Seuraa 
Viestejä45973

Planckin vaikutuskvantit, ilmenenevät sm-säteilyn ja fotonien jaksoissa, energiavaikutus aineeseen 6.62*10^-34 J kukin, nopeus siis valon.
Tästä johdettava koko massa 7.36*10^-48 g. Tästä perusmassa on puolet 3.68*10^-48 g, muu on nopeudesta johtuvaa energian massavaikutusta. Periaate massan laskemiseen on ihan sama kuin laskettaessa nopean protonin, neutronin, elektronin massa. Näille on riittänyt nopeus muutamasta tuhannesta muutamaan kymmeneen tuhanteen kilometriin sekunnissa. Vaan proffat ovat tekeytyneet tyhmiksi. Vaikka Einsteinin valohiukkasteoria tunnustettiin ja sille annettiin myös Nobel, proffat sen jälkeenkin tekeytyivät tyhmiksi: nääs valo ei ole ainetta. Näin ainakin Suomessa. Natsiystävyyden aikaan Einstein oli täälläkin epähenkilö, ja todellisuudessa eli reaalisesti yhä.

Vaikutushiukkaset fotoneissa ovat kidemuodossa. Sanoi jo samainen Einstein, että ei tapahdu fotoneissa sisäistä liikettä, ei kulu aika.
Kun vaiitushiukkaset voidaan havaita jaksona, johtuuhan niiden suuresta nopeudesta ja sen takia energiasta. Vaan tämäpä on samalla peruste, millä kieroilevat proffat, virallinen laitostiede, koettavat kiertää valon aineluonteen, pimittää kansa.

Sama jakso ilmenee myöas gammasäteilyssä, jota vapautuu fuusiossa ydinenergiana. Fotoneja on myös gammasäteily, ei vapautuvia ydinhiukkasten sidosvoimia, kuten kierot proffat oppilailleen ja tyhmälle kansalle uskottelevat. Nuo suurporvariston rengit.

Gravitaationkin, siis veto- ja paiinovoiman, nopeudeksi varsin yksimielisesti tunnustetaan valon nopeus. Jos sen välittäjät olisivat vaikutushiukkasiamme, nekin olisi havaittu yksilöinä, suuren energiansa vuoksi. Kun ei ole, kyseessä ovat huomattavasti pienemmän kokoluokan
hiukkaset.

Minä kuitenkin olen ulottanut vaikutushiukkasperustan myös atominaineeseen. Niistä rakentuvat ydinhiukkaset, alkujaan protoneita, ynnä elektronit eli sähkät. Näiden atominosahiukkasten ikuisuuden sanon perustuvan omasäätöön ja vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa.
Myös protonin ja elektronin vuorovaikutus ja elektronin kierto radallaan perustuu vaikutushiukkasvaihtoon. Nuo vaikutushiukkaset ovat siinä määrin atomi- ja muun aineen ilmiöiden perusta, että nimeän ne myös
PERUSHIUKKASIKSI. Tämä ei suinkaan tarkoita, että ne olisivat hiukkasten pienin kokoluokka, vaan niiden merkitystä, roolia. Niistä irtoavat myös vetovoiman siruhiukkaset.

Verrattuna valoon ovathan perushiukkasemme ydinhiukkasessa jokseenkin nollanopeudessa. Elektronin nopeus atomissa on luokkaa 10 m/s, kierrosluvulla 10 miljardia/s. Luultavasti myös sen ja protonin välillä
kulkevien perushiukkasten nopeus on samaa luokkaa. Nopeudesta
seuiraava kvantti eli energia on niin pieni, että hiukkasta yksilönä ei voi havaita, ainakaan nykyään. Toiseksi, ne liikkuvat varsin pienessä tilassa eli tilavuudessa.

Protoninkin läpimitta, luokkaa 10^-15m, havaittiin tilavuuskokona vasta muutamia vuosia sitten.

Nuo vaikutus- eli perushiukkaset, ne ovat osa myös sähkön selitystä, myös virran positiivisen osion selitys. Kun nopeudet ovat suuria, suurjännitteillä kai jopa lähellä valon nopeutta, on myös nopeudesta seuraava energia sen verran suurta, että noiden hiukkasten havaitseminen yksilöinä sähkön yhteydessä pitäsi olla mahdollisuuksien rajoissa.Siinä onkin haaste itsensä laitostieteen kyvylle ja halulle havaita.

Jälleen mittaamaaan kypsyyttänne, äänestämään. Luultavaan tulokseen nähden olen aika pessimistinen. Semmoiset heikot tulokset tuottaa Suomen Euroopalle malliksi tarjoama taantumuksellinen koululaitos.

Vielä. Atomiainehan virallisesti, siis suomalaisen tarjoilun mukaan, on kiteistä, alkuräjähdyksen jälkeen kiteytynyttä energiaa. Laitostieteen vaihtoehto siis myös atomiaineen osalta on perustaltaan epäaineinen vaihtoehto.

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (7)

Arla
Missä on vaihtoehto ArKosminen kevyt pakina? Ilman sitä en äänestä.

Et siis kykene vakaviin keskusteluihin?

Itsehän täällä olet laatinut pakinoita arkosmisista aiheista, siis arkosmisia pakinoita. Kirjoitat jälleen yhden, ja sinulla on jotakin, jonka puolesta äänestää. Kuten yleisesti Koto, Uskonto ja Isänmaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
ArKos itse
Arla
Missä on vaihtoehto ArKosminen kevyt pakina? Ilman sitä en äänestä.

Et siis kykene vakaviin keskusteluihin?

Itsehän täällä olet laatinut pakinoita arkosmisista aiheista, siis arkosmisia pakinoita. Kirjoitat jälleen yhden, ja sinulla on jotakin, jonka puolesta äänestää. Kuten yleisesti Koto, Uskonto ja Isänmaa.


Ensimmäinen osuma, joka tulee haulla "koti uskonto ja isänmaa räp" näyttää olevan Raptorin biisi Armeija.
Raptori, Armeija, kertosäe
Koti uskonto ja isänmaa (x2)
Siinä kolme asiaa (x2)
Joiden nimissä ihmistä tappaa saa (x2)
Tätä paskaa ne sinulle jauhaa (x2)
derz
Seuraa 
Viestejä2470

On ArKosin teoria paljon loogisempi, kuin Jukterin "avautuvat energia-aallot" (ei pahalla Jukteri). Tarkastellaan valon ja aineen luonnetta, jota tässä ilmeisesti käsitellään.

Ensinnäkin, jotta valon luonne selviäisi (onko se siis ainekide vai puhdas energia-aalto), pitää tarkastella myös ainehiukkasia (ovatko nekin ainekiteitä vai energia-aaltoja).

Kvanttimekaniikassa jokaista hiukkasta, fotoni tai elektroni, kuvaa sen aaltofunktio, joka periaatteessa kertoo todennäköisyyden havaita kyseinen hiukkanen jossain avaruuden pisteessä. Mikä siis erottaa valon aaltofunktion ainehiukkasen aaltofunktiosta?

Yksi tärkeä erottava tekijä on se, että fotonit ovat spin 1 hiukkasia (bosoneja, liikemäärämomentti [h-] = [h/2pi]), kun taas elektronit ovat spin ½ hiukkasia (fermioneja, liikemäärämomentti [½h-] = [h/4pi]). h on siis Planckin vakio.

Spinin vaikutus hiukkasen aaltofunktioon on se, että fotonien (yleisesti bosonien) aaltofunktio on symmetrinen, kun taas elektronien (fermionien) aaltofunktio on epäsymmetrinen.

Tämä taas tarkoittaa sitä, että kun lasketaan todennäköisyyksiä kahden samanvaiheisen fotonin löytyvän samasta paikasta, niin todennäköisyydet vahvistavat toisiaan (kuten aallot vahvistavat ja heikentävät toisiaan, interferoivat). Samanvaiheisilla fermioneilla todennäköisyydet taas heikentävät toisiaan, eli on hyvin epätodennäköistä löytää kaksi samassa tilassa olevaa ainehiukkasta samasta avaruuden pisteestä.

Tämä on oleellisesti syy sille, miksi kaikki elektronit eivät pakkaudu atomin ympärillä alimpaan energiatilaan: yhteen energiatilaan mahtuu vain kaksi erivaiheista elektronia (joiden spinit ovat siis +½ ja -½).

Toinen elektronin fotonista erottava tekijä on sen sähkövaraus: sillä on sähkövaraus, kun taas fotoni on varaukseton. Kolmas on elektronin hitaus (= lepomassa): siinä missä fotonin "täytyy" aina liikkua maksiminopeudella, on elektronilla kykyä vastustaa liiketilan muutosta.

Mitä tästä nyt pitäisi sitten päätellä? Fotoni ja elektroni ovat molemmat hiukkasia, jotka käyttäytyvät myös aaltojen tavoin, mutta eivät klassisessa mielessä ole aaltoliikettä (puhutaan aalto-hiukkas -dualismista). Ne ovat kvanttikenttien kvantteja, energiaa. Valo on vain "symmetristä energiaa", ainehiukkaset "epäsymmetristä energiaa" (näin pelkistetysti).

Toivon, ArKos itse, että et heti torju tätä "laitostieteen näkökulmaa": teoria vastaa havaintoja (mittaustarkkuuden rajoissa) 12 desimaalin tarkkuudella, eli teorian suhteellinen virhe on 1 / 10^12 = 1 / 1 000 000 000 000.

Jos rupesi jotain mietityttämään (jos kiinnostaa valon ja aineen perimmäinen luonne), niin kannattaa lukea Richard Feynmanin kirja QED: Valon ja aineen ihmeellinen teoria. Pitäisiä löytyä useimmista kirjastoista. [Varmaan kolmas tai neljäs kerta kun kyseistä kirjaa mainostan... mutta kun se on vaan niin "valaiseva" ja jopa "järkyttävä" ]

∞ = ω^(1/Ω)
- Georg Cantor

Sähön tyypillien etenemismuoto on jono eikä aallot. Elektronien tyypillinen etenmismuot ovat jonot. Säde kulkee suoraan eteenpäin jonomuotoisten fotonien jonona. Ja myös vetovoiman vaikutust aikanan on kuvialtu säikeinä eli siis jonoina. Aaltomuodon löytämiseen on johtanut melko katteeton ja tosiasioista välinpitämätön mielikuvitus.

Elektroni atomissakaan ei ole pilvi eikä aalto, vaan vaikutelma johtuu
sen kymmenestä miljardista kierroksesta/s ytimen ympäri.

Elektronien ja alkuaan protonienkin massa saatiin niiden suurista nopeuksista johtuvan energiakvantin takia. Samoin fotonien jaksoissa ilmenevä vaikutuskvantti ja siitä myös masa on jo toista vuosiataa ollut laskettavissa valon nopeudesta jothuvan suuren energiakvantin takia.
Gravitaatiosta ei saada yksilökvantteja, koska hiukkanen on ihan liian pieni. Protonin ja atomitilankaan vaikutusperushiukasista ei puolestaan saada kvanttia, koska nopeus ja siis energia on ihan liian pieni. Sen sijaan sähkön varausten ja virtojen vaikutusperushiukkasista lie mahdollista saada yksilökvantteja, koska nopeudet sentään ovat melko suuria. Vaan kun ette yritä.

Nykyfysiikka heiluttaa käsiään ja väittää, että elektroneilla on kyky pysytellä atomin ulkokehällä.

Loogista selitystä tälle ei kuitenkaan ole.

Nykyfysiikka heiluttaa käsiään ja väittää, että ns. protoni ja neutroni ovat erilaisia hiukkasia, joilla on kyky pysyä saman kokoisina, niin että niillä on ihme voimia, joilla ne vaikuttavat toisiinsa.

Loogisuus puuttuu.

Protoni ja neutronikin koostuvat samanlaisista energiakeskittymistä, mutta niistä avautuu vuoronperään enemmän energia-aaltoja ja tämähän on loogista,

koska nuo avautuvat energia-aallot päätyvät osittain toisen samanlaisen energiakeskittymän ytimeen ja näin sieltä vuorostaan avautuu enemmän energiaa jne.

Näin ns. protoni ja neutroni ovat vastaavia kolmiulotteisesti laajenevia energiakeskittymiä, jotka hykivät toisiaan samalla vauhdilla, millä ne laajenevat kolmiulotteisesti tilassa, joka ei siis laajene tai kaareudu.

Vaan kun atomin ydintä ei voi havannaoida koko ajan, niin silloin ei olla ymmärretty, että ns. protoni onkin hetken päästä neutroni ja sen jälkeen taas protoni jne.

Tässä teille loogisuutta.

Tätä loogisuutta ei nykyfysiikalla ole.

Nykyfysiikka vaan heiluttelee käsiään matemaatiikan säestyksellä.

Savor

;):)

Savor
Nykyfysiikka heiluttaa käsiään ja väittää, että elektroneilla on kyky pysytellä atomin ulkokehällä.

Loogista selitystä tälle ei kuitenkaan ole.

Nykyfysiikka heiluttaa käsiään ja väittää, että ns. protoni ja neutroni ovat erilaisia hiukkasia, joilla on kyky pysyä saman kokoisina, niin että niillä on ihme voimia, joilla ne vaikuttavat toisiinsa.

Loogisuus puuttuu.

Protoni ja neutronikin koostuvat samanlaisista energiakeskittymistä, mutta niistä avautuu vuoronperään enemmän energia-aaltoja ja tämähän on loogista,

koska nuo avautuvat energia-aallot päätyvät osittain toisen samanlaisen energiakeskittymän ytimeen ja näin sieltä vuorostaan avautuu enemmän energiaa jne.

Näin ns. protoni ja neutroni ovat vastaavia kolmiulotteisesti laajenevia energiakeskittymiä, jotka hykivät toisiaan samalla vauhdilla, millä ne laajenevat kolmiulotteisesti tilassa, joka ei siis laajene tai kaareudu.

Vaan kun atomin ydintä ei voi havannaoida koko ajan, niin silloin ei olla ymmärretty, että ns. protoni onkin hetken päästä neutroni ja sen jälkeen taas protoni jne.

Tässä teille loogisuutta.

Tätä loogisuutta ei nykyfysiikalla ole.

Nykyfysiikka vaan heiluttelee käsiään matemaatiikan säestyksellä.

Savor

:);):)

Saapuu suuressa Savossa naisen luokse mopomies Onni. Mopoa ajaessa ei pidä heiluttaa käsiä.

Nainen kokee Onnin. Kolmiulotteisesti laajenevia energiakeskittymiä.
Aallot päätyvät toisen laajenevan energiakeskittymän ytimeen.

Muut miehet, kateelliset, heiluttelevat käsiään matematiikan säestyksellä.

Elämää suuressa Savossa kevättalvella kesäaikaan 2006. On siellä jossakin Onnin maa. Onni saapuu mopoa ajaen. Mopoa ajaessaan Onni ei heiluta käsiään.

Kuuluvat huokaukset: " Voi Onni, Onni, Onni - - -." Muut miehet ulkona, kateelliset, heiluttavat käsiään matematiikan säestyksellä. Sielläpäin kiihkeätä huutamista ääneen kutsutaan matematiikaksi.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat