Seuraa 
Viestejä45973

Toiselta foorumilta lainattua:

Maailmalla kysellään, miksi USA hyökkäsi Afganistaniin ja Irakiin? Miksi Iranin ja USA:n välit ovat kiristyneet lähes kriisitasolle? Miksi Syyria on nyt USA:n erikoistarkkailussa? USA:n johto on syyttänyt virheellisiä tiedustelutietoja siitä, ettei joukkotuhoaseita löydetty Irakista. Se oli yksi painavimmista syistä, kun USA liittolaisineen lähetti armeijansa etsimään ja tuhoamaan niitä.
Irakin johto on Saddam Husseinia myöten kieltänyt, että heillä ei niitä ollut. He sanovat, että kemialliset ja biologiset kärjet tuhottiin Persianlahden sodan jälkeen. Uusia ei ole valmistettu. Tosin entinen Saddamin kenraali Sikriti väittää, että aseet piilotettiin Irakiin ja Syyriaan. Asiantuntijoiden mukaan muita syitä USA:n mielenkiintoon Irakin asioihin olivat Irakissa harjoitettu ihmisoikeuksien vastainen toiminta ja epädemokraattinen hallinto. Tuskin vain nämä olisivat oikeuttaneet täysimittaiseen sotaan Irakia vastaan. On myös esitetty, että USA halusi Irakin öljylähteet valvontaansa, mutta tämä tuntuu melko läpinäkyvältä syyltä.

IRANIN ÖLJYPÖRSSI
Professori Krassimir Petrov, Ukrainan Amerikkalaisesta yliopistosta esittelee aivan uuden näkökulman Yhdysvaltain Lähi-Idän politiikkaan. Petrov opiskeli Ohion valtion yliopistossa makrotaloutta ja kansainvälistä sijoitustoimintaa, jota hän nyt opettaa Ukrainan yliopistossa.
Professori Petrov julkaisi artikkelin aiheesta otsikolla ”Iranin öljynvälitysehdotus ja dollarin tuhoutuminen.”

Esittelen hänen artikkeliaan sen pääkohtien mukaan.

Petrov aloittaa artikkelinsa kertoen, miten ennen 1920-lukua maailman talous oli vakaa ja USA:n dollari oli sidottu kultaan. Mutta 1921-1929 maailmanlaajuinen taantuma ehdytti valtioiden kultavarannot, ja myös USA havaitsi mahdottomaksi pitäytyä edelleen kultakantaan. Presidentti Roosevelt irrotti dollarin kullasta 1932 ja ilmoitti maailman valtioille, ettei se voinut enään toimittaa niille kultaan sidottuja dollareita. Bretton Woods sopimus 1945 tarkoitti sitä, että USA oli käytännössä vararikossa. Dollari oli nyt maailman reservivaluutta, dollari sidottiin kultaan vain muiden valtioiden toimesta. Toisen maailmansodan aikana USA toimitti maailman valtioille tavaroita kultaa vastaan, mikä toi sitä USA:n varastoihin suuret määrät. USA:n dollareiden saantia rajoitettiin, ja sitä sai ostaa vain kultaa vastaan.

1960-luvulla solmittiin ”aseita voita vastaan” periaate. Vietnamin sodan ja Lyndon B Johnsonin ”suuren yhteisön” rahoittamiseksi painettiin runsaasti dollareita. Dollareita vietiin muihin maihin sopimuksella, ettei USA lunasta niitä takaisin niiden todellisesta arvosta. Ulkomaisille valtioille kertynyt dollarimäärä ja USA:n ulkomaankaupan alijäämä tarkoittivat itse asiassa sitä, että USA verotti muita maita oman maansa hyvinvoinnin lisäämiseksi muiden maiden kustannuksella.
Vuosien 1970-1971 aikana maailman valtiot vaativat USA:lta dollarivarastojensa ostamista takaisin kullalla. USA:n hallitus kieltäytyi maksamasta, koska sillä ei ollut tarpeeksi kultaa. USA:n hallitus myönsi julkisesti elokuussa 1971 olevansa vararikko-tilanteessa. Maailman valtiot huomasivat, etteivät ne voineet tehdä asialle mitään. USA pakotti ne yhä enemmän hyväksymään yliarvostettuja dollareita maksuksi niiden toimittamista tavaroista USA:n jatkuvasti kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi. Prof. Petrov esittää havaintonaan, että USA tarvitsi hyvän ratkaisun siihen, että valtioille oli kertynyt ylen määrin dollareita. Petrovin mukaan vastaus tähän oli öljy.

VUONNA 1972-1973 USA SOLMI ÖLJYSOPIMUKSEN SAUDI ARABIAN KANSSA.
Sopimuksen mukaan Saudit lupautuivat toimittamaan maailmalle öljyä vain dollareita vastaan. Muita maksuvälineitä ei hyväksytty. Muiden OPEC-maiden oli seurattava mukana. Näin maailman dollarivaranto alkoi tiensä öljyä tuottaviin maihin. SADDAM HUSSEIN oli Petrovin mukaan ensimmäisiä öljyntuottajia, joka halusi lopettaa maansa dollari-sidonnaisuuden ja alkoi vaatia v. 2000 maksuvälineeksi EUROA. Samalla hän kirjoitti oman tuomionsa. Vaikka Saddamin suunnitelmat eivät toteutuneet, USA katsoi kuitenkin asemansa vaarantuvan. Koska boikottitoimet eivät tuoneet toivottua tulosta, ainoa mahdollisuus oli sotilaallinen operaatio.

Petrov selvittelee, miksi suurvalta lähtee sotaan. Syitä on kaksi:

* puolustaakseen itseään
* saadakseen siitä hyötyä.
Petrov viittaa Paul Kennedyn kirjaan: “The Rise and Fall of the Great Powers”. Kirjassa kerrotaan, että empire voi kuivattaa omat varansa käymällä liian monia sotia kaivaen näin omaa luhistumistaan. Sotien merkitystä arvioitaessa niiden saavutusten täytyy ylittää kustannukset. Bush laski, että USA:n maailmanvallan puolustaminen vaati sotatoimia. YK:n valvoma ”öljyä ruokaa vastaan” ohjelma Irakissa peruttiin. Irak pakotettiin perustamaan öljynvientinsä uudelleen dollarikantaan, eikä EURO kelvannut enää maksuksi. Petrov väittää, että Irakin sodan todellinen syy oli USA:n maailmanvallan puolustaminen.

IRAN JA USA
Maailman huomio on kiinnittynyt siihen, valmistaako Iran ydinaseita vai onko sen ydinohjelma pelkästään rauhanomainen sähkön tuottamiseksi, eikä ydinaseen valmistaminen kuten Iran väittää.
Iran on toistuvasti vedonnut siihen, että sillä on oikeus kehittää ydinteollisuuttaan, vaikka sillä on maailman kolmanneksi suurimmat öljyvarat ja suuret kaasuvarat. Maailman huomion mukaan se ei tarvitsisi ydinvoimaa sähkön tuottamiseksi. Jopa Ranskan ulkoministeri totesi äskettäin, että Iranin ydinohjelma on sotilaallinen ja salaileva. Ranskan Kaukoidässä vieraileva presidentti Chirac yritti pehmentää lausuntoa. Iranin ydinohjelma on nyt IAEA:n käsissä, joka toimittaa lausuntonsa YK:n turvallisuusneuvostolle maaliskuussa 2006 mahdollisia boikottitoimia varten.

IRANIN ÖLJYPÖRSSI
Iran on jatkamassa siitä, mihin Saddam Husseinin kapina dollarin ylivoimaa vastaan keskeytyi. Se suunnittelee omaa ohjelmaansa, jota Petrov pitää paljon todellisempana kuin Saddamin vastaavaa. Iran ehdottaa uutta öljyn markkinointimekanismia, jossa maksut suoritetaan EURO:na.
Se hyväksyy öljysuoritusten maksuvälineeksi EURO:n ohittaen kokonaan dollarisidonnaisuuden.

Tämä järjestelmä, josta käytetään lyhennystä IOB (Iranian Oil Bourse), toimii seuraavasti:
-Euroopan valtioiden ei tarvitse pitää dollarivarantoja ostaakseen öljyä.
-Kiina ja Japani ovat innokkaita pääsemään dollareidensa varannosta ja siirtymään käyttämään maksuvälineenä euroa selittäen syyksi dollarin yliarvostuksen. Ne käyttäisivät osan dollareistaan nostaakseen euro-varantoaan. Toinen osa pidettäisiin jatkuvana varantona. Kolmas osa dumpattaisiin markkinoilla välittömästi.
-Venäjä tervehtii ilolla tätä järjestelmää päästäkseen pois ylisuuresta dollari-varannostaan ja siirtyäkseen euro-pohjaan, koska sen tärkeimmät kauppakumppanit ovat Euroopassa.
-Arabimaat ovat innokkaita pääsemään suuresta dollarikertymästään ja siirtymään euro-pohjaan, koska niidenkin kauppa tapahtuu pääasiassa Euroopan maiden kanssa. Lisäksi se tukee niiden maailmanlaajuista pyhää sotaa (jihadia) vääräuskoista vihollista (suurta saatanaa) vastaan.
-Petrov arvelee, että Iso-Britannian asema on ongelmallisin. Sillä on läheiset strategiset ja ideologiset siteen USA:n kanssa, ja se on ollut USA:n uskollisin liittolainen käydyissä konflikteissa.
Petrovin näkemyksen mukaan Iso-Britannia tulee pysymään amerikkalaisen liittolaisensa rinnalla,
tulkoon myrskytuulta tai auringonpaistetta.

Maailman kaksi johtavaa markkinointijärjestöä ovat:
Nymex, joka toimii New Yorkissa, ja IDE (International Petroleum Exchange), jotka kumpikin ovat amerikkalaisten omistuksessa. Ne eivät voisi kääntyä dollaria vastaan, koska se tarkoittaisi ampumista omaan nilkkaan. IOB-järjestelmä on tarkoitus aloittaa maaliskuussa 2006, eli samassa kuussa, kun IAEA:n laatima Iranin ydinohjelmaa käsittelevä raportti luovutetaan YK:n turvallisuusneuvostolle.

USA:N PUOLUSTUSTOIMET
Professori Petrov esittää, mitä mahdollisuuksia USA:lla on puolustautua:
-USA voi aloittaa kapinoivien valtioiden sabotoinnin esim. kehittämällä viruksen, joka lamauttaa niiden tietoliikenneverkostot, tietokoneet, serverit ja tietoturvallisuusvarusteet,

-11.09.2001 tapainen hyökkäys tietokeskus- tai niitä avustavia laitoksia vastaan.
-Valtiokaappaus (coup d´etat), jota Petrov pitää parhaana vaihtoehtona.
-Hyväksyttävän kompromissin neuvotteleminen, se on toiseksi paras vaihtoehto.
-Yhteinen YK-johtoinen sotajulkilausuma, jota on vaikea saada aikaan. Iranin ydinohjelma voi olla alkusoittoa tällaiselle vaihtoehdolle, mutta Venäjä ja Kiina vastustavat.
-Ydinisku Irania vastaan, jossa Israel tekisi ”likaiset työt” USA:n puolesta.
-Yksipuolinen yleissota, jota Petrov pitää pahimpana vaihtoehtona, sillä USA:n voimat ja resurssit ovat jo hajaantuneet kahden käynnissä olevan sodan takia. USA menettäisi siinä asemansa mahtavimpana valtiona. Dollareita keränneet valtiot voisivat kostaa dumppaamalla keräämänsä dollarit maailman markkinoille. Iranilla on voimakkaita tukijoita: Kiina, Intia ja Venäjä, jotka ovat mukana ns. ”Shanghai-coop” yhteistoiminnassa, sekä lisäksi erikoissopimus Syyrian kanssa.

DOLLARIN ALAMÄKI
Dollarin menettäessä arvonsa sen seuraukset olisivat valtavat. Se tulisi nostamaan USA:n inflaatiota ja pitkän-ajan korkoa. Se tarkoittaisi taistelua deflaation ja inflaation välillä. Petrov arvelee, että USA:n Federaation talousjohtajalla Ben Bermankella on muutamia mahdollisuuksia vastatoimiin.

-Hän todennäköisesti valitsee inflaation välttääkseen deflaation.

-Hän painattaa lisää dollareita, ”kiinnittää jokaisen painokoneen tähän”, arvelee Petrov.

-Hän voi ”kutsua kotiin jokaisen helikopterin USA:n 800 sotilastukikohdasta ja myydä ne kaikki”.

-Hän voi hävittää USA:n nykyisen valuutan ja rakentaa uuden kulta-pohjaisen hyperinflaation kautta.
Se tulee aiheuttamaan loputonta hämminkiä maailmalla dollariin perustuvien lainojen ja saatavien parissa. Maailman keskuspankit tulevat varmaan taistelemaan kynsin hampain säilyttääkseen dollarin arvon antamalla omien valuuttojensa arvon heikentyä (inflaatio). Dollarin tuhoutuminen voi olla nopea ja tuskaton, tai se on tuskallinen ja kestää vuosikausia.

YKSITYINEN HENKILÖ
Professori Petrov tarkastelee lopuksi yksityisen kansalaisen mahdollisuuksia tässä tilanteessa, ja hän huomioi, että ne ovat kovin rajoitetut. Hän voi pyrkiä muuttamaan valuuttansa lähimaiden valuuttoihin, mutta hallitus voi rajoittaa valuutan vaihtoa. Tai hän voi kiinnittää valuuttansa omaisuuteen, maatiloihin ja kiinteistöihin, mutta tämäkin voi vaikeutua, koska pankit eivät hyväksy dollaria maksuvälineeksi sen arvon nopean alenemisen vuoksi. Arvometallit, timantit ja jalokivet voivat olla seuraava tie, mutta sielläkin tulee vastaan dollarin alamäki. Eli - mikäli Petrovin havainnot ovat oikeita - jokaisen yksityisen henkilön tulee tehdä omat johtopäätöksensä ja toimia niiden perusteella, eikä aikaa ole paljon.

Iranin presidentin Mahmoud Ahmadinejadin hullunrohkea esiintyminen ja uhittelu maailman ainoaa supervaltaa vastaan voi saada oman selityksensä myös seuraavasta: Hän kokee taistelevansa paljon laajemmalla areenalla, kuin tavallisella kansalaisella on mahdollista tajuta. Shiia muslimit odottavat messiasta ja Iranin pres. puhuu siitä. Hän tuskin on se tulena ”mahdi” (messias), jota shia-muslimit odottavat, mutta hän on vakuuttunut siitä, että tämä ”laiton” on tulossa, ja valmistelee hänen tuloaan monin tavoin. Ahmadinejad on saanut teologista taustatukea maansa johtavalta shia-oppineelta, joka uskoo samoin ja näyttää olevan samalla tavoin ”valveutunut ja valaistunut” kuin hän. Jos kaikki alkaa tapahtua professori Petrovin kuvailemalla tavalla, aika alkaa olla vähissä, sillä jo ensi kuussa Iranin öljypörssin (IOB) on tarkoitus aloittaa kaikkine sitä seuraavine ilmiöineen.

Kommentteja ja kriittistä analyysiä?

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (15)

Öljykaupan muuttamista eurokantaanhan
kommarit ovat haavelleet jo vuosia .......
EU on kommunismin uusi nimi

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ding Ding
Miten dollarin arvon nopea laskeminen vaikuttaisi meidän suomalaisten elämään?

Jos valtioiden väliset lainat on sidottu dollarin kurssiin niin kai se maailmantalouden aika sekaisin saisi.

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

Eikö se olisi hyväksi suomelle jos dollari romahtas ja kunnolla ?
Sehän jos velka on sivottu Dollareihin , sehän kuittaantus muutamalla eurolla. Amerikkalainen tavara olis lähes ilmasta.
Minusta parasta mitä maailmalle vois sattua olis dollarin totaalinen romahus.
Se pysehyttäs monia haitallisija toimija .
Niin että sanokaa miten sitä vois sitä dollarin ramahusta , niinku jelpata ?

Yhdysvallat on talousalueena niin suuri, että siellä syntyvä lama leviäisi samatien muille talousalueille. Minnes kaikki maailman turhakkeet myytäisiin jos jenkeillä ei olisi varaa niitä ostaa?

Kusettasit sinä, Aslak, vain niitä porojasi

Kyllä ne itärajan takaa sitten taas käyvät sinulle neuvoja
antamassa !

lierik
Seuraa 
Viestejä4922
BUSHMAN
Öljykaupan muuttamista eurokantaanhan
kommarit ovat haavelleet jo vuosia .......
EU on kommunismin uusi nimi

En muistanutkaan mainita tuota peitejärjestönämme, paha moka. Dollarin kurssin romahdus nollaan toisi aikamoisia vaikeuksia meille. Suomalaisten tuottama paperikin olisi silloin ilmaista, ainakin hetkellisesti, ennen kuin löytyisi riittävän vakaa valuttaa tilalle, Paperirahan arvo on aika perseestä, jollei sillä ole katetta. Yhteen aikaan puhuttiin eurodollareista, joille ei löytynyt enää muuta arvoa, kuin pankkien keinotekoisesti ylläpitämä. USA ei olisi pystynyt niitä lunastamaan. Valtava dollariomaisuus on Venäjällä, jossa se vielä on käypää rahaa. Ruplathan ne poltti nuotiolla lämmikkeikseen.

Lierikki Riikonen

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

Yhdysvallat on talousalueena niin suuri, että siellä syntyvä lama leviäisi samatien muille talousalueille. Minnes kaikki maailman turhakkeet myytäisiin jos jenkeillä ei olisi varaa niitä ostaa?

Tätähän se mie juuri meinasinki, lopetettas turha teollisuus.
Tehtäs vain kaikkein välttämättömintä.
Piruako tuosta paperista, tällä toosalla saattaa lukea lehekki.
Ei ennää tartte niitä tilata ja ootella postiautoa.
Niin että dollartit vain nurin ja kansat kurhin ja herran nuhtheshen.
Mitä sitä maatiaisille koknakkia, kyllä niille kaljanrapaki kelpaa.
Mitäpä sitä Mersuista, Ladaki on olemassa, samat sillä aijjaa ja on puolta halvempi. Ja hekevettiäkö varten pittää akkain kalhiita pakkelia naamhans vääntää, kyllä ne tunnettas ilman pakkeliaki.
Minukki on tunnettu koko ikäni, no kerran yks nainen erehty ja sano kaverillens katto Bus Reynoltti se tuossa mennee.

Tämä olikin minulle ihan uutta tietoa Luulin että dollari oli vielä sidottu kultakantaan, kun siitä Fort Knoxista on oikein elokuvissa kerrottu.

Keniassa oli muuten dollari enemmän arvostettu kuin euro. Kävi hyvin meille turisteille kun kotona saimme ostaa dollareita halvemmalla kuin euroja. Suurkaupungeissa euro olikin sitten vahvempi, mutta pienemmissä kaupungeissa kurssi oli 1:1 ja maalla ei hyväksytty kuin shillinkejä ja dollareita.

Tuli heti mieleen ottaa suuri laina dollareina ja odottaa romahdusta. Voisivatko pankit siinä tapauksessa kieltäytyä ottamasta maksusuoritusta dollareina ja vaatisivat jotain muuta?

Kuvittelin ihan että meidän talous romahtaa tämän lainanottotahdin takia, mutta tuo Iran-jupakkahan saattaa muuttaa suunnitelmia...

Vuosi Euron voimaantulon jälkeen tuttavani meni Italiaan.

Hän kysyi Helsinki-Vantaan lentoaseman pankin valuutanvaihdosta,onko parempi ottaa mukaan dollari- vai euro-matkashekkejä. Euroja,
ehdottomasti euroja valisti virkalija.

Italiassa ei kukaan huolinut hänen euromatkasehekkejään
ja pankit nauroivat ulos kun niitä yritti vaihtaa

Onnettomuudeksi maakuntapankki oli vielä antanut ystävälleni
Visa Elektronin, joka toimi vain kotimaassa. Siinä ei ollut itku
kaukana ....

"BUSHMAN" ei KOSKAAN ota ulkomaanmatkalle mukaan muuta
kuin taaloja, ne hyväksytään kaikkialla. Jenkeissä voi jossain
päin edelleen saada kuonoonsa kun esittelee euroja. Toinen varma
tapa on puhua ranskaa.

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

Ei ole tainnu Busmanni ulkomailla käyväkhän.
Aslakki se senthän on. Mie olen ihan pirruuttani opetellu särkemhän ärrääki ku oikejat ranskalaiset. Ja niin son menny täyvestä aina .
Kerranki juttelin yhen Pariisilaisen ja yhen Herran kanssa, (olikohan kysheinen henkilö kotoisin Brysselistä?) niin joka tapauksessa juttelimme
ehkä tunnin verran, eräässä Stokholmilaisessa hotellissa.
Tarjoilija kantoi parasta pöytään, jotain uusien ystävieni tilaamaa ,viillokkia mustaa kaviaaria ja
oli siinä nyt muutaki syötävää. Aslak vain puhui ranskaa sujuvasti , vaikka
en ymmärtäny yhtään sannaa , pääasia että ärrät särky ja olit suunnilhens kohalhans. Viimein se hääty poistua paikalta , kiittelin herroja pöytäseurasta ja siinä kumarreltiin ja pokkailtiin puolin ja toisin.
Sen jälkhin olen aina esiintynyt ulkomailla ranskankielisenä.
Se avaa monia ovia jokka se lappilaisen tolvanalta pysys muuten suljettuna.

Toivottavasti megalomaniasi paranee ,tai hankit jostakin itsellesi pätevän mentórin.

Juu, "Aslak" , sinusta tuli mieleeni tarina siitä, miten
syntyi nk. ranskalainen hymy :

Ranskalainen poliitikko tuli viiskytluvulla Suomeen ja
ihasteli lentoasemalla : "Quel lux !" . "Ei ei, kel kaks,
kel kaks !" korjasi eräs isännistä, poliitikko itsekin,
jääköön nimi mainitsematta

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat