Sivut

Kommentit (183)

käyttäjä-3779
Seuraa 
Viestejä1782

Kyllä tuo muistaminen ja koko tietoisuus ovat vielä suureksi osaksi hahmottamatta. Arvelen, että vielä kun keksitään jokunen uusi tutkimuslaite ja -idea, saattaa tunnelin päässä jo näkyä valoa. Hyvä, että asiaa pidetään vireillä. Alla on linkkejä jo vuodelta 2011, joissa selostetaan, miten yhden proteiinin, PKR, poistaminen jostain kohtaa aivoja saa aikaan moninkertaisen muistikyvyn. Tästä oli palstalla 2015 lyhyt ketjukin. Joku aivojen mikrorakennetta erinomaisesti tunteva saattaisi tästä vetää jotain johtopäätöksiä.

https://www.google.fi/#q=PKR+protein+supermemory+sciencetoday

Tiedekokin blogissa alustetaan keskustelua aivoista, "Aivot valokeilassa.." Itsekin olen väsännyt sinne hahmotelmia tai mieleen tulleita ehdotuksia tietoisuuden tiimoilta. Tuntuu itsestään selvältä, että muistilla on välitön yhteys tietoisuuteen.

http://www.tiede.fi/blogit/tiedekokki/aivot_valokeilassa_sydanta_unohtam...

Yhdessä kommentissani mainitaan 2014 nobelistit (Moserin ex-aviopari) ja tehdään päätelmä heidän aivokoodeja koskevasta löydöksestään. Moserin ideoita pitemmälle tietoisuuden olemuksessa (tai siitä tehdyissä hypoteeseissa) näyttäisi päässeen japanilainen tutkija Tsutomu Nakada, joka puhuu mieli-ilmiöstäni Benardin konvektiosta eksplisiittisesti, kun taas Moserit puhuvat vain implisiittisesti. Mutta lieneekö tästä vedettävissä mitään johtopäätöstä muistin olemukseen? Benardin konvektio on hyvin herkkä reunaehtojen muutoksille. Ehkä reunaehtojen vähäinenkin säätö voisi saada aikaan suunnattoman määrän eri muistimoodeja.

Erilaisissa reunaehtotilanteissa Benardin konvektiokuviot voivat olla erittäin monimutkaisia, jopa kaoottisia. Tällaisia on tietenkin vaikea havaita aina karkeista tulituskuvioista. 

Benardin konvektiota on jo teoreettisesti sovellettu aivojen ydintoimintojen selittämiseen Tsutomu Nakadan kehittämässä aivojen vorteksimallissa (Vortex Model of the Brain - The Missing Link in Brain Science):

http://coe.bri.niigata-u.ac.jp/files/vtheory/IHBS_ch1_1.pdf

Tässä mallissa konvektiosolukon sijainti ei kuitenkaan ole lähinnä neuronien ja astrosyyttien sisässä, vaan eräänlaisessa hienoaineisessa, aivot täyttävässä substanssissa, "ristikko-kaasu-solukossa", jonka Benardin konvektiosolujen lisäksi moninaiset muut itseorganisaatiokuviot vaihtelevat reunaehtojen muuttuessa säädellen muun muassa psykologisia tilojamme.

Filosofi
Seuraa 
Viestejä200

:)

Kysymyksestäni edelleen.

On selvä että soluissa oleva tieto,,vaikka aivosoluissa,,niin yksittäinen solu sisältää jonkin määrän,,ja aivot käyttää useaa solua,,ehkä myös varmennuskopioitakin,,en tiedä sitä. Ja on selvää että synapsien kautta liikkuu tieto ja että aivoissa on ohjauskeskus,,eli keskusyksikkö joka ohjaa tätä tietoa ja sen taltioitumista. On myös selvää että eri kehon osatoimintojen ohjauskeskus on eri puolella aivoa. On myös selvää että tämä kaikki on minuutta,,elävän olion tajuntaa,,mieltä..

Ja että muistialue on jossakin kohtaa aivomassaa.

Toimiiko kehossa muitakin soluja muisti-tikkuna kuin aivosolut?,,luultavasti,,puhutaanhan lihasmuistista yms,,,

Mutta kysymykseni,,en kysynyt noita solujen välisiä toimintoja,,enkä kysynyt aivojen toiminnasta yleensä,, vaan kysyin selkeästi,,

Miten yksittäinen solu taltioi tiedon?

Miten sanalla tarkoitan tämän prosessin fyysistä toimintaa,,,pelkkä esim.sähköimpulssi on vain nimi tälle fyysiselle toiminnalle,,

- Onko taltioitumismekanismi rom- tai ram.piirin kaltainen,,jos niin onko aivosolussa piitä?

Mihin kohtaa yksittäistä solua tieto taltioituu?

- Jos on piitä onko se pii dna;ssa... solun pintakerroksessa,,solun tumassa,, tms,

Jos ei ole elektroniikan muistin kaltainen prosessi,,niin millainen,,?

Jos kuvitellaan että se on vain taajuutta,,eli sähkömagneettista värähtelyä,,,niin,,

Mihin kohtaa se värähtelytaajuus taltioituu?

Ja mikä siellä silloin värähtelee pysyvästi?

Ja miten radiotaajuinen värähtely tai magneettikenttä tähän voi vaikuttaa?,,sehän lisääntyy koko ajan ihmiskunnan toimesta,,

Jussipussille,,:)

Kun tiedämme yksittäisen solun mekanismin,,niin voimme päätellä miten soluun vaikuttaa erilaiset aineet, ravinteet, yms,, sekä myös ainevärähtely=radiotaajuudet. 

Samalla voi syntyä myös näkökyky sokealle=tekosilmä jos selviää miten aivosolu taltioi kuvaa,,siis sitä mitä näemme. Tai kuulo kuurolle.

Solun sisäisen mekanismin selvittäminen parantaa paljon erilaisten syöpien yms. sairauksien selvittelyä.

Miten siis yksittäiseen soluun taltioituu sinne tullut

- kuva, kosketus, hajutieto, makutieto, kuulotieto, jne?

Ja mihin kohtaan solua?

---

Pystyäkseen tätä tutkimaan ja pohtimaan syvästi pitää omata yksinkertaiset perusteoriat ainakin

- fysiikasta

- kemiasta

- sähköteoriasta

- atomiteoriasta = koska ei ole vielä parempaa aineteoriaa

- aisteista ja sitä kautta kulkevasta ms.tiedosta tai informaatiosta

-  jne,,

ja kyky ymmärtää aineen olemusta

ja että elämä on tässä aineessa,,siis siinä solussa tai solujoukossa,,:),,

eli miten elämään vaikuttaa solun toiminta,,mieleen siis,, vähän kuin alkoholiaine,,sen vaikutus aivosoluun on käytöstasolla=mielen tasolla tiedossa,,mutta ei solun sisärakenteen tasolla,,

Mitä tapahtuu jos tietokoneen keskusyksikölle antaa alkoholiainetta,,?,,:)

---

Ehkä näin tai sitten ei. :)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
käyttäjä-3779
Seuraa 
Viestejä1782

Japetus kirjoitti:
MooM kirjoitti:
Aloituksessa puhuttiin muistoista yms. Ainakin minä puhuin sen tyyppisestä sisällöstä tietona, kun totesin, että yksittäinen solu ei säilö sellaista tietoa.

 

Väittäisin yhä että sellaista tietoa kyllä; muisto vain ei kokonaisuudessaan sijaitse missään yhdessä solussa. On tosin olemassa yksittäisiä hermosoluja, jotka reagoivat spesifisti korkean tason ärsykkeisiin, kuten juuri tietyn - tai vähintään hyvin harvan - henkilön kasvokuviin. Asia tietysti menee monimutkaiseksi, kun huomioidaan, että kyseiset solut ovat vain laajemman verkon output-neuroneja. Jos piilokerrokset vedettäisiin välistä pois, eivät nämä neuronit välttämättä tietäisi enää paljon mitään. Useissa kokeissa on kyetty aiheuttamaan koehenkilöille haluja ym. monimutkaisia tuntemuksia stimuloimalla relevantteja alueita sähköllä, mikä implikoi, että aiempi prosessointi ei ole ehdoton edellytys korkean tason mielikuville tai kokemuksille. Nämä kokeet eivät tietääkseni kuitenkaan ole yltäneet yksittäisen neuronin tasolle. Sen verran spekulaatiovaraa siihen vielä täytyy jättää.

Barabasin verkkoteoria voisi ehkä jossain määrin  selittää mahdollisesti yksittäisiltäkin neuroneilta löydetyn kyvyn tuottaa relevanttien alueiden stimuloinnilla tuntemuksia. Kyseiset neuronit olisivat hermoverkon vaikutusvoimaisimpia solmuja

http://www.barabasilab.com/PhysDays2011March-Helsinki-News.pdf

 Barabási luennoi verkkotieteen tilasta viime viikolla Fysiikan päivillä Helsingissä.

”Sovellan nyt verkkotietoa tautientutkintaan”, hän kertoo. Samalla hän avaa päätteensä ja näyttää

vyyhtisen tautikartan.Sen kiemuroista voi löytyä verkostolakien avulla avaingeenejä. Ne

ohjaavat muita geenejä ja ovat soluverkon tärkeitä solmuja, joissa..

Kasvien tietoisuudenkaltaisuuden tultua viime vuosina todistetusti näytetyksi on ruvennut vaivaamaan kasvien näiden mekanismien ongelma. Seuraava Tiedekokin blogiin kirjoittamani kommentti ei varmaan ratkaise kysymystä, mutta joskus tuntu, että niin kasvien kuin eläintenkin tietoisuuden ja mielensisältöjen ratkaisun avaimia ovat informaatio, verkostot ja näiden mukaisesti toimivat biofotonit.

Saarniyhteisö on mahtanut järkyttyä, kun yksi yhteisön jäsen on lähettänyt kasvien internetillä (sienirihmastolla)viestin, että nyt häneen on tullut pelätty saarnensurma. Kaikki ovat parhaan kykynsä mukaan varustautuneet kemiallisesti ja mahdollisesti muillakin tavoilla vastustaakseen uhkan leviämistä ja mahdollisesti myös suojellakseen jälkeläisiään.

Kasvien älyllisiä kykyjä on tutkimuksen tarkentuessa löytynyt yhä lisää. Puu pystyy tunnistamaan ja valitsemaan erilaisen hoitotavan esimerkiksi jos sitä on vaurioittanut teräase tai puraissut poro. Ja varmaan myös, jos kyseessä on kasvitauti.  Englanniksi löytyy kasvien tietoisuudesta paljon aineistoa esim. hauilla "trees speaking" ja "plant cognition". Seuraavassa antoisa filosofissävyinen näkemys kasvien tietoisuudesta:

http://www.netn.fi/artikkeli/kasvit-kaikki-heidan-viisautensa

Miten kasvit voivat ilmentää tietoisuudenkaltaisuutta, vaikka niillä ei ole aivoja? Ratkaisun löytämiseksi voidaan lähteä siitä, että myöskään ihmisen tai eläimen tietoisuus ei asu sen hermotoiminnassa, niin kuin on totuttu ajattelemaan. Mikä sitten voisi olla sekä ihmisen että puun tietoisuuden keskus?

Yksisoluisten eliöiden kuten bakteerien sadat kognitiiviset kyvyt perustuvat niiden genomiin ja sen aktiiviseen ympäristöön. Sama voi aivan hyvin päteä myös monisoluisille. Esimerkiksi hermoaktiivisuuden moniin tehtäviin kuuluu pitää yllä tai pikemminkin tukea aivosolujen genomien kognitiivista yhteyttä. "Tietoisuuden elementti" on aina jokin genomikollektiivin tila. Näin on myös kasvilla, jonka hermotoimintaa voi vastata kemiallisen viestinnän ohella erityisiä johtavuuskanavia (joiden nimeä en nyt muista, mutta joita on löytynyt kasveista) myöten kulkeva biofotonien virta solusta soluun.

 Yli kymmenen vuotta sitten Tieteen Kuvalehdessä esiteltiin norjalaisten tutkijoiden hypoteesi, että hermotoiminta olisikin fotonien tai fononien (en muista, kumman) virtausta. Jotain tällaista voisi kasvissa tapahtuakin.

Kasvi voi myös tietää esimerkiksi kuolevansa ja mitä sen on tehtävä silloin.. Asuntoni pihassa kasvoi kerran herkullisia luumuja tuottava luumupuu. Sitten tuli kylmä talvi 1987-88, minkä jälkeen luumupuu tuotti suunnattoman määrän valkeita kukkia ollen kuin valkeaan puettu morsian, minkä jälkeen se välittömästi kuivettui. 

mdmx
Seuraa 
Viestejä6167

käyttäjä-3779 kirjoitti:
Kyllä tuo muistaminen ja koko tietoisuus ovat vielä suureksi osaksi hahmottamatta. Arvelen, että vielä kun keksitään jokunen uusi tutkimuslaite ja -idea, saattaa tunnelin päässä jo näkyä valoa. Hyvä, että asiaa pidetään vireillä. Alla on linkkejä jo vuodelta 2011, joissa selostetaan, miten yhden proteiinin, PKR, poistaminen jostain kohtaa aivoja saa aikaan moninkertaisen muistikyvyn. Tästä oli palstalla 2015 lyhyt ketjukin. Joku aivojen mikrorakennetta erinomaisesti tunteva saattaisi tästä vetää jotain johtopäätöksiä.

https://www.google.fi/#q=PKR+protein+supermemory+sciencetoday

Tiedekokin blogissa alustetaan keskustelua aivoista, "Aivot valokeilassa.." Itsekin olen väsännyt sinne hahmotelmia tai mieleen tulleita ehdotuksia tietoisuuden tiimoilta. Tuntuu itsestään selvältä, että muistilla on välitön yhteys tietoisuuteen.

Lienee mahdotonta päästä niin syvälle ja niin tarkasti kiinni aivoihin, niin että aivot vielä toimivat.

Muisti on tietoisuuden sisältöä. Yhteys on oltava täysin välitön. Samaa rasvahyytelöä kaikki, sekä se, missä tietoisuus syntyy, että se, missä sen sisältö on talletettu.

Ei kai voi olla tietoisuutta ilman muistia, eikä muistia ilman tietoisuutta.

Jos nyt ajatellaan että muisti on synapsien painotuksia, ja se mikä prosessoi on neuronin ytimessä, eli nukleoni.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Neuroni

Silloin aivot toimivat vähän kuten moniydin prosessori. Synapsista tulee joku pieni murunen tietoa, nukleoni sitten prosessoi tämän, ja välittää eteenpäin seuraavalle neuronille. Ja taas sama homma.

Se "algoritmi" eli muisti, on se mikä luo tietoisuuden, ja se mikä toimii tietoisuuden sisältönä.

mdmx
Seuraa 
Viestejä6167

Minäkuva ja tietoisuus, vähän sama asia? Se mitä on nähnyt "peilistä" alle 2vuotiaana kun vanhemmat on katsoneet sua, se mitä näki oikeasta pelistä kun meni päiväkotiin, se mitä muut lapset peilasivat takaisin sinulle, sitten kouluun, toinen aste, töihin, harrastukset, ....

Se on minäkuva, se on muistia.

Tietoisuutta ja muistia on paha mennä erottamaan, tai paha mennä erottelemaan missä mikäkin tapahtuu.

Vierailija

jussipussi kirjoitti:
jepajee kirjoitti:
jussipussi kirjoitti:
jepajee kirjoitti:
Ettei nyt vaan taas olisi se ego joka siellä takaraivossa kutittelee, vai miten se meni?
Kyllä se aina mukana on. Aivoni laski tuollaisen todennököisyyden motiiville. Kysyin kirjoittajalta onko näin. Kirjoitin "aivoni laski" kun sitä erityisesti diggaat.

Minkäs sinä narsismillesi mahtaisit.

Kyllä minä mittausten mukaan olen pystynyt. Oikohon tulos 4 pistettä maallikon "narsimitestissä" väestön keskikarvo on jossain 8 kantturoissa. Tämähän käytiin jo kertaalleen läpi narsismiketjussa kuten muistat. Sinulla on muistaakseni omien kirjoitustesi mukaan alustava narsistinen persoonallisuushäiriö papereissa joten tässä suhteessa emme ole samalla viivalla.

No sitä ei havaittu ihan avopolin testeissä, mutta sinä taas heittelit lukuja ihan hatusta, kun kompensoit tulostasi, joka on aika narsistista jo sinänsä, varsinkin kun nyt tällä kertaa et tuonut esiin sitä. 

Mutta tämäkin käytiin silloin läpi, vaan petollisuus on osa narsistista persoonallisuushäiriötä.

Vierailija

Paitsi että kieltäydyin testistä perustuen siihen että narsistiseen persoonallisuushäiriöön ei ole toimivaa hoitoa ja tiesin miten vastauksiin kuuluisi vastata, joten jätin hänen harteilleen arvioida asiaa.

Sinä sen sijaan epäilit valehdelleesi itsellesi ja sen tähden lisäsit muutaman pojon, jääden siitä huolimatta alle keskiarvon, vaikka juuri myönsit olevasi kykenemätön arvioimaan itseäsi. Lisäksi olet nyt varmaan kymmenettä kertaa vedonnut siihen tarinaan kun täytin masennustestiä ja tokan kysymyksen kohdalla sanoin että minun on ihan turha täyttää tätä lomaketta, kun tiedän jo vastauksen, johon itseäni nuorempi lääkäri (hain lääkärintodistusta armeijaa varten) sanoi nyrpeästi että täytät nyt vaan sen, joten vedin viivat samoihin lokeroihin lukematta kysymyksiä ja sainkin diagnoosiksi narsistisen persoonallisuushäiriön, josta ei minulle mainittu sanallakaan.

Sama äpärä oli sitä ennen pakottanut minut kiikuttamaan armeijasta saamani kirjeen vastaanotolle ja vasta sen jälkeen jouduin varaamaan ajan tarkastusta varten, joten mitenkään lämpimästi en lekuria tervehtinyt, se on kyllä totta.

Hänellä ei vaan ollut pätevyyttä eikä oikeutta tehdä mitä hän teki, mutta tämähän on nyt käyty jo niin monta kertaa, että saat narsistista tyydytystä saadessasi minut puolustautumaan yhä uudestaan samaa syytöstä vastaan, samalla kun itse jätät ohittamatta kysymykset vaikka ensiksi sanot että vastaat jos minä vastaat. Toistaiseksi et ole kertaakaan niin tehnyt, narsisti.

Vierailija

Ja mitä tulee kykyjen arvioimiseen, niin minä käytän pohjana mensan testin täyttä tulosta, kun sinä taas jotain Jungin persoonallisuustestiä, jonka mukaan olet tutkiskelijatyyppi tjsp. Mutta Mensan testistä saisitkin ehkä joku 110-115 pistettä, joten mitä muutakaan sinulta voisi odottaakaan kuin testejä jotka kertovat sen mitä haluat kuulla.

Itsehän en sitä persoonallisuustestiä ota kauhean vakavasti, sillä persoonallisuuteni ei ole niin kiveen hakattu, kuten en usko kenenkään vapaa-ajattelijankaan persoonillisuuden olevan.

MooM
Seuraa 
Viestejä8324

Domestiphobia kirjoitti:
Ja mitä nyt siihen avopoliin tulee, niin tuskinpa nyt sentään narsistille ehdotettaisiin tukiryhmää vedettäväksi.

Narsisti pystyy usein vedättämään ammattilaisia ihan 6 - 0, miksei sitten tukiryhmää perustaviakin. Ainakin sellaisia ammattilaisia, jotka eivät tunne koko historiaa.

Tämä siis yleisesti, ei jepan tapaukseen liittyen. Ihan mutuna: en usko kummankaan teistä olevan kliiniseltä kannalta narsisti, vaikka narsistiset piirteet välillä ovatkin aika selvästi näkyvissä keskustelutyylissä. Mutta eihän palstakäyttäytyminen muutenkaan ole 1:1 kuvaus persoonasta.

"MooM": Luultavasti entinen "Mummo", vahvimpien arvelujen mukaan entinen päätoimittaja, jota kolleega hesarista kuvasi "Kovan luokan feministi ja käheä äänikin". https://www.tiede.fi/keskustelu/4000675/ketju/hyvastit_ja_arvioita_nimim...

Vierailija

MooM kirjoitti:
Domestiphobia kirjoitti:
Ja mitä nyt siihen avopoliin tulee, niin tuskinpa nyt sentään narsistille ehdotettaisiin tukiryhmää vedettäväksi.

Narsisti pystyy usein vedättämään ammattilaisia ihan 6 - 0, miksei sitten tukiryhmää perustaviakin. Ainakin sellaisia ammattilaisia, jotka eivät tunne koko historiaa.

Tämä siis yleisesti, ei jepan tapaukseen liittyen. Ihan mutuna: en usko kummankaan teistä olevan kliiniseltä kannalta narsisti, vaikka narsistiset piirteet välillä ovatkin aika selvästi näkyvissä keskustelutyylissä. Mutta eihän palstakäyttäytyminen muutenkaan ole 1:1 kuvaus persoonasta.

No jos se sua yhtään lohduttaa, niin kieltäydyin kunniasta.

Ja mitä nyt jussipussiin tulee, niin hän ei luota kykyynsä puhua totta, mutta luottaa kykyynsä saada itsensä valheesta kiinni, johon hän ei taas usko muiden pystyvän.

Vierailija

Ja kun kysyin missä kohtaa hän arveli valehdellessaan testissä, sanoi hän, että vastaa jos vastaan hänen kysymykseensä, johon vastasin, mutta hän jätti silläkin kerralla vastaamatta.

jussipussi voisi vaikka nyt tällä kertaa vastata siihen kysymykseen. Edes siihen.

jussipussi
Seuraa 
Viestejä47417

Domestiphobia kirjoitti:
jussipussi kirjoitti:
jepajee kirjoitti:
jussipussi kirjoitti:
jepajee kirjoitti:
Ettei nyt vaan taas olisi se ego joka siellä takaraivossa kutittelee, vai miten se meni?
Kyllä se aina mukana on. Aivoni laski tuollaisen todennököisyyden motiiville. Kysyin kirjoittajalta onko näin. Kirjoitin "aivoni laski" kun sitä erityisesti diggaat.

Minkäs sinä narsismillesi mahtaisit.

Kyllä minä mittausten mukaan olen pystynyt. Oikohon tulos 4 pistettä maallikon "narsimitestissä" väestön keskikarvo on jossain 8 kantturoissa. Tämähän käytiin jo kertaalleen läpi narsismiketjussa kuten muistat. Sinulla on muistaakseni omien kirjoitustesi mukaan alustava narsistinen persoonallisuushäiriö papereissa joten tässä suhteessa emme ole samalla viivalla.

No sitä ei havaittu ihan avopolin testeissä, mutta sinä taas heittelit lukuja ihan hatusta, kun kompensoit tulostasi, joka on aika narsistista jo sinänsä, varsinkin kun nyt tällä kertaa et tuonut esiin sitä. 

Mutta tämäkin käytiin silloin läpi, vaan petollisuus on osa narsistista persoonallisuushäiriötä.

Petollisuutta on huono tällaiseen sisällyttää jos kaikki kirjoitettu on näkyvissä ja verifioitavissa.

En ole heitellyt testin tulosta hatusta, kompensoinnissa tuplasin tuloksen, ylöspäin.  En kompensoinut nyt koska aiemmin ketjussa kritisoitiin sitä että kompensoin silloin lukua ylöspäin (tulos ja kompensoitu luku näkyvissä) olettaen että me yleensä aliarvioimme narsistisuuttamme tällaisissa testeissä. Nyt tuli sitten kritiikkiä samoilta aiemmin kiritisoivilta siitä että en tässä kompensoinut.

jussipussi
Seuraa 
Viestejä47417

Domestiphobia kirjoitti:
Ja kun kysyin missä kohtaa hän arveli valehdellessaan testissä, sanoi hän, että vastaa jos vastaan hänen kysymykseensä, johon vastasin, mutta hän jätti silläkin kerralla vastaamatta.

jussipussi voisi vaikka nyt tällä kertaa vastata siihen kysymykseen. Edes siihen.

Vastasin jo, oletan että aliarvioimme ko itsetehdyissä testeissä narsistisuuttamme se mihin  yksittäsiin kysymyksiin so bias mahdollisesti kohdistuu on vaikea vastata.

Onko sinun mahdoton hyväksyä sitä että sinulla olisi/on testien indikoimana narsistinen persoonallisuushäiriö? Se sinun tuloshan ei muutu miksikään siitä mikä minun tulos jossa testissä on?

Miksi et kirjoita Jepajee nimimerkillä?

Tokkura
Seuraa 
Viestejä5506

Filosofi kirjoitti:
jepajee kirjoitti:
Yksittäinen solu ei tee yksinään oikeastaan mitään hyödyllistä. Se on vain osa koneistoa joka sitten reguloi omaa toimintaansa, joka taas on osa isompaa koneistoa joka sekin reguloi omaa toimintaansa.

Muuten kysymys on liian monimutkainen sinun taitotasollesi ja suosittelen opiskelemaan internetistä asiaa. Voit aloittaa vaikka tosta:

http://duodecimlehti.fi/web/guest/arkisto?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&viewType=viewArticle&tunnus=duo70407&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku_p_auth=

:)

Kysymys,,tarkoitit kai vastausta,,:)

Ymmärrän hyvin että tarvitaan monta solua kokonaiskuvaan,,mutta nyt kysyin yhden solun toiminnasta,,

Kysymyshän on ,,

Miten taltioituu fyysisesti ja mihin kohtaan solua,, esimerkiksi aivosolua?


Ei se tieto ole siellä tietona olemassa missään silloin kuin sitä ei käytetä. Se ei ole KOODATTUNA missään. Se nousee systeemissä uudelleen esiin kun sille annetaan juuri tietyt ärsykkeet.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat