus löytää epäsuoria todisteita omiin teorioihin koska näillä oli omia ennusteita minkäpainoinen ja minkälainen higgsin hiukkasen piti olla. En ole seurannut tai päässyt seuraamaan jälkiselvittelyä tai sellaista ei ole käyty että osuiko mikään ennusteista lähelle. Ohimennen olen kuullut että ainakin sinnepäin on jotain ennusteita osunut.

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6436

Neutroni: Se tulee olemaan mielenkiintoista, mutta riippuu monesta asiasta. Toisaalta tilanne näyttää vähän huolestuttavaltakin. Standardimalli on hyvä eikä sen kanssa selkeästi ristiriitaisia havaintoja, jotka voisivat ohjata teorian kehitytä oikeaan suuntaan, ole. Jos ei LHC löydä niitä, miten puhutaan poliitikoilta pienen valtion budjetin verran rahaa seuraavan kokoluokan kiihdyttimeen - ilman varmuutta, että se löytää yhtään mitään.

Se on varmaa, että seuraavan tason teoriat menevät kovaa ja korkealla abstraktiotasolla. Ehkä ihmisaivojen ymmärryskykykin tulee jonkinlaiseksi rajoitteeksi.

Niin ainakaan vielä LHC ei tuottanut mitään Standarditeorian ulkopuolista. Lähinnä kieli pitkällä olivat supersymmetrian teoreetikot. SUSY-n keveintä hiukkasta odotettiin kovasti. Vielä on toivoa, kun 2015 tehoa nostetaan entisestään.
Tosiaan jatko on hankalaa. Se on selvää, että syklotroneja ei enää rakenneta (hiukkasten pitäminen ympyräradalla hukkaa energiaa rutkasti). Valtavaa lineaarikiihdytintä suunnitellaan kuitenkin jo täyttä höyryä. Neutroni on oikeassa, että tämän kustannukset tulevat olemaan vielä kertaluokkaa suuremmat kuin LHC:n (joka saatiin sijoitettua valmiiseen luolaan) ja vaatii useampien valtioden kontribuutiota.

Kun mitään takeita lisäfysiikasta ei ole, tulee homma olemaan tosi hankala. Pieni mahdollisuus on LHC:ssa edes vihjaus supersymmetriasta, sitten toinen asia.

Barbaari: nykyisillä ja hamaan tulevaisuuteen katsovilla kiihdyttimillä ei ole mitään mahkuja säieteorioiden todentamiseen. Niide AINOA selitysvoima on matemaattisessa tulkinnassa (ainakin vielä vuosikymmeniä, ovathan säieteoriat olleet ”suuri lupaus” jo yli 40 vuotta).

Astronomy
Seuraa 
Viestejä3976
Lentotaidoton
.....................
Niin ainakaan vielä LHC ei tuottanut mitään Standarditeorian ulkopuolista. Lähinnä kieli pitkällä olivat supersymmetrian teoreetikot. SUSY-n keveintä hiukkasta odotettiin kovasti. Vielä on toivoa, kun 2015 tehoa nostetaan entisestään.
Tosiaan jatko on hankalaa. Se on selvää, että syklotroneja ei enää rakenneta (hiukkasten pitäminen ympyräradalla hukkaa energiaa rutkasti). Valtavaa lineaarikiihdytintä suunnitellaan kuitenkin jo täyttä höyryä. Neutroni on oikeassa, että tämän kustannukset tulevat olemaan vielä kertaluokkaa suuremmat kuin LHC:n (joka saatiin sijoitettua valmiiseen luolaan) ja vaatii useampien valtioden kontribuutiota........................

Nyt tulee tyhmä kysymys, koeta kestää: Kun puhutaan Higgsin hiukkasesta, niin onko se ihan oikeasti hiukkanen minkä voisi laittaa vaikka pulloon ellei se hajoaisi samantien osatekijöikseen? Higgsin hiukkasella on massa, mutta miten massallinen hiukkanen voi aiheuttaa massan maailmankaikkeuteen? En osaa kysyä nyt tarpeeksi terävästi koska en tunne fysiikkaa yhtään, kunhan ihmettelen turistina laukun painoa...

"The universe is a big place, perhaps the biggest".
"Those of you who believe in telekinetics, raise my hand".
Kurt Vonnegut
"Voihan fusk." Minä

Neutroni
Tafi
Higgsin bosonin tulkitseminen on vähintääkin kyseenalainen, että mitä se todellisuudessa on, koska ei tunnu olevan varmuutta , että mitä hiukkasta on ensinnäkkään kiihdytetty. Siinä kokeessa on mainittu, että hiukkaskiihdyttimessä olisi törmäytetty nimeenomaan protoneja.

Kuinka on mahdollista, että siihen kokeeseen on onnistuttu saamaan protoneja???? Ja että kuinka niitä voisi sitten vielä kiihdyttää? Elektroni on mahdollista, kun se reagoi toisiin elektroneihin ( sähköön ) ja myös magneettikenttään. Se on todistettavissa röntkenputkessa, magneetissa ja Millkanin öljypisarakokeessakin.
Ei kannata kyseenalaistaa tiedemiesten töitä ennen kuin vaivautuu perehtymään yläasteen fysiikan oppimateriaaliin. Siinä tulee kyseenalaistaneeksi lähinnä oman vakavastiotettavuutensa.

Protonillakin on sähkövaraus. Yhtä suuri mutta vastakkaismerkkinen kuin elektronilla. Pelkkiä protoneja löytyy helpoiten vetykaasusta. Sen kun ionisoi kaasun ja kiihdyttää protonit sähkö ja/tai magneettikentällä. Elektronit lähtevät eri suuntaan. Mitkään muutkaan hiukkaset (esim. deuteriumytimet, joita vedyssä aina on pieniä määriä) eivät pysy protonisäteessä, koska säteen ohjaus vaatii oikean massan ja varauksen suhteen, mitä ei ole millään muulla tunnetulla hiukkasella.
Ydinjätteessä voi olla mahdollista päästä käsiksi protoneihin. Voiko joku varmistaa faktapohjalta asian? Sillä ei kokeen lopputulokseen pitäisi olla merkitystä, että onko kyseessä elektroni vai protoni, jos erään teorian paikkansa pitävyyteen on uskominen.

o_turunen
Seuraa 
Viestejä14900

Ydinjätteessä on mahdollista päästä kiinni protoneihin. Aivan niinkuin kurpitsapellossa. Tai keskipakovoimakeskustelussa. Asia on luotettavalta taholta varmistettu.

Riittää, kun on vetyä liikkeellä, niin siitä voi nykäistä elektronin, ja katso: Ihka aito protoni.

Korant: Oikea fysiikka on oikeampaa kuin sinun klassinen mekaniikkasi. Jos olet eri mieltä kanssani olet ilman muuta väärässä.

John Carter
Seuraa 
Viestejä15894

LT:
Niin ainakaan vielä LHC ei tuottanut mitään Standarditeorian ulkopuolista. Lähinnä kieli pitkällä olivat supersymmetrian teoreetikot. SUSY-n keveintä hiukkasta odotettiin kovasti. Vielä on toivoa, kun 2015 tehoa nostetaan entisestään.

Kun mitään takeita lisäfysiikasta ei ole, tulee homma olemaan tosi hankala. Pieni mahdollisuus on LHC:ssa edes vihjaus supersymmetriasta, sitten toinen asia.

JC:
Niin, olisihan se mukavaa, jos LHC tuottaisikin vielä mielenkiintoisempiakin tuloksia, kuten joitakin supersymmetrisiä hiukkaspareja, joiden olemassaolo olisi varmistus säieteorialle. Ehkä N=8 supergravitaatio teoria saa myös lisää vettä myllyyn, jos LHC:n tehot riittävät paljastamaan jonkun supersymmetrisen hiukkasparin.

" Käsittämätöntä luonnossa on sen käsitettävyys. " Albert Einstein

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6436

Astronomy: Nyt tulee tyhmä kysymys, koeta kestää: Kun puhutaan Higgsin hiukkasesta, niin onko se ihan oikeasti hiukkanen minkä voisi laittaa vaikka pulloon ellei se hajoaisi samantien osatekijöikseen? Higgsin hiukkasella on massa, mutta miten massallinen hiukkanen voi aiheuttaa massan maailmankaikkeuteen? En osaa kysyä nyt tarpeeksi terävästi koska en tunne fysiikkaa yhtään, kunhan ihmettelen turistina laukun painoa...

Et lukenut tarkkaan. Lue vielä kerran. Pulloon voisi laittaa jos kerkiäisi. Ja TÄRKEÄÄ, itse hiukkanen ei anna kenellekään MITÄÄN. Se on KENTTÄ kun antaa. Paradoksaalista tässä on että esim Higgsin bosonin itsensä massa ei tule kaikkineen Higgsin kentästä. Tässä kohdin on vielä työstettävää. Jos otetaan esim protoni, niin Higgsi antaa vain noin 1 % massasta, loput tulevat kvarkkien+gluonien+kentän liike-energiasta. Myös valtava määrä pimeää ainetta ei saa massaansa Higgsin kentästä. Mutta summa summarum, fyysikot ovat kiinnostuneista itse KENTÄSTÄ, ei bosonista. Bosoni vain osoittaa että sitä vastaavan kentän TÄYTYY olla olemassa (tai kenttiä voi olla useampiakin, sitä emme vielä tiedä).

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6436

JC:
Niin, olisihan se mukavaa, jos LHC tuottaisikin vielä mielenkiintoisempiakin tuloksia, kuten joitakin supersymmetrisiä hiukkaspareja, joiden olemassaolo olisi varmistus säieteorialle. Ehkä N=8 supergravitaatio teoria saa myös lisää vettä myllyyn, jos LHC:n tehot riittävät paljastamaan jonkun supersymmetrisen hiukkasparin.

_________________
Juu ei varmasti todistaisi säieteorioista mitään. Todistaisi VAIN että maailmassa vallitsee supersymmetria. Toki säieteoriatkin ovat supersymmetrisiä, mutta se on toinen asia. LHC:llä ei ole MITÄÄN mahkuja sanoa säieteorioista yhtään mitään.

Barbaari
Seuraa 
Viestejä13621
Lentotaidoton
Barbaari: nykyisillä ja hamaan tulevaisuuteen katsovilla kiihdyttimillä ei ole mitään mahkuja säieteorioiden todentamiseen. Niide AINOA selitysvoima on matemaattisessa tulkinnassa (ainakin vielä vuosikymmeniä, ovathan säieteoriat olleet ”suuri lupaus” jo yli 40 vuotta).

Jep, on niin että suora todiste asian puolesta vaatii lähes mahdottomia mutta ainakin joissain säieteoriakirjoissa oli ennusteet higgsille jota ainakin nämä piti mahdollisesti sellaisena jolla pystyttäisiin todistamaan jotain säieteorioita vääriksi.

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6436
Barbaari
Lentotaidoton
Barbaari: nykyisillä ja hamaan tulevaisuuteen katsovilla kiihdyttimillä ei ole mitään mahkuja säieteorioiden todentamiseen. Niide AINOA selitysvoima on matemaattisessa tulkinnassa (ainakin vielä vuosikymmeniä, ovathan säieteoriat olleet ”suuri lupaus” jo yli 40 vuotta).

Jep, on niin että suora todiste asian puolesta vaatii lähes mahdottomia mutta ainakin joissain säieteoriakirjoissa oli ennusteet higgsille jota ainakin nämä piti mahdollisesti sellaisena jolla pystyttäisiin todistamaan jotain säieteorioita vääriksi.Jep jep, mutta kun säeteoriat ovat sellainen sekatavarakauppa, että sieltä saa ulos minkämoisia ennustuksia tahansa. Muista että ristiriidattomia mahdollisia kosmoksia on 10^500!!!

Neutroni
Seuraa 
Viestejä35108
Tafi
Ydinjätteessä voi olla mahdollista päästä käsiksi protoneihin.On kyllä, koska protoneja on kaikissa atomeissa. Tosin käytännön sovelluksiin ei juuri epäkäytännöllisempää protonien lähdettä voi tarjota kuin radioaktiivinen ydinjäte, jossa protonit ovat sitoutuneet atomiytimiin ja jonka käsittely vaatii massiiviset turvatoimet. Siihen tarkoitukseen käytetään ihan tavallista vetykaasua, koska vetyatomi koostuu vain protonista ja elektronista. Vedyn elektroni on hyvin helppo ionisoida verrattuna protonien repimiseen useammasta hiukkasesta koostuvista atomiytimistä (energiassa 13 eV vs. useampi miljoona eV).

Voiko joku varmistaa faktapohjalta asian?Suosittelen edelleen konsultoimaan yläasteen fysiikan kirjaa. Sekin tietää mistä niitä protoneja oikein löytyy.

Sillä ei kokeen lopputulokseen pitäisi olla merkitystä, että onko kyseessä elektroni vai protoni, jos erään teorian paikkansa pitävyyteen on uskominen.Käsittääkseni sillä ei ole suurta merkitystä törmäytetäänkö protonipari vai elektronipari, jos törmäysenergia on sama ja huiman paljon isompi kuin noiden lepoenergia. Elektronikihdyttimiäkin on olemassa, mutta kaikkein suurienergisimmät kokeet tehdään protoneilla, koska massiivisemman protonin kiihdyttäminen tiettyyn energiaan on teknisesti helpompaa kuin elektronin. LHC:ssä ei käsittääkseni voi kiihdyttää elektroneja (tai positroneja). Toinen vaihtoehto ovat raskaat atomiytimet. Niillä saadaan vielä enemmän kokonaisenergiaa, mutta energia hiukkasta kohti jää kuitenkin pienemmäksi kuin protoneilla.

Neutroni
fata morgana
Oikeastaan tuo hiukkanen ei sinänsä selitä yhtään mitään, joten vähän ihmettelen sen saamaa palkintoa.Ei, mutta se on suora osoitus muuten hyvin vaikeasti havaittavan Higgsin kentän olemassaolosta. Eivät hiukkaset voi koskaan selittää mitään. Teoriat selittävät ja kokeellinen hiukkasfysiikka näyttää menevätkö selitykset metsään.

Voisihan se toki olla alku jollekin uudelle, mutta taitaa mennä kaukaiseen tulevaisuuteen.Pikemminkin se on loppu jollekin vanhalle, viimeinen iso pala standardimalliin. Se jää nähtäväksi poikivatko havainnot jotain uutta (eli poikkeavat jollain tavalla standardimallin ennusteesta).

Eihän se hiukkanen sitä palkintoa saanut, vaan teorian luojat.Niin. Mutta tuo hiukkanen oli osoitus siitä, että juuri heidän teoria on ennustuskykyinen.

Saapa nähdä sitten miten tässä edetään, mennäänkö vain syvemmälle abstraktioden maailmaan, jolloin ei lopputuloksesta, ota "pirukaan" selvää.Se tulee olemaan mielenkiintoista, mutta riippuu monesta asiasta. Toisaalta tilanne näyttää vähän huolestuttavaltakin. Standardimalli on hyvä eikä sen kanssa selkeästi ristiriitaisia havaintoja, jotka voisivat ohjata teorian kehitytä oikeaan suuntaan, ole. Jos ei LHC löydä niitä, miten puhutaan poliitikoilta pienen valtion budjetin verran rahaa seuraavan kokoluokan kiihdyttimeen - ilman varmuutta, että se löytää yhtään mitään.

Se on varmaa, että seuraavan tason teoriat menevät kovaa ja korkealla abstraktiotasolla. Ehkä ihmisaivojen ymmärryskykykin tulee jonkinlaiseksi rajoitteeksi.

Mitään käyttöä tällä hetkellä ei teoriassakaan tuolle hiukkaselle ole, no eipä taida kvarkkihypoteesillakaan olla.Ei, se on vain tietoa maailmamme toiminnasta aina vain suuremmalla tarkkuudella. Tuskin koskaan keksitään tapaa hyödyntää Higgsin bosoneja kaupallisesti. Ainakin se edellyttää jotain täysin ennakoimatonta scifikehitystä.
Näin kyllä, oikeastaan vain ihmettelin oliko nyt aika palkita nopelilla, toisaalta kai se higgsille oli oikea aika, kun noutaja jokatapauksessa lienee nurkan takana.

Tuo hiukkanen tällä hetkellä ei vielä selitä yhtään mitään, tarvitaan ilmeisen paljon työtä ja kyllä lisää löytöjäkin, muuten tuo jää kuriositeetiksi.
Joskus tuskastuu, kun tiede on kovin hidasta, eikä uusia tutkimuksia ole todellakaan helppoa saada aikaan.

Hiukkasien muodostumiselle täytyy luoda aina olosuhteet ja vaikuttaa kovin epätodelliselta, että lähiaikoina saadaan uusia laitteita käyntiin, ellei keksitä uusia lähestymistapoja, suurten kiihdyttimien aika taitaa olla ohitse.

Kiihdytetään hiukkasia tosin fuusiossakin, siinä vain ei samanlaista tutkimusta kyetä tekemään, mutta ehkä laserilla tulevaisuudessa voidaan kiihdyttaa hiukkasia tutkittaviksikin.

Hiukkaskiihdytyksissä myös laitteet saastuvat,, tulevat radioaktiivisisiksi, mitenkähän tuo massiivisisissa ilmaisemislaitteessa hallitaan? Maallikkona ei ole tietoa näistä asioista, mutta voisin ajatella, ettei niihin törmäyskohtioihin ole mitään asiaa.

Neutroni

Käsittääkseni sillä ei ole suurta merkitystä törmäytetäänkö protonipari vai elektronipari, jos törmäysenergia on sama ja huiman paljon isompi kuin noiden lepoenergia. Elektronikihdyttimiäkin on olemassa, mutta kaikkein suurienergisimmät kokeet tehdään protoneilla, koska massiivisemman protonin kiihdyttäminen tiettyyn energiaan on teknisesti helpompaa kuin elektronin. LHC:ssä ei käsittääkseni voi kiihdyttää elektroneja (tai positroneja). Toinen vaihtoehto ovat raskaat atomiytimet. Niillä saadaan vielä enemmän kokonaisenergiaa, mutta energia hiukkasta kohti jää kuitenkin pienemmäksi kuin protoneilla.
Elegronia ei kaiketi ympyräradoilla voi kiihdyttää vastaavasti, koska se menettää synkrotroni säteilyn myötä energiaa valtavasti.

Tarvittaisiin se lineaarikiihdytin.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat