Seuraa 
Viestejä45973

[size=75:1l7odo9d]Helsingin yliopisto
Viestintäosasto
11.4.2006[/size:1l7odo9d]

[size=150:1l7odo9d]Juutalaisvastaisuutta Suomessa 1918-1944 lähinnä ääriryhmien piirissä[/size:1l7odo9d]

Juutalaisvastaisuutta esiintyi myös Suomessa vuosina 1918-1944. Silti
suurimmalle osalle suomalaisia juutalaiskysymyksellä ei näytä kuitenkaan
olleen merkitystä. Tähän lopputulokseen on tullut Jari Hanski Helsingin
yliopistossa 22.4.2006 tarkastettavassa poliittisen historian
väitöskirjassaan.

Hanski tutki väitöskirjaansa "Juutalaisvastaisuus suomalaisissa
aikakauslehdissä ja kirjallisuudessa 1918-1944" varten yli 400 suomalaista
aikakauslehteä, jotka ilmestyivät vuosien 1918 ja 1944 välillä sekä
aikalaiskirjallisuutta, oppikirjoja ja arkistomateriaalia.
Aikakauslehtimateriaaliin Hanski on perehtynyt hyvin kattavasti, mukana on
erilaisia lehtiä pilalehdistä armeijan ja suojeluskuntien julkaisuihin,
uskonnollisista lehdistä äärioikeiston julkaisuihin.

Suomalaisissa vuosien 1918-1944 juutalaisvastaisten kirjoitusten teemoissa
ja sanavalinnoissa näkyi tutkitun aineiston perusteella selkeästi
ulkomainen ja erityisesti saksalainen vaikutus. Monen juutalaisvastaisesti
kirjoittaneen elämänvaiheista löytyykin suora yhteys Saksaan. Suomessa oli
lisäksi yhdistyksiä, kuten Kustannusosakeyhtiö Vasara, jotka lietsoivat
avointa juutalaisvastaisuutta.

Kirjoitusten määrässä voi nähdä selkeät huiput vuosien 1918-1919,
1929-1931, 1933-1938 ja 1942-1944 aikana. 1918-1919 syynä olivat
juutalaisille juuri myönnetyt kansalaisoikeudet ja heidän johtamakseen
väitetty Venäjän bol?evistinen vallankumous ja 1929-1931 maailmanlaajuinen
lama, jota sitäkin väitettiin juutalaisten aikaansaamaksi. Vuosien
1933-1938 kirjoittelun määrää selittää kansallissosialistien valtaannousu
Saksassa ja muut saksalaisvaikutteet; jatkosodan aikana vuosina 1942-1944
Suomi soti Saksan rinnalla.

Tutkimuksessa käytetyistä aikakauslehdistä 16,4 prosentissa oli ainakin
yksi juutalaisvastainen kirjoitus. Erityisesti kansallissosialistien
lehdissä ilmestyi juutalaisvastaisia kirjoituksia. Selkeästi
juutalaisvastaisia mielipiteitä esittäneitä kirjoittajia oli viisikymmentä

tutkitussa 433 aikakauslehdessä. Yli puolella heistä oli
yliopistokoulutus, ja erityisesti pappien osuus oli lähdemateriaalissa
suuri, sillä heitä oli kaikkiaan kymmenen. Monissa kirjoituksissa ei
kuitenkaan ollut lainkaan tekijätietoja, tai kyseessä oli tuntemattomaksi
jäänyt nimimerkki.

Juutalaisvastaisuus ei tutkitun aineiston perusteella saavuttanut Suomessa
kovin laajaa suosiota, sillä mielipiteet ilmestyivät useimmiten
vähälevikkisissä äärioikeistolaisissa julkaisuissa. Juutalaisvastaisuus ei
myöskään koskaan tullut Suomen valtion viralliseksi politiikaksi, lukuun
ottamatta pakolaispolitiikan tiukennusta ja kahdeksan pakolaisen
luovutusta Saksaan.

Juutalaisvastaisten henkilöiden kirjoituksissa juutalaisiin liitetyt
paheet olivat Hanskin mukaan luonteeltaan yleisiä, niitä ei yritetty
yhdistää kehenkään nimettyyn suomalaiseen juutalaiseen, vaan niiden
väitettiin olevan yleisesti juutalaisten ominaisuuksia tai toimintatapoja,
ja väitteet jäivät siksi irrallisiksi.

Vaikka juutalaisvastaisessa kirjoittelussa näkyi selkeitä syklejä, ei
mikään osoita, että ihmisten suhtautumisessa olisi noina aikoina
tapahtunut laajemmin huomattavia muutoksia. Hanskin väitöskirjan mukaan
voikin perustellusti sanoa, että suurimmalle osalle suomalaisia
juutalaiskysymyksellä ei näytä olleen merkitystä ja suhtautuminen
juutalaisiin ja juutalaisuuteen oli suurimmassa osassa lähdemateriaalia
melko neutraalia.

FM Jari Hanskin väitöskirja "Juutalaisvastaisuus suomalaisissa
aikakauslehdissä ja kirjallisuudessa 1918-1944" tarkastetaan lauantaina
22.4.2006 kello 10 Helsingin yliopiston päärakennuksen pienessä
juhlasalissa (Fabianinkatu 33, 4. krs). Väitöskirja on julkaistu
sähköisesti osoitteessa http://ethesis.helsinki.fi/.

Lisätietoja: Jari Hanski, p. 050 371 2598, jari.hanski@welho.com.

Ystävällisin terveisin
Niina Haasola
tiedottaja (käyttäytymistieteellinen ja valtiotieteellinen tiedekunta)

Viestintäosasto
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 R), 00014 Helsingin yliopisto
puhelin (09) 191 29262, 050 406 2047
faksi (09) 191 23010

http://www.helsinki.fi/yliopisto

  • ylös 0
  • alas 0

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat