Seuraa 
Viestejä45973

Millainen olisi vaihtoehto historia, jossa Yhdysvallat ja Neuvostoliitto ajautuivat suursotaan 1980-luvun alussa?

Millainen olisi Suomen ja Euroopan tilanne. Miten luulette maan toipuvan ja millaista elämä Suomessa nykyään olisi?

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (2)

Itse uskon, että maa eläisi pitkään tiukassa säännöstelytaloudessa. MM Etelä-Suomi oltaisiin hylättty radioaktiivisuuden takia(Amerikkalainen ydinisku Leningradiin) Suuri määrä Suomalaisia olisi paennut Ruotsiin, ja toisaalta iso määrä Venäläisiä myös entisestä Neuvostoliitosta Suomeen. Eläisimme käytännössä tiukassa säännöstely ja komentotaloudessa, jossa mm media olisi tiukasti valvottu, ja maata käytännössä johtaisi Presidentin nimittämä hätätilaneuvosto, vaikkakin näennäisesti järjestettäisiin yhä eduskuntavaalit joka 4-vuoden välein. Käytännössä vaihtoehtona olisi kuitenkin vain 3 puoluetta+mahdolliset koaliitiot, jotka olisivat liittoutuneet hätätilaneuvoston kanssa, joten mitään oleellisia muutosta tai "demokratiaa" ei olisi luvassa.

Taloudellisesti olot olisivat sangen niukat. Suomen päävientituote olisi selluloosa ja papetituotteet, joissa sillä olisi miltei täydellinen monopoli. Menisi käytännössä vuosia kunnes Pohjois-Amerikka pääsisi takaisin globaaliin maailmankauppaan. Öljyn hinta olisi kuitenkin kallistunut, ja mm Lähi-Idän sodan(Israel vastaan koko Arabimaailma)takia öljyn hinta olisi noussut niin tolkuttomasti, että voimassa käytännössä olisi säännöstely ja komentotalous. Suomi kykenisi nipin napin saamaan kylliksi öljyä. Torjuakseen alati pahenevaa väestökatoa Suomi olisi(tosin rajoitetussa määrin)hyväksynyt Venäjältä pakoon saapuvia(nuoria ja terveitä)pakolaisia kansalaisiksi. Iso osa Suomalaisia olisi vastaavasti paennut Ruotsiin. Sekä Suomi että Ruotsi saivat näin kumpikin käyttöönsä runsaasti halpaa työvoimaa. Vanhusten ja sairaiden tilanne sen sijaan olisi paljon huonompi, koska terveydenhuolto pääosin keskeytyisi nuorten ja lasten hoitamiseen(kansakunnan elinvoiman turvaamiseksi johtuen rajallisista resursseista)Seurauksena olisi niin sanotun "mustan pörrsin terveydenhuollon" syntyminen, jota valtiovalta pyrkisi ankarin käsin kitkemään pois. MM tiedotusvälineiden toimintaa rajoitettiin vuosiksi kansallisen paniikin pelossa. Seurauksena olivat epämääräiset huhut sekä "pimeiden tavaroiden" kuten esim joditaplettien ja säteilymittareiden raju kysyntä ja salakauppa.

Euroopassa perustettiin vuonna 1984 ERA(European Recovery Agency=Euroopan jällenrakennus yhteisö)johon Suomikin liittyi nyt osaksi. Tämän seurauksena Suomi alkoi saada ERA:n hätäapua. Vuonna 1993(10-vuotta sodan syttymisen jälkeen)maailman johtajat pääsivät yhteisymmärykseen uuden maailmanjärjestön WPA(World Peace Organication=maailman rauha järjestö)perustamisesta, joka otti tavoitteekseen kaikkien sotien lopettamisen maailmassa. Vaikka ERA olikin 1990-luvulla toipumasta sodasta nopeaa vauhtia, taloudellisen johtoaseman otti maailmassa nyt Australia. Australialla oli 1980-luvulta lähtien käyttössä sekä luonnonvarat että teknologia supervallaksi nousemiseksi, minkä lisäksi se saattoi myös imeä osaajia Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta tarjoten näille muhkeita valtion etuja ja palveluita. Näin ollen Australiasta tuli 2000-luvulle mennessä uusi globaali hypervalta, jolla oli käytössään uusin teknologia, maailman voimakkain armeija sekä koulutetuin väestö ja maailman suurin talous. Sen kilpailijoina olivat tosin nouseva ARC(Asian Recovery center=Aasian jällenrakennus ja yhteistyöjärjestö)sekä LARC(Latin American Recovery Center=Latinalaisen-Amerikan yhteistyö ja avunantojärjetö)sekä tietenkin ERA.

Millaista olisi tavallisten ihmisten elämä Suomessa sitten nykyään?

1980-luvultä lähtien(kolmas maailmansota alkoi vuonna 1983) Suomi astui tiukan komentotalouden piiriin. Presidentin pidettyä kansalle vuonna 1983 hätäpuheen vallan otti Presidentin nimittämä hätätilaneuvosto, jota käytännössä johtivat kenraalit. Näennäiset "vaalit" järjestettiin kuitenkin yhä vanhaan tutuun tapaan joka 4-vuoden välein.

Tavallisten kansalaisten elintaso laski valtavasti, ja melkein koko etelä-Suomi aina Tampereesta etelään jouduttiin evakuoimaan säteilyn pelossa. Suomi pahin vaara oli aluksi Murmaksin laivastotukikohtaan ja Leningradiin tehty voimakas Amerikkalainen ohjuskeskitys. Erityisesti Etelä-Suomi oli vaarassa huimasti kasvavien säteilyarvojen takia, vaikkakin koko maailman säteilyarvot olivat käytännössä moninkertaistuneet.

Vuoden 1983 jälkeen suuri osa kansalaisten perusvapauksista käytännössä lakkautettiin. MM liikkuma ja sananvapautta rajoitettiin tuntuvasti. Koska lehdistön suu oltiin käytönnössä tukittu(niin sanottua "tutkivaa journalismia" ei enää saanut harjoittaa ilman erillistä hallituksen lupaa)ja terveydenhoidossa alkoi ilmetä mm ikäsyrjintää, seurasi raju niin sanottujen "pimeiden markkinoiden" ja huhujen kasvu, jonka tukkimista ei auttanut lopulta "rikkurilääkärien" uhkaaminen edes kuolemantuomiolla.

Sota ja sen sosiaaliset seuraukset näin osittain pikemminkin jakoivat kuin yhdistivät kansaa, mitä osittain vahvisti noin miljoonalle Venäläiselle karkurille myönnetty Suomen kansalaisuus(halvan työvoiman takaamiseksi) Vuoden 1993 jälkeen ERA:n vaikutus alkoi jo tuntua Suomessakin. Suomen talous oli itseasiassa selvinnyt sodasta suhteellisen hyvin. Maa toimitti pitkään miltei yksinoikeudella erillaisia paperituotteita aina samolahdeistä vessapaperiin ympäri maailmaa, minkä lisäksi siitä tuli ERA:n "pohjoisen ulottuvuus" stragedian keskus. ERA:n "pohjoinen ulottuvuus" stragedian päätavoite oli Itä ja pohjois-Euroopan valtavien luonnonvarojen hyödyntäminen, minkä takia se 1990-luvulla alkoi kehitellä erityisiä robotteja ja voimakkaita säteilysuojia, jota sallisivat työskentelyn pahoin saastuneella entisellä Neuvostoliiton alueella. Tämän takia ERA sijoitti Suomeen suuren määrän rahaa, koska alueesta tuli ERA:n "pohjoisen ulottuvuus" stragedian keskus.

Tämän seurauksena Suomen talous lähti voimakkaaseen kasvuun 1990-luvun lopulla. Tämä johti osittain valtion kontrollin höllentymiseen ja Suomen "länsimaalaistumiseen" Suomen eliitti "kansainvälistyi" ja "Eurooppalaistui" mutta sodan taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset toisaalta lisäsivät tuloeroja vain entisestään, mikä johti kansan entistä suurempaan vieraantumiseen käytännössä pahoin korruptoituneesta hallituksesta(josta 2000-luvulle mennessä oli käytännössä tullut ERA:n sätykynukke)ERA:n "pohjoinen ulottuvuus stragedia" kuitenkin lisäsi voimakkaasta Eurooppalaisen intergraadion tarvetta Suomessa, minkä johdosta Suomi vähitellen sulautui osaksi ERA:a, ja menetti pian suuren osan omasta poikkeuksellista kansallisesta luoteenlaadustaan, mutta tämä tapahtui vasta pitkälle 2000-luvulle mennessä, jolloin koko maailma alkoi jo muutenkin olla perin erillainen.

Itseasiassa kun sitä tarkemmin ajattelee, niin eläisimme hyvin pitkälle samanlaisessa maailmassa. Ydinsodan jälkeisessä maailmassa korostettaisiin Euroopan yhteyttä ja keskityttäisiin taloudelliseen kasvuun uuden teknologian avulla. Siirtolaisia otettaisiin miljoonia itä-euroopasta, sekä kehitettäisiin uutta teknologiaa jolla hyödyntää pahoin saastuneen Venäjän luonnonvaroja(radioaktiivisuutta ja EMP:tä kestäviä robotteja sekä erikoisia säteilupukuja ja hybridejä) Ja maailmaa kovistelevan supervallan roolin olisi mitä ilmeisemmin Amerikan sijaan ottanut Australia. Joten kuinka paljon siis todella olisi erillaista?

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat