Seuraa 
Viestejä1521

Tänne voi heitellä ihmistyyppejä siinä kun osaa niitä jaotella. Tarkoituksena on parempi keskinäinen ymmärrys.

Itsestä päin rakentava – Kaikista yksilöistä (dialogisesti) rakentava – Ulkoa päin rakentava

Itsestä päin rakentava on henkilö, joka käyttää tavallista enmmän itseään vertaillessaan asioita. Asioiden mittatikkuna on ihminen itse ja hänen oma maailmansa.

Dialogisesti tai vuorovaikutteisesti rakentuva pitää itseään eräänä graafin (verkon) solmuna ja tietyissä tapauksessa muut ovat samanlaisia ja samanarvoisia. Solmujen painoarvot eri asioita koskien voivat poiketa, mutta oman itsen merkitys ei korostu automaattisesti kuten itsestä päin rakentavalla.

Itsestä päin rakentuva "kuuluu" Dialogisesti rakentavan ryhmään, tosin oman itsen painoarvo on niin suuri, ettei muuta verkkoa käytännössä ehkä ole kovin paljoa. Ääritapauksessa Itsestä päin rakentuva on narsisti tms poikkeustapaus.

Ulkoa päin rakentava ei ääritapauksena pane painoarvoa sen enempää omille kuin muidenkaan näkemyksille. Asioita suhteutetaan ja arvioidaan objektiivisesti ja henkilöistä riippumattomasta, koska henkilöihin ajatellaan liittyvän vääristävää vaikutusta. Suhteuttaminen on eksaktia, eikä arviointeihin liity tulkinnanvaraisuutta. Tärkeää on sopia yhteisestä käsitysrakenteista (kieli), jotta kanssakäyminen olisi mahdollista. Tämä korostuu esim tieteen alueella.

Sama henkilö voi käyttää kaikkia em lähestymistapoja todellisuuden hahmottomiseen ja käsitysten luomiseen. Käytännössä ihmiset painottavat lähestymistapoja eri lailla, mutta melko yleinen lienee erityisesti ensimmäisen tason painotus.

Aito objektivisti ei anna tilaa yksilöllisyyksille. Aito itsekeskeinen ihminen ei todellisuuden realiteettejä kunnioita eikä myöskään muiden (läheistenkään) ihmisten käsityksiä. Aito dialogisesti suuntautuva ei näe objektiivisilla arvoilla käytännön merkitystä. Tulee ottaa huomioon verkon solmut ja vain ne.

Kaikki lähestymistavat huomioiva käyttää eri tilanteissa parhaimmillaan joustavasti em lähestymistapoja. Joskus soveltuu objektiivinen tulokulma parhaiten, joskus verkosta saatu yleisvaikutelma ja joskus täysin omapäinen itseluodattu näkemys.

Itsekeskeinen ja itsestä päin rakentava on helposti törmäyskurssilla muiden kanssa. Toisaalta hän näkee toisten ajattelutavan olevan myös hassu. Ääritapauksissa muut ovat tyhjänpäiväisyyksiä, joilla ei ole mitään annettavaa eivätkä he voi tehdä mitään merkityksellistä, ja joita ei ole mitään järkeä huomioida.

Dialogisesti suuntautuva saavuttaa hyvän tasapainon siinä kun puntarointikykyä riittää. Silti todellisuus voi iskeä kalikalla päähän, mikäli muu ympäristö ei tule huomioonotetuksi.

Ulkoapäin rakentava luottaa esim objektiiviseen totuuteen, ideaaleihin, periaatteisiin tai joskus jopa yliluonnolliseen tahoon siinä, miten arviointia tulee tehdä. Ulkoapäin otettu suuntaus on eksaktein tapa sukkuloida ympäristössä, jossa majakat ovat selkeästi paikoillaan. Suhteellisuuksia ei ole, tai suhteellisuudelle on omat SELKEÄT sääntönsä.

Ainakin täydellisemmin ulkoapäin rakentava voi joskus muistuttaa joskus Itsestä päin rakentavaa. Itseä ei käytännössä voi häivyttää, jolloin vaarana on se, että käytellään keppihevosia. Tämä vääristää alkuperäistä objektiivisuuden tavoitetta. Jos itseä ei huomioida riittävästi, niin keinoksi jää vain sen totuuskentän muuttelu, jonka tulisi olla vapaa ihmiseen kytkeytyvistä sidonnaisuuksista. Ihmistä ei näy itsenään muussa kuin totuudessa. Varsin vahvaan kaapuun puettua rakentamista, jota ei voi horjuttaa. Tällainen on nähtävästi fundamentalisti ja tuota voi olla uskonnollisesti, periaatteellisesti ja myös tieteellisesti ajatellen.

Kertokaa lisää tästä aiheesta. En saa tätä riittävän tyhjentävästi esitettyä. Mitä tulee mieleen jaottelusta?

Juha Myllärinen, Lappeenranta

Kommentit (10)

Nobelaner
Seuraa 
Viestejä1775
eskimo
Ulkoapäin rakentava luottaa esim objektiiviseen totuuteen, ideaaleihin, periaatteisiin tai joskus jopa yliluonnolliseen tahoon siinä, miten arviointia tulee tehdä.Kuinka kehtaat niputtaa objektiivisen totuuden ja yliluonnollisuuden samaan lauseeseen? Nehän nimenomaan on toistensa vastakohtia. Ei ole olemassa logiikkaa jolla ne voi niputtaa samaan.

Nobelaner
eskimo
Ulkoapäin rakentava luottaa esim objektiiviseen totuuteen, ideaaleihin, periaatteisiin tai joskus jopa yliluonnolliseen tahoon siinä, miten arviointia tulee tehdä.Kuinka kehtaat niputtaa objektiivisen totuuden ja yliluonnollisuuden samaan lauseeseen? Nehän nimenomaan on toistensa vastakohtia. Ei ole olemassa logiikkaa jolla ne voi niputtaa samaan.Vain ihmisen mielikuvitus määrittelee yliluonnollisen, joten kyllä tuo kuuluu mielen toimintaan, siinä on sille riittävä logiikka.

Eläimet eivät kuvittele, ainakaan siinä mielessä, ne luottavat aisteihinsa, vaikka niidenkin aisteja voidaan hämätä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
eskimo
Seuraa 
Viestejä1521
Nobelaner
Kuinka kehtaat niputtaa objektiivisen totuuden ja yliluonnollisuuden samaan lauseeseen? Nehän nimenomaan on toistensa vastakohtia. Ei ole olemassa logiikkaa jolla ne voi niputtaa samaan.Kun tein tuon jaottelun, en tiennyt silloin, mitä tulisin tarinoimaan. Kyseessä on jaon mukainen logiikka ja tuosta lähtökohdasta viritetty ajatuskokonaisuus.

Oleennaista on, että ulkoa päin rakentavassa lähestymistavassa pyritään ottamaan käsittelyyn se puoli todellisuutta, joka ei ole samalla tapaa ihmisistä riippuvaista. Jumala edustaa joillekin absoluuttia. Samoin periaatteet. Ja mitä kaikkea näitä on? Oikeastaan absoluutti on kyllä myös äärimmilleen viritetty itsekeskeisyys. Taisin mainita tästä.

Korostan kuitenkin, että tiede on tosiaan suuntautumista ei-subjektiivisuuksien mukaan. Tähän liittyy paitsi hyviä vahvuuksia, niin myös heikkouksia. Tämä unohdetaan. En osaa asiasta kovin kattavasti.

Minusta tuo kolmas taso tai lähestymistapa on tärkeä. Tiede on minusta vahvin veturi tässä. Tai no, onhan ideamaailmakin jotain? Ja miksei jokin usko esim hyvään, mikäli jokin uskonto tätä jotenkin järkevästi tuo esiin.

Juha Myllärinen, Lappeenranta

taucalm
Seuraa 
Viestejä7174
fata morgana
Eläimet eivät kuvittele, ainakaan siinä mielessä, ne luottavat aisteihinsa, vaikka niidenkin aisteja voidaan hämätä.
Perustelusi väitteelle eläimet eivät kuvittele kiinnostaisi kuulla. Niin ja mikä ihminen muuten on, jos ei eläin?

"Everything is backwards; everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality."

taucalm
Seuraa 
Viestejä7174

Kannattaa mielestäni heittää luokittelut ja lokerointi romukoppaan. Olemme jokainen eläin kokemustemme summa ja, koska kokemuksia kertyy vuosien varrella lähes äärettömästi syntyy niitä lokeroita samalla tahdilla, jonka vuoksi lokeroiminen muodostuu mahdottomaksi.

"Everything is backwards; everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality."

eskimo
Seuraa 
Viestejä1521

En koe olevani kovin tieteellinen, mutta kiinnostaa se tyyli, jossa pyritään löytämään faktoja, pointteja, tai jopa hyviä kuvauksia niin, että ne ovat jollain tapaa pysyväluonteisia, tai ainakin apuna rakentelussa ja maailman hahmottamisessa.

Liian vaikeista ei välttämättä saa herutettua mitään, jota voisi käyttää jatkossa ja tuntemattoman purkamisessa ja uudelleen koostamisessa. En sano liian vaikeita ehkä turhiksi tai joo, mutta miksei maailmaa voisi valloittaa helpommasta päästä, eli louhia sieltä, mistä irtoaa? (vertauskuvallista kieltä)

Sellainen käsitys, että tiedemaailman puolella hyväksytään vain aukottomuuteen pyrkiminen. Minusta spekulointi ja erilaiset löysät pyöritykset käyvät hyvin ja niistä voi ottaa suuntaa ja tarkennusta. Ehtona tietysti se, ettei höttöön hukuta, vaan tiedetään se, mikä on keskeneräistä ja tarkennuksia vaativaa.

Tämä kirjoitukseni liittyy esim avaukseen, joka ei ole tiedettä vaan yhden ihmisen luotailua käsityksistä siinä mielessä, että kuva kirkastuisi. Ihmisiin liittyvistä on vaikea tehdä täysin satavarmoja tulkintoja. Se voi olla tavoite, mutta jos keskeneräisyyttä pelätään liiaksi, niin ei etenemistä tapahdu ehkä toivotun rivakasti.

Juha Myllärinen, Lappeenranta

taucalm
Seuraa 
Viestejä7174
eskimo
Sellainen käsitys, että tiedemaailman puolella hyväksytään vain aukottomuuteen pyrkiminen. Minusta spekulointi ja erilaiset löysät pyöritykset käyvät hyvin ja niistä voi ottaa suuntaa ja tarkennusta. Ehtona tietysti se, ettei höttöön hukuta, vaan tiedetään se, mikä on keskeneräistä ja tarkennuksia vaativaa.
ei pidä paikkaansa. ilmastotiede ja maailmansynnyntiede ovat erittäin hyviä esimerkkejä löyhästä spekuloinnista, joka kätkee sisäänsä todella suuria mustia aukkoja.

"Everything is backwards; everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality."

eskimo
Seuraa 
Viestejä1521
taucalm
ei pidä paikkaansa. ilmastotiede ja maailmansynnyntiede ovat erittäin hyviä esimerkkejä löyhästä spekuloinnista, joka kätkee sisäänsä todella suuria mustia aukkoja.Mutta eikö puhtaan tieteen kannalta tuon epävarmuuden kanssa pysty elämään? Jos ei pysty, niin missä on se erottelukyky ja tietämys siitä, mihin tiede oikeasti yltää ja mihin ei? Ok, erottelukykyä ei aina tarvitse edes olla, kunhan etenevyyttä ja pyrkimistä kohti sitä on tai se on edes periaatteessa mahdollista.

Erikseen ovat muut reunahdot ja pakotteeen tapaiset esim ilmastotieteen kohdalla. Ne tuovat toki painetta reagoida puutteellisesti, mutta kyse ei olekkaan tieteestä, vaan muusta.

Juha Myllärinen, Lappeenranta

taucalm
fata morgana
Eläimet eivät kuvittele, ainakaan siinä mielessä, ne luottavat aisteihinsa, vaikka niidenkin aisteja voidaan hämätä.
Perustelusi väitteelle eläimet eivät kuvittele kiinnostaisi kuulla. Niin ja mikä ihminen muuten on, jos ei eläin?
Noo, ihminen on eläin, onhan tuo "paha" tapa tehdä se jako.

Ajatteleva eläin, ihminen, pelkää huomista ja suree eilistä, luonnon muilla elollisilla on vähemmän tuollaisia murheita.

Ne elävät nykyhetkeä vaistoihinsa luottaen. (tätäkin voi tietenkin saivarrella, että mistä tuon tiedät,, jos haluaa.

taucalm
Seuraa 
Viestejä7174
fata morgana
Noo, ihminen on eläin, onhan tuo "paha" tapa tehdä se jako.

Ajatteleva eläin, ihminen, pelkää huomista ja suree eilistä, luonnon muilla elollisilla on vähemmän tuollaisia murheita.

Ne elävät nykyhetkeä vaistoihinsa luottaen. (tätäkin voi tietenkin saivarrella, että mistä tuon tiedät,, jos haluaa.


tunnetko ollenkaan ihmisiä, jotka elävät nykyhetkessä ilman huolta huomisesta, tai poltettuja siltoja menneisyydestä? itse tunnen muutamia ja he ovat muun eläinkunnan tavoin keskimääräistä ihmiseläintä onnellisempia.

muut eläimet ovat ymmärtäneet sen minkä ihmiset ovat vasta hiljalleen ymmärtämässä. elät tässä hetkessä, huomenna voit jäät bussin alle. et voi olla onnellinen, jos elät menneisyydessä, tai tulevaisuudessa.

"Everything is backwards; everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality."

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat