Seuraa 
Viestejä45973

[size=75:3exve8pw]Taustaa ketjulle: Ei tarvitse muuta kuin lukea. Jos haluat, senkun kommentoit.[/size:3exve8pw]

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (435)

Terve teijoster

Tarkoittanet tätä Fundamentalistinen Raamatuin tulkinta ja nykytiede -ketjua?

Siellä käsitellään Raamatun kirjoituksia lähinnä eksegeettisen ja luonnontieteellisen tutkimuksen valossa. Tervetuloa lukemaan nykytieteen käsitys Raamatun kertomusten synnystä, Raamatun maailmankuvasta ja tuon maailmankuvan ja monien sille pohjautuvien Raamatun kertomusten perustavaa laatua olevasta ristiriitaisuudesta nykytieteen käsityksen kanssa.

Kiitos, kiitos CHG linkistä.
Tässä asiaa lajeista.

Luomiskertomuksessa, joka on esitetty 1. Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa, sanotaan, että Jumala loi maapallon elolliset ”lajiensa mukaan” (1Mo 1:11, Rbi8, alav.). Kuudennen luomispäivän loppupuolella maassa oli monenlaisia luotuja peruslajeja, joihin kuului rakenteeltaan hyvin monimutkaisia eliöitä. Ne pystyivät tuottamaan jälkeläisiä ”lajiensa mukaan” määrätyllä tavalla ja järjestyksellisesti (1Mo 1:12, 21, 22, 24, 25; 1Ko 14:33).

Raamatun ”laji” näyttää tarkoittavan sellaisten eliöiden ryhmää, jotka voivat risteytyä keskenään. Siinä tapauksessa ”lajien” välinen raja kulkee siinä, missä hedelmöityminen ei enää ole mahdollista.

Raamatun lajikäsite on laajempi kuin nykyinen luonnontieteellinen laji (species). Näin ollen yhteen 1. Mooseksen kirjan ”lajiin” voi sisältyä useita biologisen määritelmän mukaisia lajeja.

Vaikka Raamatun luomiskertomus ja Luojan luomuksiinsa liittämät luonnonlait mahdollistavatkin suurta vaihtelua ”lajien” sisällä, mikään ei tue niitä teorioita, joiden mukaan luomiskauden jälkeen olisi muodostunut uusia ”lajeja”. Muuttumaton sääntö, jonka mukaan ”lajit” eivät voi risteytyä keskenään, on biologinen periaate, jota ei ole koskaan pystytty kumoamaan. Uusia ”lajeja” ei ole voitu muodostaa edes nykyaikaisen laboratoriotekniikan ja geenimanipulaation avulla. Sitä paitsi luotujen ”lajien” risteytyminen sotkisi Jumalan tarkoituksen pitää ne erillään ja tuhoaisi erilaisten elollisten yksilöllisyyden. Koska luotujen ”lajien” välillä siis on tämä selvä kuilu, jokainen peruslaji pysyy erossa muista ”lajeista”.

Todisteet osoittavat, että ensimmäisistä ihmisen tekemistä muistiinmerkinnöistä lähtien koirat ovat olleet koiria, kissat ovat pysyneet kissoina ja norsut ovat olleet ja tulevat aina olemaan norsuja. Steriiliys eli lisääntymiskyvyttömyys määrittää edelleenkin ”lajin” rajat. Tämän vuoksi kaikkien nykyistenkin ”lajien” rajojen määrittäminen on mahdollista testaamalla niiden risteytymiskyky. Tämän luonnollisen kokeen avulla voidaan saada selville alkuperäiset suhteet eri eläinten ja eri kasvien välillä. Steriiliys muodostaa esimerkiksi ylittämättömän kuilun ihmisen ja eläinten välille. Risteytyskokeet ovat osoittaneet, että samantapainen ulkonäkö ei ole mikään arviointiperuste. Ihminen ja simpanssi saattavat näyttää jossain määrin samanlaisilta, niiden lihakset ja luut voivat muistuttaa toisiaan, mutta ihmisen täydellinen kyvyttömyys risteytyä apinoiden kanssa osoittaa, että ne ovat kaksi eri luomusta eivätkä kuulu samaan luotuun ”lajiin”.

Vaikka risteyttämisen toivottiin aikanaan olevan paras tapa luoda uusi ”laji”, kaikissa tutkituissa risteyttämistapauksissa osapuolten voitiin aina helposti havaita kuuluvan samaan ”lajiin”, kuten silloin kun risteytettiin hevonen ja aasi, jotka kuuluvat kumpikin hevoseläimiin. Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta näin syntyvä muuli on lisääntymiskyvytön eikä se pysty jatkamaan tuota muunnosta luonnollisella tavalla. Jopa Charles Darwinin täytyi tosiasioiden edessä tunnustaa: ”Sangen pulmallisen vaikeuden tarjoaa lajinomaisten muotojen selväpiirteisyys ja se seikka, etteivät nämä muodot liity toisiinsa lukemattomin välimuodoin.” (Lajien synty, suom. A. R. Koskimies, 2. painos, 1928, s. 419.) Tämä pitää yhä paikkansa.

Vaikka nimenomaan luotuja ”lajeja” saattaa olla vain joitakin satoja, maan päällä on paljon useampia eläin- ja kasvimuunnoksia. Nykyiset tutkimukset ovat osoittaneet, että johonkin kasviheimoon voi kuulua satoja tuhansia eri kasveja. Eläinkunnassa taas esim. kissaeläinten heimossa on monenlaisia kissoja, mutta ne kaikki kuuluvat samaan ”lajiin”. Sama pitää paikkansa ihmisistä, nautaeläimistä ja koirista, joiden kaikkien ”lajin” sisällä ilmenee valtavasti vaihtelua. On kuitenkin tosiasia, että olipa kussakin näistä ”lajeista” miten paljon vaihtelua hyvänsä, mitkään niistä eivät pysty sekoittumaan geneettisesti.

Geologiset tutkimukset todistavat selvästi, että jonkin luomuksen varhaisimpina näytteinä pidetyt fossiilit ovat hyvin samanlaisia kuin niiden nykyään elossa olevat jälkeläiset. Varhaisimpina pidettyjen hyönteisfossiilien joukosta löydetyt torakat ovat lähes identtisiä nykytorakoiden kanssa. Eri ”lajien” välillä ei ole olemassa minkäänlaisia fossiilien muodostamia ”siltoja”. Hevoset, tammet, kotkat, norsut, saksanpähkinäpuut, saniaiset jne. eivät kehity toisiksi ”lajeiksi” vaan pysyvät samoina ”lajeina”. Fossiilit todistavat aivan saman kuin Raamatun luomiskertomus, joka osoittaa, että Jumala loi viimeisinä luomispäivinä maapallon elollisia runsaasti ja ”lajiensa mukaan” (1Mo 1:20–25).

Edellä esitetyn perusteella on selvää, että Nooa saattoi viedä kaikki tarvittavat eläimet arkkiin, niin että ne säilyivät vedenpaisumuksen läpi. Raamatussa ei sanota, että hänen oli säilytettävä elossa kaikenlaiset eläimet, vaan siinä sanotaan: ”Lentävistä luomuksista lajiensa mukaan ja kotieläimistä lajiensa mukaan, kaikista maan liikkuvista eläimistä lajiensa mukaan, tulee sisään luoksesi kaksi kutakin säilyttääksesi ne elossa.” (1Mo 6:20; 7:14, 15.) Jumala tiesi, että vain eri ”lajien” edustajat tarvitsi säilyttää, koska ne tuottaisivat monenlaisia jälkeläisiä vedenpaisumuksen jälkeen.

Vedenpaisumuksen vesien vetäytymisen jälkeen nämä verrattain harvat peruslajit poistuivat arkista ja levisivät kautta maapallon ja tuottivat lopulta monenlaisia oman ”lajinsa” muunnoksia. Vaikka vedenpaisumuksen jälkeen onkin syntynyt monia uusia muunnoksia, siinä säilyneet ”lajit” ovat pysyneet kiinteinä ja muuttumattomina Jumalan muuttumattoman sanan mukaisesti (Jes 55:8–11).

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Eli väität, että Raamatun lajiin eivät kuulu biologisen lajimääritelmän
"yksilöt jotka saavat lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä" vaan "populaatiot jotka eivät saa keskenään minkäänlaisia jälkeläisiä" Eli käytät "perusryhmän" määritelmää ja lisääntymistä rajana.

Käsittelimme asian jännyyttä tuolla:
http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtop ... &start=135

Luo viestistäni, joka alkaa lainauksella

YHTÄÄN todistetta eikä koetta, jossa olisi laji muuttunut toiseksi. Jos olen väärässä, kait valistat minua ja laitat vaikkapa linkin johonkin tiedesivustoon, jossa on todisteet lajin muuttumisesta toiseksi

Tuon määritelmän mukainen lajiutuminen tapahtuu jo siinä samalla sivulla mainitussa Ricen kokeessa:

Jotta viesti sivulta löytyy ripsakammin, niin tarkka nimi oli
Rice, W. R. and G. W. Salt(1988)"Speciation via disruptive selection on habitat preference: experimental evidence."

Banaanikärpäspopulaatio A ja B, jotka oli eriytetty keskenään lisääntyvästä populaatiosta eivät enää voineet saada keskenään minkäänlaisia jälkeläisiä(naaraat kuolivat)
Raamatun lajimääritelmän mukainen lajiutuminen siis tapahtui.

PS:
Joudun tulkitsemaan tämän pakenemiseksi, koska et ole vastannut argumentteihini tuossa ketjussa - ja jo epäpäteväksi osoittamiani asioita(argumenttejani et ole pätemättömäksi osoittanut - ja ainoastaan minä olen meistä kahdesta viitannut tutkimuksiinkin) toistelet täällä. Tämä ketju on siis periaatteessa turha - pelkkä pakopaikka, johon teijoster mönkii ainoastaan luulossa, että en jaksaisi linkkailla vanhaa vastausta tännekin...

Tää keskustelu on aika turha. Tuntuu aika samlta ku väittelis harry potteri todemukaisuudesta. Eikä uskovaiste kanssa väittelyssä oo mitää järkeä. Se on niinku kiusais vammasta sen takia ku se ei oo älykäs.

squirrel
Eli väität, että Raamatun lajiin eivät kuulu biologisen lajimääritelmän
"yksilöt jotka saavat lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä" vaan "populaatiot jotka eivät saa keskenään minkäänlaisia jälkeläisiä" Eli käytät "perusryhmän" määritelmää ja lisääntymistä rajana.

Käsittelimme asian jännyyttä tuolla:
http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtop ... &start=135

Luo viestistäni, joka alkaa lainauksella

YHTÄÄN todistetta eikä koetta, jossa olisi laji muuttunut toiseksi. Jos olen väärässä, kait valistat minua ja laitat vaikkapa linkin johonkin tiedesivustoon, jossa on todisteet lajin muuttumisesta toiseksi

Tuon määritelmän mukainen lajiutuminen tapahtuu jo siinä samalla sivulla mainitussa Ricen kokeessa:

Jotta viesti sivulta löytyy ripsakammin, niin tarkka nimi oli
Rice, W. R. and G. W. Salt(1988)"Speciation via disruptive selection on habitat preference: experimental evidence."

Banaanikärpäspopulaatio A ja B, jotka oli eriytetty keskenään lisääntyvästä populaatiosta eivät enää voineet saada keskenään minkäänlaisia jälkeläisiä(naaraat kuolivat)
Raamatun lajimääritelmän mukainen lajiutuminen siis tapahtui.

Kysyt raamatun lajimääritelmää. Oikein. laitan sen tähän suorana lainauksena:
1.Mo.1:20
Ja Jumala sanoi edelleen: ”Viliskööt vedet eläviä sieluja parvittain, ja lentäköön maan yllä lentäviä luomuksia taivaiden laajuuden pinnalla.” 21 Ja Jumala ryhtyi luomaan suuria merihirviöitä ja kaikkia liikkuvia eläviä sieluja, joita vilisi vesissä lajiensa mukaan, ja kaikkia siivekkäitä lentäviä luomuksia lajiensa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. 22 Sen jälkeen Jumala siunasi ne sanoen: ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää merialtaiden vedet, ja lisääntykööt lentävät luomukset maan päällä.” 23 Ja tuli ilta ja tuli aamu; viides päivä.

24 Ja Jumala sanoi edelleen: ”Tuottakoon maa eläviä sieluja lajiensa mukaan, kotieläimiä ja muita liikkuvia eläimiä sekä maan villieläimiä lajiensa mukaan.” Ja tuli olemaan niin. 25 Ja Jumala ryhtyi tekemään maan villieläimiä lajiensa mukaan ja kotieläimiä lajiensa mukaan sekä kaikkia muita maan liikkuvia eläimiä lajiensa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä.

Loptio
Seuraa 
Viestejä1187
borri317
Tää keskustelu on aika turha. Tuntuu aika samlta ku väittelis harry potteri todemukaisuudesta. Eikä uskovaiste kanssa väittelyssä oo mitää järkeä. Se on niinku kiusais vammasta sen takia ku se ei oo älykäs.

Osoitat tervettä järkeä ja vertauksesi oli todellakin osuva.

Loptio
borri317
Tää keskustelu on aika turha. Tuntuu aika samlta ku väittelis harry potteri todemukaisuudesta. Eikä uskovaiste kanssa väittelyssä oo mitää järkeä. Se on niinku kiusais vammasta sen takia ku se ei oo älykäs.

Osoitat tervettä järkeä ja vertauksesi oli todellakin osuva.

Hienoa. murkkuikäisetkin lukevat uutta threadiani.

Mitä ihmettä?

Miten nyt alat puhumaan selvästi eri asiasta? Itse määrittelit alkuviestissäsi "lajin"

teijoster

Raamatun ”laji” näyttää tarkoittavan sellaisten eliöiden ryhmää, jotka voivat risteytyä keskenään. Siinä tapauksessa ”lajien” välinen raja kulkee siinä, missä hedelmöityminen ei enää ole mahdollista.

JA juuri tuon lajimääritelmän osoitin vääräksi.

Nyt se yht' äkkiä onkin jotain aivan muuta?

On totta, että "voivat lisääntyä epäsuorasti" -kannattajat
eli kreationistit(ja teijoster oli määritelmien mukaan yksi.) pakenevat tyypillisesti "banaanikärpäset pysyvät yhä banaanikärpäsinä" -väitteeseen. Tämä on kuitenkin "morfologiseen lajikäsitteeseen" viittaamista: "Evoluutio -kriittinen analyysi" määrittelee (sivulla 39), tiedemaailman tapaan, että

"Morfologinen lajikäsite perustuu eliöiden rakenteen ja muodon tuntomerkkeihin"

ja on myöhemmin samalla sivulla sitä mieltä, että
"Morfologiseen lajikäsitteeseen liittyy selviä subjektiivisia arvostuksia. Mielipiteet voivat poiketa sen suhteen, mitkä ominaisuudet ovat merkittäviä ja mitkä vähemmän merkittäviä. Objektiivista mittaria ei ole olemassa. Objektiivisesti ei myöskään voida määrittää sitä miten monta ja minkä laatuista eroavaisuutta vaaditaan lajien erottamiseksi toisistaan."

Toisin sanoen, kyseiseen argumenttiin turvautuminen on perusryhmän oman perustelun kautta jotain, joka on se "ongelma evoluutiolle", jota koko "perusryhmäoppi" jotenkin on ratkaisemassa..

Mutta, mites falsifioitaisiin se, että ovat erikseen luotuja?
Makroevoluution falsifiointiinhan olen lainannut jopa väsymykseen asti Scott F. Gilbert,"Developmental Biology"ä...
Sorry, et voi paeta uskonasioihin koska otat itse kantaa evoluutioon - joten väitteesi on pakosti tiedettä koskeva. Vai väitätkö, että evoluutio ei ole tiedemaailmassa hyväksytty paradigma?

squirrel
Mitä ihmettä?

Miten nyt alat puhumaan selvästi eri asiasta? Itse määrittelit alkuviestissäsi "lajin"

teijoster

Raamatun ”laji” näyttää tarkoittavan sellaisten eliöiden ryhmää, jotka voivat risteytyä keskenään. Siinä tapauksessa ”lajien” välinen raja kulkee siinä, missä hedelmöityminen ei enää ole mahdollista.

JA juuri tuon lajimääritelmän osoitin vääräksi.

Nyt se yht' äkkiä onkin jotain aivan muuta?

On totta, että "voivat lisääntyä epäsuorasti" -kannattajat
eli kreationistit(ja teijoster oli määritelmien mukaan yksi.) pakenevat tyypillisesti "banaanikärpäset pysyvät yhä banaanikärpäsinä" -väitteeseen. Tämä on kuitenkin "morfologiseen lajikäsitteeseen" viittaamista: "Evoluutio -kriittinen analyysi" määrittelee (sivulla 39), tiedemaailman tapaan, että

"Morfologinen lajikäsite perustuu eliöiden rakenteen ja muodon tuntomerkkeihin"

ja on myöhemmin samalla sivulla sitä mieltä, että
"Morfologiseen lajikäsitteeseen liittyy selviä subjektiivisia arvostuksia. Mielipiteet voivat poiketa sen suhteen, mitkä ominaisuudet ovat merkittäviä ja mitkä vähemmän merkittäviä. Objektiivista mittaria ei ole olemassa. Objektiivisesti ei myöskään voida määrittää sitä miten monta ja minkä laatuista eroavaisuutta vaaditaan lajien erottamiseksi toisistaan."

Toisin sanoen, kyseiseen argumenttiin turvautuminen on perusryhmän oman perustelun kautta jotain, joka on se "ongelma evoluutiolle", jota koko "perusryhmäoppi" jotenkin on ratkaisemassa..

Mutta, mites falsifioitaisiin se, että ovat erikseen luotuja?
Makroevoluution falsifiointiinhan olen lainannut jopa väsymykseen asti Scott F. Gilbert,"Developmental Biology"ä...

Raamatun lajimääritelmää ei voi osoittaa vääräksi. Jos kissa ja koira voivatkin lisääntyä keskenään, silloin ne ovat raamatullisesti samaa lajia.

Tiede voi ainoastaan etsiä rajoja, ei tehdä tyhjäksi.

Joten kanssasi kinaaminen on turhaa.

Keskustelu kun näyttää poikkeuksetta muodostaa automaattisesti kaavan:
1:Teijoster väittää
2:Joku kumoaa argumentin
3:Teijoster väittää saman ja vaatii todisteita väitteen kumoamiseen.
4:Joku esittää vasta -argumentteja ja todisteita tähän liittyen
5:Teijoster ei kumoa väitteitä, vaan pakenee "uskonasioihin" ja siihen, että hänen väitettään "ei mitenkään voi vääräksi todistaa". (Miksi siis kohta 3?)
6:Teijoster vinoilee ja palaa kohtaan 1

PS: Koko ajan teijoster välttää ehdottomasti:
1:Perustelemista. Väite on väite, ei sille tarvitse antaa perustelua -jokuhan voisi vaikka tarttua siihen. Parhaimmillaan, jos muu ei auta, määrittelee hän asian uudestaan ja vetoaa siihen, että puhutaan toisten ohi. Jos tämä määritelmä osoitetaan huonoksi, vaihtaa määritelmää lennosta.
2:Tutkimuksia, Raamattuhan on totuus, ei teijosterin tarvitse havaintoja antaa. Todistustaakka on aina toisella.

PS PS:
Lajiutumisen rajoja ei ole löytynyt, joten tieteellistä on olettaa että niitä ei ole. Empiria nojaa havaintoihin ei niiden puutteeseen. Kuten itsekin sanoit:

Tiede voi ainoastaan etsiä rajoja, ei tehdä tyhjäksi.
Eli mitään (esimerkiksi havaitsemattomia lisääntymisrajoja) ei voi todistaa olemattomaksi. Ja kuitenkin teijoster et kumpp. väittävät, että on Suunnittelija -ja meidän tulisi todistaa se olemattomaksi - vaikka heidän oma velvollisuutensa olisi esittää falsifioitavia väitteitä tämän Suunnittelijan puolesta..

squirrel
Joten kanssasi kinaaminen on turhaa.

Keskustelu muodostaa automaattisesti kaavan:
1:Teijoster väittää
2:Joku kumoaa argumentin
3:Teijoster väittää saman ja vaatii todisteita väitteen kumoamiseen.
4:Joku esittää vasta -argumentteja ja todisteita tähän liittyen
5:Teijoster ei kumoa väitteitä, vaan pakenee "uskonasioihin" ja siihen, että hänen väitettään "ei mitenkään voi vääräksi todistaa". (Miksi siis kohta 3?)
6:Palaa kohtaan 1

Niin. En tiedä saisiko joku nerokas ohjelmoija tuosta päättymättömästä silmukasta vielä exe:n aikaan.

Oikeassa olet siinä että lajimääritelmien väärinymmärrys molemmissa leireissä on aiheuttanut paljon turhia kiistoja.

Minut on myös aiemmin näihin päiviin asti sekoitettu veljeeni Tellervo von Neuman-Hurskaiseen (syntynyt Savitaipaleella 10.4.1969), joka perheensä (vaimon Teijo Johanna von Neuman-Hurskainen; ex-Häkkinen sekä 4,5 vuotiaan poikansa Joni Jukka von Neumann-Hurskainen sekä 10.6.2003 syntyneen tyttärensä Salla Maria von Neumann-Hurskainen) kanssa asuu pääkaupunkiseudulla Klaukkalassa, jonne olen matkustanut 28.7.2003 kello 6.57 ja palannut takaisin asuntooni 30.7.2003 kello 23.25. Minut on myös tahallaan sekoitettu muun muassa kaveriini ja nyttemmin veriviholliseeni Pasi Mönkköseen, veljeni Pasin appivanhempiin Esko ja Riitta Häkkäseen, isääni Pentti Kalervo von Neumann-Hurskaiseen, juopottelijoihin, hulluihin, sairastuneisiin, mielisairastuneisiin mukaan lukien skitsofreenikot, psykopaatikot, paranoidiset, vainoharhaiset, vajaamieliset, parantumattomasti sairastuneet ja niin edelleen, ylipäätänsä lähes kaikkiin entisiin työkavereihini, joista osa on jo eläkkeellä muun muassa Imatran Voima Oy:stä, Fortum Oyj:stä sekä Fingrid Oyj:stä eli siis sekoitettu muun muassa Jari Salioon, Markku Braggeen, Markku Ahopaloon, Marko Kälvälään ja niin edelleen ja ylipäätänsä kavereihini mukaan lukien Jari .Jassi. Kiljunen, jonka kanssa pidämme viikottain yhteyttä ja joka työskentelee Hirvox-yrityksen palveluksessa Lappeenrannassa, mukaan lukien Tauno Hirvonen, George Ensio Musto, Juha Teijo Mielonen ja hänen uusi tyttökaverinsa, Isto, Mika Matias Pettinen, Pasi Mönkkönen, jonka kanssa pidämme yhteyttä muutaman kerran viikossa muun muassa jokalauantaisen aamukahvin puitteissa ja joka vieraili luonani asunnossani 28.6.2003 kello 15.30-15.45, Toni Gilabert, Olli Gilabert, Kimmo Lördag Seppänen, Jari Hofmann Löfman ja niin edelleen, ja lisäksi pyrkivät sekoittamaan minua muun muassa tuleviin ja nykyisiin eläkeläisiin, mielisairastuneisiin, murhaajiin, huumausainekäyttäjiin sekä itsemurhakandidaatteihin, vaikka opiskelenkin todella ahkerasti ja aktiivisesti tietojohtamista Lappeenrannan Teknillisellä Yliopistolla. Kaikki tämä siitä lähtien, kun olen ollut yhtäaikaa työ- ja opiskeluelämässä vuoteen 2001 asti opiskellen tietojohtamista Lappeenrannan Teknillisellä Yliopistolla ollen hakemuksellani siinä noin 300 matemaattisten aineiden pääsykokeisiin osallistunut henkilö, joista 16 valittiin tietojohtamisen linjalle tuotantotalouden osastolle vuonna 2001. Kaikki yllä mainittu hämmennys siitä suunnattomasta kateellisuudesta täällä Suomessa kohtaani, koska olen totuudenmukaisesti varmasti yksi tietojohtamisen eli siis tietotekniikan ja johtamisopin huippuja Suomessa, jonka ovat havainneet niin lähimmät sukulaiseni, ystäväni, professorini, opiskelijatoverini, paikallinen media Suomessa, työnantajien edustajat vähintään Etelä-Karjalassa sekä pääkaupunkiseudulla ja niin edelleen. Todella iloisia uutisia on kuulunut sekä veljeni perheelle, vanhemmillemme että itselleni, sillä 10.6.2003 kello 20.30, jolloin isäni ilmoitti todella positiivisen ja iloisen uutisen minulle ja koko von Neumann tai Hurskaisen ja vissiin Häkkisen suvulle, sillä 10.6.2003 noin kello 17.00 minusta on tullut toistamiseen setä veljeni Pasin ja hänen vaimonsa Teijan saadessa noin 3 grammaisen terveen tytön. Minua on myös sanottu valehtelijaksi, josta syystä olenkin halunnut usein Teidän tietävän, että olen valmis millaiseen testiin tahansa, mihin vuorokauden aikaan tahansa ympäri vuoden. Olen saanut ilmoituksen ja samalla varoituksen sähköpostitse muutettuani täällä Lappeenrannassa keskustasta Skinnarilan kaupunginosaan, että ihmiset vastaavat heille esitettyihin kysymyksiin sekä omissa nimissään että minun nimissäni jotain ihmeellistä langatonta tietoliiikennetekniikkaa hyväksikäyttäen (ilmeisesti jonkinlaista Voice over TCP/IP-tekniikkaa hyväksi käyttäen, jota olen muun muassa tutkinut Lappeenrannan Teknillisellä Yliopistolla muiden langattomien verkkotekniikoiden sekä tietoliikenneprotokollien kanssa). Mie oon Mielosen Janne, mie oon Mielosen Tauno, mie oon Mielosen Teijoster. Karpo on oikeassa. Karpo soittaa puhelimella tänne. Mie oon Mielosen Teijo. Mielosen Karpo. Kertaan hieman Teille minulle itselleni olevia itsestäänselvyyksiä, joita olemme käyneet Kansatalouden kurssilla: julkisen sektorin varainhoito eli tulot ovat verotuloja ja menot ovat julkinen kulutus, investoinnit sekä tulonsiirrot. Välineenä on budjettiyli- tai .alijäämä eli julkisen säästämisen muutos. Finanssi- eli julkistalouspolitiikan tavoitteena on suhdannevaihtelujen säätely kontrasyklisellä politiikalla. Keynesin perusmallin, johon todella moni ekonomi perustaa laskelmansa, viestit ovat: taloudessa on kerroinvaikutuksia, jotka riippuvat rajakulutusalttiudesta, rajatuontialttiudesta, tuloverokannasta ja kansantulosta riippuvista investoinneista. Mitä suurempia rajakulutusalttius tai investoinnit ovat ja mitä pienempi rajatuontialttius ja tuloverokanta ovat, sitä suurempia ovat kertoimet eli sitä tehokkampi on finanssipolitiikka ja myös kääntäen edellämainittu. Haavelmo-teoreeman mukaan tasapainoisellakin budjetilla on kerroinvaikutuksia; mitä isompi budjetti, sitä tehokkaampi finanssipolitiikka. Tulopolitiikan perusteet puolestaan ovat: - tavoitteena luoda edellytykset maailmanmarkkinoilla menestymiselle -> kilpailukyky avainasemassa - avainkäsite: tuottavuuden kasvun kautta luotava jakovara eli se, mitä taloudessa on syntynyt uutta jaettavaa - työn tuottavuus = tuotos per työpanos - perusyhtälö eli Keynesin palkkateoreema o Inflaatio% = Palkanmuutos% - Työ tuottavuuden muutos% + Monopolisoitumisasteen muutos%

En tosiaankaan pelleile, ole sairastunut tippaakaan, en ole, ole ollut tai tule olemaan pilvessä tai valehtele tippaakaan, olen valmis milloin tahansa millaiseen testiin tahansa todistaakseni kristillisen vilpittömyyteni tässä hakemuksessa, väitetään sitten niin omissa nimissänikin kuin tässä tekstissä olevien ihmisten ja organisaatioden toimesta sitten mitä hyvänsä. Tosiaankin, kuten edellä olenkin jo kertonut, lahjakkuuteni niin tietotekniikassa, tietojohtamisessa kuin ihmisten johtamisessa mukaan lukien puhtaat kristityt periaatteeni elämässäni on noteerattu jo kansainvälisestikin. Mie oon Mielosen Eikka. Karpo.

Mitenkäs teijoster ne retrovirukset? Miksi jankata sivuasioista kun itsellesi kaikkein kipeimmässä asiassa - ihmisen ja simpanssin sukulaisuudessa- olet auttamatta väärässä.

EDIT: ennen kuin syytät minua saman levyn pyörittämisestä: ERVien jakaumaa ei kertakaikkiaan voi selittää millään muulla kuin ihmisen ja simpanssin yhteisellä biologisella kantamuodolla. Eihän sellaista voi milllään jättää huomiotta, vaikka teijoster kovasti tahtoisikin antaa asian painua unholaan.

Muistaakseni se jäi siihen että oli klommo kattilassa, tai näin siis ymmärsin sen kopiopaperijutun. Virkistä hiukan muistiani.

teijoster
Muistaakseni se jäi siihen että oli klommo kattilassa, tai näin siis ymmärsin sen kopiopaperijutun. Virkistä hiukan muistiani.

Voiko KAHVITAHRA johtua kopiokoneen rakenteellisesta virheestä?

EDIT: entä onko sinusta mitään pienintäkään mahdollisuutta, että papereilla olisi erilliset lähdekappaleet?

teijoster
Oikeassa olet siinä että lajimääritelmien väärinymmärrys molemmissa leireissä on aiheuttanut paljon turhia kiistoja.

Miten tämä on mahdollista, kun olen käyttänyt molempia lajimääritelmiä?
Miten voi olla turhaa kiistaa, kun osoitan evoluution kykenevän tuottaa sekä "evolutiivisen" että "luomisen" määritelmän mukaista lajiutumista?

Turhaa kiistaa on ainoastaan siinä, että toinen osapuoli suostuu ainoastaan syöttämään eikä suostu vastaamaan edes oman määritelmänsä piirissä esittämiinsä väitteisiin. Turha kiista on ainoastaan siinä, että uskonnollinen osapuoli julistaa, eikä ole lainkaan kykenevä keskusteluun argumentein. Minun neuvoni on:

Kohta 1:
Opettele argumentoimaan
Kohta 2:
Opettele mistä evoluutiossa, tieteessä ja luomisopissa on kysymys

Itse henk. koht. suosittelen seuraavia opuksia, jotka sopivat myös "arkikansalaisille".
http://www.geocities.com/evonkeliumi/kirjoja.html

JOEPOIKA
Minut on myös aiemmin näihin päiviin asti sekoitettu veljeeni Tellervo von Neuman-Hurskaiseen (syntynyt Savitaipaleella 10.4.1969), joka perheensä (vaimon Teijo Johanna von Neuman-Hurskainen; ex-Häkkinen sekä 4,5 vuotiaan poikansa Joni Jukka von Neumann-Hurskainen sekä 10.6.2003 syntyneen tyttärensä Salla Maria von Neumann-Hurskainen) kanssa asuu pääkaupunkiseudulla Klaukkalassa, jonne olen matkustanut 28.7.2003 kello 6.57 ja palannut takaisin asuntooni 30.7.2003 kello 23.25. Minut on myös tahallaan sekoitettu muun muassa kaveriini ja nyttemmin veriviholliseeni Pasi Mönkköseen, veljeni Pasin appivanhempiin Esko ja Riitta Häkkäseen, isääni Pentti Kalervo von Neumann-Hurskaiseen, juopottelijoihin, hulluihin, sairastuneisiin, mielisairastuneisiin mukaan lukien skitsofreenikot, psykopaatikot, paranoidiset, vainoharhaiset, vajaamieliset, parantumattomasti sairastuneet ja niin edelleen, ylipäätänsä lähes kaikkiin entisiin työkavereihini, joista osa on jo eläkkeellä muun muassa Imatran Voima Oy:stä, Fortum Oyj:stä sekä Fingrid Oyj:stä eli siis sekoitettu muun muassa Jari Salioon, Markku Braggeen, Markku Ahopaloon, Marko Kälvälään ja niin edelleen ja ylipäätänsä kavereihini mukaan lukien Jari .Jassi. Kiljunen, jonka kanssa pidämme viikottain yhteyttä ja joka työskentelee Hirvox-yrityksen palveluksessa Lappeenrannassa, mukaan lukien Tauno Hirvonen, George Ensio Musto, Juha Teijo Mielonen ja hänen uusi tyttökaverinsa, Isto, Mika Matias Pettinen, Pasi Mönkkönen, jonka kanssa pidämme yhteyttä muutaman kerran viikossa muun muassa jokalauantaisen aamukahvin puitteissa ja joka vieraili luonani asunnossani 28.6.2003 kello 15.30-15.45, Toni Gilabert, Olli Gilabert, Kimmo Lördag Seppänen, Jari Hofmann Löfman ja niin edelleen, ja lisäksi pyrkivät sekoittamaan minua muun muassa tuleviin ja nykyisiin eläkeläisiin, mielisairastuneisiin, murhaajiin, huumausainekäyttäjiin sekä itsemurhakandidaatteihin, vaikka opiskelenkin todella ahkerasti ja aktiivisesti tietojohtamista Lappeenrannan Teknillisellä Yliopistolla. Kaikki tämä siitä lähtien, kun olen ollut yhtäaikaa työ- ja opiskeluelämässä vuoteen 2001 asti opiskellen tietojohtamista Lappeenrannan Teknillisellä Yliopistolla ollen hakemuksellani siinä noin 300 matemaattisten aineiden pääsykokeisiin osallistunut henkilö, joista 16 valittiin tietojohtamisen linjalle tuotantotalouden osastolle vuonna 2001. Kaikki yllä mainittu hämmennys siitä suunnattomasta kateellisuudesta täällä Suomessa kohtaani, koska olen totuudenmukaisesti varmasti yksi tietojohtamisen eli siis tietotekniikan ja johtamisopin huippuja Suomessa, jonka ovat havainneet niin lähimmät sukulaiseni, ystäväni, professorini, opiskelijatoverini, paikallinen media Suomessa, työnantajien edustajat vähintään Etelä-Karjalassa sekä pääkaupunkiseudulla ja niin edelleen. Todella iloisia uutisia on kuulunut sekä veljeni perheelle, vanhemmillemme että itselleni, sillä 10.6.2003 kello 20.30, jolloin isäni ilmoitti todella positiivisen ja iloisen uutisen minulle ja koko von Neumann tai Hurskaisen ja vissiin Häkkisen suvulle, sillä 10.6.2003 noin kello 17.00 minusta on tullut toistamiseen setä veljeni Pasin ja hänen vaimonsa Teijan saadessa noin 3 grammaisen terveen tytön. Minua on myös sanottu valehtelijaksi, josta syystä olenkin halunnut usein Teidän tietävän, että olen valmis millaiseen testiin tahansa, mihin vuorokauden aikaan tahansa ympäri vuoden. Olen saanut ilmoituksen ja samalla varoituksen sähköpostitse muutettuani täällä Lappeenrannassa keskustasta Skinnarilan kaupunginosaan, että ihmiset vastaavat heille esitettyihin kysymyksiin sekä omissa nimissään että minun nimissäni jotain ihmeellistä langatonta tietoliiikennetekniikkaa hyväksikäyttäen (ilmeisesti jonkinlaista Voice over TCP/IP-tekniikkaa hyväksi käyttäen, jota olen muun muassa tutkinut Lappeenrannan Teknillisellä Yliopistolla muiden langattomien verkkotekniikoiden sekä tietoliikenneprotokollien kanssa). Mie oon Mielosen Janne, mie oon Mielosen Tauno, mie oon Mielosen Teijoster. Karpo on oikeassa. Karpo soittaa puhelimella tänne. Mie oon Mielosen Teijo. Mielosen Karpo. Kertaan hieman Teille minulle itselleni olevia itsestäänselvyyksiä, joita olemme käyneet Kansatalouden kurssilla: julkisen sektorin varainhoito eli tulot ovat verotuloja ja menot ovat julkinen kulutus, investoinnit sekä tulonsiirrot. Välineenä on budjettiyli- tai .alijäämä eli julkisen säästämisen muutos. Finanssi- eli julkistalouspolitiikan tavoitteena on suhdannevaihtelujen säätely kontrasyklisellä politiikalla. Keynesin perusmallin, johon todella moni ekonomi perustaa laskelmansa, viestit ovat: taloudessa on kerroinvaikutuksia, jotka riippuvat rajakulutusalttiudesta, rajatuontialttiudesta, tuloverokannasta ja kansantulosta riippuvista investoinneista. Mitä suurempia rajakulutusalttius tai investoinnit ovat ja mitä pienempi rajatuontialttius ja tuloverokanta ovat, sitä suurempia ovat kertoimet eli sitä tehokkampi on finanssipolitiikka ja myös kääntäen edellämainittu. Haavelmo-teoreeman mukaan tasapainoisellakin budjetilla on kerroinvaikutuksia; mitä isompi budjetti, sitä tehokkaampi finanssipolitiikka. Tulopolitiikan perusteet puolestaan ovat: - tavoitteena luoda edellytykset maailmanmarkkinoilla menestymiselle -> kilpailukyky avainasemassa - avainkäsite: tuottavuuden kasvun kautta luotava jakovara eli se, mitä taloudessa on syntynyt uutta jaettavaa - työn tuottavuus = tuotos per työpanos - perusyhtälö eli Keynesin palkkateoreema o Inflaatio% = Palkanmuutos% - Työ tuottavuuden muutos% + Monopolisoitumisasteen muutos%

En tosiaankaan pelleile, ole sairastunut tippaakaan, en ole, ole ollut tai tule olemaan pilvessä tai valehtele tippaakaan, olen valmis milloin tahansa millaiseen testiin tahansa todistaakseni kristillisen vilpittömyyteni tässä hakemuksessa, väitetään sitten niin omissa nimissänikin kuin tässä tekstissä olevien ihmisten ja organisaatioden toimesta sitten mitä hyvänsä. Tosiaankin, kuten edellä olenkin jo kertonut, lahjakkuuteni niin tietotekniikassa, tietojohtamisessa kuin ihmisten johtamisessa mukaan lukien puhtaat kristityt periaatteeni elämässäni on noteerattu jo kansainvälisestikin. Mie oon Mielosen Eikka. Karpo.

Tämä on ollut threadin mielenkiintoisin anti tähän asti.

squirrel
Joten kanssasi kinaaminen on turhaa.

Keskustelu kun näyttää poikkeuksetta muodostaa automaattisesti kaavan:
1:Teijoster väittää
2:Joku kumoaa argumentin
3:Teijoster väittää saman ja vaatii todisteita väitteen kumoamiseen.
4:Joku esittää vasta -argumentteja ja todisteita tähän liittyen
5:Teijoster ei kumoa väitteitä, vaan pakenee "uskonasioihin" ja siihen, että hänen väitettään "ei mitenkään voi vääräksi todistaa". (Miksi siis kohta 3?)
6:Teijoster vinoilee ja palaa kohtaan 1

PS: Koko ajan teijoster välttää ehdottomasti:
1:Perustelemista. Väite on väite, ei sille tarvitse antaa perustelua -jokuhan voisi vaikka tarttua siihen. Parhaimmillaan, jos muu ei auta, määrittelee hän asian uudestaan ja vetoaa siihen, että puhutaan toisten ohi. Jos tämä määritelmä osoitetaan huonoksi, vaihtaa määritelmää lennosta.
2:Tutkimuksia, Raamattuhan on totuus, ei teijosterin tarvitse havaintoja antaa. Todistustaakka on aina toisella.

PS PS:
Lajiutumisen rajoja ei ole löytynyt, joten tieteellistä on olettaa että niitä ei ole. Empiria nojaa havaintoihin ei niiden puutteeseen. Kuten itsekin sanoit:

Tiede voi ainoastaan etsiä rajoja, ei tehdä tyhjäksi.
Eli mitään (esimerkiksi havaitsemattomia lisääntymisrajoja) ei voi todistaa olemattomaksi. Ja kuitenkin teijoster et kumpp. väittävät, että on Suunnittelija -ja meidän tulisi todistaa se olemattomaksi - vaikka heidän oma velvollisuutensa olisi esittää falsifioitavia väitteitä tämän Suunnittelijan puolesta..

Tämä puolestaan on mitä totisinta totta.

humppaaSaaatanat
teijoster
Muistaakseni se jäi siihen että oli klommo kattilassa, tai näin siis ymmärsin sen kopiopaperijutun. Virkistä hiukan muistiani.Voiko KAHVITAHRA johtua kopiokoneen rakenteellisesta virheestä?

EDIT: entä onko sinusta mitään pienintäkään mahdollisuutta, että papereilla olisi erilliset lähdekappaleet?

Kahvitahra johtuu siis kopioijan virheestä? Kun kahvia läikkyy. Siis kuka kopioi?

teijoster
humppaaSaaatanat
teijoster
Muistaakseni se jäi siihen että oli klommo kattilassa, tai näin siis ymmärsin sen kopiopaperijutun. Virkistä hiukan muistiani.Voiko KAHVITAHRA johtua kopiokoneen rakenteellisesta virheestä?

EDIT: entä onko sinusta mitään pienintäkään mahdollisuutta, että papereilla olisi erilliset lähdekappaleet?
Kahvitahra johtuu siis kopioijan virheestä? Kun kahvia läikkyy. Siis kuka kopioi?

Eliöt kopioivat itseänsä. Kiellätkö sinä tämän?

Vastaisitko viimein kysymykseen: onko papereiden yhteinen kahvitahra johtua mistään muusta kuin yhteisestä lähdekappaleesta? Jos, niin mistä?

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat