Sivut

Kommentit (53)

DerMack
Kultamuna
Kerääkös se magneettikenttä muuten pölyä? Ainakin vanhanmallisen telkkarin lasille sitä tuntuu kasaantuvan.tuo television pölynkeräys johtuu sähkökentästä, se kun tuppaa varautumaan kun sillä elektronisuihkulla sen sisäpintaa pyyhitään

luulisin että magneettikentällä voisi kerätä vaikka metallipölyä, mutua tosin tämäkin

Tuli vaan mieleen, että olisko päätteen tai läppärin monitorin edessä magneettikenttä ja myös enempi pölyä.
Sitä sitten alergikko vetelee henkeen ja saa oireita.

Onhan tästä täällä keskusteltu aiemminkin ja olen copipeistannut Duodecimin artikkelin.
Se on pitkä kuin nälkävuosi, kukaan ei jaksa lukea, en minäkään.

Tässä tiivistelmä:

Sähköön ja sähkölaitteisiin liittyvää oireyhtymää on kutsuttu sähköallergiaksi. Käsite sähköherkkyys vastaisi paremmin kyseistä ilmiötä ja sen yleistynyttä englanninkielistä nimitystä "sensitivity to electricity". Oireyhtymää on tutkittu paljon Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa sekä Yhdysvalloissa. Suomessakin on henkilöitä, jotka yhdistävät oireensa sähköiseen ympäristöön. Tehtyjen tutkimusten ja kaksoissokkokokeiden perusteella ei ole näyttöä siitä, että sähkö- tai magneettikentät olisivat syinä oireisiin. Useat yksilöön, hänen reagointitapaansa ja ympäristöön liittyvät tekijät näyttävät olevan yhteydessä oireiden syntyyn. Samanlaista on kuvattu myös muiden ns. ympäristöoireyhtymien yhteydessä. Somatisoinnilla on katsottu olevan merkitystä oireiden muodostuksessa, mutta etiologiasta ei ole vielä muotoutunut kokonaiskuvaa. Siksi ympäristö ja psykososiaaliset tekijät olisi syytä ottaa huomioon mahdollisimman kattavasti.

JUKKA UITTI, LT, osastonylilääkäri jukka.uitti@occuphealth.fi RAUNO PÄÄKKÖNEN, dosentti, erikoistutkija Tampereen aluetyöterveyslaitos PL 486, 33101 Tampere Työlääketieteen poliklinikka (TAYS)

Jätetty toimitukselle 9.12.1999 Hyväksytty julkaistavaksi 10.2.2000

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Jyde
Seuraa 
Viestejä594
Heksu
Jossain lehtiartikkelissa joku sähköyliherkkyyden asiantuntija tiesi kertoa, että kotioloissa oireet saa yleensä vähenemään kun kääntää oireita aiheuttavan laitteen stöpselin toisinpäin pistorasiassa. Mikä ainakin insinöörille kertoo aika hyvin ilmiön luonteesta....

http://koti.mbnet.fi/antonr/topseli.jpg

Kunhan yritän joskus olla asiallinen...

Tässä on hieman lyhyempi artikkeli: vastine edelliseen, sähköyliherkiltä.
Virallinen lääketiede tietääkseni ei ole löytänyt tieteellistä näyttöä sähköyliherkkyydestä.

Onhan tuo töpselin kääntökin tuttu juttu tällä foorumilla, aiemmin jo läpikolattu sekin.
Hyvät naurut olen saanut ja siten elämän pidennystä :p

Sähköyliherkkyys on monimuotoinen sairaus
Duodecim
2000;116(21):2394-2395
Matti Wirmaneva ja Risto Juusela

Jukka Uitti ja Rauno Pääkkönen toteavat artikkelissaan "Sähköallergia ei ole allergiaa, mitä se on?" (Duodecim 9/2000), että "sähköherkkyyttä kokevien oireet ovat todellisia, vaikka niiden syyt jäävät epäselviksi." Kävimme läpi 466 Medlinesta löytämäämme tutkimusta. Rajasimme aihepiirin mikroaaltojen ja magneettikenttien terveysvaikutuksiin, koska meillä on syytä olettaa sähkölle yliherkkien henkilöiden oireiden johtuvan mm. jatkuvasti kasvavasta mikroaaltosäteilykuormituksesta ympäristössämme. Kahdessatoista ensimmäisessä Motorolan rahoittamassa tutkimuksessa ei löytynyt mitään haittavaikutusta, ei myöskään seuraavissa Nokian ja CNET:n rahoittamissa. Rahoittajalla on oikeus päättää, mikä tutkimus julkaistaan, mikä ei. Itse havaitsimme selvän yhteyden tutkimusasetelman ja saadun tuloksen välillä. Tutkimukset jakautuivat pääasiassa jatkuvalla ja pulssimuotoisella säteilyllä suoritettuihin. Havaitsimme, että biologisia vaikutuksia esiintyi aina pulssimuotoisella säteilyllä suoritetuissa kokeissa. Jatkuvalla säteilyllä ei ollut vaikutuksia, ellei se ollut erittäin voimakasta. Kun tutkimuksia tarkastellaan, on välttämätöntä tuntea säteilylajien fysikaaliset erot, jotta voitaisiin tulkita niiden vaikutuksia biologisiin mekanismeihin ja lukea tutkimuksia oikein. Oletamme tutkimustulosten erojen johtuvan eri säteilylajien rakenteellisesta erosta. Pulssimuotoisen säteilyn hetkellinen teho voi olla erittäin suuri, vaikka keskimääräinen teho jää vaatimattomaksi.

Juuri pulssimuotoisella säteilyllä on havaittu olevan haittavaikutuksia.

Samalla keskiteholla jatkuvan säteilyn vaikutukset eivät näissä tutkimuksissa häirinneet biologisia mekanismeja oleellisesti. Säteilyn keskimääräinen teho saadaan, kun integroidaan havaintovälillä teho ajan funktiona. Pulssimuotoisessa säteilyssä mikroaaltoryöpyn kesto voi olla vaikka 1 µs ja toistotaajuus 1 000 Hz. Tällöin pulssi vaikuttaa vain 0.1 % havaintoajasta, joten tehon keskiarvo jää tuhannesosaan sen huippuarvosta. Tämän esimerkin mukaan samoilla SAR-arvoilla mitatulla jatkuvalla ja pulssimuotoisella säteilyllä on tuhatkertainen ero huipputehoissa. Tällaisilla tehoeroilla biologiset vaikutukset ja mahdolliset riskit lisääntyvät oleellisesti. Mikroaaltosäteilyn raja-arvot Suomessa perustuvat nykyään pelkästään lämpövaikutusteoriaan, mutta turvakerroinkaan tuskin ottaa huomioon monituhatkertaisia huipputehon eroja, joille käytännön tekniikka nykyään altistaa väestöä. Mittausteknisesti on myös huomioitava, että useimmat perusmittarit eivät mittaa huipputehoja vaan keskimääräisiä tehoja. Näin huipputehot jäävät ilmoittamatta.

Toinen mielenkiintoinen havainto oli, että jatkuvallakin säteilyllä todettiin herkemmin biologisia vaikutuksia–esimerkiksi ornitiinidekarboksylaasin aktiivisuuden lisääntyminen–kun sitä oli amplitudimoduloitu taajuudella 16–60 Hz. On mahdollista, että tietyt taajuudet saavat aikaan resonanssi-ilmiön elimistön solurakenteissa, jolloin solujen toiminta häiriintyy.

Mikroaaltojen ei-termaalisia haittavaikutuksia tuli tutkimuksissa ilmi useita. Solutasolla ne aiheuttavat DNA-vaurioita sekä häiritsevät entsyymitoimintoja ja yksittäisten hermosolujen aineenvaihduntaa. Yleisempiä vaikutuksia ovat mm. veri-aivoesteen läpäisevyyden lisääntyminen albumiinin ja muiden normaalisti läpäisemättömien aineiden osalta sekä keskushermoston välittäjäaineiden ja melatoniiniaineenvaihdunnan häiriöt. Epidemiologisissa tutkimuksissa kävi ilmi suurentunut leukemia- ja aivosyöpäriski erityisesti työssään mikroaaltosäteilylle altistuneilla, mm. televisiohuoltomiehillä sekä sähkö- ja antenniasentajilla. Erään tutkimuksen mukaan sähköalan työntekijöillä on suurentunut itsemurhariski, mikä viitannee aivojen välittäjäaineenvaihdunnan häiriintymiseen myös magneettikentissä.

Uitti ja Pääkkönen toteavat artikkelissaan: "Teoriassa on mahdollista, että löytyy jokin taajuus, aaltomuoto tai kentän ominaisuus, jolla olisi vaikutusta myös oireisiin. Tarkempaa tietoa ei kuitenkaan näytä olevan toistaiseksi käytettävissä runsaasta tutkimuksesta huolimatta." Löysimme melko pienellä vaivalla Medlinesta kymmenittäin tutkimuksia, joissa tätä tietoa on vapaasti saatavilla. Vaatii vain vähän paneutumista, jotta niistä löytyy selkeä logiikka.

Suomen Sähköyliherkät ry MATTI WIRMANEVA, puheenjohtaja matti_wirmaneva@hotmail.com RISTO JUUSELA, sihteeri

Olisiko tuo herkkyys mittavissa soluista ja niiden aineenvaihdunnasta. Vaikuttaako sähkökenttä soluissa olevien ionien likkumiseen? Luulisi olevan helppo homma mitata elektrolyyttisesti esim. Ka- tai Mg- ionien polarissaatiota solussa, kun kudosta altistetaan sm-kentille?

Ei taida olla tämä yliherkkyys mitattavissa, muuta kuin sekundäärisillä seikoilla.

Meinaan rahalla, Ruotsissa ja USA:ssa on sairausvakuutus korvannut joitain tapauksia - En epäile, että näissä tapauksissa olisi ollut kyse petoksesta.

Joistain henkilöistä Suomessakin olen kuullut, voi olla vaikeaa. Loisteputkilamput saattavat olla pahoja.

Näissä yliherkkyystapauksissa ei kannata ottaa sitä periaatetta, että jos ei minullakaan, niin ei muillakaan - Silloinkun lastulevyn käyttö romahti Suomessa kaasupäästöihin, viivytti tuotantoteolloisuus tilannetta vuosia palkkaamalla vuokraprofessoreja, jotka antoivat tieteellisen leiman lausuntoihin, että formaldehydistä ei ole haittaa ihmiselle, eikä sitäpaitsi lastulevy sitä eritäkään. Meni vuosia hukkaan, ennenkuin tehtaita kylmeni.
Taisi kylmetä joku potilaskin.
Tupakkabisneksessä tämä vakuuttelutaso on vielä vahvoilla, saapahan joku palkkaa työnsä edestä.

Símma
Olisiko tuo herkkyys mittavissa soluista ja niiden aineenvaihdunnasta. Vaikuttaako sähkökenttä soluissa olevien ionien likkumiseen? Luulisi olevan helppo homma mitata elektrolyyttisesti esim. Ka- tai Mg- ionien polarissaatiota solussa, kun kudosta altistetaan sm-kentille?

Minä peistaan tämän kymmenen kilometriä pitkän artikkelin. Jos ei kiinnosta, voi hypätä yli.
Tässä on spekuloitu ilmiön mahdollisia mekanismeja solutasolla.
Ei kyllä minä leikkaan suurimman osan, ei kukaan jaksa lukea.
---------------

Sähköyliherkkyys–onko sitä olemassa?
Lääkärilehti
1997;52(5):427
Rauno Pääkkönen, Jukka Uitti ja Jari Polvi

* Sähkö- ja magneettikentät
* Oireet, yhteys altistumiseen ja ennuste
* Suomalainen aineisto
* Oireiden mahdolliset mekanismit
* Toimenpidemahdollisuudet
* Päätelmät
* Kirjallisuutta

Sähkölle herkistymistä on tutkittu paljon varsinkin Ruotsissa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa asiasta on kirjoitettu vain yleistajuisia kirjoituksia. Kuitenkin Suomessakin on henkilöitä, jotka ovat sähkölle herkistyneitä tai ainakin kokevat oireita ja yhdistävät oireet sähköön. He ovat käyneet ehkä lääkärien vastaanotolla, jopa syrjäytyneet työelämästä. He ovat sitä mieltä, että sähköyliherkkyys on syynä heidän kokemiinsa oireisiin. Tässä kirjoituksessa luodaan katsaus aiheesta tieteellisiin tai ammattilehdissä julkaistuihin kirjoituksiin.

Sähköön liitettyjen oireiden tutkiminen aloitettiin 1980-luvulla Ruotsissa, Norjassa ja Yhdysvalloissa. Alussa merkittävin lääketieteellinen oireisto liittyi ihoon. Sittemmin on tutkittu potilaita, joilla on ollut oireita hermostossa, aistielimissä, ylähengitysteissä, vatsan alueella jne. Asiaa tutkitaan edelleen varsinkin Ruotsissa, ja siellä aiheesta on runsaasti ei-tieteellisiä julkaisuja, mm. tutkimusseminaariraportteja ja kirjoja. Vain Ruotsissa asia on saanut välillä suorastaan epidemian luonteen. Suomessa aiheesta on kirjoitettu vain yksittäisiä kansantajuisia artikkeleita, vaikka oireistosta kärsiviä näyttää Suomessakin olevan ainakin kymmeniä, ellei satoja. Suomessa asiaa ei ole kuitenkaan systemaattisesti tutkittu.

Oireiden mahdolliset mekanismit

Sähköyliherkkyyttä on kutsuttu kansanomaisesti virheellisesti myös sähköallergiaksi. Allergialla tarkoitetaan immunologisten reaktioiden välittämää haitallista fysiologista tapahtumaa. Jotta reaktiota voidaan pitää allergisena, tulee tunnistaa reaktio, allergian aiheuttava tekijä, varmistaa allergian aiheuttajan, allergeenin ja reaktion syy-yhteys sekä selvittää reaktion immunologinen mekanismi. Näin ollen näissä sähköön liittyvissä oireissa ei ole kysymys lääketieteellisesti määritellystä allergiasta.

Iho-oireiden mekanismeiksi on väitetty alustavien immunohistokemiallisten havaintojen perusteella muutoksia ihon sisäisessä hermotuksessa, muuntuneessa immuunivasteessa, esimerkiksi eroja dendriittisten ja MAST-solujen määrässä. Näillä perusteilla on spekuloitu histamiinin vapautumisen selittävän osan kuvatuista oireista. Näitä havaintoja ei ole osoitettu tieteellisesti, eivätkä tutkijat ole todenneet histopatologisia eroja oireisten ja oireettomien ihon välillä. Parempana selityksenä on pidetty muusta syystä aiheutuneiden ihottumien pahenemista tai oireiden korostumista näyttöpäätetyössä, kuten rosacea-potilailla on todettu. Tosin näyttöpääteympäristössä on muitakin iho-oireita pahentavia tekijöitä, mm. stressiä ja ilman kuivuutta. Migreenin yliesiintyminen oireisilla on antanut havainnon tehneille kirjoittajille aiheen epäillä verenkierron säätelyhäiriötä, joka osaltaan voisi selittää myös rosacean leimahtamista. He toteavat kuitenkin, että tällaisissa vaikutuksissa ei voida erottaa fysiologisia ja psykologisia vasteita.
Bergin ym. tutkimuksessa kohderyhmänä oli 47 toimistotyöntekijää. Tutkimuksessa henkilöillä, joilla oli iho-oireita, oli merkittävästi enemmän myös silmäoireita, stressihormonien prolaktiinin ja tyroksiinin pitoisuudet olivat merkittävästi suurentuneet ja testosteronin pitoisuus merkittävästi pienentynyt. Muutokset tapahtuivat vain työpäivinä, eivät vapaa-aikana. Tutkijoiden tulkinta oli, että iho-oireiset henkilöt kärsivät työhön liittyvästä stressistä enemmän kuin verrokit. Tutkijat ehdottivat työhypoteesiksi, että stressi aiheuttaa fysiologisia muutoksia, joita tutkimuksessa havainnollistettiin kiihtyneellä aineenvaihdunnalla ja lisääntyneellä pintaverenkierrolla, ja ns. monikemikaaliherkkyyden oireiden etiologinen perusta saattaa olla samanlainen.

Teoriassa on mahdollista epäillä, että osalla ihmisistä autonominen hermosto reagoi "liikaa" esimerkiksi näyttöpäätetyössä silmien ja muiden aistien kautta tulevaan informaatioon. Monikemikaaliherkkyyden etiologiaan on tarjottu hypoteesia, jonka mukaan erittäin herkillä ihmisillä altistuminen pienillekin määrille neurotoksisia kemikaaleja aiheuttaa muutoksia aivojen limbisessä järjestelmässä. Tästä voisi aiheutua häiriytynyttä aivotoimintaa, emotionaalista epävakautta ja masennusta sekä autonomisen hermoston häiriöitä. Vaikutuksia sydämen toimintaan ja sykkeeseen on aikaisemmin havaittu, mutta tutkimuksia ei ole kyetty toistamaan. Sähkömagneettisista kentistä on epäilty syntyvän vaikutuksia kalsiumionin solunsisäiseen kuljetukseen, melatoniini- tai serotoniiniaineenvaihduntaan ja jopa kromosomimuutoksiin, mutta kliinisiä tutkimustuloksia ei ole esitetty. Melatoniinihormonia on viime aikoina esitetty usean sairauden, jopa tiettyjen syöpien syntyyn vaikuttavaksi tekijäksi. Tuoreessa työterveysalan maailmankokouksessa esitettiin alustavia tutkimustuloksia, joiden perusteella epäiltiin yhteyttä melatoniinierityksen ja sähköherkkyysoireiden välillä. Jatkossa tämä mielenkiintoinen hypoteesi tuottaa varmasti lisää tutkimuksia.

Koska psyykkiset ja psykososiaaliset tekijät modifioivat oireita, eräänä kompleksisen ongelman selityksenä onkin tarjottu somatisointia ("environmental somatization syndrome"). Kirjoituskrampilla, osalla rasitusvaivoista, kopiopaperiin liittyvillä oireilla, amalgamismilla ja sähköyliherkkyydellä olisi yhteisenä etiologisena tekijänä oireiden syyn hakeminen ympäristötekijöistä, joita muutkin ovat epäilleet aiheuttajiksi. Huomio kiinnittyisi työympäristön kemiallisiin, fysikaalisiin ja ergonomisiin tekijöihin, jolloin psykologiset ja psykogeeniset tekijät työnnetään taka-alalle. Amerikkalaisessa tutkimuksessa "kemikaaliyliherkillä" on havaittu enemmän psykiatrisia häiriöitä ja somatisointia kuin verrokeilla. Somatisointi on yleistä ohimenevänä liittyen usein psykososiaalisiin tilanteisiin eikä välttämättä ole yhteydessä psykiatriseen häiriöön.

Kirjoittajat: Rauno Pääkkönen TkT, dosentti, erikoistutkija Tampereen aluetyöterveyslaitos
Jukka Uitti LT, ylilääkäri Tampereen aluetyöterveyslaitos
Jari Polvi LL, terveyskeskuslääkäri Vammalan ja Äetsän kansanterveystyön kuntayhtymä
Artikkelin tunnus: sll08873 (97050427)
© 2004 Suomen Lääkäriliitto

Sähköyliherkkyys hakusanalla tätä keskustelusivua ei muuten löydy TIEDE.FI omasta hakukoneesta..

Oma tarinani alkoi syksyllä kun vasen ohimoni alkoi särkemään pitkän kännykkäpuhelun aikana. Huolestuneena aiheesta ja testatakseni tuliko särky puhelimesta aloin käyttää puhelinta oikealla puolella päätäni. Eikä mennyt kauaa kun oikea puolen ohimo alkoi särkeä pitemmän puhelun aikana. (+2minuuttia)
Asiasta huolestuneena pidin kännykkää kauempana itsestäni
aina kun muistin. Kerran laitoin uuden nokia kännykkäni television viereen.. Ja kesken kaiken televisio ruutu pimeni n. 5 sec ajaksi.. kunnes kuulin teksiviestin piipittävän.. tämäkin vahvisti epäilyjäni.. Ja sitten kaikkien kokema tikitys virta päällä olevasta kajuttimesta.. kun puhelin on lähellä..
No minun uusi kallis puhelimeni reagoi kaijuttimeen joka on 2metrin päässä!!
No Soitin työterveysvastaavalle joka ei tiennyt mitään.
Soitin Turun Energialaitokselle ja kysyin onko heillä magneettikenttä mittaria.. ei ollut..
Soitin nesteelle ja sielläkään ei tiedetty mitään.
Sitten laitoin hakusanaksi nettiin ja löytyi mittarit.fi firma helsingistä. Soitin ja siellä kerrottiin että sellanen mittari on olemassa mutta toimitusaika 2-3kk
Kaverini nokialla kehotti ottaamaa lääkäriin yhteyttä jos päänsärkyä ja tiesi kännykän ja magneettikenttien nostavan ympäristönsä lämpötilaa. Siis varsinkin aivojen koska korvan vieressä kännykkää pidetään.. Mutta siis muuta ympäristöä.
Talorakennuksen aikana mehiläiset tekivät pesää useaan paikkaan omakotitaloamme. Mutta kun langaton netti tuli taloomme mehiläiset ja ampiaiset katosivat kaikki pihapiiristämme. Omenapuihimme tuli kauempaa mehiläisiä juuri viime hetkellä kun kukint oli loppumassa..

No sitten vaan netistä hakemaan "Magnetic field meter"
Ja ostin (siis vain) 100mrz magneettikenttiä mittaavan laitteen.Hinta n 355 dollaria.

Magneetti kenttiä on tietääkseni 27mhz - 8ghz taajuuksilla. Joten laitteeni ei mittaa esim langatonta nettia..

Ja hain sen seuraavalla viikolla turun tullista.
JA sitten testaamaan.. Mittari ilmoittaa että pidempi altistus
yli 3 gaussin magneettikentässä aiheuttaa biologisia muutoksia kudoksessa. Mittarini mittaa 0-100 vahvuisia kenttiä. No menin kokeilemaan mittaria voimalinjan alle.
Mittari näytti 30-50gaussia. ( Lehmät eivät saa laiduntaa eivätkä ihmiset oleskella voimalinjojen alla.. )
No sitten testaamaan perus kaijuttimet, monitorit ja televisiot. 20-40 gaussia 0- 30cm päähän. Hieman vahvempi kenttä n. metrin päähän tuli uudesta microaaltouunista.
Ja sitten kännykkä.. kännykkä joka oli päällä ei antanut lukemaa. Mutta kun soitin jonnekkin, netti päällä, tai vastaanotin tekstiviestin hakkasi mittari ns. tappiin saakka siis selvästi yli 130..

Invisible Dangers of Cell Phone Radiation
http://www.youtube.com/watch?v=eVo2maA7 ... re=related

Dangers of the wireless cell phone, wi-fi and emf age Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=1I1zQ9CD ... re=related

Electrosmog, Wi-Fi, Cellphone Radiation, Microwaves Pt. 1
http://www.youtube.com/watch?v=TfAzxRcZ ... playnext=1

Nyt herkitsen tällaisen laitteen tilaamista:
http://www.lessemf.com/rf.html

kuningas
Seuraa 
Viestejä1246

New Scientistin mukaan 200m säteellä korkeajännitelinjoista lasten leukemian riski on kasvanut 70%. Briteissä 400 lasta saa vuodessa leukemian korkeajännitelinjojen takia. Yllättävän kauas vaikuttavat nuo linjat, 600m päässäkin leukemian riski kasvaa 20%.

Muista mahdollisista muutoksistahan ei ole tietoa, tässä tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan vain leukemiaa etäisyyden funktiona.

http://www.newscientist.com/article/dn7460

War doesn't determine who's right but who's left.

There is no such thing as an atheist in a foxhole.

Neutroni
Seuraa 
Viestejä31586
kuningas
Briteissä 400 lasta saa vuodessa leukemian korkeajännitelinjojen takia.New Scientist
To put these results in perspective, our study shows that about five of the 400 cases of childhood leukemia every year may be linked to power lines - which is about 1% of cases," says Gerald Draper at Oxford University, who led the study.Tuossa sanotaan, että noin viiden 400:sta vuosittaisesta lasten leukemiasta arvellaan johtuvan sähkölinjojen vaikutuksesta. Riski on siis kaiken kaikkiaan äärimmäisen pieni.

Muista mahdollisista muutoksistahan ei ole tietoa, tässä tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan vain leukemiaa etäisyyden funktiona.Tuohon voi vaikuttaa muitakin seikkoja, enkä jaksa selvittää huomioiko tutkimus niitä. Todennäköisesti lähellä sähköjohtoja elää matalamman tulotason porukkaa, jolla on paljon muitakin erilaisille sairauksille altistavia tekijöitä.

Mobile Phone Radiation: Is it safe or not? Part 1:15
Professor Olle Johansson Sweden
http://www.youtube.com/watch?v=eS7YIZ1x ... playnext=1

The Facts about the ICNIRP EMF Radiation "Protection" Limits - Betrayal of Humanity?
http://www.youtube.com/watch?v=5a850d2q ... playnext=1

Dr. Charlie Teo - part 1:2 - "explosion" in brain tumours and the truth about the wireless society!
http://www.youtube.com/watch?v=Zq340oQP ... 7B&index=0

salai
Seuraa 
Viestejä7815

author="edewit <a href="http://www.tiede.fi/keskustelut/post984553.html#p984553">21 Tammi 2009, 12:15</a>" kirjoitti:
Talorakennuksen aikana mehiläiset tekivät pesää useaan paikkaan omakotitaloamme. Mutta kun langaton netti tuli taloomme mehiläiset ja ampiaiset katosivat kaikki pihapiiristämme.

Minkähän merkkinen tuo ötökäntorjuntalaite laite on? Ilmeisesti ei ainakaan Linksys kuten minulla?

Minua todella häiritsee, kun näin yöllä ikkunan ollessa auki kaikenlaiset ötökät tulevat vakoilemaan monitorilta kirjoittamiani tekstejä jo etukäteen, ennen lähetystä.

Samaten päiväsaikaan pörrää lukuisia ampiaisiksi ym. naamioituja tiedusteluelinten salaisia minihelikoptereita vahtimassa jokaista liikettäni.

Mitä tahansa edellä esitetyistä väitteistä saa epäillä ja ne voidaan muuttaa toisiksi ilman erillistä ilmoitusta. Kirjoittaja pyrkii kuitenkin toimimaan rehellisesti ja noudattamaan voimassa olevia lakeja.

salai
Seuraa 
Viestejä7815
edewit
Hehe kato Trolli. Saat varmaan yötyö boonuksia..

Katso edes videot ennen kuin kommentoit.


Ei se taida ollakaan kovin fiksu botti. Minä ensimmäisenä kommentoin sen pitkää koskettavaa tarinaa sähköyliherkkyydestä ja muista vastaavista ongelmista, eikä se osaa muuta kuin kopioida edellisen viestinsä muististaan.

Voihan sen aivot olla ohjelmoitu ns. papukaija-algoritmilla. Ei kuitenkaan "Kea"-versiolla vaan vanhemmalla "dead parrot"-logiikalla.

Mitä tahansa edellä esitetyistä väitteistä saa epäillä ja ne voidaan muuttaa toisiksi ilman erillistä ilmoitusta. Kirjoittaja pyrkii kuitenkin toimimaan rehellisesti ja noudattamaan voimassa olevia lakeja.

edewit
Mobile Phone Radiation: Is it safe or not? Part 1:15
Professor Olle Johansson Sweden
http://www.youtube.com/watch?v=eS7YIZ1x ... playnext=1

The Facts about the ICNIRP EMF Radiation "Protection" Limits - Betrayal of Humanity?
http://www.youtube.com/watch?v=5a850d2q ... playnext=1

Dr. Charlie Teo - part 1:2 - "explosion" in brain tumours and the truth about the wireless society!
http://www.youtube.com/watch?v=Zq340oQP ... 7B&index=0
Tässä nämä hyvät videot.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat