Seuraa 
Viestejä767

Viktor Schauberger (1885-1958) oli itävaltalainen metsänhoitaja, luonnontutkija, filosofi ja keksijä, jolla on pseudotieteellinen maine, ja hänet on yhdistetty jopa natsiufoihin. Schauberger ei ollut koulutettu tiedemies, eikä hän pyrkinytkään matemaattiseen teoriaan ideoissaan. Schaubergerin keksintöjen pohjana oli matemaattisen analyysin sijaan tarkka luonnon havainnointi.

Tämä hieman yli tunnin pituinen dokumentti antaa aika kattavan kuvan miehen keksinnöistä ja ajattelusta:
https://www.youtube.com/watch?v=ItsSYwTSnTY

Tietenkin kannattaa suhtautua skeptisesti yksittäisiin väitteisiin, enkä tiedä, kuinka monet Schaubergerin keksinnöt oikeasti toimivat. Olen kuitenkin itse pohtinut emergenssin käsitettä, ja sitä, miten luonnossa osat ja kokonaisuus "kietoutuvat yhteen", redusoitumatta kumpaankaan. Schaubergerin ajattelussa tuntuu olevan jotain, jota voisi analysoida juuri tästä näkökulmasta.

Otetaan esimerkiksi Schaubergerin havainto taimenen uimisesta joessa vastavirtaan. Taimen näyttää onnistuvan vastavirtaan uimisessa juuri sen takia, että se ottaa energiansa joen liikkeestä. Joessa on luonnostaan pyörteitä, jotka menevät vastavirtaan, ja taimen suurimmaksi osaksi vedestä koostuvana eliönä voi liikkua vastavirtaan juuri joen virtauksen takia, ei suinkaan siitä huolimatta. Taimenen ei tarvitse käyttää energiaa valtavia määriä. Ihmisen teknologiassa toimitaan aivan päinvastoin. Tarvitaan valtavia määriä ulkopuolelta tuotua (esim. fossiilisia polttoaineita) energiaa, jotta laivan potkuri saadaan työntämään laivaa. On tavattoman tehotonta toimia tällä tavalla luontoa vastaan. Schaubergerin mukaan moderni teknologia onkin kuoleman teknologiaa.

Tuossa filmin alussa tulee esille Schaubergerin suunnittelemat tukinuitossa käytössä olleet uittorännit. Jotta rännit muistuttaisivat luonnossa havaittavaa veden virtausta, pitää niihin yhdistää monia ominaisuuksia. Rännien muoto, mutkat, sekä kylmän ja lämpimämmän veden sekoittuminen saavat yhdessä aikaan rännien hyvät ominaisuudet. Rännien toiminnassa näyttäisi siis toimivan emergenssin periaate kokonaisuudesta enemmän kuin osiensa summana. Moni varmaan ajattelee, että vaikka rännit voivatkin olla toiminnallisesti hyviä, niissä ei rikota mitään perimmäisiä luonnonlakeja. Joen virtaukseen liittyvät nykyfysiikan lait eivät kuitenkaan ole reduktionistisia, eli niitä ei ole johdettu alkeishiukkaustasolta. Aivan hyvin voi ajatella, että myöskään perimmäisinä pidetyt luonnonlait eivät ole absoluuttisia ja muuttumattomia.

Nobel-fyysikko Bob Laughlin pohtii tässä luennossaan luonnonlakien emergenssiä:
https://www.youtube.com/watch?v=yF869nAYlfQ

Pohdintaa:

Koska nykyisen kosmologian lähtökohtana pidetään alkuräjähdystä, on kaikki ollut alussa yhtä. Maailman kaikki havaittavat osat ovat aina myös osa jotain kokonaisuutta, ja lopulta myös samaa universumia. Yksittäistä osaa tutkittaessa erotetaan se alkuperäisestä kokonaisuudestaan ja liitetään johonkin muuhun yhteyteen. Estääkö tällainen reduktionistinen tutkimisprosessi kokonaisuuden ominaislaadun havaitsemisen?

Vaikka kokonaisuudella voi olla omia ominaisuuksia, joita ei havaita yksittäistä osasta tarkastelemalla, niin luonnon kokonaisuudessa osat kuitenkin toimivat aina myös valtavirrasta poikkeavasti. Juuri tämä uuden ilmaantumisen mahdollisuus, itseorganisaatio, onkin ehkä elämän evoluution perusta. Kun taimen ui vastavirtaan, se saa energiansa veden virtauksesta, mutta toimii silti omien tavoitteidensa mukaan. Taimen kääntää virran energian omaksi hyödykseen, mutta on samalla osa tuota virtaa, eikä taistelee virtaa vastaan, kuten ihminen potkurivoimalla toimivalla laivallaan.

Olennaista ekologisen näkökulman kannalta on huomata juuri se, että ihminenkin on osa luonnon kokonaisuutta, ja luontoa vastaan taisteleminen on lopulta taistelua itseään vastaan.

Heed not my earthly lot, for it hath little of earth in it.
- Edgar Allan Poe

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat