Seuraa 
Viestejä45973

http://www.phpbbserver.com/phk/viewtopic.php?t=33

Tuolta löytyy varsin mehevä vitsi - en toin tiedä, onko se oikeasti vitsiksi tarkoitettu:

Tilanne Suomessa 20-22.03.2006. Elena Evstafyeva

Tämä artikkeli on tarkoitettu niille joiden henkinen potentiaali on jo saavuttanut tason, jossa he pystyvät ymmärtämään tämän hetken vakavuuden ja tärkeyden, niille joille ei enää tarvitse selittää, että ihmiselämä ei ole vain tilanteiden ketju, vaan että nämä tilanteet ovat tarkoitettu meidän jalostumiseen; henkisen kristallimme hiomiseen.
Me puhumme nyt juuri tällaisille ihmisille. Me ymmärrämme, että kaikenlaista ihmisen henkilökohtaista epätäydellisyyttä on turha juuri nyt pohtia. Siihen ei nyt ole aikaa.
Kaikki me olemme samassa veneessä.

Vuoden 2006 lähestyvät olosuhteet ovat niin ainutlaatuisia, että vuotta 2006 voi varmuudella sanoa ratkaisevaksi planeetan, Aurinkokunnan ja Galaksin elämässä. Tämän vuoden astronomiset ja astrologiset tapahtumat tulevat heijastumaan kuin peilistä planeettamme eri pisteissä tapahtuvissa monimutkaisissa energeettisissä muutoksissa.
Kosmiset energiat muuttuvat ja tuovat mukaan muutoksia planeetallemme. Nämä muutokset koskettavat jokaista ihmistä. Ihmiskunta tekee valinnan – astutaanko kosmisiin vesiin vai jäädäänkö jatkamaan materialisoimisen tietä. Jokaisen tuon toisen valinnan tekevän kanssa planeetallamme kuolee osa Maailmaa, Kosmosta, Jumalaa…

Tällä hetkellä ihmiskunta kokonaisuudessaan ei omaa kollektiivista tietoisuutta vaan se on kollektiivista tiedostamatonta.
Me vetoamme teihin joiden sydän on inhimillisen, aistillisen orientoitumisen yläpuolella.
Hetken vakavuus on sekä ihmiskunnan energian valinnassa että tuohon valintaan vaikuttamisessa. Korkeimmilla tasoilla ei ole aistillisuutta. Siellä on olemassa vain Luova Säde tai energia joka on säteen ulkopuolella. Niillä ihmisillä, joilla on olemassa yhteys Säteen energiaan, on myös mahdollisuus käyttää sitä.

Nyt kun meillä ei ole aikaa paneutua meissä olevan piilevän muistin avaamiseen (muistella menneitä elämiä, omistautua henkisen ja esoteerisen perimän tutkimiselle, opiskella energian käyttöä jne.) voi osallistuminen henkisellä tasolla globaalisiin prosesseihin avata meissä kaikesta syvimmän, kaiken sen mikä myöhemmin ehkä tulee taas tietoisuutemme ulottumattomiin, koska Maaplaneettamme siirtyy edelleen Kosmoksessa eikä energia enää tue näitä prosesseja niin voimakkaasti kuin nyt.

Tässä tekstissä me emme puhu siitä miten ihmiskunta on syntynyt ja mitkä ovat ne planeetallamme tapahtuvat energiamuutokset. Me paneudumme siihen mikä on Suomen sijainnin erikoisuus planeettamme keholla.

Suomen erikoisuus on sen läheisyys planeettamme pohjoisnapaan. Pohjoisnapa on magneettinen energianuoli, joka osoittaa suuntaa. Se osoittaa suuntaa tähtiin, tähdistöihin ja maailmoihin joiden kanssa planeettamme on yhteydessä nyt ja tulevaisuudessa. Mutta pohjoisnapa on vain toinen Kosmoksen instrumenteista. Toinen on planeetan Päiväntasaaja (Ekvaattori). Pohjoisnavan osoittamien tähtien energia virtaa aurinkokunnan planeettojen kautta sähkövirran tavoin Päiväntasaajalle, joka johtaa sen maan ytimeen yhdistymään menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden todellisuuksiin sekä leviämään planeettamme meridiaaneihin. Pohjoisnapa ja Ekvaattori ovat tärkeimmät energeettiset instrumentit, jotka luovat ainutlaatuista pohjaa planeettamme elämän kehitykselle ajassa ja avaruudessa.
Tästä syystä aika Maaplaneetalla leviää Pohjoisnavasta. Avaruus ja ulottuvuus muokkautuvat päiväntasaajalla.
Pohjoisnavan osoittaminen Pienen Karhun-tähdistön Pohjantähteen on määritellyt nykyisen ihmiskunnan henkisen maailmankatsomuksen. Tästä lähtien joka vuosisadan myötä tilanne muuttuu ja Pohjoisnapa siirtyy kohti toista tähteä (Vega). Ihmiskunnan kollektiivinen tiedostamaton, meidän henkinen potentiaalimme vaikuttaa suorasti siihen millaista energiaa planeettamme tulee ”ymmärtämään” liikkuen Pohjantähdestä poispäin. Me teidän kanssa luomme nyt ohjelman, joka määrittelee miljooniksi vuosiksi eteenpäin sen, minkälaisia tietoisuuksia pystyy saapumaan planeetallemme ja minkälaisiin maailmoihin täältä poistumaan.

Muinaiset pyhät kirjoitukset ja astrologiset lähteet osoittavat, että kaikkien aikojen ihmiskunnan parhaat edustajat ajattelivat, että planeetan sielu astuu Kosmoksen avaruuksiin nousten Pohjoisnavan kautta Ison karhun ja Pienen karhun tähdistöihin.

Tämän vuoden maaliskuussa kevätpäiväntasauksen aikana Suomessa Ison karhun tähdistö, joka muinaisina aikoina oli yhtenäinen Pienen karhun kanssa, nousee huippuasemaan planeettamme suhteen. Juuri tällaisena hetkenä 70-luvun alussa kansainvälinen tiedemiesryhmä rekisteröi Ison karhun tähdistöstä tulevaa biosäteilyä ja signaaleja (tämä kesti vain 30 min.) joihin Maan biosfääri (eläin- ja kasvikunta) reagoi. Tämä fakta myös osoittaa, että on olemassa todellinen mahdollisuus osallistua Kosmisen transformaation prosessiin, koska planeettamme on lähestynyt galaksimme Keskusaurinkoa, galaktisen vuoden vaihtumisen pistettä. (Aurinkomme kiertää galaksin Keskusauringon 250 milj maan vuodessa – tämä on siis yksi galaktinen vuosi).

Suomessa asuvat ihmiset voivat osallistua ainutkertaisiin prosesseihin: planeettamme energeettiseen vuorovaikutukseen tähtien kanssa, eli prosessiin joka määrittelee ihmiskunnan tietoisuuden muovaamista seuraavaksi galaktiseksi vuodeksi (eli 250 milj maan vuodeksi) seuraavan kierroksen asti.

Kaikista vanhimmissa ihmiskunnan syntymästä kertovissa pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että tämän päivän pohjoisalueilla (Suomi mukaan lukien) oli joskus muinainen sivilisaatio, joka pani alulle ihmiskunnan henkisen tietoisuuden. Lähteet sanovat, että tuo sivilisaatio oli Hyperborea. Esoteerisen astrologian lähteet puhuvat siitä, että hyperborealaiset olivat Maaplaneetan akselin vartijoita ja että he säilyttivät henkistä tietoa, joka myöhemmin levisi koko Maahan.

Me oletamme, että jotkut pohjoisalueilla ja mm. Suomessa syntyneistä nykyihmisistä ovat energeettisesti näiden tietojen säilyttäjiä. Suomen alue on yksi keskeisimmistä avainpisteistä, jolla on yhteys ihmiskunnan syntymiseen muinaisina aikoina sekä uuden ihmiskunnan syntymiseen meidän aikana. Kuka tahansa teistä saattaa olla ratkaisevan informaation kantaja. Informaation, joka tulee taltioitumaan syntyvän Ihmiskunnan henkiseen kristalliin.

20-22 maaliskuuta 2006 kevätpäiväntasauksen aikana astronomisesti toistuu sama tilanne mikä oli 5 miljardia vuotta sitten, ennen planeettamme tiiviin näkyvän kehon syntymistä, tai mahdollisesti juuri sen tiiviin kehon syntymisen aikana. Planeettamme ikä on noin 4,5 – 5 miljardia vuotta. Tämän hetken ainutlaatuisuutta ei siis voisi korostaa liikaa.

Kaikki Suomen, Ruotsin, Norjan ja Pohjoisvenäjän asukkaat omalla energiapotentiaalilla lähettävät viestin Kosmokseen: millaiset energeettiset lainalaisuudet tulevat toimimaan tulevaisuudessa, millaiset tietoisuudet osallistuvat maaplaneettamme elämän luomiseen, millainen tulee olemaan itse fyysinen elämä planeetallamme ja hienoon kehoon siirtymisen luonne sekä liikkuminen seuraavaan ulottuvuuteen.
Kaikki tämä riippuu meistä!

Hyperborealaiset säilyttivät näitä tietoja ja tallensivat ne Maan hienoihin tasoihin. On hyvin mahdollista, että Suomessa asuu ihmisiä, jotka ovat tuon sivilisaation hienon potentiaalin sekä Kosmisen Mission tiedon kantajia.

Kuinka paljon löytyy ihmisiä, jotka tänä aikana suuntavat omaa tietoisuuttaan Korkeimpaan, Puhtaimpaan, Voimakkaimpaan mitä löytyy maan päältä – Luojan tietoisuuteen??
Kuinka paljon löytyy ihmisiä, jotka tällä hetkellä ymmärtävät, että he voivat luoda mahdollisuuden miljardien tulevaisuuden ihmisten yhdistämiselle??
Ja mikä on tärkeintä – tämä on hetki jona kaikki tietoisuudet sulautuvat yhteen tietoisuuteen, jonka nimi on Kosmisen Ihmiskunnan Tietoisuus.

Juuri tällä hetkellä on olemassa mahdollisuus istuttaa Jumalallisen Tietoisuuden uusia siemeniä ja rakentaa perusta miljooniksi vuosiksi eteenpäin sille, että Kosmiset Tietoisuudet voivat saapua ja kehittyä täällä; luoda perusta tulevaisuuden sivilisaatioille ja planeettamme napojen siirtymisen luonteelle nyt ja tulevaisuudessa; luoda perusta elämän sykleille - syntymiselle ja siirtymiselle yhdestä energeettisestä olomuodosta toiseen. Me teidän kanssa saimme ainutkertaisen mahdollisuuden osallistua uuden Galaktisen Ajan Kalenterin luomiseen, joka määrittää kaikkien tulevien sivilisaatioiden tulevaisuutta.

Me kutsumme yhteistyöhön teitä kaikkia jotka pystytte ymmärtämään yllä olevan!
Odotamme teidän ehdotuksianne. Omalta osaltamme me tarjoamme apua tähän aikaan valmistautumisessa.

Kosmisen transformaation korkeus ja voima voi antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden nostaa omaa henkistä potentiaalia, kirjoittaa henkilökohtaisen kehityksen ohjelmaa uusiksi virittäytymällä Maaplaneetalle tapahtuvaan Kosmiseen transformaatioon, Luojan Tietoisuuteen.

Jokainen tähän työhön mukaan tuleva pystyy muuttamaan omaa sekä nykyisen että tulevien inkarnaatioiden ohjelmaa. Tällä hetkellä te pystytte kohottamaan oman henkisen kristallinne valoa, muuttamaan kosmisen leiman (astrologiset rajoitukset), rakentamaan perustan sille, että ihmismaailmassa pystyy elämään menettämättä yhteyttä Jumalalliseen Kosmiseen Tietoisuuteen.
Pääsylippuna tähän työhön toimii oma henkinen Sydän jossa ei voi olla valhetta, epäröintiä, tuomitsemista jne, joka ei voi olla välinpitämätön sille mikä tapahtuu planeetalle ja koko ihmiskunnalle.

Niille jotka haluavat osallistua tähän energiatapahtumaan me ehdotamme tapaamisia, seminaareja, luentoja. Menetelmiä joiden avulla lyhyessä ajassa voi avata tähtien muistia: regressiotyötä, meditaatioita, astrologista työtä. Kaikkea sitä mikä voisi työntää henkilökohtaisen tietoisuuden kehityksen spiraalia uudelle kierrokselle.

Planeettamme jokainen solu tule hengittämään uutta elävöitävää Kosmista ilmaa. Maan pinnan jokainen pikkupalanen tulee silloin olemaan kuin pieni solu, jonka hengityksestä riippuu koko planeetan sisähengitys.

Vaasan kaupungin maantieteellisellä sijainnilla on tietty merkitys koska se sijaitsee paikassa, jossa Maaplaneetan energeettinen vuorovaikutus tähtien kanssa on erityisen voimakas. Tämä tarkoittaa, että Vaasa-solun sisähengitys saattaa olla ratkaiseva planeetan sydämelle kokonaisuudessa. Erityisen sijainnin takia Vaasassa nämä energiat ilmentävät itseään voimakkaammin kuin missään muussa Suomen kaupungissa.

29 maaliskuuta 2006 Auringonpimennys

20-22.03.2006 tapahtumien energeettinen lopputulos on yhteydessä seuraavaan energeettiseen tapahtumaan joka on 29.3.

Maaliskuun 2006 auringon pimennyksen radalla on muutama tärkeä ominaisuus.

Ensiksi: Pimennys liikkuu niiden alueiden läpi, joissa sijaitsee emotionaalisesti paljon jännittyneitä pisteitä: koko Kaukasus missä sodat jatkuvat koko ajan, Etelävenäjä missä viime aikoina on tapahtunut monta terrori-iskua (Budenovsk) , Turkki (lintuinfluenssaepidemia) jne.

Toiseksi: Auringonpimennyksen rata liikkuu Afrikassa sijaitsevan Chad-järvein kautta, jossa tiedetään tektonisten laattojen sijainnin olevan sellainen, että järven alueella etäisyys maan fyysisen ytimeen on maailman lyhyimpiä. Chad-järveltä informaatio siirtyy Himalajalle, siihen osaan jossa sanotaan olevan erityinen henkinen lähde – Shambala.

Kolmanneksi: Auringonpimennyksen rata kulkee nimenomaan vanhaa planeetan ekvaattoria pitkin (tämä ekvaattori oli planeetalla 2-5 miljoonaa vuotta sitten). Eli nyt tehdään suuria muutoksia planeetan todellisuuksissa, ulottuvuuksissa, energiaohjelmissa, jotka olivat voimassa vähintään viimeiset 10 tuhatta vuotta (suunnilleen silloin tiedemiehet arvioivat edellisen napojen siirron tapahtuneen, ja tämä tieto on tallennettu myös tarinaan Vedenpaisumuksesta).
On olemassa tieto, joka perustuu tähtien sijaintiin ja niiden välisen energeettiseen vuorovaikutukseen, että auringonpimennyksestä alkaa galaksimme astraalitason transformaatio (avaruuden sisään kääriytyminen). Tällä seikalla on yhteys Egyptin pyramidien rakentamisen ajankohtaan. Denderan temppelin seinillä on tallennettu tämän hetkinen planeettojen sijainti.

Neljänneksi: esoteerinen astrologia kertoo, että Aurinkokuntaamme on kahden Auringon järjestelmä. Toinen aurinko on meille tuttu taivaankappale, toinen on ns. musta aurinko. Nykyajan astronomit puhuvat lähteestä joka muistuttaa Aurinkoamme, mutta koostuu tummasta aineesta. Tämä tieto vahvistaa edellisen.
Meidän Aurinkomme astuu tuona aikana suoraan yhteyden tunneliin mustan auringon kanssa.

Huhti-kesäkuussa alkaa aurinkokunnan magneettiverkoston seuraava transformaatiovaihe, johon vaikuttaa sellaiset Maata potentiaalisesti lähestyvät kosmiset objektit kuin Nibiru, Komeetat (Schvassmannin- Vachmannin komeetta) ja asteroidit. (Tai sitten niin päin, että näiden objektien lähestyminen todistaa aurinkokunnan magneettiverkoston muutoksen, mikä on enemmän todennäköistä jos otetaan huomioon sen, että Aurinko siirtyy Kosmoksessa suhteessa Plejadien keskeistä tähteä Alkionaa, ja itse Alkiona siirtyy suhteessa Siriukseen, ja Siriuksesta tulee galaksimme tämän haaran keskusaurinko).

Astronomisesti Kali-Juga alkoi silloin kun Alkiona astui suoraan yhteyteen planeettamme ekvaattorin kanssa. Tämä tarkoittaa, että tänä aikana ihmisillä, jos he ovat planeetan tietyissä energeettisissä pisteissä, on mahdollisuus astua planeetan magneettiverkoston ulkopuolelle (joka on ihmisen tietoisuutta muokkaava voima) ja virittäytyä vähintäänkin aurinkokunnan magneettiverkostoon, ja täten luoda perustan ihmistietoisuuden muuttamiselle 90o (vanha ekvaattori, josta puhuttiin aiemmin, sijaitsi 90 asteen kulmassa nykyisen ekvaattorin suhteen).

Epäsuorana todistuksena tietoisuuden globaalisen tason muutoksesta voi pitää myös sitä, että nykyastronomit havaitsivat galaksimme Linnunradan tällä hetkellä aktiivisesti sieppaavan tähtiä pallonmuotoisesta tähtimuodostelmasta Käärmeenkantajan tähdistöstä. Tämä tarkoittaa, että galaksin magneettiverkosto muuttuu dramaattisesti näiden siepattujen tähtien myötä, jotka ovat jo käyneet tiettyjä evoluutiovaiheita.
Lisäksi avestilaisen astrologian mukaan aurinkokunta, joka oli luotu Luojan suunnitelman mukaisesti, koostui 16 planeetasta missä elämä kehittyi korkeiden henkisten lakien mukaan ja kaikilla planeetoilla oli elämää. Sitten jostain syystä tapahtui hyökkäys, galaktisen tason katastrofi jonka seurauksena Aurinkokunnan planeettojen radat siirtyivät. Maaplaneetan rata muuttui, fyysinen elämä planeetalla säilyi, mutta muilla planeetoilla elävä tietoisuus siirtyi muihin ulottuvuuksiin tai maailmoihin. Kosminen aika vääristyi ja Maaplaneetta ”tippui” omasta ulottuvuudesta, sen virittäytyminen kosmiseen aikaan häiriintyi. Siihen aikaa hyperborealaiset tulivat Maahan. Heidän tehtävänsä oli vakauttaa Maan akselia ja luoda perusta uudelle, nykyiselle sivilisaatiolle. Tämä on vielä yksi todiste sille, että Galaksimme magneettiverkosto muuttuu ja planeetta siirtyy yhdestä ulottuvuudesta toiseen.

Myöhemmin me puhutaan lisää tämän työn vaiheista sekä siitä mitkä kosmiset objektit ovat mukana tässä työssä.

Elena Evstafyeva Julia Perepelitsyna
Center of Spiritual Renaissance, St. Petersburg

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (12)

Tuollaisia juttuja tosissaan kirjoittelevat pitäisi sulkea pakkopaidassa pehmustettuun huoneeseen. Surkeinta on, että löytyy oikeasti ihmisiä, jotka uskovat tuohon paskaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Joo, raitista ilmaa kannattaa hengittää syvään, olipa ilma kosmista tai ei.
Harmi vain, että kohta lumien sulettua katupöly alkaa taas leijumaan.

Mies tulee kotiin illalla ja käskee vaimoaan riisuutumaan. Sen jälkeen hän vaatii vaimoaan seisomaan käsillään peilin edessä.
- Vau, nyt on tulossa jotain todella hurjaa, ajattelee vaimo ja suostuu pinnistämään itsensä käsinseisontaan peilin eteen.
Nyt mies vaatii häntä vielä levittämään jalkansa, ja vaimo tekee niin kuin on pyydetty. Sitten mies laittaa leukansa jalkojen väliin, kääntelee päätään ja tutkailee itseään peilistä.
- Totta, hän vihdoin sanoo. Työkaverit on ihan oikeassa. Minä näyttäisin tosi typerältä parran kanssa.

Viagran vahvuus luokat.

Viagra light
-näyttää hyvältä uimarannalla housujen pullistellessa

Viagra normal
- toimii normaaliin tapaan naisten kanssa

Viagra super
- toimii myös kotona

Ai hitsi! Luulin otsikon perusteella, että Ison Karhun suunnalta olisi löydetty tyyliin elämän merkkejä ja että se olisi sitten Tiede-palstan aprillipila

Insinööri jäi auton alle

Dipl.ins. Ronkainen käveli suojatietä kadun yli, kun kadunkulmasta kääntyvä auto töytäisi hänet kumoon ja sattui pahasti. Auto pakeni paikalta jättäen Ronkaisen virumaan kadulle verissään. Onneksi paikalle sattui kuitenkin naapurin rouva, joka rupesi touhuamaan apua paikalle:
- Apua, apua! Soittakaa hyvät ihmiset ambulanssi, täällä on insinööri Ronkainen jäänyt auton alle ja verta tulee kovasti! Ambulanssi tuli, ja autoon nostettaessa näytti siltä, että Ronkainen koetti sanoa jotakin naapurin rouvalle. Kun rouva kumartui Ronkainen puoleen paremmin kuullakseen, kähisi tämä tuskin kuuluvasti:
- D-d-ippp---lomi-insinööri...

"Lisäksi avestilaisen astrologian mukaan aurinkokunta, joka oli luotu Luojan suunnitelman mukaisesti, koostui 16 planeetasta missä elämä kehittyi korkeiden henkisten lakien mukaan ja kaikilla planeetoilla oli elämää. Sitten jostain syystä tapahtui hyökkäys, galaktisen tason katastrofi jonka seurauksena Aurinkokunnan planeettojen radat siirtyivät. Maaplaneetan rata muuttui, fyysinen elämä planeetalla säilyi, mutta muilla planeetoilla elävä tietoisuus siirtyi muihin ulottuvuuksiin tai maailmoihin. Kosminen aika vääristyi ja Maaplaneetta ”tippui” omasta ulottuvuudesta, sen virittäytyminen kosmiseen aikaan häiriintyi. Siihen aikaa hyperborealaiset tulivat Maahan. Heidän tehtävänsä oli vakauttaa Maan akselia ja luoda perusta uudelle, nykyiselle sivilisaatiolle. "

tiedän, tiedän.. tämä kuulostaa hullulta, mutta voisiko tuossa olla edes hitunen selittävää tekijää sille miksi nykyaikainen ihminen jo nuoruusiässään on useassa tapauksessa hukannut ja vieraannuttanut itsensä omasta todellisesta itsestään, sekä luontaiset kykynsä toteuttaa kaikkea meille, jotka tyydymme yksinkertaisiin ja vain tieteen omilla silmillään hyväksymiin ratkaisuihin, niin kovin "yliluonnollisia" asioita, kuten tuossa mainitut "muistella menneitä elämiä, omistautua henkisen ja esoteerisen perimän tutkimiselle, opiskella energian käyttöä jne. "

Enpä tiedä, ehkä joskus viisastun..

Edellämainittuun luulen toki kasvatuksellakin olevan osansa, varmasti monissa muissa kulttuureissa erilailla kasvatetuilla ihmisillä on laajempi näkemys näistä asioista kuin länsimaalaisella, jonka vuoksi he tulevat pääsemään pidemmälle henkisen kehityksen polulla vaikka heillä ei olisikaan kuin yhdenlaisia nuudeleita ja alkeellinen koulutusjärjestelmä.. Me korkeasti koulutetut ja kaiken kertovat sanakirjat ulottuvillamme elävät ihmiset jotka tietävät kaiken mahdollisen ja sulkevat kaiken omituisen ja mieltä ahdistavan "mikä ihmeen reikihoito, joku huijaus tai täyttä puppua muuten vaan!" asenteella pois ja samalla kun suljemme oman mahdollisuutemme oppia lisää asioita joita ei kouluissa ja hesareissa kerrota, sen sijaan takerrumme vanhaan kuolleeseen tietoon ja uskomme kaiken mitä meille on opetettu uskomaan. Kuten maapallon muodon kieltäminen muun kuin lätynlaisena on nykyinen maailmankuvamme yhtälailla rajoittunut jos automaattisesti kiellämme "kaiken maailman enkelihoidot" ilman sen kummempaa asiasta tutkimista tai vain ahdasmielisten oletusten toisillemme vahvistajina.

Odotan suorastaan innolla tyrmätäänkö minutkin normaalilla vai vielä vähän ajattelemattomalla tavalla kuin muut samoin ajattelevat..

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat