Seuraa 
Viestejä88

Tietoon ja luovuuteen perustuvissa hankkeissa kertakäyttöiset organisaatiot lisääntyvät. Projektin henkilöstö muodostetaan tarvittavista asiantuntijoista. Työn valmistuttua organisaatio puretaan ja asiantuntijat siirtyvät uusiin tehtäviin. Vielä lyhytkestoisempia töitä on paikallisissa työaikapankeissa, joissa yksityishenkilöt vaihtavat työsuoritteita. Samoin verkossa suoritettavissa tehtävissä, joita ratkaistaan korvauksetta tai pientä palkkiota vastaan. Vastaavat mikrotyöt saattavat tulevaisuudessa muuttua aidosti työllistäviksi.

Perinteisistä töistä näitä mikrotöitä voisivat olla suunnittelu, ohjelmointi, testaaminen, kirjoittaminen ja kääntäminen sekä edellisten suoritteiden tarkastaminen. Fyysiset paikkaan sidotut työt olisivat nekin mahdollisia. Uusia työtilaisuuksia voisi löytyä henkilöille, joilla on kapea ja syvä yhden alan erityisosaaminen.

Järjestelmään rekisteröityessään työnantajat ja –tekijät kirjaavat taustatietonsa. Työtä ostettaisiin ja myytäisiin verkossa kuin basaarissa. Kaupankäynnin pitää olla helppoa. Yksinkertaisimmat tehtävät voisivat olla avoimesti kaikkien saatavilla. Haluttu työtehtävä varataan listalta. Kun työ kuitataan hyväksytysti suoritetuksi, maksaminen ja verokirjaukset tapahtuvat automaattisesti.

Vaativammissa ja luottamuksellisissa tehtävissä saatetaan tarvita palveluyritystä koordinoijaksi. Tämä selvittäisi kaikkien osapuolten taustan ja osaamisen. Se asettaisi myös standardeja ja valvoisi osapuolten työn laatua ja sitoumusten noudattamista. Vähitellen tästä kehittyisi työpörssi. Yritykset ja yksityiset kävisivät kauppaa strukturoiduilla työsuoritteilla.

Lainsäätäjän, etujärjestöjen ja viranomaisten on toimittava proaktiivisesti. Jos mikrotöitä aletaan tosissaan tarjota, on säännösten ja menettelytapojen oltava etukäteen hienosäätöä vaille valmiita. Kansainvälisyyteenkin on varauduttava, mikrotöissä valtiorajat eivät voi olla esteenä montaa vuotta. Myös työntekijän roolin on voitava joustaa eri tilanteissa. Henkilö saattaa olla palkansaaja, yrittäjä tai niiden väliltä palkkayrittäjä.

Malevitsh Malevitshista: Olisin itse tehnyt tämän paremmin.

Kommentit (10)

Uolevi Kattun
Seuraa 
Viestejä88

Täydennän tätäkin vielä. Ei tämä välttämättä ole kiva juttu. Toteutuu silti jos on toteutuakseen.

Tohtoreille, ict-osaajille ja muille korkeasti koulutetuille ei välttämättä ole riittävästi motivoivaa työtä yhdessä yrityksessä. Heidän pitäisi pystyä jakamaan työpanoksensa usean yrityksen kesken. Freelancerit voisivat lisätä tuottavuuttaan ja verkottua keskenään. Omaa työtä varten ostetaan alihankintaa jonkin asian paremmin hallitsevalta kollegalta. Yrityksen osakas keskittyisi vain oman erityisosaamisensa mukaisiin tehtäviin. Vapaina hetkinä hän tekisi yksittäisiä tehtäviä muille yrityksille omaan tai yrityksen lukuun. Jotkut keskittyvät tukipalveluihin, vaikkapa tiedonhakuihin tai esitysmateriaalien valmistamiseen. Työtä ostetaan ja myydään ristiin lukuisien toimijoiden kesken.

Sopiminen työajoista ja tapaamisista jää pois. Kirjanpito hoituu suurelta osin itsestään. Vapaita itseä kiinnostavia tehtäviä otetaan suoritettavaksi oman aikataulun puitteissa. Ainoa rajoite on valmistumisaika, sovitusta ajasta on pidettävä kiinni. Kiireisistä töistä veloitus olisi korkeampi. Kansainvälisessä systeemissä ihmisiä on töissä vuorokauden ympäri. Kun jättää illalla töistä lähtiessään avoimen tehtävän listalle, se olisi aamulla jo suoritettu. Työn hinta tasoittuisi kansainvälisesti.

Työtäkin voitaisiin ehkä kierrättää veroparatiisien kautta. Hyvätuloinen asiantuntija vähentäisi työpanostaan Suomessa ja muuttuisi keskituloiseksi. Verosäästö marginaaliveron leikkautuessa olisi huomattava. Lisätyön hän tekisi verkossa paratiisiyhtiön kautta olemattomalla verolla. Arkipäivän menot maksettaisiin Suomessa ansaitulla palkalla. Paratiisimaan kortilla maksettaisiin lomailu ja vapaa-aika piilossa verottajalta. Veropohja voisi notkahtaa nopeasti. Laskisi vielä lisää, kun veronsa säntillisesti maksavat alkaisivat nurista.

Malevitsh Malevitshista: Olisin itse tehnyt tämän paremmin.

Vierailija

Aattelinkin tulla  tänne mussuttamaan juurikin siitä että tuommoinen mikrotyö-utopia tullee romahtamaan siihen että verottaja/kela/te-toimisto/mitä niitä muita olikaan niin tota huomaa moisen ja paskantaa koko jutun.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Uolevi Kattun
Seuraa 
Viestejä88

KSUOMALA 14.10.2015:

Aattelinkin tulla  tänne mussuttamaan juurikin siitä että tuommoinen mikrotyö-utopia tullee romahtamaan siihen että verottaja/kela/te-toimisto/mitä niitä muita olikaan niin tota huomaa moisen ja paskantaa koko jutun.

------------------------

Pahoin pelkään että huomaavat vasta kun on housuissa.

Malevitsh Malevitshista: Olisin itse tehnyt tämän paremmin.

Vierailija

Niin siis jos verottaja ja muut semmoiset terroristijärjestöt tuommoisen mikrotyöjutskan huomaavat niin varma on että ne sen jutskan jollain tavalla pilaavat. Sitä kai yritin sanoa.

Uolevi Kattun
Seuraa 
Viestejä88

KSUOMALA 14.10.2015:
Niin siis jos verottaja ja muut semmoiset terroristijärjestöt tuommoisen mikrotyöjutskan huomaavat niin varma on että ne sen jutskan jollain tavalla pilaavat. Sitä kai yritin sanoa.
-----------------------
Noinkin se voisi mennä. Malliksi vaikka miten hyvin ja nopeasti EU hoiti Kreikan kriisin ja pakolaistulvan. Suomi on hyvässä opissa. Voi hyvin olla, ettei tuo mikrotyö toteudu missään ja kehitys kulkee toista rataa vaikka robottityönä. Nopeita muutoksia työelämään uumoilen joka tapauksessa olevan tulossa. Nykyinen kolmikanta on niiden kanssa helisemässä. Ja jos tuossa mikrotyössä on mitään idean juurta, Viro toteuttaa sen ennen Suomea.

Malevitsh Malevitshista: Olisin itse tehnyt tämän paremmin.

Vierailija

Elikkäs:

1. verottaja/kela/soststo sun muut katsovat että työtön tekee "mikrotyötä" kunnes toisin todistaa. Joka kuukausi pitää erikseen todistaa.

2. jos on tehnyt, ovat kaikki tuet katkolla kunnes ykstyiskohtaiset selvitykset on toimitettu ja käsitelty.

Sitten on kaikilla kivaa.

Uolevi Kattun
Seuraa 
Viestejä88

KSUOMALA 15.10.2015:

Elikkäs:

1. verottaja/kela/soststo sun muut katsovat että työtön tekee "mikrotyötä" kunnes toisin todistaa. Joka kuukausi pitää erikseen todistaa.

2. jos on tehnyt, ovat kaikki tuet katkolla kunnes ykstyiskohtaiset selvitykset on toimitettu ja käsitelty.

Sitten on kaikilla kivaa.
------------------------

Äkkiseltään vastaan että menee toisinpäin. Nuo olivat hyviä kysymyksiä. Itse on helppo nähdä ajatus päässään ja kirjoittipa sen miten tahansa niin aina sen näkee siinä muodossa kuin ajattelee. Mietin vielä ja vastaan perjantaina (tai maanantaina) tarkemmin.

Malevitsh Malevitshista: Olisin itse tehnyt tämän paremmin.

Uolevi Kattun
Seuraa 
Viestejä88

Vastaukset kysymyksiin KSUOMALA 15.10.2015:

1. verottaja/kela/soststo sun muut katsovat että työtön tekee "mikrotyötä" kunnes toisin todistaa. Joka kuukausi pitää erikseen todistaa.

V: Mikrotöistä syntyy automaattisesti kirjaukset tuloista ja veroista. Jos tekee töitä pimeästi ulkomaiseen palveluun, viranomaisten on löydettävä merkkejä työstä. Muuten on oletettava, että töitä ei ole tehty.

2. jos on tehnyt, ovat kaikki tuet katkolla kunnes ykstyiskohtaiset selvitykset on toimitettu ja käsitelty.

V: Toimii kuten muukin palkkatyö. On jopa helpompi säätää tulojen määrää, jos pelkää tukien laskevan tietyn tulorajan jälkeen. Perustulon kanssa toimisi vielä paremmin. Kokopäivätyötä ei riitä kaikille. Useimmilla olisi kuitenkin mahdollisuus tehdä kertaluonteisia töitä.

----------------------

Tarkennusta mikrotyöhön:

Käyttämäni termi mikrotyö on huono, mutta parempaakaan en keksinyt. Sirpaletyö, minityö, kertatyö, pätkätyö, keikkatyö jne. ovat jo käytössä toisessa merkityksessä tai ovat muuten yhtä huonoja. Ajatus on joka tapauksessa työ, jota tekijä voi tehdä itse valitsemaansa aikaan poimien työtä listalta. Tavallaan mikrotyötä ovat myös nettipokeri ja osakkeiden päiväkauppa. Niistä saa tosin kunnon sakot, jos tekee huonoa työtä.

Aidoimmillaan mikrotyötä on verkkolomakkeiden captchan kaltaisten varmenteiden tunnistaminen. Robotti ei osaa niitä lukea, joten roskapostitusta ym. saadaan estettyä. Osa niistä lienee keinotekoisia, mutta niitä käytetään myös todellisen vaikeaselkoisen tekstin tulkitsemiseen. Lukuisat lomakkeiden täyttäjät tekevät huomaamattaan kukin pienen työsuorituksen isoon aineistoon. Tietoista mikrotyötä on galaksityyppien tunnistaminen luotaimien ottamista kuvista. Tietokone ei osaa sitäkään työtä tehdä, mutta on kustannustehokas työnjohtaja jakamaan tehtäviä kuvia katsoville ihmisille. Vastaavia työtehtäviä keksitään varmasti lisää. Jos kone oppii tekemään nämäkin työt, mikrotöitä ei ole. Toisaalta kone saattaa luoda uusia tehtäviä, joita se ei kykene itse ratkaisemaan ja mikrotyöt lisääntyisivät entisestään. Jos tästä työstä aletaan maksaa palkkaa, on tilityksen ja verokirjausten pakko olla täysin automatisoituja. Muuten hallintokulut tekevät työn kannattamattomaksi.

Periaatteessa työtehtävät voisivat olla isojakin. Mikrotyö toteutuessaankaan ei syrjäytä perinteistä työtä, vaan olisi lisä sen rinnalla. Jakamalla työtä yritysten ja tekijöiden kesken kiirehuippuja saadaan tasattua. Massiivisen hankkeen ylin koordinoija voisi olla robotti. Se jakaisi tehtävät osaprojekteiksi ja edelleen työtehtäviksi. Niitä tarjottaisiin ensin yrityksille ja asiantuntijoille, joilla on paras osaaminen alalta. Hankkeen pullonkauloiksi muuttuvat tehtävät pilkotaan pienemmiksi ja niille etsitään uusia tekijöitä. Kriittiset tehtävät ovat koko ajan työn alla kierrättämällä työvuoroja maapallon ympäri.

Malevitsh Malevitshista: Olisin itse tehnyt tämän paremmin.

Vierailija

Siis sehän tuommoisessa mikro-puuhastelussa mietityttää että jos ja kun siitä joutuu selvityksiä tekemään ja tuet ovat katkolla kunnes selvitykset toimitettu ja käsitelty, niin siellähän on sitten joka virasto aivan tukossa niiden selvitysten kanssa ja selvitysten toimittaja joutuu 100%sesti niiden selvitystä vaativien mikrotöiden varaan.

Että sitten on parempi että mikro-puuhastelulla pystyy tienaamaan tarpeeksi.

Uolevi Kattun
Seuraa 
Viestejä88

KSUOMALA 16.10.2015:

Siis sehän tuommoisessa mikro-puuhastelussa mietityttää että jos ja kun siitä joutuu selvityksiä tekemään ja tuet ovat katkolla kunnes selvitykset toimitettu ja käsitelty, niin siellähän on sitten joka virasto aivan tukossa niiden selvitysten kanssa ja selvitysten toimittaja joutuu 100%sesti niiden selvitystä vaativien mikrotöiden varaan.

Että sitten on parempi että mikro-puuhastelulla pystyy tienaamaan tarpeeksi.

---------------------------------

Miksi mikrotyöstä pitäisi joutua tekemään selvityksiä? Jos ansiot ja verot kirjautuvat automaattisesti verottajan rekisteriin, näkevät verottaja ja Kela ne sieltä suoraan. Jos ansiot kasvavat riittävästi niin tuet alkavat luonnollisesti vähetä. Sen osaa tietokone laskea.

Entäpä jos virastot tosiaan vaativat selvityksiä, käsittelevät niitä hitaasti ja keskeyttävät tukien maksamisen? Se onnistuu kyllä, jos vain harvat tekevät töitä. Mitä jos lähes kaikki tukien saajat tekisivät ajoittain mikrotöitä, virastot vaatisivat selvityksiä, menisivät niistä todella tukkoon ja tukien maksaminen keskeytyisi kaikilta? Se olisi HYVÄ juttu! Runsaat väkijoukot osoittaisivat mieltä kadulla. Tukien saajat lopettaisivat työn tekemisen ja hakemisen. Kansainväliset rahoittajat pelästyisivät ja alkaisivat vetää sijoituksiaan Suomesta. Eduskunta pitäisi hätäistunnon, tukien maksu käynnistettäisiin pikaisesti ja koko systeemi korjattaisiin perusteellisesti. Eivät päättäjät halua tuollaista tapahtuvan.

Kannustinloukkujen purkamisesta puhutaan toistuvasti. Se on edennyt hitaasti, tosin ei ole nykyisessä viidakossa varmaan helppoa. Tavoite pitää olla, että jokainen lisätyö kasvattaa tuloja. Töitä kannattaisi tehdä aina kun on tilaisuus.

Jos pitää työn tekemisen kannattaa, niin pitää olla kannattavaa myös teettää töitä. Eräänlaista mikrotyötä tekevät esimerkiksi kuriirit. Eivät he hae yhtä lähetystä jostain toimistosta ja aja suoraan kaupungin toiselle laidalle viemään sitä vastaanottajalle. Heillä on näytöllä avoimia toimeksiantoja. Kaupungilla liikkuessaan he hakevat ja vievät lähetyksiä toimeksiantajien kohdalla ollessaan. Samoilla kilometreillä saa toimitetuksi enemmän lähetyksiä ja kustannukset pysyvät kurissa. Toiseksi esimerkiksi otan sähkötyöt. Vaihdatin vuosia sitten hajonneen valokatkaisimen, maksoi 150 euroa. Sähkömies veloitti kaiken muun lisäksi kahden tunnin palkan lähtömaksuna. Seuraavan katkaisimen vaihtaa joku kaverin kaveri.

Eläkeläisillä riittäisi pikkutöitä, mutta ei heillä ole korkeisiin palkkioihin varaa. Pitäisi olla enemmän mikrotyön tyyliin toimivia palveluja. Laitosmiehiä, sähköasentajia jne. joilla on paljon pieniä avoimia toimeksiantoja. He kiertäisivät asuinalueilla ja ehtisivät tehdä päivässä lukuisia pikkutöitä, kun aika ei kulu ajamiseen. Veloitukset pysyisivät kohtuullisina ja yhä useammalla olisi varaa teettää työ ammattilaisella. Tekijää voi joutua odottamaan jopa viikkoja, mutta se tuskin haittaa kun veloitus on pieni. Jos haluaa pikaista palvelua, pitää myös maksaa. Edullisilla hinnoilla käytettäisiin enemmän palveluja. Tarve ja halu pimeän työn teettämiseen vähenisi. Yhä useampi tekisi oikeaa työtä ja tukia nostettaisiin vähemmän. Verotus pysyisi kohtuullisena.

Malevitsh Malevitshista: Olisin itse tehnyt tämän paremmin.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat