Seuraa 
Viestejä14138

[size=150:1p0b6pbw]Visiona kannusteellisin työ on veroton ansainta[/size:1p0b6pbw]

Kehittymättömien seuranta- ja tietojärjestelmien takia ihmiset ovat hoitaneet yhteiskunnallisen tulontasauksen verottamalla työtä. Kaikki eivät tee tai halua tehdä työtä, näin ei kerry täysin oikeudenmukaisesti tuloveroakaan. Kaikki ihmiset kuluttavat ja tästä on maksettava. Langaton maailmanlaajuinen tietoverkko ja mahdollisuus reaaliaikaiseen yhteyteen mahdollistaa visiona kulutusveron säätämisen henkilökohtaiseksi. Palkka- ja kaikki muukin työ vapautetaan kokonaan verosta. Ihmiset saavat tehdä kukin kykynsä ja taitonsa mukaan työtä maksamatta siitä mitään tulontasaukseen. Kansalaispalkka on syntymähetkellä annettava kaikille samansuuruinen elämisen perustase, joka täydentyy myöhemmin työllä ja vähentyy kulutuksella.

Maapallo on rajallinen luonnonvara ja elomme keskipiste. Tunnetusti on vaikeaa harjoittaa lisääntymistä ja valtapyyteitä ilman vettä, hengitettävää ilmaa ja energiaa kehollemme. Ihmiselo tarvitsee myös kukin kohtuullisen henkilökohtaisen ja dynaamisen reviirin. Evoluutio itsessään pyrkii kasvattamaan eliönsä yli reviirirajojensa. Mikäli kasvulle ei ole mitään luontaista vihollista, seurauksena on kaaos ja harmonian tuhoutuminen. Ihmisen on syytä oppia kannustamaan maapalloistunutta yhteisyyttä, jossa ylettömälle kulutukselle on laitettava suitset suuhun.

Yhteiskunta siirtyy kokonaisuudessaan varojen keräyksessä pelkkään kulutuksen verottamiseen reaaliajassa. On ajan kysymys, jolloin kaikilla ihmisillä on jatkuvasti maailmanverkkoon oleva tietoyhteys. Kaikki kulutustapahtumat kirjautuvat reaaliaikaisesti verottajan keskusjärjestelmiin kuitaten jokaisen henkilökohtaisesta kertymätaseesta kulutuksensa verran yleiseen tulonjakoon ja yhteiskunnan menojen ja inhimillisen sosiaalitoimen kattamiseen.

Kaikilla ihmisillä on syntyhetkelle määritetty kohtuullinen ympäristön huomioiva kertymätase, jonka määrä on laskettu hyvän elämisentason kulutuskäyttäytymisestä. Tämä tase elää kulutuksemme mukaan. Saamme kaiken ansaitsemamme ostovoiman käyttöömme lyhentämättömänä. Jokainen voi näin toteuttaa säästämisen tai kuluttamisen politiikkaa halunsa mukaan. Kulutus on sen sijaan tarkasti sen ympäristörasittavuuden mukaan jaettu haittaluokkiin. Haittaluokituksen määrää kansallisesti edustuksellinen 75% enemmistö ja kansainväliset normit määrää YK.

Veroa eli jokaisen henkilökohtaista kertymätasetta vähennetään jokaisessa kulutustapahtumassa. Kaikki muodostunut tulo kirjautuu samaiselle tilille, missä kertymätase on. Eurot ja markat ovat numeroita tietojärjestelmissä henkilökohtaisella ja verottomalla ansaintatilillä ja tuo rahamäärä pienenee aina kulutustapahtumassa. Yhteiskunnan rasitteellistajat ja luonnon materian ja energian käyttäjät maksavat juuri sen verran kuin kuluttavat. Ken haluaa ostaa ja käyttää, maksaa myös siitä. Kaikilla on vapaus omiin päätöksiin, ainoastaan yhteiskunta määrää sen, mikä on luonnolle ja yhteisölle rasitteellisinta, joka määrää kulutustapahtumille rasitepisteytyksen, jolla on hintansa.

Tietotekniikan kutistuessa taskuihimme, ja laitteiden sisältäessä paikannuksen, on jokaisella oma yksilöllinen laitteensa nimikoidusti kuten nytkin. Kaikista taskukännyköistä on yhteys keskusjärjestelmiin, jotka kirjaavat tekniikan tarkasti kaikki kulutustapahtumat ja verottavat sitä. Työtä ei voi tehdä ilman jokapäivästä kuittautumista ilman omaa taskukännykkää. Kännykkä kerää työsuoritteet ja välittää tiedot kulutusjuhlistamme tai jakaen säästämisestä lisäkertymää henkilökohtaiseen kertymätaseeseemme. Kulutuksen haittataulukot luovat pisteytyksen, jossa plusbonuksia saa erityisestä työllistämisestä sekä energiaa säästävästä kierrätyksestä ja tasemenetyksiä miinusbonuksina taas saa erityisen haittavaikutuksensa vuoksi.

Hengittämämme ilma on kulutusseurannasta vapaa, mutta ilmakehän rasittaminen mm. auton käytöllä on verotettavaa. Kävelemisestä ei veroteta, vaan henkilökohtaisen taskukännykkämme laskiessä riittävän määrän kävelyä, antaa keskusjärjestelmä kävelijälleen plusbonuksia. Kaikki kulutus- ja ansaintatapahtumat kirjautuvat henkilökohtaiseen kulutushistoriaamme ja näin meille muodostuu elämisen kulutustase. Jokainen tietää, mikä on ollut oma osuus yhteiskuntamme tulonjaossa ja luonnonrasitteessa.

Jokainen on yksinkertaisesti oikeudenmukaisessa asemassa ansaitsemassa kukin työhalujensa ja -kykyjensä mukaisesti ja jokainen saa aina tietää oman osuutensa olemuksestansa luonnon rasitteena. Langaton tietoinfrastruktuuri, suuret suojatut massamuistit, oppivat ohjelmistot ja henkilökohtaiset sensorit mahdollistavat reaaliaikaisen työ- ja kulutushistorian muodostumisen käyttöoikeuksien puitteissa kertyvälle henkilökohtaiselle blogille. Blogissa sijaitsevat myös kaikki muukin tallentamamme tietomateriaali niin tekstinä, kuvina, videoina kuin asiakirjamerkintöinä kaikesta siitä, mitä nyt teemme mm. virastoissa paperin ja lomakkeiden avulla. Maapalloistuva yhteiskunta kehittyy ja tasa-arvoisempi maapallomme kuluttaminen tulee vääjäämättä osaksemme. Enää ei voida hyväksyä toisen eloa toisen kustannuksella.

Ilkka Luoma

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

  • ylös 4
  • alas 0

Sivut

Kommentit (37)

iisakka
Seuraa 
Viestejä848

Ihan hyvä keskustelunavaus tällä kertaa. Vihreät ainakin taputtavat. Siirtymävaiheessa kansalainen voisi vaikkapa valita haluaako maksaa kulutusveroa vai maksaako veroja nykyisen mallin mukaan.

Ja tietenkin noin laaja ja tekninen seurantajärjestelmä olisi mahdollinen vain rikkaimmissa maissa.

Toisaalta laaja tietojenkeräysjärjestelmä on loukkaus yksityisyyttä kohtaan. Entä mitä tapahtuu, kun haluaisit maksaa käteisellä haluamasi tuotteen?

Vai onko kyse siitä retoriikasta, että rehellisellä ihmisellä ei pitäisi olla mitään salattavaa?

Ongelmaksi muodostuu se, laitetaanko vero suoraan tuotteen hintaan, vai peritäänkö vero erikseen. Erikseen perityssä verossa joudutaan turvautumaan tietojenkeräysjärjestelmään ja kuluttajat eivät kykene vertailemaan tuotteiden ympäristöystävällisyyttä keskenään niin helposti.

Tuotteen hintaan laskettu vero taas haittaa vapaata kaupankäyntiä, koska muuten jouduttaisiin taantumaan takaisin haittatulleihin ja tuonnin rajoituksiin. Seurauksena olisi enemmän pimeää kauppaa ja piratismia.

Toinen vaihtoehto on, että ihmiset yksinkertaisesti alkavat hankkia tuotteensa ulkomailta, jossa se ei maksa yhtä paljon kulutusveron loistaessa poissaolollaan. Tapahtuisi siis tulonsiirto maihin joissa kansainvälisestä lainsäädännöstä ei välitetä ja syntyisi uusia konflikteja.

Toisaalta, nykyjärjestelmä ei eroa juurikaan edellisestä. Jo nykyisin ylellisyystuotteet ostetaan internetin kautta ja postimyynnillä mm. keskieuroopasta, koska siellä niiden hintaan ei ole lisätty "arktista veroa". Ulkomailta ostetaan yhä suuremmissa määrin autoja, elektroniikkaa, viihdetuotteita, ja kotimaasta ostetaan lähinnä päivittäistuotteita.

Käytännössä on aivan sama kummasta päästä vero otetaan, kun verotaso pysyy entiseen tapaansa korkeana. Rahaa virtaa joka tapauksessa ulkomaille ja yritykset lähtevät, jolloin yksittäisen työntekijän on joko pakko tyytyä pienempään palkkaan, tai syytää rahansa ulkomaille, jos ei lähde itse perässä.

Epäoikeudenmukaistahan ei ole se, että veroa maksetaan, vaan se että veroa maksetaan liikaa jolloin yksittäisen ihmisen käytettäväksi jäävä "varallisuus" on rahan määrästä riippumatta pieni.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14138
Veikko
Toisaalta laaja tietojenkeräysjärjestelmä on loukkaus yksityisyyttä kohtaan. Entä mitä tapahtuu, kun haluaisit maksaa käteisellä haluamasi tuotteen?

Vai onko kyse siitä retoriikasta, että rehellisellä ihmisellä ei pitäisi olla mitään salattavaa?

Ongelmaksi muodostuu se, laitetaanko vero suoraan tuotteen hintaan, vai peritäänkö vero erikseen. Erikseen perityssä verossa joudutaan turvautumaan tietojenkeräysjärjestelmään ja kuluttajat eivät kykene vertailemaan tuotteiden ympäristöystävällisyyttä keskenään niin helposti.

Tuotteen hintaan laskettu vero taas haittaa vapaata kaupankäyntiä, koska muuten jouduttaisiin taantumaan takaisin haittatulleihin ja tuonnin rajoituksiin. Seurauksena olisi enemmän pimeää kauppaa ja piratismia.

Toinen vaihtoehto on, että ihmiset yksinkertaisesti alkavat hankkia tuotteensa ulkomailta, jossa se ei maksa yhtä paljon kulutusveron loistaessa poissaolollaan. Tapahtuisi siis tulonsiirto maihin joissa kansainvälisestä lainsäädännöstä ei välitetä ja syntyisi uusia konflikteja.

Toisaalta, nykyjärjestelmä ei eroa juurikaan edellisestä. Jo nykyisin ylellisyystuotteet ostetaan internetin kautta ja postimyynnillä mm. keskieuroopasta, koska siellä niiden hintaan ei ole lisätty "arktista veroa". Ulkomailta ostetaan yhä suuremmissa määrin autoja, elektroniikkaa, viihdetuotteita, ja kotimaasta ostetaan lähinnä päivittäistuotteita.

Käytännössä on aivan sama kummasta päästä vero otetaan, kun verotaso pysyy entiseen tapaansa korkeana. Rahaa virtaa joka tapauksessa ulkomaille ja yritykset lähtevät, jolloin yksittäisen työntekijän on joko pakko tyytyä pienempään palkkaan, tai syytää rahansa ulkomaille, jos ei lähde itse perässä.

Epäoikeudenmukaistahan ei ole se, että veroa maksetaan, vaan se että veroa maksetaan liikaa jolloin yksittäisen ihmisen käytettäväksi jäävä "varallisuus" on rahan määrästä riippumatta pieni.

..................................

Tällä avauksella tavoitellaan mahdollisimman suurta mielipidevaihtoa, keskustelua ja ideointia kuinka rajalliset luonnonvarat "jaetaan" tasaisemmin. Länsimaat ja koko maapallo joutuvat vääjäämättä aivan uusien haasteiden piiriin ja verotusta on niin kauan kuin on ihmisiäkin, siksi inhimillisiä me kuitenkin olemme ....

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma kirjoitti romaanin, vaikka mielipide olisi riittänyt. En referoi, mutta lyhyesti kerrottuna siinä luki, että:" TV-lupa laajenee. Elo-lupa on tulevaisuuden veronkeräystapa: Kävelyvero, pyöräilyvero, maisemien katseluvero, nukkumisvero, työskentelyvero, tekemättömyysmaksu, istumisparkkimaksu, seisomispysähdysmaksu, sairausmaksu, terveysvero, kauppa-ostosten painoon perustuva kulutushyödykevero, ulostusmaksu painon mukaan(veden likausmaksu) ja niin edelleen.

Tämä on taas täydellistä populismiä, missä on sivuutettu yritykset, yhteisöt ja muut veronmaksajat sekä muut veromuodot.

Neutroni
Seuraa 
Viestejä46542

Jaaha, tosi hieno systeemi. Liekö tuotakin mietitty jopa niin kauan kuin viestin kirjoittaminen kesti. Luodaan vaan täydellinen valvontakoneisto ja katsotaan mitä sitten tapahtuu, kun nuo johtajat päättävät hieman säätää systeemiä omaksi edukseen? Niinhän aina käy, kun ihmiset johtavat toisia, se kuuluu lajin perusluonteeseen. Saadaan taas uusi hieno yhteiskuntajärjestelmä, johon verrattuna nykyinen Pohjois-Korea on maanpäällinen paratiisi.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14138
suuri kurpitsa
Tämä on taas täydellistä populismiä, missä on sivuutettu yritykset, yhteisöt ja muut veronmaksajat sekä muut veromuodot.

......................

ei suinkaan, jos lukee tarkasti alustuksen, niin huomaa, että ihmiset muodostavat koko tämän yhteiskunnan yrityksineen kaikkineen päivineen ja me kuluttajat siis ihmiset maksamme kaikki kulutuksestamme veroa ja tasan vain sen verran, kun olemme rasitteena luonnolle

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14138

Aihe on tullut uudelleen ajankohtaiseksi, kun luonnonvarat vähenevät, puhdas vesi loppuu, ruoka käy vähiin ja polttoaineet menevät kortille. Luonto tuhoutuu ympäriltä - meidän on kannettava jokaisen henkilökohtainen vastuu kulutuksestamme. Oikeudenmukaisin ja ympäristöystävällisin vero on suora kulutusvero - mitä enemmän kulutat ja tuhoat ympäristöäsi - sen enemmän maksat.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Miten outo näkemys.

Veropohjan on oltava mahdollisimman laaja, koska se on tehokasta hallinnollisesti(veronkierto vaikeampaa) ja taloudellisesti(tehokkuustappio on pienempi, koska suhteelliset hinnat hyödykkeiden - työn, vapaa-ajan, leivän, kaiken - välillä eivät muutu). Muuten ei ole mitään väliä, onko 100% kulutusvero tuotteille vai 50% tulovero palkalle - jos ei otaksuta kuluttajien olevan täysiä ääliöitä, jotia tällainen temppuilu hämää.

Lisäksi kulutusvero on regressiivinen, koska sitä maksetaan pienemmistä tuloista suhteessa enemmän kuin suurista. Tulonjakovaikutuksia ei voisi hyväksyä.

Sitä paitsi, verotulothan käytetään julkisten hyödykkeiden tuotantoon, jolloin kokonaistuotanto(saasteet/kulutus) eivät edes vähene.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14138
oge
Ei kulutusvero toimi.

Kasvava osa ihmisistä tekee jo nyt alkoholinsa ja polttoaineensa itse.

.....

Se toimii, koska ihmisen on aina ostettava jotain ja kaikesta ostettavasta maksetaan säädetty haitallisuusvero - joka perustuu haitta-asteeseen ja työllistämismäärään. Kysymys on tasoista, veron määrästä suhteessa johonkin - tässä on se suuri duuni tehdä kaavat ja taulukot kullekkin tavaralle, hyödykkeelle ja palvelulle....

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
oge
Ei kulutusvero toimi.

Kasvava osa ihmisistä tekee jo nyt alkoholinsa ja polttoaineensa itse.
.....

Se toimii, koska ihmisen on aina ostettava jotain ja kaikesta ostettavasta maksetaan säädetty haitallisuusvero - joka perustuu haitta-asteeseen ja työllistämismäärään. Kysymys on tasoista, veron määrästä suhteessa johonkin - tässä on se suuri duuni tehdä kaavat ja taulukot kullekkin tavaralle, hyödykkeelle ja palvelulle....

joo, helvetin tehokasta ja taloudellista laittaa byrokraattiarmeija laskeskelemana edellämainitutja asioita...

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14138
meikämie
Ilkka Luoma
oge
Ei kulutusvero toimi.

Kasvava osa ihmisistä tekee jo nyt alkoholinsa ja polttoaineensa itse.
.....

Se toimii, koska ihmisen on aina ostettava jotain ja kaikesta ostettavasta maksetaan säädetty haitallisuusvero - joka perustuu haitta-asteeseen ja työllistämismäärään. Kysymys on tasoista, veron määrästä suhteessa johonkin - tässä on se suuri duuni tehdä kaavat ja taulukot kullekkin tavaralle, hyödykkeelle ja palvelulle....
joo, helvetin tehokasta ja taloudellista laittaa byrokraattiarmeija laskeskelemana edellämainitutja asioita...

---------------------

ne lasketaan kerran, mutta sitäkin huolellisemmin - ja parametrit ja kaavathan on kompuuttereilla ... että ei niinkään byrokratiaa --- vähemmän tuolloin tarvitsemme verottajia toimistoissaan

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Mitä tarvitaan esim alkoholin tekemiseen ? Marjoja ja vettä.

Sokeria ja hiivaakin voinee käyttää. Sitten vaan tislaa, niin saa polttoaineetkin samalla.

Tislaamiseen tarvii nuotion ja jäätä, noin yksinkertaistaen.

Eikö valtio voisi hankkia rahansa kuten kaikki muutkin, eli pisneksellä eikä ryöstämällä ? Kyllähän esim Finnair, Outokumpu, Rautaruukki jne tekee tulosta, ilman mitään monopolisuojia kuten Neste tai Fortum.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14138
oge
Mitä tarvitaan esim alkoholin tekemiseen ? Marjoja ja vettä.

Sokeria ja hiivaakin voinee käyttää. Sitten vaan tislaa, niin saa polttoaineetkin samalla.

Tislaamiseen tarvii nuotion ja jäätä, noin yksinkertaistaen.

Eikö valtio voisi hankkia rahansa kuten kaikki muutkin, eli pisneksellä eikä ryöstämällä ? Kyllähän esim Finnair, Outokumpu, Rautaruukki jne tekee tulosta, ilman mitään monopolisuojia kuten Neste tai Fortum.

....

meinaatko, että voimmekin sitten elää noilla osingoilla ...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14138

Oletko huomannut sellaista ihmistä, joka ei kuluta ?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14138

Jos ei kuluta, niin silloin resurssi on halvin mahdollinen yhteiskunnalle - hirtehisesti, sillä kaikki on korvattavissa.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14138

Teollisuus joutuu maksamaan päästönsä - näin Majavahattu Katainen vakuuttaa (arvostusta saava rohkea teko) - teollisuus maksattaa kuluttajilla, jos kuluttaja niiden tuotteita ostaa - voipi tuoda ulkomailta, missä vastuuta ei aina ympäristöstä kanneta - miten valitset? Päätös on kuluttajan. Lopulta on vain kulutusvero - muodossa tai toisessa, "maksamme velkaa" ...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat