Seuraa 
Viestejä568
Liittynyt10.10.2013

Mitä suurempi massa sitä etäämpänä mustan aukon keskustasta on Schwarzschildin säde eli tapahtumahorisontti ja myös sitä heikompi on painovoima tapahtumahorisontissa. Siis mitä painavampi musta-aukko sitä heikompi painovoima sen Schwarzschildin säteen etäisyydellä. Siitä tapahtumahorisontista sanotaan, että mikään so. EI MIKÄÄN pääse siitä pois - so. etääntymään poispäin mustasta aukosta. Asiaa perustellaan sillä, että pakonopeus tapahtumahorisontin kohdalla on ylittämätön valonnopeus. Mutta: pääseehän maapallon pinnaltakin ylöspäin pienemmällä nopeudella kuin Maapallon pakonopeus sen pinnalla mikä on 11,2 km/s. Siitä esimerkkinä ovat mm. lentokoneet ja ilmapallot.

Ymmärrän kyllä, että esim. raketin olisi kiihdytettävä yli valonnopeuden, jotta se pääsisi pois mustan aukon painovoimakentästä, sillä raketilla ei voi lentää hitaasti poispäin, kun polttoainetta kuluu enemmän ja se on tehottomampaa kuin kerralla saavuttaa maksiminopeus ja sitten antaa raketin vapaasti edetä avaruudessa.

Mutta, kun olen ymmärtänyt, että tapahtumahorisontti olisi ehdoton raja: mikä tahansa kerran menee sen sisäpuolelle on jäänyt vangiksi ainaiseksi sinne sisäpuolelle. Painovoimahan kyllä ulottuu äärettömiin - jopa Maapallon painovoima, mutta ei se estä liikkumasta hieman tapahtumahorisonttia lähempää hetkeksi taas takaisin tapahtumahorisontin toiselle puolen? Vai estääkö? Miksi?

Jopa painovoima saadaan sidettäväksi hyvin suuren mustan aukon pinnalla. M massaisen mustan aukon pinnalla (Schwarzschildin säteen etäisyydellä) painovoima g on g=(G*M)/(r*r), missä G on gravitaatiovakio ja r Schwarzschildin säde. Esimerkiksi, jos mustan aukon massa olisi noin 4.83E+24 Auringon massaa, niin painovoima sen pinnalla olisi 6.92 m/(s*s). Voihan tällaisiakin mustia-aukkoja olla - jos jonkin suuren galaksin tai galaksiryhmittymän tähdet ovat tarpeeksi lähellä toisiaan.

Bernard Shawn: ”Tiede on aina väärässä: se ei koskaan ratkaise ongelmaa luomatta kymmentä lisää.”

Sivut

Kommentit (39)

Keckuli
Seuraa 
Viestejä568
Liittynyt10.10.2013

Taulukon viimeisen saraakkeen otsikko "Painovoima mustan aukon "pinnalla"" pitäisi  kai tarkemmin sanottuna olla "Putoamiskiihtyvyys mustan aukon pinnalla"

Bernard Shawn: ”Tiede on aina väärässä: se ei koskaan ratkaise ongelmaa luomatta kymmentä lisää.”

Eusa
Seuraa 
Viestejä15576
Liittynyt16.2.2011

Paitsi, ettei sitä putoamiskiihtyvyyttä Newtonin kaavalla voi ratkaista. Schwarzschildin opilla ko kiihtyvyys eli paikallaan pysymiseen tarvittava itseiskiihtyvyys on määrittelemätön / raja-arvona ääretön.

Perustelen sitä, ettei moinen ole uskottavaa, sillä, että äärettömyyksiä ei ole fysikaalisista ilmiöistä mitattu ja sillä, että Einstein oikaisi massakenttäenergian huomioimisen päätymällä käyttämään taivaanmekaniikan mukaan soviteltuja massa-arvoja.

Newtonin kaavassa invariantin vakiomassan gravitaatio levittäytyy jokaiselle pallokuorelle. Yleisessä suhteellisuusteoriassa ei ole niin, vaan gravitaatio muuntuu / invariantti massa säilyy.

Yhtälöni, jolla voit saada mille säteelle tahansa kiihtyvyysarvon: g = -MG/rr * e^(2MG/rcc).

Hienorakennevakio suoraan vapausasteista: 1 / (1^0+2^1+3^2+5^3+1^0/2^1*3^2/5^3) = 1 / 137,036

Eusa
Seuraa 
Viestejä15576
Liittynyt16.2.2011

Niin, mainittakoon, että kaavani idea on newtonilaisuuden ja einsteinilaisuuden synteesi. Gravitaation pallopintasumma ja massa ovat samat, mutta massa ei ole euklidinen invariantti, koska kaareutuneessa avaruusajassa pallogeometria ei noudata laakean avaruuden suhdegeometriaa, vaan hiukkasta lähestyttäessä kentän massatiheys eli pallopinnan ala suurenee suhteessa siihen miltä ulkopuolelta mitat optisesti näyttävät (Shapirovaikutus).

Asymptoottinen äärettömyys on mallissani Einsteinin ja aikalaisten alkuperäisen tuloksen mukaisesti vasta nollasäteellä, eikä epäfysikaalisuutta siten ilmene. Kun massa M on efektiivinen kaarevuuteen sidottu parametri, voi se hiukkasten suhteen olla tietyssä etäisyydessä nolla ja negatiivinen ja ilmentää avaruuden laajenemista kiihtyvästikin.

Hienorakennevakio suoraan vapausasteista: 1 / (1^0+2^1+3^2+5^3+1^0/2^1*3^2/5^3) = 1 / 137,036

Keckuli
Seuraa 
Viestejä568
Liittynyt10.10.2013

Eusa kirjoitti:

Yhtälöni, jolla voit saada mille säteelle tahansa kiihtyvyysarvon: g = -MG/rr * e^(2MG/rcc).

Mitä toi sun yhtälössä oleva miinus merkki tarkoittaa? Sehän tarkoittaa, että putoamiskiihtyvyys on negatiivinen. Hah hah, eli tapahtumahorisontissa oleva kappale lentää poispäin mustasta aukosta? Niinkö?

Bernard Shawn: ”Tiede on aina väärässä: se ei koskaan ratkaise ongelmaa luomatta kymmentä lisää.”

Eusa
Seuraa 
Viestejä15576
Liittynyt16.2.2011

Keckuli kirjoitti:
Eusa kirjoitti:

Yhtälöni, jolla voit saada mille säteelle tahansa kiihtyvyysarvon: g = -MG/rr * e^(2MG/rcc).

Mitä toi sun yhtälössä oleva miinus merkki tarkoittaa? Sehän tarkoittaa, että putoamiskiihtyvyys on negatiivinen. Hah hah, eli tapahtumahorisontissa oleva kappale lentää poispäin mustasta aukosta? Niinkö?


Sen voit ajatella tarkoittavan vaikka sitä millaisella kiihtyvyydellä avaruusaluksen on kiihdytettävä pysyäkseen paikoillaan suhteessa keskiöön.

Maapallon pinnan kiihtyvyys on n. -9,8 m/ss noin ajatellen.

Hienorakennevakio suoraan vapausasteista: 1 / (1^0+2^1+3^2+5^3+1^0/2^1*3^2/5^3) = 1 / 137,036

Keckuli
Seuraa 
Viestejä568
Liittynyt10.10.2013

Eusa kirjoitti:

Yhtälöni, jolla voit saada mille säteelle tahansa kiihtyvyysarvon: g = -MG/rr * e^(2MG/rcc).

Minä saan tapahtumahorisontin etäisyydelle kaikille mustille aukoille saman putomaiskiihtyvyyden.

-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212

Onko se oikein?

Bernard Shawn: ”Tiede on aina väärässä: se ei koskaan ratkaise ongelmaa luomatta kymmentä lisää.”

Eusa
Seuraa 
Viestejä15576
Liittynyt16.2.2011

Keckuli kirjoitti:
Eusa kirjoitti:

Yhtälöni, jolla voit saada mille säteelle tahansa kiihtyvyysarvon: g = -MG/rr * e^(2MG/rcc).

Minä saan tapahtumahorisontin etäisyydelle kaikille mustille aukoille saman putomaiskiihtyvyyden.

-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212

Onko se oikein?


Kirjoitan yhtälön toisin:

g = -MG/(r^2) * e^(2MG/(r*c^2))

Kyseessä ei ole putoamiskiihtyvyys vaan ns. pintakiihtyvyys.

Hienorakennevakio suoraan vapausasteista: 1 / (1^0+2^1+3^2+5^3+1^0/2^1*3^2/5^3) = 1 / 137,036

Keckuli
Seuraa 
Viestejä568
Liittynyt10.10.2013

Eusa kirjoitti:

Kirjoitan yhtälön toisin:

g = -MG/(r^2) * e^(2MG/(r*c^2))

Noin minä sen laskinkin...Ja sain pelkkiä samoja arvoja.

Bernard Shawn: ”Tiede on aina väärässä: se ei koskaan ratkaise ongelmaa luomatta kymmentä lisää.”

Keckuli
Seuraa 
Viestejä568
Liittynyt10.10.2013

Äh, kaavassa typerä virhe...Mutta kun sen korjasi niin sain tulosteen:

-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-20676486058505.027516139255165606
-6892162019501.6758387130850551788
-1723040504875.4189596782712637947
-344608100975.08377893098762681512
-57434683495.847293598572020925923
-8204954785.1210428863024248266776
-1025619348.1401303607878031033347
-113957705.34890335885837813833174
-11395770.534890337749836389596386
-1035979.1395354851729603917912729
-86331.594961290427656711114354147
-6640.8919200992636659008549503195
-474.34942286423311899291821073676
-31.623294857615541736545853821072
-1.976455928600971358534115863817
-0.11626211344711596959052196767802
-0.0064590063026175534642850053480361

Eli arvot kasvavat. Eivät pienene kohti -ääretöntä.

Bernard Shawn: ”Tiede on aina väärässä: se ei koskaan ratkaise ongelmaa luomatta kymmentä lisää.”

Eusa
Seuraa 
Viestejä15576
Liittynyt16.2.2011

Ratkaisu, kun r=2GM/cc:

g=-e c^4 / (4MG)

Onhan tuossa vielä M, jolla arvo muuttuu...

Hienorakennevakio suoraan vapausasteista: 1 / (1^0+2^1+3^2+5^3+1^0/2^1*3^2/5^3) = 1 / 137,036

Eusa
Seuraa 
Viestejä15576
Liittynyt16.2.2011

Keckuli kirjoitti:
Äh, kaavassa typerä virhe...Mutta kun sen korjasi niin sain tulosteen:

-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-20676486058505.027516139255165606
-6892162019501.6758387130850551788
-1723040504875.4189596782712637947
-344608100975.08377893098762681512
-57434683495.847293598572020925923
-8204954785.1210428863024248266776
-1025619348.1401303607878031033347
-113957705.34890335885837813833174
-11395770.534890337749836389596386
-1035979.1395354851729603917912729
-86331.594961290427656711114354147
-6640.8919200992636659008549503195
-474.34942286423311899291821073676
-31.623294857615541736545853821072
-1.976455928600971358534115863817
-0.11626211344711596959052196767802
-0.0064590063026175534642850053480361

Eli arvot kasvavat. Eivät pienene kohti -ääretöntä.


Niin, ei Schwarzschildin säteellä ole erityistä asemaa mallissani. Se ääretön itseiskiihtyvyys tarvittaisiin, kun r=0. Todellisella aineella, joka noudattaa Paulin kieltosääntöä, ei säde pääse koskaan nollaan.

Hienorakennevakio suoraan vapausasteista: 1 / (1^0+2^1+3^2+5^3+1^0/2^1*3^2/5^3) = 1 / 137,036

Keckuli
Seuraa 
Viestejä568
Liittynyt10.10.2013

Eusa kirjoitti:
Keckuli kirjoitti:
Äh, kaavassa typerä virhe...Mutta kun sen korjasi niin sain tulosteen:

-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-20676486058505.027516139255165606
-6892162019501.6758387130850551788
-1723040504875.4189596782712637947
-344608100975.08377893098762681512
-57434683495.847293598572020925923
-8204954785.1210428863024248266776
-1025619348.1401303607878031033347
-113957705.34890335885837813833174
-11395770.534890337749836389596386
-1035979.1395354851729603917912729
-86331.594961290427656711114354147
-6640.8919200992636659008549503195
-474.34942286423311899291821073676
-31.623294857615541736545853821072
-1.976455928600971358534115863817
-0.11626211344711596959052196767802
-0.0064590063026175534642850053480361

Eli arvot kasvavat. Eivät pienene kohti -ääretöntä.


Niin, ei Schwarzschildin säteellä ole erityistä asemaa mallissani. Se ääretön itseiskiihtyvyys tarvittaisiin, kun r=0. Todellisella aineella, joka noudattaa Paulin kieltosääntöä, ei säde pääse koskaan nollaan.

Puhutko nyt jostain ihan omasta hatusta vedetystä mallistasi vai mikä tuo sinun kaavasi oli? 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Schwarzschildin_s%C3%A4de

Schwarzschildin säde lasketaan samalla tavalla ja samalla kaavalla sekä Newtonilaisessa mekaniikassa (vaikka siinä ei lasketa kuin säde kun pakonopeus  on c - ei tiedetty, että c on ylittämätön) että yleisessä suhteellisuusteoriassa. Jos Schwarzschildin säteellä ei ole erityistä asemaa mallissasi, niin emme puhu tässä nyt sitten mustista aukoissta, kuten tarkoitus olisi.

Bernard Shawn: ”Tiede on aina väärässä: se ei koskaan ratkaise ongelmaa luomatta kymmentä lisää.”

käyttäjä-7929
Seuraa 
Viestejä354
Liittynyt22.3.2015

Tuo selitys että "pakonopeus on suurempi kuin valonnopeus" ja tästä syystä mustasta aukosta ei pääse pois, on se populaarikirjallisuuden selitys. Oikea matemaattinen syy on mustan aukon sisällä  (horisontin sisällä) oleva geometria. 

Keckuli
Seuraa 
Viestejä568
Liittynyt10.10.2013

Eusa kirjoitti:
Keckuli kirjoitti:
Äh, kaavassa typerä virhe...Mutta kun sen korjasi niin sain tulosteen:

-41352972117010.055032278510331212
-41352972117010.055032278510331212
-20676486058505.027516139255165606
-6892162019501.6758387130850551788
-1723040504875.4189596782712637947
-344608100975.08377893098762681512
-57434683495.847293598572020925923
-8204954785.1210428863024248266776
-1025619348.1401303607878031033347
-113957705.34890335885837813833174
-11395770.534890337749836389596386
-1035979.1395354851729603917912729
-86331.594961290427656711114354147
-6640.8919200992636659008549503195
-474.34942286423311899291821073676
-31.623294857615541736545853821072
-1.976455928600971358534115863817
-0.11626211344711596959052196767802
-0.0064590063026175534642850053480361

Eli arvot kasvavat. Eivät pienene kohti -ääretöntä.


Niin, ei Schwarzschildin säteellä ole erityistä asemaa mallissani. Se ääretön itseiskiihtyvyys tarvittaisiin, kun r=0. Todellisella aineella, joka noudattaa Paulin kieltosääntöä, ei säde pääse koskaan nollaan.

Emme me nyt tässä' siitä keskustele pääsevätkö nollaan vai eivät (rajatta ne lähestyvät sitä), vaan siitä saadaanko painovoimalle "siedettävä" arvo tapahtumahorisontissa - ja sellainen saadaan myöskin sinn kaavalla.

Bernard Shawn: ”Tiede on aina väärässä: se ei koskaan ratkaise ongelmaa luomatta kymmentä lisää.”

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat