Seuraa 
Viestejä45973

Evoluutio ja fossiilit -osiossa on käyty koko foorumin olemassaolon ajan kiivasta väittelyä evoluutioteorian oikeellisuudesta. Jokainen keskusteluja vähänkään seurannut on voinut helposti todeta, että evoluutioteorian kritiikki perustuu pohjimmiltaan 99 prosenttisesti fundamentalistisiin Raamatun tulkintoihin, vaikka tätä ei läheskään aina haluta avoimesti myöntää.

Jotkut kreationistit sentään avoimesti myöntävät mistä kenkä puristaa, ja olemmekin saaneet evoluutio-osiossa tutustua useaan otteeseen Raamatun luomiskertomukseen ja Mooseksen kirjoihin, joilla elämän syntyä on yritetty perustella - viimeksi ketjussa ID todisteet?, erityisesti sivulta 46 lähtien.

Mister Spock yritti vakuutella teijosterille, että Mooseksen kirjat eivät välttämättä ole kovin luotettavia luonnontieteellisinä (tai edes historiallisina) lähteinä:

Mister Spock
On kaksi eri luomiskertomusta, jotka ovat peräisin eri lähteistä (traditioista): 1 Moos.1 on papillinen luomiskertomus, jossa sapattilevon kytkeminen Luojan lepoon luomisviikon jälkeen on eräs keskeinen motiivi.

1 Moos.2:4b alkaa jahvistinen luomiskertomus, joka on arkaaisempi eikä se sisällä mitään mitään mainintaa sapatista eikä viikosta. Papillisessa luomiskertomuksessa maa on veden peitossa kun taas jahvistin käyttämässä kertomuslähteessä ongelmana on kaiken alussa kuivuus, jonka ratkaisemiseksi vettä alkoi kumpuamaan lähteistä maan alta.

Kummallakaan ei ole mitään tekemistä "Mooseksen" kanssa, jonka historiallisuus on kiistanalaista. On saattanut olla olemassa karismaattinen kansanjohtaja ja heimojohtaja israelilaisten varhaishistoriassa ja myöhempi traditionmuodostus on kasannut lisää kertomusperinnettä samaisen kansanjohtajan ympärille.
johon teijoster vastasi seuraavasti:

teijoster
Sen jälkeen kun 1. Mooseksen kirjassa on kerrottu aineellisten taivaiden ja maan luomisesta (1Mo 1:1, 2), tuon kirjan 1. luvussa ja aina 2. luvun jakeeseen 3 asti esitetään pääpiirteittäin muut maan päällä tehdyt luomistyöt. 1. Mooseksen kirjan 2. luvussa jakeesta 5 eteenpäin on rinnakkaiskertomus, jossa aletaan tarkastella tapahtumia siinä kolmannen ”päivän” vaiheessa, jolloin kuiva maankamara oli jo tullut esiin mutta maakasveja ei ollut vielä luotu. Siinä kerrotaan yksityiskohtia, joita ei mainita 1. Mooseksen kirjan 1. luvun yleisluonteisemmassa katsauksessa. Henkeytetyt muistiinmerkinnät kertovat kuudesta luomisjaksosta, joita sanotaan ”päiviksi”, ja seitsemännestä ajanjaksosta eli ”seitsemännestä päivästä”, jolloin Jumala lopetti maata koskevat luomistyönsä ja ryhtyi lepäämään (1Mo 2:1–3). Vaikka 1. Mooseksen kirjan kertomus maahan liittyvästä luomistyöstä ei esitäkään nykyään käytössä olevia yksityiskohtaisia kasvi- ja eläintieteellisiä luokituksia, siinä käytetyt termit kattavat riittävässä määrin eliöiden pääluokat ja osoittavat, että ne luotiin ja tehtiin niin, että ne lisääntyvät vain ”lajiensa” mukaan (1Mo 1:11, 12, 21, 24, 25)Keskustelu jatkui tähän tapaan:

teijoster
Konkari

teijoster!

Mietitäänpä tätä luomisjärjestysasiaa vielä oikein tarkkaan. Olen nimittäin pari päivää lukenut Raamatun Mooseksen ensimmäista kirjaa oikein helvetin tarkkaan että ymmärsin sanat oikein. Eläimet tarkoittavat eläintä, ennen tarkoittaa aikaisempaa, ihminen tarkoittaa Adamia, nähdä ettei ihmisen ollut hyvä olla yksinänsä tarkoittaa sitä että Jumala näki ettei ihmisen ollut hyvä olla yksinänsä. Ja niin edelleen. Helvetin tarkkaan henkeytettynä tuo - et voi poiketa sanasta, eikös?

Jumalan henkeyttämä tarkoittanee että joka sana on totta! Onko näin?

1. Raamatun mukaan eläimet luotiin ennen ihmistä, eikös niin? Ja ihminen tarkoittaa Adamia.

2. Raamatun mukaan ihminen luotiin kuitenkin ennen eläimiä, koska syy eläinten luomiseen löytyy siitä, ettei ihmisen ollut hyvä olla yksinänsä, eikös niin?

Jompi kumpi, kumpi? Eikös totta?

Raamatussa on siis kirjoitettuna ristiritainen luomisjärjestys. Nuo sanat ovat olemassa kaikkien nähtävissä. Nyt tarvitaan tuollaiseen helvetin hyvä JA USKOTTAVA selitys - ei mitään höperöintiä jota yritit ylempänä - muuten näytät pelkästään hölmöltä uskovalta.

Sehän on ihan selvää. Ensimmäinen kertomus, 1.Mo. 1:1 -2:4 kertoo taivaan, maan ja kaiken niissä olevan luomisen, siis myös ihmisen luomisen, tämä on tapahtumisjärjestyksessä. Rinnakkaiskertomus alkaa 1.Mo.2:5 ja siinä on näkökulmana ihmissuvun luominen ja lankeaminen syntiin. Näkökulma on eri eikä asioita välttämättä esitetä tapahtumisjärjestyksessä. Esimerkiksi 1. Mo. 2:8 kertoo Eedenin ja
ihmisen luomisesta. Siinä yhteydessä kerrotaan jakeessa 9 yksityiskohtia joita Eedenin luomiseen liittyi, esim. elämänpuu johon kertomus palaa 3:22. Kun tarkastelet asioita rinnan ensimmäisen luvun kanssa niin voit ymmärtää järjestyksen.
Ja edelleen:

teijoster
ChG

teijoster

Miten näkemyksesi mukaan Mooseksen kirjat ylipäätään ovat syntyneet?
Minusta tuntuu, että tuo Mr. Spockin näkemys ei taida sinuun oikein upota?

Tämä luomiskertomusten ja Mooseksen kirjojen ympärillä pyöriminen lienee täysin sivuraiteella mitä säikeen aiheeseen, ID todisteisiin tulee. Luuletko, että olisi järkevää avata kokonaan uusi keskustelu, jossa voitaisiin käydä läpi tarkemminkin näkemyksiäsi Raamatun kirjaimellisesta todenperäisyydestä? Tällainen aihe sopisi kai parhaiten vaikka tuonne historiaan tai ehkä vielä paremmin muihin tiedeaiheisiin, mitä olet mieltä?

Eipä minuun Mister Spockin tuulesta temmatut teoriat uppoa. Ja jos joku perustaa uuden ketjun niin kirjoitan siihen jos kirjoitan.

Ketjussa olisi tarkoitus keskustella fundamentalistisen raamatuntulkinnan ristiriidoista nykyaikaisen tieteellisen tutkimuksen, erityisesti luonnontieteiden ja eksegetiikan kannalta. Näin saisimme jatkossa ehkä hiukan tuota evoluutio ja fossiilit –osastoa siistittyä raamatunlauseista.

SUOSITELTAVIA LINKKEJÄ:

Suositeltavaa aiheeseen ja fundamentalistisen ajattelun karikoihin hyvin pohjustavaa luettavaa löytyy täältä, entisen kreationistin ylläpitämiltä sivuilta:

http://www.parse-error.com/display_page.php?page_id=21

Erittäin monipuolinen aiheeseen liittyvä tietopaketti löytyy täältä, niin ikään uskonnollisen taustan omaavan henkilön sivustolta:

http://www.geocities.com/evonkeliumi/

Myös täällä monipuolista faktaa aiheeseen liittyen:

http://www.student.oulu.fi/~ktikkane/#FINNISH

Muutamia palstalla aiemmin käytyjä, aiheeseen liittyviä ja sitä hyvin havainnollistavia keskusteluja:

Miksi ID-teoriasta kirjoitetaan vakavasti? Evoluutio ja fossiilit, aloitettu 21.3.2005

Vedenpaisumuksen syntymekanismit Geologia, maa, meri ja ilma, aloitettu 12.4.2005

Kiitos opettajille! Evoluutio ja fossiilit, aloitettu 12.5.2005

SATU LITTEÄSTÄ MAASTA ELÄÄ Historia, kulttuurit ja yhteiskunta, aloitettu 24.6.2005

KREATIONISMISTA JA ID:STA Evoluutio ja fossiilit, aloitettu 30.6.2005

Kysymyksiä Pauli Ojalalle Evoluutio ja fossiilit; aloitettu 18.9.2005

Kysymyksiä Samum ankerille Evoluutio ja fossiilit, aloitettu 8.3.2006

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (231)

Avaan keskustelun toistamalla teijosterille ID todisteet? -säikeessä esittämäni, nähdäkseni vastaamatta jääneen kysymykseni:

ChG
Miten näkemyksesi mukaan Mooseksen kirjat ylipäätään ovat syntyneet?

Fundamentalismi — mistä siinä on kyse?

MISTÄ fundamentalismi on saanut alkunsa? Viime vuosisadan lopussa jotkut vapaamieliset teologit sovittivat uskonkäsityksiään historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen ja tieteellisten teorioiden, esimerkiksi kehitysopin, mukaan. Tämä johti siihen, että ihmisten luottamus Raamattuun järkkyi. Jotkut vanhoilliset uskonnolliset johtajat Yhdysvalloissa reagoivat tähän määrittelemällä sen, mitä he sanoivat uskon perustotuuksiksi. 1900-luvun alkupuolella he julkaisivat näitä perustotuuksia käsittelevän kirjasarjan nimeltä The Fundamentals: A Testimony to the Truth (Perustotuudet: todistus totuudesta). Tästä nimestä tulee termi ”fundamentalismi”.

1900-luvun alkupuoliskolla fundamentalismi pääsi silloin tällöin uutisaiheeksi. Esimerkiksi vuonna 1925 uskonnolliset fundamentalistit haastoivat Tennesseessä Yhdysvalloissa asuvan opettajan John Scopesin oikeuteen; tapaus tuli tunnetuksi Scopesin juttuna. Mikä oli hänen rikoksensa? Hän opetti kehitysoppia, ja se oli vastoin osavaltion lakia. Tuolloin jotkut uskoivat, että fundamentalismi jäisi lyhytikäiseksi. Vuonna 1926 protestanttinen lehti Christian Century sanoi, että se oli ”sisällyksetön ja keinotekoinen” ja siltä puuttuivat ”tyystin rakentavan saavutuksen tai elossa säilymisen ominaisuudet”. Miten väärä tämä arvio olikaan!

1970-luvulta lähtien fundamentalismi on ollut yhtenään uutisaiheena. Fullerin teologisessa seminaarissa Kaliforniassa Yhdysvalloissa toimiva professori Miroslav Volf sanoo: ”Fundamentalismi ei ole ainoastaan säilynyt, vaan myös kukoistanut.” Nykyään sanaa ”fundamentalismi” käytetään protestanttisten liikkeiden lisäksi myös muiden uskontojen, esimerkiksi katolilaisuuden, islamin, juutalaisuuden ja hindulaisuuden, liikkeistä.

Reaktio aikakauteemme

Miksi fundamentalismi leviää? Tutkijat lukevat sen ainakin osittain aikamme moraalisen ja uskonnollisen epävarmuuden tiliin. Aiempina vuosina useimmille yhteiskunnille oli ominaista moraalisesti vakaa ilmapiiri, joka pohjautui perinnäisiin uskonkäsityksiin. Nykyään nuo käsitykset kyseenalaistetaan tai hylätään. Monet älyköt väittävät, että Jumalaa ei ole ja että ihminen on yksin välinpitämättömässä kaikkeudessa. Monet tiedemiehet opettavat, että ihmiskunta on satunnaisen kehityksen, ei rakkaudellisen Luojan toiminnan, tulosta. Vallalla on sallivainen ajattelutapa. Maailmaa kuormittaa moraaliarvojen puute yhteiskunnan kaikilla tasoilla. (2. Timoteukselle 3:4, 5, 13.)

Fundamentalistit kaipaavat entisajan vakautta, ja jotkut heistä pyrkivät saattamaan yhteisönsä ja kansansa takaisin sille moraaliselle ja opilliselle perustalle, joka heidän mielestään on oikea. He tekevät kaikkensa pakottaakseen toiset elämään ”oikean” moraalilain ja oppijärjestelmän mukaisesti. Fundamentalisti on hyvin varma siitä, että hän on oikeassa ja muut ovat väärässä. Professori James Barr sanoo kirjassaan Fundamentalism, että fundamentalismia ”pidetään usein luotaantyöntävänä ja halventavana terminä, joka tuo mieleen suvaitsemattomuuden, kiihkomielisyyden, valistusvihamielisyyden ja ahdashenkisyyden”.

Koska kukaan ei halua tulla leimatuksi suvaitsemattomaksi, kiihkomieliseksi tai ahdashenkiseksi, kaikki eivät ole samalla kannalla sen suhteen, kuka on fundamentalisti ja kuka ei ole. Eräät piirteet ovat kuitenkin ominaisia uskonnolliselle fundamentalismille.

Fundamentalistin tunnistaminen

Uskonnollinen fundamentalismi tähtää tavallisesti sen säilyttämiseen, mitä pidetään jonkin kulttuurin alkuperäisinä perinteinä tai uskonkäsityksinä, ja pyrkii vastustamaan sitä, mikä katsotaan maalliseksi maailman hengeksi. Tämä ei merkitse sitä, että fundamentalistit vastustaisivat kaikkea modernia. Jotkut käyttävät hyvin tehokkaasti nykyaikaisia viestimiä näkemystensä tunnetuksi tekemiseen. He kuitenkin taistelevat yhteiskunnan maallistumista vastaan.

Jotkut fundamentalistit eivät tyydy vain pitämään itse kiinni jostakin perinnäisestä oppijärjestelmästä tai elämäntavasta, vaan he haluavat ehdottomasti saada toisetkin siihen mukaan, muuttaa yhteiskunnallisia rakenteita, niin että nämä vastaavat fundamentalistien uskonkäsityksiä. Siksi katolinen fundamentalisti ei pelkästään kieltäydy abortista. Hän voi hyvinkin painostaa maansa lainsäätäjiä ajamaan läpi abortit kieltäviä lakeja. La Repubblica -sanomalehden mukaan katolinen kirkko ryhtyi Puolassa ” ’sotaan’, jossa se – – [pani] peliin koko voimansa ja vaikutusvaltansa” saadakseen abortin vastaisen lain läpi. Tässä kirkonmiehet toimivat hyvin pitkälti fundamentalistien tapaan. Protestanttinen Christian Coalition -liike käy Yhdysvalloissa samanlaisia ”sotia”.

Fundamentalistit erottaa ennen kaikkea heidän syvään juurtuneesta uskonnollisesta vakaumuksestaan. Niinpä protestanttinen fundamentalisti puolustaa lujasti Raamatun kirjaimellista tulkintaa, johon luultavasti sisältyy sellainen uskomus, että maapallo luotiin kuudessa kirjaimellisessa päivässä. Katolinen fundamentalisti ei epäile lainkaan paavin erehtymättömyyttä.

On siksi ymmärrettävää, miksi termi ”fundamentalismi” herättää mielikuvan sokeasta fanaattisuudesta ja miksi ne, jotka eivät ole fundamentalisteja, ovat huolissaan fundamentalismin leviämisestä. Yksilöinä voimme olla eri mieltä kuin fundamentalistit, ja heidän poliittinen taktikointinsa ja toisinaan väkivaltainen toimintansa voivat tyrmistyttää meitä. Yhden uskonnon fundamentalistit voivat jopa kauhistella toisen uskonnon fundamentalistien tekoja! Silti monet ajattelevat ihmiset ovat huolissaan niistä asioista, jotka myötävaikuttavat fundamentalismin leviämiseen — kasvavasta moraalisesta löyhyydestä, uskon puutteesta ja hengellisyyden hylkäämisestä nyky-yhteiskunnassa

Ja PS Chg:lle :Jumala on Raamatun Tekijä, mutta hän henkeytti Mooseksen kirjoittamaan 1. Mooseksen kirjan. Mistä Mooses sai 1. Mooseksen kirjassa esittämänsä tiedot? Osa on voitu saada suoraan jumalallisen ilmoituksen kautta ja osa on voitu välittää suullisesti pyhän hengen ohjauksessa. On myös mahdollista, että Mooseksen hallussa oli asiakirjoja, joita hänen esi-isänsä olivat säilyttäneet kallisarvoisina muistiinmerkintöinä ihmiskunnan alkuperästä.

Mooses saattoi henkeytettynä kirjoitustyönsä päätökseen mahdollisesti Siinain erämaassa vuonna 1513 eaa. (2. Tim. 3:16; Joh. 5:39, 46, 47) Mistä Mooses sai 1. Mooseksen kirjan loppuosan tiedot? Koska hänen isoisänsä isä Leevi oli Joosefin velipuoli, nämä yksityiskohdat varmaankin tunnettiin täsmällisesti hänen omassa perheessään. Leevi on jopa saattanut elää yhtä aikaa Mooseksen isän, Amramin, kanssa. Lisäksi Jumalan henki varmisti jälleen sen, että tämä Raamatun osa kirjoitettiin muistiin oikein. – 2. Moos. 6:16, 18, 20; 4. Moos. 26:59.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sovittaisiinko teijoster niin, että tässä säikeessä sinäkin mainitsisit aina ihan oma-aloitteisesti lainaustesi lähteet?

Sovitaan sitten niin että myös tarkistat lähteet. Lupaan hikisiä kirjastoreissuja ja ankaraa raamatun tutkimista (tosin privaattihakukoneiden käyttöä en voi luvata).

teijoster

Tuolla evoluutio-keskusteluissa olet käsittääkseni kieltänyt olevasi kreationisti, vedoten ilmeisesti siihen, että et usko kirjaimellisiin luomispäiviin?

Tiedoksesi, että kreationismia on montaa lajia; seuraavassa lainaus tuosta avausviestini ex-kreationistin linkistä, heti ensimmäiseltä sivulta:

Tavallisimpia tapoja tulkita luomista ja evoluutiota
1) omphalos-kreationismi (maailma luotiin vähän aikaa sitten, vaikkapa viime sunnuntaina periaatteessa, mutta se näyttää vanhalta. Fossiilit ovat esim. "saatanan tekemiä väärennöksiä" ja "uskon koetukseksi")
2) YEC, nuoren maan kreationismi (Maailma on 6000-10 000 vuotta vanha, elämä luotiin kirjaimellisesti kuudessa päivässä, Aadam ja Eeva ovat historiallisia henkilöitä. Vedenpaisumus tuhosi Nooan aikaisen maailman)
3 ) OEC, vanhan maan kreationismi (Maa on vanha geologisen iänmäärityksen mukaisesti, elämä tulkitaan joko vanhaksi tai sitten muutaman tuhannen vuoden ikäiseksi näkemyksistä riippuen)
4) aukkoteoria/aukkokreationismi (1 Moos1:1 ja jakeen 2 välille oletetaan satojen miljoonien tai miljardien vuosien aukko ja "ensimmäinen maailma", joka tuhoutui. Väitetään, että maa "tuli autioksi ja tyhjäksi")
5) "day-age creationism" (luomispäivät tulkitaan kuvainnollisesti, miljoonien vuosien aikakausiksi)
6) etenevä kreationismi (Vanhan maan kreationismin suuntaus. Hyväksyy nykytieteen paitsi ei modernia evoluutiobiologiaa. Uskotaan Jumalan loi kaikki eliöt eri lajeiksi, mutta sanoo että uudet lajit ovat "erityisesti luotuja", eivätkä polveutuneet aikaisemmista lajeista)
7) älykkään suunnittelijan kreationismi eli ID-liike (esim. Johnson, Behe, Denton)
8 ) evolutiivinen kreationismi (erilainen kuin teistinen evoluutio. Luontoa ei olisi olemassa ilman Jumalan tahtoa. Mahdollistaa Genesiksen ja nykytieteen monitulkintaisuuden: esim. luominen tapahtui eri tavalla kuin me kuvittelemme ja että Aadam ei ollut ensimmäinen ihminen maailmassa, vaan hän oli ensimmäinen ihminen, joka havaitsi tietoisuutensa ja henkisyytensä)
9) teistinen evoluutio (Jumala luo evoluution kautta. Hyväksyy modernin tieteen ja evoluutioteorian. Korostaa, että Jumala toimii tieteen ulottumattomissa)
teijoster
Ja PS Chg:lle :Jumala on Raamatun Tekijä, mutta hän henkeytti Mooseksen kirjoittamaan 1. Mooseksen kirjan. Mistä Mooses sai 1. Mooseksen kirjassa esittämänsä tiedot? Osa on voitu saada suoraan jumalallisen ilmoituksen kautta ja osa on voitu välittää suullisesti pyhän hengen ohjauksessa. On myös mahdollista, että Mooseksen hallussa oli asiakirjoja, joita hänen esi-isänsä olivat säilyttäneet kallisarvoisina muistiinmerkintöinä ihmiskunnan alkuperästä.

Mooses saattoi henkeytettynä kirjoitustyönsä päätökseen mahdollisesti Siinain erämaassa vuonna 1513 eaa. (2. Tim. 3:16; Joh. 5:39, 46, 47) Mistä Mooses sai 1. Mooseksen kirjan loppuosan tiedot? Koska hänen isoisänsä isä Leevi oli Joosefin velipuoli, nämä yksityiskohdat varmaankin tunnettiin täsmällisesti hänen omassa perheessään. Leevi on jopa saattanut elää yhtä aikaa Mooseksen isän, Amramin, kanssa. Lisäksi Jumalan henki varmisti jälleen sen, että tämä Raamatun osa kirjoitettiin muistiin oikein. – 2. Moos. 6:16, 18, 20; 4. Moos. 26:59.
Miten tieteellistä!

Etkö itse huomaa, miten epämääräistä ja käytännössä täysin uskonvaraista spekulointia koko selityksesi on? Miten voit uskoa tällaiseen soopaan mieluummin kuin vuosikymmenien eksegeettiseen tutkimukseen?

Kuten Mister Spock ID todisteet? -säikeessä asian kiteytti:

Mister Spock
On kaksi eri luomiskertomusta, jotka ovat peräisin eri lähteistä (traditioista): 1 Moos.1 on papillinen luomiskertomus, jossa sapattilevon kytkeminen Luojan lepoon luomisviikon jälkeen on eräs keskeinen motiivi.

1 Moos.2:4b alkaa jahvistinen luomiskertomus, joka on arkaaisempi eikä se sisällä mitään mitään mainintaa sapatista eikä viikosta. Papillisessa luomiskertomuksessa maa on veden peitossa kun taas jahvistin käyttämässä kertomuslähteessä ongelmana on kaiken alussa kuivuus, jonka ratkaisemiseksi vettä alkoi kumpuamaan lähteistä maan alta.

Kummallakaan ei ole mitään tekemistä "Mooseksen" kanssa, jonka historiallisuus on kiistanalaista. On saattanut olla olemassa karismaattinen kansanjohtaja ja heimojohtaja israelilaisten varhaishistoriassa ja myöhempi traditionmuodostus on kasannut lisää kertomusperinnettä samaisen kansanjohtajan ympärille.
Ja sinä kuittasit:

teijoster
Eipä minuun Mister Spockin tuulesta temmatut teoriat uppoa.

Satun tietämään, että Mister Spock on varsin hyvin perillä eksegetiikasta, joten hänen kirjoitustensa kuittaaminen "tuulesta temmatuiksi" - etenkin, kun itse samaan aikaa heittää täyttä soopaa, on minusta jokseenkin ylimielistä.

ChG
Satun tietämään, että Mister Spock on varsin hyvin perillä eksegetiikasta, joten hänen kirjoitustensa kuittaaminen "tuulesta temmatuiksi" - etenkin, kun itse samaan aikaa heittää täyttä soopaa, on minusta jokseenkin ylimielistä.

Hihhuleita pitää yrittää ymmärtää, vaikka he eivät ymmärrykseen itse kykenekkään : omat puheet ovat automaattisesti todistettua faktaa joka ei todisteita tai edes logiikkaa vaadi, mutta muiden ns. 'pakanoiden' puheet ovat todisteista riippumatta aina vääriä.

Koska hihhuli aina "tietää" kaiken toduuden kirjaakaan lukematta, sanaakaan ymmärtämättä ja mitään pohtimatta, on selvää että moiseen dilluusion uhriksi jäänyt antaa mielikuvan uskomattoman typerästä ja ylimielisestä kakarasta. Hihhulit ovat usein heikkomielisiä ja intellektuallisesti laiskoja ylikorostuneella itsearvontunteella varustettuna. Eräät eivät enää edes kykene omaksumaan uutta tietoa joka johtaisi heidän fantasiamaailmansa romahtamiseen.

Jokainen hihhulin suusta päässyt ja edellisten kanssa ristiriitainen väite auttaa heitä ylläpitämään ylivilkasta mielikuvitustaan, mikäli heiltä vaaditaan selitystä karkeisiin epäkohtiin. Yleensä hihhuli yrittää sivuuttaa moiset olankohautuksella, vaikka se onkin enemmissä määrin vaikeampaa tiede-foorumeilla.

Teijoster on hyvä esimerkki, sillä hän ei edes pysty tunnustamaan olevansa hihhuli, termin mielikuvan takia.

Näin se käy :

Hän ei ole tieteen kannattaja, ja 'todistelee' tiedettä vastaan uskonnollisilla kirjoituksilla. Kun häntä sitten pidetään hihhulina, hän kieltää olevansa uskonnon puolustaja.

Mikä hän siis on ?

Itse uskon hänen olevan näkymätön vaaleanpunainen pörssikurssiyksisarvinen kuun takaa, eläen Maa-paossa kieltäydyttyään puuttumaan pörssikursseihin vuoden 2000 jälkeen.
Todisteiksi käyvät muiden postaukset näillä foorumeilla, on helppo löytää viitteitä kyseiseen elämänmuotoon erinäisistä ketjuista. Lisäksi musta tunttuu siltä että hän on näkymätön vaaleanpunainen pörssikurssiyksisarvinen kuun takaa, joten olen oikeassa koska uskon niin.

Teijoster on siis harvinainen elämänmuoto tällä planeetalla, joten kaivakaa verkot ja haulikot esiin ja jahti alkakoon !

Hallelujaarghh !

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

Joo ettäkö hihhulit ?
Nuita höyrypäitä löytyy joka paikasta, niin tiethen
joukoista , ko sitte kans uskovaisten porukoista.
Yks helkutin hihhuli, oli aikoinans Helen Petrova Blavatsky.
Seku kehtas väittää vasthan , niin tiethen ku uskonnonki selittelijöille.
Niinku tämänki.

Maailman vanhimmat uskonnot – eksoteerisesti, sillä niiden esoteerinen juuri ja perusta on sama – ovat intialainen, mazdalainen ja egyptiläinen. Sitten tulee kaldealainen, joka on näistä johtunut ja tänä päivänä kokonaan kadonnut maan päältä lukuun ottamatta arkeologien nykyään tulkitsemaa, turmeltunutta sabalaisuutta. Seuraavana siirtyessämme ohi monien uskontojen, joista puhutaan myöhemmin, tulee juutalainen uskonto, joka esoteerisesti seuraa babylonialaisen magian linjoilla kuten kabbala ja eksoteerisesti on kokoelma allegorisia legendoja kuten Mooseksen kirjat.
Luettuina Zoharin valossa Genesiksen neljä ensimmäistä lukua ovat katkelmia eräältä maailmansyntyä käsittelevältä erittäin filosofiselta sivulta. Symboliseen naamioonsa jätettyinä ne ovat lastenhuonejuttuja, pahana piikkinä tieteen ja logiikan kyljessä, selvänä karman tuloksena. Se että ne joutuivat kristinuskon esipuheeksi, oli julma kosto rabbien jotka tiesivät paremmin, mitä Mooseksen kirjat tarkoittivat. Se oli äänetön vastalause niiden turmelemisesta, ja juutalaiset ovat varmasti saaneet tässä voiton perinteisistä ahdistelijoistaan.

Tai tämän.

Universumi on ikuinen kokonaisuudessaan rajattomana tasona; aikakausittain se on "lukemattomien universumien leikkikenttä, jotka universumit lakkaamatta ilmenevät ja häviävät" ja joita kutsutaan "ilmenneiksi tähdiksi" ja "ikuisuuden kipinöiksi". Pyhiinvaeltajan ikuisuus on kuin Itseolemuksen yksi silmänräpäytys (Dzyanin kirja). "Maailmojen ilmeneminen ja häviäminen on kuin säännöllinen vuorovesi, vuoksi ja luode.
Tämä Salaisen Opin toinen väite merkitsee tuon jaksollisuuden lain absoluuttista yleisyyttä, nousua ja laskua, vuoksea ja luodetta, minkä luonnontiede on havainnut ja pannut merkille luonnon kaikilla aloilla. Vuorottelu, kuten päivän ja yön, elämän ja kuoleman, unen ja valveen, on niin tavallinen tosiasia, niin täysin yleinen ja poikkeukseton, että on helppo käsittää, miksi me siinä näemme yhden näistä universumin kaikkein perimmäisimmistä laeista.

Yhdestä sielusta, KAIKKEUDEN sielusta, lähtevät kaikki sielut, jotka leviävät ikään kuin tarkoituksellisesti jaettuina ympäri maailman. Nämä sielut käyvät monen muodonmuutoksen läpi. Ne, jotka ovat jo matelijoita muuttuvat vesieläimiksi. Näistä vesieläimistä polveutuvat maaeläimet, ja viimeksi mainituista linnut. Olennoista, jotka elävät korkealla ilmassa [taivaassa], syntyvät ihmiset. Saavutettuaan tämän ihmistilan sielut saavat [tietoisen] kuolemattomuuden prinsiipin, tulevat hengiksi ja siirtyvät sitten jumalten kuoroon.

Eikö ollukki hullua alkaa väittämhän tuommosia, 1800 luvun ilmapiirissä ?
Mutta vielä hullumpaa oli tulossa, tuo Ämmi kehtas väittää että ihminen oli pällistelly maapallolla kaheksantoista miljoonaa vuotta.
Hyväku ei poltettu roviolla mokomaa tiethen pilkkaajaa.
Tai joutunu uskovien repimäksi.
Nyt sitte nykytiede on joutunu tulemhan suunnilhens samoille linjoille tuon vihatun ämmän kans. Ei yksisthäns ihmisen ijän kans,on muitaki
Blavatskyn tai ( salaisen tiethen ) väitheitä jokka on tiede joutunu toteamhan oikeiksi.

Soli se Paster tehny kokhens jossa toethin , elämä ei voi syntyä ittesthän. Sitäki kehtas ämmä väittää vasthan.
Kehtas rietas tingata tiethen arvostettua auktoriteettia vasthan sanomalla: Ainaku olosuhthet sallivat, luovat henget herättävät elottomasta elollista.
__________________________________________________________
Jumala ei ole mieli, vaan syy siihen, että on mieli; ei henki vaan syy siihen, että on henki; ei valo vaan syy siihen, että on valo.

teijoster

Fundamentalistit erottaa ennen kaikkea heidän syvään juurtuneesta uskonnollisesta vakaumuksestaan. Niinpä protestanttinen fundamentalisti puolustaa lujasti Raamatun kirjaimellista tulkintaa, johon luultavasti sisältyy sellainen uskomus, että maapallo luotiin kuudessa kirjaimellisessa päivässä. Katolinen fundamentalisti ei epäile lainkaan paavin erehtymättömyyttä.

On siksi ymmärrettävää, miksi termi ”fundamentalismi” herättää mielikuvan sokeasta fanaattisuudesta ja miksi ne, jotka eivät ole fundamentalisteja, ovat huolissaan fundamentalismin leviämisestä.

Näkemyksesi fundamentalismista on yksipuolinen kun väität, että vain ne ovat fundamentalisteja, jotka katsovat maailman tulleen luoduksi kuudessa vuorokaudessa muutama tuhat vuotta sitten. On myös OEC eli vanhan maan kreationisteja, jotka hyväksyvät maailmankaikkeuden ja maapallon iän miljardeiksi vuosiksi, mutta pitävät kiinni siitä, että niin eloton kuin elävä on Luojan luomaa. Kyse on vain aikaskaalaan liittyvästä erosta.

Tyypillisiä korostuksia fundamentalistiselle - tai sanotaan vaikka vanhoilliselle tai äärikonservatiiviselle - raamattunäkemykselle ovat oletukset Raamatun erehtymättömyydestä (ei virheitä historiaa, luontoa, avaruutta ja telogiaa koskevissa väitteissä) ja ristiriidattomuudesta (Raamattu on yhtenäinen opillinen kokonaisuus, kuvaus yhdestä ainoasta oikeasta jumalallisesti annetusta opista, joka on absoluuttinen muuttumaton totuus. Ei ristiriitoja myöskään historiaa tai luontoa koskevissa väitteissä) sekä yleensä enemmän tai vähemmän mekanistinen inspiraatiokäsitys: Jumala on sanellut Raamatun sanat tekstien kirjoittajilla (inspiraatiokäsityksissä voi esiintyä vaihtelua, mutta yleisesti ottaen näin). Yhteistä fundamentalisteille on myös tieteellisen maailmankuvan vastustaminen, erityisesti evoluutioteorian ja modernin kosmologian torjuminen, jotkut torjuvat enemmänkin kuten geologian tutkimustulokset (YEC-uskoiset).

Fundamentalistiselle ajattelulle voi olla perustansa aivotoiminnan häiriössä, nimittäin dopamiiniradan reseptorien yliaktiivisuudessa. Fundamentalismi on psykologiselta kannalta reggressiivistä pakenemenista liian monimutkaisesta ja pelottavasta todellisuudesta naiiviin yksinkertaistettuun mustavalkoiseen maailmantulkintaan (dualismiin).

Toisen fundamentalistin pahin vihollinen on usein kuitenkin toinen fundamentalisti. Kas kun nämä fundamentalistit - kuten Teijoster - uskovat juuri hänen lahkonsa tietävän sen oikean opin ja Totuuden ja kaikkien muiden olevan väärässä. Kiintoisaa, että se yksi ja sama Pyhä Henki, mihin jokainen fundamentalisti/vanhauskoinen/äärikonservatiivi vetoaa on opastanut heidät keskenään ristiriitaisiin ja toisensa poissulkeviin oppeihin.

Laita samaan huoneeseen sopimaan oppikysymyksiä jehovantodistaja, luterilainen äärikonservatiivi, helluntailainen, adventisti ja vaikka joku muukin fundamentalisti (ilmiö kun ei rajoitu mihinkään tiettyyn uskonsuuntaan, vaan ajattelutapaa esiintyy mitä erilaisimmissa uskonsuunnissa) niin et saa tulokseksi opillista yksimielisyyttä, vaan kovan riidan ja taistelun, jossa jokainen katsoo olevansa oikeassa ja muiden väärässä (vaikka sama Henki muka johtaa heitä kaikkia ja Raamattu on ainakin suurin piirtein sama kaikilla). Tästäkin jo näkee miten mielivaltainen fundamentalistinen ajattelutapa on.

teijoster
Ja PS Chg:lle :Jumala on Raamatun Tekijä, mutta hän henkeytti Mooseksen kirjoittamaan 1. Mooseksen kirjan. Mistä Mooses sai 1. Mooseksen kirjassa esittämänsä tiedot? Osa on voitu saada suoraan jumalallisen ilmoituksen kautta ja osa on voitu välittää suullisesti pyhän hengen ohjauksessa. On myös mahdollista, että Mooseksen hallussa oli asiakirjoja, joita hänen esi-isänsä olivat säilyttäneet kallisarvoisina muistiinmerkintöinä ihmiskunnan alkuperästä.

Mooses saattoi henkeytettynä kirjoitustyönsä päätökseen mahdollisesti Siinain erämaassa vuonna 1513 eaa. (2. Tim. 3:16; Joh. 5:39, 46, 47) Mistä Mooses sai 1. Mooseksen kirjan loppuosan tiedot? Koska hänen isoisänsä isä Leevi oli Joosefin velipuoli, nämä yksityiskohdat varmaankin tunnettiin täsmällisesti hänen omassa perheessään. Leevi on jopa saattanut elää yhtä aikaa Mooseksen isän, Amramin, kanssa. Lisäksi Jumalan henki varmisti jälleen sen, että tämä Raamatun osa kirjoitettiin muistiin oikein. – 2. Moos. 6:16, 18, 20; 4. Moos. 26:59.

1. Missä kohtaa Pentateukissa ylipäätään tai erityisesti Genesiksessä väitetään Mooseksen olevan kirjan tekijä?

2. Mitä itse Genesiksen teksteihin perustuvia havaintoja tai muuta relevanttia aineistoa sinulle on sen väitteen perusteluksi, että "Mooses kirjoitti Genesiksen 1513 eaa.? (onpas tarkka tieto, ei sitten sattunut kirjoittamaan 1510 tai 1514 eaa.?).

3. Genesiksessä ei väitetä missään kohtaa, että siinä olevat kertomukset ovat jumalallisesti annettuja, "henkeytettyjä" tai että ne perustuisivat johonkin ilmestyksiin, Henkeen tai Jumalan saneluun tai että ne olisivat erehtymättömiä.

4. edelleenkin koko Mooseksen historiallisuus samoin kuin koko exodus "Egyptin orjuudesta" (varsinkin juuri sillä tavalla kuin Pentateukissa se exodus kuvataan) ovat vahvasti kiistanalaisia ja kyseenalaisia historiallisesti, mitä tulee vakavasti otettavaan Raamatun historialliseen tutkimukseen ja arkelogiaan.

Eräistä ongelmallisuuksista löytyy hyvä esitys esim. täältä:

"The problem becomes apparent in the following genealogical list where the one of the grandsons of Levi is the father of Moses and Aaron (you can also note that he married his father's sister in violation of later Levitical law, but that sort of thing is a separate problem).

"These are the names of the sons of Levi according to their generations: Gershon, Kohath, and Merari, the years of the life of Levi being a hundred and thirty-seven years. The sons of Gershon: Libni and Shimei, by their families. The sons of Kohath: Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel, the years of the life of Kohath being a hundred and thirty-three years. The sons of Merari: Mahli and Mushi. These are the families of the Levites according to their generations. Amram took to wife Jochebed his father's sister and she bore him Aaron and Moses, the years of the life of Amram being one hundred and thirty-seven years." (Exodus 6:16)

There is a similar passage in 1 Chronicles...

"The sons of Levi: Gershom, Kohath, and Merari. The sons of Kohath: Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel. The children of Amram: Aaron, Moses, and Miriam. The sons of Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar." (1 Chronicles 6:1)

The book of Numbers also insists that Amram was the grandson of Levi and the he married his father's sister, and was the father of Moses and Aaron.

"The name of Amram's wife was Jochebed the daughter of Levi, who was born to Levi in Egypt; and she bore to Amram Aaron and Moses and Miriam their sister." (Numbers 26:59)"

The book of Chronicles repeats a Levite genealogy, and also tells us that Moses was the great grandson of Levi, indicating that traditions of '400 (or 430) years of slavery in Egypt' came from a totally separate source from the sources just referenced above.

http://www.awitness.org/contrabib/torah/gen.html
Lisätietoa myös: http://www.awitness.org/history_compare ... tions.html

Mister Spock
Fundamentalistiselle ajattelulle voi olla perustansa aivotoiminnan häiriössä, nimittäin dopamiiniradan reseptorien yliaktiivisuudessa. Fundamentalismi on psykologiselta kannalta reggressiivistä pakenemenista liian monimutkaisesta ja pelottavasta todellisuudesta naiiviin yksinkertaistettuun mustavalkoiseen maailmantulkintaan (dualismiin).

Kuulostaa aika järkeenkäyvältä.

Mielenkiintoista nähdä, osallistuuko teijoster tämän enempää aiheeseen, kun täällä ei pelkällä evoluutioteorian ruotimisella välttämättä pärjääkään. Saahan tänne kaikki muutkin fundamentalistit toki kirjoitella käsityksiään asioista.

Lisäsin aloitusviestiin muutaman linkin palstalla aiemmin käytyihin, aihepiiriä sivunneisiin keskusteluihin.

Mister Spock
teijoster
Ja PS Chg:lle :Jumala on Raamatun Tekijä, mutta hän henkeytti Mooseksen kirjoittamaan 1. Mooseksen kirjan. Mistä Mooses sai 1. Mooseksen kirjassa esittämänsä tiedot? Osa on voitu saada suoraan jumalallisen ilmoituksen kautta ja osa on voitu välittää suullisesti pyhän hengen ohjauksessa. On myös mahdollista, että Mooseksen hallussa oli asiakirjoja, joita hänen esi-isänsä olivat säilyttäneet kallisarvoisina muistiinmerkintöinä ihmiskunnan alkuperästä.

Mooses saattoi henkeytettynä kirjoitustyönsä päätökseen mahdollisesti Siinain erämaassa vuonna 1513 eaa. (2. Tim. 3:16; Joh. 5:39, 46, 47) Mistä Mooses sai 1. Mooseksen kirjan loppuosan tiedot? Koska hänen isoisänsä isä Leevi oli Joosefin velipuoli, nämä yksityiskohdat varmaankin tunnettiin täsmällisesti hänen omassa perheessään. Leevi on jopa saattanut elää yhtä aikaa Mooseksen isän, Amramin, kanssa. Lisäksi Jumalan henki varmisti jälleen sen, että tämä Raamatun osa kirjoitettiin muistiin oikein. – 2. Moos. 6:16, 18, 20; 4. Moos. 26:59.

1. Missä kohtaa Pentateukissa ylipäätään tai erityisesti Genesiksessä väitetään Mooseksen olevan kirjan tekijä?

2. Mitä itse Genesiksen teksteihin perustuvia havaintoja tai muuta relevanttia aineistoa sinulle on sen väitteen perusteluksi, että "Mooses kirjoitti Genesiksen 1513 eaa.? (onpas tarkka tieto, ei sitten sattunut kirjoittamaan 1510 tai 1514 eaa.?).

3. Genesiksessä ei väitetä missään kohtaa, että siinä olevat kertomukset ovat jumalallisesti annettuja, "henkeytettyjä" tai että ne perustuisivat johonkin ilmestyksiin, Henkeen tai Jumalan saneluun tai että ne olisivat erehtymättömiä.

4. edelleenkin koko Mooseksen historiallisuus samoin kuin koko exodus "Egyptin orjuudesta" (varsinkin juuri sillä tavalla kuin Pentateukissa se exodus kuvataan) ovat vahvasti kiistanalaisia ja kyseenalaisia historiallisesti, mitä tulee vakavasti otettavaan Raamatun historialliseen tutkimukseen ja arkelogiaan.

Eräistä ongelmallisuuksista löytyy hyvä esitys esim. täältä:

"The problem becomes apparent in the following genealogical list where the one of the grandsons of Levi is the father of Moses and Aaron (you can also note that he married his father's sister in violation of later Levitical law, but that sort of thing is a separate problem).

"These are the names of the sons of Levi according to their generations: Gershon, Kohath, and Merari, the years of the life of Levi being a hundred and thirty-seven years. The sons of Gershon: Libni and Shimei, by their families. The sons of Kohath: Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel, the years of the life of Kohath being a hundred and thirty-three years. The sons of Merari: Mahli and Mushi. These are the families of the Levites according to their generations. Amram took to wife Jochebed his father's sister and she bore him Aaron and Moses, the years of the life of Amram being one hundred and thirty-seven years." (Exodus 6:16)

There is a similar passage in 1 Chronicles...

"The sons of Levi: Gershom, Kohath, and Merari. The sons of Kohath: Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel. The children of Amram: Aaron, Moses, and Miriam. The sons of Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar." (1 Chronicles 6:1)

The book of Numbers also insists that Amram was the grandson of Levi and the he married his father's sister, and was the father of Moses and Aaron.

"The name of Amram's wife was Jochebed the daughter of Levi, who was born to Levi in Egypt; and she bore to Amram Aaron and Moses and Miriam their sister." (Numbers 26:59)"

The book of Chronicles repeats a Levite genealogy, and also tells us that Moses was the great grandson of Levi, indicating that traditions of '400 (or 430) years of slavery in Egypt' came from a totally separate source from the sources just referenced above.

http://www.awitness.org/contrabib/torah/gen.html
Lisätietoa myös: http://www.awitness.org/history_compare ... tions.html

Spock puhuu taas vailla parempaa, täsmällistä tietoa asioista. Jos viitsisi lukea ja tarkistaa myös vastaukset.

Kysymys 1:

Ei ole epäilystäkään siitä, kuka kirjoitti 1. Mooseksen kirjan. Nimitys ”Mooseksen lain kirja” ja muita samanlaisia viittauksia Raamatun viiteen ensimmäiseen kirjaan, joiden joukossa 1. Mooseksen kirja on, tavataan usein Mooseksen seuraajan Joosuan ajasta lähtien. Itse asiassa 27 myöhemmässä Raamatun kirjassa on noin 200 viittausta Moosekseen. Juutalaiset eivät ole koskaan asettaneet kyseenalaiseksi sitä, että Mooses kirjoitti nämä kirjat. Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa mainitaan usein Mooses ”lain” kirjoittajana, ja merkittävimmän todistuksen siitä antaa Jeesus Kristus. Mooses kirjoitti Jumalan suoranaisesta käskystä ja hänen henkeyttämänään. – 2. Moos. 17:14; 34:27; Joos. 8:31; Dan. 9:13; Luuk. 24:27, 44.

Toivotan Mister Spockille mielenkiintoisia ensiaskeleita raamatun tutkimisen saralla

teijoster
Toivotan Mister Spockille mielenkiintoisia ensiaskeleita raamatun tutkimisen saralla

Ei epäilystäkään, etteikö teijosteri olisi huumorimiehiä.

Pistän tälle illalle vielä vastauksen kysymykseen 2. Siinä riittää Mister Spockille sulattelua pidemmäksi aikaa:

Kiinteät ajankohdat. Raamatun luotettava ajanlasku perustuu joihinkin kiinteisiin ajankohtiin. Kiinteä ajankohta on sellainen historian ajankohta, joka voidaan luotettavin perustein hyväksyä ja joka sopii yhteen jonkin Raamatussa kerrotun tapahtuman kanssa. Sitä voidaan sitten käyttää lähtökohtana, josta peräkkäisten Raamatun tapahtumien ajankohta voidaan luotettavasti selvittää. Kun tällainen kiinteä ajankohta on vahvistettu, sen pohjalta voidaan tehdä laskelmia eteenpäin tai taaksepäin Raamatun omien täsmällisten tietojen, esimerkiksi siinä mainittujen ihmisten eliniän tai kuninkaiden hallituskausien pituuden, perusteella. Pitäen jotakin kiinteää ajankohtaa lähtökohtana voimme siten käyttää Raamatun omaa luotettavaa ajanlaskua monien Raamatun tapahtumien ajoittamiseen.
Raamatun heprealaisten kirjoitusten kiinteä ajankohta. Meedialaisten ja persialaisten Kyyroksen johdolla suorittama Babylonin kaupungin kukistaminen on sellainen huomattava tapaus, josta kerrotaan sekä Raamatussa että historiassa. Raamatussa tämä tapaus on kirjoitettu muistiin Danielin 5:30:een. Useiden eri historiallisten lähteiden (muun muassa Diodoroksen, Africanuksen, Eusebiuksen, Ptolemaioksen ja babylonialaisten savitaulujen) mukaan Kyyros kukisti Babylonin vuonna 539 eaa. Kaupungin valloituksen kuukausi ja päivä (vuosi puuttuu) esitetään Nabunaidin aikakirjassa. Raamatun ulkopuoliset ajanlaskijat ovat siten määrittäneet Babylonin kukistumisen ajankohdaksi juliaanisen kalenterin mukaan vuoden 539 eaa. lokakuun 11. päivän tai gregoriaanisen kalenterin mukaan lokakuun 5. päivän.
Babylonin kukistumisen jälkeen, ollessaan ensimmäistä vuottaan valloitetun Babylonin hallitsijana, Kyyros antoi kuuluisan säädöksensä, jossa juutalaisten sallittiin palata Jerusalemiin. Raamatun kertomuksen huomioon ottaen säädös julkistettiin todennäköisesti vuoden 538 eaa. loppupuolella tai vuoden 537 eaa. keväällä. Tämä tarjosi juutalaisille oivallisen tilaisuuden asettua jälleen asumaan kotimaahansa ja mennä Jerusalemiin ennallistamaan palvontaa ”seitsemännessä kuussa”, tisrikuussa, eli lokakuun 1. päivän tienoilla vuonna 537 eaa. – Esra 1:1–4; 3:1–6.

Laskettaessa aikaa taaksepäin Mooseksen aikaan asti kiinteänä ajankohtana on vuosi 539 eaa., jolloin Kyyros kukisti Babylonin hallitsijasuvun. Kyyros antoi säädöksensä juutalaisten vapauttamisesta ensimmäisenä vuotenaan, ennen vuoden 537 eaa. kevättä. Esran 3:1:ssä kerrotaan, että israelilaiset olivat jälleen Jerusalemissa seitsemänteen kuuhun, tisrikuuhun, mennessä, joka vastaa syys-lokakuuta. Vuoden 537 eaa. syksyä pidetään siis ajankohtana, jona Jumalan palvonta ennallistettiin Jerusalemiin.
Tämä palvonnan ennallistaminen vuoden 537 eaa. syksyllä merkitsi erään profeetallisen ajanjakson päättymistä. Minkä ajanjakson? Niiden ”seitsemänkymmenen vuoden”, joiden aikana Luvatun maan ”täytyy tulla hävitetyksi paikaksi” ja josta Jumala sanoi myös: ”Seitsemänkymmenen vuoden täytyttyä Babylonissa minä käännän huomioni teihin ja olen vahvistava teitä koskevan hyvän sanani tuomalla teidät takaisin tähän paikkaan.” (Jer. 25:11, 12; 29:10; UM) Daniel tunsi hyvin tämän ennustuksen ja toimi sen mukaisesti, kun ne ”seitsemänkymmentä vuotta” lähestyivät loppuaan. (Dan. 9:1–3) Noiden ”seitsemänkymmenen vuoden”, jotka päättyivät vuoden 537 eaa. syksyllä, on siksi täytynyt alkaa vuoden 607 eaa. syksyllä. Tosiasiat vahvistavat sen. Jeremian 52. luvussa kuvaillaan vuoden 607 eaa. merkityksellisiä tapahtumia: Jerusalemin piiritystä, babylonilaisten murtautumista kaupunkiin ja kuningas Sidkian vangitsemista. Kuten jakeessa 12 sanotaan, ”viidennessä kuussa, kuukauden kymmenentenä päivänä”, toisin sanoen abkuun (joka vastaa heinä-elokuuta) kymmenentenä päivänä, babylonilaiset sitten polttivat temppelin ja kaupungin. Nuo ”seitsemänkymmentä vuotta” eivät kuitenkaan alkaneet vielä siitä. Juutalaisille jäi vielä jonkin verran itsemääräämisoikeutta, ja sitä edusti Gedalja, jonka Babylonin kuningas oli nimittänyt jäljelle jääneiden juutalaisyhdyskuntien käskynhaltijaksi. ”Seitsemännessä kuussa” Gedalja ja joitakuita muita murhattiin, ja loput juutalaiset pakenivat peloissaan Egyptiin. Vasta silloin, suunnilleen vuoden 607 eaa. lokakuun 1. päivästä lähtien, maa oli täysin ”autiona – – kunnes seitsemänkymmentä vuotta oli kulunut”. – 2. Kun. 25:22–26; 2. Aikak. 36:20, 21.
Vuodesta 607 eaa. vuoteen 997 eaa. Laskettaessa taaksepäin aikaa Jerusalemin kukistumisesta siihen saakka, jolloin valtakunta Salomon kuoltua jakautui, eteen tulee monia vaikeuksia. Ensimmäiseen ja Toiseen kuninkaiden kirjaan muistiinmerkittyjen Israelin ja Juudan kuninkaiden hallituskausien vertailu kuitenkin ilmaisee, että tämän ajanjakson pituus on 390 vuotta. Hesekielin 4:1–13:n ennustus on voimakas todiste tämän aikamäärän luotettavuudesta. Tuosta ennustuksesta käy ilmi, että siinä viitataan sellaiseen aikaan, jolloin kansakunnat piirittäisivät Jerusalemin ja veisivät sen asukkaat vangeiksi, mikä tapahtui vuonna 607 eaa. Näin ollen Juudaan liittyvät 40 vuotta päättyivät Jerusalemin autioitukseen. Israeliin liittyvät 390 vuotta eivät päättyneet Samarian hävitykseen, sillä se oli tapahtunut kauan ennen kuin Hesekiel ennusti ja ennustuksessa sanotaan selvästi, että siinä viitataan Jerusalemin piiritykseen ja tuhoon. Myös ”Israelin huoneen erhe” (UM) päättyi siksi vuonna 607 eaa. Kun tästä ajankohdasta lasketaan aikaa taaksepäin, tuon 390 vuoden ajanjakson voidaan havaita alkaneen vuonna 997 eaa. Tuona vuonna Jerobeam Salomon kuoleman jälkeen erkani Daavidin huoneesta ja ”ryhtyi kääntämään Israelia pois Jumalan seuraamisesta, ja hän saattoi heidät tekemään suuren synnin”. – 2. Kun. 17:21, UM.
Vuodesta 997 eaa. vuoteen 1513 eaa. Koska viimeinen Salomon 40 täydestä hallitusvuodesta päättyi vuoden 997 eaa. keväällä, hänen ensimmäisen hallitusvuotensa on täytynyt alkaa vuoden 1037 eaa. keväällä. (1. Kun. 11:42) Raamatussa kerrotaan 1. Kuninkaiden kirjan 6:1:ssä, että Salomo alkoi rakentaa Jumalan huonetta Jerusalemiin neljännen hallitusvuotensa toisessa kuussa. Tämä merkitsee sitä, että hänen hallituskauttaan oli kulunut kolme täyttä vuotta ja yksi kokonainen kuukausi, joten temppelin rakentaminen alkoi vuoden 1034 eaa. huhti-toukokuussa. Samassa raamatunkohdassa sanotaan kuitenkin, että se oli myös ”neljässadaskahdeksaskymmenes vuosi sen jälkeen, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta” (UM). 480:s on jälleen järjestysluku ja merkitsee 479:ää kokonaista vuotta. Kun 479 siis lisätään 1034:ään, päädytään siihen, että Israel lähti Egyptistä vuonna 1513 eaa. 1513 eaa. lähtien abibin (nisanin) oli määrä olla Israelille ”vuoden kuukausista ensimmäinen” (2. Moos. 12:2, UM) ja aikaisemmin vuoden oli katsottu alkavan syksystä, tisrikuusta. Vuonna 1957 ilmestyneen teoksen The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge (Schaff-Herzogin uusi uskonnon tietosanakirja) 12. osan sivulla 474 sanotaan: ”Kuninkaiden hallitusvuosien laskeminen perustuu vuoteen, joka alkoi keväällä, ja vastaa babylonialaista menetelmää, jossa tämä oli tapana.” Kun Raamatun aikamäärissä syksystä alkava vuosi vaihdettiin keväästä alkavaan, se merkitsi puolen vuoden menetystä tai etumatkaa jossakin ajanlaskun kohdassa.

Mooses saattoi henkeytettynä 1. Mooseksen kirjan kirjoitustyönsä päätökseen mahdollisesti Siinain erämaassa vuonna 1513 eaa.

teijoster

Spock puhuu taas vailla parempaa, täsmällistä tietoa asioista. Jos viitsisi lukea ja tarkistaa myös vastaukset.

Kysymys 1:

Ei ole epäilystäkään siitä, kuka kirjoitti 1. Mooseksen kirjan. Nimitys ”Mooseksen lain kirja” ja muita samanlaisia viittauksia Raamatun viiteen ensimmäiseen kirjaan, joiden joukossa 1. Mooseksen kirja on, tavataan usein Mooseksen seuraajan Joosuan ajasta lähtien. Itse asiassa 27 myöhemmässä Raamatun kirjassa on noin 200 viittausta Moosekseen. Juutalaiset eivät ole koskaan asettaneet kyseenalaiseksi sitä, että Mooses kirjoitti nämä kirjat. Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa mainitaan usein Mooses ”lain” kirjoittajana, ja merkittävimmän todistuksen siitä antaa Jeesus Kristus. Mooses kirjoitti Jumalan suoranaisesta käskystä ja hänen henkeyttämänään. – 2. Moos. 17:14; 34:27; Joos. 8:31; Dan. 9:13; Luuk. 24:27, 44.

Toivotan Mister Spockille mielenkiintoisia ensiaskeleita raamatun tutkimisen saralla

Teijoster uskoo - monen muun perusteettoman asian lisäksi - olevansa hauska, mutta se on taitolaji, joka edellyttää riittävää älykkyyttä.

Erehdys kuin tärähdys - jo keskiajalla (1100-luvulla) juutalainen oppinut Ibn Esra epäili perimätietoa, jonka mukaan Mooses on Pentateukin kirjoittaja. Samoin myöhemmin juutalainen filosofi Spinoza.

Juutalaisilla oli perimätieto Mooseksen olemassaolosta ja Mooseksesta Pentateukin tekijänä - aivan kuin varhaiskirkossa perimätieto sijoitti evankeliumeja tarpeeksi arvovaltaisten kirjoittajien tekemiksi, vaikka evankeliumit ovat todellisuudessa nimettömiä - eikä tuo myöhempi juutalainen perimätieto ole todellakaan muuta kuin uskomus. Tutkijapiireissä on vakavasti otettavana ehdokkaana Moosekseksi pidetty Irsua, joka tunnetaan myös Bay-nimisenä (1204-1196 eaa.)

"Joosuan kirja" (jossa on historiallisia virheitä) ja koko Pentateukki ovat myöhempää perua ja Pentateukki sai lopullisen asunsa todennäköisesti osapuilleen 500-400 luvulla eaa. Pentateukin lopussa muuten kerrotaan Mooseksen kuolema ja jopa jälkimaine Israelissa, ellei Teijoster ole sattunut spekulaatioiden etsinnältään huomaamaan.

Sillä, että Jeesus ja apostolit liittyivät olemassa olevaan juutalaiseen perimätietoon ei todisteta muuta kuin se, että he uskoivat niin olevan. Paavali käyttää Eliaan liittyvästä traditiosta kreikan kielellä ilmaisua, jonka perusteella voisi päätellä Paavalin pitäneen Eliaa traditionsa kirjoittajana.

Vetoaminen Jeesukseen ja apostoleihin sekä perimätietoihin tekijäkysymyksien auktoriteettina onkin tyypillinen fundamentalistinen keino, joten onnea vaan Teijosterille fundamentalismin tiellä kulkemisessa.

Teijosterin väite, että "Mooses saattoi henkeytettynä 1. Mooseksen kirjan kirjoitustyönsä päätökseen mahdollisesti Siinain erämaassa vuonna 1513 eaa." on kerrassaan käsittämätön jos otetaan - kuten pitäisi - huomioon arkeologisia ja historiallisia tutkimustuloksia. Mooses, sikäli kuin hän on historiallinen henkilö, ei mitenkään sovi edes 1400 saati 1500-luvulle eaa., sillä israelilaisten tuleminen Kanaanin maahan sijoittuu erittäin huonosti 1400-luvulle eaa. Tämän voisi lukea vaikka hyvin konservatiivisen teol.tri Eero Junkkaalan arkeologiaa käsittelevästä teoksesta Faktaa vai fiktiota (s.57s).

Kanaanin maahan tuli uutta väestöä 1200-1100-luvuilla eaa. ja Kanaanin maan valtaus kesti pitkään - vasta kuningas Daavidin aikaan vallattiin niitä samoja kaupunkeja, joista Joosuan kirjassa kerrotaan (Joos.12 luettelossa vallatuista kaupungeista on kaupunkeja, jotka todellisuudessa vallattiin vasta Daavidin kaudella eli pari sataa vuotta myöhemmin, mihin Joosuan kirja itsekin vihjaa). Tämäkin tieto löytyy emt. Junkkaalan teoksesta (s.56).

Lisäksi voidaan mainita, että Lähi-idän myöhäisellä pronssikaudella (1400-1200-luvuilla eaa.) saapui Kanaanin maahan (Jordan-virran länsipuolelle) paimentolaisheimoja idästä ja pohjoisesta (eikä siis vain Egyptistä!). Jokaisella noista heimoista oli nimenä - aivan kuten nykyäänkin Arabian beduiiniheimoilla on tapana - sen muinaisuuden henkilön nimi, josta ko. heimon uskottiin polveutuvan ja jota siis pidettiin heimon esi-isänä: Ruuben, Simeon, Benjamin jne. Kesti 200 vuotta ennen kuin nämä tulokasheimot saivat valtaansa koko Kanaanin maan, jossa oli asunut korkeatasoinen maatalous-ja kaupunkikulttuuri.

Saapuneet heimot tutustuivat kanaanilaisten tapoihin ja uskontoon ja saivat heiltä vaikutteita. Nämä heimot olivat aluksi hajanaisia, mutta vähitellen ne liittoutuivat muiden kansojen taholta - mooabilaisten ja ammonilaisten ja myöhemmin varsinkin filistealaisten - tulevan paineen johdosta heimoliittoutumaksi, jonka jäsenheimojen kantaisien uskottiin olevan sukua toisilleen: polveutuvan yhteisestä kantaisästä (uskon tueksi tuotettiin kertomuksia näistä yhteisistä kantaisistä. "Patriarkka-kertomukset" sisältävät myös historiallisia ongelmia).

Nämä heimoliittokunnat vahvistuivat kunnes lopulta heimot muodostivat yhteisen kuningaskunnan Saulin aikaan. Tällä tavalla vähitellen, eri tahoilta tulleiden heimojen liittoutuessa ja yhdistyessä Kanaanin maassa syntyi Israelin kansa.

Tosiasia on, että ei ole arkeologisia löytöjä israelilaisten osalta edes kuningas Salomon kaudesta (arkeologian avulla on voitu varmentaa Israelin ja Juudan hallitsijoista Omrin, Ahabin, Jehun, Jeroboam II:n, Pekahin, Hoosean, Ahasin, Hezekiahin ja Manassen. Toisin sanoen 9 kuningasta VT:n mainitsemasta 43:sta). Sitä paitsi Salomonin vankimmat linnoitukset mainitaan olevan Megiddon, Gezerin ja Hazorin kaupungeissa - kuitenkin historialliset tiedot ja arkeologiset löydöt liittävät ko. strategisesti tärkeät paikkakunnat Egyptin faarato Amenhotep III:een, vaikkakin toiselle ajanjaksolle. Tuosta mahtavasta kuningas Salomosta suurvaltoineen ei ole mitään todisteita, mikä on hämmästyttävä tosiasia - vielä tässäkin vaiheessa arkeologisen tutkimuksen harjoitusta - kun VT kuvaa Salomon aikaa ennen näkemättömän loiston ja valtasuuruuden kautena.

Israelin kansan historiaan Raamatussa kuvatulla tavalla liittyy ongelmia, virheitä, avoimia kysymyksiä ja asioista vaikenemista, mutta edellä esittämääni yleiskatsausta on perusteltua pitää vakavasti otettavana - arkeologisten ja historiallisten löytöjen ja tutkimustuloksien tukemana, toisin kuin Teijosterin todellakin tuulesta temmattuja oletuksia.

PS. minkä arvosanan Teijoster saikaan Novum-tentissä (jos et edes tiedä mistä on kysymys niin antaa olla)?

PS2. laitoin merkille Teijosterin käyttämän raamatunkäännöksen ja maininnan UM. Teijoster osoittautuu mitä ilmeisemmin jehovan todistajien kultin kannattajaksi ja esittää Vartiotornin "teorioita" historiasta. Kumpikaan - sekä UM käännös että ne "teoriat"- ei ansaitse vakavaa huomiota ja ne voidaan jättää omaan tarkoitushakuiseen arvoonsa.

teijoster
Pistän tälle illalle vielä vastauksen kysymykseen 2. Siinä riittää Mister Spockille sulattelua pidemmäksi aikaa:

Mooses saattoi henkeytettynä 1. Mooseksen kirjan kirjoitustyönsä päätökseen mahdollisesti Siinain erämaassa vuonna 1513 eaa.

Edelleenkin itse asian kannalta (Pentateukin synty ja Mooseksen historiallisuus) irrelevanttia sanahelinää ja vetoamista "historiallisuuteen", josta ei ole luotettavaa evidenssiä - koko Daavidin ja Salomon mahtava valtakunta sekä VT:n kuvaileva hieno temppeli ovat mitä ilmeisemmin vahvasti liioiteltua epähistoriallista kertomusperinnettä. "Valtakunta" oli pikemminkin pikkuruhtinaskunta.

Ilmaisu "Raamatun luotettava ajanlasku perustuu joihinkin kiinteisiin ajankohtiin" on lähinnä vitsi eikä edes kovin hyvä sellainen - et ilmeisesti kognitiiviselta dissonanssiltasi vaivautunut lukemaan niitä kahta nettilähdettä, jotka etsin asialliseksi onlinelukemistoksi (suomenkielisiä ei oikein löytynyt), joista kävi ilmi kuinka epäuskottavaa ja ongelmallista on vetoaminen "Raamatun luotettavaan ajanlaskuun" (sellaista kun ei ole).

Eikä millään yksittäisillä vuosiluvuilla - vaikka ne olisivat perusteltujakin/oikeita kuten Persian valtakuntaan liittyvät vuosiluvut - ole merkitystä Pentateukista itsestään tehtävien havaintojen kannalta eikä Mooseksen historiallisuudenkaan kannalta. On niitäkin, jotka pitävät Moosesta kuvitteellisena hahmona. Itse olen sentään sen verran "konservatiivi" tässä kohden, että pidän mahdollisena Mooseksen (tai jonkun muun nimisen) karismaattisen kansanjohtajan ja lainkirjoittajan olemassaoloa israelilaisten menneisyydessä (Israelin varhaishistoria jää hämäryyden, myyttisyyden ja historiallisten ongelmien ja ristiriitojen verhoamaksi).

Teijosterille sopivan yksinkertaista suomenkielistä oheislukemistoa olisivat esim. Heikki Palva: Raamatun tietosanasto ja Heikki Räisänen: Miten ymmärrän Raamattua oikein. Yleisistä kirjastoista löytyy varmasti lisää sopia teoksia, jotka esittelevät vakavasti otettavan raamatuntutkimuksen (eksegetiikan) tuloksia.

Toki Teijoster ei niitä kuitenkaan lue ja vaikka lukisikin pidän perusteltuna katsoa, että Teijosterin Mortonin demoni ei päästä läpi mitään sellaista, mikä vaarantaa Teijosterin uskonnollisen maailmakuvan.

PS. käytät ilmaisua kuten "saattoi" yms. joten itse asiassa myönnät, että näkemyksesti ovat vain olettamuksia. Ei enempää eikä vähempää. Historian puolella ylipäätään ei asioita kauheasti "todisteta" suuntaan tai toiseen. Ei Jeesus Nasaretilaisen olemassaoloakaan voi "todistaa". Jeesus-perinteen takana voi ollakin itse asiassa kaksi eri henkilöä, joista on perinteessä tullut yksi (essealaisten lahko muuten odotti kahta messiasta). Tämä on olettamus, mutta ei mitenkään mahdoton eikä mielivaltainen olettamus (toisin kuin Teijosterin "luotettavat ajanlaskut" ja Mooses kirjoittelemassa Genesistä jossain Siinailla ja niin pois päin, puhumattakaan oletukset jostain Genesiksen mukaisesta "luomistyöstä").

Mielenkiintoista tekstiä Mister Spockilta, kuten aina. Valitettavasti Teijosterilta ei kannattane odottaa asiallista, koherenttia tai edes joten kuten (tässä maailmassa) järkevän kuuloista vastausta. Kuten aina, keskustelu fundamentalistiuskovaisen kanssa on mahdotonta.

Tietoa arkeologisista tutkimustuloksista Biblical Archaeology Society Online Archivesta koskien patriarkkojen aikaa ja exodusta:
http://tinyurl.com/gzy5p

"The biblical description of the patriarchal period is concerned largely with private affairs, as one expect in the story of an individual family. There are only a few references to public events, and none of these corresponds to a known event of general history. Genesis 14, for example, describes a war in which the kings of the five Cities of the Plain (Sodom, Gomorrah, Admah, Zeboiim and Bela, or Zoar) are arrayed against an alliance of four kings led by Chedorlaomer, king of Elam, a country that lay east of Mesopotamia. Chedorlaomer is said to have ruled over the Cities of the Plain before they rebelled (Genesis 14:4). There is no surviving extrabiblical record of these events, and neither the name of Chedorlaomer nor that of his ally Amraphel, king of Shinar (Babylonia), has been found in Mesopotamian records.

Despite numerous attempts, no scholar has succeeded in identifying any of the nine kings involved in the war. The same is true of the other public figures mentioned in the patriarchal history: None can be identified from extrabiblical sources. Thus we know nothing of Melchizedek, king of Salem, apart from what we read in Genesis 14, or of Abimelech, king of Gerar, apart from what is said in Genesis 20 and 26.

No external source mentions the Egyptian officer Potiphar (Genesis 39) or Hamor (Genesis 34), who was apparently a ruler of Shechem, or Ephron the Hittite (Genesis 23), a prominent citizen of Hebron. The early kings of Edom listed in Genesis 36:31–39 are known only from the Bible. We might expect to be able to identify the pharaoh of Genesis 12:10–20 or the pharaoh of the Joseph story, but neither ruler is called by name in the Bible.

...

According to these calculations, the patriarchal period (the time of the sojournings of Abraham, Isaac and Jacob in Canaan) lasted from 2091 to 1876 B.C.E., and the Israelites were enslaved in Egypt between 1876 and 1446 B.C.E.

Unfortunately, there are serious problems with this scheme. First, it accepts the impossibly long life spans assigned the patriarchs. Second, it is internally inconsistent. Moses and Aaron were fourth-generation descendants of Jacob’s son Levi (1 Chronicles 6:1–3, 1 Chronicles 5:27–29, in Hebrew). The 430-year period assigned the slavery in Egypt is too long for the three generations from Levi to Moses and Aaron, an average of about 143 years a generation. In any event, this is inconsistent with the notice that Joshua, a younger contemporary of Moses and Aaron, was a 12th-generation descendant of Levi’s brother Joseph (1 Chronicles 7:20–27). If this were true, the 11 generations from Joseph to Joshua would average about 39 years each.

Third, the dates produced by this chronology for the Exodus and settlement do not correspond well with the evidence of history and archaeology. If the Exodus occurred in about 1446 B.C.E., then by the same chronology the conquest of Canaan must have begun 40 years later, in about 1406 B.C.E. There is, however, no archaeological evidence of a widespread destruction or change of population at the end of the 15th century. Rather, the changes in material culture that archaeologists associate with the appearance of the Israelites in Canaan may be dated, in general, to the 13th or 12th century B.C.E., and the first clear historical evidence for the presence of Israel in Canaan is the inscription on the so-called Israel Stele of the Egyptian pharaoh Merneptah, dating to about 1207 B.C.E. (see Chapter III, “The Settlement in Canaan: The Period of the Judges”).

The Bible’s own chronological scheme, therefore, does not provide intelligible evidence for the dating of the patriarchal period. This fact, combined with the absence of references to events of general history as noted above, indicates that the patriarchal narratives in Genesis cannot be used as historical resources in any simple or straightforward fashion. They must be interpreted on the basis of an understanding, first, of their distinctive literary history and the purposes for which they were composed, and, second, of the development of the traditions upon which they are based.

Scholars generally agree that the patriarchal narratives, as we now have them, are composite. They contain at least three written strata, or strands, the earliest of which was composed during the time of the kingdoms of Israel and Judah (tenth to sixth century B.C.E.)b and the latest after the Babylonian destruction of Jerusalem (586 B.C.E.). "

Käännöspalvelua en Teijosterille anna, mutta ohessa vakavan tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa tietoa - ja puheet Raamatun "luotettavasta kronologiasta" ja sanatarkasta historiallisesta totuudesta voidaan katsoa tulleen falsifioiduiksi. Patriarkkakertomukset ovat yhdistelmiä, koostettu eri traditiolähteistä Israelin ja Juudan kuningaskuntien aikaan ja viimeisimmät Babylonian suorittaman Jerusalemin hävityksen jälkeen - joten kertomukset eivät todellakaan ole minkään Mooseksen kirjoittamina "1500-luvulla eaa."

Tätä kirjoitusta en oikeastaan edes Teijosterille osoita varsinaisesti - tuskin hän edes lukee sitä ja tutkii lähdettä viittaamallani sivulla ja vielä epätodennäköisempää, että oheisella tiedolla on hänelle mitään merkitystä - vaan muille ihmisille, joita tässä ketjussa esillä olleet asiat kiinnostavat.

Mister Spock
Tätä kirjoitusta en oikeastaan edes Teijosterille osoita varsinaisesti - tuskin hän edes lukee sitä ja tutkii lähdettä viittaamallani sivulla ja vielä epätodennäköisempää, että oheisella tiedolla on hänelle mitään merkitystä - vaan muille ihmisille, joita tässä ketjussa esillä olleet asiat kiinnostavat.

Asiantuntevat kirjoituksesi eksegetiikasta kiinnostavat varmasti monia lukijoita, ja säikeeseen ajan myötä kertyvästä informaatiosta on toivon mukaan tulevaisuudessakin hyötyä fundamentalistisen raamatuntulkinnan ja tieteen ristiriitoja pohdittaessa.

Tarkoitus olisikin mahdollisuuksien mukaan koota fundamentalistis-peräiset ikuisuus-aiheet varsinaisilta tiedealueilta tänne, yhteen säikeeseen, jossa niihin voidaan paneutua poikkitieteellisesti kaikkien asiaan liittyvien tieteenalojen kannalta ja jossa asioita voitaisiin sitten tarvittaessa puida vaikka "maailman tappiin", niin ettei olisi tarvetta avata samoista aiheista uusia säikeitä muutaman kuukauden välein.

Vaikka fundamentalismiin pohjautuvat jankkaukset melko varmasti tulevat edelleen jatkumaan ainakin evoluutio-osiossa, saattaisi tämä säie kuitenkin parhaimmillaan edes jossain määrin purkaa fundamentalistien painetta evoluutiopuoleltakin - kannattaahan tällaista edes kerran kokeilla!

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat