Seuraa 
Viestejä1099
Liittynyt11.11.2005

Brexit äänestys merkitsi kuolonkellojen kilkatuksen alkua EU:lle. Kyseessä on todella näinkin vakava asia. Monelta taholta on esitetty toiveita siitä, että tämä uusi tilanne pakottaisi EU:n demokratisoitumaan ja uudistumaan, jotta EU:n kansalaisille palaisi edes jonkinlainen luottamus ja usko EU:n tulevaisuuteen ja siten omaan tulevaisuuteensa. Muutoinhan tyytymättömyys tulee ruokkimaan erilaisia, vahvistuvia vastavoimia.

Pystyykö EU:n eliitti sitten toteuttamaan tilannetta korjaavia, oikeanlaisia toimenpiteitä. Itse suhtaudun siihen skeptisesti, sillä en ole vielä toistaiseksi kuullut pihaustakaan sen kaltaisista toimista. Sen sijaan, sikäli kuin eliitiltä tihkuvia puheita pystyy tulkitsemaan järkevästi, näyttäisi siltä, että tilannetta ei ole siellä ymmärretty oikein.

Pikemminkin pyrkimyksenä näyttäisi olevan vain tälle tuhon tielle johtaneiden toimien lujittamista ja vahvistamista.  Esim. pyrkimyksenä näyttäisi olevan Euro-alueen tiivistäminen ja halu viedä jäsenvaltioilta kaikki finanssipoliittinen liikkumatila. Raha- ja valuuttapoliittinen liikkumatilahan on jo viety rahaliiton (EMU) perustamisen myötä.

Oma skeptisyyteni EU:n kykyyn uudistua oikealla tavalla perustuu juuri siihen tosiasiaan, että uudistumisen tulisi tapahtua juuri tämän samaisen eliitin toimesta, joka on omilla ratkaisuillaan ja poliittisilla linjanvalinnoillaan Euroopan tähän vaikeaan tilanteeseen ajanut. Siis paras olisi, että tämän eliitin saisi vaihdettua.  Toki hekin joutuvat tilanteeseen, jossa he kauhuissaan tulevat kokemaan, kuinka ote asioista lipeää ja he eivät enää kykene asioita hallitsemaan, vaikka kuinka hampaita kiristelisi. Heille käy kuten Suomen hallitukselle, kun ilmenee, että sen toimet ovat vain huonontaneet maan tilannetta.

Tämä asioiden lipuminen käsistä voisi ehkä kuitenkin saada heidät muuttamaan linjaansa ja turvautumaan vihdoin ja viimein järjen ääneen, jota kyllä on jonkin verran ollut saatavilla koko ajan, vaikka julkisuuteen sitä ei kuitenkaan ole juurikaan päässyt tai käytetty. Toivottavasti tämä ei jää vain sarjaamme hurskaita toivomuksia.

Mitkä sitten ovat suurimmat virheet joihin EU:n eliitti on syyllistynyt. Ensinnä euroalueen perustaminen oli askel, jota ei koskaan olisi tullut ottaa ja joka tulee jäämään maailman taloushistoriaan suurimpana koskaan tehtynä taloudellisena virheenä.  Se vei Euroopan kansantalouksilta elintärkeän joustavuuden eli valuutan joustavuuden, mikä tarjosi maille kivuttoman ja helpon tavan sopeutua maailmantalouteen.

Euro myös määräsi eri maiden kustannus- ja hintakilpailukyvyn tason hamaan ikuisuuteen tai oikeammin niin kauan kun euro on olemassa. Ne valtiot, jotka liittyivät liian vahvalla kurssilla euroon, kuten Suomi, Kreikka, Italia, Portugali ja Espanja, menettivät kilpailukykynsä lopullisesti.  Yritykset korjata tilannetta sisäisellä devalvaatiolla eivät onnistu, vaan johtavat sitä yrittävät maat taloudelliseen, sosiaaliseen ja sivistykselliseen katastrofiin. Miljoonien ihmisten normaali elämä on jo nyt tuhottu Euroopassa. Miten eliitti puolustelee sitä?

Riittävän heikolla kurssilla liittyneet maat puolestaan turvasivat kustannus- ja hintakilpailukykynsä hamaan tulevaisuuteen saakka.  Tästä loistavana esimerkkinä on Saksa, joka siitä johtuen pystyy koko ajan poimimaan vain rusinat europullasta monien muiden maiden köyhtyessä ja vajotessa kurjuuteen. Jopa Ranska on osittain häviäjien joukossa. Näistä taustoista nousee eurokriisi.

.. ....JATKUU (sivusto ei hyväksy pidempää)

Kommentit (8)

tli
Seuraa 
Viestejä1099
Liittynyt11.11.2005

.... JATKOA

Euroalueeseen kuuluu tietysti myös Euroopan keskuspankki, joka on inflaation vastaisella taistelullaan näivettänyt koko ajan Euroopan talouskasvua.  Ko. instituution pätevyystasosta kertoo myös liikepankeille asetettu negatiivinen talletuskorko, jolla EKP pyrkii pakottamaan pankkeja lainanantoon luottokelvottomille asiakkaillekin, mikä johtaa vain tuleviin pankkikriiseihin. Jospa ne Italian pankitkin ovat nyt pyrkineet vain toteuttamaan EKP:n toiveita.  Voisiko noin järjetön ja ristiriitainen toiminta heijastaa myös yhteiskunnan syvempien ristiriitojen kärjistymistä.

Edellisen teoreettisena taustana lienee ollut yksi nykytaloustieteilijöiden suurimmista sekoiluista eli ns. "luottolama". Siis tämän ns. luottolaman merkitys ja rooli on ymmärretty aivan väärinpäin. Vastaavia on kyllä muitakin, mutta niiden tarkempi erittely ei tähän mahdu.

Euroalueen perustamisen lisäksi on tehty myös toinen suuri virhe eli entisen Chilen sotilasjuntan talouspoliittisen linjan omaksuminen (siis monetaristinen talouspolitiikka). Käytännössä kyseessä on ollut tämä talouskuri- ja leikkauslinja (englanniksi austerity). Jokaiselle taloustieteilijälle pitäisi olla itsestään selvää, että se heikentää talouskasvua, minkä seurauksena ei hoideta enää oikein mitään taloutta hyvin.

 Sattumoisin sama ajattelu löytyy myös poliittiselta oikeistolta, joka nousi Euroopassa aika laajalti valtaan jo Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen ja on pystynyt aika pitkälti sanelemaan poliittisia linjauksia. Häpeäkseen vasemmistopuolueet ovat lähteneet tässä suhteessa herrojen kanssa marjaan ja menettäneet sitä myötä oman linjansa ja poliittisen aloitekykynsä. Tämä näkyy vasemmiston kannatuksessakin. Kyllähän entistä tyttöäkin yritettiin kovasti varoitella herrojen kanssa marjaan menosta, mutta varoitukset eivät aina tehonneet.

Talouspoliittiseen linjaan liittyen voisi vielä mainita komissiosta kuuluneet puheet arvopaperistamisesta kasvun ongelmien ratkojana. Eikö siellä ole opittu mitään edes lähiajan taloushistoriasta. Maailman taloushan ajautui finanssikriisiin juuri arvopaperistamisoperaatioiden seurauksena. Niin tulee käymään jatkossakin, jos näiden ns. tulosvastuullisten finanssikeplottelijoiden menetelmiin yritetään turvautua. Draghihan kuului mainittuun ryhmään Goldman Sachissa ja se on kyllä näkynyt hänen toimissaan EKP:n pääjohtajana.  Euroalueen taloustilanne kertookin kaiken näiden tulosvastuullisten finanssikeplottelijoiden pätevyydestä kansantalouden ja kokonaistalouden hoidossa.

Siis, mitkä olisivat keinot Euroopan ongelmallisen tilanteen ratkaisuksi. Asia on nyt niin, että sekä EU että EMU eivät voi toimia. Jos takerrutaan EMU:un, niin silloin romahtaa myös EU, koska eurokriisiä ei voi ratkaista ja ongelmat vain vaikeutuvat. Niinpä EMU:sta on luovuttava eli euroalue täytyy purkaa, jolloin EU voidaan säilyttää. Itse olen aina ollut tällä kannalla, sillä EU:lla voi olla Euroopan kansojen kannalta positiivistakin merkitystä.

Lisäksi Chilen sotilasjuntalta kopioidusta talouspolitiikasta (monetarismista) tulisi luopua ja siirtyä enemmän keynesiläisille linjoille. Näiden toimien seurauksena Euroopan talouskehitys kääntyisi positiiviseksi ja myös sosiaalinen ja sivistyksellinen kehitys palaisi myönteisille urille. Kyllä kait monet muistavat, kuinka hyvin meni vaikka 1960-luvulla, kun taloudellinen, sosiaalinen ja sivistyksellinen elämä kukoisti. Uskoisin, että jopa kapitalistitkin muistavat nuo ajat myönteisinä.

..... JATKUU

tli
Seuraa 
Viestejä1099
Liittynyt11.11.2005

..... JATKOA

Ongelmana tämän oikeastaan itsestään selvän ratkaisulinjan tiellä on kuitenkin EU:n eliitti, joka joutuisi myöntämään virheensä ja lähtemään uusille linjoille. Tilannetta vaikeuttaa vielä sekin, että muunkin maailman talouseliitti taitaa olla EU:n eliitin tavoin hiukan hakoteillä, jollei laadullisia muutoksia talousteoreettisessa ajattelussa tapahdu.  En siis uskalla ennustaa, toteutuuko kuvailemani muutos vai joudummeko vielä kokemaan lisää hirveyksiä ja ajautumaan jonkinlaiseen ennakoimattomaan kriisitilaan.

Titanic
Seuraa 
Viestejä1046
Liittynyt10.5.2014

En seuraa politiikkaa, koska ei ole tv:tä eikä sanomalehtiä. Eurooppa on mielestäni taloudellisesti vahva, mutta sotilaallisesti heikko. Taloudelliset ongelmat ovat lähinnä kaiketi kysymys energian ja etenkin maaöljyn saatavuudesta ja riittävyydestä.

Tulee mielestäni muistaa, että lähes kaikki taloudelliset ongelmat ovat keinotekoisia ja niistä puhuminen on tarkoitettu vain köyhien ja lasten hallitsemiseksi. Koska tahansa voitaisiin ottaa käyttöön Kansalaispalkka tai jokin muu yhteiskuntasopimus. Mutta USA ja YK tuskin suostuisivat ja miten kävisi arabien öljytoimitusten? Kaikki on globaalia.

Mielestäni Venäjän pitäisi liittyä EU:hun tavallaan sen pääksi. Venäjästä pitäisi tulla USA:n kopio ja Euroopasta Etelä-Amerikan kopio. Koska Eurooppa on jo nyt islamin takia menossa melko monikulttuuriseen tilaan mikä on Etelä-Amerikallakin. Venäjän liittymistä EU:hun vastustaa lähinnä Kiina ja Intia kaiketi???

Roolien pitäisi siis vaihtua siten, että USA:sta tulisi Venäjä ja Venäjästä tulisi USA ja Europasta tulisi Etelä-Amerikka ja Etelä-Amerikasta tulisi Eurooppa. Tässä skenaariossa kaiketi Saksa vastaisi Argentiinaa, Italia Chileä ja Englanti-Ranskan liitto vastaisi Brasiliaa jne.

tli
Seuraa 
Viestejä1099
Liittynyt11.11.2005

Jostain syystä tämä keskustelun aloitus ei olekaan virittänyt keskustelua, kuten hieman odottelin. Esitän tekstissäni joitain aika koviakin väitteitä, joten ajattelin, että niitä on ehkä syytä hieman selvennellä.

Totesin, että EMU on purettava, jos EU halutaan säilyttää, koska eurokriisiä ei voi ratkaista. Eurokriisin ratkaisemattomuus perustuu jo pariin mainitsemaani tekijään.

 Ensinnä valtioiden liittymiskurssien erilaiset tasot valoivat ikään kuin betoniin ne valtiot, joiden kustannus- ja hintakilpailukyky meni lopullisesti liian vahvan liittymiskurssin vuoksi. Minun on todella vaikea ymmärtää, miksi tätä täysin itsestään selvää asiaa ei tunnuta tajuttavan. Olen itsekin useammissakin kirjoituksissa ja esitelmissä esittänyt aivan kädestä pitäen selviä laskelmia, joiden pitäisi osoittaa asia, mutta ne eivät vain mene perille. Pidin yhden esitelmän aiheesta jopa oikein akateemisella tasolla. Olen koulutukseltani taloustieteilijä.

Toinen mainitsemani seikka on eurovaluutan joustamattomuus kriisimaiden näkökulmasta.  Esim. Suomen talouden tila ei vaikuta mitenkään euron vahvuuteen tai heikkouteen, vaikka asia on elintärkeä maan viennin kannalta. Esim. vuoden 2007 tienoilla euro vahvistui n. 40 %:ia, minkä seurauksena maasta lakkautettiin kait melkein puolet teollisuuslaitoksista. Jotkut neropatit kuitenkin keksaisivat, että ongelmat johtuisivatkin sairaanhoitajien 5 %:n palkankorotuksista. Teollisuudenkin työntekijöiden 5 %:n palkankorotus nostaa vientihintoja vain n. 0,6 %, koska henkilöstökustannusten osuus teollisuuden kustannuksista on vain n. 12 %. Valuutan 40 %:n vahvistuminen puolestaan nosti vientihintoja 40 %.

Lisäksi ongelmia tuottavat euroalueen sisäiset säännöt.  Euroopan keskuspankin päätehtäväksi määriteltiin inflaation vastainen taistelu (Monetarismia).  Inflaatiota vastaan voi taistella vain näivettämällä talouskasvu, mikä onnistuu keskuspankilta korkoja nostamalla, mitä EKP harjoitti ensimmäiset yli 10 vuotta.  Kasvuhan nimittäin aiheuttaa aina väistämättä jonkin tasoista inflaatiota. Sillä, mitä EKP nykyään tekee, ei taida enää olla juurikaan merkitystä, koska tilanne on jo niin kompleksinen.

Toinen sääntöryhmä koskee finanssipolitiikkaa. Siinähän asetetaan säännöt valtion velan koolle ja alijäämäisyyden asteelle pyrkimyksenä saattaa valtiontaloudet pysyvään tasapainoon. Tämähän on täysin järjetön tavoite, sillä valtion talouden tulee joustaa eli velkaa otetaan huonoina aikoina ja maksellaan takaisin parempina aikoina. Sillä tavoin suhdannevaihteluja on tasoitettu aina.

Jokainen kansantalous vaatii menestyäkseen kaksi joustoa: Oman valuutan jouston ja valtiontalouden jouston. Suomi voi saavuttaa ne vain irtautumalla eurosta. Samoista syistä Euroopan kannalta olisi paras, että koko EMU puretaan, koska sen aiheuttamia ongelmia ei voi muulla tavoin ratkaista.

tli
Seuraa 
Viestejä1099
Liittynyt11.11.2005

Näitä juttuja ei taida kukaan lukea, mutta ajattelin, että minun tulisi vielä selventää kriittistä asennettani joihinkin taloustieteilijöiden nykytulkintoihin. Kirjoitin aiemmassa viestissäni seuraavaa:

"Edellisen teoreettisena taustana lienee ollut yksi nykytaloustieteilijöiden suurimmista sekoiluista eli ns. "luottolama". Siis tämän ns. luottolaman merkitys ja rooli on ymmärretty aivan väärinpäin. Vastaavia on kyllä muitakin, mutta niiden tarkempi erittely ei tähän mahdu."

Tämä ns. "luottolama" on kyllä todellinen siinä mielessä, että luottomarkkinoilla on syntynyt jonkinlainen pysähdystila. Mutta keskeisintä olisi ymmärtää, että se johtuu lähinnä siitä, että pankkien on reaalitalouden yleisen tilan vuoksi vaikea löytää luottokelpoisia asiakkaita tai hankkeita.

Se on siis seurausilmiö eikä minkään varsinainen syy. Jos nyt EKP painostaa pankkeja antamaan lisää luottoja negatiivisen talletuskoron avulla, joutuvat pankit laajentamaan luotonantoaan entistä riskipitoisemmille, luottokelvottomille alueille. Tämä ei siis suinkaan elvytä taloutta, vaan johtaa uusiin pankkikriiseihin, koska luottokelpoisia alueita ei enää yksinkertaisesti ole. Aiemmissa viesteissäni kuvasin myös niitä toimia, joilla talouden kehitys saataisiin käyntiin.

Hiukan samantyyppinen asia on inflaation vastainen taistelu. Inflaatiokin on lähinnä seurausilmiö eikä syy ja sen itseisarvoinen vastustaminen johtaa vain huonompaan lopputulokseen. Inflaatiota vastaanhan on taisteltu lähinnä koronnostoilla. Koronnostot toki vaIkuttavat inflaatioon, mutta vaikutus ei ole suora.

Jos korkojen nosto vaikuttaisi suoraan inflaatoon, niin inflaationhan tulisi kiihtyä koron nostojen seurauksena, koska yritysten tuotantokustannukset nousevat. Tein itsekin kerran impulse-response analyysin erilaisten talouden muuttujien vaikutuksesta talouskasvuun. Tulos oli erittäin selvä, sillä korkojen nosto vaikutti talouskasvua hidastavasti selvästi enemmän ja lyhyemmällä viiveellä kuin mikään muu mukana ollut tekijä.

Siis vaikutusketju menee niin, että korkojen nosto hidastaa ensisijaIsesti talouskasvua ja talouskasvun hidastuminen heikentää inflaatiota. Niinpä inflaation vastaisen taistelun seurauksena taloudellinen, sosiaalinen ja sivistyksellinen kehitys kärsii.

Olen jo aika kauan ihmetellyt huuli pyöreänä, että millaisella asiantuntemuksella tämän Euroopan talousasioita oikein hoidellaan.

tli
Seuraa 
Viestejä1099
Liittynyt11.11.2005

Olen kovasti yrittänyt höristellä korviani ja kuunnella, tulisiko joltain taholta tyydyttävä selitys sille, miksi Euroopan ja Suomen taloudella meneekin nyt yllättäen paremmin kuin pitkään aikaan. Valitettavasti mistään ei ole kuulunut muuta kuin yleistä tyhjänpäiväistä hölinää maailmantalouden vedon yleisestä parantumisesta. 

Maailmantalous ei todellakaan ole ruvennut yllättäen vetämään paremmin, vaan sitä vetoa on ollut jo vuosikausia.  Veto on jopa hieman heikentynyt viime aikoina Kiinan talouskasvun hiukan nikotellessa.Selkeä vastaus muuttuneelle tilanteelle näkyykin yllä olevasta kuviosta.   Kuviossa on euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin. vuoden 2003 alusta lähtien.

Kuten kuviosta (peräisin Euroopan keskuspankista) näkyy, niin Suomen talouden syvän syösksyn aiheutti  euron voimakas vahvistuminen vuosien 2006-2007 aikana.  Euron n. 40 prosentin vahvistuminen suhteessa dollariin nosti Suomen vientihintoja EU:n ulkopuolelle sen 40 prosenttia, mikä aiheutti monien puunjalostustehtaiden lopettamisen Suomesta ja suisti monet ihmiset työttömyyteen. ja monet maan alueet vaikeuksiin.

Oli aivaqn naurettavaa, että jotkut väittivät sairaanhoitajien 5 prosentin palkankorotusten aiheuttaneen Suomen vaikeudet, sillä sen tason palkankorotukset teollisuudessakin olisivat nostaneet vientihintoja vain muutamia promilleja, joilla ei ole mitään vaikutusta vientimenestykseen.

Jos katsomme kurssikehitystä eteenpäin, niin voi havaita, että vuoden 2014 ja kevään 2015 aikana euro heikkeni sen n. 30-40 prosenttia. Tämän vuoksi maan talous alkoi elpyä heti vuoden 2015 keväällä. Siis devalvaatio tai devalvoituminen pelasti taas Suomen talouden, kuten aina ennenkin. Suomi on siis totaalisesti euron kurssivaihteluiden  armoilla. Näihin euron kurssivaihteluihin Suomi  tai Suomen taloustilanne ei vaikuta millään tavoin, vaan ne heittelevät Suomea syvästä työttömyydestä ja ihmiselämän tuhoutumisista joskus hiukan parempiin aikoihin.

 Viime aikoina euro on taas vahvistunut, vaikkakin vielä selvästi vähemmän kuin vuoden 2007 tienoilla. Tämä merkitsee pariakin asiaa:  Ensinnä jos vahvistuminen, jolle Suomi ei voi kertakaikkiaan mitään, jatkuu voimakkaana, niin tämä pieni talouden hupihetki loppuu lyhyeen. Toiseksi se merkitsee sitä, että Sipilän hallituksen lähes psykopaattisella vimmalla runnomalla kilpailukykysopimuksella  ei ole mitään merkitystä. Sen mahdollisesti vientihintoja alentava vaikutus on jo taivaan tuulissa, sillä euron vahvistuminen on ne mahdolliset muutamat promillet jo syönyt.

Tilannetta hankaloittaa vielä se, että tämän kurssiheittelyn lisäksi vaikuttaa vielä normaalikin suhdannekierto, jonka erillisvaikutuksia on jo aika vaikea tunnistaa. Suomella ei valitettavasti ole muuta tietä ulos tästä tuhoisasta umpikujasta kuin irtautuminen eurosta. Kaikki muu on vastuutonta. EU:sta ei tarvitse lähteä, mutta sitäkin pitää kyllä kehittää eri suuntaan kuin se yksi ranskalainen investointipankkiri, saksalainen kemisti tai suomalaiset sähköinsinööri ja laborantti ajattelevat.

Titanic
Seuraa 
Viestejä1046
Liittynyt10.5.2014

Euro ei ole lopullinen ratkaisu, vaan sitä pitää vielä kehittää, jotta saataisiin koko maapallon tarpeita palveleva rahajärjestelmä. 

Eräissä tulevaisuuden ennustuksissa väitetään, että lopulta maapallolla on vain kaksi eri valuuttaa nimittäin:
Juman raha ja Ihmisten raha......?

Tämä tarkoittaa ehkä, että lopulta on vain : USA:n dollari ja EU:n eurodollari. Ne olisivat ainoat valuutat, joita maailmassa käytetään. Konseptiin pääseminen vaatii hurjasti visiointia ja työtä tai sitten se käy ilmeiseksi omalla painollaan ennemmin tai myöhemmin.

Itse olen kyllä luomassa tuosta hieman poikkeavaa Kansalaispalkkaan liittyvää järjestelmää:

Olisi

Green money : vihreät setelit, joilla saisi vain perustuotteita kuten ruoka, vaatteet ja asuminen. Setelit painettaisiin lennossa setelipainokioskeissa ja niillä olisi yhden kuukauden voimassaoloaika.

Blue money: joka olisi takaisin maksettavaa lainaa ja sillä saisi opiskeluun, työhön ja ylellisyyskuluttamiseen tuotteita. Seteleillä muutaman kuukauden voimassaoloaika.

Red money: Jolla saisi mitä vain ja se olisi pysyvä ja kiertävä valuutta.

Multicolor money RGB: Joka olisi yrityskäyttöön ja hallintoon tarkoitettu valuutta ja setelien arvot voisivat olla jopa tuhansia euroja tai ehkä jopa miljoonia euroja.

Näiden neljän setelin lisäksi olisi vielä BITCOINEJA ja niin sanottuja DATACOINEJA. Datacoinin arvo olisi siinä, että voitaisiin pilveen lisätä tietoa, valokuvia, videoita yms. antamaan arvoa tuolle valuutalle.

Euroopan valuutasta ei mielestäni tule erota ja ottaa käyttöön takaisin markkaa, vaan Euroopan ja koko maapallon valuuttasysteemiä tulee kehittää edelleen niin, että se saavuttaisi UBI:n eli Maailmanlaajuisen kansalaispalkan kriteerit.

tli
Seuraa 
Viestejä1099
Liittynyt11.11.2005

Viime aikoina on joka tuutista ruvennut jatkuvasti tulvimaan niin paksua tekstiä, että asioita on aivan pakko eritellä enemmän järjellä ja empiirisellä tiedolla. Tämä mielestäni erityisen paksu soopa tulee lähinnä ministereiltä ja heidän tukijoiltaan heidän väittäessä, että talouden positiivinen käänne johtuisi Suomen hallituksen toimista, kuten  kilpailukykysopimuksesta.

Tuohan on täysin perusteeton oletus.  Talouden positiivinen käännehän tapahtui koko Euroopassa eikä vain Suomessa. Ei kait Suomen hallitus ole niin pahasti suuruuden hullu, että se kuvittelisi Suomen hallituksen toimien kääntäneen koko Euroopan talouden nousuun. Muissa Euroopan maissa ei ole toistaiseksi onnistuttu hyökkäämään työväestön ja erityisesti pienituloisten kimppuun  niin rajusti kuin Suomen poliittinen oikeisto on tehnyt kilpailujkykysopimuksella ynnä muilla toimenpiteillä.  Toki esim. Ranskan oikeistopresidentti oirehtii kyllä samaan suuntaan, vaikka hän ei vielä toistaiseksi ole onnistunut vastaavissa sortotoimissa.

Siis on täysin selvää, että Suomen kilpailukykysopimus ei ole nostanut Euroopan taloutta, vaan sen taustalla on kaikissa maissa vaikuttanut tekijä eli euron devalvoituminen vuoden 2014 ja kevään 2015 aikana. Itse en uskaltanut odottaa tällaista elpymistä, vaikka Euroopan keskuspankki  vihdoin viimein ymmärsi löysätä inflaation vastaista taistelua alentamalla korkotasoa. Asiaa edistänyt lisätekijä olikin Yhdysvaltain keskuspankin korkopolitiikan muutos. Se toi tarvittavan lisätekijän kehitykseen, kun Euroopan vientikin lukunnottamatta Saksaa  oli pudonnut heikolle tasolle, eikä siten sekään vahvistanut euroa.

Maan poliittinen tilanne on sikäli kummallinen, että oppositiokin näyttäisi ikäänkuin tunnustavan hallituksen ansioksi positiivisen kehityksen. Tämähän merkitsee, että he tukevat hallituiksen oikeistolaista politiikkaa, jolla aivan systemaattisesti hävitetään hyvinvointiyhteiskunta,  näivetetään valtion talous (Lintiläkin vei ensi töikseen valtiolta merkittävän tulolähteen), viedään työntekijöiltä kaikki oikeudet ja kaiken huipentumana Suomesta tehdään fasistinen pakkotyöleiri, jossa ihmiset pakotetaan palkattomaan pakkotyöhön erilaisilla verukkeilla.

Ihmettelen todella sitä, että edes suomalaisten itsesuojeluvaisto ei ole herännyt. Ihmisten olisi kyllä oman etunsa vuoksi hyvä ymmärtää, että tuollaiset Sauli Niinistöt, Juha Sipilät, Petteri Orpot ymv. tulisi yksinkertaisesti laittaa kilometritehtaalle, jonne heidän poliittiset ratkaisunsa ja toimensa ovat niin monet ihmiset  jo ajaneet.  Suomalaisillahan on kuitenkin äänioikeus, joten he ovat oikeastaan itse vastuussa siitä, millaisille poliitikoille valta päätyy.

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat