Seuraa 
Viestejä45973

Nyt on kuukausi aikaa siihen kun ilmastoihmiset kokoontuvat. Tämän vuoden Ilmastokokous pidetään Varsovassa Puolassa 11.–23. marraskuuta 2013.

Rahahanat yritetään pitää auki, ehdotetaan määrärahojen lisäämistä 100 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä, käsittämätöntä tuhlausta.

Kokousväki näyttää luottavan siihen, että silloin Varsovassa ei ole vielä pakkasia, ettei käy kuten Kööpenhaminassa.

Nyt voi jo alkaa tarkkailemaan ilmastoa

http://www.foreca.fi/Poland/Warsaw/15vrk

http://www.tiempohoy.es/es/home/tiempo/ ... 4726b.html

http://www.saatutka.fi/forecastloop.aspx?type=2

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/p ... _mrf.shtml

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/p ... .sprd2.gif

Saa nähdä uskaltavatko pyytää Al Gore’a kylään, jos vaikka toisi pakkaset tullessaan.

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/ ... 0388fi.pdf

Muutamia lainauksia

16.7.2013 B7-0000/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

suullisesti vastattavan kysymyksen B7-0000/2013 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
Varsovan (Puola) ilmastokokouksesta (COP 19)
(2013/0000(RSP))

Matthias Groote
Puheenjohtaja – ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Karl-Heinz Florenz, PPE-ryhmän puolesta
Dan Jørgensen, S&D-ryhmän puolesta
Corinne Lepage, ALDE-ryhmän puolesta
Bas Eickhout, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Sabine Wils, GUE/NGL-ryhmän puolesta

– ottaa huomioon ilmastosopimuksen osapuolten 19. kokouksen (COP19) ja Varsovassa,
Puolassa 11.–23. marraskuuta 2013 pidettävän Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena
toimivan osapuolten yhdeksännen konferenssin (CMP9),

A. katsoo, että ilmastonmuutos on kiireellinen ja mahdollisesti peruuttamaton uhka
ihmiskunnalle ja maapallolle, minkä vuoksi kaikkien osapuolten on puututtava siihen
kansainvälisesti;

B. katsoo, että Dohan ilmastopaketissa pidetään erittäin huolestuttavana sitä, että osapuolten
nykyisten hillitsemissitoumusten kokonaisvaikutuksen, joka koskee maailman vuotuisen
kasvihuonekaasujen kokonaispäästön vähentämistä vuoteen 2020 mennessä, ja kokonaispäästövähennyspolkujen, joiden avulla pitäisi olla todennäköistä pitää vuotuinen
keskimääräinen maapallon pintalämpötilan nousu kahdessa asteessa (kahden celsiusasteen tavoite), välillä on suuri ero,

C. toteaa, että hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) esittämän tieteellisen
näytön mukaan 2 celsiusasteen tavoitteeseen pääsemiseksi maailmanlaajuisten päästöjen
huipputason vuonna 2015 on vähennyttävä ainakin 50 prosentilla vuoden 1990 tasosta
vuoteen 2050 mennessä ja jatkettava vähenemistä sen jälkeenkin; toteaa, että EU:n on
siksi vaadittava käytännön toimia ja niiden tehokasta täytäntöönpanoa ennen vuotta 2020;

D. katsoo, että Varsovan ilmastokokous (COP19) on ratkaisevassa asemassa Durbanin
toimintaohjelman edistämisessä tarvittavan edistyksen takaamisessa, viitoittaa tietä
sitoumuksiin valmistautumiselle ja oikeudellisesti sitovan maailmanlaajuisen sopimuksen
tekemisessä vuoteen 2015 mennessä;

E. toteaa, että oikeudellisesti sitovissa maailmanlaajuisissa sopimuksissa on noudatettava
yhteisten mutta eriytettyjen velvollisuuksien ja valmiuksien periaatetta huomioiden
kuitenkin, että kaikkien suurimpien päästöjen aiheuttajien on hyväksyttävä
kunnianhimoiset ja riittävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet sekä niiden
mukaisia poliittiset toimet ottaen huomioon kehittyvät valmiudet;

F. ottaa huomioon, että vuonna 2010 pidetyssä Cancúnin COP16-kokouksessa kehittyneet
maat sitoutuivat tuomaan vuoteen 2020 mennessä vuosittain 100 miljardia dollaria uutta ja
lisättyä rahoitusta kehitysmaiden ilmastonmuutostoimiin, mutta toteaa, että tähän
mennessä ei ole olemassa kansainvälistä määritelmää uudelle ja lisätylle;

Ilmastorahoitus

7. Konkreettiset sitoumukset ja työ ilmastorahoituksen lisäämiseksi
100 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2020 mennessä ovat ratkaisevia edistyksen
varmistamiseksi Varsovassa ja tarvittavien hillitsemissitoumusten saavuttamisessa
yleisesti; panee merkille vuoden 2015 jälkeisen kehityssuunnitelman ja kehottaa luomaan
todellisia kahden prosessin välisiä synergioita, jota vaikuttavat myönteisesti sekä
kehitykseen että ilmastopolitiikkaan; muistuttaa, että suurin osa jäsenvaltioista ei ole vielä
tehnyt ilmastorahoitussitoumuksia vuoden 2013 jälkeiselle ajalle;

12. painottaa tässä yhteydessä Euroopan unionin tärkeyttä huomattavana toimijana (erityisesti
tänä vuonna, koska COP19-puheenjohtajana toimii jäsenvaltio ja kokous myös pidetään
jäsenvaltiossa), joka puhuu kokouksessa yksimielisesti pyrkien kohti kansainvälistä
sopimusta ja pysyen yhtenäisenä tämän tavoitteen osalta;
Euroopan parlamentin valtuuskunta

13. katsoo, että EU:n valtuuskunnan rooli ilmastonmuutosneuvotteluissa on keskeinen, eikä siksi voi hyväksyä sitä, etteivät Euroopan parlamentin jäsenet saaneet osallistua EU:n
koordinointikokouksiin osapuolten edellisissä kokouksissa; toivoo, että ainakin Euroopan
parlamentin valtuuskunnan puheenjohtaja voi osallistua EU:n koordinointikokouksiin Varsovassa

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle,
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä ilmastosopimuksen sihteeristölle ja
pyytämään, että se välitetään kaikille Euroopan unioniin kuulumattomille sopimuspuolille.

Sivut

Kommentit (26)

syytinki
Seuraa 
Viestejä10207

Että Varsovassa. Odotan jännityksellä paraneeko edellisen kokouksen saavutus. Sinne lähti Suomesta muistaakseni noin 70 (kaikki tietenkin huippuasiantuntijoita) henkilöä. En tiedä tulivatko kaikki takaisin. Voimme silti olla ylpeitä pienen (väestöltään) valtiomme panostuksesta.

Varsovaan meno on varmasti halvempaa, että luulisi samalla kustannuksella järjestyvän asiantuntija tehtäviä useammalle. Veikkaan lähes 200. Eikä siihen ole vielä laskettu avustuksilla liikkuvia mielenosoittajia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
myooppi
Seuraa 
Viestejä3521
eso
Mielenkiintoinen uusi ennuste seuraaville 10 päivälle. Tiedämme ehkä jo marraskuun alussa, minkälaista säätä on odotettavissa Ilmastokokouksen aikana.

http://www.weatherstreet.com/internatio ... st-850.htm


Ongelmana pitäisin sitä, ettei 10 päivänkään päähän ole varmaa ennustetta. Joudumme ehkä pettymään tässäkin sääennustuksessa mutta tuskin Varsovan kokouksen päätöksessä.

Tieteellisesti tutkittu ja todistettu - mutta silti voi olla totta.

"C. toteaa, että hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) esittämän tieteellisen
näytön mukaan 2 celsiusasteen tavoitteeseen pääsemiseksi maailmanlaajuisten päästöjen
huipputason vuonna 2015 on vähennyttävä ainakin 50 prosentilla vuoden 1990 tasosta
vuoteen 2050 mennessä..."Keksiikö kukaan mitä tuossa oikein ajetaan takaa ?

Huipputason 2015 on vähennyttävä vuoteen 2050 mennessä, ja vähennyksen määrä oli vuoden 1990 tasosta 50%.
Elikkä jos vuonna 2049 emme vieläkään ole saaneet vuoden 2015 huipputasoa laskemaan, niin kusessa ollaan.

Millä muuten saataisiin laskettua tuota vuoden 1990 tasoa, kun kerran vuoden 2015 taso on jälkeenpäin alennettavissa ?

Politiikoille tuo menee kuitenkin kuin väärä raha...

Poliittinen kädenvääntö ilmaston muutoksen ympärillä kiihtyy.
Australian ympäristöministeriä ”Greg Hunt” syytetään ”epäuskoiseksi”, kun hän sanoi, että pensaspalot ovat aivan luonnollinen ilmiö,
“The head of a United Nations committee on climate change” Christiana Figueres saa kovaa kritiikkiä australialaisilta.

http://www.theguardian.com/environment/ ... a-figueres

Seuraavassa vain muutama lainaus, lisää linkkejä lopussa

IPCC's 'carbon budget' will not drive Warsaw talks, says Christiana Figueres
The UN climate change chief says it would be too 'politically difficult' to negotiate national allocations of carbon emissions

Fiona Harvey, environment correspondent The Guardian, Thursday 24 October 2013

A key finding of the UN climate panel's latest report on climate change is too politically "difficult" to drive international climate talks in November, according to the UN's climate chief.
Last month, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) calculated how much carbon dioxide the world could emit in future without going over 2C of warming – and showed that, at current rates, this "budget" would be exhausted within 30 years.
It effectively put a limit on the amount of CO2 that the human activities such as burning fossil fuels can produce, without risking what scientists regard as dangerous climate change.

But Christiana Figueres, executive director of the UN Framework Convention on Climate Change, said carbon budgets were a good scientific exercise but said that they could not be the basis for negotiations.
"I don't think it's possible," she told the Guardian in an interview. "Politically it would be very difficult. I don't know who would hold the pen [in setting out allocations of future budgets]."

Figueres said the IPCC findings, which set out starkly that climate change is unequivocal, should be "a huge wake-up call" to the world.

Tony Abbott has accused the executive secretary of the UN Framework Convention on Climate Change, Christiana Figueres, of “talking through her hat” for suggesting there was a link between global warming and bushfires.
The head of a United Nations committee on climate change told CNN this week global warming was "absolutely" linked to wildfires and heatwaves.

http://www.theguardian.com/environment/climate-change

http://www.theguardian.com/environment/ ... ate-change

http://www.theguardian.com/environment/ ... n-politics

http://www.theguardian.com/world/2013/o ... -bushfires

http://www.theguardian.com/world/2013/o ... -bushfires

http://www.theguardian.com/environment/ ... organisers

Tämä sopinee tähän ennen Varsovan kokousta muistuttamaan, että oikeastaan mikään aktivistien tarjoamista ”todisteista ilmaston muutoksesta" ei ole toteutunut, ainakaan vielä.

Toivossa on hyvä elää sanoi…. Samalla tavalla elelee Ilmaston muutos Toivon pääkopassa.

Ensi viikon sää on edelleen arvoitus

http://www.weatherstreet.com/internatio ... st-850.htm

http://www.thegwpf.org/climate-change-p ... -evidence/

Lainattu

Climate Change: Patterns Of Evidence
08/11/13 Dr David Whitehouse

It has been said often that man-made climate change is not revealed in any specific climate parameter but by a “pattern of evidence.” So what is happening to some of the potential candidates for inclusion in the climate change “pattern of evidence?”

Any one changing parameter, such as global temperature, ice sheet changes, stratospheric cooling, changing seasons etc., is not taken as particularly significant in itself. It is when they all change together in a consistent direction that their significance exceeds the sum of its parts, and the case for strong anthropogenic climate change is made.

It’s an approach that has been used for many topics such as the rationale for the search for intelligent life in space and the justification for the International Space Station. But the “pattern of evidence” argument has always struck me as something to be particularly careful with. How do you define evidence? What evidence is included and what excluded? How many factors should be considered, and over what timescale? What do you do about ‘inconvenient’ factors that go against the perceived trend? It seems to me there is a lot of scope for bias and selection effects if not cherry picking of just the ‘evidence’ that supports a particular point of view.

So what is happening to some of the potential candidates for inclusion in the climate change “pattern of evidence?”
Temperature change

It’s common knowledge that the global surface temperature (land and sea) show no change in the last 16 or 17 years. The climate models struggle with this.

Ocean Depths

Some are not worried by the surface temperature hiatus as they say that 90% of the excess energy from greenhouse gas forcing goes into the sub-surface ocean and that the data shows the temperature of the ocean’s intermediate and deep layers are increasing.
The reality is however not as straightforward. The data are still unclear given the differences between the timescales and calibrations of the various systems employed to measure ocean temperatures. Work published in last week’s science journal suggested that the Ocean Heat Content was much higher a thousand years ago (when the surface temperature was comparable) and that it is currently increasing after a very low period during what is called the Little Ice Age in the 17th century.

Sea level

In contrast to what some scientists and activists say there is a strong body of opinion, backed up by peer-reviewed publications, that indicates sea level has been rising at a constant rate for a century, showing no recent acceleration, and no anthropogenic influence.

Arctic ice

Portrayed by some as the talisman of global climate concern Arctic ice has been declining steadily since satellite observations began in 1979. That the decline was already in progress should be taken into account when anthropogenic influences are considered. There might be an increase in the rate of decline in the last decade. Last year was a record low although brought about by an unusually severe storm in August. This year has seen a dramatic increase that will probably assist another increase next year. Monotonic decline or cyclic behavior? We need more data. Click on image to enlarge.

http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere ... ctive.html

Antarctic Ice

Increasing. Global sea ice extent is also not far from record levels since satellite data began in the 1970s. Click on image to enlarge.

http://www.iup.uni-bremen.de:8084/amsr2 ... egular.png

Stratospheric Cooling

It’s not simple but as the troposphere warms due to greenhouse gas forcing the stratosphere should cool. The data suggest that it is but not by as much as most computer models predict. There is also the cooling influence caused by the depletion of ozone. The coolest stratospheric year was 1996.

Extreme weather

Some argue that as there is now more energy in the climate system our weather will become more variable and intense. The problem with this point of view is that there is no evidence for it. As the IPCC SREX report indicated a few years ago there is no trend in extreme weather events apart from warmer nights and a technical definition of extreme precipitation.

Some scientists have performed statistical analyses of heatwaves and concluded that whilst they are within natural variation they have occurred more often due to climate change. These studies are very speculative and preliminary and should be treated with caution.

Even at times when the global climate is relatively constant climate parameters will always be changing in various ways.
Given the points made above with consideration of natural variability and uncertainties, one can ask if there is a pattern of evidence emerging?

Feedback: david.whitehouse@thegwpf.org

Pacanus Rusticanus
Seuraa 
Viestejä7845

Lehdissä on ollut viime aikoina tosi paksuja juttuja ilmaston viime vuosien nopeasta lämpenemisestä, meren pinnan alle jääneistä alueista, lisääntyneistä myrskyistä, merien huomattavasta lämpenemisestä, jäätiköiden nopeutuneesta sulamisesta viime vuosina, 100 vuoden periodilla yli 10 asteen lämpenemisestä globaalilla tasolla 10x nopeammin kuin mitä maapallon historiassa koskaan, merenpinnan noususta vuosikymmenissä useita metrejä, nälänhätää, kansainvaelluksia, kulkutauteja, etc...

Kaikki tieteen kustannuksella ja kaiketi ilmastokokouksen innoittamana ja tarkoituksena luoda sopivaa hypeä sen tueksi.

Sääli vain, että tuollainen vie uskottavuutta ja varoja oikealta tutkimukselta.

- Ubi bene, ibi patria -

Varsovassa alkavassa kokouksessa ei odotetakaan mitään tuloksia.
Soraääniä oli viime vuonna niin paljon, että päätöksiä lykättiin. Ilmeisesti kokousedustajat toivoivat, että kyllä se lämmönnousu kiihtyy tänä vuonna. Toisin on kuitenkin käynyt, kylmeneminen on jo alkanut.

Jos odotetaan vielä muutama vuosi, niin todellinen kylmyys iskee ja CO2 vouhotus voidaan haudata.

http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/arti ... sa/2387288

Lainaus
Puolan Varsovassa alkaa tänään YK:n kansainvälinen ilmastokokous, jonne odotetaan lähes 200 maan edustajaa. Kokous jatkuu ensi viikkoon asti.

Sitovia päätöksiä kokouksesta ei odoteta, vaan sen on tarkoitus toimia pohjatyönä Pariisin vuoden 2015 ilmastokokoukselle.

Pariisissa on tarkoitus sopia kaikkia maita koskevista ilmastovelvoitteista, joissa päästöjä rajoitettaisiin niin, että ilmaston lämpötila ei nousisi kahta astetta enempää.

YK:n mukaan maailman kasvihuonepäästöt nousivat viime vuonna uuteen ennätykseen.

Tiedemiehet ovat pitäneet kahden asteen rajaa lämpenemiselle sellaisena, jossa ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset voidaan vielä torjua.

Varsovassa asialistalla tulee olemaan muun muassa köyhille maille tarjottava lisäapu. Kehitysmaat ovat pienin syypää päästöihin, mutta joutuvat kärsimään seurauksista eniten.

Seuraamiani sääennustuksia

Tilanne sään suhteen Varsovassa on kiikun kaakun, tuleeko pakkasia. Jos kokous jatkuu vielä seuraavalla viikolla, voipi tulla lisää yllätyksiä. Tuleekohan Al Gore paikalle?

http://www.foreca.fi/Poland/Warsaw/15vrk

http://www.wetterzentrale.de/pics/avnpanel2.html

http://www.saatutka.fi/forecastloop.aspx?type=2

http://www.saatutka.fi/forecastloop.aspx?type=0

http://www.saatutka.fi/forecastloop.asp ... ent=europa

http://www.weatherstreet.com/internatio ... st-850.htm

Ilmastokokous Varsovassa on ajautunut kiistoihin päästövähennyksistä. Erikoisesti Japani, jonka kaikki ydinvoimalaitokset on nyt suljettu, lisää vauhdilla hiilen käyttöä.

Miksi meidän pitää seurata kokouksen kulkua ulkomaisista tiedotusvälineistä. Suomessa on ollut tuskin ollenkaan kirjoituksia kokouksesta ja nyt on jo viikko kulunut.

http://wattsupwiththat.com/2013/11/15/n ... o2-target/

Lyhyitä lainauksia kirjoituksista, lopussa linkit muutamiin.

A Big Picture Look At “Earth’s Temperature” – Santer 17 Update
Newsbytes: Japan Stuns UN Climate Summit By Ditching CO2 Target

Posted on November 15, 2013 by Anthony Watts
From Dr. Benny Peiser of the GWPF

Rich Nations Block Push To Count Past CO2 Emissions At UN Climate Summit
Japan set a new target for greenhouse gas emissions that critics say will set back United Nations talks for a treaty limiting fossil fuel emissions.
The new target effectively reverses course from the goal set four years ago by allowing a 3.1 per cent increase in emissions from 1990 levels rather than seeking a 25 per cent cut. –Bloomberg, 15 November 2013
Japan’s decision added to gloom at the Warsaw talks, where no major countries have announced more ambitious goals to cut emissions, despite warnings from scientists about the risks of more heatwaves, droughts, floods and rising sea levels. –Reuters, 15 November 2013

Slow-moving U.N. negotiations on fighting climate change can advance only if rich nations fulfill their promise to provide billions of dollars in finance to developing countries, China’s chief climate negotiator Su Wei said Thursday.

He told reporters in Warsaw that developed nations should make good on pledges made in 2010 and immediately pay the promised $30 billion to help poor countries cope with the effects of climate change.

The U.S. and European Union blocked a proposal supported by 130 nations including Brazil and China that would use [CO2 emission] levels dating back to the industrial revolution to help set limits on emissions in the future. The proposal goes to the heart of one of the most divisive concepts in the talks — the notion of equity.
Developing countries say that because industrialized nations have been emitting greenhouse gases for 200 years, they must bear the most responsibility to rein in the pollution blamed for global warming. Richer countries see a focus on the past as a tool by poorer nations to avoid making bigger efforts to curtail their own emissions. –Alex Morales, Bloomberg, 15 November 2013

http://wattsupwiththat.com/2013/11/15/a ... 17-update/

The simulations rule out (at the 95% level) zero trends for intervals of 15 yr or more, suggesting that an observed absence of warming of this duration is needed to create a discrepancy with the expected present-day warming rate.

In 2010 Phil Jones was asked by the BBC;
“Do you agree that from 1995 to the present there has been no statistically-significant global warming?”

Phil Jones replied:
Yes, but only just.

http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/ ... lo-rez.pdf

The global mean temperature in 2008 was slightly
cooler than that in 2007; however, it still ranks within the
10 warmest years on record.
Annual mean temperatures
were generally well above average in South America,
northern and southern Africa, Iceland, Europe, Russia,
South Asia, and Australia.
In contrast, an exceptional cold
outbreak occurred during January across Eurasia and over
southern European Russia and southern western Siberia.
There has been a general increase in land-surface temperatures
and in permafrost temperatures during the last
several decades throughout the Arctic region, including
increases of 1° to 2°C in the last 30 to 35 years in Russia.
Record setting warm summer (JJA) air temperatures were
observed throughout Greenland

http://www.reuters.com/article/2013/11/ ... 0P20131115

China, the EU and environmentalists criticized Japan at U.N. climate talks on Friday for slashing its greenhouse gas emissions target after its nuclear power industry was shuttered by the Fukushima disaster.

The Japanese government on Friday decided to target a 3.8 percent emissions cut by 2020 versus 2005 levels. That amounts to a 3 percent rise from a U.N. benchmark year of 1990 and the reversal of the previous target of a 25 percent reduction.

"Given that none of the nuclear reactors is operating, this was unavoidable," Environment Minister Nobuteru Ishihara said.
Japan's 50 nuclear plants were closed on safety concerns after the March 2011 earthquake and tsunami wrecked the Fukushima reactors northeast of Tokyo. Nuclear accounted for 26 percent of Japan's electricity generation and its loss has forced the country to import natural gas and coal, causing its greenhouse gas emissions to skyrocket.

http://uk.reuters.com/article/2013/11/1 ... WZ20131114

Slow-moving U.N. negotiations on fighting climate change can advance only if rich nations fulfill their promise to provide billions of dollars in finance to developing countries, China's chief climate negotiator Su Wei said Thursday.

He told reporters in Warsaw that developed nations should make good on pledges made in 2010 and immediately pay the promised $30 billion to help poor countries cope with the effects of climate change.

http://www.businessweek.com/news/2013-1 ... ming-talks

The U.S. and European Union blocked a proposal supported by 130 nations including Brazil and China that would use pollution levels dating back to the industrial revolution to help set limits on emissions in the future.

Australia and Canada joined in opposing discussion of the plan when it was introduced Nov. 11 at the start of two weeks of United Nations-sponsored talks Warsaw.
Developing nations are still pressing for it to be included in the discussions, said Ambassador Jose Antonio Marcondes de Carvalho, the lead envoy for Brazil, which authored the plan.
“They flatly reject that possibility of at least discussing it,” Marcondes de Carvalho said in an interview yesterday. “Our proposal is meant to make available for countries a metric of their historical responsibility in terms of temperature rise. It would be one of the elements in the future agreement.”

http://www.businessweek.com/articles/20 ... mand-drops

When HSBC Holdings’ (HBC) global economists recently pooled their forecasts, all had a similar projected source of growth: exports.
The impossibility of every nation selling more than it buys means some of the analysts must be wrong—unless the rest of the solar system becomes a source of demand for the globe’s products, Stephen King, HSBC’s chief economist, said at an Oct. 16 conference in London.
“Export claims are just far too optimistic,” said King, a former U.K. Treasury official.

Varsovan ilmastokokouksessa aika loppuu ja edustajat jahkailevat, eikä kukaan halua sitoutua mihinkään.

Sitoutuminen päästöjen vähentämiseen uhkaisi maan talouskasvun vaikeutumista.

Erikoisesti Puola EU:n jäsenenä ei halua mitään sopimuksia. Voiko EU pakottaa Puolan kivihiilen käytön rajoittamiseen, tuskin. Maahan voi silloin sanoa hyvästit EU:lle.
Puolan ympäristöministeri erotettiin, hän oli ilmeisesti myöntymässä joihinkin rajoituksiin

Tiedemiehistä enää 52% uskoo hiilidioksidin vaikutukseen ilmastonmuutoksessa ja epäilijöiden joukko kasvaa vauhdilla.

http://judithcurry.com/2013/11/10/the-52-consensus/

Hiilidioksidin vaikutusta ilmastoon ei ole tieteellisesti todistettu ja CO2 määrä on häviävän pieni (0,04%)

http://www.hs.fi/kotimaa/Ilmastokokoust ... 5012687504

Lainaus

Varsovan ilmastokokous
Ilmastokokousten veteraani on huolestunut ilmastoneuvotteluiden tilasta
Suomalainen ilmastoneuvotteluiden veteraani kiertää kokouksia vuodesta toiseen

Jukka Uosukainen ympäristöministeriöstä juoksee kokouksesta toiseen. Nyt hän on huolestunut, sillä neuvottelut uhkaavat mennä takapakkia.

"Välillä iskee valtava turhautuminen", myönsi kansainvälisten ilmastoasioiden erityisedustaja Jukka Uosukainen, 58, ympäristöministeriöstä Varsovan ilmastokokouksessa torstaina.

Nyt Uosukainen on äärimmäisen huolestunut.
"Useista korkean tason kokouksista on saatu signaaleja, että päästövähennyksissä mennään eteenpäin. Nyt tuntuu, että tulleekin takapakkia."

Varsovan kokous alkoi huonoissa merkeissä. Japani luopui päästövähennystavoitteistaan lähes kokonaan ja Australia ilmoitti luopuvansa päästökaupasta. Torstaina Kiina veti takaisin päästövähennystavoitteitaan. Kanada on irrottautunut teollisuusmaiden päästöjä säätelevästä Kioton pöytäkirjasta.

Keskiviikkona Puola erotti hallituksesta ympäristöministeri Marcin Korolecin, joka on ilmastokokouksen puheenjohtaja.
Ilmastokokous jatkuu silti, ja neuvottelijat neuvottelevat.

Uosukainen juoksee Varsovan stadionilla hikipäässä kokouksesta, tapaamisesta ja neuvottelusta toiseen. Välillä hän pysähtyy käytäväkeskusteluun ja tutkailee aikatauluja.

Näin ilmastoneuvotteluiden veteraani on tehnyt vuosikaudet. Uosukainen on ollut mukana YK:n ilmastoneuvotteluissa Kiotosta vuodesta 1997. Takana on 16 kokousta, joissa kaikki maat ovat mukana.

Kenian ministeri tulee kysymään neuvoa jätehuollon järjestämisessä, Zambian ministerin avustajan kanssa sovitaan tapaaminen ympäristöministeri Ville Niinistön luo.

"Olen ollut mukana niin kauan, että minuun luotetaan", Uosukainen sanoo.
"Täällä on hyvin paljon tuttuja vuosikymmenten takaa."

Aiheet tai puitteet eivät juuri ole muuttuneet, eivät neuvottelijatkaan. Ministerit vaihtuvat ja neuvotteluasetelmatkin hitusen.
"Aluksi kaikki kohdistui teollisuusmaihin."

"Kuvittelin, että kehitysmaat lähtevät vähitellen mukaan, mutta ne eivät ole suostuneet minkäänlaisiin rajoituksiin."

Nyt vallitseva "orastava ja herkkä tilanne, että kaikki maat saataisiin mukaan ilmastosopimukseen" on Uosukaisen mukaan kymmenen vuoden tulos.

Kovin paljolta tulos ei tunnu, kun on neuvoteltu yli 20 vuotta.

"YK-prosessi on kankea. Kun pitää saada aikaan yksimielisiä päätöksiä, pieni ryhmä voi pitkittää prosessia viime minuuteille", Uosukainen sanoo.

Kapuloita rattaisiin laittavat joka vuosi samat maat.

Yksi jarruttaja on samanmielisten ryhmä. Siihen kuuluvat muun muassa Kiina ja Intia, Saudi-Arabia, Venezuela ja Filippiinit. Ne haluavat yhä jakaa maat teollisuus- ja kehitysmaihin.

Varsinaiset neuvottelut käydään huoneissa, joiden koko pienenee sitä mukaa, kun kokous etenee. Harva haluaa pikkukoppeihin hikoilemaan vain sen vuoksi, että pitää vastustaa.

"Varsinaiset päätökset syntyvät pienissä, enintään 20 hengen ryhmissä", Uosukainen sanoo ja vakuuttaa, että edistystäkin on tapahtunut.

Turhautumisesta huolimatta Uosukainen selvästi myös nauttii ilmapiiristä. "Tämä kansainvälinen areena on minulle tutuin. On hienoa neuvotella 200 maan edustajan kanssa."

Heli Saavalainen HS
Varsova

Ilmastonmuutokselta alkaa tosiaan happi loppua. Näin tärkeän (ainakin joidenkin mielestä) Varsovan kokouksen juttua on avannut vain vähän yli 3000 lukijaa. Ei hyvältä näytä ilmastouskovaisten seuraajien vähäisyys ja lukijoista arviolta puolet ovat "skeptikoita"

Osaakohan kukaan laskea, kuinka paljon rahaa on käytetty kokoukseen ja sen etukäteisvalmisteluun.
Kuinka paljon hiilidioksidia on mennyt taivaalle pelkän matkustelun takia?

Ilmastokokous Varsovassa on päättymässä. Tulokset ovat odotetun laihoja.

Samaa liturgiaa ilmaston lämpenemisestä, jäätiköiden sulamisesta ja merien pinnan noususta jatketaan yhä, vaikka 17 vuoteen ei ole tapahtunut mitään oleellista. Pikemminkin ilmasto on ruvennut kylmenemää. Lämpötilaennuste sadan vuoden päähän on edelleen käsittämättömät 5C.

Pariisin kokous 2015 syksyllä saattaa jopa peruuntua.

http://www.hs.fi/ulkomaat/P%C3%A4%C3%A4 ... 5109310140

Lainaus

Järjestöt pettyivät jo Varsovan ilmastokokoukseen
Päästövähennysten aikatauluista neuvoteltiin läpi yön
23.11.2013 Heli Saavalainen

Varsovan ilmastokokouksen viimeisenä päivänä moni osallistuja oli pettynyt.
Varsova. Neuvottelut Varsovan ilmastokokouksessa ovat jatkuneet läpi yön.
Puheenjohtajamaa Puola on laatinut uuden päätösluonnoksen, jota kokouksen osallistujamaat alkavat käsitellä loppuistunnossa alkaen kello 10 Suomen aikaa.
Ilmastokokouksen suurin kiista koski sitä, milloin ja miten maiden pitäisi ilmoittaa päästövähennystavoitteensa.
EU olisi halunnut, että aikarajaksi asetettaisiin vuosi 2014, mutta tämä ei todennäköisesti mene läpi. EU:n ympäristökomissaari Connie Hedegaard ilmoitti jo olevansa pettynyt siihen, ettei aikataulusta päästä sopuun.
EU onkin lähentynyt Yhdysvaltoja, joka on niin ikään ilmoittanut haluavansa aikataulun päästövähennystavoitteille. Yhdysvaltojen mukaan maiden esitykset pitäisi saada kansainvälisesti arvioitaviksi "aikaisin vuonna 2015".
Aikatauluja vastustaa EU:n sisällä ilmastokokouksen isäntämaa Puola.
Kaikkein voimakkaimmin vastaan on kuitenkin niin sanottu samanmielisten ryhmä, johon kuuluvat muun muassa Kiina, Intia, Saudi-Arabia, Venezuela, Bolivia ja hirmumyrskytuhojen vuoksi kokouksessa paljon sympatiaa saanut Filippiinit.
Ympäristö- ja kansalaisjärjestöt pettyivät Varsovan ilmastokokouksen tuloksiin.
Kansainvälisen Greenpeacen puheenjohtaja Kumi Naidoo sanoi perjantai-iltana odottavansa suurten talousmahtien johtajilta uudenlaista johtajuutta ja vastuunottoa. Hän nimitti kokousta huijaukseksi.
”Varsovassa piti sopia päästövähennyksista, mutta kävi toisin. Japani alentaa päästövähennystavoitettaan, Austalia haluaa peruuttaa ilmastolakejaan, ja Brasilia raportoi, että metsäkato on kasvanut 28 prosenttia. Teollisuusmaat eivät ole onnistuneet lunastamaan lupauksiaan ilmastorahoitusesta”, Naidoo sanoi.
Oxfam-järjestö määritteli Varsovan kokouksen niin ikään täysin epäonnistukseeksi.
”Maailman johtajien täytyy päättää, minkä tien ne haluavat ottaa vuonna 2014 Varsovan fiaskon jälkeen”, järjestö totesi tiedotteessaan.
Korjaus 23.11. klo 8.00: Jutussa kirjoitettiin ensin virheellisesti, että Yhdysvallat haluaa maiden päästövähennysesitykset arvioitaviksi aikaisintaan vuonna 2015. Oikea muoto on "aikaisin".

Tässä toinen uutinen.

http://www.hs.fi/ulkomaat/Ilmastokokous ... 4753333726

Lainasin otsikoista muutaman lauseen

Varsovan ilmastoneuvotteluiden toinen viikko alkoi maanantaina – HS kertoo, mistä neuvotteluissa on kyse.

”Kohti vuotta 2015”
Varsovan ilmastoneuvottelut pohjustavat parin vuoden kuluttua Pariisissa käytäviä neuvotteluita. Vuonna 2015 on tarkoitus saada aikaan sopimus, joka sitouttaa kaikki maat päästövähennyksiin vuodesta 2020 alkaen.

”Sata miljardia dollaria”
Varsovassa pitäisi laatia tiekartta laajalle rahoituspaketille, jolla autetaan kehitysmaita sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja hillitsemään sitä.
Kööpenhaminassa vuonna 2009 sovittiin, että teollisuusmaat ohjaavat kehitysmaiden ilmastotoimiin sata miljardia dollaria (73 miljardia euroa) vuosittain viimeistään vuodesta 2020 alkaen.
Teollisuusmailta ei ole juurikaan tullut rahoitussitoumuksia. Jos kehitysmaat eivät saa Varsovasta lupausta siitä, että rahoituksessa ollaan tosissaan, ilmastoneuvotteluille voi käydä köpelösti.

”Uudet jakolinjat”
Vanhat jakolinjat ovat hajoamassa. Teollisuusmaat eivät hyväksy sitä, että kehitysmaaryhmässä on rikkaita öljymaita ilman päästövelvoitteita. Myös maailman suurin kansantalous, Kiina, kuuluu kehitysmaaryhmään.
Lopulta isot ratkaisevat, kääntyykö suunta kohti kestävää kehitystä. Teollisuusmaiden G20-ryhmän osuus on 80 prosenttia kaikista ilmastopäästöistä. Avainasemassa ovat Kiina ja Yhdysvallat.

”Vahingot ja menetykset”
Maataloudesta riippuvaiset kehitysmaat kärsivät jo nyt kuumuudesta, kuivuudesta ja rankkasateista. Tyynenmeren saarivaltiot ovat vaarassa jäädä nousevan merenpinnan alle.
Saarivaltiot ovat epätoivoisia. Niiden johtajat sopivat syyskuussa tiukoista ilmastotoimista ja vetosivat muihin maihin, jotta ne tekisivät samoin.

”Ilmastotieteen viesti”
Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuorein raportti kertoo ilmaston hälyttävistä muutoksista, jotka ovat käynnissä jo nyt. Maapallon keskilämpötilan lisäksi myös meret ovat lämmenneet. Grönlannin jääpeite on sulanut paljon aiempaa nopeammin. Ilmakehässä on hiilidioksidia ennätysmäärä.
Raportin mukaan kasvihuonekaasupäästöjä on leikattava rajusti, sillä nykymenolla maapallon keskilämpötila voi nousta vuosisadassa jopa lähes viisi astetta!

http://www.hs.fi/ulkomaat/Metsill%C3%A4 ... 4753335565

pmk
Seuraa 
Viestejä1855

Varsovan kokouksessa on saatu aikaiseksi jopa yksi järkevä päätös http://yle.fi/uutiset/ilmastokokous_paatti_trooppisen_metsakadon_hillinn... ei toki jutussa mainitun hiilidioksiidivaikutuksen takia vaan tropiikin biomassan suojelun kannalta.

Humuskerros saattaa tropiikeissa olla yllättävän ohut (kymmeniä senttejä), joten jos alueelta poistataan paljon biomassaa esim. polttopuuksi tai eukalyptuspelloilta vientiselluksi, maaperän mineraalivarat kuihtuvat nopeasti, jolloin seurauksena on aavikoituminen.

Vaikka tropiikissa on saatavilla paljon auringonvaloa, hiilikierrossa olevan materian määrä ei kuitenkaan ole kovin suuri, joten merkittävän määrän poistaminen tropiikin hiilikierrosta on aika haitallista.

Toimet esim. lieden hyötysuhteen nostamiseksi samalla vähentää polttopuun tarvetta ja siten pienentää biomassan määrää, joka poistuu hiilikierrosta.

Sikäli aika yllättävää, että meidän leveysasteilla on syntynyt soissa metritolkulla biomassaa viimeisen 10.000 vuoden aikana (sitten viime jääkauden).

Kuitenkin meidänkin leveysasteilla on huomioitava, mikä on kestävän kehityksen kannalta järkevä peltoenergian hyödyntämistapa, ennen kuin joudutaan keinolannoittein korvaamaan maaperästä poistetun biomassan mineraalit.

Kaskiviljelyhän ei ollut kestävän kehityksen mukaista, kun muutaman vuoden jälkeen piti hakata neitseellistä metsää, kun vanhojen peltojen tuotto hiipui.

Opettaja
Seuraa 
Viestejä1983
eso
Ilmastonmuutokselta alkaa tosiaan happi loppua. Näin tärkeän (ainakin joidenkin mielestä) Varsovan kokouksen juttua on avannut vain vähän yli 3000 lukijaa. Ei hyvältä näytä ilmastouskovaisten seuraajien vähäisyys ja lukijoista arviolta puolet ovat "skeptikoita"Ei kai kukaan täysijärkinen jaksa tuota maanista vuodatustasi seurata?

Opettaja
eso
Ilmastonmuutokselta alkaa tosiaan happi loppua. Näin tärkeän (ainakin joidenkin mielestä) Varsovan kokouksen juttua on avannut vain vähän yli 3000 lukijaa. Ei hyvältä näytä ilmastouskovaisten seuraajien vähäisyys ja lukijoista arviolta puolet ovat "skeptikoita"Ei kai kukaan täysijärkinen jaksa tuota maanista vuodatustasi seurata?Minä luen aina eso:n kirjoitukset. Hän kuuluu palstan harvoihin kirjoittajiin, joka jaksaa suomentaa vieraskieliset artikkelit, joita linkkaa. Hyvä kirjoittaja ja vieläpä oikeassa.

Samaa mieltä kuin Nagarjuna, Eso kirjoittaa asiaa ja laittaa liitteeksi linkkejä ja tosiaan suomentaa jos joku ei osaa kyseistä vierasta kieltä. Luen mielelläni Eson kirjoituksia. Palstalla on useita todella asiantuntijoita eri aloilta joiden kirjoituksia on mielenkiintoista lukea.

Valitettavasti täällä on myös niitä toisen ääripään kirjoittajia, ketähän mahdan tarkoittaa.....

anxious
Seuraa 
Viestejä493
Pultti
Samaa mieltä kuin Nagarjuna, Eso kirjoittaa asiaa ja laittaa liitteeksi linkkejä ja tosiaan suomentaa jos joku ei osaa kyseistä vierasta kieltä. Luen mielelläni Eson kirjoituksia. Palstalla on useita todella asiantuntijoita eri aloilta joiden kirjoituksia on mielenkiintoista lukea.

Valitettavasti täällä on myös niitä toisen ääripään kirjoittajia, ketähän mahdan tarkoittaa.....
Hyvä Eso siitä vaan samaan malliin

Saatiin jälleen pieni hengähdystauko maaniseen agw-toistoon.

Lienee turha odottaa jättikokouksen koskaan pääsevän mihinkään ratkaisuun; eikö tämäkään asia ole kokouksien puuhastelijoille tullut 20v. aikana suurinpiirtein selväksi? Ilmeisesti ei.
Ja kun ei, niin sama rumba jatkuu ja veronmaksajien rahaa kuluu, mutta ehkä isommat ratkaisut jäävät tekemättä ja silloin säästyy iso rahapotti veronmaksajilta.

Saarivaltiot ovat taas hukkumassa ja tällöin on perusteltua rakentaa uusia lentokenttiä, jotta väestö saadaan siirrettyä nopeasti
kuiville alueille, ehdottaisin Saharaa

Näyttää sille, että mikään reaalimaailman tieto, ääriilmiöiden trendien lasku, Antarktiksen jääalueen ennätyksiä rikkova lisääntyminen, Arktisen alueen jääalueen selvä muutos ylöspäin, maapallon lämpötilan pienen nousun pysähtyminen EI muuta
mitään ilmastokokouksissa, vaan pelottelu jatkuu.
Aivan uskomatonta.

Leone
Seuraa 
Viestejä4835

Eräs suomalainen osanottaja virkkoi, että vaikka edistystä ei tullut, niin mukavahan näissä kokouksissa on aina käydä. Näinpä, kiva on elellä toisten siivellä, kysykää vaikka Ailukselta.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat