Sivut

Kommentit (31)

Käyttäjä4499
Seuraa 
Viestejä9629

Onko luovilla ihmisillä jo syntyessään tavallista suurempi mantelitumake ?

Se saattaa olla mahdollisuus parempaan kehitykseen, JOS ympäristö kykenee vastaamaan tunneälykkäämmän vauvan tarpeisiin; ellei kykene, se ominaisuus olisikin riski!

Sillä kun vaativampi vauva ei koe saavansa tarvitsemaansa, hänen aivonsa eivät voi kehittyä normaalisti.  Varhaiseen vuorovaikutusmalliin (VVM) jää puutteita, mikä ilmenee haitallisina uskomuksina alitajunnassa. Niitä pyritään eheyttämään "uhmaiässä" tai "murkkuiässä" - ellei sitä sallita, ongelmat tulevat esille aikuisiällä; mitä myöhemmin, sen vakavammin seurauksin todennäköisesti. 

Vähiten luovilla ihmisillä puutteellinen VVM ilmenee ehkä enemmän psykosomaattisesti. Osa sairauksista on ehkä muodostunut jo perinnöllisiksi niin vahvoiksi taipumuksiksi, että laukaisevan tekijän ei tarvitse olla kovinkaan suuri; vauvasta vastuussa olevat eivät milloinkaan edes tajua syy-seurauksia, koska "se on jo suvussa muutenkin". Itse asiassa kuitenkin, aiheutettu?

ÄLÄ LAINAA TEKSTIÄNI, KIITOS.

ID10T
Seuraa 
Viestejä11411

Ei se taidekoulun käyminen liity asiaan mitenkään. Toki taiteellisesti lahjakkaat sen todennäköisemmin käyvät, mutta ei täysin lahjattomasta tule taiteilijaa taidekoulussakaan.

Hitler oli myös lahjakas taidemaalari, ja kuinkas hänelle kävikää ihan ilman taidekoulua :)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Käyttäjä4499
Seuraa 
Viestejä9629

"Attachment should be the focus of child protection and substitute care."

It develops through sophisticated maternal attunement to the baby's overtures, involving tone, pitch and rhythm of voice, posture, facial expression, movement, and touch. In this way, the parent reflects back the baby's emotions, giving them meaning and regulating them, which moulds development of the right pre-frontal cortex. This requires the baby's ability to elicit a response, and the parent's to respond.

Attachment allows emotional regulation before infants can self-regulate. Involuntary stress regulation, mediated by the hypothalamus–pituitary–adrenal (HPA) axis (indicated by salivary cortisol), is ‘set’ in infancy — and probably antenatally — at a level adaptive to the prevalent environment and reflecting the effectiveness of calming. Stress regulation is important for exploration, learning, independence, and effective relationships. While poorly regulated infant stress can produce persistently exaggerated stress responses, serious abuse can cause them to ‘switch off’, leading to fearlessness, and, for example, relative bradycardia. Altered HPA axis function relates to childhood behavioural difficulties, anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder.Disturbed attachment may also affect immunity and healing, and predispose to ‘psychosomatic’ illness, mediated by physical manifestations of autonomic dysfunction.While neuronal plasticity, developing cognition, and experience modulate stress responses, they do so around a baseline influenced by the first relationship an infant experiences.

Childhood attachment

ÄLÄ LAINAA TEKSTIÄNI, KIITOS.

Käyttäjä4499
Seuraa 
Viestejä9629

Varhaiskehityksestä ei seuraa ongelmia vain ääritapauksissa, luulen että ongelma koskee valtaosaa ihmisistä. Eli suurin ongelma olisi  "normaalin" alueella.

Monet ihmisten ongelmista johtuu mielestäni lähinnä siitä, ettei ihmisaivojen toiminnan luonnetta vielä  tunneta riittävän hyvin, niin että osattaisiin ottaa paremmin huomioon  hyvinvoinnin vaatimukset. 

ÄLÄ LAINAA TEKSTIÄNI, KIITOS.

Vierailija

ID10T kirjoitti:
Ei se taidekoulun käyminen liity asiaan mitenkään. Toki taiteellisesti lahjakkaat sen todennäköisemmin käyvät, mutta ei täysin lahjattomasta tule taiteilijaa taidekoulussakaan.

Hitler oli myös lahjakas taidemaalari, ja kuinkas hänelle kävikää ihan ilman taidekoulua :)

Aika hyvin.

Menesty kyllä aikansa.

Se on enempi mihin "seppo" pystyy kymmenenkään elämänsä aikana.

Vierailija

Haluaisin ajatella että kovien tieteiden harjoittajat olis päästään niinku stabiilimpaa porukkaa kuin jotku taiteilijat.

No toisaalta John Nash ja sitte Feynmanillekin kävi niin ettei häntä päästetty armeijaan kun meni kertomaan psykologisissa testeissä että juttelee päänsä sisällä vaimolleen kuka kuoli Manhattan-projektin loppuvaiheiden aikaan.

jussipussi
Seuraa 
Viestejä63003

Vierailija kirjoitti:
Haluaisin ajatella että kovien tieteiden harjoittajat olis päästään niinku stabiilimpaa porukkaa kuin jotku taiteilijat.

No toisaalta John Nash ja sitte Feynmanillekin kävi niin ettei häntä päästetty armeijaan kun meni kertomaan psykologisissa testeissä että juttelee päänsä sisällä vaimolleen kuka kuoli Manhattan-projektin loppuvaiheiden aikaan.

"Is creativity actually just a brain malfunction?

A new study says curiosity and creativity are computational errors.

According to the researchers, the job of the brain is to make decisions that "maximize expected value," or "safe" decisions from a strategic perspective. Creative thinking — "non-greedy" thinking — on the other hand, is a matter of synthesizing available information in a new way, not necessarily the mostly practical one. The curiosity that leads to creative thinking has been assumed to be a largely rational process of examining a range of unknowns to identify choices that lead to pleasing or expressive outcomes. Nope, say the authors of the study. The brain reaches unusual conclusions because it's malfunctioning. Lead researcher Valentin Wyart of the École Normale Supérieure's Laboratory for Cognitive and Computational Neuroscience says, "This finding is important, because it implies that many choices in favor of the unknown are made unbeknownst to us, without our being aware of it." Music, art, literature = brain noise.

Googlen käännös.

"Onko luovuus oikeastaan ​​vain aivojen toimintahäiriötä?

Uuden tutkimuksen mukaan uteliaisuus ja luovuus ovat laskennallisia virheitä.

Tutkijoiden mukaan aivojen tehtävä on tehdä päätöksiä, jotka "maksimoivat odotetun arvon" tai "turvallisia" päätöksiä strategisesta näkökulmasta. Luova ajattelu - "ei-ahne" ajattelu - sitä vastoin on kysymys saatavan tiedon syntetisoinnista uudella, ei välttämättä enimmäkseen käytännöllisellä tavalla. Luovaan ajatteluun johtavan uteliaisuuden on oletettu olevan suurelta osin järkevää prosessia, jossa tutkitaan useita tuntemattomia sellaisten valintojen tunnistamiseksi, jotka johtavat miellyttäviin tai ilmaiseviin lopputuloksiin. Ei, sanovat tutkimuksen kirjoittajat. Aivot tekevät epätavallisia johtopäätöksiä, koska ne toimivat väärin. École Normale Supérieure'n kognitiivisen ja laskennallisen neurotieteen laboratorion johtava tutkija Valentin Wyart sanoo: "Tämä havainto on tärkeä, koska se tarkoittaa, että monet valinnat tuntemattomuuden hyväksi tehdään meille tietämättä, tietämättämme sitä." Musiikki, taide, kirjallisuus = aivomelu."

https://bigthink.com/mind-brain/curiosity-brain-error?rebelltitem=3#rebe... .

ID10T
Seuraa 
Viestejä11411

jussipussi kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Haluaisin ajatella että kovien tieteiden harjoittajat olis päästään niinku stabiilimpaa porukkaa kuin jotku taiteilijat.

No toisaalta John Nash ja sitte Feynmanillekin kävi niin ettei häntä päästetty armeijaan kun meni kertomaan psykologisissa testeissä että juttelee päänsä sisällä vaimolleen kuka kuoli Manhattan-projektin loppuvaiheiden aikaan.

"Is creativity actually just a brain malfunction?

A new study says curiosity and creativity are computational errors.

According to the researchers, the job of the brain is to make decisions that "maximize expected value," or "safe" decisions from a strategic perspective. Creative thinking — "non-greedy" thinking — on the other hand, is a matter of synthesizing available information in a new way, not necessarily the mostly practical one. The curiosity that leads to creative thinking has been assumed to be a largely rational process of examining a range of unknowns to identify choices that lead to pleasing or expressive outcomes. Nope, say the authors of the study. The brain reaches unusual conclusions because it's malfunctioning. Lead researcher Valentin Wyart of the École Normale Supérieure's Laboratory for Cognitive and Computational Neuroscience says, "This finding is important, because it implies that many choices in favor of the unknown are made unbeknownst to us, without our being aware of it." Music, art, literature = brain noise.

Googlen käännös.

"Onko luovuus oikeastaan ​​vain aivojen toimintahäiriötä?

Uuden tutkimuksen mukaan uteliaisuus ja luovuus ovat laskennallisia virheitä.

Tutkijoiden mukaan aivojen tehtävä on tehdä päätöksiä, jotka "maksimoivat odotetun arvon" tai "turvallisia" päätöksiä strategisesta näkökulmasta. Luova ajattelu - "ei-ahne" ajattelu - sitä vastoin on kysymys saatavan tiedon syntetisoinnista uudella, ei välttämättä enimmäkseen käytännöllisellä tavalla. Luovaan ajatteluun johtavan uteliaisuuden on oletettu olevan suurelta osin järkevää prosessia, jossa tutkitaan useita tuntemattomia sellaisten valintojen tunnistamiseksi, jotka johtavat miellyttäviin tai ilmaiseviin lopputuloksiin. Ei, sanovat tutkimuksen kirjoittajat. Aivot tekevät epätavallisia johtopäätöksiä, koska ne toimivat väärin. École Normale Supérieure'n kognitiivisen ja laskennallisen neurotieteen laboratorion johtava tutkija Valentin Wyart sanoo: "Tämä havainto on tärkeä, koska se tarkoittaa, että monet valinnat tuntemattomuuden hyväksi tehdään meille tietämättä, tietämättämme sitä." Musiikki, taide, kirjallisuus = aivomelu."

https://bigthink.com/mind-brain/curiosity-brain-error?rebelltitem=3#rebe... .

Selittää hyvin taiteellisten ihmisten riippuvuuden psykedeeleistä.

Vierailija

Luovat ihmiset ovat perinteisesti  ns normiväestön mielestä Hulluja.

Luovien ihmisten mielestä asia on taas päinvastainen?

Itse olen Luova ihminen koska osaan kirjoittaa tunteeni sanoiksi.

Pidän itse ns normi-ihmisiä typerinä koska he eivät osaa

kertoa itsestään ketä he oikeasti ovat.

Jos Albert Einstein olisi tullut aikoinaan pummaan teiltä tupakkaa.

Kuka teistä olisi antanut sitä Hänelle?

Vierailija

ID10T kirjoitti:
jussipussi kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Haluaisin ajatella että kovien tieteiden harjoittajat olis päästään niinku stabiilimpaa porukkaa kuin jotku taiteilijat.

No toisaalta John Nash ja sitte Feynmanillekin kävi niin ettei häntä päästetty armeijaan kun meni kertomaan psykologisissa testeissä että juttelee päänsä sisällä vaimolleen kuka kuoli Manhattan-projektin loppuvaiheiden aikaan.

"Is creativity actually just a brain malfunction?

A new study says curiosity and creativity are computational errors.

According to the researchers, the job of the brain is to make decisions that "maximize expected value," or "safe" decisions from a strategic perspective. Creative thinking — "non-greedy" thinking — on the other hand, is a matter of synthesizing available information in a new way, not necessarily the mostly practical one. The curiosity that leads to creative thinking has been assumed to be a largely rational process of examining a range of unknowns to identify choices that lead to pleasing or expressive outcomes. Nope, say the authors of the study. The brain reaches unusual conclusions because it's malfunctioning. Lead researcher Valentin Wyart of the École Normale Supérieure's Laboratory for Cognitive and Computational Neuroscience says, "This finding is important, because it implies that many choices in favor of the unknown are made unbeknownst to us, without our being aware of it." Music, art, literature = brain noise.

Googlen käännös.

"Onko luovuus oikeastaan ​​vain aivojen toimintahäiriötä?

Uuden tutkimuksen mukaan uteliaisuus ja luovuus ovat laskennallisia virheitä.

Tutkijoiden mukaan aivojen tehtävä on tehdä päätöksiä, jotka "maksimoivat odotetun arvon" tai "turvallisia" päätöksiä strategisesta näkökulmasta. Luova ajattelu - "ei-ahne" ajattelu - sitä vastoin on kysymys saatavan tiedon syntetisoinnista uudella, ei välttämättä enimmäkseen käytännöllisellä tavalla. Luovaan ajatteluun johtavan uteliaisuuden on oletettu olevan suurelta osin järkevää prosessia, jossa tutkitaan useita tuntemattomia sellaisten valintojen tunnistamiseksi, jotka johtavat miellyttäviin tai ilmaiseviin lopputuloksiin. Ei, sanovat tutkimuksen kirjoittajat. Aivot tekevät epätavallisia johtopäätöksiä, koska ne toimivat väärin. École Normale Supérieure'n kognitiivisen ja laskennallisen neurotieteen laboratorion johtava tutkija Valentin Wyart sanoo: "Tämä havainto on tärkeä, koska se tarkoittaa, että monet valinnat tuntemattomuuden hyväksi tehdään meille tietämättä, tietämättämme sitä." Musiikki, taide, kirjallisuus = aivomelu."

https://bigthink.com/mind-brain/curiosity-brain-error?rebelltitem=3#rebe... .

Selittää hyvin taiteellisten ihmisten riippuvuuden psykedeeleistä.

Miten se sen selittää ?

Vierailija

coineye kirjoitti:
Luovat ihmiset ovat perinteisesti  ns normiväestön mielestä Hulluja.

Luovien ihmisten mielestä asia on taas päinvastainen?

Itse olen Luova ihminen koska osaan kirjoittaa tunteeni sanoiksi.

Pidän itse ns normi-ihmisiä typerinä koska he eivät osaa

kertoa itsestään ketä he oikeasti ovat.

Jos Albert Einstein olisi tullut aikoinaan pummaan teiltä tupakkaa.

Kuka teistä olisi antanut sitä Hänelle?

Niin ..useimmat vesipäät ovat aivokuolleita.

Deimos
Seuraa 
Viestejä12568

Ehkä ei kannata analysoida liikaa. Taide on tapa siirtää tunnetiloja. Van Goghin taulu jossa on (korppeja, variksia??) ja aurigonkukkapelto, teki vaikutuksen jopa niin epätaiteelliseen ystävääni. Täysin lahjaton, mutta voi pahoin taulun edessä. On tapauksia joissa katsojat joutuvat "psykoosiin" ja tällä oli jopa nimikin. Jopa minä omalla taiteellani yritän jakaa tunnetiloja, kuten psykoosin.

BW kirjoitti: "The mad man from Tikkurila, who eats (drinks) more than he earns!
Einstein:Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
Einstein:The most beautiful experience we can have is the mysterious.It is the fundamental emotion that stands at the cradle of true art and true science.
Reifengas: Saattaa säilyäkin pimeä markkina jonkin aikaa, mutta ...tuoni vie.Valtion on otettava omansa, huolehdittava omistaan, ja valtio olemme me.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat