Sivut

Kommentit (17)

jussipussi
Seuraa 
Viestejä47413

Rapsutin kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
Rapsutin kirjoitti:
Usein kuullaan sanottavan, että raha on arvon mittari. Vaikka elämme markkinataloudessa, tämä pelkistys ei pidä paikkaansa. Raha on vain mittayksikkö, jossa hinta ilmaistaan. Hinta on todellinen muuttuja ja korrekti estimaatti markkina-arvolle.

Totta: raha on valtion vahvistama arvonmerkki. Vaikka raha poistettaisiin, se ei poista (vaihto)arvoa, jotta sitten ruvetaan yleensä mittamaan jollakin rahan tapaan käyttäytyvällä todellisella arvolla kuten kullalla tai hopealla. Näin tapahtuu aina jossakin määrin virallisen rahan ohella.

Ei vaan raha on mittayksikkö, jossa hinta ilmaistaan, aivan kuten aika on mittayksikkö, jossa liikettä analysoidaan. Aika ei ole rahaa, sillä aika ja raha eivät ole muuttujia vaan mittayksiköitä. Fyysikot kutsuvat aikaa epämääräisesti suureeksi, vaikka aika on mittayksikkö, ei muuttuja. Ja ekonomistit sanovat että raha on arvon mittari, vaikka hinta on faktisesti arvon mittari.

Lainaus:
Mikä on vähemmän tunnettua, on itse hinnan (ja täten markkina-arvon) tieteellis-filosofinen olemus.

Toisissa paikoissa tiedtään, toisissa ei (jääköön mainitsemaata, missä suurvallassa tiedetään nykyään parhaiten...):
https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Value%2c+theory+of

Lainaus:
Kiinteiden kappaleiden hinnat (siis sellaisten kappaleiden, jotka ovat kiinteästi paikkasidonnaisia, kuten asuntojen hinnat) ovat pohjimmiltaan sähkömagneettista värähtelyä, jossa hinta makrotasolla määräytyy kysyntäkentän eli sähkökentän ja tarjontakentän eli magneettikentän vuorovaikutuksen tuloksena.

Eivät ole, "mllään tasolla"...

Lainaus:
Toisin kuin valtavirtataloustiede eli neoklassinen taloustiede väärin olettaa, että hinnat ovat vain abstrakteja pisteitä, tosiasiassa hinnat ovat vektorikenttiä, joilla on suuruuden lisäksi suunta, esim. asuntokysynnässä on määrän lisäksi suunta, mihin se osamarkkinatasolla suuntautuu.

Tuossa taitaakin olla valtavirtataloustieteen lörötyksen ja sinun lörötyksesi ainoa ero... Se on aika pieni ottaen huomioon, kuinka läpikotaisin päin wittua molemmat ovat...

Olen toki kirjoittanut asiasta, jossa on 100% empiirinen evidenssi. Kannattaa aina ensin lukua ja ymmärtää ennenkuin avaa suunsa. 

Lue:

https://www.e-painos.fi/kirjat/books-in-english/marko-hannonen-a-field-t...

tai

https://books.google.fi/books/about/Nonstandard_House_Price_Theory.html?...

tai

https://books.google.fi/books?id=JOpwDwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=marko+ha...

Tämän jälkeen tule minulle puhumaan että hinta on skalaarisuure, eikä vektorikenttä. Toki minäkin ajattelin nuorena ja naivina että hinta on skalaari mutta kun mietin täyspäiväisesti 25-vuotta asiaa, tajusin että kyseessä on vektorikenttä.

Lainaus:
Valtavirtataloustiedettä, vaikka siitä Nobeleita myönnetään, ei kannata ottaa turhan vakavasti. Taloustieteilijät eivät ymmärrä, että abstraktien skalaarien sijasta tulisi analysoida vektorikenttiä.

Jotkut osaavat analysoida tensorikenttiäkin, mutta se ei auta tässä asiassa...

Tensorikenttä ei auta tässä asiassa. Vektorikenttä riittää.

Lainaus:
Fiksummat ihmiset toki ymmärtävät hinnan kenttäluonteen, ja estimoimalla dynaamisesti esim. asunnon hinta kysyntä- ja tarjontakentässä, saamme 100.00 % tarkkoja ennustuksia.

Se ei ole kenttä - eikä ainettakaan (eikä Herran Henkeä...).

No nyt paljastit idiooittimaisuutensa. Asunnon hinta muodostuu kysyntä ja tarjontakentässä, ja hinta on ainetta. 

Lainaus:
Standarditaloustiede ei saa edes usein ennustuksen etumerkkiä oikein.

Periaatteessa kaikkien hintojen analysointi voidaan palauttaa sähkömagnetismiin, joka on se perusteoria joka selittää valtavan joukon myös käyttäytymistieteellisiä peruskysymyksiä.


Ei selitä mitään noista.

Lainaus:
Reduktiivinen materialismi siis toimii. Ihan konkreettisesti.

Ei toimi. Se on loppujen lopuksi pelkkää verbaalista kusetusta.
https://journal.fi/tt/article/view/66443/26871#eme

" Emergenssi merkitsee, että luonnonlait evoluoituvat

(Risto Koivula)

Tieteessä tapahtuu -lehdessä on käyty keskustelua emergenssin käsitteestä. On väitelty siitä, onko emergenssi episteeminen (tiedollinen, heikko e.) vaiko ontologinen (objektiivinen, vahva e.) käsite. Emergenssi on usein samaistettu efektiivisen teorian käsitteen kanssa, joka merkitsee karkeistettua kuvausta jostakin yleensä fysikaalisesta ilmiöjoukosta itse ilmiöiden säilyessä muuttumattomina.

Tieteessä tapahtuu -lehden numerossa 3/99 Kari Enqvist kiteyttää vastustajiensa vahvan emergenssin kannattajien perusväittämäksi Matti Kamppista lainaten seuraavan:

"Korkeamman tason kuvaukset poimivat todellisuudesta uusia ominaisuuksia, joita alemmilta tasoilta ei löydy."

Tämä lause on Enqvistin mukaan "manifestisti" epätosi. Tunnustaudun vahvan emergenssin kannattajaksi, mutta en tunnista tästä lauseesta maailmankatsomukseni ydintä.

Ensinnäkin lause pelaa tarkasti ottaen kahdella eri tasolla, pragmaattisella ja ontologisella: Kuvaukset koskevat aktuaalisesti havaittavissa, kokeellisen tutkimuksen ja teknologisen käytäntömme piirissä olevia ilmiöitä. Ilmaus "ei löydy" puolestaan lienee synonyymi suurin piirtein ilmaukselle "ei ole olemassa millään tasolla, siitä riippumatta, saammeko seuraavien tuhannen vuoden aikanakaan objektiivisia mittaustuloksia kyseisen tason ilmiöistä". Jos lause oikaistaan muotoon "Korkeamman tason kuvaukset poimivat todellisuudesta ilmiöitä, joita alemmilta tasoilta ei löydetä, niin ristiriita poistuu, mutta lausepa lakkaakin samalla olemasta manifestisti epätosi, vaikka sitten "ei löydetä" olisi futuuri.

... "

Niin, maksimaalinen reaktiivinen entropia on normaalijakautuneessa proaktiivisessa satunnaismuuttujassa, koska tästä tehdyt ehdolliset otokset satunnaispoimintojeen johtavat tasajakaumaan, jonka epäjärjestys on suurin mahdollinen riippumatta huipukkuuden tai vinouden stokastisesta dynamoluonteesta. 

Huomasin itsekin murrosiässä että, kaikki on vain työntyvää voimaa s.e.k mieskin vain työntää rakkautensa naiseensa ja työntyvän voiman suuruus amptudeineen ja frekvensseineen määrittää rakkauden merkittävyyden taajuusavaruudessa.

Työntyvä voima itsessään on epälineaarista emergenttiä entropiaa, jonka kineettisen energian suuruus potentiaalienergaia pysyessä vakiona määräytyy tajunnan syvimmän tietoisuusvirran roottorien perusteella kyberneettisten keskeiskorrelaatioiden avulla kanonissa gravitoniavaruudessa, jossa aikakin on vain kvanttiliikettä, joka pysyy paikallaan 11-uloitteisessa hyperpallossa, jonka ominaisuudet ovat niin vaikeita tajuta, että ainoastaan superpiispa tai ylipaavi voi niitä kvasiymmärtää.

"People with depression use language differently – here’s how to spot it"

https://bigthink.com/the-conversation/people-with-depression-use-languag... .

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat