Seuraa 
Viestejä3768

Ajan luonne on vaivannut fyysikkoja kautta aikain.

Heisenbergin epätarkkuusperiaate ja nk. Kööpenhaminan tulkinta sanoo, että havaitsija vaikuttaa havaintoon ja siten hiukkasen paikan määrittäminen on mahdotonta.

Nyt uusiimat kvanttiuniversumin teoriat esittävät, ettei havainnon kohde muutu, vaan havainnoija muuttuu, siirtyy rinnakkaisuniversumiin jokaisen havainnon myötä.

Tämä on sopusoinnussa klassisen kaksoisrakokokeen tulinnan kanssa, sehän selitetään niin, että yksittäinen fotoni kulkee ei yksin mokempien rakojen läpi vaan kaikissa rinnakkaisuniversumeissa.

Tästä voidaan tehdä tulkinta ( kirjoittaja tulkinta) ettäaika irseasiassa on havainnoijan itsensä kulkemista rinnakkaisuniversumista toiseen. Tällöin kausaliteetti ei ei kvanttitasolla päde ja aika voi kulkea kumpaan suuntaan vain. On todistettu kvanttitasolla, että tulevaisuus voi vaikuttaa menneisyyteen. Aika olisi siis skalaarisuure rinnakkaisuniversumista toiseen.

Fred Hoyle pohti tätä scifissään "Viides planeetta", hän käytti nimeä "membraanit", jotka olisi johdettavissa sähkö- ja magneettikenttiin. Hän kuvasi tietoisuutta pimeässä olevaksi kartaksi, jossa kuljemme valokeilan osoittamaa tietä, se on kokemustemme summa, "maailmanletku", kaikki tapahtumat ovat kuitenkin jo kartalla.

Sivut

Kommentit (26)

jussipussi
Seuraa 
Viestejä61790

Dr Strangelove kirjoitti:

Heisenbergin epätarkkuusperiaate ja nk. Kööpenhaminan tulkinta sanoo, että havaitsija vaikuttaa havaintoon ja siten hiukkasen paikan määrittäminen on mahdotonta.

 In a unique experiment, researchers have clocked how long it takes for an electron to be emitted from an atom. The result is 0.000 000 000 000 000 02 seconds, or 20 billionths of a billionth of a second.

The new measuring technique circumvents the limitation formulated by the father of quantum physics, Werner Heisenberg, in 1927. According to "Heisenberg's uncertainty principle", it is not possible to determine the position and the speed of an electron at the same instant. However, now, the Swedish researchers have shown that it can, in fact, be done: through superposition (i.e. interference) of two short pulses of light with different wavelengths."

Read more at: https://phys.org/news/2017-11-unbelievable-electron-emission-atom.html#jCp

"Ainutlaatuisessa kokeessa tutkijat ovat varoittaneet, kuinka kauan elektronia on lähetettävä atomista. Tulos on 0,000,000,000,000,000 02 sekuntia eli 20 miljardisosa miljardista sekunnista.
Uusi mittaustekniikka kiertää kvanttifysiikan isän Werner Heisenbergin vuonna 1927 asettaman rajoituksen. Heisenbergin epävarmuuden periaatteen mukaan elektronin sijainti ja nopeus ei ole sama hetkellä määritettävissä. Nyt ruotsalaiset tutkijat ovat kuitenkin osoittaneet, että itse asiassa voidaan tehdä: kahden lyhytaikaisen valon impulssin päällekkäisyyden (eli häiriön) kanssa eri aallonpituuksilla."

https://translate.google.com/ .

jussipussi
Seuraa 
Viestejä61790

Dr Strangelove kirjoitti:
Ajan luonne on vaivannut fyysikkoja kautta aikain.

Jos vaivaa niin sitten mitataan. Ja jäljelle jää sitten vielä mittaustulosten tulkinnat.

"Experiment confirms quantum theory weirdness

...It proves that measurement is everything. At the quantum level, reality does not exist if you are not looking at it," said Associate Professor Andrew Truscott from the ANU Research School of Physics and Engineering.

...If one chooses to believe that the atom really did take a particular path or paths then one has to accept that a future measurement is affecting the atom's past, said Truscott.

"The atoms did not travel from A to B. It was only when they were measured at the end of the journey that their wave-like or particle-like behavior was brought into existence," he said."

Read more at: https://phys.org/news/2015-05-quantum-theory-weirdness.html#jCp 

"Se osoittaa, että mittaus on kaikkea. Kvanttitasolla todellisuutta ei ole olemassa, ellei sitä tarkastella, "sanoi professori Andrew Truscott ANU: n fysiikan ja tekniikan tutkimuslaitokselta.
... Jos joku uskoo, että atomi todella toteutti tiettyä polkua tai polkuja, täytyy hyväksyä, että tulevaisuuden mittaus vaikuttaa atomin menneisyyteen, sanoi Truscott.
"Atomit eivät kulje A: sta B: hen. Ainoastaan kun heidät mitattiin matkan lopussa, heidän aaltomaisen tai hiukkasten kaltainen käyttäytyminen syntyi", hän sanoi."

https://translate.google.com .

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
jussipussi
Seuraa 
Viestejä61790

Dr Strangelove kirjoitti:

Tämä on sopusoinnussa klassisen kaksoisrakokokeen tulinnan kanssa, sehän selitetään niin, että yksittäinen fotoni kulkee ei yksin mokempien rakojen läpi vaan kaikissa rinnakkaisuniversumeissa.

Kulkeminen on ongelma.

jussipussi
Seuraa 
Viestejä61790

Dr Strangelove kirjoitti:

Fred Hoyle pohti tätä scifissään "Viides planeetta", hän käytti nimeä "membraanit", jotka olisi johdettavissa sähkö- ja magneettikenttiin. Hän kuvasi tietoisuutta pimeässä olevaksi kartaksi, jossa kuljemme valokeilan osoittamaa tietä, se on kokemustemme summa, "maailmanletku", kaikki tapahtumat ovat kuitenkin jo kartalla.

Scifit erikseen,  mittauksilla edetään

Dr Strangelove
Seuraa 
Viestejä3768

Ensinnäkin, kiitän asiallisesta suhtautumisesta aloitukseeni. Tällä tasolla on ilo jatkaa.

Minulle tuli jonkinlainen "de-ja-vu" "jussipussin" persoonasta, mutta en nyt kuitenkaan uskalla olettaa keskustevani syksyn merkein ;-).

Palaan pian.

jussipussi
Seuraa 
Viestejä61790

"Extending Wheeler’s delayed-choice experiment to space

Abstract

Gedankenexperiments have consistently played a major role in the development of quantum theory. A paradigmatic example is Wheeler’s delayed-choice experiment, a wave-particle duality test that cannot be fully understood using only classical concepts. We implement Wheeler’s idea along a satellite-ground interferometer that extends for thousands of kilometers in space. We exploit temporal and polarization degrees of freedom of photons reflected by a fast-moving satellite equipped with retroreflecting mirrors. We observe the complementary wave- or particle-like behaviors at the ground station by choosing the measurement apparatus while the photons are propagating from the satellite to the ground. Our results confirm quantum mechanical predictions, demonstrating the need of the dual wave-particle interpretation at this unprecedented scale. Our work paves the way for novel applications of quantum mechanics in space links involving multiple photon degrees of freedom.

http://advances.sciencemag.org/content/3/10/e1701180 .

"Abstrakti
Gedankenexperimentillä on johdonmukaisesti ollut merkittävä rooli kvanttiteorian kehittämisessä. Paradigmainen esimerkki on Wheelerin viivästyneen valinnaisen kokeilun, aalto-hiukkasten kaksinaisuustesti, jota ei voida täysin ymmärtää käyttämällä vain klassisia käsitteitä. Teemme Wheelerin idean satelliittitason interferometrillä, joka ulottuu tuhansille kilometreille avaruudessa. Hyödynnämme fotoni- vapauden ajallisia ja polarisaatiotasoja, jotka heijastuvat nopeasti peittävällä peilillä varustetulla satelliitilla. Tarkkailemme täydentävää aallon tai hiukkasen kaltaista käyttäytymistä maan päällä valitsemalla mittauslaitteen, kun taas fotonit etenevät satelliitista maahan. Tuloksemme vahvistavat kvanttimekaaniset ennusteet, mikä osoittaa kahta aalto-hiukkasten tulkintaa tässä ennennäkemättömässä mittakaavassa. Työmme avaa tien kvanttimekaniikan uusille sovelluksille avaruusyhteyksissä, joissa esiintyy useita fotonin vapausasteita."

https://translate.google.com .

jussipussi
Seuraa 
Viestejä61790

Dr Strangelove kirjoitti:
Ensinnäkin, kiitän asiallisesta suhtautumisesta aloitukseeni. Tällä tasolla on ilo jatkaa.

Minulle tuli jonkinlainen "de-ja-vu" "jussipussin" persoonasta, mutta en nyt kuitenkaan uskalla olettaa keskustevani syksyn merkein ;-).

Palaan pian.

Hyvä aloitus oli sinulta.

Dr Strangelove
Seuraa 
Viestejä3768

https://phys.org/news/2017-07-physicists-retrocausal-quantum-theory-futu...

S. Fred Hoylen scifit ovat usein pikemminkin fysiikan luentoja, erityisesti "Inferno", kuvaus kvasaarista galaksimme keskustassa ja sen vaikutuksista Maahan.

Hoyle oli särmikäs persoonallisuus ja suututti monet kolleegansakin. Kun hän jäi häviölle "Steady state" tai "Jatkuvan luomisen" teoriansa kanssa BB:n kiistattomia todisteita vastaan (laajeneminen, He3 mm., jonka syntymiseen ei riitä supernova vaan vaatii BB:n infernon äärimmäisen lämpötilan, hän vetäytyi maatilalleen Cornwalliin eikä kirjoittanut enää mitään tieteellistä elämänsä viimeisenä 30 vuotena, sen sijaan nautittavia tieteisromaaneja osin yhdessä poikansa Geoffreyn kanssa.

Hoylelle olisi kuulunut Nobel jo pelkästään auringon hiilisyklin selityksestä.

Eusa
Seuraa 
Viestejä18616

jussipussi kirjoitti:
Dr Strangelove kirjoitti:

Tämä on sopusoinnussa klassisen kaksoisrakokokeen tulinnan kanssa, sehän selitetään niin, että yksittäinen fotoni kulkee ei yksin mokempien rakojen läpi vaan kaikissa rinnakkaisuniversumeissa.

Kulkeminen on ongelma.

Jospa sulla on vain kivi kengässäsi? Tarkista!

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Dr Strangelove
Seuraa 
Viestejä3768

Anteeksipyyntöni, ei tietenkään retrokausaliteettia vielä ole kokein todennettu, se on edelleen teoriaa, jota eräät ilmiöt tukevat.

Sehän tietenkin rikkoo fysiikan perusprinsiippejä, entropian kasvua ajan funktiona, oletammehan sen olevan tunnetuin ajan "nuoli". Se pätenee kvanttitasollakin, mutta päteekö jos liikutaan rinnakaisuniversumeissa, joissa fysiikan lait ehkä ovat toiset? Perpeetum mobilehan siitä syntyisi ja joutuisimme hylkäämään koko nykyfysiikkamme.

jussipussi
Seuraa 
Viestejä61790

Dr Strangelove kirjoitti:
Ajan luonne on vaivannut fyysikkoja kautta aikain.

 "Experiment shows that arrow of time is a relative concept, not an absolute one

....The experiment consisted of changing the temperature of the nuclei in two of the atoms that exist in a molecule of trichloromethane—hydrogen and carbon—such that it was higher for the hydrogen nucleus than for the carbon nucleus, and then watching which way the heat flowed. The group found that when the nuclei of the two atoms were uncorrelated, heat flowed as expected, from the hotter hydrogen nucleus to the colder carbon nucleus. But when the two were correlated, the opposite occurred—heat flowed backward relative to what is normally observed. The hot nucleus grew hotter while the cold nucleus grew colder. This observation did not violate the second law of thermodynamics, the group explains, because the second law assumes there are no correlations between particles.

Read more at: https://phys.org/news/2017-12-arrow-relative-concept-absolute.html#jCp

"Reversing the thermodynamic arrow of time using quantum correlations

Abstract 
The second law permits the prediction of the direction of natural processes, thus defining a thermodynamic arrow of time. However, standard thermodynamics presupposes the absence of initial correlations between interacting systems. We here experimentally demonstrate the reversal of the arrow of time for two initially quantum correlated spins-1/2, prepared in local thermal states at different temperatures, employing a Nuclear Magnetic Resonance setup. We observe a spontaneous heat flow from the cold to the hot system. This process is enabled by a trade off between correlations and entropy that we quantify with information-theoretical quantities. "

https://arxiv.org/abs/1711.03323

Abstrakti
Toinen laki sallii luonnollisten prosessien suunnan ennustamisen, jolloin määritellään ajan termodynaaminen nuoli. Tavallinen termodynaaminen edellyttää kuitenkin, että vuorovaikutteisten järjestelmien välillä ei ole alkuperäisiä korrelaatioita. Tässä kokeellisesti osoitetaan ajan nuolen kääntäminen kahdelle aluksi kvanttikorreloidulle spin-1/2: lle, joka on valmistettu paikallisissa lämpötiloissa eri lämpötiloissa, käyttäen ydinmagneettista resonanssia. Tarkkailemme spontaania lämmönvirtausta kylmästä kuumaan järjestelmään. Tätä prosessia mahdollistaa korrelaatioiden ja entropian välinen kauppa, jota kvantisoidaan informaatio-teoreettisilla määrillä.

https://translate.google.com .

jussipussi
Seuraa 
Viestejä61790

Eusa kirjoitti:
jussipussi kirjoitti:
Dr Strangelove kirjoitti:

Tämä on sopusoinnussa klassisen kaksoisrakokokeen tulinnan kanssa, sehän selitetään niin, että yksittäinen fotoni kulkee ei yksin mokempien rakojen läpi vaan kaikissa rinnakkaisuniversumeissa.

Kulkeminen on ongelma.

Jospa sulla on vain kivi kengässäsi? Tarkista!
Laitoin jo tarjolle tämän, konekäännettynä tosin.

"... Jos joku uskoo, että atomi todella toteutti tiettyä polkua tai polkuja, täytyy hyväksyä, että tulevaisuuden mittaus vaikuttaa atomin menneisyyteen, sanoi Truscott.
"Atomit eivät kulje A: sta B: hen. Ainoastaan kun heidät mitattiin matkan lopussa, heidän aaltomaisen tai hiukkasten kaltainen käyttäytyminen syntyi", hän sanoi.""

jussipussi
Seuraa 
Viestejä61790

Dr Strangelove kirjoitti:
Anteeksipyyntöni, ei tietenkään retrokausaliteettia vielä ole kokein todennettu, se on edelleen teoriaa, jota eräät ilmiöt tukevat.

Tässähän se jo oli aiemmin tarjolla mita tarkoittaa/tarkoittaisi.

"... Jos joku uskoo, että atomi todella toteutti tiettyä polkua tai polkuja, täytyy hyväksyä, että tulevaisuuden mittaus vaikuttaa atomin menneisyyteen, sanoi Truscott.
"Atomit eivät kulje A: sta B: hen. Ainoastaan kun heidät mitattiin matkan lopussa, heidän aaltomaisen tai hiukkasten kaltainen käyttäytyminen syntyi", hän sanoi.""

jussipussi
Seuraa 
Viestejä61790

Dr Strangelove kirjoitti:
Sehän tietenkin rikkoo fysiikan perusprinsiippejä, entropian kasvua ajan funktiona, oletammehan sen olevan tunnetuin ajan "nuoli". Se pätenee kvanttitasollakin, mutta päteekö jos liikutaan rinnakaisuniversumeissa, joissa fysiikan lait ehkä ovat toiset? Perpeetum mobilehan siitä syntyisi ja joutuisimme hylkäämään koko nykyfysiikkamme.
Viestissäni 13 on tästä uusinta mittausta.

jussipussi
Seuraa 
Viestejä61790

Ei pelkällä mielikuvituksen lennolla.

"Einstein, who first contacted that “passion for comprehension” in his formative experience with a compass, writes:

There exists a passion for comprehension, just as there exists a passion for music. That passion is rather common in children, but gets lost in most people later on. Without this passion, there would be neither mathematics nor natural science.

Time and again the passion for understanding has led to the illusion that man is able to comprehend the objective world rationally, by pure thought, without any empirical foundations — in short, by metaphysics.

I believe that every true theorist is a kind of tamed metaphysicist, no matter how pure a “positivist” he may fancy himself.

The metaphysicist believes that the logically simple is also the real. The tamed metaphysicist believes that not all that is logically simple is embodied in experienced reality, but that the totality of all sensory experience can be “comprehended” on the basis of a conceptual system built on premises of great simplicity.

The skeptic will say that this is a “miracle creed.” Admittedly so, but it is a miracle creed which has been borne out to an amazing extent by the development of science.

https://www.brainpickings.org/2016/05/12/einstein-passion-for-comprehens... .

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat