Seuraa 
Viestejä3618

"Myöhemmin Peter Guthrie Tait sanoi Le Sagen teoriaa ainoaksi uskottavaksi gravitaation selitykseksi, joka hänen aikaansa mennessä oli esitetty. Hän jatkoi sanomalla:”Tämän merkillisin piirre on, että jos se on totta, se saa meidät todennäköisesti pitämään kaikkia energian lajeja viime kädessä liike-energiana."

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Le_Sagen_gravitaatioteoria

No näinhän se on.

Ei mitään muuta ole olemassa kuin liikettä joka on energiaa joka on työntävää voimaa.

Ikuinen liike / energia / työntävä voima ikuisessa ja äärettömässä avaruudessa joka on ei yhtään mitään.

Ikuista kierrätystä. Mr. Nice Pressure

Sivut

Kommentit (56)

JPI
Seuraa 
Viestejä26806

WSolsticeHOu kirjoitti:
"Myöhemmin Peter Guthrie Tait sanoi Le Sagen teoriaa ainoaksi uskottavaksi gravitaation selitykseksi, joka hänen aikaansa mennessä oli esitetty. Hän jatkoi sanomalla:”Tämän merkillisin piirre on, että jos se on totta, se saa meidät todennäköisesti pitämään kaikkia energian lajeja viime kädessä liike-energiana."

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Le_Sagen_gravitaatioteoria

No näinhän se on.

Ei mitään muuta ole olemassa kuin liikettä joka on energiaa joka on työntävää voimaa.

Ikuinen liike / energia / työntävä voima ikuisessa ja äärettömässä avaruudessa joka on ei yhtään mitään.


Tuo teoria on hylätty ristiriitaisena jo aikoja sitten.

3³+4³+5³=6³

WSolsticeHOu
Seuraa 
Viestejä3618

"Henri Poincaré esitti vuonna 1908 merkittävän arvostelun, joka osittain perustui Darwinin laskelmiin.[42] Hän päätteli, että vetovoima on verrannollinen lausekkeeseen , missä S on maan molekulaarinen pinta-ala, v hiukkasten nopeus ja ρ väliaineen tiheys. Laplacen tavoin hän päätyi siihen, että jotta veto­voima olisi verrannollinen kappaleen massaan, S voi olla enintään yksi kymmenes­miljoonas­osa Maan pinta-alasta. Toisaalta väliaineen vastus on verrannollinen lausekkeeseen Sρv, ja sen vuoksi vastuksen ja vetovoiman suhde on kääntäen verrannollinen lausekkeeseen Sv. Saadakseen vastuksen tarpeeksi pieneksi Poincaré laski, että hiukkasten nopeuden v olisi oltava vähintään 24 · 1017 kertaa valon nopeus. "

http://onesimpleprinciple.com/ malli sisältää kaiken taustan äärimmäisen nopean liikkeen / energian joka kiihdyttää näkyvän maailmankaikkeuden laajenevan liikkeen / energian laajenemista.

Ikuista kierrätystä. Mr. Nice Pressure

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
WSolsticeHOu
Seuraa 
Viestejä3618

"Kun täten on olemassa alarajat suureille Sv ja v ja yläraja pinta-alalle S, voidaan näiden avulla laskea, että törmäyksissä syntyvä lämpömäärä olisi verrannollinen lausekkeeseen Sρv3. Lasku osoittaa, että Maan lämpötilan tulisi nousta 1026 celsiusasteta sekunnissa. Poincaré huomautti, että maa ei voisi kovin kauan pysyä nykyisen kaltaisena."

Miksi Poincaré ei uskaltanut työntyä pidemmälle?

Hän ei kyennyt ymmärtämään että aine koostuu tihentymistä jotka laajenevat koko ajan ja joiden laajeneminen kiihtyy koko ajan, sitä mukaa kuin liikettä / energiaa törmää laajenevien atomien ytimien laajeneviin tihentymiin.

Ikuista kierrätystä. Mr. Nice Pressure

WSolsticeHOu
Seuraa 
Viestejä3618

"Poincaré huomautti, että maa ei voisi kovin kauan pysyä nykyisen kaltaisena."

Kyllä koko ajan laajeneva Maapallo voi pysyä ja pysyykin meille samanlaisena, mitä nyt muuttuu havaittavalla tavalla.

Juju on siinä että myös me koostumne koko ajan laajenevasta liikkeestä / energiasta / työntävästä voimasta.

Eli myös meidän laajenevien atomien ytimien laajenevia tihentymiä pommitetaan koko ajan kaiken taustan äärimmäisen nopeilla tihentymillä, samalla tavalla kuin laajenevan Maapallon laajenevia atomien ytimiä.

Poijjat laski jo monta aikaa sitten mitä http://onesimpleprinciple.com/ mukainen kaiken taustan äärimmäisen nopea liike aiheuttaa sille energialle josta meidän aine koostuu!

Eivät vaan uskaltaneet hyväksyä asiaa!

Eli sitä että koostumme energiasta joka palaa / laajenee / räjähtää koko ajan.

Ikuista kierrätystä. Mr. Nice Pressure

JPI
Seuraa 
Viestejä26806

WSolsticeHOu kirjoitti:
Jos kiinnostuit, työnny tänne. Lisää Le Sagen gravitastioteoriasta.

http://www.onesimpleprinciple.com/forum/viewtopic.php?t=2831

.

Mutta on tuo Le Sagen teoria sentään mielettömän paljon parempi kuin osp, joka ei sisällä ainoatakaan yksityiskohtaa eikä perustelua yhtään millekkään, siinä asiaa vain silleen niinku aina sopivasti työntyy ja siihen pitää uskoo.

3³+4³+5³=6³

WSolsticeHOu
Seuraa 
Viestejä3618

Le Sage käsitteli teoriaa varsin yksityiskohtaisesti, ja hän esitti kvantitatiivisia arvioita eräille teorian parametreille.

"Hän kutsui gravitaation aiheuttavia hiukkasia ultramundaaneiksi korpuskeleiksi, koska hän oletti niiden olevan peräisin tuntemamme maailmankaikkeuden ulkopuolelta. Ultramundaanien korpuskelien virta on isotrooppinen eli yhtä suuri kaikkiin suuntiin, ja sen etenemisen lait ovat hyvin samanlaiset kuin valon."

Le Sage oli oikeassa siinä että hänen ultramundaanit korpuskelit olivat peräisin näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolelta, mutta väärässä siinä että niitä työntyy näkyvän maailmankaikkeuden läpi joka suunnasta yhtä paljon.

Oikeasti näkyvän maailmankaikkeuden laajenevien tihentymien vauhti kiihtyy tietystä suunnasta tiettyyn suuntaan.

Takaa sivuilta päin työntyvän kaiken taustan liikkeen / energian määrä kasvaa koko ajan sitä mukaa mitä kauemmaksi siitä äärimmäisen massiivisesta ja tiheästä kohteesta työnnymme ja josta osa näkyvässä maailmankaikkeudessa olevasta laajenevasta liikkeestä / energiasta on peräisin.

Ikuista kierrätystä. Mr. Nice Pressure

WSolsticeHOu
Seuraa 
Viestejä3618

"Roger Joseph Boscovich huomautti, että Le Sagen teoria oli ensimmäinen, joka tosiaan pystyi selittämään gravitaation mekaniikan avulla. Kuitenkin hän hylkäsi mallin, koska se edellytti suunnatonta ja muutoin käyttämätöntä määrää ultramundaanista ainetta. John Playfair kuvasi Boscovichin argumentteja seuraavasti:

” Suunnaton määrä atomeja, joiden kohtalona täten on jatkaa koskaan päättymätöntä matkaansa avaruuden äärettömyyden läpi, vaihtamatta kulkusuuntaansa ja palaamatta lähtöpaikkaansa, on otaksuma, jota ei ole sopusoinnussa luonnon yleisen taloudellisuuden kanssa. Mistä tulevat nämä lukemattomat virrat; eivätkö ne edellytä luovan voiman jatkuvaa toimintaa, joka on ääretön sekä paikallisen ulottuvuutensa että kestonsa osalta? [14]"

Vastaus hänen kysymykseensä työntyy esiin

http://onesimpleprinciple.com/

Sivuilta.

Ikuista kierrätystä monessa eri kokoluokassa.

Näkyvän maailmankaikkeuden sisäisesti, mutta tietysti myös äärimmäisen paljon isommassa kokoluokassa.

Ikuista kierrätystä. Mr. Nice Pressure

WSolsticeHOu
Seuraa 
Viestejä3618

"Kuten edellä teorian historiaa käsittelevässä osiossa on todettu, suuren ongelman Le Sagen teoriassa muodostaa kysymys energiasta ja lämmöstä. Kuten Maxwell ja Poincaré osoittivat, kimmottomat törmäykset kuumentaisivat ainetta niin paljon, että se höyrystyisi sekunnin murto-osassa, eivätkä tälle ongelmalle esitetyt ratkaisut ole vakuuttavia. Esimerkiksi Aronson[27] esitti Maxwellin väitteelle yksinkertaisen todistuksen:

” Olettakaamme, että vastoin Maxwellin hypoteesia tavallisen aineen molekyyleillä olisi enemmän energiaa kuin hiukkasilla. Siinä tapauksessa hiukkaset keskimäärin saisivat energiaa törmäyksissä, ja kappaleeseen B osuvat hiukkaset olisivat suurienergisempiä poistuessaan kappaleesta B. Silloin gravitaatio vaikuttaisi päinvastoin: kaikkien kappaleiden välillä vaikuttaisi hylkivä voima, mikä vastoin on havaintoja. Jos taas hiukkasten ja molekyylien keskimääräinen liike-energia on sama, nettomääräistä energian siirtoa ei tapahtuisi ja törmäykset olisivat kimmoisia, mikä, kuten on todettu, ei saisi aikaan gravitaation kaltaista voimaa."

Vastaus.

LAAJENEVA AINE joka koostuu LAAJENEVASTA LIIKKEESTÄ / ENERGIASTA.

Ikuista kierrätystä. Mr. Nice Pressure

WSolsticeHOu
Seuraa 
Viestejä3618

"Energiaongelmaa on käsitelty myös sen ajatuksen yhteydessä, että massa kasvaisi, kuten laajenevan Maan teorioissa oletetaan. Varhaisia teoreetikkoja, jotka yhdistivät massan kasvun jonkinlaisen työntävän gravitaation mallissa Maan laajenemiseen, olivat Yarkovsky ja Hilgenberg.[49] Ajatusta massan kasvusta ja laajenevan Maan teoriaa eivät nykyiset valta­virran tieteilijät pidä uskottavina. Muiden seikkojen ohella sitä vastaan puhuu massan ja energian ekvivalenssi: jos Maa absorboisi ultra­mundaanisen hiukkas­virran energiaa niin paljon, että tämä ilmiö voisi aiheuttaa havaitun gravitaation, ja jos käytetään Poincarén laskemia arvoja, sen massan pitäisi kaksin­kertaistua sekunnin murto-osassa."

Mutta ei tietysti suhteellisesti ottaen koska itse liike / energia laajenee eli se mistä laajenevat tihentymät koostuvat ja jota ne kierrättävät keskenään.

Ikuista kierrätystä. Mr. Nice Pressure

WSolsticeHOu
Seuraa 
Viestejä3618

"Vuonna 1965 Richard Feynman käsitteli Fation-Le Sagen mekanismia luennoillaan ja niihin perustuvassa teoksessa Fysiikan lain luonne, tosin mainitsematta heidän nimiään, pääasiassa yrityksenä selittää "monimutkainen" fysiikan laki (tässä tapauksessa Newtonin laki, jonka mukaan gravitaatio on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön) yksinkertaisempien ilmiöiden avulla ilman moni­mutkaista matematiikkaa, mutta samalla myös esimerkkinä epä­onnistu­neesta teoriasta. Hän huomautti, että "kimpoavien kappaleiden" mekanismi saisi aikaan tämän verrannollisuuden ja että "matemaattisen suhteen omituisuus vähenee täten hyvin paljon", mutta toteaa sitten, että teoria "ei toimi" sen vastuksen vuoksi, jonka eteneviin kappaleisiin pitäisi sen mukaan kohdistua, minkä vuoksi teoria on hylättävä."

Ei tarvitse hylätä senkään vuoksi.

Esim. laajenevasta Auringosta peräisin oleva laajeneva liike / energia työntää laajenevaa Maapalloa pois päin laajenevasta Auringosta koko ajan vaikka laajenevaan Maapalloon kohdistuu liikerataan nähden edestä päin vähän kovempi vastus.

Ensin pitää tietää kaikki ilmiön aikaan saavat liikkeet / energiat / työntävät voimat ennen kuin sen voi ymmärtää oikein!

Ikuista kierrätystä. Mr. Nice Pressure

JPI
Seuraa 
Viestejä26806

WSolsticeHOu kirjoitti:
"Vuonna 1965 Richard Feynman käsitteli Fation-Le Sagen mekanismia luennoillaan ja niihin perustuvassa teoksessa Fysiikan lain luonne, tosin mainitsematta heidän nimiään, pääasiassa yrityksenä selittää "monimutkainen" fysiikan laki (tässä tapauksessa Newtonin laki, jonka mukaan gravitaatio on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön) yksinkertaisempien ilmiöiden avulla ilman moni­mutkaista matematiikkaa, mutta samalla myös esimerkkinä epä­onnistu­neesta teoriasta. Hän huomautti, että "kimpoavien kappaleiden" mekanismi saisi aikaan tämän verrannollisuuden ja että "matemaattisen suhteen omituisuus vähenee täten hyvin paljon", mutta toteaa sitten, että teoria "ei toimi" sen vastuksen vuoksi, jonka eteneviin kappaleisiin pitäisi sen mukaan kohdistua, minkä vuoksi teoria on hylättävä."

Ei tarvitse hylätä senkään vuoksi.

Esim. laajenevasta Auringosta peräisin oleva laajeneva liike / energia työntää laajenevaa Maapalloa pois päin laajenevasta Auringosta koko ajan vaikka laajenevaan Maapalloon kohdistuu liikerataan nähden edestä päin vähän kovempi vastus.

Ensin pitää tietää kaikki ilmiön aikaan saavat liikkeet / energiat / työntävät voimat ennen kuin sen voi ymmärtää oikein!

Sivullekko se aurinko maata töntää, luulis että työntää itsestään poispäin. Maahanhan kohdistuisi vastus liikeradan suunnasta eli 90 asteen kulmassa aurinkoon nähden.

3³+4³+5³=6³

MooM
Seuraa 
Viestejä7575

JPI kirjoitti:

Sivullekko se aurinko maata töntää, luulis että työntää itsestään poispäin. Maahanhan kohdistuisi vastus liikeradan suunnasta eli 90 asteen kulmassa aurinkoon nähden.

Tietysti se työntää niin, että tapahtuu se, mitä havaitaan. Muutenhan kuvaus olisi väärä. Jos havaitaan jotain uutta, niin sitten se työntyykin taas eri tavalla ja silti sopivasti. Se näissä äärettömän yksinkertaisissa selityksissä onkin hienoutena, että ne sopivat kaikkeen, kuin mitään ikävästi rajoittavaa mallia ei ole. Oikeissa teorioissa on mekanismit ja niiden matemaattinen kuvaus ja jos löytyy ilmiö, johon kuvaus ei taivu, se on voi voi. Työntyjällä ei ole tätä ongelmaa.

Hitausvoimissa ongelma taas kierretään sillä, että matematiikka on tasan saman näköistä kuin newtonilaisessa dynamiikassa. Silloinkaan ei tule ongelmia mallintamisessa, mutta konseptuaalinen puoli ei näy oikein pysyvän kasassa, kun siirrytään ilmiöstä toiseen.

"MooM": Luultavasti entinen "Mummo", vahvimpien arvelujen mukaan entinen päätoimittaja, jota kolleega hesarista kuvasi "Kovan luokan feministi ja käheä äänikin". https://www.tiede.fi/keskustelu/4000675/ketju/hyvastit_ja_arvioita_nimim...

WSolsticeHOu
Seuraa 
Viestejä3618

Kuten sanottu, ensin pitää tietää kaikki ilmiöön vaikuttavat liikkeet / energiat / työntävät voimat.

Kuten tässä tapauksessa esim. se että Maapallo pyörii akselinsa ympäri ja se tietysti pitää ottaa huomioon hyvinkin monesta eri syystä.

Tässä muutamia niistä.

https://youtu.be/U1IWjBEfHFM

Ikuista kierrätystä. Mr. Nice Pressure

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat