Seuraa 
Viestejä45973

Palsta uutisen mukaan kanadalaiset ovat saaneet viiteen miljardiin valovuoteen ulottuvat kartan tiavaan galakseista ja lähimmistäät tähdistä.

Laitostiede, ainakaan suomalaiset kypäräpääpaopit, ei voi olla muuntelematta ja vääntelemättä. nääs kartasta ollaan näkevinään pimeän ainene ja piemän energian hallitseva osuus avaruudessa.
Mistä tiedätte, että se hallitsee, jos se on kartassanne
pimeää, jos sitä ei " nähdä"? Vasta edes tiedätte, ja jo osaatte heti ruveta vääntämään ja kääntämään. Tuota on laitostiede, ainakin Suomessa.

Noin suunnilleen ennen karttaakin tiedossa. Galaksin alue keskimäärin
luokkaa 100 000 valovuotta. Galakin reviiri, ml. tyhjä tila, 2 miljoonaa valovuotta. Loistava kvasaari vanhahkon galaksin keskudessa ulottuvuudeltaan ehkä 1500 valovuotta. Tyhjän alue tilavuudeltaan tähän verrattuna luokkaa 300 000*8 000, eli 2.4 miljardi-kertainen! Jos olettaisimme tyjän alueen aineen määrän ja keskukvasaarin ainemäärän samoiksi, noin suhtautuvat myös keskimäääriset tiheydet.

Jos noilla perustein julistaa päätelmiä pimeästä aineesta, taitaapa olla itse epäpätevä eli pimeä!

Jos olisi tehty töitä siihen suuntaan kuin minä olen sanonut, te suomalaisetkin tieteen harrastajat laitospuoleta olisitte voineet laatia vastaavan kartan kuin kanadalaiset. Vaan teillä visiin on ollut ihan muuta tekemistä. Ja renkienne suilla olette julistaneet, että ArKos ei ole pätevä näihuin asuioihin eikä hänen sanomilleen tule antaa mitääön merkitystä.

Mutta kuin sitten kanadalaiset saivat omansa valmiiksi, johan ollaan heti valmiit sekä vuodattamaan makeaa ylistystä että samalla vääntelemään uutista oman pimeän pään uskomusten mukaiseksi.

Tuota kutustaan laitostieteeksi. Ja sen tekijät useimmiten eivät ole kokoomuksen, vaan sosdemien ja kepun nimittämiä.

Globalisaatiota!

  • ylös 1
  • alas 1

Kommentit (16)

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

Tässä ny'ole mithän karttoja joutanu piirtämhän.
Soli ihan vasta jääkiekko ja Lordi, mitä helvetti siinä ennää piirtelemhän.
Kohta on Monakko ja ranskan ympäri ajo, sitte alkaa ne potkupalli
kilpailut. Kattothan sitte syssymmällä , ennenkö hihtokisat alkavat.
Niin tai jos silloinkhan on aikaa, seku se hirvenpyytöki on syksyllä.
Mutta kattothan, jos jossakivälissä.

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6958

"Mistä tiedätte, että se hallitsee, jos se on kartassanne
pimeää, jos sitä ei " nähdä"? Vasta edes tiedätte, ja jo osaatte heti ruveta vääntämään ja kääntämään. Tuota on laitostiede, ainakin Suomessa."

Ihan kanadalaisten puolesta tiedoksi. Pimeä aine, vaikkakin vuorovaikuttaa tavallisen kanssa äärimmäisen heikosti, jos ollenkaan, vaikuttaa kuitenkin gravitaatiollaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kanadalaisten kartassa uuitsen mukaan näkyy 5 miljardin valovuoden
päässä olevia galakseja. Tästä seuraa käytetylle havantoalueelle läpimitta 10 miljardia valovuotta. Galaksin tilareviiri keskimäärin 2 miljoonaa
valovuotta. Sen mukaan havaintoalueella olisi 25 miljoonaa galaksia.
Kanadalaisten kartassa on runsaat miljoona galaksia. Loppuja joko laitostiede ei edes ole kerennyt havainnoimaan, tai ne ovat pilvien, toisten, galaksien ym. takana.

Onhan niin, että jos näkyvyys noin kaus olisi esteetön, koko taivas hohtaisi noista 25 miljoonasta galaksista.

Mielikuva kartasta. Sehän kuitenkin on karttaprojektio kolmeen ulottuvuuteen. Neljässä ulottuvuudessa kauimman galaksit ovat jo 5 miljardia vuotta edellä, vain tätä aurinkokunnasta kartta jokseenkin on ajassa.

Omasta puolestanihan pidän nimenomaan kanadalaisten ansiona, että
he ensimmäisinä ovat käyneet tekemään karttaprojektionsa. Huomautuksellani halusin huomauttaa vääntelemisestä täällä uutista julkistettaessa, ynnä että tääällä vuosien ajan on vain pälätetty
alkuräjähdystä, sen sijaan että olisi vaivauduttu tekemään töitä.
Minä olen ollut vuosia tuollaisen kartan tekemisen kannalla, vaan eipä ole asia herrasväen kypäräpääpappeja kiinnostanut.

Työhän on tehty Kanadasa, eikä suuressa mallimaassa USAssa. Muuttaa vähän kuvaa Atlantin takaisesta tieteestä. USAssa helposti olisi voitu
jo aiemmin irroittaa väkeä tekemään mainittu työ. Niinpä nyt kunnia ja kiitos kanadalaisille, ei USAan eikä osavaltio Suomeen!

Tep
Seuraa 
Viestejä827

OIkeastaan kaksi tutkimusryhmää on laatinut omat galaksikarttansa. Kanadalais-englantilaisessa ryhmässä toimivat Chris Blake, Adrian Collister, Sarah Bridle ja Ofer Lahav. Heidän kartassaan on noin 1 000 000 galaksia.

Toisen kartan laativat Nikhil Padmanabhan,David J. Schlegel, Uros Seljak, Alexey Makarov, Neta A. Bahcall, PMichael R. Blanton, Jonathan Brinkmann, Daniel J. Eisenstein, Douglas P. Finkbeiner, James E. Gunn, Princeton UniversityDavid W. Hogg, Zeljko Ivezic, Gillian R. Knapp, Jon Loveday, Robert H. Lupton, Robert C. Nichol, Donald P. Schneider, Michael A. Strauss, Max Tegmark, MIT Kavli Donald G. York, jotka ovat USA:sta tai Englannista.
Tässä kartassa on noin 600 000 galaksia.
Pimeä aine tai energia ei tietysti näy suoraan kartoissa. Niiden vaikutus kylläkin. Kosmisesta taustasäteilystä saadaan kartta tyypillisestä galaksien alkujuurien jakaumasta muutaman sadantuhannen vuoden vanhassa avaruudessa. Tätä karttaa verrataan tyypilliseen galaksikarttaan 8 miljardia vuotta vanhassa avaruudessa. Karttojen aikavälillä tapahtunut kehitys selittyy hyvin pimeän aineen ja energian avulla (noin 25% osaa pimeää ainetta ja noin 70% pimeää energiaa).
Molemmat kartat perustuvat SDSS (Sloans Digital Sky Survey) projektin galaksien kartoitusprojektin havaintoihin.
Näissä kartoissa näkyvät myös alkuavaruuden kaasun ääniaaltojen jäljet.

USAn osanotolla siisi toinenkin karttatyöryhmä, mutta huolimatta väen eli kokkien määrän runsaudesta tai juuri sen takia tulos oli heikompi.
Työnteko ei ilmeisesti olut pääasia, vaan halu jakaa kunnia. Ja siinä ohessa pälätettiin alkuräjähdyksestä?!

Eihän kypäräpääpappi Tep itse tietenkään voinut olla pälättämättä alkuräjähdyksestä. Muutaman sadantuhannen vuoden ikäinen kaikkeutesi on spekulaatiota. " SPEKULAATIOTA!", huutavat asianajajat amerikkalaisissa oikeudenkäyntisarjoissa.

" Pimeä aine", spekuloivat laitostieteen asinajajat. Vaan heti avauksessahan minä taisin kertoa, että verrattuna ainakin vanhahkojen galaksien keskuskvasaareihin tiheys välisessä avaruudessa on vain
noin 1/ 2 400 000 000 , arvolla 33 prosenttia aineesta, 23 prosentin arvolla se on 1/3 400 000 000. Eiköhän ole varsin ilmeistä, että pimeys välisessä johtuu erittäin suuressa määrin tyhjyydestä!

Pimeä ja pimeä. Minä jo kerroin, että siis vain runsaat neljä prosenttia, lähtien tuosta kanadlaisten kartoittamista runsaasta miljoonasta, on nähtäviksis arvioiduista galakseistakin nähtävissä. Näkemisen kannalta loputn 24 miljoonaakin on pimeää ainetta. Tästä seuraa vielä toinenkin ongelma. Varsin ilmeisesti välisestäkin avaruudesta on " nähtävissä"
vain 4 prosenttia. Miten voitte julistaa, että se olisi vain "pimeää" eli näkymätöntä ainetta? Kaiken kaikkiaan " pimeässä aineessa" liikutaan spekulaation alueella. Sen sijaan, että tehtäisiin töitä, pälätetään joutavia.
Tehkää enemmän karttoja ja karsikaa vaika 77 prosenttia pälättämisestä.

Sitten tuossa pimeän energian arviossa 70 prosenttia astuu jo sekä pälätys että laitostieteen proffien analyysikyvyttömyys suurimpaan loistoonsa. Kaikeuden kaikki vapaa energia on vapautunut alkujaan fuusiona. Arvio nähtävän kaikkeuden vedystä ja heliumista on jopa 90
prosenttia, josta heliumiako 10 prosenttia? Merkitsee, että vain kuudennes energiasta on vapautunut fuusiossa! Se on siirtynyt osaksi
perusaineen, kuten tähtimassojen lämmöksi. Suurimmaksi se on lähtenyt
matkalle avaruuteen valona, lämpötilavaikutus yksi aste, ja mikorosäteilynä, vaikutus peräti 2.7 astetta. Tuohan ei ole mitään pimeää energiaa, vaan jo kauan itsensä laitostieteen havaitsemaa. Johan te
puhutte pehmeitä, laitostieteen kypäräpääpapit, kuten Tep. Eli tulemmekin tulokseen, että 70 prosentin sijasta mahdollinen " pimeä energia" on ihan olematonta. Ja loppukin, promillen luokkaa, selittyy piemässäkin liikkuvien prottonien ja alfa- ja beeta-hiukkasten nopeusnergialla.

Nimenomana energiahan liikkuu vain aineen kantamana. Ja kun jotakin avaruuden energiaa ei kanna luoksemme aine, ml. fotonit ja vetovoima, sitä reaalisesti ei ole olemassakaan.

Spekulatiivinen olematon alkuräjähdys ja spekulatiivinen olematon pimeä energia, siinä on suurporvariston isännöimän varsinkin USAn ja Suomen laitostieteen epäpätevyyden ja joutilaan pälätyksen surkea kuva!

Galakseistahan kyllä poistuu " pimeään" eli väliseen avaruuteen ainetta ja energiaa. Siellä siis väitätte olevan 23 prosenttia pimeää ainetta, jakaantuneena suunnattomaan lähes tyhjyyteen. Eiköhän olisi
syytä olettaa, että jos ja kun energiaa on kadonnut havaitsemattomiin, sitä ainoastaan voi olla sitoutuneena " pimeään" aineeseen. Suunillen samsassa suhteessa kuiin näkyväänkin, eli on lähdettävä 23 prosentista sitoutunutta eli potentiaalista energiaa, eikä suinkaan 70 prosentista.
Ja irrallista " piemää" energiaa ei edelleenkään olel ollankaan.MITÄÄN PIMEÄÄ ENERGIAA EI OLE, VAAN KAIKKI ENERGIA ELI LIIKEVOIMA ON AINEEN KANTAMAA! Kyllä te olette saatanan tyhmiä, USAn ja apinoivat Suomen kypäräpääpapit!

Kysymys myös galaksien synnystä, jos jätetään pois tuo joutava alkuräjähdyspälätys. Katoavien tilalle ei voi syntyä muuten kuin tyhjyydestä eli " pimeästä", eoli siitä, mitä sinne galakseista sinkoaa.
Onko tuo vaikea ymmärtää, USAN. Suomen ja kommunistisetkin kypäräpääpapit?

Jo alkuräjähdysspekulaatiokin edellyttää sidottua energiaa vetynä, onmko vaikea ymmärtää, USAn, Suomen ja kommunistienkin kypäräpääpappi?

Jos jätämme alkuräjähdyksen vain siitä pälättäjille joutaville ihmisille,
vedyn on jatkuvasti palauduttava fuusioituneeen tilalle. Loistavissa kvasaareissa tapahtuu mitä ilmeisimmin suurin osa vedyn regeneraatiosta, eli energia ja aine ovat jatkuvassa kierrätyksessä.

Loistavissa kvasaareissa fuusio ja poistuminen kuitenkin ovat voitolla regneraatiosta. Loistava kvasaari lopulta johtaa galaksin sammumiseen.
Sen sijaan pimeähän tarkoittaa, että pimeästä ei savu siitä luoksemme energiaa. Siellä varsin loogisesti regenraatio on voitolla. Näin alkugalakseja yhä uudelleen syntyy palautuneesta vedystä.

Tep, etpä tietenkään muista, miten ja missä muodostumissa eli minkälaisisa tähdissä olen jo kauan selittänyt tapahtuvaksi vedyn regeneraation?

Linné eliöstöluokittus, vaikka sinänsä ei ollut kehitysoppia, kuitenkin oli perusta kehitysoppiselitykselle, josta kehittyi reaalinen luonnonhistoria.
Nähtävän avaruuden kartoitus, kuten kanadalaiset ovat sitä tehneet, se avaa tien reaalsen avaruuden ja sen ilmiöiden järkevään tieteelliseen tutkimiseen joutavien pälätysten ja tiedeuskonnon sijasta. Alamme siirtyä avaruudenkin jatkuvasti taphtuvan luonnonhistorian tutkimiseen.

Gravitaatiota ei ole olemassa, eikä näin ollen tarvita mitään simsalapim pimeää ainettakaan.

Savor

;):)

Tep
Seuraa 
Viestejä827
ArKos itse
Palsta uutisen mukaan kanadalaiset ovat saaneet viiteen miljardiin valovuoteen ulottuvat kartan tiavaan galakseista ja lähimmistäät tähdistä.

Laitostiede, ainakaan suomalaiset kypäräpääpaopit, ei voi olla muuntelematta ja vääntelemättä. nääs kartasta ollaan näkevinään pimeän ainene ja piemän energian hallitseva osuus avaruudessa.
Mistä tiedätte, että se hallitsee, jos se on kartassanne
pimeää, jos sitä ei " nähdä"? Vasta edes tiedätte, ja jo osaatte heti ruveta vääntämään ja kääntämään. Tuota on laitostiede, ainakin Suomessa.


Oletko lukenut alkuperäiset työt (Padmanabhan et al:The Clustering of Luminous Red Galaxies in the Sloan Digital Sky Survey Imaging Data ja Chris Blake et al:Cosmological parameters from a million photometric redshifts of SDSS LRGs) ja verrannut niitä Tiede-lehden lyhyeen yhteenvetoon. Ilmeisesti et, koska väität että viitaukset pimeään aineeseen ja energiaan on lisätty Suomessa. Kyllä ne ovat alkuperäistöissä. Luulet ja väität kaikenlaista "laitostieteestä. Luultavasti et ole tutustunut yhteenkään suomalaiseen eksaktien luonnontieteiden laitokseen, niiden henkilökuntaan tai tieteellisiin töihin.
Tuskin olet ylipäänsä lukenut yhtään alkuperäistä tieteellistä julkaisua tähtitieteestä, kosmologiasta tai muista eksakteista tieteistä. Olet vain lukenut kansantajuisia juttuja ja käsittänyt nekin väärin.
Tiede-lehden keskustelupalsta Ei ole tieteentekijöiden keskustelu- tai julkaisupalsta ja tuskin monet edes tietävät sen olemassaolosta. Millähän lihaksella kuvittelet voivasi arvostella asioita joita et tunne.

ArKos itse
Noin suunnilleen ennen karttaakin tiedossa. Galaksin alue keskimäärin
luokkaa 100 000 valovuotta. Galakin reviiri, ml. tyhjä tila, 2 miljoonaa valovuotta. Loistava kvasaari vanhahkon galaksin keskudessa ulottuvuudeltaan ehkä 1500 valovuotta. Tyhjän alue tilavuudeltaan tähän verrattuna luokkaa 300 000*8 000, eli 2.4 miljardi-kertainen! Jos olettaisimme tyjän alueen aineen määrän ja keskukvasaarin ainemäärän samoiksi, noin suhtautuvat myös keskimäääriset tiheydet.

Jos noilla perustein julistaa päätelmiä pimeästä aineesta, taitaapa olla itse epäpätevä eli pimeä!


Kuten jo kerroin, alkuperäistöissä verrataan eri ikäisiä karttoja ja tarkastellaan tapahtunutta kehitystä: Kuinka joukkojen koko on muuttunut.

ArKos itse
Jos olisi tehty töitä siihen suuntaan kuin minä olen sanonut, te suomalaisetkin tieteen harrastajat laitospuoleta olisitte voineet laatia vastaavan kartan kuin kanadalaiset. Vaan teillä visiin on ollut ihan muuta tekemistä. Ja renkienne suilla olette julistaneet, että ArKos ei ole pätevä näihuin asuioihin eikä hänen sanomilleen tule antaa mitääön merkitystä.

Mutta kuin sitten kanadalaiset saivat omansa valmiiksi, johan ollaan heti valmiit sekä vuodattamaan makeaa ylistystä että samalla vääntelemään uutista oman pimeän pään uskomusten mukaiseksi.


Tältä palstalta tieteentekijät eivät etsi neuvoja. Olet kylläkin sinänsä oikeassa pätevyytesi suhteen. Neuvoistasi ei ole apua. Jos luulet, että sinulla on arvokasta tietoa, voit toki lähettää työsi johonkin tiedelehteen. Mikään ei estä. Turha täällä on mäkättää.
Muuten ei tämä kartta ole mikään paperille painettu versio. Se on tiedosto, josta voi ammentaa tietoja siinä muodossa kuin haluaa.

ArKos itse
Tuota kutustaan laitostieteeksi. Ja sen tekijät useimmiten eivät ole kokoomuksen, vaan sosdemien ja kepun nimittämiä.

Globalisaatiota!


Otapa selvää nimitysprosseista, ettei tarvitse kuvitella kaikenlaista.

Minun ei tarvitse kuvitella täällä yhtään mitään. Sinä täällä kuvittelet.

Kypäräpääpappi ei tunnusta tosiasioita, ja niin et sinäkään, vaan huudat, että ette ota huomioon tämän pastan mäkätyksiä. Ja vaikka esitelläänkin palstaa alaikisille keskutelun foorumina, te ette lotkauta korvaannekaan sille, mitä täällä aikuisemmat sanovat. Semmoista sen on tieteellisyytenne.
Minna Canth Työmiehessä: Teidän lakinen ja oikeutenne. Ja vaikkakin
yhteiskunnassa, Suomessakin, on yleisesti toteutettu jotakin demokratian tapaista, tieteessä hallitsevat täällä ja esimerkkimaa USAssa kypäräpääpappidiktaattorit.

Nimitysprosessi, kerro itse, niin kerromme, mikä kypärpääpappi olet.
Järjestään kypääräpääpappeja, joita sosdemit ja kepu ovat olleet nimittämässä.

Täältähän kunnon kypäräpääpit myös varastavat ja välittävät USAan ideoita. Ja varastamisen peittämiseksi huudetaan uhrien epäpätevyyttä.
Jos idea palaa jalostettuna USAsta, miten erinomaisen pätevä se silloin onkaan. Vaan alkuperäisestä nääs epäpätevästä laatijasta täällä ette nääs ole koskaan kuulleetkaan. Ette muka, vaikka ihan päivästä päivään, sinä itse mukaan lukien, esitätte vastaamme törkeyksiä ja jääväyksiä.

Tämmöinen Suomi, ja sen viisaat Väiski-noidat. Raha kyllä kelpaa tekemättömästäkin työstä helvetin hyvin. Olette päässeet varsinaisen Sammmon ääreen.

Kun kanadalaisetkaan kartan tekijät eivät voi esittää kuin miljoona galaksia, kun niitä laskennallisesti on 25 miljoonaa, vissin heidän itsensäkin täytyy todeta suurimman osan olevan varsin pimeässä.
Älä luule mietä hölmöiksi, Tep, vaika itse oletkin hölmö, ja lisäksi alaikäisten narraaja. Tulit itse tunnustaneeksi, että tämä keskustelupalsta on laitostieteen kannalta vain markkinointikikka.

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6958

Arkos: Pimeä ja pimeä. Minä jo kerroin, että siis vain runsaat neljä prosenttia, lähtien tuosta kanadlaisten kartoittamista runsaasta miljoonasta, on nähtäviksis arvioiduista galakseistakin nähtävissä. Näkemisen kannalta loputn 24 miljoonaakin on pimeää ainetta. Tästä seuraa vielä toinenkin ongelma. Varsin ilmeisesti välisestäkin avaruudesta on " nähtävissä"
vain 4 prosenttia. Miten voitte julistaa, että se olisi vain "pimeää" eli näkymätöntä ainetta? Kaiken kaikkiaan " pimeässä aineessa" liikutaan spekulaation alueella. Sen sijaan, että tehtäisiin töitä, pälätetään joutavia.
Tehkää enemmän karttoja ja karsikaa vaika 77 prosenttia pälättämisestä. "

"Pimeys" tässä tapauksessa tarkoitta sitä, että paitsi että se ei lähetä sähkömagneettista säteilyä, se ei muutenkaan reagoi baryonisen aineen kanssa (paitsi gravitaation välityksellä). Pimeys EI SIIS ole sitä, että töhnää olisi edessä estämässä näkyvyyttä. Eli pimeä aine EI OLE tavallisia galakseja joita ei vain jostain syystä nähtäisi. Pimeä aine EI KOOSTU protoneista/neutroneista/elektroneista. Jos näin olisi EI OLISI mitään pimeän aineen pulmaa.
Ongelma Arkosin kanssa on AINA se, ettei hän osaa englantia, ja perustaa väitteensä ylimalkaisiin suomenkielisiin referaatteihin, jotka herra paratkoon eivät yritäkään pureutua sen syvemmälle.

Jos pimeä aineenne ei reagoi mitenkään " nähtävän" aineen kanssa, mistä tiedätte, että sitä on olemassakaan. Ja siis viiden miljardin valovuoden säteisellä alueella nähdään " nähtävästäkin" vain neljä prosenttia. Jospa " pimeä" aineenne onkin vain laskuvirhe asiassa.
" Objection: spekulaatiota!". Väittämänne " pimeänä" aineena ilmenevistä aineen tähän asti tuntemattomista muodoista. Spekulaatiota! Ette kykene esuittämään noista muiodoista kuin kuvitelmia. Ne eivät ilmene, senhän toteatte itsekin.

Väite muka ulkoisen gravitaation vaikutuksesta galakseihin. Spekulaatiota!
Minäkin olen tällä jo aikoja sitten ja monta kertaa sanonut, että vetovoima galaksissa vaikuttaa keskuskvasaarista käsin. Vaan kun toisaalta se sinkoaa runsaasti sekä energiaa runsaasti kantavaa ainetta, kun toisaalta avaruudessa kohdattuja muodostumia joutuu gravitaation vaiktuspiiriin. että vähän energiaa kantavaa, on sekä kiertonopeutta suurempia että että pienempiä nopeuksia. Mm. Aurinkokuntamme kiertänee Linnunrataamem suurempaa nopeutta kuin olisi pysyvällä
radalla.

Minä olen selvinnyt " nähdynkin" aineen selityksessä ilman baryonejanne.
Riittää, kun ydinhiukkaset, elektronit ja fotonit ovat muodostuneet vaikutushiukkasista, perusmassa 3.68*10^-48 g, ulottuvuus luokkaa
10^-23 m. Riittää, kun gravitaatiota välittävät siruhiukkaset, Venezianon
mukaisesesti ulottuvuudeltaan luokkaa 10^-35 m, massaltaan luokkaa
10^-83 g. Ja että nämäkin, koska ovat valon nopeudessa kiteitä, koostuvat joistakin vielä pienemmistä hiukkasista.

Energiaa eli liikevoimaa ei ole aineen kantamatta, joten pimeää energiaa ei ole olemassakaan.

Tarkoittaakos tuo, että minut aiotaan ottaa ja hyväksyä Virallisen tieteen yhteisöön. Pään suojaamiseksihan kypärää syystä kyllä käytetään, liekö pää aina vaarassa virallisessa tieteessä?

Pyydän, ei mitään tarpeettomia koristeita. Jos ajan vielä joskus polkypyörää, saattaisi pyöräilijän kypärä olla tässä vaiheessa kaiken varalta tarpeellinen.

Olen jo asevelvollisuudesta täysin vapaa suoritettuani sen täysyin loppuun, joten armeijan kypärää en taida enää tarvita. Sehän ei kylläkään suojaa suoraan tulevilta luodeilta, monilta sirpaleilta kyllä paremmin, mutta vain päätä.

Lie kypärä siis ehkäisyväline?

ArKos itse
Tarkoittaakos tuo, että minut aiotaan ottaa ja hyväksyä Virallisen tieteen yhteisöön. Pään suojaamiseksihan kypärää syystä kyllä käytetään, liekö pää aina vaarassa virallisessa tieteessä?

Pyydän, ei mitään tarpeettomia koristeita. Jos ajan vielä joskus polkypyörää, saattaisi pyöräilijän kypärä olla tässä vaiheessa kaiken varalta tarpeellinen.

Olen jo asevelvollisuudesta täysin vapaa suoritettuani sen täysyin loppuun, joten armeijan kypärää en taida enää tarvita. Sehän ei kylläkään suojaa suoraan tulevilta luodeilta, monilta sirpaleilta kyllä paremmin, mutta vain päätä.

Lie kypärä siis ehkäisyväline?

Tämä oli vain ystävällinen ehdotus. Voisit kiertää kaikki Savon kesäjuhlat tämä kypärä päässä ja rahastaa ihmisiltä euron per vasaran kolaus. Tekisit omaisuuden paljon helpommalla kuin mansikoita poimien.

Ei kiinnosta joutavat tai peräti hullun työt, edes omaisuuden tekemiseksi.

Sen sijaan annettu palkinto, vaikka itse Nobelinkin, kyllä kiinnostaisi.
Ja että luovutettaisiin samalla suomalaisen työn mitali. Kukas sen äsken saikaan. Ja sitten paloi Porvoon tuomioikirkko. Saa rakennusalan väki hommia.

veijo
Seuraa 
Viestejä178
ArKos itse
Ei kiinnosta joutavat tai peräti hullun työt, edes omaisuuden tekemiseksi.

Sen sijaan annettu palkinto, vaikka itse Nobelinkin, kyllä kiinnostaisi.
Ja että luovutettaisiin samalla suomalaisen työn mitali. Kukas sen äsken saikaan. Ja sitten paloi Porvoon tuomioikirkko. Saa rakennusalan väki hommia.
John Carter
Tässä saimme asialle varmat todisteet,sillä Arkos/Savorilta paloivat hihat.

Nyt olemme sinun mielestäsi yksi ja sama henkilö hra.Yksön kanssa,mutta voin kertoa,että kärsit juuri pahasta paranoiasta,sillä minä John Carter en ole esiintynyt tällä palstalla kuin tällä nimimerkillä pelkästään,koska minulla ei ole tarvetta huijata ihmisiä eri nickeillä uskomaan mitään huuhaa teorioita.

Olen laitostieteen opiskelussa aikoinaan teorioilleni vankan pohjan hankkinut ja minulla ei ole aikomustakaan ruveta laitostieteen kanssa tukkanuottasille niin kuin sinulla,joka kärsit erittäin ilmeisestä Einstein syndroomasta,yrittämällä todistella jokaiselle ihmiselle kenen kanssa pääset kommunikoimaan tehneesi vähintään yhtätärkeän läpimurron fysiikassa,kuin Einstein aikoinaan.

Einstein syndroomasta paras todiste lienee Tiede palstalle lähettämäsi n.8000 viestiä täyttää huuhaata,jolla uskottelet itsellesikin tehneesi jonkun ainutlaatuisen teorian.

Et ole ikinä keksinyt yhtäkään teoriaa,mikä pystyttäisiin tieteen avulla oikeaksi toteamaan,koska teoriasi ovat vain sanahelinää,jotka ovat lisäksi itsesi keksimää terminologiaa.

Fysiikassa ja matematiikassa pätevät tietyt säännöt ja lainalaisuudet,jotka eivät näytä sinua koskevan,koska et ymmärrä niistä mitään.

Hakeudu hyvä mies ajoissa kotikaupungissasi KUOPIOSSA,sijaitseviin hoitolaitoksiin,joko Julkulan mielisairaalaan tai sitten Niuvanniemeen.

Jos et niihin sisälle pääse niin hanki itsellesi yksityispuolelta ammattitaitoinen psykiatri nyt heti niin saattaa olla vielä jotakin pelastettavissa siellä pääsi sisällä.

Kuopiossa on kuulemma useita vaivautuneita ihmisiä,joille olet yrittänyt teoriaasi väkisin tuputtaa ja jotka eivät siitä enää haluaisi ikinä kuullakkaan,joten tee myös itsellesi palvelus ja mene vaikka sinne Julkulan mielisairaalaan,niin minä takaan,että sieltä löydät sielun tovereitasi,jotka jaksavat teoriaasi kuunnella ja ehkä myös sitä kanssasi kehittämään rupeavat.

Ajattele nyt,saisit joka päivä puhua siitä samalla taajuudella kanssasi olevalle kuulijakunnalle.

http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtop ... ht=#243370

John Carter
Sääliksi käy sinua J.S,miksi huijjaat täällä ihmisiä ja itseäsi huuhaa teorioillasi.

Eikö olisi jo aika paljastaa oma nimesi ja se,että olet nimimerkkien Arkos/Savor/Jukteri/Joulupukkisavosta/E=tila ym..takana.

Lapsikin sen jo huomaa,koska useimmissa Arkosin tai Savorin avaamassa aiheessa kukaan muu ei ota aiheeseen kantaa,kuin sinä itse aina joko Arkosina tai Savorina,kehuen aina puolin ja toisin itsesi huuhaa teorioita.

Voisit kertoa myös sen,että kaikki edellämainitut nickisi asuvat Kuopiossa ja vieläpä samassa osoitteessa,jota en viitsi tässä nytten paljastaa.

Minulla on Kuopiossa varma tietolähde,joka asian minulle paljasti,koska sattuu sinut tuntemaan.

Lopettaisit sen,että Arkosina avaat keskustelun aiheen ja Savorina sitten sitä puolustelet vai millä selität sen,että niissä aiheissa ei juuri muut keskustele kuin sinun omat nickisi ja jos arkistoja tutkii niin jokainen sen huomaa,että Arkos ja Savor eivät koskaan keskustele eri aiheissa,eivätkä ikinä ole ristiriidassa keskenään vaan ylistävät toistensa apukouluteorioita,jotka ovat rankassa ristiriidassa laitostieteen kanssa.

Ei kukaan muu tälläkään palstalla allekirjoita väitteitäsi,kuin korkeintaan muutamat teinit/asioista tietämättömät joille tekstisi näyttävät"tieteellisiltä",koska olet kehittänyt niille oman terminologiasi,joka muuttuu mielialasi mukaan,niin kuin myös teoriasi.

http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtop ... ht=#243364

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat