Seuraa 
Viestejä183

Hiilen kiertokulkua luonnossa tutkitaan paljon, mutta tutkimukset tuntuvat painottuvan vain hiilen esiintymiseen ilmakehässä hiilidioksidina.
Hiilidioksidin mittaustulokseen vaikuttaa moni seikka ja kaikki mittaustulokset ovat aina keskiarvoja lukuisista mittauksista
Ihmisten toiminnan aiheuttamat hiilidioksidi-päästöt ovat saaneet ylikorostuneen aseman. Tutkimusien mukaan vain 3-4% ilmakehän kierrossa olevasta hiilidioksidista on ”ihmisperäistä”.
Merien pintavesien lämpötila säätää hiilidioksidin määrää ilmakehässä.

http://www.weatheraction.com/
https://wattsupwiththat.com/
https://judithcurry.com/2017/04/07/a-beneficial-climate-change-hypothesis/

Aika usein näkee kirjoituksia merten happamoitumisesta hiilidioksidin vaikutuksesta.
Hiilidioksidia on aina esiintynyt ilmakehässä eikä se ole aiheuttanut merten happamoitumista viimeisten 3 miljardin vuoden aikana.

Elämme nyt tuhatvuotisten lämpöjaksojen aikaa vuodesta 1850. Tämä alkanut 2000-luvun jakso tulee jatkumaan aina 2300-luvulle asti. Lämpeneminen ei todellakaan ole johtunut hiilidioksidin määrän noususta, vaan päin vastoin ilmaston lievä lämpeneminen on nostanut hiilidioksidin määrää.
Kannattaisi lopettaa ”ilmastonmuutoksella” pelottelu, ettei munaisi itseään enää enempää.
Seuraavat 40 vuotta ovat kuitenkin mielenkiintoisia, koska auringon vähentynyt aktiivisuus voi tuoda meille yllättäen kovin kylmiä vuosia.

Kalsiumoksidi muodostaa veden kanssa emäksisen liuoksen, Ca(OH)-2 , joka ylläpitää merten pH-tasapainoa (pH n. 8).
Kalsiumhydroksidi neutraloi hiilihapon ja kalkkikivihiukkaset CaCO3 laskeutuvat merien pohjalle. Näin syntyy "ikuinen" kiertokulku kalsiumin ja hiilen esiintymisissä.

Sivut

Kommentit (16)

Käyttäjä3810
Seuraa 
Viestejä183

Osa 2, palsta ei hväksynyt liian pitkää kirjoitustani

Aivan liian vähälle tutkimiselle on jäänyt kalsiumin kierto maapallolla, vaikka se liittyy oleellisesti osaan hiilen kiertokulusta.

Hiiltä ja kalsiumia esiintyy valtavia määriä myös muissa olomuodoissa, mutta niiden yhteinen kiertokulku (CO2, CaO, CaCO3) on tärkeä osa maapalloamme.

Kalsiumin kierto maapallon pintakerroksissa ansaitsisi samantasoista tutkimusta kuin hiilen kiertokulku.

Kalkkikivihiukkaset laskeutuvat hitaasti merten pohjalle. Siellä on muodostunut paksuja kalkkikivimuodostumia, jotka maapallon mannerten siirtyessä ovat nousseet vuoristoiksi, kuten Alpit, Himalaja, Norjan vuoristo ja Pohjois Amerikan molemmilla reunoilla sijaitsevat vuorijonot jne.

Nämä vuoristot ovat kalkkikiveä ja entistä merenpohjaa. Niistä löydetään fossiileja, jotka ovat aikoinaan olleet merieläimiä.

Tulivuoren purkauksissa vapautuu paljon hiilidioksidia, sillä kalsiumkarbonaattia on hajonnut kuumuudessa tulivuorien magmassa.
Hiilidioksidi ja rikkipitoiset kaasut aiheuttavat räjähdyksiä ja kaasupurkauksia tulivuorien purkautuessa.
Kalsiumkarbonaatin hajotessa syntyy CO2 ja CaO, eli kalsiumoksidia, joka jää laavaan.

Käyttäjä3810
Seuraa 
Viestejä183

Osa 3

Miten kalsium-ionia riittää stabiloimaan merten pH noin 8:aan ja saostamaan kaikki veteen liukeneva hiilidioksidi ?
Kalsiumia esiintyy merivedessa eri korkeuksissa pinnalta lähtien. Kalsiumkarbonaattihiukkaset tuntuvat unohtuneen kaikilta tutkijoilta.

Jos kalsiumkarbonaattia on liian vaikea tutkia kiinteässä muodossa, voi kalsiumin ja hiilidioksidin saada ionimuotoon suolahappoa lisäämällä. Suolahapon kloridi ei sotke tutkimuksia, merissa on jo suolaa riittävästi.

Eroosio kuluttaa Alppeja ja kalkkikivi ei liukene veteen, vaan jää siihen hiukkasina. Svetsissä voi nähdä aurinpaisteella jokiveden olevan kauniin vihertävää.

USA:ssa Colorado joen vesi on vihertävää ja yhden sen sivujoista nimikin on Green River.

Vihertävä väri syntyy, kun auringonsäteet heijastuvat kalkkikivihiukkasista. Jotkut kutsuvat tätä ilmiötä ”pohjaheijastumaksi”.

Välimereen laskee joka puolelta jokia, joiden vedessä on kalsiumkarbonaattihiukkasia. Nämä hiukkaset, yhdessä veteen liukenevasta hiilidioksidista tulevien CaCO3, aiheuttavat sen taianomaisen turkoosin värin, jonka voi silloin tällöin nähdä Välimerellä.

Sininen taivas ja vihertävä vesi yhdessä muodostavat tuon turkoosin värin. Rantojen läheisyydessä vihertävät ja turkoosit värit ovat selvempiä.

Rannan lähellä aallokko ja virtaukset estävät CaCO3-hiukkasia laskeutumassa pohjalle ja matala pohja heijastaa vihreän värin selvemmin näkyville, ”pohjaheijastuma”.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Käyttäjä3810
Seuraa 
Viestejä183

Miksi merten tutkijat unohtavat tutkimuksissaan kalsiumin hiilidioksidia saostavan reaktion. Tämähän on se ylivoimaisesti tärkein ”hiilinielu”, joka poistaa hiildioksidia ilmasta.

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_cycle

https://roskasaitti.wordpress.com/2014/02/03/merien-alkaliniteetin-kasvu-miksei-siita-puhuta/

Kalsiumia on meressä n. 20-kertainen ylimäärä karbonaatteihin nähden ja niinpä voidaankin olettaa, että reaktion 1 lisäksi tapahtuu jossain määrin toinen reaktio leijuvan kiinteän kalsiumyhdisteen kanssa.

Tuntuu ihmeelliseltä, että näitä tutkijoilta puuttuu sitten kokonaan selvitys siitä, mitä tapahtuu kalkkikivihiukkasille, jotka alkavat lasketua merien pohjille.

Kalsiumkarbonaatti on emäksisissä liuoksissa yksi maaliman kaikkein vaikealiukoisimmista yhdisteistä.

Käyttäjä3810
Seuraa 
Viestejä183

https://wattsupwiththat.com/2017/05/17/claim-dams-are-major-driver-of-gl...

Jutussa kerrotaan University of Waterloo’n and the Université libre de Bruxelles’n tukimuksista

Tutkijat ovat selvittäneet ihmisten tekemien tekoaltaiden vaikutusta hiilen kiertokulkuun ja hiilinieluihin.

Tutkijoiden mukaan noin viides osa maaperästä meriin siirtyvästä orgaanisesta hiilestä (mitähän tämä termi täsmälleen tarkoittaa?) imeytyy tekoaltaiden vesiin.

Kertomatta jää miksi

Tämä imeytyminen voi olla tutkijoiden mielestä merkittävä hiilidioksidinielu, jota ei kuitenkaan ole huomioitu nykyisissä ilmastonmuutoksen laskentaohjelmissa.

Tutkimus on mielestäni tässä raportoitu puutteellisesti, kun ei ole kerrottu tutkittujen altaiden ja jokien pH:ta.

Mikä on kokonais kalsiumpitoisuus (ionimuodossa ja kalsiumkarbonaatissa) tutkituissa jokivesissä. Olisi myös mielenkiintoista saada tietää, mistä kalsium-ioneja irtoaa.

Sadevesi on lievästi hapanta hiilidioksidin vaikutuksesta ja maaperä on Suomessa yleensä hapanta, Meillä kalkitaan peltoja yleisesti.  Suomenlahden eteläpuolella maaperä on emäksistä kalkkikiven takia eikä vastaavaa kalkitusta tarvita Eestissä.

Merten happamoitumisesta kertovia juttuja ja tutkimuksia ei ole sattunut silmiini enää pitkiin aikoihin. Ovatko alarmistit vihdoin havainneet, että meret eivät hiilidioksidin vaikutuksesta happane eivätkä ole happamoituneet viimeisten 3 miljardin vuoden aikana.

Käyttäjä3810
Seuraa 
Viestejä183

https://wattsupwiththat.com/2017/05/21/examining-the-carbon-dioxide-cycle/

Jutussa yritetään käsitellä monipuolisesti hiilidioksidin esiintymistä ilmakehässä, kasvillisuudessa, merissä ym.

Ei kuitenkaan mainita, että ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt ovat vain noin 4 % siitä määrästä, mitä tulee muista lähteistä.

Myöskään ei käsitellä ylivoimaisesti suurinta hiilinielua, kalsiumin saostumista bikarbonaatti-ionien kanssa. Kalkkikivihiukkaset eivät liukene uudelleen ja laskeutuvat hitaasti merten pojalle.

Myöskään ei käsitellä hiilen kanssa samanaikaista kalsiumin kiertoa.

Mielestäni olisi pitänyt pohtia sitä, mistä kalsiumia riittää pitämään valtamerien pH:n noin 8:ssa.

Major_Breakthrough
Seuraa 
Viestejä17631

Olisko syynä tuo kasvihuoneilmiö ja se että saasteet jotka tuottaa CO2hta myös pilaa ilman hiilimonoksidilla mm Pekingissä, Lontoossa ja New Yorkissa ?

Our ignorance is not so vast as our failure to use what we know !
- M. King Hubbert

Käyttäjä3810
Seuraa 
Viestejä183

Todisteita meriveden happamoitumisesta ei ole olemassa. Meriveden pH on noin 8 siinä olevan kalsiumhydroksidin ansiosta.

Valtamerien vesi on se suurin ja ylivoimaisin hiilinielu, joka pitää yllä elämää maapallolla.

Suurin kysymys on, mistä sitä CAO,  kalsiumoksidia riittää loputtomiin pitämään yllä tasapainoa.

Tulivuorien magmassa CaCO3 kalkkikivi hajoaa hiillidioksidiksi CO2 ja kalsiumoksidiksi CaO

Merten pohjassa on enemmän ”tulivuoria” mannelaattojen reunoilla kuin maalla. Siellä purkautuvasta laavasta riittänee kalsium hydroksidia.

Merentutkimus voisi ruveta selvittämään, minkälaisia reaktioita tapahtuu näiden merenalaisten tulivuorten ympäristössä. Meren ”savuttajapiiput ovat yksi tällainen paikka.

Merten happamoituminen nostettiin taas esille. Tut kijat ovat hakoteillä, kun kalsiumin samanaikaista kiertoa ei tutkita tarkemmin

https://www.pmel.noaa.gov/co2/story/What+is+Ocean+Acidification%3F

https://www.pmel.noaa.gov/co2/story/Strategy+for+OA+Observations

https://www.pmel.noaa.gov/co2/story/OA+Research

https://www.pmel.noaa.gov/co2/story/OA+Observations+and+Data

https://www.pmel.noaa.gov/co2/story/Links+to+OA+Information

Kalsiumkierrosta on kirjoitettu paljon ja kannattaisi tutustua näihin linkkeihin

https://roskasaitti.wordpress.com/2014/02/03/merien-alkaliniteetin-kasvu...

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_cycle

Käyttäjä4369
Seuraa 
Viestejä978

http://www.sueddeutsche.de/wissen/wissensnachrichten-der-woche-klimawand...

Australiaiset tutkijat väittävät, että ilmastonmuutos ja merten happamoituminen muuttavat kalakantoja huomattavasti. Tämän tutkimuksen tekijät ovat ilmeisesti juuri niitä tutkijoita, jotka julkaisevat tutkimuksiaan vain lisärahoituksen saamiseksi.

Meret eivät ole happamoitumassa, sillä ”kalsiumin kiertokulku” takaa merten pH:n pysymisen vakaana. Ilmassa oleva hiilidioksidi liukenee veteen ja saostuu kalsiumkarbonaattina merten pohjalle. Näin on tapahtunut viimeisten 3 miljardin vuoden aikana ja se tulee jatkumaan.

Ihmisten polttamasta fossiilisista polttoaineista aiheutunut hiilidioksidimäärä vastaa vain noin 4% ilman koko hiilidioksidikierrosta. Ilmassa on tällä hetkellä 0,04% (400 ppm) hiilidioksidia ja määrä vaihtelee merten pintavesien lämpötilojen tahdissa. Nytkun ilmasto alkaa viilentyä auringon aktiivisuuden hiipuessa, tulee hiilidioksidin määrä ilmakehässä hitaasti laksemaan.

https://wattsupwiththat.com/2017/07/09/the-crisis-of-integrity-deficient...

On kiinnitetty huomiota siihen, että tieteen ”taso laskee”, kun tutkijat jättävät huomioimatta tuloksia, jotka eivät tue heidän omia tutkimustuloksiaan.

Ilmastotieteessa rehottava tulosten vääristely näyttää nyt levinneen muillekin tutkimusalueille.

Tiedemaailma kaipaa suursiivousta ja se tulee tapahtumaan ennen pitkää, kun yliopistot havahtuvat tilanteeseen.

esko

Käyttäjä4369
Seuraa 
Viestejä978

Ilmastoaktivistit, jotka hehkuttavat hiilidioksidin lämmittävää vaikutusta, ovat tuoneen väittelyyn kolme aihetta.

Nyt näiden argumenttien todellisuuspohja järkkyy. Mikä on ollut aktivistien vastaus. Tiedottamista on lisättyy, mutta ihmiset ympäri maailmaa ovat menettäneet kiinnostuksensa asiaan.

1 Ilmasto lämpenee useilla asteilla hiilidioksidin määrän lisääntyessä

2 Merien pinnannousu uhkaa hukuttaa ranta-alueita

3 Hiilidioksidi happamoittaa vesistöjä

https://ilmastotiede.wordpress.com/2017/07/23/ilmastonmuutoksen-himmeat-...

1 Ilmasto ei ole lämmennyt tietokoneohjelmien ennustamaan tahtiin, vaan lämpötilojen nousu näyttä pysähtyneen 1990-luvun lopun tasolle.

http://principia-scientific.org/breaking-fatal-courtroom-act-ruins-micha...

Man väärensi tietoisesti keskiajan lämpöjakson aikasarjaa ja sai siitä tuomion.

https://wattsupwiththat.com/2009/07/08/the-medieval-warm-period-linked-t...

http://www.zillmer.com/home_4_1.html

Liitteiden piiroksessa selviää myös, että olemme kaukana Keskiajan lämpökauden lukemista. Ilmasto ei ole vieläkään saavuttanut edes 1930-luvun tasoa, vaikka elämme nyt 1850 luvulla alkanutta 2000-luvun lämpökautta.

Hiilidioksidi kiertokulkua ilmakehässä on selvitetty paljon ja ihmisperäisen hiilidioksidin määrän on todettu olevan 3-4% koko valtavasta kierrosta. Hiilidioksidia neutraloituu koko ajan emäksiseen meriveteen kalsiumhydroksidin vaikutuksesta ja kalkkikivihiukkaset laskeutuvat merien pohjille.

2 Merien pinnannousu uhkaa hukuttaa ranta-alueita metrin syvyyteen. Miksi näin ei tapahtunut Keskiajan lämpökauden aikana, vaikka lämpökausi oli nykyistä huomattavasti lämpimämpi ja kesti satoja vuosia.

Viikingit asuttivat Gröönlantia satojen vuosien ajan. He viljelivät siellä ohraa. Tutkimusten mukaan ohraa ei vilä nykyisen lämpökauden aikana voi viljellä Grönlannissa, on liian kylmää.

Mikäli ilmasto nyt jäähtyy 2020-2050 luvuilla auringon aktiivisuuden hiipuessa, voi suomalaisille viljelijöille tulla eteen tilanne, että viljelykasvit muuttuvat.

Peruna, ruis, syysvehnä, ohra ja heinä ovat kylmää kestäviä lajeja.

3 Merien happamoituminen oli vahvasti uutisissa vielä viime vuonna, mutta nyt ei kirjoittelua asiasta enää näy. Ovatkohan aktivistit saaneet omilta ”tiedemiehiltään” kehoituksen hillitä happamoitumiskirjoittelua, koska sillä ei ole mitään todellisuuspohjaa.

esko

Käyttäjä4369
Seuraa 
Viestejä978

https://wattsupwiththat.com/2017/09/26/bali-volcano-the-latest-excuse-fo...

Balilla olevan tulivuoren purkautuessa purkautuvista kaasuista suurin osa on hiilidioksidia.

Määrä ei kuitenkaan pysty lisäämään eikä vähentämään ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrää, koska valtamerien pintalämpötilat määräävät hiilidioksidimäärän.

Mielenkiintoista on sen sijaan, mikä on kalsiumin määrä purkautuvassa laavassa ja minä kemiallisina yhdisteinä kalsium esiintyy.

Magmassa CaCO3hajoaa hiilidioksidiksi ja kalsiumksidiksi. CaCO3 --> CO2 + CaO.

Kalsium esiintyy varmasti  monissa muissa yhdisteissä, mutta tuo CaO on mielenkiintoisin.

Kalsiumoksidi reagoi veden kanssa ja syntyy Ca(OH)2. Tämä aine on taannut valtamerien emäksisyyden viimeisten kolmen miljardin vuoden aikana ja mahdollistanut elämän säilymisen maapallolla nykymuodossa. Tätä kutsutaan hiilen ja kalsiumin ikuiseksi kierroksi. Molempia alkuaineita essiintyy luonnollisesti valtavia määriä myös muissa kierroissa.

esko

Käyttäjä4369
Seuraa 
Viestejä978

Hiilinieluista puhuminen on karannut todellisuudesta, kun puhutaan siitä, että Suomen metsänhakkuut lisäisivät ilmassa olevan hiilisidoksidin määrää.

Valtameret säätelevät hiilidioksidipitoisuutta.

Tiedemiehet eivät kuitenkaan osaa oikein selittää, miksi hiilidioksidipitoisuus edelleen kasvaa, vaikka valtamerien pintalämpötilat ovat putoamassa. Valtamerien vesimäärä on niin suuri, että viive on lähes kymmenen vuotta.

https://roskasaitti.wordpress.com/2018/03/09/merkittava-hiilinielu-riitt...

Merkittävä hiilinielu riittämättömästi tutkittu

Eteläinen jäämeri on kaukana, ainakin Suomesta. Sen lisäksi se on melko harsien tutkittua aluetta maapallollamme. Tämä käy ilmi Eos.orgin artikkelista (Linkki), jossa kerrotaan Eteläisen jäämeren hiilinielusta. Se onkin merien suurin hiilidioksidinielu.

Tätä vain on heikohkosti tutkittu, mutta uusi tutkimus osoittaa, että vuosituhannen vaihteeseen jatkunut nielun heikkeneminen ei johtunutkaan ilmastonmuutoksen aiheuttamasta kyllästymisestä, vaan on ennemmin osa luonnollista vaihtelua.

Vanhempi tutkimus on tässäkin osoittautunut vääräksi ja tai ainakin havainnoista vedetyt johtopäätökset hätäisesti tehdyiksi (Linkki).  Sehän on sitten toinen kysymys, millä väärään tietoon pohjaava meemi saadaan pestyä pois ilmastopelottelijoiden aivoista.

Auttaneeko muu kuin odottaa pikkuhiljaa niiden mätänemistä?

esko

tammukka
Seuraa 
Viestejä4449

Käyttäjä4369 kirjoitti:
Hiilinieluista puhuminen on karannut todellisuudesta, kun puhutaan siitä, että Suomen metsänhakkuut lisäisivät ilmassa olevan hiilisidoksidin määrää.

Valtameret säätelevät hiilidioksidipitoisuutta.

Tiedemiehet eivät kuitenkaan osaa oikein selittää, miksi hiilidioksidipitoisuus edelleen kasvaa, vaikka valtamerien pintalämpötilat ovat putoamassa. Valtamerien vesimäärä on niin suuri, että viive on lähes kymmenen vuotta.

https://roskasaitti.wordpress.com/2018/03/09/merkittava-hiilinielu-riitt...

Merkittävä hiilinielu riittämättömästi tutkittu

Eteläinen jäämeri on kaukana, ainakin Suomesta. Sen lisäksi se on melko harsien tutkittua aluetta maapallollamme. Tämä käy ilmi Eos.orgin artikkelista (Linkki), jossa kerrotaan Eteläisen jäämeren hiilinielusta. Se onkin merien suurin hiilidioksidinielu.

Tätä vain on heikohkosti tutkittu, mutta uusi tutkimus osoittaa, että vuosituhannen vaihteeseen jatkunut nielun heikkeneminen ei johtunutkaan ilmastonmuutoksen aiheuttamasta kyllästymisestä, vaan on ennemmin osa luonnollista vaihtelua.

Vanhempi tutkimus on tässäkin osoittautunut vääräksi ja tai ainakin havainnoista vedetyt johtopäätökset hätäisesti tehdyiksi (Linkki).  Sehän on sitten toinen kysymys, millä väärään tietoon pohjaava meemi saadaan pestyä pois ilmastopelottelijoiden aivoista.

Auttaneeko muu kuin odottaa pikkuhiljaa niiden mätänemistä?

Miksi Pekka Pouta on mielestäsi ennustajaeukko ?

Käyttäjä4369
Seuraa 
Viestejä978

Hiilidioksidin määrä ilmakehässä nousee lämpötilan noustessa. Nyt on todistettu, että hiilidioksidi ei lämmitä ilmastoa. Sen määrä on seurausta ilmaston lämpenemisestä.

Koko hiilidioksidikohulla ei olekaan mitään perusteita.

Miten käy ilmastopelottelijoille ja koko vihreälle kaartille, kun tämä vihdoin tulee ilmi

https://wattsupwiththat.com/2018/09/09/empirical-evidence-shows-temperature-increases-before-co2-increase-in-all-Records/

esko

Lyde19
Seuraa 
Viestejä5085

Hiilidioksidi saa kasvit vihreiksi. Voitaisiinko perustaa luonnonsuojeluliike jonka pyrkii takaamaan riittävän hiilidioksipitoisuuden ilmakehässä niin että kasvit säilyttävät vihreytensä?

Käyttäjä4369
Seuraa 
Viestejä978

Aina muutamien kuukausien välein pulpahtaa uutisiin näitä erikoisia tapoja vähentää hiilidioksidia ilmasta.

On aika huvittavaa, että ne tiedemiehet, jotka ymmärtävät valtamerien keskimääräisen lämpötilan määräävän hiilidioksidipitoisuuden, eivät saa ääntään kuuluviin.

Vuosittainen vaihtelu, pienin vuosittainen arvo lokakuussa ja suurin toukokuussa, johtuu vuodenaikojen vaihtelusta ja luonnon omasta ”mätänemisvuodenaikarytmistä”

https://wattsupwiththat.com/2018/10/26/five-cheap-ways-to-remove-co2-fro...

Five cheap ways to remove CO2 from the atmosphere’ and kill 40% of the people of Earth.

Biomass energy with carbon capture and storage (BECCS)
The idea of BECCS is to grow energy crops that soak up carbon, which are then burned to create electricity while the emitted CO2 gas is captured and buried permanently underground.
BECCS has been dismissed by many because of the massive amounts of land that would be needed, up to 40% of global cropland according to some studies.

“If you have dedicated bioenergy crops that displace other land uses, such as forests or farms, the production of food and fibre would be reduced and you could increase the prices of commodities and really drive losses in biodiversity and ecosystem services,” said Kelly Levin from WRI.
“BECCS needs to be done in a very careful way.”

esko

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat