Seuraa 
Viestejä465

Ihmisillä sosioekonomiseen asemaan katsomatta on haluna vaikuttaa muihin ihmisiin. Kun nämä ihmiset toimivat yhteistuumin yhteen nimettyyn ihmiseen vaikuttaessaan, he päätyvät määrittämään säännönmukaisuuksia, jotka voidaan esittää jonkinlaisen notaation avulla. Ilman yhteistä visuaalista kieltä toiminnan koordinoiminen olisi hankalaa kuten myös ideoiminen ja asiaan liittyvän keskustelun käyminen.

Yksinkertaisimillaan vaikuttaminen on sitä, että saadaan joku ihminen ajattelemaan jotain tiettyä asiaa mainitsemalla siitä suoraan, mutta tavoite muuttuu haastavammaksi, jos halutaan välttää sen todistettavuutta, kuka tai mikä vaikutti tahallaan. Kuva 1 esittää osan tietynlaisesta vaikuttamistekniikasta, joka tosin vaatii paljon pohjustusta ennen kuin sitä voidaan käyttää tiettyihin sääntöjoukkoihin perustuen. Ja koska se jää helposti huomioimatta, mainittakoon erikseen, että seuraavassa kerrottu esittää eräänlaisen takaisinmallinnuksen siitä, mitä joku muu taho käyttää ja samalla koettelee sen toimivuutta, eikä se siis ole yleinen täsmäohje, joka pätee kaikkiin ihmisiin.

Kuva 1 sisältää yhden osan altistumajoukosta (noodi L1), joka voi esittää mitä tahansa aistittavissa (tai ajateltavissa) olevaa. Tuon jonkin havainnoiminen aiheuttaa siitä juontuvien piirteiden (sen attribuuttien) "heräilyä" (voi päätyä tietoiseen mieleen, mutta voi myös jäädä alitajuntaan ikään kuin esiaktivoiduksi), mikä on esitetty kuvassa noodista L1 eteenpäin haarautumisina. Noodit A1, B1 ja C1 ovat vahvoja assosiaatioita, joilla on korkea todennäköisyys tulla ajatelluksi, kun asiaa L1 tulee ajatelleeksi. Tietenkin etenemisreittejä voisi olla muitakin, mutta selityksen yksinkertaistamisen vuoksi vain kolme sellaista on piirrettynä.

Jotta joku tulisi ajatelleeksi jotain tiettyä ilman, että sitä suoraan esim. mainitaan ääneen, se täytyy triggeroida esiin "joukolla ajatuksia", joita tässä teoriassa olisivat esim. Q1, C1 ja piirtämätön F1 eli ne ovat eri ajatuksia kuin initialisoiva altistumajoukko. Tätä voi ajatella niin, että kun tarpeeksi signaalivirtaa ohjautuu tiettyyn noodiin, se laukaisee eteenpäin joukon muita signaaleita. Toisinaan joihinkin ajateltavissa oleviin asioihin (noodeihin) pitää kohdistua useampi kuin yksi "osuma", mikä voi monimutkaisemmassa ajatusverkostossa tapahtua varsin vähienkin altistumien kautta, mutta monesti niitä tarvitaan useampia.

Voidaan sanoa, että kaikki mielteet (käsitteet, symbolit, mielikuvat ym.) aiheuttavat ajateltaessa uusien ajatusten "heräilyä" sellaisten todennäköisyyksien perusteella, jotka joku "mielen ulkopuolinen taho" pystyy ennalta arvioimaan - varsinkin jos tämä taho on itse ollut aiheuttamassa näitä assosiaatioita - mikä taasen mahdollistaa toiminnan pelillistämisen. Pohjustusvaihe perustuu mm. tapahtumien ajoittamiseen muistiinjäävästi varioduin toistoin, tiettyjen asioiden ollessa tuolloin mielessä ns. pinnalla.

Kommentit (1)

smarko
Seuraa 
Viestejä465

Edellä kerrottua voi ajatella introavana pidemmälle tekstille, joka löytyy Medium-profiilini kirjoituksesta.

Lisätietoa kuvasta 1:

* Noodista L1 lähtevien kolmen nuolen yhteydessä on yksittäisen laukeaman vaikuttavuuden riittävyyttä kuvaavat todennäköisyysarvot (max 1.0), joita seuraa näitä lukuja himppuisen pienempi luku, joka ei ole kovin merkityksellinen, mutta on tarkoittavinaan signaalien hiipumisen vaikutusta.
* Kuten noodista L1 erkaantuvien signaalien kohdalla, pätee sama myös esim. A1:een ja Q1:een, mutta jälkimmäiseen ei vain ole piirretty eteneviä nuolia.

Henkilöillä, joilla on väliaikaista tai pysyvää vaikeutta pitää yllä vireää ajatuksenkulkua, voi olla ongelmana se, että heidän täytyy nähdä ylimääräistä vaivaa sysiäkseen pois helpoimmin mieleen juolahtavia ajatuksia tuottamalla niiden kanssa kilpailevia ajatuksia, koska he eivät kenties jaksa ajatella mitään erityisempää muuta. Tätä pahentaa se, jos assosiaatioyhteyksien pysyvyyttä ja siinä samalla ajattelun tuottamia tunnereaktioita pidetään keinotekoisesti yllä. Muutoinhan aivojen synaptinen plastisuus saisi aikaan sen, että ylimääräiseksi koettu ajattelu hälvenisi itsestään. Täten esim. neuroottisuus, joka ilmenisi esim. jonkin suunnan valitsemisen välttämisenä, koska siellä todennäköisesti tapahtuisi jotain, joka nostattaisi tiettyjä ajatuksia esille, ei olisi puhtaasti kohdeyksilöstä itsestään riippuvaista, eikä vaatisi lääkehoitoa, vaan pikemminkin ulkoisten vaikuttimien poistamista. zap - sinne menivät.

Lisäongelmaa muodostuisi kuitenkin siitä, jos kohdeyksilöä pyritään tarkoituksellisesti pitämään sen verran stressaantuneena ja hänen mieltään ajatteluntäyteisenä ym., että hänen eksekutiiviset toimintansa (muistaminen, päättely, emootiot ym.) eivät ajoittain toimi lähellekään optimaalisesti. Esim. itselle tapahtuu tahallisen netin jumittamisen aikoihin sitä, että järkevään omaan toimintaan riittää vajaasti mentaalista kyvykkyyttä, mikä ilmenee esim. siten, että yrittäessäni hetki ärsyttävän tapahtuman jälkeen laittaa chia-siemeniä rasiaansa veden kera geeliytymään, päädyn laittamaan chia-siemenet rasiaan ja rasian jääkaappiin, mutta tulin täysin skipanneeksi veden laittamisen mukaan. Tovia myöhemmin elimistö ehtii jo regulointiin mukaan, jolloin voisin kyetä jatkamaan esim. tällaista koodaamista, joka vaatii varsin erilaista ajattelua, mitä normaalisti harrastan:

http://sovelluksien.hoito.org/symbetjatekoneuronit/symbet.html

Tuo linkki vie JavaScript-pohjaiseen esitykseen, josta oli tarkoituksena kehittää interaktiivinen ja animoitu versio siitä, mitä yllä on kerrottu, mutta siinä ei ole automaattista noodien asettelijaa, joten kovin useiden noodien käyttö on siinä hiukan rajoittunutta. Siinä tosin olisi monia muita säätöjä, joista edellä ei puhuta mitään kuten jäähtymisaika - eihän jokin ajatus voisi jatkuvasti laukeilla ja tuottaa loputtomasti samaa vaikutusta. Jos haluat näprätä, koodista (myös JSFiddlessä: http://jsfiddle.net/persilj/5d5BR) löytyy seuraavat default-säädöt noodeille. Noodien liikuttelu toimii vain hiirellä (ei tukea kosketuseleille).

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat