Seuraa 
Viestejä13176

http://www.verkkouutiset.fi/juttu.php?id=90497

Suomessa ja sen lähistöllä on useita ulkomaisten tiedusteluelinten kiinnostuksen kohteita. Tietoa noukitaan laillisesti ja vähemmän laillisesti Itämeren kasvavasta liikenteestä, korkeasta teknologiasta, Suomen EU-puheenjohtajuudesta sekä maamme mahdollisesta NATO-jäsenyydestä.

Suojelupoliisin (Supo) viime vuotta koskevan toimintakertomuksen mukaan ulkomaiden tiedustelu jatkui Suomessa samaan tapaan kuin edellisenä vuonna. Myös kohteet olivat samoja. Vakiintuneita kiinnostuksen kohteita olivat Euroopan unioniin liittyvät kysymykset, Suomen turvallisuuspolitiikka, ulkoiset taloussuhteet, energia- ja ympäristöpolitiikka sekä suomalaisen ja ulkomaisen korkeateknologian innovaatiot.

Tiedustelu haki ennakkotietoja kehityksen suunnista, politiikan linjauksista, talouden kehityksestä ja valmisteilla olevista päätöksistä. Päämielenkiinto kohdistui tietoihin, jotka valtio, yritykset ja tutkimuslaitokset haluavat salata. Supon mukaan näiden tietojen hankkimiseksi pyrittiin luomaan henkilösuhteita, joiden avulla voitaisiin suorittaa värväyksiä.

Diplomaatit peiteviroissa

Tiedustelu-upseerit käyttävät toiminnassaan edelleen useimmiten diplomaatin peitevirkoja. Tiedonhankinnan rinnalla tiedustelussa haetaan myös mahdollisuuksia vaikuttaa kohdemaan päätöksentekoon tai yleiseen mielipiteeseen. Tämä suuntaus on Supon mukaan Suomessa vähitellen vahvistunut, kun kylmän sodan jälkeinen poliittinen kilpailu on jälleen voimistunut.

Suomen geopoliittinen asema NATO:n ja Venäjän välissä on poliittisesti merkittävä, joten mahdollista NATO-jäsenyyttä koskevat ennakkotiedot ovat tiedustelun erityisen kiinnostuksen kohteena.

Koko Suomen kymmenvuotisen EU-jäsenyyden aikana unionin toiminnasta, suunnitelmista ja kehitysnäkymistä on Supon mukaan hankittu järjestelmällisesti tietoja myös luvattomin keinoin. Kylmän sodan aikaan verrattuna Euroopan poliittis-taloudellinen tilanne on mutkikkaampi, minkä johdosta raja poliittisen ja taloudellisen tiedustelun sekä siviili- ja sotilassektorin välillä on hämärtynyt.

Parin viime vuoden ajan sekä siviili- että sotilastiedustelun erityistä kiinnostusta ovat herättäneet EU:n strategia Venäjän ja entisen Neuvostoliiton alueen suhteen, unionin kriisinhallintakapasiteetti sekä yhteistyö NATO:n kanssa. Suomessa ajankohtaisia tiedustelukohteita olivat suhteet Venäjään, korkean tason valtiovierailut, rauhanturvalain käsittely eduskunnassa, terrorismintorjuntavalmius, presidentinvaalit sekä EU-puheenjohtajuus.

Korkeateknologian sektorilla tiedustelun kärki kohdistuu tiedon käsittelyyn ja viestintään, biotieteisiin ja lääketieteeseen, energian tuotantoon sekä uusiin materiaaleihin. Useille aloille sopiva teknologia herättää erityistä kiinnostusta.

Jo Supon viime syksyä hallitsi valmistautuminen EU-puheenjohtajuuteen. Se tuo suojelupoliisille selvästi enemmän tehtäviä kuin edellinen puheenjohtajuuskausi vuonna 1999.

Lisäksi Suojelupoliisi saa vetovastuun Euroopan turvallisuuspalvelujen terrorismin vastaisessa työryhmässä (CTG, Counter Terrorism Group), joka perustettiin vuoden 2001 tapahtumien jälkeen. CTG:n toiminnan painopiste on operatiivisissa asioissa ja EU:n sisäisessä uhkatilanteessa.

Myös Itämeri kiinnostaa

Suojelupoliisin päällikön Seppo Nevalan mukaan yhteiskunnan turvallisuuden tila on Suomessa edelleen hyvä ja vakaa.

- Vaikka kansainvälistä näyttämöä hallitseva terrorismin uhka vaatii jatkuvasti suurta valppautta ja riittävää varautumista meilläkin, niin sekään ei ole päässyt nousemaan kaiken muun yli nousevaksi vaaraksi, hän toteaa.

Irakin ja Palestiinan tilanteet ruokkivat Nevalan mukaan edelleen radikaalia islamismia. Länsimaiden ja islamilaisten maiden suhteiden herkkyyttä laajemminkin osoittavan, tanskalaisista pilakuvista alkaneen kuohunnan vaikutukset voivat Nevalan mielestä ulottua pitkänkin ajan päähän.

Nevala katsoo myös Itämeren alueen asetelmien jossain määrin muuttuneen toisaalta Euroopan unionin ja NATO:n laajenemisen myötä ja toisaalta sen vuoksi, että Suomenlahden logistinen ja taloudellinen merkitys Venäjälle on entisestäänkin korostunut. Jo nyt 40 prosenttia Venäjän ja Euroopan unionin välisestä ulkomaankaupasta kulkee Itämeren poikki, ja energiakuljetusten osuus kasvaa edelleen, kun saksalaisten ja venäläisten osapuolten syyskuussa sopimaa maakaasuputkea ryhdytään rakentamaan.

- On selvää, että nämä muutokset vaikuttavat myös tiedusteluaktiviteettiin alueella, Nevala huomauttaa.

Tiedustelua tietoverkoissa

EU:n ja Venäjän välillä on esillä useita laajoja kysymyksiä, joilla voi olla vaikutusta maamme turvallisuustilanteeseen. Neuvotteluja on käyty muun muassa liikkuvuuden helpottamisesta ja viisumivapaudesta. Nevalan mielestä tavoitteet ovat periaatteessa kannatettavia ja myönteisiä, mutta niihin sisältyy myös uhkatekijöitä.

- Toinen merkittävä kysymys, jolla saattaa olla vaikutuksia Suomessa, on Venäjän rajavalvonnan painopisteen siirtyminen sen eteläisille rajoille, hän arvioi.

Globalisaatiolla on tiedustelualan kannalta sellainen seuraus, että tietoverkoissa suoritettavan tiedustelun ja hyökkäysten merkitys on kasvanut. Tämän alueen haavoittuvuuteen ja erilaisiin konkreettisiin ongelmiin on viime vuosina jouduttu suojelupoliisissakin kiinnittämään paljon huomiota.

- Nämä ongelmat ovat suuri haaste viranomaisille, joiden voimavarat ja asiantuntemus ovat rajallisia. Tarvitaan myös yksityistä ja erityisesti yritysten vastuullista asennetta, Nevala sanoo.

  • ylös 0
  • alas 0

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat