Seuraa 
Viestejä1729

Mekaniikan I laki kai sallisi jonkinlaisen muuttumattoman kaikkeuden. Mutta mitkä kaikki tekijät tekevät mahdottomaksi kaikkeuden rekonstruktoimisen?
Sävelsin tällaisen päätelmän: Syy muutoksiin ennustettavasta kulusta poikkeamiseen siis tapahtuu atomi ja molekyylitasolla. Primaarisessa liikkeessä kuten värähtelyssä tapahtuva lukkiutuminen yhteen tilaan tai asemaan sen sijaan että värähtely olisi vapaata.

Eräs tekijä voisi olla LaGrangen pisteisiin lukkiutuneet asteroidit sille, että täyteen ennustavuuteen ja rekostruktioon ei päästä? Siis asteroidivyöhykkeen osalta.

Lähde: Encyclopaedia Americana 1918: CORPUSCULAR PHILOSOPHY osa 8.

Syynä kaikkiin muutoksiin ennustettavasta kehityskulusta on että primaari liike ei kykene palautumaan alkuperäiseen asemaansa takaisin. Mä pidän siis primääriliikkeenä värähtelyä. Sitä en ole miettinyt miksi liike lukkiutuu paitsi LaGrangen pisteitä miettinyt atomitasolla.

(vähän huono aloitus taas, mutta värähdysliike kiinnostaa)

Kommentit (5)

Titanic
Seuraa 
Viestejä1729

Kaverin kanssa pohdittiin sitä mikä on yhden pisteen olemus äärettömässä avaruudessa? Sen jälkeen mietittiin mitä jos tuossa äärettömässä avaruudessa on kymmenen kpl tai enemmän pisteitä. Entä jos nuo pisteet ovat kerran IDENTTISIÄ eli saman massaisia? Mitä siitä seuraa? Ne eivät vedä toisiaan puoleensa gravitaatiovoimalla kaiketi kun ovat saman massaisia.  Joten mikä laki niiden käyttäytymistä sitten ajaa? Heisenbergin epätarkkuus? Kaksi identtistä hiukkasta ei voi liikkua samalla nopeudella samaan suuntaan. Eli niillä pitää olla joko ERI NOPEUS TAI ERI SUUNTA. Se merkitsee, että kun on olemassa sähkömagneettinen voima, joka vie niitä eri suuntaan eli vastakkaiseen suuntaan niin tultiin siihen tulokseen, että ON OLEMASSA VOIMA, JOKA PAKOTTAA JOKAISEN IDENTTISEN PISTEEN LIIKKUMAAN ERI NOPEUDELLA. Eli mikäli on tilanne, että gravitaatiovoima on pois päältä tai ei toimi niin avaruudessa olevat  identtiset pisteet JATKUVASTI ETÄÄNTYVÄT TOISISTAAN.

On olemassa perusvoima, joka pakottaa identtiset pisteet liikkumaan jokaisen niistä eri nopeudella. 

Ajatellaan, että on olemassa yhden kuutiometrin tila, jossa on triljoonia identtisiä pisteitä. Ja jokaisen noista pisteistä pitää liikkua eri nopeudella toisiinsa nähden. Jokaisella pisteellä on ainutkertainen nopeus. Mitä se merkitsee?

Valon nopeus on maximi nopeus eli jokainen noista pisteistä liikkuu nopeusskaalassa 0 - 300000 kukin ainutkertaisella yksilöllisellä nopeudella. 

Miten käy, jos tuossa suljetussa yhden kuution tilassa tapahtuu kahden pisteen yhteentörmäys? Jos noiden törmäävien pisteiden nopeus muuttuu hetkeksi, mutta ei ole vapaita aukkoja johon nopeus voisi asettua, koska kaikki nopeudet ovat jo käytössä. Eli törmäävät pisteet muutuvat hetkeksi nopeudeltaan jonkin kolmannen pisteen npeusluokkaan, mikä ei ole sallittua. Merkitseekö se?
 

1. Nopeus törmäävien pisteiden palautuu ennalleen samaksi kuin niiden alkuperäinen ainutkertainen nopeus

2. Nopeus kiihtyy nopeasti tutkien jokaisen vapaan aukon mahdollisuuden, mutta kun ei löydy sopivaa vapaata aukkoa nopeus pyrkii yli valonnopeuden kulkemaan?

3. Koko kuutio räjähtää?

4. Jotain muuta tapahtuu?

Joka tapauksessa mikäli on olemassa laki tai voima, joka pakottaa identtiset hiukkaset kaikki liikkumaan eri nopeudella eli ainutkertaisella nopeudella se voisi selittää: Aaltoliikkeen, kvantittuneisuuden ja ehkä myös muita asioita? Jos tätä asiaa pohtii niin sitä pitää pohtia kuvina ja peruslakeina. Ensin yksi piste avaruudessa, sitten kaksi identtistä pistettä avaruudessa, sitten kolme identtistä pistettä avaruudessa jne.

Tätä siis pohdittiin kaverin kanssa ex tempore parin minuutin ajan. Eikä tässä pohdiskelussa välttämättä ole paljoa järkeä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Titanic
Seuraa 
Viestejä1729

Ajatellaan, että avaruudessa on kaksi identtistä saman massaista pistettä joihin ei gravitaatiolailla ole vaikutusta. Mutta niihin on Heisenbergin epätarkkuudella vaikutus. 

1. Ne eivät voi liikkua samaan suuntaan = sähkömagnetismi pakottaa ne kimpomaan eri suuntiin toisistaan eli ne etääntyvät toisistaan jatkuvasti.

2. Ne eivät voi liikkua samalla nopeudella = jokin uusi voima pakottaa ne kaikki liikkumaan ainutkertaisella yksilöllisellä nopeudella välillä 0 - 300000 km/sek. Eli ne liikkuvat tässäkin tapauksessa jatkuvasti erilleen toisistaan.

Oletetaan, että on triljoonia triljoonia identtisiä pisteitä suljetussa tilassa, jossa edellämainitut lait ovat voimassa (ei siis gravitaatiolaki, vaan epätarkkuusperiaate). Miten nuo pisteet käyttäytyvät tuossa suljetussa tilassa SIINÄ TAPAUKSESSA ETTÄ NE TÖRMÄÄVÄT TOISIINSA SITEN, ETTÄ OVAT VAARASSA SAADA KIELLETYN NOPEUDEN ELI JONKIN TOISEN PISTEEN NOPEUDEN. Eikö se merkitse väistämättä, että pitää syntyä aaltoliikkeen ja kvantittumisen. Tai valonnopeuden pitää ylittyä. 

Titanic
Seuraa 
Viestejä1729

Oletetaan siis, että on olemassa voima tai laki, joka sanoo, että identtisten hiukkasten pitää jokaisen kulkea eri nopeudella. Mitä kaikkea siitä seuraa kun nopeusskaala on rajoitettu väliin 0-300000 km / sek. 

1. Hiukkasten pitää kulkea jotenkin tahdistetusti joko aaltoliikkenä, värähdellen tai kvantittuneena.

2.  Liikkeen jossa kaikkeus on pitää olla koko ajan kiihtyvää. Jos kuutiossa on triljoonia ainutkertaisia eri nopeuksisia hiukkasia niin tilanteista johtuen, joissa nopeudet meinaavat asettua kahdella hiukkasella samaksi pitää tapahtua toisen noista hiukkasista nopeuden nopea kiihdytys. 

3. Mikäli tilavuus supistuu liikaa ja nopeudet yhä ovat kaikki ainutkertaisia pitää pienen tilavuuden saavuttaessa tapahtua BIG BANG.

4. Maailmankaikkeudessa voi olla vain rajoitettu määrä hiukkasia tai toisaalta pitää olla useampia lakeja kuin vain epätarkkuus ja sähkömagnetismi, jotta hiukkasia voisi olla maximaalinen määrä.

5. jne.

Näyttäisi siltä, että jos unohdetaan gravitaatiolaki (massa) niin Kaiken teoria olisi melko helppo sorvata kokoon pelkän Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen varaan. (Stephen Hawkingin kirja : Ajan lyhyt historia selittää tuota epätarkkuusperiaatetta ja siitä kirjasta sen kekkasinkin).

Titanic
Seuraa 
Viestejä1729

Tietenkin voi yritää edelleen pelkällä maalaisjärjellä ympätä massaa ja gravitaatiota jotenkin tuohon "kaiken teoriaan". 

Ajatellaan kahta hiukkasta jotka ovat identtisiä ja massaltaan vaikka 5 kg kumpikin. Niiden välillä on gravitaatioyhteys, jonka voimaviivojen massa on yhden metrin etäisyydellä sangen suuri eli 5 x 5 x 6.67 = 166.75 kg. Mutta kun nuo kaksi hiukkasta kerran koko ajan etääntyvät toisistaan, koska omaavat eri nopeuden niin tuon gravitaatioyhteyden pituus koko ajan kasvaa ja sen yhteyden massa koko ajan PIENENEE.  

Jos ajatellaan koko maailmankaikkeutta niin siitä seuraa, että jokaisen hiukkasen, planeetan ja galaksin normaalimassat pysyvät koko ajan samoina, mutta koska ne etääntyvät toisistaan johtuen eri nopeudesta niin gravitaatioyhteyden pituus koko ajan kasvaa ja sen yhteyden massa koko ajan PIENENEE.  Tämä vastaa kaiketi myös entropian käsitettä sillä silloinhan epäjärjestys koko ajan kasvaa ja nuo hiukkaset tuskin milloinkaan voivat enää palata toisiaan lähelle niin, että niiden välinen gravitaatioyhteyden välimatka supistuisi entiselleen.

.  yksittäinen hiukkanen ja sen massa on  5 kg

. .  hiukkaspari jonka yhteinen massa on 10 kg

. ___ .  hiukkaspari ja sen välissä oleva gravitaatioyhteysviiva hiukkasparin massa 10 kg ja viivan massa 166.75 kg

1. Maailmankaikkeuteen kuuluvien hiukkasten massat pysyvät vakioina

2. Maailmankaikkeuden massa kuitenkin koko ajan vähenee kun gravitaatioyhteyksien pituudet kasvavat ja niiden yhteyksien massa vähenee.

Mitä sitten merkitsee gravitaatiyhteyksien massan jatkuva väheneminen?  Kaiketi massan ja energian pitäisi olla häviämätöntä. Missä on kaikki se gravitaatioyhteyksien välinen massa tai energia, joka oli olemassa silloin kun maailmankaikkeus oli vielä suhteellisen koossa ja yhdessä? Jossakin sen pitäisi olla ja jossakin sen pitäisi näkyä?

En jaksa enenpää ..... Ei tästä tule maalaisjärjellä sen kummempaa.... Kuin sillisalaattia......

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat