Seuraa 
Viestejä45973

Aiheesta ei käsittääkseni ole puhuttu aikaisemmin.

Syntyteoriat pääpiirteittäin:
Psykopatian (suom. narsistinen persoonallisuushäiriö) syntyteorioiden toisessa päässä psykopatialla katsotaan olevan suurelta osin peritty tai lajin kehitykseen liittyvä tausta (luonnonteoria). Tämän kirjon toisessa päässä olevien teorioiden puoltajat taas väittävät, että psykopatia johtuu yksinomaan elämän varhaisvaiheen huonosta sosiaalisesta ympäristöstä (ympäristöteoria). Näiden kahden teoriatyypin välimaastoon voitaisiin sijoittaa eräänlaiset vuorovaikutusteoriat, joiden mukaan psykopatia olisi ympäristön ja biologisten tekijöiden summa.

Luonnonteoriat
- Sosiobiologia: psykopatia ilmentää enemmänkin erityistä lisääntymiskeinoa kuin psykiatrista häiriötä. Ihmisen elämän tärkeimmistä tehtävistä on lisääntyä ja tarkoitus on siirtää omat geenit eri tavoin seuraavaan sukupolveen. Yksi tapa on hankkia vähän lapsia ja kasvattaa heidät huolellisesti, toinen on hankkia niin monta lasta, että joku selviää varmasti, vaikka heitä laiminlyötäisiinkin tai heidät hylättäisiin (psykopaatin toimintapa)

- Eräs neuropsykologinen teoria: psykopaattien tietty aivorakenne kehittyisi jostain syystä epätavallisen hitaasti. Teoria perustuu kahteen asiaan. On löydetty yhtäläisyyksiä normaalien lasten ja aikuisten psykopaattien EEG-käyrässä. Toiseksi, aikuispsykopaattien ominaisuuksia on verrattu lasten ominaisuuksien kanssa, ja näin löydetty yhtäläisyyksiä.

- Eräs biologinen teoria: psykopatian syynä olisi varhain koettu aivovaurio tai aivojen toimintahäiriö, erityisesti aivojen etuosassa, jossa sijaitsee korkeatasoinen psyyken toiminta.

Ympäristöteoriat
Psykopatiahäiriö syntyy varhaisten psyykkisten traumojen tai vaikeiden kokemusten seurauksena, myös kasvatuksella oletetaan olevan joissain teorioissa ratkaiseva merkitys.

Psykodynaamisia teorioita: Kiintymysteoriat. Kiintymysteorioissa psykopatia nähdään kehityksessä tapahtuvana häiriönä, erityisesti varhaislapsuuden kiintymysvaikeudet ovat ongelman ydin.

Vuorovaikutteinen malli
Psykopatia on biologisten tekijöiden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen summa. Perustelut ovat seuraavat: perinnölliset tekijät vaikuttavat aivojen biologisiin perustoimintoihin ja persoonallisuuden rakenteeseen. Biologiset tekijät (vrt. temperamentti) vaikuttavat siihen, miten yksilö reagoi kokemuksiinsa ja toimii sosiaalisen ympäristönsä kanssa. Näin biologisten tekijöiden seurauksena kyky kehittää sisäisiä hallintamekanismeja, omaatuntoa ja tunnesuhteita muihin ihmisiin huononee. Sosiaaliset tekijät ja kasvatus vaikuttavat taas häiriön kehittymiseen, ja häiriö vaikuttaa vuorostaan käyttäytymiseen.

Syntyteorioita löytyy paljon. Esimerkiksi Prof. Hare on vuorovaikutusmallin kannalla, hän on tutkinut psykopatiaa jo kolmen vuosikymmenen ajan. Hare sanookin, että hyvässä perheessä psykopaatista tulee esimerkiksi valkokaulusrikollinen, huono-osaisessa väkivaltarikollinen. Mitä mallia te kannatatte?

Näkemykset kietoutuvat osaltaan myös hoitoon; onko hoito mahdollinen, mitkä ovat paranemisennusteet jne. Suomessa käsittääkseni on vallalla varsin selvästi psykodynaaminen näkokulma psykopatian hoidossa: psykopatia on häiriö, se voidaan myös parantaa - tosin hitaasti. Mitä mietteitä teillä on asiasta?

Myös muu asiaan liittyvä kommentti on tervetullutta.

  • ylös 4
  • alas 3

Sivut

Kommentit (151)

Ymmärtääkseni psykopatialla on suurin korrelevoivuus suvuittain kaikista psyykkisistä ominaisuuksista(ei ole mielisairaus vaan luonnevika, ihminen ei tästä itse kärsi), ja esiintymistiheys sama eri kulttuureissa sekä eri aikakausina (ominaista orgaanisille häiriöille esim skitsofrenia).

Jos mennään tuohon lapsenomaisuuteen niin haluaisin kuulla tarkemmin, yleensä kun mieltäisin psykopaatit kaikkea muuta kuin lapsenomaisiksi, paitsi että muistuttavat itsekkyydessään ja empatiakyvyttömyydessään alle kolmivuotiasta.

Erot lapsiin; mielikuvituksettomuus(johon liittyy myös psykopaatin humpuuki immuunius, sekä se etteivät käy itsensä kanssa keskustelua) pikkuvanhuuden puute, eivät ole ajatuksissaan/sfääreissä, eivät usko kaikkeen "hassuun", ei voimakkaita autonomisen hermoston vasteita/ilmeettömyys, autonominen hermosto ei tee häiriösuorituksia
(mitä tarjottu psykosomaattisten teorioiden korvikkeeksi Markku T Hyypän toimesta) ja hyvä keskittymiskyky. Listaa voisi jatkaa, mutta selvennä missä kohdin samanlaisia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Juoni
Seuraa 
Viestejä1461
Skitsorusina
Ei kai psykopatia=narsistinen persoonallisuushäiriö.

Psykopatian oleellisin piirre on tietääkseni kyvyttömyys tuntea empatiaa. Ihmiskontaktit ovat vain hyödyn tavoittelua varten. Käsittääkseni -siis joidenkin tutkimusten mukaan- bisnesmaailman ja politiikan huipulla on poikkeuksellisen paljon psykopaatteja, koska häikäilemättömästä oman edun tavoittelusta on näillä aloilla selvästi hyötyä. Jonkun aikoja sitten lukemani artikkelin mukaan jopa 3% ihmisistä täyttää psykopaatin tunnusmerkit. Pätevän diagnoosin laatiminen kun on hankalaa. Näinollen jokainen tuntee vähintään yhden psykopaatin henkilökohtaisesti. Pätee ainankin omalla kohdallani. Toki tässäkin kannattaa ottaa medikalisaatio huomioon.

Jep tuttua, mutta narsistiseen persoonallisuushäiriöön kuuluu autonomisen hermoston kiukuttelu ja tähän liittyvät psykosom sairaudet, mikä taas on psykopatialle vastakkaista, psykopaateilla on vähemmän mahahaavoja, ripulia, jännityspäänsärkyä ym kuin tavallisilla ihmisillä, oman kokemukseni mukaan krapulakin on näillä lievä kuin mikä, ja autonomisen hermoston kautta aktivoituvat krapulaoireet kuten haimanesteen liikaeritys heikkoja(katsoppa kusipäitä väkivaltaisia amisjuoppoja), veikkaan että pari vuotta ja huomataan että näillä myös pieni haimatulehdus kuolleisuus. mut sori pitää lähtee pitsalle.

Psykopaatin persoonallisuushäiriöt, eli esim. empatian ja tunne-elämän puute, ovat sen tähden hankala ilmiö, että meidänkin materiaalistista arvomaailmaa suosivassa kulttuurissamme tällaista käyttäytymistä arvostetaan.
Länsimainen rahaan ja menestymiseen tähtäävä kulttuuri ruokkii tällaisia piirteitä. Jokaisen tulee hoitaa omat asiansa, kilpailla ja menestyä. Menestys- ja suorituspaine on kova, mikä tarjoaa hyvän maaperän psykopaattisille piirteille. "Köyhät kyykkyyn!"
Nykyihmisen haasteet ovat ristiriitaisia: toisaalta pitäisi olla myönteinen ja empaattinen ihminen, mutta toisaalta pitäisi olla vahva, tehokas ja jopa häikäilemätön. Miten tällaisessa kulttuurissa pitäisi navigoida?

Tähän liittyen olen joskus pohtinut olisiko psykopaatin ominaisuuksista hyötyä elämässä. Hyöty voi olla esim. rahallista tai hyvän aseman saavuttamista työpaikalla. Tuossa ylempänä tulikin jo mainittua nuo liikemaailman huipulla toimivat psykopaatit. Toimissa joissa empatoinnin puute ei haittaa uskoisin myös psykopaatin pärjäävän...

Eikö tuo psykopatia viittaa narsistiseen luonteeseen, persoonallisuushäiriöön.

Tuosta psykopaatin syntymekanismista, jota skitsorusina esitteli en ossaa sanoa juuta taikka jaata. Kuitenkin itseäni kiinnostaisi psykopatian yleisin puhkeamisikä. Siis koska ihmisestä tulee psykopaatti? Vai voidaanko tällaista edes kysyä, jos ihmisestä vain muovautuu psyko henkisen ja fyysisen kehityksen muovaamana yhdessä ympäristön vaikutuksesta.

"Kyllä psykopaatti aina itsestään huolen pitää."

Tony Halme täyttää psykopaatin kriteerit monilta osin, mutta onko Tony psykopaatti? Väitän, että ON. Hän vain on onnistunut kanavoimaan "sairautensa" harrastuksiin ja työntekoon.

Tsemppiä Tony. Pakkosuorittaminen on OUT ja olla tekemättä turhuuksia on IN.

Juoni
Seuraa 
Viestejä1461
PieniKarhu
Tähän liittyen olen joskus pohtinut olisiko psykopaatin ominaisuuksista hyötyä elämässä. Hyöty voi olla esim. rahallista tai hyvän aseman saavuttamista työpaikalla. Tuossa ylempänä tulikin jo mainittua nuo liikemaailman huipulla toimivat psykopaatit. Toimissa joissa empatoinnin puute ei haittaa uskoisin myös psykopaatin pärjäävän...

Eikö tuo psykopatia viittaa narsistiseen luonteeseen, persoonallisuushäiriöön.

Tuosta psykopaatin syntymekanismista, jota skitsorusina esitteli en ossaa sanoa juuta taikka jaata. Kuitenkin itseäni kiinnostaisi psykopatian yleisin puhkeamisikä. Siis koska ihmisestä tulee psykopaatti? Vai voidaanko tällaista edes kysyä, jos ihmisestä vain muovautuu psyko henkisen ja fyysisen kehityksen muovaamana yhdessä ympäristön vaikutuksesta.

"Kyllä psykopaatti aina itsestään huolen pitää."

Käsittääkseni ei mitään varsinaista ikää ei voida määritellä, sillä psykopatia on enemmän kuin osiensa summa ja -kuten todettu- diagnosointi vaikeaa. Ainankin omaa yläasteikää muistellessa olisi voinut lähes kaikki oppilaat leimata psykopaateiksi. Tuossa iässä harvalla kun on uskallusta puolustaa heikompiaan tai olla epäitsekäs. Ei kai nyt semmosta, kaverithan voisi nauraa.
Psyykkisten sairauksien -ja -ilmiöiden yleensäkin- syntymekanismeissa jako perimään ja ympäristöön on keinotekoinen ja pinnallinen, sillä perimä vaikuttaa ympäristöstä tulevien ärsykkeiden reaktioihin ja vastaavasti ympäristö on voinut vaikuttaa perimään jo sikiövaiheessa tai vieläkin aikasemmin esimerkiksi ympäristömyrkkyjen muodossa.
Tässäkin on siis syytä ottaa huomioon kaikkien suosikki evoluutiopsykologia, joka lähtee siitä yksinkertaisesta faktasta, että ihminen on ensisijasesti lisääntymään pyrkivä evoluution tuotos ja kaikki muut syyt rakentuvat näiden päälle, ei toisinpäin. Kaikkine ongelmineenkin Freudin kehittämä psykoanalyysi on siinä mielessä luonnollinen jatke evoluutiopsykologialle että siinä alkusyynä toimii usein seksuaalivietti ja sen lukuisat usein vallitsevista yhteiskuntaoloista johtuvat ilmentämisongelmat.
Laajoista selityksistäni huolimatta en siis osaa sanoa mikä johtaa psykopatian syntyyn. Käytännössä todistusvoimaisin lienee tuo vuorovaikutusmalli, joka ottaa huomioon kaikki osa-alueet. Liekö tämän aiheen tiimoilta kuitenkaan suoritettu kaksostutkimuksia? Ne voisivat valottaa ympäristön vaikutusta psykopatian puhkeamiseen. Hyvällä kasvatuksella "psykopaatti-geeni" saattaisi jäädä piileväksi ominaisuudeksi, joka yksilön muista luonteenpiirteistä (ja kasvatuksesta) riippuen saattaisi kuitenkin nostaa päätään jossain elämän vaiheessa.

Juoni
Seuraa 
Viestejä1461
risat
Tony Halme täyttää psykopaatin kriteerit monilta osin, mutta onko Tony psykopaatti? Väitän, että ON. Hän vain on onnistunut kanavoimaan "sairautensa" harrastuksiin ja työntekoon.

Tsemppiä Tony. Pakkosuorittaminen on OUT ja olla tekemättä turhuuksia on IN.

Taitaisi jopa käydä malliesimerkistä. Enpä ole ennen ajatellutkaan. Kuitenkin kuten jo yllä todettiin psykopatiaa ei kannata luokitella sairaudeksi, koska ko. yksilö ei siitä itse kärsi.

Kuinka voin tunnistaa psykopaatin? Näin arkielämän toimissa. En usko tavanneeni todella psykopaattia koskaan, ainakaan heti ei muistu mieleen. Onko psykopaatin tunnistaminen edes periaatteeelisella tasolla helppoa. Siis antaako psykopaatti jotain merkkejä, joista on mahdollista kategorisoida henkilö psykopaatiksi. Merkkejä, joita itsälläni tulee mieleen,

- Määräilevä luonne
- Välinpitämättömyys ympäristöstä ja muista ihmisistä
- Hyödyn tavoittelu itselle
- "Kylmä" toiminta ihmisten kanssa
- Kykenemättömyys ymmärtää muiden ajatuksia
- yms...

Siis osa merkeistä on varsin tavallisia aivan jokapäiväisessä elämässä. Toiset vain ovat häikäilemättömämpiä kuin toiset. Sitten johonkin kohtaan vedetään raja, jonka ylittämisen jälkeen henkilö kategorisoidaan psykopaatiksi.

Ja hieman taudin synnystä; Näin maallikkona tällaisten asioiden suhteen ajattelen syntymekanismien olevan ympäristön ja biologisten tekijöiden summa. (Kuten ketjun aloittaja mainitsi.) Näiden prosenttisuhteet ovat sitten mitä ovat... Taudilla (voiko sitä taudiksi kutsua, varmasti jokin hienpompi nimitys on olemassa) on yleensä jokin laukaiseva tekijä. Pitkäaikaisen yksinäisyyden, parisuhteen päättyminen, yms., mikä tahansa stressiä nostattava tapahtuma johtanee taudin puhkeamiseen.

Diagnosisoidaanko kaikkia lievempiä muotoja? Kaverista voidaan vain sanoa hänen olevan itsekäs..ehkä tämä on yksi lievempiä muotoja. (?)

Juoni
risat
Tony Halme täyttää psykopaatin kriteerit monilta osin, mutta onko Tony psykopaatti? Väitän, että ON. Hän vain on onnistunut kanavoimaan "sairautensa" harrastuksiin ja työntekoon.

Tsemppiä Tony. Pakkosuorittaminen on OUT ja olla tekemättä turhuuksia on IN.
Taitaisi jopa käydä malliesimerkistä. Enpä ole ennen ajatellutkaan. Kuitenkin kuten jo yllä todettiin psykopatiaa ei kannata luokitella sairaudeksi, koska ko. yksilö ei siitä itse kärsi.

Mitä kärsimisellä tarkoitetaan? Kipua? Elämän rajoiteisuutta?
Eihän hullukaan kärsi hulluudestaan, vaan luulee tulleensa järkiinsä ja muut ihmiset elävät pimeydessä/unessa/hypnoosissa.

ADHD on määritelty sairaus, mutta vasta kärsimysten tunnistaminen ja myöntäminen saa sen "puhkeamaan kukkaan"

risat
Juoni
risat
Tony Halme täyttää psykopaatin kriteerit monilta osin, mutta onko Tony psykopaatti? Väitän, että ON. Hän vain on onnistunut kanavoimaan "sairautensa" harrastuksiin ja työntekoon.

Tsemppiä Tony. Pakkosuorittaminen on OUT ja olla tekemättä turhuuksia on IN.
Taitaisi jopa käydä malliesimerkistä. Enpä ole ennen ajatellutkaan. Kuitenkin kuten jo yllä todettiin psykopatiaa ei kannata luokitella sairaudeksi, koska ko. yksilö ei siitä itse kärsi.Mitä kärsimisellä tarkoitetaan? Kipua? Elämän rajoiteisuutta?
Eihän hullukaan kärsi hulluudestaan, vaan luulee tulleensa järkiinsä ja muut ihmiset elävät pimeydessä/unessa/hypnoosissa.

Useimmat hullut kyllä kärsivät kovasti mielisairaudestaan, vaikkeivät tajuakaan olevansa hulluja. Esim. skitsofreenikoiden harhat ovat hyvin ahdistavia, vaikka he luulevatkin niitä todeksi.

Ns. kylähulluus on eri asia kuin mielisairaus, ihminen voi olla hyvinkin omituinen ilman että on varsinaisesti pöpi.

Juoni
Seuraa 
Viestejä1461
risat

Mitä kärsimisellä tarkoitetaan? Kipua? Elämän rajoiteisuutta?
Eihän hullukaan kärsi hulluudestaan, vaan luulee tulleensa järkiinsä ja muut ihmiset elävät pimeydessä/unessa/hypnoosissa.

ADHD on määritelty sairaus, mutta vasta kärsimysten tunnistaminen ja myöntäminen saa sen "puhkeamaan kukkaan"

Samaa minäkin kysyin aikanaan lukion psykologian tunnilla, mutta kyllä totuus kuitenkin on että mielenterveysongelmista todellakin kärsitään. Jotensakin monella on vain kuva juuri tällaisesta iloisena hihittelevästä ns. kylähullusta, joka ei välttämättä edes ole mielisairas, vaan tavallista persoonallisempi henkilö.
EDIT: Toistin näköjään yllä olevan viestin sanoman.

Juoni
Seuraa 
Viestejä1461
PieniKarhu
Kuinka voin tunnistaa psykopaatin? Näin arkielämän toimissa. En usko tavanneeni todella psykopaattia koskaan, ainakaan heti ei muistu mieleen. Onko psykopaatin tunnistaminen edes periaatteeelisella tasolla helppoa. Siis antaako psykopaatti jotain merkkejä, joista on mahdollista kategorisoida henkilö psykopaatiksi. Merkkejä, joita itsälläni tulee mieleen,

- Määräilevä luonne
- Välinpitämättömyys ympäristöstä ja muista ihmisistä
- Hyödyn tavoittelu itselle
- "Kylmä" toiminta ihmisten kanssa
- Kykenemättömyys ymmärtää muiden ajatuksia
- yms...
Tuo kykenemättömyys ymmärtää toisten ajatuksia ei tietääkseni yleensä pidä paikkaansa, sillä psykopatiaan taipuvaiset ovat hyvinkin lipeviä ja taitavia tarvittaessa miellyttämään toisia. Näinollen kylmä toiminta ihmisten suhteenkin on vähän niin ja näin, sillä se ei useinkaan ole etujen mukaista. Samaten määräilevä luonne sinänsä ei kuulu ko. piirteisiin, mutta oman edun niin vaatiessa sitäkin varmasti useimmilta löytyy. Manipuloiva lienee yksi oiva adjektiivi.


Siis osa merkeistä on varsin tavallisia aivan jokapäiväisessä elämässä. Toiset vain ovat häikäilemättömämpiä kuin toiset. Sitten johonkin kohtaan vedetään raja, jonka ylittämisen jälkeen henkilö kategorisoidaan psykopaatiksi.Joku saattaa olla häikäilemätön oikeana pitämänsä asian eteen olematta silti psykopaatti. Tällöinkin taustalla saattaa toki olla jotain mielenterveysongelmia.


Ja hieman taudin synnystä; Näin maallikkona tällaisten asioiden suhteen ajattelen syntymekanismien olevan ympäristön ja biologisten tekijöiden summa. (Kuten ketjun aloittaja mainitsi.) Näiden prosenttisuhteet ovat sitten mitä ovat... Taudilla (voiko sitä taudiksi kutsua, varmasti jokin hienpompi nimitys on olemassa) on yleensä jokin laukaiseva tekijä. Pitkäaikaisen yksinäisyyden, parisuhteen päättyminen, yms., mikä tahansa stressiä nostattava tapahtuma johtanee taudin puhkeamiseen.

Diagnosisoidaanko kaikkia lievempiä muotoja? Kaverista voidaan vain sanoa hänen olevan itsekäs..ehkä tämä on yksi lievempiä muotoja. (?)

Persoonallisuushäiriö on oikea termi ja tässä kohtaa taas huomaa ettei termi "sairaus" istu psykopatiasta puhuttaessa, sillä mitään laukaisevaa tekijää ei tarvita, eikä sellaisesta edes kannata puhua, koska tavallaan psykopatia on vain tietynlaisten ominaisuuksien summa tai vastaavasti tiettyjen ominaisuuksien (empatia) puute ja se luokitellaan häiriöksi, koska se poikkeaa meidän normaalista laumaeläimen käytöksestämme ja sitä kautta aiheuttaa harmia/vahinkoa muille.

Rajatapauksissa -onko joku psykopaatti vai ei- oleellisin tieto varmasti on juuri empatia. Joku saattaa käyttäytyä hyvinkin itsekkäästi, vain koska ei ole oppinut ajattelemaan muita tai ei osaa ajatella tarpeeksi objektiivisesti. Tällainen käytös saattaa kuitenkin muuttua kokemuksen ja muilta saadun palautteen myötä. Toisaalta jos käytös ei muutu kovankaan palautteen edessä, ja henkilö vaikuttaa "vilpittömästi" itsekkäältä, lienee psykopaatti oikea temi.

Skitsorusina

Ei kai psykopatia=narsistinen persoonallisuushäiriö.

Suomessa on tästä monia eri versioita: eräät psykoanalyytikot sanovat psykopatian olevan narsistisen pers. häiriön ääripää, jotkut kriminaalipsykologit sekä mielentilatutkimuksia tekevät henkilöt pitävät sitä lähinnä vastineena antisosiaaliselle pers. häiriönä. jne. jne.


Disorder
[url=http://www.angelfire.com/zine2/narcissism/psychopathy_checklist.html">Psychopathy Checklist


Ymmärtääkseni psykopatialla on suurin korrelevoivuus suvuittain kaikista psyykkisistä ominaisuuksista(ei ole mielisairaus vaan luonnevika, ihminen ei tästä itse kärsi), ja esiintymistiheys sama eri kulttuureissa sekä eri aikakausina (ominaista orgaanisille häiriöille esim skitsofrenia).

Tätä ei psykodynaamiset teoriat ota huomioon. Vaikka olosuhteet olisivat mitkä, aina löytyy niiden hyvienkin perheiden lapsia, jotka ovat toisaalta kilttejä kuin mitkä mutta samaan aikaan saattavat pahoinpidellä sisaruksiansa ja kotieläimiään. Esimerkkinä.

Adoptoidessa vanhemmat ovat ihmetelleet lapsensa käyttäytymistä, normaalin sisarusparven joukosta löytyy yksi häikäilemätön tapaus, yh-äiti näkee lapsessaan piirteitä biologisesta isästään jne. Kärjistyksiä. Mutta nämä ovat siis kärjistyksiä perhe-, kaksos-, ja ottolapsitutkimuksista.


Listaa voisi jatkaa, mutta selvennä missä kohdin samanlaisia.

Itsekeskeisyys, ailahtelevaisuus, itsekkyys ja haluttomuus lykätä omaa tyydytystä (impulsseja). Tuossapa niitä tuon teorian löydettyjä yhtäläisyyksiä.

En pidä tätä teoriaa kuitenkaan kovin korkeassa arvossa, sillä se on saanut alkunsa aivosähkökäyriä mittaamalla. Aivan hyvin psykopaattien mittaustulokset voidaan tulkita uneliaisuutena tai tylsistymisenä mittaustilanteisiin. Ja kyllä voi aivan hyvin väittää tunnistavansa aikuispsykopaatin 10-vuotiaasta.

Juoni

Käsittääkseni -siis joidenkin tutkimusten mukaan- bisnesmaailman ja politiikan huipulla on poikkeuksellisen paljon psykopaatteja, koska häikäilemättömästä oman edun tavoittelusta on näillä aloilla selvästi hyötyä. Jonkun aikoja sitten lukemani artikkelin mukaan jopa 3% ihmisistä täyttää psykopaatin tunnusmerkit.

Luulen, että osassa tuosta 3% on muitakin pers.häiriöisiä, kuten rajatilatapauksia (empatikyvyn puute). Psykopaatteja on ainakin jenkkien 300 miljoonaan väestöstä arvioitu olevan 2-3 miljoonaa (n. 1%).

Tyypillistä näille johtoasemissa oleville pers.häiriöisille on monesti burn out tai talousrikokset. Painavat monesti yli 10 tuntisia työpäiviä ja ovat organisaation ongelmatapauksia. Ylenevät urallansa kyllä, mutta jossain vaiheessa useilla monet asiat alkavat tökkimään jollain lailla - itsehillinnän ja empatian puute kostautuu tavalla tai toisella, tekevät tosiaan pimeitä hommia, talousrikoksia jne.

Tarkkailija

Miten tällaisessa kulttuurissa pitäisi navigoida?

Hyvä kysymys. "Hullujen näkökulmasta" taas yhteiskunta tarjoaa (psykopaateille) sen väylän toteuttaa itseään, samalla heidät pyritään ajamaan sivuun joukostamme (tai oikeastaan he tekevät sen aivan itse). Hullu maailma monella tavoin.

PieniKarhu

Kuitenkin itseäni kiinnostaisi psykopatian yleisin puhkeamisikä. Siis koska ihmisestä tulee psykopaatti? Vai voidaanko tällaista edes kysyä, jos ihmisestä vain muovautuu psyko henkisen ja fyysisen kehityksen muovaamana yhdessä ympäristön vaikutuksesta.On olemassa monia dokumentoituja tapauksia lapsi- ja nuorisopsykopaateista. Jenkeissä, oli perhetausta sitten mikä tahansa, nuoret psykopaatit joutuvat oikeuden eteen ens. kerran keskimäärin 14-vuotiaana. Muilla ongelmatapauksilla (ei-psykopaateilla) kirjo on suurempi.

Diagnostiikkaan, oireiden määrittelemiseen (psykiatria) ja moneen muuhunkin asiaan liittyvään vaikuttaa tällä hetkellä todella paljon psykodynaamiset suuntaukset. Silloin voitaisiin puhua todella puhkeamisiästä tms. Kiintymysteoriat ovat suosittuja myös Suomessa, minä en selittäisi niillä psykopatiaa.

Yksi tärkeä kysymys on, että onko psykopatia seurausta varhaislapsuuden kiintymysvaikeuksista vai kyvyttömyys kiintyä psykopatian oire (perinnöllisyys)?

Kannatan vuorovaikutusmallia, jossa psykopaatti on perinyt tietyt biologiset tekijät, ja näin kärjistettynä, hyvässä perheessä psykopaatista tulisi esimerkiksi valkokaulusrikollinen, huono-osaisessa vaikkapa väkivaltarikollinen. Ympäristön rooli olisi tässä mallissa niiden huonojen valmiuksien muokkaaja ja ilmentäjä (valmiudet sosiaalistumiselle, empatialle, tunteiden kokemiselle jne).

risat

Tony Halme täyttää psykopaatin kriteerit monilta osin, mutta onko Tony psykopaatti?

Psykiatrin/psykologin paperit olisi todella hyvä saada ennen kuin/ jos ihmisiä aletaan tuomitsemaan. Halmeesta ei voida sanoa juuta eikä jaata, aivan sama monen muun julkkiksen kanssa. Emme voi julkisuuden kautta sanoa mitään, vain heikosti olettaa.

Juoni

Liekö tämän aiheen tiimoilta kuitenkaan suoritettu kaksostutkimuksia?

D. Hare on kahlannut läpi nekin tutkimukset, niitä on tehty. Ne tukevat osaltaan hänen edustamaansa vuorovaikutusmallia. Suomessa ollaan "jäljessä" tässäkin. Psykodynaamiset teoriat ovat niin suosittuja, että muut hyvät teoriat jäävät varjoon. Ei kovin holistista, saati tieteellistä.

Juoni

Persoonallisuushäiriö on oikea termi ja tässä kohtaa taas huomaa ettei termi "sairaus" istu psykopatiasta puhuttaessa

Lääketieteellisten normien mukaan psykopaatit eivät tosiaan ole "hulluja". He eivät tee tekojaan järkkyneessä mielentilassa, vaan kylmästi laskelmoiden ja järkeä käyttäen. Näennäisen normaali ihminen, jolla ei ole mitään käsitystä tavallisen ihmisen sielunelämästä ja maailmasta.


Rajatapauksissa -onko joku psykopaatti vai ei- oleellisin tieto varmasti on juuri empatia. Joku saattaa käyttäytyä hyvinkin itsekkäästi, vain koska ei ole oppinut ajattelemaan muita tai ei osaa ajatella tarpeeksi objektiivisesti. Tällainen käytös saattaa kuitenkin muuttua kokemuksen ja muilta saadun palautteen myötä.

Psykopatia on oireyhtymä ja empatia todella osa sitä, vaikkakin luonteenomaisinta. On olemassa muitakin empatiakyvyttömiä pers.häiriöisiä, joilla ei ole paljoakaan tekemistä psykopatian kanssa. Mutta tuo on kyllä totta, että ns. huono-osaisessa perheessä lapsesta saa kyllä empatiakyvyttömän, häikäilemättömän ja täysin "yhteiskuntakelvottoman". Tällöin psykodynaamiset hoitomuodotkin tulevat hyvin käyttöön.

En itseasiassa usko, että tästä voi parantua kuten psykoanalyytikot väittävät kiintymyssuhdeteorioinensa.

risat

ADHD on määritelty sairaus, mutta vasta kärsimysten tunnistaminen ja myöntäminen saa sen "puhkeamaan kukkaan"

Sairaus?

Itse antavat sille määreitä:

"AD/HD on neurologinen, aivojen välittäjäaineiden toiminnan erilaisuudesta johtuva ominaisuus. "

"AD/HD on synnynnäinen piirre."

"AD/HD on ominaisuus, joka vaikeuttaa arjen- ja elämänhallintaa monin tavoin, mikäli ympäristön vaatimukset ja henkilön vahvuudet eivät ole tasapainossa. "

http://adhd-aikuiset.org/

Ja perusteoshan on Robert D. Hare: Ilman omaatuntoa (Gilgames, 2004) alias Without conscience: the disturbing world of the psychopaths among us.

Suomessa Hannu Lauerma vankilapsykiatrina lienee eniten aiheseen perehtyneitä.

Sikäli psykopatia tulisi ottaa huomioon, että osa rikollisista saattaa todella olla parantumattomia, mutta kun taipumus ei riitä tuomion syyksi, heitä pitäisi jotenkin voida kontrolloida. Pitkäaikainen ehdonalaisvalvonta?

PieniKarhu
Kuinka voin tunnistaa psykopaatin? Näin arkielämän toimissa. En usko tavanneeni todella psykopaattia koskaan, ainakaan heti ei muistu mieleen. Onko psykopaatin tunnistaminen edes periaatteeelisella tasolla helppoa. Siis antaako psykopaatti jotain merkkejä, joista on mahdollista kategorisoida henkilö psykopaatiksi. Merkkejä, joita itsälläni tulee mieleen,

- Määräilevä luonne
- Välinpitämättömyys ympäristöstä ja muista ihmisistä
- Hyödyn tavoittelu itselle
- "Kylmä" toiminta ihmisten kanssa
- Kykenemättömyys ymmärtää muiden ajatuksia
- yms...


Pinnallinen charmi ja irtosuhteiden harrastaminen saattavat olla ominaisia p:lle.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat