Sivut

Kommentit (12259)

Eusa
Seuraa 
Viestejä15933
Liittynyt16.2.2011

Nature kirjoitti:
Eusa kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
käyttäjä-7929 kirjoitti:
Otetaan asia vielä toisin päin. Lentävän koneen nopeus on kentällä olevan havaitsijan mukaan v > 0.Kenttähavaitsija toteaa lentävästä koneesta lähetetyn valon nopeudeksi - u. Lentävän koneen leporaamissa valon nopeus on tietysti - c. EST:n mukaan

- u = (v - c)/(1 - (vc)/c^2) = (v-c)/(1 - v/c) = - c.

Kuten olen aiemmin sanonut nämä EST:n vastustajat todistelevat sen virheellisyyttä Newtonin mekaniikan avulla.Mutta tiedetään, että kun kaksi raamia liikkuu toistensa suhteen pienellä nopeudella niin EST ja Newton antavat suunnilleen saman tuloksen. Mutta suurilla nopeuksilla tulee eroa ja tämä ero tulee tosi suureksi kun  tuo raamien nopeusero on suuri.

Lukemattomissa kokeussa on huomattu että Newtonin mekaniikka antaa suurissa nopeuksissa  vääriä tuloksia mutta EST:n mukaiset ovat havaintojen mukaisia.  Tässä on ihan turha ja mahdotonkin  ruveta luettelemaan kaikkia tehtyjä kokeita.

Mutta edelleen tuo yksittäinen esimerkki CERNin kiihdyttimestä on hyvä. Turhaanpa on rakennettu tuo mahtava laite (ja muut vastaavat) jos hiukkaset pystyttäisiin kiihdyttämään tarvittaviin nopeuksiin Newtonin mekaniikan mukaisesti pienellä  murto-osalla sitä matkaa joka oikeasti (EST:n mukaisesti) tarvitaan.

Ja turha väittää, kuten joku paljon aiemmin sanoi, että tämä massojen kiihdyttäminen on ihan eri asia kuin nyt puheena oleva valon nopeuteen liittyvä. EST on kokonaisuus josta ei tuota yhteenlaskukaavaa voida repiä pois ja sanoa että massoja kiihdytettäessä vallitsevat  silti eri lait jotka poikkeavat Newtonin teoriasta mutta ovat ainakin  lähellä EST:ssa käytettäviä.Mutta valo käyttäytyisi kuitenkin kuten  Newton sanoo.

Voisitko  kertoa  näkemyksesi  siihen,  miksei  sadan  vuoden  aikana  ole  edes  yritetty  tehdä  koetta  missä  havaitsija  olisi  liikkunut  väliaineen  suhteen  ja  törmäysnopeudeksi  valoon  olisi  oletettu  saatavan  sama  tulos  kuin  väliaineen  suhteen  paikallaan  olevaan  havaitsijaan.

Mitä merkitystä on oletuksella, joka on jo falsifioitu. Väliaine aiheuttaa valolle "mutkia matkaan" hidastaa sen perille pääsyä ja tietysti havaitsija liikkuu väliaineen suhteen, nuo "mutkat" liikkuvat myös eri tavalla kuin jos ollaan samassa liiketilassa väliaineen kanssa.

Oletus on se, että valonnopeus aina c, mutta jos valon reittiin vaikuttaa väliaine, se vie aikaa. Jos liikutaan väliaineessa valoa vastaan, osa hidastuksesta jää pois ja jos valosta poispäin, hidastuksia tulee lisää - verrattuna väliaineen kanssa samassa liiketilassa lillumiseen. Aineellisuus ja aika liittyy asiaan Fizeaun saamien tuloksien ja suhteellisuusteorioiden antaman ymmärryksen mukaisesti.

Aineellisuuteen liittyy todellinen entiteetti (olemassaolo), aika sen sijaan on pelkkä muutokseen liittyvä käsite. Aika sinällään ei siis voi muuttua, mutta sen mittaaminen (tai kokeminen) muutosnopeuden vaihtelun myötä voi saada erilaisia arvoja tapauksesta riippuen.

Aineellisuus, aika ja avaruudellisuus ovat keskenään ekvivalentteja suureita. Jos otat yhdenkään pois, ei sinulla ole muitakaan.

Hienorakennevakio suoraan vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

JPI
Seuraa 
Viestejä26786
Liittynyt5.12.2012

Eusa kirjoitti:
Nature kirjoitti:
Eusa kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
käyttäjä-7929 kirjoitti:
Otetaan asia vielä toisin päin. Lentävän koneen nopeus on kentällä olevan havaitsijan mukaan v > 0.Kenttähavaitsija toteaa lentävästä koneesta lähetetyn valon nopeudeksi - u. Lentävän koneen leporaamissa valon nopeus on tietysti - c. EST:n mukaan

- u = (v - c)/(1 - (vc)/c^2) = (v-c)/(1 - v/c) = - c.

Kuten olen aiemmin sanonut nämä EST:n vastustajat todistelevat sen virheellisyyttä Newtonin mekaniikan avulla.Mutta tiedetään, että kun kaksi raamia liikkuu toistensa suhteen pienellä nopeudella niin EST ja Newton antavat suunnilleen saman tuloksen. Mutta suurilla nopeuksilla tulee eroa ja tämä ero tulee tosi suureksi kun  tuo raamien nopeusero on suuri.

Lukemattomissa kokeussa on huomattu että Newtonin mekaniikka antaa suurissa nopeuksissa  vääriä tuloksia mutta EST:n mukaiset ovat havaintojen mukaisia.  Tässä on ihan turha ja mahdotonkin  ruveta luettelemaan kaikkia tehtyjä kokeita.

Mutta edelleen tuo yksittäinen esimerkki CERNin kiihdyttimestä on hyvä. Turhaanpa on rakennettu tuo mahtava laite (ja muut vastaavat) jos hiukkaset pystyttäisiin kiihdyttämään tarvittaviin nopeuksiin Newtonin mekaniikan mukaisesti pienellä  murto-osalla sitä matkaa joka oikeasti (EST:n mukaisesti) tarvitaan.

Ja turha väittää, kuten joku paljon aiemmin sanoi, että tämä massojen kiihdyttäminen on ihan eri asia kuin nyt puheena oleva valon nopeuteen liittyvä. EST on kokonaisuus josta ei tuota yhteenlaskukaavaa voida repiä pois ja sanoa että massoja kiihdytettäessä vallitsevat  silti eri lait jotka poikkeavat Newtonin teoriasta mutta ovat ainakin  lähellä EST:ssa käytettäviä.Mutta valo käyttäytyisi kuitenkin kuten  Newton sanoo.

Voisitko  kertoa  näkemyksesi  siihen,  miksei  sadan  vuoden  aikana  ole  edes  yritetty  tehdä  koetta  missä  havaitsija  olisi  liikkunut  väliaineen  suhteen  ja  törmäysnopeudeksi  valoon  olisi  oletettu  saatavan  sama  tulos  kuin  väliaineen  suhteen  paikallaan  olevaan  havaitsijaan.

Mitä merkitystä on oletuksella, joka on jo falsifioitu. Väliaine aiheuttaa valolle "mutkia matkaan" hidastaa sen perille pääsyä ja tietysti havaitsija liikkuu väliaineen suhteen, nuo "mutkat" liikkuvat myös eri tavalla kuin jos ollaan samassa liiketilassa väliaineen kanssa.

Oletus on se, että valonnopeus aina c, mutta jos valon reittiin vaikuttaa väliaine, se vie aikaa. Jos liikutaan väliaineessa valoa vastaan, osa hidastuksesta jää pois ja jos valosta poispäin, hidastuksia tulee lisää - verrattuna väliaineen kanssa samassa liiketilassa lillumiseen. Aineellisuus ja aika liittyy asiaan Fizeaun saamien tuloksien ja suhteellisuusteorioiden antaman ymmärryksen mukaisesti.

Aineellisuuteen liittyy todellinen entiteetti (olemassaolo), aika sen sijaan on pelkkä muutokseen liittyvä käsite. Aika sinällään ei siis voi muuttua, mutta sen mittaaminen (tai kokeminen) muutosnopeuden vaihtelun myötä voi saada erilaisia arvoja tapauksesta riippuen.

Aineellisuus, aika ja avaruudellisuus ovat keskenään ekvivalentteja suureita. Jos otat yhdenkään pois, ei sinulla ole muitakaan.

Jahah, osaatkos sanoa kuinka paljon avaruudellisuutta on ekvivalentti vaikkapa yhden sekuntin kanssa?

3³+4³+5³=6³

JPI
Seuraa 
Viestejä26786
Liittynyt5.12.2012

Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
Valon etenemisnopeus on vakio  (ympäristön määrittämin ominaisuuksien perusteella), sen nopeus havaitsijan suhteen havaitaan doppler-muunnoksena havaitsijan muuttaessa liiketilaansa. Valon nopeuden vakioisuus havaitsijan suhteen havaitsijan liiketilasta riippumattomasti ei vastaa todellisuutta. Se on korkeintaan matemaattinen kikka, jota käyttäen koordinaatistomuunnokset onnistuvat siten että lopputulos ei muutu.
Lorentz-muunnos on looginen seuraus valon nopeuden vakioisuudesta joten boldattu sisältää päättelyvirheen.

Tähän mennessä ei ole tehty yhtäkään koetta, joka on ristiriidassa valon nopeuden vakioisuuden tai siitä johdettujen ennusteiden kanssa joten boldatussa esitetty ei vastaa todellisuutta ei tämän hetkisen tiedon valossa pidä paikkaansa.

Tarkoitat että se ei pidä pakkaansa tämän hetkiset "tiedon" valossa. Se tietämys ei vastaa todellisuutta. Olen esittänyt millä Lorenz-muunnos on käyttökelpoinen havaitsijan liiketilan muutokseen liittyvän muuttuvan valonnopeuden yhteydessä. Valon nopeus havaitsijan suhteen saa muuttua aikadilatitaation puitteissa. Aikadilatitaatio on seurausta kun suurella nopeudella liikutaan paikallisen kentän suhteen, joka sähkömagneettisia vuorovaikutuksia välittää. Liikkeen seurauksena vuorovaikutuksiin syntyy viivettä, joten aikadilatitaatio on sen seurausta (prosessi hidastuu, esim. GPS-satelliittien atomikellot hidastuvat liikkeen seurauksena, mutta toisaalta nopeutuvat pienemmän gravitaation seurauksena suhteellisesti enemmän) . 

Muistelen lukeneeni, että aikadilataatio on yritetty johtaa olettamatta valon nopeuden vakioisuutta- onnistumatta.

Siksi kysynkin- toistamiseen- kuinka Naturen fysiikassa aikadilataatio johdetaan?

EST:ssa se tunnetusti onnistuu vaivattomasti.

Se lasketaan havaitun doppler-poikkeaman suuruudesta suhteessa laskennalliseen tavanomaiseen doppler-poikkeamaan. Varsin vaivattomasti siis.

??????????????

EST:ssa ennuste taajuuden muutokselle f=√((1+ß)/(1-ß))*fo

missä ß=±v/c.

En tiedä, mitä Naturen fysiikan boldatut tarkoittavat, mutta jos havaittu doppler-poikkeama on  A ja tavanomainen doppler-poikkeama on B niin kuinka näistä johdetaan aikadilataatio

T=gamma*To?

Kun kerran kyseessä on aika, sitä kannattaa lähestyä taajuspoikkeaman suhteen. Ajan hidastumisen vaikutus  on siis delta t = (A-B)*t / A, muu osuus on seurausta suhteellisen valon nopeuden poikkeamasta siihen nähden mitä se olisi jos lähde ja havaitsija olisivat levossa toistensa suhteen.

Taitavat Naturen fysiikan ennusteet poiketa EST:n ennusteista.

Yksinkertainen esimerkki.

Valon lähde (taajuus fo) ja havaitsija lähestyvät toisiaan  nopeudella 3c/5.

EST:n mukaan havaitsijan mittaama taajuus on f=2fo.

Antamasi kaavan mukaan saadaan ∆t=(2fo-fo)*t/2fo=t/2.

Tämän tuloksen merkityksestä minulla ei ole harmainta aavistustakaan.

Väitit, että taajuuksista saadaan aikadilataatio, jossa esiintyy gamma.

Kysynkin vielä kerran, miten saadaan lasketuksi gamma taajuuksien avulla?

Tuo kaavahan lähtee siitä että tapahtuu vain aikadilataatio ilman pituuskontraktiota. Kun huomioit myös pituuskontraktion, niin silloin aikadilataation osuus suhteellisesti puolittuu eli ∆t = 0,25t. Ja näinhän se suhtiksessakin on koska gamma lasketaan 1 / sqrt(1 - v^2/c^2) => 1 / 0,8 = 1,25.

??????????????

Kirjoitit, että

Se lasketaan havaitun doppler-poikkeaman suuruudesta suhteessa laskennalliseen tavanomaiseen doppler-poikkeamaan

Nyt kuitenkin laskit gamman EST:n tuloksen mukaan!!!

Kursivoitu on siten tavanomaista jargoniasi ilman mitään fysikaalista perustaa.

Sinä vedit mukaan EST:n en minä. Minä puhuin vain havaitun ja laskennallisen (ns. perinteisen, ei relativistisen) doppler-ilmiön poikkeamasta ja että niiden perusteella saadaan aikadilataation suuruus laskettua pitämällä kiinni siitä että valo ei muuta nopeuttaan vaan havaitsijan ja valon suhteellinen nopeus muuttuu.

EST:n mukaisesti arvioidulla aikadilataatiolla päädytään toki sitten EST:n mukaiseen gammaan  ja suhteelliseen valonnopeuteen, joka poikkeamat huomioiden jää voimaan. Ei siinä sen kummempaa yritettykään väittää. Siis yksinkertaisesti kun pituuskontraktion osuus unohdetaan ja pannaan se vastaamaan valon nopeuden suhteellista muutosta. Jos havaittu doppler-poikkeama todella vastaa EST:n mukaista doppler-poikkeamaa, niin siitä seuraa että aikadilatitaatio on itse asiassa suurempi kuin se olisi EST:n mukaan, jossa on huomioitu myös pituuuskontraktio (joiden yhteisvaikutuksena c pysyy matemaattisessa tarkastelussa havaitsijan suhteen vakiona).

Esitä boldatun mukaiset laskelmat , niin nähdään mikä on Naturen fysiikan aikadilataatio.

Esitä mittaustulokset, niin minä esitän laskelmat. Tutkijana minä luotan vain mittaustuloksiin, en matemaattisiin teoreettispohjaisiin tuotoksiin. Ne mittaustulokset kun eivät ole välttämättä joka paikassa ja joka tilanteessa samanlaisia.

Oikeassa fysiikassa voidaan aikadilataatio laskea ihan ilman mittaustuloksiakin. Mutta se johtuu varmaankin siitä, että kyseessä on todellinen aikadilataatio eikä joutava käsien heiluttelu.
😯😉

3³+4³+5³=6³

PPo
Seuraa 
Viestejä13637
Liittynyt10.12.2008

Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
Valon etenemisnopeus on vakio  (ympäristön määrittämin ominaisuuksien perusteella), sen nopeus havaitsijan suhteen havaitaan doppler-muunnoksena havaitsijan muuttaessa liiketilaansa. Valon nopeuden vakioisuus havaitsijan suhteen havaitsijan liiketilasta riippumattomasti ei vastaa todellisuutta. Se on korkeintaan matemaattinen kikka, jota käyttäen koordinaatistomuunnokset onnistuvat siten että lopputulos ei muutu.
Lorentz-muunnos on looginen seuraus valon nopeuden vakioisuudesta joten boldattu sisältää päättelyvirheen.

Tähän mennessä ei ole tehty yhtäkään koetta, joka on ristiriidassa valon nopeuden vakioisuuden tai siitä johdettujen ennusteiden kanssa joten boldatussa esitetty ei vastaa todellisuutta ei tämän hetkisen tiedon valossa pidä paikkaansa.

Tarkoitat että se ei pidä pakkaansa tämän hetkiset "tiedon" valossa. Se tietämys ei vastaa todellisuutta. Olen esittänyt millä Lorenz-muunnos on käyttökelpoinen havaitsijan liiketilan muutokseen liittyvän muuttuvan valonnopeuden yhteydessä. Valon nopeus havaitsijan suhteen saa muuttua aikadilatitaation puitteissa. Aikadilatitaatio on seurausta kun suurella nopeudella liikutaan paikallisen kentän suhteen, joka sähkömagneettisia vuorovaikutuksia välittää. Liikkeen seurauksena vuorovaikutuksiin syntyy viivettä, joten aikadilatitaatio on sen seurausta (prosessi hidastuu, esim. GPS-satelliittien atomikellot hidastuvat liikkeen seurauksena, mutta toisaalta nopeutuvat pienemmän gravitaation seurauksena suhteellisesti enemmän) . 

Muistelen lukeneeni, että aikadilataatio on yritetty johtaa olettamatta valon nopeuden vakioisuutta- onnistumatta.

Siksi kysynkin- toistamiseen- kuinka Naturen fysiikassa aikadilataatio johdetaan?

EST:ssa se tunnetusti onnistuu vaivattomasti.

Se lasketaan havaitun doppler-poikkeaman suuruudesta suhteessa laskennalliseen tavanomaiseen doppler-poikkeamaan. Varsin vaivattomasti siis.

??????????????

EST:ssa ennuste taajuuden muutokselle f=√((1+ß)/(1-ß))*fo

missä ß=±v/c.

En tiedä, mitä Naturen fysiikan boldatut tarkoittavat, mutta jos havaittu doppler-poikkeama on  A ja tavanomainen doppler-poikkeama on B niin kuinka näistä johdetaan aikadilataatio

T=gamma*To?

Kun kerran kyseessä on aika, sitä kannattaa lähestyä taajuspoikkeaman suhteen. Ajan hidastumisen vaikutus  on siis delta t = (A-B)*t / A, muu osuus on seurausta suhteellisen valon nopeuden poikkeamasta siihen nähden mitä se olisi jos lähde ja havaitsija olisivat levossa toistensa suhteen.

Taitavat Naturen fysiikan ennusteet poiketa EST:n ennusteista.

Yksinkertainen esimerkki.

Valon lähde (taajuus fo) ja havaitsija lähestyvät toisiaan  nopeudella 3c/5.

EST:n mukaan havaitsijan mittaama taajuus on f=2fo.

Antamasi kaavan mukaan saadaan ∆t=(2fo-fo)*t/2fo=t/2.

Tämän tuloksen merkityksestä minulla ei ole harmainta aavistustakaan.

Väitit, että taajuuksista saadaan aikadilataatio, jossa esiintyy gamma.

Kysynkin vielä kerran, miten saadaan lasketuksi gamma taajuuksien avulla?

Tuo kaavahan lähtee siitä että tapahtuu vain aikadilataatio ilman pituuskontraktiota. Kun huomioit myös pituuskontraktion, niin silloin aikadilataation osuus suhteellisesti puolittuu eli ∆t = 0,25t. Ja näinhän se suhtiksessakin on koska gamma lasketaan 1 / sqrt(1 - v^2/c^2) => 1 / 0,8 = 1,25.

??????????????

Kirjoitit, että

Se lasketaan havaitun doppler-poikkeaman suuruudesta suhteessa laskennalliseen tavanomaiseen doppler-poikkeamaan

Nyt kuitenkin laskit gamman EST:n tuloksen mukaan!!!

Kursivoitu on siten tavanomaista jargoniasi ilman mitään fysikaalista perustaa.

Sinä vedit mukaan EST:n en minä. Minä puhuin vain havaitun ja laskennallisen (ns. perinteisen, ei relativistisen) doppler-ilmiön poikkeamasta ja että niiden perusteella saadaan aikadilataation suuruus laskettua pitämällä kiinni siitä että valo ei muuta nopeuttaan vaan havaitsijan ja valon suhteellinen nopeus muuttuu.

EST:n mukaisesti arvioidulla aikadilataatiolla päädytään toki sitten EST:n mukaiseen gammaan  ja suhteelliseen valonnopeuteen, joka poikkeamat huomioiden jää voimaan. Ei siinä sen kummempaa yritettykään väittää. Siis yksinkertaisesti kun pituuskontraktion osuus unohdetaan ja pannaan se vastaamaan valon nopeuden suhteellista muutosta. Jos havaittu doppler-poikkeama todella vastaa EST:n mukaista doppler-poikkeamaa, niin siitä seuraa että aikadilatitaatio on itse asiassa suurempi kuin se olisi EST:n mukaan, jossa on huomioitu myös pituuuskontraktio (joiden yhteisvaikutuksena c pysyy matemaattisessa tarkastelussa havaitsijan suhteen vakiona).

Esitä boldatun mukaiset laskelmat , niin nähdään mikä on Naturen fysiikan aikadilataatio.

Esitä mittaustulokset, niin minä esitän laskelmat. Tutkijana minä luotan vain mittaustuloksiin, en matemaattisiin teoreettispohjaisiin tuotoksiin. Ne mittaustulokset kun eivät ole välttämättä joka paikassa ja joka tilanteessa samanlaisia.

Se lasketaan havaitun doppler-poikkeaman suuruudesta suhteessa laskennalliseen tavanomaiseen doppler-poikkeamaan

Mittaustulokset

Valolähteenä laser, jonka taajuus on fo.

Havaitsija mittaa taajuuden f.

Havaitsija ja lähde lähestyvät toisiaan nopeudella v.

Miten noista mittautuloksista lasketaan EST:n aikadilataatiota T=gamma*To vastaava Naturen fysiikan aikadilataatio.

Koe suoritetaan avaruuden tyhjiössä kaukana kaikesta joten gravitaation aiheuttamaa aikadilataatiota ei huomioida.

PPo
Seuraa 
Viestejä13637
Liittynyt10.12.2008

Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
PPo kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
käyttäjä-7929 kirjoitti:
Otetaan asia vielä toisin päin. Lentävän koneen nopeus on kentällä olevan havaitsijan mukaan v > 0.Kenttähavaitsija toteaa lentävästä koneesta lähetetyn valon nopeudeksi - u. Lentävän koneen leporaamissa valon nopeus on tietysti - c. EST:n mukaan

- u = (v - c)/(1 - (vc)/c^2) = (v-c)/(1 - v/c) = - c.

Kuten olen aiemmin sanonut nämä EST:n vastustajat todistelevat sen virheellisyyttä Newtonin mekaniikan avulla.Mutta tiedetään, että kun kaksi raamia liikkuu toistensa suhteen pienellä nopeudella niin EST ja Newton antavat suunnilleen saman tuloksen. Mutta suurilla nopeuksilla tulee eroa ja tämä ero tulee tosi suureksi kun  tuo raamien nopeusero on suuri.

Lukemattomissa kokeussa on huomattu että Newtonin mekaniikka antaa suurissa nopeuksissa  vääriä tuloksia mutta EST:n mukaiset ovat havaintojen mukaisia.  Tässä on ihan turha ja mahdotonkin  ruveta luettelemaan kaikkia tehtyjä kokeita.

Mutta edelleen tuo yksittäinen esimerkki CERNin kiihdyttimestä on hyvä. Turhaanpa on rakennettu tuo mahtava laite (ja muut vastaavat) jos hiukkaset pystyttäisiin kiihdyttämään tarvittaviin nopeuksiin Newtonin mekaniikan mukaisesti pienellä  murto-osalla sitä matkaa joka oikeasti (EST:n mukaisesti) tarvitaan.

Ja turha väittää, kuten joku paljon aiemmin sanoi, että tämä massojen kiihdyttäminen on ihan eri asia kuin nyt puheena oleva valon nopeuteen liittyvä. EST on kokonaisuus josta ei tuota yhteenlaskukaavaa voida repiä pois ja sanoa että massoja kiihdytettäessä vallitsevat  silti eri lait jotka poikkeavat Newtonin teoriasta mutta ovat ainakin  lähellä EST:ssa käytettäviä.Mutta valo käyttäytyisi kuitenkin kuten  Newton sanoo.

Voisitko  kertoa  näkemyksesi  siihen,  miksei  sadan  vuoden  aikana  ole  edes  yritetty  tehdä  koetta  missä  havaitsija  olisi  liikkunut  väliaineen  suhteen  ja  törmäysnopeudeksi  valoon  olisi  oletettu  saatavan  sama  tulos  kuin  väliaineen  suhteen  paikallaan  olevaan  havaitsijaan.

Ei trolli näköjään vieläkään ymmärrä Fizeaun kokeen tulosta.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fizeau_experiment

Siinä havaitsija liikkuu väliaineeseen nähden ja saa  valon nopeudeksi  arvosta c/n (= valon nopeus, kun väliaine ei liiku) poikkeavan arvon.

Toisin sanoen kukaan ei oleta  boldattua.

Kokeessa  havaitsija  ei  liiku  väliaineessa  väliaineeseen  nähden.

????????????

Kokeessa  valo kulkee väliaineessa (=vedessä), joka liikkuu nopeudella v laitteistossa, joka on paikollaan havaitsijaan nähden. 

Tällöin havaitsija liikkuu  nopeudella -v väliaineeseen (=veteen) nähden.

Liikkuu se havaitsijakin maailmankaikkeuden materiaan nähden, ei asia ole yhtään sen kummallisempi siinä mielessä.  Jos ajat moottoritiellä 400 km/h, niin takuulla kaikki ovat vastaantulijoita. Sama pätee maailmankaikkeuden materiohin. Vaikka niistä osa liikkuukin suurella nopeudella johonkin yksittäieen suuntaan, niin niiden yhteenlaskettu keskimääräinen liikenopeus lähentelee nollaa, mistä tahansa pisteestä avaruudessa tarkasteltuna.

EST selittää Fizeaun kokeen tuloksen.

Miten mielestäsi boldattu pitää huomioida Fizeaun kokeen tulosta analysoitaessa?

JPI
Seuraa 
Viestejä26786
Liittynyt5.12.2012

PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
PPo kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
käyttäjä-7929 kirjoitti:
Otetaan asia vielä toisin päin. Lentävän koneen nopeus on kentällä olevan havaitsijan mukaan v > 0.Kenttähavaitsija toteaa lentävästä koneesta lähetetyn valon nopeudeksi - u. Lentävän koneen leporaamissa valon nopeus on tietysti - c. EST:n mukaan

- u = (v - c)/(1 - (vc)/c^2) = (v-c)/(1 - v/c) = - c.

Kuten olen aiemmin sanonut nämä EST:n vastustajat todistelevat sen virheellisyyttä Newtonin mekaniikan avulla.Mutta tiedetään, että kun kaksi raamia liikkuu toistensa suhteen pienellä nopeudella niin EST ja Newton antavat suunnilleen saman tuloksen. Mutta suurilla nopeuksilla tulee eroa ja tämä ero tulee tosi suureksi kun  tuo raamien nopeusero on suuri.

Lukemattomissa kokeussa on huomattu että Newtonin mekaniikka antaa suurissa nopeuksissa  vääriä tuloksia mutta EST:n mukaiset ovat havaintojen mukaisia.  Tässä on ihan turha ja mahdotonkin  ruveta luettelemaan kaikkia tehtyjä kokeita.

Mutta edelleen tuo yksittäinen esimerkki CERNin kiihdyttimestä on hyvä. Turhaanpa on rakennettu tuo mahtava laite (ja muut vastaavat) jos hiukkaset pystyttäisiin kiihdyttämään tarvittaviin nopeuksiin Newtonin mekaniikan mukaisesti pienellä  murto-osalla sitä matkaa joka oikeasti (EST:n mukaisesti) tarvitaan.

Ja turha väittää, kuten joku paljon aiemmin sanoi, että tämä massojen kiihdyttäminen on ihan eri asia kuin nyt puheena oleva valon nopeuteen liittyvä. EST on kokonaisuus josta ei tuota yhteenlaskukaavaa voida repiä pois ja sanoa että massoja kiihdytettäessä vallitsevat  silti eri lait jotka poikkeavat Newtonin teoriasta mutta ovat ainakin  lähellä EST:ssa käytettäviä.Mutta valo käyttäytyisi kuitenkin kuten  Newton sanoo.

Voisitko  kertoa  näkemyksesi  siihen,  miksei  sadan  vuoden  aikana  ole  edes  yritetty  tehdä  koetta  missä  havaitsija  olisi  liikkunut  väliaineen  suhteen  ja  törmäysnopeudeksi  valoon  olisi  oletettu  saatavan  sama  tulos  kuin  väliaineen  suhteen  paikallaan  olevaan  havaitsijaan.

Ei trolli näköjään vieläkään ymmärrä Fizeaun kokeen tulosta.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fizeau_experiment

Siinä havaitsija liikkuu väliaineeseen nähden ja saa  valon nopeudeksi  arvosta c/n (= valon nopeus, kun väliaine ei liiku) poikkeavan arvon.

Toisin sanoen kukaan ei oleta  boldattua.

Kokeessa  havaitsija  ei  liiku  väliaineessa  väliaineeseen  nähden.

????????????

Kokeessa  valo kulkee väliaineessa (=vedessä), joka liikkuu nopeudella v laitteistossa, joka on paikollaan havaitsijaan nähden. 

Tällöin havaitsija liikkuu  nopeudella -v väliaineeseen (=veteen) nähden.

Liikkuu se havaitsijakin maailmankaikkeuden materiaan nähden, ei asia ole yhtään sen kummallisempi siinä mielessä.  Jos ajat moottoritiellä 400 km/h, niin takuulla kaikki ovat vastaantulijoita. Sama pätee maailmankaikkeuden materiohin. Vaikka niistä osa liikkuukin suurella nopeudella johonkin yksittäieen suuntaan, niin niiden yhteenlaskettu keskimääräinen liikenopeus lähentelee nollaa, mistä tahansa pisteestä avaruudessa tarkasteltuna.

EST selittää Fizeaun kokeen tuloksen.

Miten mielestäsi boldattu pitää huomioida Fizeaun kokeen tulosta analysoitaessa?

Vänkäämällä sitkeästi vastaan tietenkin.

3³+4³+5³=6³

Eusa
Seuraa 
Viestejä15933
Liittynyt16.2.2011

JPI kirjoitti:
Eusa kirjoitti:
Nature kirjoitti:
Eusa kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
käyttäjä-7929 kirjoitti:
Otetaan asia vielä toisin päin. Lentävän koneen nopeus on kentällä olevan havaitsijan mukaan v > 0.Kenttähavaitsija toteaa lentävästä koneesta lähetetyn valon nopeudeksi - u. Lentävän koneen leporaamissa valon nopeus on tietysti - c. EST:n mukaan

- u = (v - c)/(1 - (vc)/c^2) = (v-c)/(1 - v/c) = - c.

Kuten olen aiemmin sanonut nämä EST:n vastustajat todistelevat sen virheellisyyttä Newtonin mekaniikan avulla.Mutta tiedetään, että kun kaksi raamia liikkuu toistensa suhteen pienellä nopeudella niin EST ja Newton antavat suunnilleen saman tuloksen. Mutta suurilla nopeuksilla tulee eroa ja tämä ero tulee tosi suureksi kun  tuo raamien nopeusero on suuri.

Lukemattomissa kokeussa on huomattu että Newtonin mekaniikka antaa suurissa nopeuksissa  vääriä tuloksia mutta EST:n mukaiset ovat havaintojen mukaisia.  Tässä on ihan turha ja mahdotonkin  ruveta luettelemaan kaikkia tehtyjä kokeita.

Mutta edelleen tuo yksittäinen esimerkki CERNin kiihdyttimestä on hyvä. Turhaanpa on rakennettu tuo mahtava laite (ja muut vastaavat) jos hiukkaset pystyttäisiin kiihdyttämään tarvittaviin nopeuksiin Newtonin mekaniikan mukaisesti pienellä  murto-osalla sitä matkaa joka oikeasti (EST:n mukaisesti) tarvitaan.

Ja turha väittää, kuten joku paljon aiemmin sanoi, että tämä massojen kiihdyttäminen on ihan eri asia kuin nyt puheena oleva valon nopeuteen liittyvä. EST on kokonaisuus josta ei tuota yhteenlaskukaavaa voida repiä pois ja sanoa että massoja kiihdytettäessä vallitsevat  silti eri lait jotka poikkeavat Newtonin teoriasta mutta ovat ainakin  lähellä EST:ssa käytettäviä.Mutta valo käyttäytyisi kuitenkin kuten  Newton sanoo.

Voisitko  kertoa  näkemyksesi  siihen,  miksei  sadan  vuoden  aikana  ole  edes  yritetty  tehdä  koetta  missä  havaitsija  olisi  liikkunut  väliaineen  suhteen  ja  törmäysnopeudeksi  valoon  olisi  oletettu  saatavan  sama  tulos  kuin  väliaineen  suhteen  paikallaan  olevaan  havaitsijaan.

Mitä merkitystä on oletuksella, joka on jo falsifioitu. Väliaine aiheuttaa valolle "mutkia matkaan" hidastaa sen perille pääsyä ja tietysti havaitsija liikkuu väliaineen suhteen, nuo "mutkat" liikkuvat myös eri tavalla kuin jos ollaan samassa liiketilassa väliaineen kanssa.

Oletus on se, että valonnopeus aina c, mutta jos valon reittiin vaikuttaa väliaine, se vie aikaa. Jos liikutaan väliaineessa valoa vastaan, osa hidastuksesta jää pois ja jos valosta poispäin, hidastuksia tulee lisää - verrattuna väliaineen kanssa samassa liiketilassa lillumiseen. Aineellisuus ja aika liittyy asiaan Fizeaun saamien tuloksien ja suhteellisuusteorioiden antaman ymmärryksen mukaisesti.

Aineellisuuteen liittyy todellinen entiteetti (olemassaolo), aika sen sijaan on pelkkä muutokseen liittyvä käsite. Aika sinällään ei siis voi muuttua, mutta sen mittaaminen (tai kokeminen) muutosnopeuden vaihtelun myötä voi saada erilaisia arvoja tapauksesta riippuen.

Aineellisuus, aika ja avaruudellisuus ovat keskenään ekvivalentteja suureita. Jos otat yhdenkään pois, ei sinulla ole muitakaan.

Jahah, osaatkos sanoa kuinka paljon avaruudellisuutta on ekvivalentti vaikkapa yhden sekuntin kanssa?


Ne ovat keskenään ekvivalentteja samoin kuin vesimolekyyli, happiatomi ja vetyatomipari yhdisteenä ovat ekvivalentteja keskenään. ;D

Ja eikös ct vaikuta yhtä paljolta kuin etäisyys x, kun siihen suuntaan on kausaalisella rajanopeudella c vaikutettu?

Hienorakennevakio suoraan vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

H.O.H
Seuraa 
Viestejä2072
Liittynyt26.11.2010

PPo kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
PPo kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
käyttäjä-7929 kirjoitti:
Otetaan asia vielä toisin päin. Lentävän koneen nopeus on kentällä olevan havaitsijan mukaan v > 0.Kenttähavaitsija toteaa lentävästä koneesta lähetetyn valon nopeudeksi - u. Lentävän koneen leporaamissa valon nopeus on tietysti - c. EST:n mukaan

- u = (v - c)/(1 - (vc)/c^2) = (v-c)/(1 - v/c) = - c.

Kuten olen aiemmin sanonut nämä EST:n vastustajat todistelevat sen virheellisyyttä Newtonin mekaniikan avulla.Mutta tiedetään, että kun kaksi raamia liikkuu toistensa suhteen pienellä nopeudella niin EST ja Newton antavat suunnilleen saman tuloksen. Mutta suurilla nopeuksilla tulee eroa ja tämä ero tulee tosi suureksi kun  tuo raamien nopeusero on suuri.

Lukemattomissa kokeussa on huomattu että Newtonin mekaniikka antaa suurissa nopeuksissa  vääriä tuloksia mutta EST:n mukaiset ovat havaintojen mukaisia.  Tässä on ihan turha ja mahdotonkin  ruveta luettelemaan kaikkia tehtyjä kokeita.

Mutta edelleen tuo yksittäinen esimerkki CERNin kiihdyttimestä on hyvä. Turhaanpa on rakennettu tuo mahtava laite (ja muut vastaavat) jos hiukkaset pystyttäisiin kiihdyttämään tarvittaviin nopeuksiin Newtonin mekaniikan mukaisesti pienellä  murto-osalla sitä matkaa joka oikeasti (EST:n mukaisesti) tarvitaan.

Ja turha väittää, kuten joku paljon aiemmin sanoi, että tämä massojen kiihdyttäminen on ihan eri asia kuin nyt puheena oleva valon nopeuteen liittyvä. EST on kokonaisuus josta ei tuota yhteenlaskukaavaa voida repiä pois ja sanoa että massoja kiihdytettäessä vallitsevat  silti eri lait jotka poikkeavat Newtonin teoriasta mutta ovat ainakin  lähellä EST:ssa käytettäviä.Mutta valo käyttäytyisi kuitenkin kuten  Newton sanoo.

Voisitko  kertoa  näkemyksesi  siihen,  miksei  sadan  vuoden  aikana  ole  edes  yritetty  tehdä  koetta  missä  havaitsija  olisi  liikkunut  väliaineen  suhteen  ja  törmäysnopeudeksi  valoon  olisi  oletettu  saatavan  sama  tulos  kuin  väliaineen  suhteen  paikallaan  olevaan  havaitsijaan.

Ei trolli näköjään vieläkään ymmärrä Fizeaun kokeen tulosta.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fizeau_experiment

Siinä havaitsija liikkuu väliaineeseen nähden ja saa  valon nopeudeksi  arvosta c/n (= valon nopeus, kun väliaine ei liiku) poikkeavan arvon.

Toisin sanoen kukaan ei oleta  boldattua.

Kokeessa  havaitsija  ei  liiku  väliaineessa  väliaineeseen  nähden.

????????????

Kokeessa  valo kulkee väliaineessa (=vedessä), joka liikkuu nopeudella v laitteistossa, joka on paikollaan havaitsijaan nähden. 

Tällöin havaitsija liikkuu  nopeudella -v väliaineeseen (=veteen) nähden.

Kokeessa  EI   MITATA   valon  nopeutta  virtaavassa   vedessä  vaan  valonnopeus  mitataan  ilmassa

Jos  valon  nopeutta  mitattaisiin  virtaavassa  vedessä  täytyisi  mittauslaite  myös  upottaa  veteen.

JPI
Seuraa 
Viestejä26786
Liittynyt5.12.2012

H.O.H kirjoitti:
PPo kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
PPo kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
käyttäjä-7929 kirjoitti:
Otetaan asia vielä toisin päin. Lentävän koneen nopeus on kentällä olevan havaitsijan mukaan v > 0.Kenttähavaitsija toteaa lentävästä koneesta lähetetyn valon nopeudeksi - u. Lentävän koneen leporaamissa valon nopeus on tietysti - c. EST:n mukaan

- u = (v - c)/(1 - (vc)/c^2) = (v-c)/(1 - v/c) = - c.

Kuten olen aiemmin sanonut nämä EST:n vastustajat todistelevat sen virheellisyyttä Newtonin mekaniikan avulla.Mutta tiedetään, että kun kaksi raamia liikkuu toistensa suhteen pienellä nopeudella niin EST ja Newton antavat suunnilleen saman tuloksen. Mutta suurilla nopeuksilla tulee eroa ja tämä ero tulee tosi suureksi kun  tuo raamien nopeusero on suuri.

Lukemattomissa kokeussa on huomattu että Newtonin mekaniikka antaa suurissa nopeuksissa  vääriä tuloksia mutta EST:n mukaiset ovat havaintojen mukaisia.  Tässä on ihan turha ja mahdotonkin  ruveta luettelemaan kaikkia tehtyjä kokeita.

Mutta edelleen tuo yksittäinen esimerkki CERNin kiihdyttimestä on hyvä. Turhaanpa on rakennettu tuo mahtava laite (ja muut vastaavat) jos hiukkaset pystyttäisiin kiihdyttämään tarvittaviin nopeuksiin Newtonin mekaniikan mukaisesti pienellä  murto-osalla sitä matkaa joka oikeasti (EST:n mukaisesti) tarvitaan.

Ja turha väittää, kuten joku paljon aiemmin sanoi, että tämä massojen kiihdyttäminen on ihan eri asia kuin nyt puheena oleva valon nopeuteen liittyvä. EST on kokonaisuus josta ei tuota yhteenlaskukaavaa voida repiä pois ja sanoa että massoja kiihdytettäessä vallitsevat  silti eri lait jotka poikkeavat Newtonin teoriasta mutta ovat ainakin  lähellä EST:ssa käytettäviä.Mutta valo käyttäytyisi kuitenkin kuten  Newton sanoo.

Voisitko  kertoa  näkemyksesi  siihen,  miksei  sadan  vuoden  aikana  ole  edes  yritetty  tehdä  koetta  missä  havaitsija  olisi  liikkunut  väliaineen  suhteen  ja  törmäysnopeudeksi  valoon  olisi  oletettu  saatavan  sama  tulos  kuin  väliaineen  suhteen  paikallaan  olevaan  havaitsijaan.

Ei trolli näköjään vieläkään ymmärrä Fizeaun kokeen tulosta.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fizeau_experiment

Siinä havaitsija liikkuu väliaineeseen nähden ja saa  valon nopeudeksi  arvosta c/n (= valon nopeus, kun väliaine ei liiku) poikkeavan arvon.

Toisin sanoen kukaan ei oleta  boldattua.

Kokeessa  havaitsija  ei  liiku  väliaineessa  väliaineeseen  nähden.

????????????

Kokeessa  valo kulkee väliaineessa (=vedessä), joka liikkuu nopeudella v laitteistossa, joka on paikollaan havaitsijaan nähden. 

Tällöin havaitsija liikkuu  nopeudella -v väliaineeseen (=veteen) nähden.

Kokeessa  EI   MITATA   valon  nopeutta  virtaavassa   vedessä  vaan  valonnopeus  mitataan  ilmassa

Jos  valon  nopeutta  mitattaisiin  virtaavassa  vedessä  täytyisi  mittauslaite  myös  upottaa  veteen.

Jos ajat 100 km matkan nopeutta 100 km/h paitsi elussa ja lopussa muutaman sekunnin kolmeakymppiä, niin vaikuttaako se juuri paskankaan vertaa keskinopeuteesi?
Kysymys 2. Osaatko sanoa miten tämä liittyy Fizeaun kokeeseen?

3³+4³+5³=6³

JPI
Seuraa 
Viestejä26786
Liittynyt5.12.2012

Eusa kirjoitti:
JPI kirjoitti:
Eusa kirjoitti:
Nature kirjoitti:
Eusa kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
käyttäjä-7929 kirjoitti:
Otetaan asia vielä toisin päin. Lentävän koneen nopeus on kentällä olevan havaitsijan mukaan v > 0.Kenttähavaitsija toteaa lentävästä koneesta lähetetyn valon nopeudeksi - u. Lentävän koneen leporaamissa valon nopeus on tietysti - c. EST:n mukaan

- u = (v - c)/(1 - (vc)/c^2) = (v-c)/(1 - v/c) = - c.

Kuten olen aiemmin sanonut nämä EST:n vastustajat todistelevat sen virheellisyyttä Newtonin mekaniikan avulla.Mutta tiedetään, että kun kaksi raamia liikkuu toistensa suhteen pienellä nopeudella niin EST ja Newton antavat suunnilleen saman tuloksen. Mutta suurilla nopeuksilla tulee eroa ja tämä ero tulee tosi suureksi kun  tuo raamien nopeusero on suuri.

Lukemattomissa kokeussa on huomattu että Newtonin mekaniikka antaa suurissa nopeuksissa  vääriä tuloksia mutta EST:n mukaiset ovat havaintojen mukaisia.  Tässä on ihan turha ja mahdotonkin  ruveta luettelemaan kaikkia tehtyjä kokeita.

Mutta edelleen tuo yksittäinen esimerkki CERNin kiihdyttimestä on hyvä. Turhaanpa on rakennettu tuo mahtava laite (ja muut vastaavat) jos hiukkaset pystyttäisiin kiihdyttämään tarvittaviin nopeuksiin Newtonin mekaniikan mukaisesti pienellä  murto-osalla sitä matkaa joka oikeasti (EST:n mukaisesti) tarvitaan.

Ja turha väittää, kuten joku paljon aiemmin sanoi, että tämä massojen kiihdyttäminen on ihan eri asia kuin nyt puheena oleva valon nopeuteen liittyvä. EST on kokonaisuus josta ei tuota yhteenlaskukaavaa voida repiä pois ja sanoa että massoja kiihdytettäessä vallitsevat  silti eri lait jotka poikkeavat Newtonin teoriasta mutta ovat ainakin  lähellä EST:ssa käytettäviä.Mutta valo käyttäytyisi kuitenkin kuten  Newton sanoo.

Voisitko  kertoa  näkemyksesi  siihen,  miksei  sadan  vuoden  aikana  ole  edes  yritetty  tehdä  koetta  missä  havaitsija  olisi  liikkunut  väliaineen  suhteen  ja  törmäysnopeudeksi  valoon  olisi  oletettu  saatavan  sama  tulos  kuin  väliaineen  suhteen  paikallaan  olevaan  havaitsijaan.

Mitä merkitystä on oletuksella, joka on jo falsifioitu. Väliaine aiheuttaa valolle "mutkia matkaan" hidastaa sen perille pääsyä ja tietysti havaitsija liikkuu väliaineen suhteen, nuo "mutkat" liikkuvat myös eri tavalla kuin jos ollaan samassa liiketilassa väliaineen kanssa.

Oletus on se, että valonnopeus aina c, mutta jos valon reittiin vaikuttaa väliaine, se vie aikaa. Jos liikutaan väliaineessa valoa vastaan, osa hidastuksesta jää pois ja jos valosta poispäin, hidastuksia tulee lisää - verrattuna väliaineen kanssa samassa liiketilassa lillumiseen. Aineellisuus ja aika liittyy asiaan Fizeaun saamien tuloksien ja suhteellisuusteorioiden antaman ymmärryksen mukaisesti.

Aineellisuuteen liittyy todellinen entiteetti (olemassaolo), aika sen sijaan on pelkkä muutokseen liittyvä käsite. Aika sinällään ei siis voi muuttua, mutta sen mittaaminen (tai kokeminen) muutosnopeuden vaihtelun myötä voi saada erilaisia arvoja tapauksesta riippuen.

Aineellisuus, aika ja avaruudellisuus ovat keskenään ekvivalentteja suureita. Jos otat yhdenkään pois, ei sinulla ole muitakaan.

Jahah, osaatkos sanoa kuinka paljon avaruudellisuutta on ekvivalentti vaikkapa yhden sekuntin kanssa?


Ne ovat keskenään ekvivalentteja samoin kuin vesimolekyyli, happiatomi ja vetyatomipari yhdisteenä ovat ekvivalentteja keskenään. ;D

Ja eikös ct vaikuta yhtä paljolta kuin etäisyys x, kun siihen suuntaan on kausaalisella rajanopeudella c vaikutettu?

Eikö etäisyyden x nimittäminen etäisyydeksi kuulostanut edellisessä viestisaäsi tarpeeksi viisaalta avaruudellisuuteen verrattuna?
😂

3³+4³+5³=6³

PPo
Seuraa 
Viestejä13637
Liittynyt10.12.2008

H.O.H kirjoitti:
PPo kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
PPo kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
käyttäjä-7929 kirjoitti:
Otetaan asia vielä toisin päin. Lentävän koneen nopeus on kentällä olevan havaitsijan mukaan v > 0.Kenttähavaitsija toteaa lentävästä koneesta lähetetyn valon nopeudeksi - u. Lentävän koneen leporaamissa valon nopeus on tietysti - c. EST:n mukaan

- u = (v - c)/(1 - (vc)/c^2) = (v-c)/(1 - v/c) = - c.

Kuten olen aiemmin sanonut nämä EST:n vastustajat todistelevat sen virheellisyyttä Newtonin mekaniikan avulla.Mutta tiedetään, että kun kaksi raamia liikkuu toistensa suhteen pienellä nopeudella niin EST ja Newton antavat suunnilleen saman tuloksen. Mutta suurilla nopeuksilla tulee eroa ja tämä ero tulee tosi suureksi kun  tuo raamien nopeusero on suuri.

Lukemattomissa kokeussa on huomattu että Newtonin mekaniikka antaa suurissa nopeuksissa  vääriä tuloksia mutta EST:n mukaiset ovat havaintojen mukaisia.  Tässä on ihan turha ja mahdotonkin  ruveta luettelemaan kaikkia tehtyjä kokeita.

Mutta edelleen tuo yksittäinen esimerkki CERNin kiihdyttimestä on hyvä. Turhaanpa on rakennettu tuo mahtava laite (ja muut vastaavat) jos hiukkaset pystyttäisiin kiihdyttämään tarvittaviin nopeuksiin Newtonin mekaniikan mukaisesti pienellä  murto-osalla sitä matkaa joka oikeasti (EST:n mukaisesti) tarvitaan.

Ja turha väittää, kuten joku paljon aiemmin sanoi, että tämä massojen kiihdyttäminen on ihan eri asia kuin nyt puheena oleva valon nopeuteen liittyvä. EST on kokonaisuus josta ei tuota yhteenlaskukaavaa voida repiä pois ja sanoa että massoja kiihdytettäessä vallitsevat  silti eri lait jotka poikkeavat Newtonin teoriasta mutta ovat ainakin  lähellä EST:ssa käytettäviä.Mutta valo käyttäytyisi kuitenkin kuten  Newton sanoo.

Voisitko  kertoa  näkemyksesi  siihen,  miksei  sadan  vuoden  aikana  ole  edes  yritetty  tehdä  koetta  missä  havaitsija  olisi  liikkunut  väliaineen  suhteen  ja  törmäysnopeudeksi  valoon  olisi  oletettu  saatavan  sama  tulos  kuin  väliaineen  suhteen  paikallaan  olevaan  havaitsijaan.

Ei trolli näköjään vieläkään ymmärrä Fizeaun kokeen tulosta.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fizeau_experiment

Siinä havaitsija liikkuu väliaineeseen nähden ja saa  valon nopeudeksi  arvosta c/n (= valon nopeus, kun väliaine ei liiku) poikkeavan arvon.

Toisin sanoen kukaan ei oleta  boldattua.

Kokeessa  havaitsija  ei  liiku  väliaineessa  väliaineeseen  nähden.

????????????

Kokeessa  valo kulkee väliaineessa (=vedessä), joka liikkuu nopeudella v laitteistossa, joka on paikollaan havaitsijaan nähden. 

Tällöin havaitsija liikkuu  nopeudella -v väliaineeseen (=veteen) nähden.

Kokeessa  EI   MITATA   valon  nopeutta  virtaavassa   vedessä  vaan  valonnopeus  mitataan  ilmassa

Jos  valon  nopeutta  mitattaisiin  virtaavassa  vedessä  täytyisi  mittauslaite  myös  upottaa  veteen.

Höpö höpö

A light ray emanating from the source S′ is reflected by a beam splitter G and is collimated into a parallel beam by lens L. After passing the slits O1 and O2, two rays of light travel through the tubes A1and A2, through which water is streaming back and forth as shown by the arrows. The rays reflect off a mirror m at the focus of lens L′, so that one ray always propagates in the same direction as the water stream, and the other ray opposite to the direction of the water stream. After passing back and forth through the tubes, both rays unite at S, where they produce interference fringes that can be visualized through the illustrated eyepiece. The interference pattern can be analyzed to determine the speed of light traveling along each leg of the tube

Tubessa on virtaavaa vettä, joten valon  nopeus määritettiin  boldatun mukaan havaitsijan suhteen liikkuvassa väliaineessa, joka siis on vesi.

Trollin kirjoitus on siten tavanomaista hölynpölyä.

Nature
Seuraa 
Viestejä9064
Liittynyt15.1.2014

PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
PPo kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
käyttäjä-7929 kirjoitti:
Otetaan asia vielä toisin päin. Lentävän koneen nopeus on kentällä olevan havaitsijan mukaan v > 0.Kenttähavaitsija toteaa lentävästä koneesta lähetetyn valon nopeudeksi - u. Lentävän koneen leporaamissa valon nopeus on tietysti - c. EST:n mukaan

- u = (v - c)/(1 - (vc)/c^2) = (v-c)/(1 - v/c) = - c.

Kuten olen aiemmin sanonut nämä EST:n vastustajat todistelevat sen virheellisyyttä Newtonin mekaniikan avulla.Mutta tiedetään, että kun kaksi raamia liikkuu toistensa suhteen pienellä nopeudella niin EST ja Newton antavat suunnilleen saman tuloksen. Mutta suurilla nopeuksilla tulee eroa ja tämä ero tulee tosi suureksi kun  tuo raamien nopeusero on suuri.

Lukemattomissa kokeussa on huomattu että Newtonin mekaniikka antaa suurissa nopeuksissa  vääriä tuloksia mutta EST:n mukaiset ovat havaintojen mukaisia.  Tässä on ihan turha ja mahdotonkin  ruveta luettelemaan kaikkia tehtyjä kokeita.

Mutta edelleen tuo yksittäinen esimerkki CERNin kiihdyttimestä on hyvä. Turhaanpa on rakennettu tuo mahtava laite (ja muut vastaavat) jos hiukkaset pystyttäisiin kiihdyttämään tarvittaviin nopeuksiin Newtonin mekaniikan mukaisesti pienellä  murto-osalla sitä matkaa joka oikeasti (EST:n mukaisesti) tarvitaan.

Ja turha väittää, kuten joku paljon aiemmin sanoi, että tämä massojen kiihdyttäminen on ihan eri asia kuin nyt puheena oleva valon nopeuteen liittyvä. EST on kokonaisuus josta ei tuota yhteenlaskukaavaa voida repiä pois ja sanoa että massoja kiihdytettäessä vallitsevat  silti eri lait jotka poikkeavat Newtonin teoriasta mutta ovat ainakin  lähellä EST:ssa käytettäviä.Mutta valo käyttäytyisi kuitenkin kuten  Newton sanoo.

Voisitko  kertoa  näkemyksesi  siihen,  miksei  sadan  vuoden  aikana  ole  edes  yritetty  tehdä  koetta  missä  havaitsija  olisi  liikkunut  väliaineen  suhteen  ja  törmäysnopeudeksi  valoon  olisi  oletettu  saatavan  sama  tulos  kuin  väliaineen  suhteen  paikallaan  olevaan  havaitsijaan.

Ei trolli näköjään vieläkään ymmärrä Fizeaun kokeen tulosta.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fizeau_experiment

Siinä havaitsija liikkuu väliaineeseen nähden ja saa  valon nopeudeksi  arvosta c/n (= valon nopeus, kun väliaine ei liiku) poikkeavan arvon.

Toisin sanoen kukaan ei oleta  boldattua.

Kokeessa  havaitsija  ei  liiku  väliaineessa  väliaineeseen  nähden.

????????????

Kokeessa  valo kulkee väliaineessa (=vedessä), joka liikkuu nopeudella v laitteistossa, joka on paikollaan havaitsijaan nähden. 

Tällöin havaitsija liikkuu  nopeudella -v väliaineeseen (=veteen) nähden.

Liikkuu se havaitsijakin maailmankaikkeuden materiaan nähden, ei asia ole yhtään sen kummallisempi siinä mielessä.  Jos ajat moottoritiellä 400 km/h, niin takuulla kaikki ovat vastaantulijoita. Sama pätee maailmankaikkeuden materiohin. Vaikka niistä osa liikkuukin suurella nopeudella johonkin yksittäieen suuntaan, niin niiden yhteenlaskettu keskimääräinen liikenopeus lähentelee nollaa, mistä tahansa pisteestä avaruudessa tarkasteltuna.

EST selittää Fizeaun kokeen tuloksen.

Miten mielestäsi boldattu pitää huomioida Fizeaun kokeen tulosta analysoitaessa?

Taustakenttä, joka on levossa maailmankaikkeuden messojen keskimääräiseen lepotilaan, vastaa periaatteessa väliainetta. Väliaineessa valon nopeus on vain hitaampi kuin tyhjiössä. Toinen erotus on tietysti se että tyhjiössä ei ole olemassa yhtä ainoaa lepokoordinaatistoa. Kuitenkin, kun tarkastellaan valon etenemistä jossain tilassa (tyhjiössä) se etenee sen suhteen aina nopeudella c. Jos siis havaitsijaa liikku valon lähteen suhteen, niin se suhteellinen valon nopeus poikkeaa c:stä. Fizeaun kokeeseen tuolla asialla on korkeintaan hyvin vähäinen merkitys, koska väliaineellisessa ympäristössä valo etenee pääsääntöisesti molekyylista toiseen, molekyylien välisten kenttien kautta.

Nature
Seuraa 
Viestejä9064
Liittynyt15.1.2014

PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
Valon etenemisnopeus on vakio  (ympäristön määrittämin ominaisuuksien perusteella), sen nopeus havaitsijan suhteen havaitaan doppler-muunnoksena havaitsijan muuttaessa liiketilaansa. Valon nopeuden vakioisuus havaitsijan suhteen havaitsijan liiketilasta riippumattomasti ei vastaa todellisuutta. Se on korkeintaan matemaattinen kikka, jota käyttäen koordinaatistomuunnokset onnistuvat siten että lopputulos ei muutu.
Lorentz-muunnos on looginen seuraus valon nopeuden vakioisuudesta joten boldattu sisältää päättelyvirheen.

Tähän mennessä ei ole tehty yhtäkään koetta, joka on ristiriidassa valon nopeuden vakioisuuden tai siitä johdettujen ennusteiden kanssa joten boldatussa esitetty ei vastaa todellisuutta ei tämän hetkisen tiedon valossa pidä paikkaansa.

Tarkoitat että se ei pidä pakkaansa tämän hetkiset "tiedon" valossa. Se tietämys ei vastaa todellisuutta. Olen esittänyt millä Lorenz-muunnos on käyttökelpoinen havaitsijan liiketilan muutokseen liittyvän muuttuvan valonnopeuden yhteydessä. Valon nopeus havaitsijan suhteen saa muuttua aikadilatitaation puitteissa. Aikadilatitaatio on seurausta kun suurella nopeudella liikutaan paikallisen kentän suhteen, joka sähkömagneettisia vuorovaikutuksia välittää. Liikkeen seurauksena vuorovaikutuksiin syntyy viivettä, joten aikadilatitaatio on sen seurausta (prosessi hidastuu, esim. GPS-satelliittien atomikellot hidastuvat liikkeen seurauksena, mutta toisaalta nopeutuvat pienemmän gravitaation seurauksena suhteellisesti enemmän) . 

Muistelen lukeneeni, että aikadilataatio on yritetty johtaa olettamatta valon nopeuden vakioisuutta- onnistumatta.

Siksi kysynkin- toistamiseen- kuinka Naturen fysiikassa aikadilataatio johdetaan?

EST:ssa se tunnetusti onnistuu vaivattomasti.

Se lasketaan havaitun doppler-poikkeaman suuruudesta suhteessa laskennalliseen tavanomaiseen doppler-poikkeamaan. Varsin vaivattomasti siis.

??????????????

EST:ssa ennuste taajuuden muutokselle f=√((1+ß)/(1-ß))*fo

missä ß=±v/c.

En tiedä, mitä Naturen fysiikan boldatut tarkoittavat, mutta jos havaittu doppler-poikkeama on  A ja tavanomainen doppler-poikkeama on B niin kuinka näistä johdetaan aikadilataatio

T=gamma*To?

Kun kerran kyseessä on aika, sitä kannattaa lähestyä taajuspoikkeaman suhteen. Ajan hidastumisen vaikutus  on siis delta t = (A-B)*t / A, muu osuus on seurausta suhteellisen valon nopeuden poikkeamasta siihen nähden mitä se olisi jos lähde ja havaitsija olisivat levossa toistensa suhteen.

Taitavat Naturen fysiikan ennusteet poiketa EST:n ennusteista.

Yksinkertainen esimerkki.

Valon lähde (taajuus fo) ja havaitsija lähestyvät toisiaan  nopeudella 3c/5.

EST:n mukaan havaitsijan mittaama taajuus on f=2fo.

Antamasi kaavan mukaan saadaan ∆t=(2fo-fo)*t/2fo=t/2.

Tämän tuloksen merkityksestä minulla ei ole harmainta aavistustakaan.

Väitit, että taajuuksista saadaan aikadilataatio, jossa esiintyy gamma.

Kysynkin vielä kerran, miten saadaan lasketuksi gamma taajuuksien avulla?

Tuo kaavahan lähtee siitä että tapahtuu vain aikadilataatio ilman pituuskontraktiota. Kun huomioit myös pituuskontraktion, niin silloin aikadilataation osuus suhteellisesti puolittuu eli ∆t = 0,25t. Ja näinhän se suhtiksessakin on koska gamma lasketaan 1 / sqrt(1 - v^2/c^2) => 1 / 0,8 = 1,25.

??????????????

Kirjoitit, että

Se lasketaan havaitun doppler-poikkeaman suuruudesta suhteessa laskennalliseen tavanomaiseen doppler-poikkeamaan

Nyt kuitenkin laskit gamman EST:n tuloksen mukaan!!!

Kursivoitu on siten tavanomaista jargoniasi ilman mitään fysikaalista perustaa.

Sinä vedit mukaan EST:n en minä. Minä puhuin vain havaitun ja laskennallisen (ns. perinteisen, ei relativistisen) doppler-ilmiön poikkeamasta ja että niiden perusteella saadaan aikadilataation suuruus laskettua pitämällä kiinni siitä että valo ei muuta nopeuttaan vaan havaitsijan ja valon suhteellinen nopeus muuttuu.

EST:n mukaisesti arvioidulla aikadilataatiolla päädytään toki sitten EST:n mukaiseen gammaan  ja suhteelliseen valonnopeuteen, joka poikkeamat huomioiden jää voimaan. Ei siinä sen kummempaa yritettykään väittää. Siis yksinkertaisesti kun pituuskontraktion osuus unohdetaan ja pannaan se vastaamaan valon nopeuden suhteellista muutosta. Jos havaittu doppler-poikkeama todella vastaa EST:n mukaista doppler-poikkeamaa, niin siitä seuraa että aikadilatitaatio on itse asiassa suurempi kuin se olisi EST:n mukaan, jossa on huomioitu myös pituuuskontraktio (joiden yhteisvaikutuksena c pysyy matemaattisessa tarkastelussa havaitsijan suhteen vakiona).

Esitä boldatun mukaiset laskelmat , niin nähdään mikä on Naturen fysiikan aikadilataatio.

Esitä mittaustulokset, niin minä esitän laskelmat. Tutkijana minä luotan vain mittaustuloksiin, en matemaattisiin teoreettispohjaisiin tuotoksiin. Ne mittaustulokset kun eivät ole välttämättä joka paikassa ja joka tilanteessa samanlaisia.

Se lasketaan havaitun doppler-poikkeaman suuruudesta suhteessa laskennalliseen tavanomaiseen doppler-poikkeamaan

Mittaustulokset

Valolähteenä laser, jonka taajuus on fo.

Havaitsija mittaa taajuuden f.

Havaitsija ja lähde lähestyvät toisiaan nopeudella v.

Miten noista mittautuloksista lasketaan EST:n aikadilataatiota T=gamma*To vastaava Naturen fysiikan aikadilataatio.

Koe suoritetaan avaruuden tyhjiössä kaukana kaikesta joten gravitaation aiheuttamaa aikadilataatiota ei huomioida.

Valon nopeus c =f*L, kun lähde ja kohde ovat levossa toisiinsa nähden. Jos havaitsija liikkuun nopeudella v, nin perusdoppler on siis f' = (c + v) * fo / c. Kun v on positiivinen lähestyttäessä ja negatiivinen loitotessa.

Kun havaittu taajuus on f <>  f', aikapoikkeama tai aikaero saadaan yhtälöstä delta t = (f' - f)*t.

Dilatoitunut aika t' on  muuttuneen ajan suhde muuttumattomaan eli t' = (t - delta t / t). Toteutuvan "gamman" voit laskea t' ja t suhteena.

Toivottavasti meni kiireessä oikein, en ehdi juuri nyt enempää selvittelemään asiaa.

H.O.H
Seuraa 
Viestejä2072
Liittynyt26.11.2010

PPo kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
PPo kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
PPo kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
käyttäjä-7929 kirjoitti:
Otetaan asia vielä toisin päin. Lentävän koneen nopeus on kentällä olevan havaitsijan mukaan v > 0.Kenttähavaitsija toteaa lentävästä koneesta lähetetyn valon nopeudeksi - u. Lentävän koneen leporaamissa valon nopeus on tietysti - c. EST:n mukaan

- u = (v - c)/(1 - (vc)/c^2) = (v-c)/(1 - v/c) = - c.

Kuten olen aiemmin sanonut nämä EST:n vastustajat todistelevat sen virheellisyyttä Newtonin mekaniikan avulla.Mutta tiedetään, että kun kaksi raamia liikkuu toistensa suhteen pienellä nopeudella niin EST ja Newton antavat suunnilleen saman tuloksen. Mutta suurilla nopeuksilla tulee eroa ja tämä ero tulee tosi suureksi kun  tuo raamien nopeusero on suuri.

Lukemattomissa kokeussa on huomattu että Newtonin mekaniikka antaa suurissa nopeuksissa  vääriä tuloksia mutta EST:n mukaiset ovat havaintojen mukaisia.  Tässä on ihan turha ja mahdotonkin  ruveta luettelemaan kaikkia tehtyjä kokeita.

Mutta edelleen tuo yksittäinen esimerkki CERNin kiihdyttimestä on hyvä. Turhaanpa on rakennettu tuo mahtava laite (ja muut vastaavat) jos hiukkaset pystyttäisiin kiihdyttämään tarvittaviin nopeuksiin Newtonin mekaniikan mukaisesti pienellä  murto-osalla sitä matkaa joka oikeasti (EST:n mukaisesti) tarvitaan.

Ja turha väittää, kuten joku paljon aiemmin sanoi, että tämä massojen kiihdyttäminen on ihan eri asia kuin nyt puheena oleva valon nopeuteen liittyvä. EST on kokonaisuus josta ei tuota yhteenlaskukaavaa voida repiä pois ja sanoa että massoja kiihdytettäessä vallitsevat  silti eri lait jotka poikkeavat Newtonin teoriasta mutta ovat ainakin  lähellä EST:ssa käytettäviä.Mutta valo käyttäytyisi kuitenkin kuten  Newton sanoo.

Voisitko  kertoa  näkemyksesi  siihen,  miksei  sadan  vuoden  aikana  ole  edes  yritetty  tehdä  koetta  missä  havaitsija  olisi  liikkunut  väliaineen  suhteen  ja  törmäysnopeudeksi  valoon  olisi  oletettu  saatavan  sama  tulos  kuin  väliaineen  suhteen  paikallaan  olevaan  havaitsijaan.

Ei trolli näköjään vieläkään ymmärrä Fizeaun kokeen tulosta.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fizeau_experiment

Siinä havaitsija liikkuu väliaineeseen nähden ja saa  valon nopeudeksi  arvosta c/n (= valon nopeus, kun väliaine ei liiku) poikkeavan arvon.

Toisin sanoen kukaan ei oleta  boldattua.

Kokeessa  havaitsija  ei  liiku  väliaineessa  väliaineeseen  nähden.

????????????

Kokeessa  valo kulkee väliaineessa (=vedessä), joka liikkuu nopeudella v laitteistossa, joka on paikollaan havaitsijaan nähden. 

Tällöin havaitsija liikkuu  nopeudella -v väliaineeseen (=veteen) nähden.

Kokeessa  EI   MITATA   valon  nopeutta  virtaavassa   vedessä  vaan  valonnopeus  mitataan  ilmassa

Jos  valon  nopeutta  mitattaisiin  virtaavassa  vedessä  täytyisi  mittauslaite  myös  upottaa  veteen.

Höpö höpö

A light ray emanating from the source S′ is reflected by a beam splitter G and is collimated into a parallel beam by lens L. After passing the slits O1 and O2, two rays of light travel through the tubes A1and A2, through which water is streaming back and forth as shown by the arrows. The rays reflect off a mirror m at the focus of lens L′, so that one ray always propagates in the same direction as the water stream, and the other ray opposite to the direction of the water stream. After passing back and forth through the tubes, both rays unite at S, where they produce interference fringes that can be visualized through the illustrated eyepiece. The interference pattern can be analyzed to determine the speed of light traveling along each leg of the tube

Tubessa on virtaavaa vettä, joten valon  nopeus määritettiin  boldatun mukaan havaitsijan suhteen liikkuvassa väliaineessa, joka siis on vesi.

Trollin kirjoitus on siten tavanomaista hölynpölyä.

Valo  liikkuu  putkissa  eri  nopeudella  putkiin  nähden,  mutta  kun  valo  tulee  putkista  ulos  LASIN  LÄPI  valon  nopeus  tasaantuu  ja  liikkuu  sillä  nopeudella  millä  se  lasissa  likkuu  ja  nopeus  muuttuu  vielä  silloin  kun  valo  siirtyy  etenemään  ilmassa.

Putkien  vedessä  liikkuessaan  valoilla  oli  myös  eri  aallonpituus.

PPo
Seuraa 
Viestejä13637
Liittynyt10.12.2008

Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
PPo kirjoitti:
Nature kirjoitti:
Valon etenemisnopeus on vakio  (ympäristön määrittämin ominaisuuksien perusteella), sen nopeus havaitsijan suhteen havaitaan doppler-muunnoksena havaitsijan muuttaessa liiketilaansa. Valon nopeuden vakioisuus havaitsijan suhteen havaitsijan liiketilasta riippumattomasti ei vastaa todellisuutta. Se on korkeintaan matemaattinen kikka, jota käyttäen koordinaatistomuunnokset onnistuvat siten että lopputulos ei muutu.
Lorentz-muunnos on looginen seuraus valon nopeuden vakioisuudesta joten boldattu sisältää päättelyvirheen.

Tähän mennessä ei ole tehty yhtäkään koetta, joka on ristiriidassa valon nopeuden vakioisuuden tai siitä johdettujen ennusteiden kanssa joten boldatussa esitetty ei vastaa todellisuutta ei tämän hetkisen tiedon valossa pidä paikkaansa.

Tarkoitat että se ei pidä pakkaansa tämän hetkiset "tiedon" valossa. Se tietämys ei vastaa todellisuutta. Olen esittänyt millä Lorenz-muunnos on käyttökelpoinen havaitsijan liiketilan muutokseen liittyvän muuttuvan valonnopeuden yhteydessä. Valon nopeus havaitsijan suhteen saa muuttua aikadilatitaation puitteissa. Aikadilatitaatio on seurausta kun suurella nopeudella liikutaan paikallisen kentän suhteen, joka sähkömagneettisia vuorovaikutuksia välittää. Liikkeen seurauksena vuorovaikutuksiin syntyy viivettä, joten aikadilatitaatio on sen seurausta (prosessi hidastuu, esim. GPS-satelliittien atomikellot hidastuvat liikkeen seurauksena, mutta toisaalta nopeutuvat pienemmän gravitaation seurauksena suhteellisesti enemmän) . 

Muistelen lukeneeni, että aikadilataatio on yritetty johtaa olettamatta valon nopeuden vakioisuutta- onnistumatta.

Siksi kysynkin- toistamiseen- kuinka Naturen fysiikassa aikadilataatio johdetaan?

EST:ssa se tunnetusti onnistuu vaivattomasti.

Se lasketaan havaitun doppler-poikkeaman suuruudesta suhteessa laskennalliseen tavanomaiseen doppler-poikkeamaan. Varsin vaivattomasti siis.

??????????????

EST:ssa ennuste taajuuden muutokselle f=√((1+ß)/(1-ß))*fo

missä ß=±v/c.

En tiedä, mitä Naturen fysiikan boldatut tarkoittavat, mutta jos havaittu doppler-poikkeama on  A ja tavanomainen doppler-poikkeama on B niin kuinka näistä johdetaan aikadilataatio

T=gamma*To?

Kun kerran kyseessä on aika, sitä kannattaa lähestyä taajuspoikkeaman suhteen. Ajan hidastumisen vaikutus  on siis delta t = (A-B)*t / A, muu osuus on seurausta suhteellisen valon nopeuden poikkeamasta siihen nähden mitä se olisi jos lähde ja havaitsija olisivat levossa toistensa suhteen.

Taitavat Naturen fysiikan ennusteet poiketa EST:n ennusteista.

Yksinkertainen esimerkki.

Valon lähde (taajuus fo) ja havaitsija lähestyvät toisiaan  nopeudella 3c/5.

EST:n mukaan havaitsijan mittaama taajuus on f=2fo.

Antamasi kaavan mukaan saadaan ∆t=(2fo-fo)*t/2fo=t/2.

Tämän tuloksen merkityksestä minulla ei ole harmainta aavistustakaan.

Väitit, että taajuuksista saadaan aikadilataatio, jossa esiintyy gamma.

Kysynkin vielä kerran, miten saadaan lasketuksi gamma taajuuksien avulla?

Tuo kaavahan lähtee siitä että tapahtuu vain aikadilataatio ilman pituuskontraktiota. Kun huomioit myös pituuskontraktion, niin silloin aikadilataation osuus suhteellisesti puolittuu eli ∆t = 0,25t. Ja näinhän se suhtiksessakin on koska gamma lasketaan 1 / sqrt(1 - v^2/c^2) => 1 / 0,8 = 1,25.

??????????????

Kirjoitit, että

Se lasketaan havaitun doppler-poikkeaman suuruudesta suhteessa laskennalliseen tavanomaiseen doppler-poikkeamaan

Nyt kuitenkin laskit gamman EST:n tuloksen mukaan!!!

Kursivoitu on siten tavanomaista jargoniasi ilman mitään fysikaalista perustaa.

Sinä vedit mukaan EST:n en minä. Minä puhuin vain havaitun ja laskennallisen (ns. perinteisen, ei relativistisen) doppler-ilmiön poikkeamasta ja että niiden perusteella saadaan aikadilataation suuruus laskettua pitämällä kiinni siitä että valo ei muuta nopeuttaan vaan havaitsijan ja valon suhteellinen nopeus muuttuu.

EST:n mukaisesti arvioidulla aikadilataatiolla päädytään toki sitten EST:n mukaiseen gammaan  ja suhteelliseen valonnopeuteen, joka poikkeamat huomioiden jää voimaan. Ei siinä sen kummempaa yritettykään väittää. Siis yksinkertaisesti kun pituuskontraktion osuus unohdetaan ja pannaan se vastaamaan valon nopeuden suhteellista muutosta. Jos havaittu doppler-poikkeama todella vastaa EST:n mukaista doppler-poikkeamaa, niin siitä seuraa että aikadilatitaatio on itse asiassa suurempi kuin se olisi EST:n mukaan, jossa on huomioitu myös pituuuskontraktio (joiden yhteisvaikutuksena c pysyy matemaattisessa tarkastelussa havaitsijan suhteen vakiona).

Esitä boldatun mukaiset laskelmat , niin nähdään mikä on Naturen fysiikan aikadilataatio.

Esitä mittaustulokset, niin minä esitän laskelmat. Tutkijana minä luotan vain mittaustuloksiin, en matemaattisiin teoreettispohjaisiin tuotoksiin. Ne mittaustulokset kun eivät ole välttämättä joka paikassa ja joka tilanteessa samanlaisia.

Se lasketaan havaitun doppler-poikkeaman suuruudesta suhteessa laskennalliseen tavanomaiseen doppler-poikkeamaan

Mittaustulokset

Valolähteenä laser, jonka taajuus on fo.

Havaitsija mittaa taajuuden f.

Havaitsija ja lähde lähestyvät toisiaan nopeudella v.

Miten noista mittautuloksista lasketaan EST:n aikadilataatiota T=gamma*To vastaava Naturen fysiikan aikadilataatio.

Koe suoritetaan avaruuden tyhjiössä kaukana kaikesta joten gravitaation aiheuttamaa aikadilataatiota ei huomioida.

Valon nopeus c =f*L, kun lähde ja kohde ovat levossa toisiinsa nähden. Jos havaitsija liikkuun nopeudella v, nin perusdoppler on siis f' = (c + v) * fo / c. Kun v on positiivinen lähestyttäessä ja negatiivinen loitotessa.

Kun havaittu taajuus on f <>  f', aikapoikkeama tai aikaero saadaan yhtälöstä delta t = (f' - f)*t.

Dilatoitunut aika t' on  muuttuneen ajan suhde muuttumattomaan eli t' = (t - delta t / t). Toteutuvan "gamman" voit laskea t' ja t suhteena.

Toivottavasti meni kiireessä oikein, en ehdi juuri nyt enempää selvittelemään asiaa.

Ei mennyt oikein.

Jo yksikkötarkastelu osoittaa, että boldatut yhtälöt ovat virheellisiä.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat