Seuraa 
Viestejä45973

Jos kolmas maailmansota olisi syttynyt vuonna 1983, millainen Suomen tilanne olisi nyt?

Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välit olivat tasaista tahtia huonontuneet 1940-luvulta lähtien, joten tämä periaatteessa olisi ollut mahdollista.
Itse uskon, että Suomi olisi kyennyt selviämään laskeumasta. Itämerelle olisi kuitenkin kertynyt valtava, ehkä jopa tsernobyliä 10-kertaa suurempi laskeuma-alue johtuen ydiniskuista aina Lontoosta Leningradiin asti.

Itse kehittämässäni fiktiossa Suomen 5-miljoonaisesta asukasluvusta noin miljoona olisi kuollut erillaisiin säteilysairauksiin vuoteen 1993 mennessä. Noin miljoona olisi puolestaa paennut Ruotsiin, Norjaan ja Australiaan(uusi supervalta), ja idästä oltaisiin Suomeen puolestaan otettu noin miljoona "ryssä"(pääosin nuorta ja tervettä)pakolaista.

Itse uskon, että Suomi ja itseasiassa koko Eurooppa olisi kyennyt toipumaan iskusta. MM Sellaiset alueet kuin etelä-ranska, Pyreneiden niemimaa ja Italia olisivat käytännössä jääneet miltei kokonaan ilman aineellisia vaurioita ja laskeumaa.

Suomessa kaikki valta olisi käytännössä vuodesta 1983 lähtien siirtynyt niin sanotulle "hätätilahallitukselle" joka siitä lähtien käytännössä hallitsi maata vuosikymmenten ajan yhdessä Euroopan jälleenrakennus organisaation ERA:n kanssa. Käytännössä kaikki demokratia ja suuri osa kansalaisoikeuksista oltiin vuoden 1983 jälkeen lakkautettu Euroopassa ikuisiksi ajoiksi. MM Suomessa tämä merkitsi tiukkaa komentotaloutta ja säännöstelyä.

Itse uskon, että maailma olisi itseasiassa hyvin pitkälle samanlainen kuin nykyään. Australia olisi ottanut USA:n roolin globaalina "hypervaltana" ja Suomi olisi aina 1980-luvulta lähtien alati tiivistänyt intergraatiotaan EU:n(tässä tapauksessa ERA:n)kanssa. 2000-luvulla Suomen valttikortteja olisi alati lisääntyvä Eurooppalainen intergraatio ja uusi teknologia, jota käytettäisiin mm uusien tehokkaiden robottien ja sätielypukujen valmistamiseen Venäjän ja muun Itä-Euroopan valtavien luonnonvarojen hyödyntämiseksi. Tässä fiktiossa myös Suomen pääkaupunki olisi vaihtunut Helsingistä Jyväskylään. Mitäs sanotte ?

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (3)

Toinen tuleminen
Jos kolmas maailmansota olisi syttynyt vuonna 1983, millainen Suomen tilanne olisi nyt?Erilainen. Tapahtumaan mitä ei ikinä tapahtunut sisältyy ääretön määrä vaihtoehtoja. Jokainen voi näistä sitten kasata oman mielen mukaisen vaihtoehtotodellisuuden.

Skenaariosta puuttuu täysin alkuasetelma, eikä tavoitteistakaan ole mitään tietoa. Eli avoimia kysymyksiä on liikaa. Eli mikä olisi kolmannen maailmansodan syy, mikä aloittajan tavoite, ketkä sotisivat, käytettäisiinkö strategisia ydinaseita, mistä sota alkoi jne...

Toinen tuleminen
Mitäs sanotte ?

Kolmas maailmansota ei alkanut vuonna 1983

Alkuasetelma alkaa oikeastaan 1940-luvulta, tai ehkä oikeammin juontaa juurensa 1930-luvulle. Tuolloin Hitler ja länsivallat sopivat niin sanotulla "Munchenin sopimuksella" että Hitlerin natsi-saksa(vuonna 1919 hävinneen keisarillisen Saksan jäännökset)saisi liittää itseensä mm Itävallan ja ja osan Tsekkoslovakiaa. Tämä oli hävinneelle Saksalle käytännössä ERITTÄIN avokätinen sopimus, mutta Hitler ei tyytynyt siihen, vaan jo samana vuonna(1938) rikkoi sen, ja käytännössä miehitti ja valloitti koko Tsekkoslovakian. Lännessä tämä merkitsi nyt lopullista välirikkoa natsisaksan kanssa, jota alettiin tämän jälkeen pitää lännen vihollisena. Lännessä annettiin myöhemmin samana vuonna turvatakuut Puolalle, jonka Hitler nyt otti tähtäimeensä, ja jolle tämä julisti sodan vuonna 1939.

Tästä seurasi niin sanottu "toinen maailmansota" joka nimellisesti käytiin Puolan puolustamiseksi. Toisen maailmansodan jälkeen 1940-luvulla Neuvosto-Venäjän joukkojen oli määrä vetäytyä Puolasta ja sallia maassa järjestettävät vapaat vaalit, mutta Neuvosto-imperiumin johtaja Josef Stalin("teräsmies") kieltäytyi tästä. Tästä puolestaan seurasi niin sanottu "kylmä sota" Yhdysvaltojen johtaman lännen, ja itää johtavan Neuvostoliiton välillä. Supervallat yrittivät paikata valejään 1960-luvulla Stalinin kuoleman jälkeen, mutta tuloksetta. Tilanne alkoi kärjistyä 1960-luvun keskivaiheilla, ja johti niin sanotun "toisen kylmän sodan alkamiseen"

1960-luvulta lähtien sekä Yhdysvallat että Neuvostoliitto kilpailivat globaalista maailmanjohtajuudesta Englannin ja Ranskan alettua toisen maailmansodan jälkeen selvästi heiketä ja taantua. Ensimmäinen idän ja lännen varsinainen avoin konflikti käytiin 1950-luvulla Koreassa, ja se päättyi pitkälle tasapeliin, kun vastassa olivat Aasian massat Amerikkalaista atomipommia vastaan. Samoin kävi myös Vietnamissa, mutta Amerikan sodanjohto kieltäytyi hyväksymästä "tappiota" maanosassa, ja provosoi Pohjois-Vietnamin niin sanottuun "Tokinin lahden konfliktin" Amerikan laivastoa vastaan, ja aloitti sen jälkeen systemaattisen sodan etupiirinsä laajentamiseksi Aasiassa.

Samoihin aikoihin Neuvostoliitto murskasi raasti kaikki kapinayritykset valtaansa vastaan Itä-Euroopassa. Supervallat alkoivat julmuudessaan ja häikäilemättömyydessään entistä enemmän muistuttaa toinen toisiaan, samalla kun niiden välit alkoivat rajusti huonota. Vuonna 1969 Yhdysvaltain Presidentiksi tuli Richard Nixon, joka pyrki saamaan aikaan jonkinlaisen yhteisymmäryksen Neuvostoliiton ja sen johtajan Leonid Breznevin kanssa.

Neuvostoliiton jatkaessa tukeaan Pohjois-Vietnamille supervaltojen suhteet alkoivat kuitenkin kärjistyä, ja Yhdysvallat alkoi varautua niin sanottuun "ennaltaehkäisevään" iskuun Neuvostoliittoa ja sen liittolaista kommunisti-Kiinaa vastaan. Suunnitelmista kuitenkin luovuttiin ja Yhdysvallat lopullisesti vetäytyi Vietnamista vuonna 1975, mutta supervaltojen suhteet olivat jo ehtineet ottaa suunnan kohti pahempaa.

1970-luvulla Caterin hallinto katsoi katkerana Aasian muuttumista "punaiseksi" ja Neuvostoliiton levittäessä vaikutusvaltaansa ympäri kehitysmaita. Seurasi supervaltojen välien viileneminen ja niin sanottu "kolmas kylmä sota" Tämä huipentui vuonna 1983, kun Yhdysvaltain uusi Presidentti Ronald Reagan julisti Neuvostoliiton lopullisesti "pahan valtakunnaksi" ja aloitti massiivisen varustelukamppanijan(sekä käytännössä "ensi-iskun" valmistelun)sitä vastaan.

Vuoden 1983 lopussa väärinkäsitykset ja provokaatiot Amerikkalaisten taholta Naton marraskuussa järjestämän niin sanotun "Able Archer" sotaharjoituksen yhteydessä johtivat lopulta Neuvostoliiton ensi-iskuun Yhdysvaltoja ja länttä vastaan. Syyt iskuun ovat vielä tähän päivään saakka hämärän peitossa. Monet syyttävät Yhdysvaltain Presidentti Ronald Reagania, joka Neuvosto vastaisessa "ristiretkessään" jätti huomioimatta Amerikan oman laajan ihmisoikeusrikkomusten kirjon, sekä käytännössä systemaattisilla suunnitelmilla "ensi-iskusta" ei käytännössä jättänyt Neuvostoliitolle muuta vaihtoehtoa kuin joko antautua tai taistella katkeraan loppuun saakka.

Mutta 1990-luvun lopulla alkoi levitä villi huhu, jonka mukaan Neuvostoliitto ei alunperin missään nimessä, tapauksessa tai tilanteessa olisi halunnut sotaa Amerikkalaisten kanssa. Tämän huhun mukaan joku ulkopuolinen, niin sanottu "kolmas osapuoli" olisi ollut sodan taustalla. Tähän viittaa mm se, että Presidentti Ronald Reaganin yrittäessä viimehetkessä soittaa Moskovaan sieltä ei vastattu. Myöhemmin sekä idästä että lännestä loikanneet ja "selviytyneet" puhuvat melkein systemaattisesti manipuloinnista sekä siitä, että mm maltilliset äänet Washigtonissa oltaisiin systemaattisesti vaiennettu, ja että mm Neuvostoliiton hälytysjärjestelmää oltaisiin tietoisesti peukaloitu, jolloin se käytännössä oli vuoden 1983 lopussa rikki ja epäluotettava.

Tämä kaikki huipentui vuoden 1983 lopussa järjestettyihin sotaharjoituksiin, joita Neuvostoliitto hyvästä syystä piti ihka oikeana hyökkäyksenä, tai ainakin sellaisen uhkauksena ja demonstraationa. Seurauksena oli Neuvostoliiton yllätyshyökkäys Amerikkaa ja sen liitolaisia vastaan.

Kertomukset tuhosta, sen syystä, seurauksista ja jälkitapahtumista ovat ristiriitaisia. Jälkikäteen sodasta selviytyneet Amerikkalaiset ja Venäläiset ovat syyttäneet toinen toisiaan konfliktin syttymisestä. Nykytutkimus viittaa siihen, että osittain sekä Neuvostoliitto että Yhdysvallat oltaisiin manipuloitu konfliktiin. Sen syntyyn vaikuttivat hyvin useat eri seikat. Jotkut(ja useat arvovaltaisetkin)lähteet puhuvat sinnikkäästi siitä, että mitään sotaa ei olisi tullut, jos Presidentti Carter oltaisiin valittu toiselle kaudella vuonna 1981. Toiset(erityisesti Euroopassa)ovat sitä mieltä, että Presidentti Ronald Reaganin puheet "ohjuskilvestä" olivat viimeinen pisara. Idässä puolestaan on lähteitä, jonka mukaan Neuvostoliittoa oltaisiin systemaattisesti manipuloitu sotaan. Eräs korkea-arvoinen Ranskaan vähän sodan alettua paennut upseeri väittää, että iso osa "maltillisista" sotilasjohtajista ja politiikoista olisi vähän ennen vuoden 1983 loppua salamurhattu, ja että Neuvostoliiton hälytysjärjestlmää ja tutkaa peukaloitu. Amerikkalais-lähteet puolestaan puhuvat siitä, ettei Moskova joko suostunut tai kyennyt vastaamaan Presidentti Reaganin soittaessa viimeisen hätäpuhelunsa Air force oneista. Useat nykylähteet ja arvovaltaiset tutkijat uskovatkin, että mm Neuvostoliiton tutka ja hälytys järjestelmää oltiin peukaloitu, sen sotilas ja polliitinen johto oli joutunut psykologisen manipuloinnin kohteeksi, mikä lisäksi yhteydet Washigtoniin oltiin katkaistu.

Vuonna 1983 3 marraskuuta kello 7:00 Presidentti Mauno Koivisto piti kansalaisille radio ja televisiopuheen, jossa hän ilmoitti Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen suorittaneen "rajoitetun ydinaseiden vaihdon" Tämä oli niin sanottu "kolmas maailmansota" tai oikeammin "24-tuntinen" sota, koska ydin, bio ja kemiallisten aseiden vaihdot olivat ohi 24-tunnissa. Sen jälkeen sota oli virallisesti ohi.

Selvästi heromostunut Mauno Koivisto ilmoitti vain 15-minuuttia kestävässä puheessaan Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen "rajoitetun" ydiniskun tapahtuneen, sekä nimittäneensä miltei välittömästi tämän jälkeen niin sanotun" hätätilahallituksen" jonka oli määrä tästä lähtien Presidentin nimittämänä hallita maata.

"Me olemme nyt sotatilassa kunnes hätätilahallitus toisin katsoo" Presidentti Koivisto sanoi päättäen lyhyen ja ilmeisen hermostuneen puheensa.

Tämän jälkeen puheenvuoron otti hätätilahallitusta johtava Kenraali Karl Eric Gustavson(nimi keksitty hatusta )Seurasi mm ilmoitus, että kaikki 16-60-vuotiaat miehet kutsuttaisiin välittömästi palvelukseen, sekä kello 22:00 alkavat ulkonaliikkumiskiellot käytännössä koko maassa viranomaisia ja joitain erityistahoja lukuunottamatta. Hätätilahallitus muistutti, että Suomi oli nyt sotatilassa, ja että sillä oli käytännössä sotalain mukaan mahdollisuus määrätä niin elinikäistä vankeutta kuin jopa kuolemantuomio niskottelusta. Tämän jälkeen pyydettiin pitämään silmät ja korvat auki ja seuraamaan erikoistiedotuksia ja uutislähetyksiä, joita seuraisi tästä lähtien tasaisesti tunnin välein.

Hätätilahallituksen tiedotus merkitsi Suomen siirtymistä käytännössä sotatilasdiktatuuriin. MM eduskunta menetti käytännössä miltei kaiken valtansa. Hätätilahallitus määräsi mm kaikki 16-60 vuotiaat miehet pakolliseen ase ja kansalaispalvelukseen, sekä sääti liikkumisrajoituksia ympäri maata. Hätätilahallituksen ensimmäinen tavoite oli estää joukkopaniikin syntyminen, mikä järestyi käytännössä ottamalla miltei koko miespuolinen väestö väkipakolla armeijan leiriin. Seuraava tavoite oli itärajan linnoitus. Hätätilahallitus monen muun toimesta ohessa päätti rakentaa massiivisen, aina Lapista Imatralla saakka ulottuvan muurin estämään tai ainakin vaikeuttamaan Pohjois-Venäjältä saapuvien pakolaisten tuloa Suomeen.

Tämän jälkeen hätätilahallitus mm tiedotti ankarista muutorajoituksista, joiden oli tarkoitus estää paniikin syntyminen ihmisten paetessa radioaktiivista laskeutaa Etelä-Suomesta. Myöhemmin vuonna 1984 Suomi liittyi osaksi ERA:a(European Recovery Agency=Euroopan jälleenrakkus järjestö) Tähän liittyi mm Suomen ja Skandinavian maiden parantuneet suhteet, sekä osittainen muuttorajoitusten lievittäminen poikkeustapauksissa, jolloin osa Suomalaisista päässi muuttamaan Skandinaviaan ja sitä kautta Australiaan, jos halusi.

Seuraavan 10-vuoden aikana Suomalaiset joutuivat vakavan Itä-mereltä saapuvan laskeuma-aallon kohteeksi. Tämä aiheutti mm mutaatioita väestön ja erityisesti vastasyntyneiden keskuudessa, osteoproosia sekä laajalle levinnyttä syöpää. Hätätilahallitus määräsikin jo vuoden 1983 marraskuussa, että tästä lähtien niin sanottu "kotonasynnyttäminen" kiellettiin, ja kikki synnytykset oli tapahduttava valtion valvomissa siaraaloissa, joissa käytännössä osalle pahasti vammautuneista ja mutatoiduista lapsista suoritettiin armomurha. Samoin kävi myös vanhainhoidon osalta, ja kaikki alle 16-vuotiaat ja yli 80-vuotiaat joutuivat hätätilahallituksen erityisne tarkkailun alaiseksi. Käytännössä yli puolet Suomen vahhuksista kuoli seuraavan 10-vuoden aikana pääosin hätätilahallituksen suorittamien "armomurhien" turvin, josta ei vielä tuohon aikaan uutisoitu johtuen miltei totaalisesta uutispimennosta. Niin sanottua "tutkivaa journalismia" ei Suomessa enää käytännössä saanut harjoittaa, ja hätätilahallituksen oli hyväskyttävä joka ikinen kirjoitus aina pääkirjoituksista pilakuviin jotta ne voitiin julkaista.

Tämä johti huhujen, juorujen ja silkan panettelun laajaan leviämiseen, samoin kuin niin sanotun "mustan pörssin kaupan" Hätätilahallitus kielsi käytännössä 5-vuotisen vankeusrangaistuksen, ja joissain tapauksissa peräti kuolemantuottamuksen uhalla perättömien huhujen levittämisen, sekä niin sanotun "mustan pörssin" kaupan käymisen mm säteilymittareilla ja joditapleteilla, mutta tästä huolimatta(tai pikemminkin tästä johtuen)tämä kauppa oli erittäin vilkasta ja tuottoisaa.

Vähitelen Suomalaiset tottuivat elämään miltei ainaisessa uutispimennossa, jota valaisivat vain tunnin välein emäpääräiset ja hämärät uutiset Suomen ja koko muun maailman tilanteesta. Sekä Suomalaiset miehet että naiset joutuivat osallistumaan noin vuoden mittaiselle "kolutusleirille" jonka aikana heille opetettiin(tosin miehille eri asioita kuin naisille)kuinka toimia nykyisessä, ydinsodan jälkeisessä maailmassa(miehille käytännössä sama asia kuin varusmiespalvelus, joskin pienillä muutoksilla)

Noin miljoona Suomalaista varusmiestä miltei vauvasta vaariin palveli itärintamalla, kunnes muuri lopulta saatiin pystyettyä. Tämän jälkeen iso osa aiemmun itärintamalla palvelleista joutui osa-aikaiseen palvelukseen järjestyksenpito joukoissa, jotka hyvin pitkälle olivat korjanneet rauhanajan poliisin. Suuria levottomuuksia ei kuitenkaan Suomessa esiintynyt lukuunottamatta vuonna 1986 järjestettyä niin sanottua "syöpäkapinaa" jossa kansalaiset ilmaisivat tyytymättömyytensä terveydenhoidossa tapahtuvasta epätasa-arvosta ja salailusta. Tämä johti lopulta väkijoukkoa vastaan ampumiseen, jossa noin 10 sai surmansa ja 50 loukkaantui vakavasti. Kyseessä oli selvä viesti hätätilahallitukselta kansalle, jonka jälkeen vastaavat joukkomielenosoitukset loppuivatkin lyhyeen.

Elämä 1980-luvun Suomessa oli käytännössä jatkuvaa pulaa, puutetta ja uutispimentoa. Villit huhut ja lääkärinpalveluiden, säteilymittareiden ja lääkkeiden pimeä kauppa kuuluivat päiväjärjestykseen. Vähitellen tilanne äärimmäisistä oloista huolimatta alkoi rauhoittua. Ihmiset alkoivat psykologisesti sisäistää että kolmas maailmansota todella oli tapahtunut, ja alkoivat niin sanotusti "elää asian kanssa" Alkoi niin sanottu "sopeutumisen kausi" 1980-luvun keskivaiheilla.

Vuonna 1993 Suomessa järjestettiin ensimmäiset sodan jälkeiset "vapaat" vaalit. Tosiasiassa vaaleissa ei ollut mitään vapaata, ja äänestysprosentti oli noin 80%, joka tämän jälkeen alkoi seuraavina vuosina tasaisesti laskea. Vaalien "vaihtoehtoina" oli käytännössä vain Kokoomus, Keskusta ja SDP pienine "apupuolueinensa" sekä erillaisin kirjavin koaliition. Hätätilahallitus(joskin pienillä henkilömuutoksilla)oli yhä vallassa, ja siviilihallitus ja eduskunta yhä uskollisia sille. Vuoden 1993 vaalien jälkeen kiinnostus kaikenlaiseen politiikkaan ja aktivismiin alkoikin tämän johdosta haaleta.

Vuosien 1983-1993 väillä noin miljoona Suomalaista oli kuollut sodan aiheuttamiin säteilysairauksiin. Luku oli kuitenkin epätarkka, koska kaikkia vastasyntyneitä tai keskemenossa kuolleita lapsia sekä vanhuksia ei laskettu. MM ERA:n ja elinkeinoelämän painostuksesta Suomi salli noin miljoonan (pääosin nuoren ja terveen)pakolaisen saapua maahan entisen Neuvostoliiton alueelta. Iso osa heistä jäi asumaan maahan ja osallistui sen jälleenrakentamiseen.

1990-luvulla pula, paniikki ja hysteria oli jo jonkinverran alkanut hellittää, ja mm televisiossa uskallettiin jo avoimesti puhua sodasta sekä sen syttymis-syistä. Hätätilahallitus kuitenkin pyrki paniikin pelossa estämääm niin sanotun "kolmannen osapuolen" teorian leviämisen. Hätätilahallituksen virallinen kanta sodan syttymiseen oli, että se oli ollut välttämätöntä ja väistämätöntä, johtuen supervaltojen 1940-luvulta lähtien alati kiristyivästä suhteista. Se myös korosti, että sodan positiivisena puolena oli koko Euroopan yhteisen liittoutuman ERA:n syntyminen, jota Suomi oli nyt osana. Itseasiassa hätätilahallitus suhtautui positiivisesti tulevaisuuteen uuden Eurooppalaisen yhteistyön ja veljeyden aikakautena.

Vuonna 1993 Suomen pääkaupunki siirtyi Helsingistä Jyväskylään. Se oli myös sama vuosi jolloin ERA aloitti toimintansa Suomessa. Jo vuonna 1984 ERA oli lähettänyt edustajia Suomeen pääosin haastattelemaan Pohjois-Venäjältä paenneita pakolaisia. Noin 10-vuotta myöhemmin ERA perusti ECA(European Economic Agency)sivukonttorin Jyväskylään. Sen tehtävänä oli kehittää ja valmistaa uusia tehokkaita säteilynkestäviä pukuja ja rodotteja, jotka sallisivat Itä-Euroopan ja Aasian laajojen luonnonvarojen hyödyntämisen.

Tämä merkitsi ERA:n lisääntyvää läsnäoloa ja investointeja Suomeen. Tämä yhdessä Venäläispakolaisten kanssa merkitsi Suomen "kansainvälistymistä" 1990-luvulla. Hätätilahallituskin korosti, että Suomi oli nyt osana Eurooppaa. Tämän tuloksena ERA:n lippu(varmaan aika pitkälle samanlainen kuin nykyisen EU:n)alkoi vähitellen ilmaantua miltei joka paikkaan Suomalaisen siniristiripun rinnalle.

Suomeen alkoi vähitellen muuttaa entistä enemmän väkeä myös länsi-euroopasta, joskin nämä olivat pääosin ERA:n työn parissa työskenteleviä tutkijoita. Tämä lisäsi voimakkaasti taloudellista kasvua erityisesti Itä ja Pohjois-Suomessa, minkä johdosta mm vanhoja liikkumarajoituksia alettiin nyt vähitellen purkaa, joskin alunperin vain Euroopan sisällä. 2000-luvulle mennessä Suomesta oli jo käytännössä tullut kansainvälinen ja Eurooppalainen korkean osaamisen ja teknologian maa, joskin "Suomi" oli käsitteenä nyt miltei tyystin kadonnut, ja tilalle oli tullut ERA. ERA:n talouskasvu oli 1980-luvulta lähtien käytännössä ollut erittäin ripeää, vaikkakin meni vuosia, kunnes säteilyn pahasti saastuttamia alueita ja niiden luonnonvarojen voitiin toden alkaa teolla hyödyntämään Euroopassa. ERA oli lisäksi käytännössä yhä valovuosien päässä Australiasta, jonka talous ja vaikutusvalta oli tasaista tahtia kasvanut tyynellä merellä jo 1940-luvulta lähtien, mutta josta erityisesti 1980-luvulla oli lopullisesti tullut globaali suurvalta. Australian talous oli jo 1980-luvulla käytännössä suurempi kuin Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain yhteenlaskettu taloudellinen voima ennen sodan syttymistä, ja kasvoi kasvamistaan! Vuonna 1983 Australia perusti Uuden-Seelannin kansa PA:n (Pacific Allince=Tyynenmeren liitto), joka 2000-luvulle mennessä oli jo laajentunut merkittävästi aina Etelänavalta Indonesiaan asti. Australian talous kasvoi vauhdilla vuonna 2013 tapahtuneeseen suureen ylikuumenemiseen ja pörssiromahdukseen asti. ERA:n suhteet Australiaan olivat pääosin viileät johtuen syytteistä, joiden mukaan Australia imi itseensä kaikki maailman luonnonvarat sekä Amerikkalaiset että Eurooppalaiset osaajat. Australia oli kuitenkin uusi maailmanvalta, jonka taloudellinen ja poliittinen vaikutus ulottui aina tyyneltä mereltä Afrikkaan ja Lähi-Itään asti. Muulla maailmalla ei sen sijaan mennyt aivan yhtä hyvin. Lähi-Itä oli jo vuoden 1983 lopussa ajautunut ilmisotaan, joka oli huipentunut Israelin ydiniskuihin useaan arabimaahan, sekä arabiterroristin itsemurha-iskuun Jerusalemissa vuonna 1984 alueelle salakuljetetulla 50-megatonnin ydinkärjellä. Myös Iraqin ja Iranin välit tulehtuivat lopulta ilmisotaan, jossa käytettiin mm biologia ja kemiallisia aseita, joiden rakentamiseen maat olivat saaneet apua Neuvostoliitosta etelään paenneilta pakolaisila. MM johtuen tästä syystä koko alue ajautui täyteen kaaokseen. Australia solmi vuonna 1993 erityis-sopimuksen Saudi-Arabian kanssa öljyntuonnin turvaamiseksi alati kasvavalle taloudelleen, ja lähetti joukkoja miehittämään maan öljyntuonnin turvaamseksi. Sanotaan, että Australia tietoisesti pyrki levittämään eripuraa Lähi-Idässä estääkseen yleisen Australian vastaisen liittoutuman synnyn. Samoihin aikoihin myös Pakistan ja Intia olivat ajautuneet ydinsotaan Kashmirin kriisin kärjistyttyä. Tuloksena olivat miljoonat kuolonuhrit(sodassa käytettiin myös kemiallisia ja biologisia aseita)sekä alueella yleinen epätasapaino. Myöhemmin Australia perusti taloudellisella vaikutusvallallaan etelä-intiaan niin sanottuja "hikipajoja"(joskin hyvin rajoitetussa määrin)hapatuotteiden valmistamiseksi. Aasia oli myös pahoin heikentynyt sodan seurauksena. Kiina joutui vuonna 1983 voimakkaan Neuvostohyökkäyksen kohteeksi, ja toisessa maailmansodassa jo pahoin heikentynyt Japani joutui nyt voimakkaan laskeuma-aallon kohteeksi Kiinasta ja Pohjois-Venäjältä. Japani, Kiina ja Indo-Kiinan maat perustivat kuitenkin vuonna 1984 ARA:n(Asian Recovery agency=Aasian jälleenrakennus yhteisö)joka aloitti hitaan ja tuskallisen toipumisen, mikä käytännössä vei vuosikymmeniä. Afrikassa puolestaan valkoisen vähemmistön hallitsema Etelä-Afrikka oli sodan seurauksena selvästi voimistunut, ja ulotti nyt valtansa sellaisiin maihin kuin Namibia, Zimbabwe ja Angola, kunnes se lopulta hallitsi noin puolta Afrikkaa. Afrikan Unionin ja Etelä-Afrikan johtaman "etelän liiton" välit kärjistyivät kuitenkin lopulta ilmisodaksi 1990-luvulla, jossa kumpikin osapuoli käytti ydin ja biologisia aseita. Tämän seurauksena Afrikka merkittävästi taantui, ja suuri osa Etelä-Afrikkalaisia pakeni Australiaan, jonka sanotaan osittain tästä syystä olleen konfliktin takana.

Vuonna 1993 vanha New Yorkissa majaansa pitävä YK korvattiin Australian Sydneiin perustetulla WPA:lla(World Peace Organisation=maailman rauhan ja yhteistyön järjestö)Järjestö otti tavoitteekseen julistaa kaikki sodat laittomiksi, mutta tästä ei tullut mitään, koska Australia kieltäytyi alistamasta itseään järjestön johdon alaiseksi. Yhdysvallat oli merkittävästi heikentynyt Neuvostoliiton yllätyshyökkäyksestä, mikä lisäksi maa oli myöhemmin 1990-luvulla lopulta ajautunut toiseen veriseen sisällis-sotaansa. Tämän seurauksena miljoonat Amerikkalaiset olivat paenneet Australiaan, ja Pohjois-Amerikka heikkeni merkittävästi, kunnes siitä käytännössä tuli Australian vasallivaltio. Erityisesti 1990-luvulla käyty niin sanottu "Afrikan sota" joudutti kuitenkin kansainvälisiä rauhanneuvotteluja. Sekä ERA:n että Australiaan tekivät vaikutuksen erityisesti Etelä-Afrikan käymä julma biologinen sodankäynti mustaa pohjois-afrikkaa vastaan, mikä joudutti pääosin ERA:n ja Australian keskenään käymiä rauha ja aseidenvähennys neuvotteluja.

2000-lukua leimasi tämän takia osittain voimakas(joskin näennäinen)pasifismi Euroopassa ja Australiassa, sekä halu kehittää erityisesti avaruusyhteistyötä. Yhtenä tavoitteensa oli kehittää ja valmistaa teknologiaa, joka sallisi siirtokuntien ja evokuointialusten rakentamisen, mikäli olosuhteet maassa mahdollisessa tulevassa suur-sodassa kävisivät kerta kaikkiaan sietämättömiksi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Itse uskon, ettei maailma pohjimmiltaan olisi paljoa muuttunut, vaikka kolmas maailmansota oltaisiinkin käyty 1980-luvulla. Australia olisi ottanut Yhdysvaltojen paikan supervaltana, ja teknologisesti eläisimme hyvin pitkälle samanlaisessa maailmassa, joten kovin suuria muutoksia ei olisi luvassa.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat