Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Uutinen ilmatieteenlaitoksen kotisivuilta: (http://www.ilmatieteenlaitos.fi)

"Ilmatieteen laitoksen tutkija Pekka Verronen väittelee 20. toukokuuta Auringon protonimyrskyistä. Väitöstyössä Aurinkomyrskyjen havaittiin olevan yksi keski-ilmakehän otsoniin vaikuttavista luonnonilmiöistä.

Avaruusmyrskyjen aikana Auringon korkeaenergiset protonit tunkeutuvat Maan ilmakehään napa-alueilla ja ionisoivat ilmakehän kaasuja. Myrskyn seurauksena ionosfäärissä tapahtuu muutoksia, jotka käynnistävät otsonia tuhoavia kemiallisia reaktioita. Ylästratosfäärissä sekä mesosfäärissä protonimyrskyt aiheuttavat huomattavia muutoksia otsonin määrään, mikä saattaa vaikuttaa mm. ilmakehän säteilytasapainoon ja yleiseen kiertoliikkeeseen."

Sivut

Kommentit (20)

Tarkkailija
Uutinen ilmatieteenlaitoksen kotisivuilta: (http://www.ilmatieteenlaitos.fi)

"Ilmatieteen laitoksen tutkija Pekka Verronen väittelee 20. toukokuuta Auringon protonimyrskyistä. Väitöstyössä Aurinkomyrskyjen havaittiin olevan yksi keski-ilmakehän otsoniin vaikuttavista luonnonilmiöistä.

Avaruusmyrskyjen aikana Auringon korkeaenergiset protonit tunkeutuvat Maan ilmakehään napa-alueilla ja ionisoivat ilmakehän kaasuja. Myrskyn seurauksena ionosfäärissä tapahtuu muutoksia, jotka käynnistävät otsonia tuhoavia kemiallisia reaktioita. Ylästratosfäärissä sekä mesosfäärissä protonimyrskyt aiheuttavat huomattavia muutoksia otsonin määrään, mikä saattaa vaikuttaa mm. ilmakehän säteilytasapainoon ja yleiseen kiertoliikkeeseen."

Onhan se hyvä että tutkijat tutkivat. Mutta otsikointi ”Ihminen ei yksin tuhoa otsonikerrosta” on absurdi!

Luonnonilmiöt ja aurinko ovat aina olleet pääasiallisia Maan ilmakehän (kuten otsonikerroksen) säätäviä ja määrääviä tekijöitä. Mitään syytä olettaa että otsonikerros ihmisen toiminnan myötä olisi keskimäärin muuttunut, ei todellakaan ole olemassa! Otsonikerros on mitä todennäköisimmin olut suurin pirtein samanlainen miljoonia ellei miljardeja vuosia. Suurimmat muutokset tapahtuvat tietenkin napa-alueilla, jossa auringon hiukkaset pääsevät vaikuttamaan eniten, Maa magenttikentän suunnan vuoksi.

Äskettäin esiintyi Ruotsin TV:ssä ilmastotieteen varttunut tukija joka sanoi että alun perin politisoitunut keskustelu ilmastomuutoksista on ”tieteelle häpeä”.

Luonnonilmiöt ovat aivan toista suuruusruokaa kuin marginaaliset ja yleensä paikalliset pienet muutokset ilmakehässä jotka mahdollisesti johtuvat ihmisen toiminnasta. Ja tätä toisasiaa uskoisi jokaisen rehellisen tutkijan tuntevan.

Niinpä, tästä tulikin mieleeni, että
en edelleenkään ole saanut kunnollista
vastausta kysymykseeni, miksi myös
Mars-planeetta lämpenee poikkeukselli-
sesti JUURI NYT ja sen etelänavan jäätikkö
sulaa ennätysvauhtia ? Vastaukseksi
ei riitä "Marsin lämpenemisellä ei ole
mitään tekemistä Maan kanssa" !
Sama aurinkohan meitä lämmittää...

On myös hyvä tietää, että mm. Venäjän vaiku-
tusvaltaisen tiedeakatemian tutkijat
vastustivat Kiotoon liittymistä, koska
"antropogeeninen / ihmisen toiminnasta
aiheutuva / ilmaston muutos on vailla
vähäisintäkään tieteellistä pohjaa"

HSTA kirjoitti: " Mitään syytä olettaa että otsonikerros ihmisen toiminnan myötä olisi keskimäärin muuttunut, ei todellakaan ole olemassa! Otsonikerros on mitä todennäköisimmin olut suurin pirtein samanlainen miljoonia ellei miljardeja vuosia. Suurimmat muutokset tapahtuvat tietenkin napa-alueilla, jossa auringon hiukkaset pääsevät vaikuttamaan eniten, Maa magenttikentän suunnan vuoksi. "

Tässä jokainen lause on VÄÄRIN ja vastoin kaikkia alan tieteellisen tutkimuksen keskeisiä havaintotuloksia. Otsonikerroksen ohentumasta on jo yli 20 vuoden ajan mittauksia satelliiteista ja muilla mittausmenetelmillä päästään vielä kauemmas (esim. Arosan otsoniobservatorio Sveitsissä). Muutos on ollut merkittävä.

Otsonikato on poikkeuksellinen tapahtuma ja kiistatta siinä on ihminen freoni- yms. päästöillään mukana. Asiaa ei kukaan vakavasti otettava alan tutkija ole toiseksi väittänyt (nettitieteen tohtoreita lukuunottamatta). Jos jokin huu-haa tutkija Ruotsin TV:ssä kiistää kaiken niin mitä laajempaa merkitystä sillä on? Onko jokin puolivillainen TV-ohjelma painavampaa evidenssiä kuin koko ilmastotutkijoiden armeijan huolella tehdyt mittaukset ja aineistojen tieteelliset analyysit?

Ilmiö tunnetaan ja hallitaan teoreettisesti hyvin kuten Verrosen väitöskirjastakin käy ilmi. Verrosen väikkärissä tarkastellaan pääasiassa mesofäärin otsonia, joka syntyy erilaisten prosessien tuloksena kuin varsinainen O3-kerros 15-25 km korkeudella. Auringon aktiviteetti vaikuttaa otsonipitoisuuksiin, mutta ei pysyvästi kuten ihmiskunnan tuottamat otsoninsyöjät.

Varsinainen otsonikerros, joka suodattaa vaarallisen UV-säteilyn syntyy pääasiassa auringon lyhytaaltosäteilyn vaikutuksesta eikä siihen maan magneettikenttä vaikuta mitenkään. Otsoniaukot syntyvät napaseuduille ei siksi että siellä magneettikentän suunta olisi vaikuttamassa asiaan, vaan siksi että suljettu polaaripyörre ilmakehässä estää kaasujen vaihdon otsonipitoisempien ilmakehäkerrosten välillä talvisaikaan, jolloin auringon otsonia tuottava säteily on minimissään.

Ei HTSA:n esittämä kuvio ole mikään vakava todiste otsonitilanteen keinotekoisuudesta. Siitä puuttuu napaseudut ja sitäpaitsi otsonin määrä osoittaa selvää laskutrendia vuotuisen vaihtelun ohella. Mistä se tulee? Ei ainakaan auringon aktiviteetista. HTSA:n viittaa Tiede-lehden keskusteluvyyhtiin jota käytiin Urantia-kirjan ympärillä. Keskustelut eivät tarjoa kovin vakavasti otettavaa tietoa otsonikysmyksestä, urantiahömppää kylläkin. Täällä esimerkiksi on monipuolisempaa analyysia otsonikadosta: http://www.epa.gov/ozone/science/glob_dep.html

Varmaan aurinko osaltaan vaikuttaa otsonikerrokseen, mutta se ei mitenkään poista tai vähennä ihmisen vapauttamien freoni-kaasujen vaikutusta.

Tuollaisiin tutkimuksiin nojaaminen on pään pistämistä pensaaseen seikalta, että ihminen, suuret teollisuusmat USA ja Venäjä etunenässä, tuhoaa maapallomme ilmakehää.

abc
Ei HTSA:n esittämä kuvio ole mikään vakava todiste otsonitilanteen keinotekoisuudesta. Siitä puuttuu napaseudut ja sitäpaitsi otsonin määrä osoittaa selvää laskutrendia vuotuisen vaihtelun ohella. Mistä se tulee? Ei ainakaan auringon aktiviteetista. HTSA:n viittaa Tiede-lehden keskusteluvyyhtiin jota käytiin Urantia-kirjan ympärillä. Keskustelut eivät tarjoa kovin vakavasti otettavaa tietoa otsonikysmyksestä, urantiahömppää kylläkin. Täällä esimerkiksi on monipuolisempaa analyysia otsonikadosta: http://www.epa.gov/ozone/science/glob_dep.html

Emmekö nyt sentään voisi abc (ja muut) yhtyä siihen että otsonikerros riippuu PÄÄASIALLISESTI erilaisista säteilyistä jotka tulevat auringosta? Otsonikerroksessa tapahtuu jatkuvaa otsonin häviämistä ja udelleen muodostumista auringon tuottaman lämpö- ynnä muitten säteilyvaikutusten vuoksi. Tämä on se primäärinen tosiasia!

Mitä Urantia-kirjaan tulee, pidän sitä luotettavana, vaikka ei tieteellisenä lähteenä.

Mutta se on merkille pantavaa, että Urantia-kirja ilmoittaa otsonikerroksen pitoisuudeksi 1930 luvulla (korkeusalueella 16 – 32 km) noin 0.1 inch (= 254 DU). Tällä alueella sijaitsee noin 90 prosenttia ilmakehän otsonista.

Jos luemme Toms-satelliitin mittausta vuomme 2002, niin se on noin 280 DU. Yhdeksänkymmentä prosenttia tästä on 0.9*280 = 252 DU. (eli täysin nykyinen arvo sekä Urantia-kirjan arvo 1930 luvulta!)

Jos taas katsomme Arosa (joka esiintyi esim. abc viitteessä) käyrää vuodelta 1927 siinä annettu arvo on 330 DU joten U-teoksen arvo ei ainakaan ole suoraan siitä.

HSTa kirjoitti: "Emmekö nyt sentään voisi abc (ja muut) yhtyä siihen että otsonikerros riippuu PÄÄASIALLISESTI erilaisista säteilyistä jotka tulevat auringosta? Otsonikerroksessa tapahtuu jatkuvaa otsonin häviämistä ja udelleen muodostumista auringon tuottaman lämpö- ynnä muitten säteilyvaikutusten vuoksi. Tämä on se primäärinen tosiasia! "

Tuo käsite "pääasiallisesti" on kovin epämääräinen ja epätarkasti yleistävä. Tietysti otsoni syntyy auringon säteilyvaikutuksien tuloksena, mutta kovin erilaisten reaktioiden kautta eri ilmakehän kerroksissa.

Otsonikato on merkittävä ihmisen tuottama kajoaminen otsonikerroksen tasapainoon; sehän on tiettyinä aikoina 50 % luonnollisesta määrästä. Pitkä ajan (>> 10v) trendi osoittaa selvää systemaattista laskua. Nämä ovat tosiasioita, jotka kertovat sen, että ihmisen toiminta ulottuu häiritsevästi stratosfääriin asti. Luonnollinen otsonituotto ja sen vaihtelut tunnetaan hyvin. Nyt tutkimus kohdistuu paljon otsoniohentumaan vaikuttaviin tekijöihin, luonnolliset tekijät mukaanlukien.

Primäärinen tosiasia on siis huoli siitä, että laajoissa ilmakehän kerroksissa on havaittavissa selkeitä ja suuria muutoksia, joiden syyt on palautettavissa ihmisen omaan toimintaan ilmakehän saastuttajana.

Otsonikato on ihmisen aiheuttaman kasvihuoneilmiön voimistumiseen verrattava häiriötila, joka voi muuttaa ilmakehän rakennetta merkittävästi. Pohdiskelu jonkun ihmeellisen amerikkalaisten Readers Digest-toimittajien kynästä suolletun pseudotieteellisen Urantia-kirjan otsonitiedoista on tässä yhteydessä totaalisen epäolennaista sivuraiteilua.

abc
HSTa kirjoitti: "Emmekö nyt sentään voisi abc (ja muut) yhtyä siihen että otsonikerros riippuu PÄÄASIALLISESTI erilaisista säteilyistä jotka tulevat auringosta? Otsonikerroksessa tapahtuu jatkuvaa otsonin häviämistä ja udelleen muodostumista auringon tuottaman lämpö- ynnä muitten säteilyvaikutusten vuoksi. Tämä on se primäärinen tosiasia! "

Tuo käsite "pääasiallisesti" on kovin epämääräinen ja epätarkasti yleistävä. Tietysti otsoni syntyy auringon säteilyvaikutuksien tuloksena, mutta kovin erilaisten reaktioiden kautta eri ilmakehän kerroksissa.

Otsonikato on merkittävä ihmisen tuottama kajoaminen otsonikerroksen tasapainoon; sehän on tiettyinä aikoina 50 % luonnollisesta määrästä. Pitkä ajan (>> 10v) trendi osoittaa selvää systemaattista laskua. Nämä ovat tosiasioita, jotka kertovat sen, että ihmisen toiminta ulottuu häiritsevästi stratosfääriin asti. Luonnollinen otsonituotto ja sen vaihtelut tunnetaan hyvin. Nyt tutkimus kohdistuu paljon otsoniohentumaan vaikuttaviin tekijöihin, luonnolliset tekijät mukaanlukien.

Primäärinen tosiasia on siis huoli siitä, että laajoissa ilmakehän kerroksissa on havaittavissa selkeitä ja suuria muutoksia, joiden syyt on palautettavissa ihmisen omaan toimintaan ilmakehän saastuttajana.

Otsonikato on ihmisen aiheuttaman kasvihuoneilmiön voimistumiseen verrattava häiriötila, joka voi muuttaa ilmakehän rakennetta merkittävästi. Pohdiskelu jonkun ihmeellisen amerikkalaisten Readers Digest-toimittajien kynästä suolletun pseudotieteellisen Urantia-kirjan otsonitiedoista on tässä yhteydessä totaalisen epäolennaista sivuraiteilua.

Kun ei ensisijaisia tosiasioita luonnossa haluta selkeästi myöntää, niin kyseessä voi olla vain poliittisesti värjäytynyt propaganda, tai sellaisen vaikutusta, tai tutkimusrahan kalastamista.

Olin jo 1970 luvulla nuorena akatemian tutkijana mukana kun innostuneet suomalaiset tutkijat yrittivät vakuuttaa silloista Akatemian tutkimusjohtajaa, Elisabeth Helanderia, freonien tuhoisasta vaikutuksesta atmosfääriin. Silloinkin oli huomattavissa liika sivuseikkojen korostus, ja primaaristen tosiasioitten jääminen taustaan!

(Filosofian tohtori Elisabeth Helander (s. 1942) toimi Suomen
Akatemian tutkimusjohtajana yli kaksi vuosikymmentä 1974-1995.)

Ja ilmeisesti abc ei tiedä mitään Urantia-kirjasta, joten kehotan ottamaan selvää asiasta. Kannanotot ovat hieman luotettavimpia sen jälkeen, kun edes on yrittänyt ottaa selvää asiasta kuin asiasta.

HSTa kirjoitti: "Olin jo 1970 luvulla nuorena akatemian tutkijana mukana kun innostuneet suomalaiset tutkijat yrittivät vakuuttaa silloista Akatemian tutkimusjohtajaa, Elisabeth Helanderia, freonien tuhoisasta vaikutuksesta atmosfääriin. "

Ketkähän tutkijat olivat tuolloin liikkeellä ja mitä havaintoja esitettiin? Jos asia on niinkuin HSTa kirjoittaa, niin suomalaiset 70-luvun tutkijat olisivat olleet 10 vuotta edellä alan maailmankärkeä, joka kiinnitti huomiota otsonikatoon vasta 80-luvun puolella.

Mitä Urantia-kirjaan tulee, niin sen verran olen opukseen tutustunut, ettei sitä kautta ole saatavilla mitään sellaista evidenssiä, jota ei olisi ilman kryptologian tuntemusta saatavilla aivan normaaleista tieteellisistä julkaisuista tai alan asiantuntijoiden laatimista yleistajuisista esityksistä.

abc
HSTa kirjoitti: "Olin jo 1970 luvulla nuorena akatemian tutkijana mukana kun innostuneet suomalaiset tutkijat yrittivät vakuuttaa silloista Akatemian tutkimusjohtajaa, Elisabeth Helanderia, freonien tuhoisasta vaikutuksesta atmosfääriin. "

Ketkähän tutkijat olivat tuolloin liikkeellä ja mitä havaintoja esitettiin? Jos asia on niinkuin HSTa kirjoittaa, niin suomalaiset 70-luvun tutkijat olisivat olleet 10 vuotta edellä alan maailmankärkeä, joka kiinnitti huomiota otsonikatoon vasta 80-luvun puolella.

Mitä Urantia-kirjaan tulee, niin sen verran olen opukseen tutustunut, ettei sitä kautta ole saatavilla mitään sellaista evidenssiä, jota ei olisi ilman kryptologian tuntemusta saatavilla aivan normaaleista tieteellisistä julkaisuista tai alan asiantuntijoiden laatimista yleistajuisista esityksistä.

Istuin siis kerran samassa taksissa kuin nämä freoni-otsoni tutkijat ja Elisabeth. Kuulin siis mainittua keskustelua itse. Vuosilukua en varmuudella muista, mutta eikö sitä voisi Dr. Helanderilta itse kysyä?

abc: ”Mitä Urantia-kirjaan tulee, niin sen verran olen opukseen tutustunut, ettei sitä kautta ole saatavilla mitään sellaista evidenssiä, jota ei olisi ilman kryptologian tuntemusta saatavilla aivan normaaleista tieteellisistä julkaisuista tai alan asiantuntijoiden laatimista yleistajuisista esityksistä.”

Yllä oleva abc:n kryptinen väite on tosiasioitten kanssa räikeässä ristiriidassa! Väite on luultavasti Skeptikoilta peräisin.

Otan esimerkin josta olemme äskettäin keskustelleet:

Urantia-teos väittää että auringolla on ”pinta” joka koostuu kalsiumista tai ”kivi-atomista” lämpötilassa 6000 Fahrenheit!

Mistä tällaiset tiedot olivat löydettävissä 1930-1950 luvuilla?

Nyt näitä tietoja verifioivia tuloksia löytyy YOHKOH, TRACE ja SOHO satelliittien mittausten
perusteella!

“This visible neon plasma layer, as well as a thicker, deeper plasma layer of silicon, entirely covers the actual rocky, calcium ferrite surface layer of the sun.”

http://www.thesurfaceofthesun.com/TheSu ... TheSun.pdf

“The pictures produced by Lockheed Martin's Trace Satellite and YOHKOH, TRACE and SOHO satellite programs are publicly available in the web. SERTS program for the spectral analysis suggest a new picture challenging the simple gas sphere picture. The visual inspectation of the pictures combined with spectral analysis has led Michael Moshina to suggests that Sun has a solid, conductive spherical surface layer consisting of calcium ferrite.

The Surface Of The Sun, The Photosphere And Electrically Driven Solar Flares
The sun's photosphere is often mistakenly referred to as the surface of the sun. In reality however, the sun's photosphere is only a "liquid-like" plasma layer made of neon that covers the actual surface of the sun. That visible layer we see with our eyes is more commonly known as penumbral filaments. This visible neon plasma layer, as well as a thicker, deeper plasma layer of silicon, entirely covers the actual rocky, calcium ferrite surface layer of the sun. The visible photosphere covers the transitional region that is the actual surface of the sun, much as the earth's oceans cover most of the surface of the earth. In this case the sun's photosphere is very bright and we cannot see the darker surface features below without the aid of satellite technology.

Volitans
Seuraa 
Viestejä10670
Liittynyt16.3.2005
HSTa

Otan esimerkin josta olemme äskettäin keskustelleet:

Urantia-teos väittää että auringolla on ”pinta” joka koostuu kalsiumista tai ”kivi-atomista” lämpötilassa 6000 Fahrenheit!

Mistä tällaiset tiedot olivat löydettävissä 1930-1950 luvuilla?

Tämä todistaakin urantian huuhaaksi.

Auringon pintalämpötila ei ole 6000 F, eli 3315, vaan noin 6000 K.

Ja vaikkakin tuolla lämpötila onkin oleellisesti väärin, niin käsittääkseni jo 50-luvulla oli oikekeampaan osuvaa tietoa Auringon pintalämpötilasta.

HSTa: " Urantia-teos väittää että auringolla on ”pinta” joka koostuu kalsiumista tai ”kivi-atomista” lämpötilassa 6000 Fahrenheit!

Mistä tällaiset tiedot olivat löydettävissä 1930-1950 luvuilla?

Nyt näitä tietoja verifioivia tuloksia löytyy YOHKOH, TRACE ja SOHO satelliittien mittausten
perusteella!

“This visible neon plasma layer, as well as a thicker, deeper plasma layer of silicon, entirely covers the actual rocky, calcium ferrite surface layer of the sun.”

http://www.thesurfaceofthesun.com/TheSu ... TheSun.pdf

“The pictures produced by Lockheed Martin's Trace Satellite and YOHKOH, TRACE and SOHO satellite programs are publicly available in the web. SERTS program for the spectral analysis suggest a new picture challenging the simple gas sphere picture. The visual inspectation of the pictures combined with spectral analysis has led Michael Moshina to suggests that Sun has a solid, conductive spherical surface layer consisting of calcium ferrite. "

Taitaa olla Urantiat ja muut satu-setien kynistä lähtöisin vailla päätä ja häntää. Englanniksi kirjoitettu kirjoitushan ei ole mikään tieteellinen tutkimus eikä millään tieteellisellä foorumilla esitetty. Kyseessä on jonkin yksityisajattelijan nettikirjoitus. Turha näitä Urantia-pohdiskeluja on täällä uudelleen avata, samaa loppumatonta spagettia yhtä kaikki!

Pohtija
Seuraa 
Viestejä883
Liittynyt16.3.2005

Vaikuttaako maapallon soiden suokaasut tai tulivuorien ja maapalojen "päästöt" otsonikerrokseen ?

"Perhosten liihottelu voi näyttää epämääräiseltä haahuilulta, mutta se on harhaa. Ne tietävät tarkkaan, mitä tekevät."

Volitans
HSTa

Otan esimerkin josta olemme äskettäin keskustelleet:

Urantia-teos väittää että auringolla on ”pinta” joka koostuu kalsiumista tai ”kivi-atomista” lämpötilassa 6000 Fahrenheit!

Mistä tällaiset tiedot olivat löydettävissä 1930-1950 luvuilla?
Tämä todistaakin urantian huuhaaksi.

Auringon pintalämpötila ei ole 6000 F, eli 3315, vaan noin 6000 K.

Ja vaikkakin tuolla lämpötila onkin oleellisesti väärin, niin käsittääkseni jo 50-luvulla oli oikekeampaan osuvaa tietoa Auringon pintalämpötilasta.

“Aurinkomyrskyt vaikuttavat ilmakehään otsonikerroksen yläpuolella
15.5.2006
Ilmatieteen laitoksen tutkija Pekka Verronen väittelee 20. toukokuuta Auringon protonimyrskyistä. Väitöstyössä Aurinkomyrskyjen havaittiin olevan yksi keski-ilmakehän otsoniin vaikuttavista luonnonilmiöistä.”

http://www.ilmatieteenlaitos.fi/etusivu/1146809093.html

tutkija Verrosen juttuun liittyvä kuva:

Uudempaa (!) Urantia-kirjan tietojen kanssa sopusoinnussa olevaa tietoa esim. täältä:

http://www.thesurfaceofthesun.com/

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat