Seuraa 
Viestejä13176

Suomessa on ollut jo jonkin aikaa käynnissä aktiivinen keskustelu nykyisestä tiedepolitiikasta, tieteellisen tutkimuksen asenteellisuudesta ja paradigman muutoksista suhteessa tieteen raja-alueisiin. Tähän keskusteluun liitettäköön myös uusien tieteenalojen tutkimuksen käynnistämiseen liittyvä pohdiskelu. Kansainvälisellä tasolla tietoisuudentutkimus on nykyisin jo hyvin merkittävässä asemassa, kun taas suomalaisessa tiedemaailmassa alaan liittyvät ennakkoluulot ovat alkaneet karista vasta viime vuosina. Harhaluulot ja tabut vaivaavat edelleenkin monia tähän liittyviä alueita, kuten mm. psi-ongelman tutkimusta. Kuitenkin paranormaalit kokemukset ja uskomukset ovat tutkimusten mukaan huomattavan yleisiä nykyään. Ne ovat toisaalta aiheuttaneet ongelmia, mutta toisaalta mahdollisesti avanneet uusia kehitysnäkymiä ihmiselle ja tieteelle.

Viime aikoihin saakka on jaksettu viitata siihen, että ns. paranormaaleja ja henkisiä ilmiöitä (esim. vaihtoehtolääketiede, aistien ulkopuolinen havaitseminen, psykokinesia, ufoilmiöt, ruumiistairtautuminen) ei ole ulkomailla muka tarpeeksi tutkittu tai että vakuuttavia tuloksia ei ole saatu. Päinvastoin. Kansainvälisellä areenalla tasokasta tieteellistä tutkimusta löytyy huomattavan suuria määriä. Suomessakin on, tosin yksilötasolla, tutkittu parapsykologisia ilmiöitä tieteen menetelmin. Kuten yleensäkin, tuloksia on saatu, sekä osin tiettyjä käsityksiä poissulkevia että toisia käsityksiä vahvistavia. Sama koskee tietoisuudentutkimusta. Nämä ovat puhdasta tiedettä, joskin pseudotieteily on pahasti vääristänyt julkista keskustelua. Voidaan kuitenkin todeta, että asiantuntemusta löytyisi Suomestakin huomattava määrä, huolimatta siitä, että paikallinen tiedepolitiikka ja ilmasto eivät suosi tällaista tutkimusta. Voisi jopa sanoa, että Suomi on jättäytynyt monissa tämäntyyppisissä kysymyksissä pitkälti syrjään. Näin ollen Suomen imago tieteellisen tutkimuksen kärkimaana joutuu auttamatta kyseenalaistetuksi.

Tietoisuutta on siis varsin intensiivisesti tutkittu ulkomailla ja myös Suomessa, mutta liian rajoitetussa mielessä. Monet tärkeät ongelmat loistavat edelleenkin poissaolollaan suomalaisessa tiedemaailmassa. Kun tarkkailee tieteellisten tietoisuudentutkimuksen rahoitusta ei voi välttyä käsitykseltä, etteivät monet sen piiriin kuuluvat kysymykset saa niille kuuluvaa arvostusta, eikä tämän nousevan tieteenalan koko merkitystä ole myöskään täysin hahmotettu. Onhan kuitenkin monissa yhteyksissä esitetty, että ulkomailla tästä alueesta on tulossa oma tieteenhaaransa. Hyvän esimerkin viime aikaisesta edistyksestä tarjoaa naapurimaassamme Ruotsissa äskettäin perustettu parapsykologian ja hypnologian professuuri.

Tähän mennessä käydyssä keskustelussa on tullut ilmi kaksi tarvetta. Edellä mainittujen seikkojen pohjalta lienee selvää, että Suomessa on sekä asiantuntemusta että tarvetta tietoisuutta ja siihen liittyviä tuntemattomia ilmiöitä sekä kovien luonnontieteiden että pehmeämpien ihmistieteiden pohjalta tutkivalle monitieteiselle tutkimusinstituutille, jonka toiminta olisi sekä ennakkoluulotonta että kriittistä. Kyseisten ilmiöiden tutkimuksessa tarvitaan usein asiantuntemusta eri tieteenaloilta (esim. fysiikka, lääketiede, psykologia, sosiologia). Instituutti olisi hyvinkin mahdollista saada ainakin pienimuotoisesti myös tyypillisen tieteellisen rahoituksen piiriin nykyisessä kansallisessa ilmastossa jos tiedepolitiikka antaisi periksi. Toisaalla esitetyissä kysymyksissä on ilmennyt tarvetta yhtenäistää tieteellistä paranormaalin tutkimusta virallistetun tieteellisen tutkimusohjelman piiriin.

Monitieteisen tajunnantutkimuksen voi katsoa olevan kykenevä paneutumaan tieteellisesti myös anomaaleihin psyykkisiin ilmiöihin. Merkittäväksi tämän tekee se, että aiemmin kyseisen tutkimusalueen resurssit ja oikeanlainen monitieteisyys ovat esimerkiksi parapsykologian suhteen olleet monesti kateissa. Määrätty tutkimusresurssien uudelleensuuntaaminen näiden kysymysten kohdalla saattaa parhaimmillaan muodostaa täysin uusia paradigmoja eri tieteenalojen lähentymisen myötä. Siksi meistä jokaisen olisi erityisen tärkeää tukea tätä toimintaa huomioiden maassamme olevan potentiaalin ja ajankohdan otollisuuden. Tarkoituksena on liittää tämä adressi Opetusministeriöön toimitettavaan laajaan selvitykseen, jonka pyrkimyksenä on edistää uutta tieteenalaa tätä koskevan professuurin, tutkimuslaitoksen ja/tai tutkimusohjelman perustamisen sekä muiden vastaavien tavoitteiden muodossa.

http://adressit.com/paratutkimus

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (26)

Prossimo Treno
Seuraa 
Viestejä1494

Itse henkilökohtaisella tasolla haluaisin, että tiede alkaisi enemmän tutkimaan junia. Esimerkiksi niiden todellista alkuperää, aikatalurakennetta ja ambitioita, noin niin kuin jos a:sta liikkeelle lähdetään.

Löysin muuten kerran junan vessasta ihan kauheet kalsarit! Niitäkin olisi syytä tutkia mutta jossakin laboratoriossa.

Prossimo Treno

TOIJALA. Katse josta huomaa toisen olevan aivan liian päissään, jotta hän ymmärtäisi mitään mitä hänelle on sanottu viimeisen 20 min. aikana. "Junassa yritin puhua hänelle, mutta hän oli jo toijalassa." — Antti Hyry (Kokkilan kakkakääpiö, Hömpönkeinaa, Hirvi Akuniemi, Artsiitti Höti Pörtsiitti, Iina Viinatossu).

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Anomaaliset psyykkiset ilmiöt?

Sillä vähemmän vaivaa näet nimittäin, jos liityt kirkkoon ja annat papin hoitaa sieluasi. Vaikkapa ortodoksiseen, jonka uskollinen poika on myös Vladimir Putin. Hänkin tarvitsee sielunsa hoitoa voidakseen hoitaa Suuren Venäjänsä asioita ja öljyn pulputusta. - Anomalia-käsitteen muistan ennen nähneeni geologisten esiintymien yhteydessä. Eli jos huoltoaseman läheltä maasyta löytyy selittämättömöstä syystä öljyä, kyseessä lie
anomaalinen ilmiö.

HaZe
Tutkitaan vaihteeksi tutkimuksia.

Tutkimisen tutkimista.

Aina ei voi olla oikeassa, ei edes joka kerta.

ArKos itse
HaZe
Tutkitaan vaihteeksi tutkimuksia.

Tutkimisen tutkimista.
Aina ei voi olla oikeassa, ei edes joka kerta.

Aina ei voi osata, ei edes joka kerta.

Paranormaalit ilmöt on kieltämättä kiehtova asia tutkittavaksi.

Kuvitteleeko joku kuitenkin oikeasti, että noilla nettiadresseilla, joihin on mahdollisuus laittaa kymmeniä nimiä samalta henkilöltä, olevan minkäänlaista painoarvoa?

Vierailija
SergeiH
Paranormaalit ilmöt on kieltämättä kiehtova asia tutkittavaksi.

Kuvitteleeko joku kuitenkin oikeasti, että noilla nettiadresseilla, joihin on mahdollisuus laittaa kymmeniä nimiä samalta henkilöltä, olevan minkäänlaista painoarvoa?

En mää kyllä usko, mutta kyllä noilla näkee mielipiteitä.

Vierailija

Täytyy ottaa se huomioon, että saksassa tutkitaan tieteellisesti ihan ylioistotasolla noita asioita. Ihan tieteellisin menetelmin. Mutta eihän sielä mitään mullistavaa ole tietenkään tapahtunut.

Tuo parapsykologia on kyllä mielenkiintoinen tutkimusala. Aihetta tutkittiin voimallisemmin yliopistoissa 1940-70 luvuilla professori Rhinen innoittamana. Mutta, koska tutkimukset eivät oikeastaan johtaneet mihinkään koko alue kuihtui.

Mutta tutkimusalaa on kuitenkin pitänyt hengissä Edinboroughin yliopisto ja hiljattain Lundin yliopistoon perustettiin suuren kohun saattamana parapsykologian lahjaprofessuuri, jonka tuolilla istuu amerikkalainen Etzel Cardena. Tämä on vielä niin tuore asia, että mistään tutkimustuloksista ei vielä juurikaan olla kuultu.

Prossimo Treno
Itse henkilökohtaisella tasolla haluaisin, että tiede alkaisi enemmän tutkimaan junia. Esimerkiksi niiden todellista alkuperää, aikatalurakennetta ja ambitioita, noin niin kuin jos a:sta liikkeelle lähdetään.

Löysin muuten kerran junan vessasta ihan kauheet kalsarit! Niitäkin olisi syytä tutkia mutta jossakin laboratoriossa.

Prossimo Treno

Sie oot hassu

Prossimo Treno
Itse henkilökohtaisella tasolla haluaisin, että tiede alkaisi enemmän tutkimaan junia. Esimerkiksi niiden todellista alkuperää, aikatalurakennetta ja ambitioita, noin niin kuin jos a:sta liikkeelle lähdetään.

Löysin muuten kerran junan vessasta ihan kauheet kalsarit! Niitäkin olisi syytä tutkia mutta jossakin laboratoriossa.

Prossimo Treno

Itseasiassa raideliikennettä on kovastikin tutkittu. Kuuluisa edesmennyt fyysikkomme Nils Mustelin kehitti Helsingin raitiovaunuinfraan perustuen ns. Spåralogia teorian - hyvin pätevän jopa Astrologian ennustusvoimaltaan ylittävän teorian.

Eix psykiatrit tutki (lue hoida) noita paranormaaleita ihmisiä? Kannattais sunkin tiäremies tehdä jotain järkevää ennemminkuin miettiä noita sun uhvojas. Ruotsalaiset on muuten yli 20 vuotta tutkineet Palmen murhaa, eivätkä ole saaneet mitään selville. Jos meinaan luulee, että rapajuoppo ampuu teräsvaippaluodilla n. 20 metrin päästä suoraan sydämeen, kannattais käydä tutkituttamassa oma päänsä. Joten se siitä hååkkanien tutkimuksesta.

Prossimo Treno
Seuraa 
Viestejä1494
Snaut
Itseasiassa raideliikennettä on kovastikin tutkittu. Kuuluisa edesmennyt fyysikkomme Nils Mustelin kehitti Helsingin raitiovaunuinfraan perustuen ns. Spåralogia teorian - hyvin pätevän jopa Astrologian ennustusvoimaltaan ylittävän teorian.

Vastaava teoria on esitetty myös Japanissa. Se perustuu shinkansen- eli luotijunien sijaintiin henkilön syntymähekellä. Koulukuntia on useita. Eräs esimerkiksi painottaa 500-sarjaa, toinen 700-sarjaa ja kolmas eräänlaisella painotusasteikolla näiden keskinäisiä asemia toisiinsa nähden.

Myös shinkansen-junien nimet, esimerkiksi Toive, Kaiku, Onnenkantaimoinen ja Valo käsitetään joissakin suunnissa hieman samalla tavalla kuin toiset ymmärtävät horoskooppimerkit. Eräs tuttuni ainakin on täysin vakuuttunut siitä, että hänen shinkansenskooppimerkkinsä on 417-kaiku-pata12a-gerbiili-Tokio klo 09.22.14 raide 28.

TOIJALA. Katse josta huomaa toisen olevan aivan liian päissään, jotta hän ymmärtäisi mitään mitä hänelle on sanottu viimeisen 20 min. aikana. "Junassa yritin puhua hänelle, mutta hän oli jo toijalassa." — Antti Hyry (Kokkilan kakkakääpiö, Hömpönkeinaa, Hirvi Akuniemi, Artsiitti Höti Pörtsiitti, Iina Viinatossu).

Prossimo Treno
Seuraa 
Viestejä1494
Lettu Haimakainen
Sie oot hassu

Kyllä minä Sinulle hassut vielä näytän!

TOIJALA. Katse josta huomaa toisen olevan aivan liian päissään, jotta hän ymmärtäisi mitään mitä hänelle on sanottu viimeisen 20 min. aikana. "Junassa yritin puhua hänelle, mutta hän oli jo toijalassa." — Antti Hyry (Kokkilan kakkakääpiö, Hömpönkeinaa, Hirvi Akuniemi, Artsiitti Höti Pörtsiitti, Iina Viinatossu).

Prossimo Treno
Lettu Haimakainen
Sie oot hassu

Kyllä minä Sinulle hassut vielä näytän!

Minä uskon sen. Meistä saattaa hyvinkin tulla parhaat kaverit. Se joka kirjoittaa noin hulluja juttuja, ei voi olla paha ihminen.

Kaikkein paranormaaleinta on tiäremiähen kielellisissä kyvyissä Tapahtunut kehitysloikka. Siinä jää kaikki madonreiät sun muut kaareutuvat avaruudet toisiksi.

Mitä pirua se on juonu?

salai
Seuraa 
Viestejä9215
Mummo
Kaikkein paranormaaleinta on tiäremiähen kielellisissä kyvyissä Tapahtunut kehitysloikka. Siinä jää kaikki madonreiät sun muut kaareutuvat avaruudet toisiksi.

Mitä pirua se on juonu?


Oiskohan vetänyt pullollisen Copy Pastista.

Mitä tahansa edellä esitetyistä väitteistä saa epäillä ja ne voidaan muuttaa toisiksi ilman erillistä ilmoitusta. Kirjoittaja pyrkii kuitenkin toimimaan rehellisesti ja noudattamaan voimassa olevia lakeja.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat