Seuraa 
Viestejä45973

Plasma, ensinnäkin siitä puuttuvat molekyylit, eli se on vain atomista ainetta. Toiseksi, siinä ei atomiytimet ja elektronit ole smalla tavoin kiinteässä yhteyudessä kesknään kuin molekyyliaineessa. Ja siitähän moilekyylein puutumein juuri johtuukin, nämä siis ovat rinnakkain toisiinsa liittyviä asioita. Tuosta myös seuraa, että ytimet ja elektronit ovat ioneina. Plasman voisi suomentaa IONILIEMI. Täten se jotenkin vastaa molekyyliaineen metalleja ja hiiltä. Täten plasmalle on ominaista
sähkönjohtavuus, ja siinä mahdolliset eri sähköilmiöt.

Molekyylisen aineen yleensä selvästi toisistaan erotettavat olomuodot kiinteä, nestemäinen ja kaasumainen, yleensä liittyen aineen lämpötilaan
ja kunkin aineen ominaisuuksiin siinä. Plasmassa ei ole molekyylejä.
Siten ei noilla kolmella olomuodolla ei olekan selvää rajaa. Tietystikin
ohut plasma jokseenkin on kaasua, hyvin puristunut kuin kiinteätä.
Ei kuitenkaan puristuneimmilaankaan ihan kiinteätä. - Maan sisus on 6000-asteista puristunutta rautaplasmaa. Havainnoissa se on mielletty
kiinteäksi.

Atomiytimet, uusimman tiedon mukaan ne ovat suunnilleen yhtä tiheitä olipa kyseessä yksi ainoa protoni tai vaikka raudan ydin. Ytimiin siis plasmassa ei päde molekyyliaineen luokittelut keveistä ja raskaista aineista. Keveyas ja painavuus tulee plasmassa vain ytimien välimatkoista ynnä suhteista ympärillä liikkuviin elektroneihin. Ohuin plasmakaasu vaikka tähtien pinnan tuntumassa on vetyä ja heliumia.
Jos puristus on suurta, raskailla ja keveillä aineilla alkaa olla varsin vähän eroa. Päinvastoin jopa kevyet ytimet pukkivat raskaampia ulos.

Tähden ja maan keskus. Vetovoiman radat lähes kumoavat toisensa.
Rauta tai peräti vaikka lyijy, kulta tai uraani ei ole juuri painavampaa kuin vety, ne kaikki eivät paina juuri mitään. Joten, palaanpa vaikka jo hylkäämääni ajatukseen. Vaikka Maassa on vetyä niukasti, sen sisuksessa sittenkin lie vetytasku, siis läpimitta luokkaa sata kilometriä.
Vedyn protonit ovat siis pukkineet vikkelinä raudan ym. raskaat ytimet ulos. Ja näin fuusio, vaikka vähäinen, Maan sisuksessa on mahdollinen.
Ja myös magenttinapojen liike ja vaihtumiset voidaan johtaa tuon kuplan liikeestä rautamassassa.

Auringon pinta: fotosfääri, kromosfääri ja korona. Nimenomaan siinä ei olekaan mitään vaikkapa raudan ja kalsiumin seosta. Tila nesteestä kaasuun kuitenkin on häilyvä, vaikka korona jo onkin kuin vanhan eetterin kaltaista. Rautaakin lie Auringossa alempana kaikkialla, ja
kalsiumiakin voi olla pinnan alla. Näiden spektriviivat saattavat kuultaa
fotosfäärin läpi?

Myös Auringossa, tähdissä, keskus on jokseenkin gravitaatiotonta aluetta.
Myös täällä keskellä lie varsin puhdasta vetyä. Sen sijaan aiemmin olettamaani raskaiden aineiden kehää ei olekaan, vaikkakin tendenssi eli taipumus siihen on. Raskaita aineita on, pintaa ja sisintä keskustaakin lukuunottamatta, koko suuren Auringon alueella. Ja myös hiiltä ja litiumia, myös typpeä ja happea. Siten olettamani aurinkoukkosen aiheuttama ydinräjähdysfuusiotoiminta on mahdollista jokseenkin koko Auringon aluella. Puristuksen voi kuitenkin olettaa huomattavastikin rajaavan
leimahdusten ulottuvuuksia eli läpimittoja.

Raskaiden aineiden kehä, sen oletan syntyvän tähdessä vasta ihan ennen loppua. Saman tien se romahtaakin alas. Auringon kokoisessa kehän säde verattuna tähden säteeseenkin on suhteellisen pieni, ja niin se vain poksahtaa punaiseksi jättiläiseksi. Jättiläisen kehä muodostuu säteeltään laajaksi, se siis räjähtääkin supernovana. Romahdus lisää huomattavasti
tähtiukkosta ja fuusioleimahduksia. Poksahdus tai räjähdys saa voimaa myös itse romahduksesta. Erityisesti supernovassa vety ja helium räjähtävät avaruuteen, ja sisus muututu tiheämassaksi. Tässä ydinhiukkaset ovat kaikki jo vieri vierekkäin, ja elektronit puristuneena pintaverhoon.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (28)

Savor
Plasmahan on tietysti sitä yhtä ja samaa energiaa mitä kaikki muukin on.

Savor

;):)

Sitä samaa sinullekin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kuinka fuusioreaktio kahden protonin kesken tapahtuu, sitä koetettiin selvittäätä jo vanhalla palstalla parisen vuotta sitten, eikä ihan tulokseen päästy. Mutta kas, nytpä kerron teille, miten se tapahtuu. Toinen edellytys on leimahduksessa saavutettava kymmenien miljoonien asteiden lämpötila. Tämä ansiosta protonin rakenne jo avautuu, tulee hauraaksi. Lämpötilaedellytys on jotenkin linjassa laitostieteen kansssa, joskin sen aiheuttaja on meillä aurinkoukkonen. Toinen edellytys on suuri nopeus ja siitä seuraava ketjukolaritilanne. Elektronit ryntäävt kohti protoneja tuollaisella avaruusnopeudella 150 000 - 200 000 km/s, ja protonit kohti elektroneja nopeudella noin 3 500 - 4 50 km/s. Seuraa kohtaamisesta ensiksi äkkipysäys, jossa elektroni, kun on rakenteeltaan löysempikin, läsähtää verhoksi protonin päälle, josta syntyy neutroni. Takaa puolestaan samassa ajaa seuraava protoni päälle, ja neutroni edessä tunkee protonin sisään. Kun tämän sisätila pienenee, se mitä heitetään ulos, on liikoja gammafotoneita. Selviää myös, miksi ihminen ei voi tuottaa energiaa suoraan protiumvedystä. Edellytyksiä ei ole.

Toinen vaihe kaksi deuteriumydintä. Tässä yksinkertaisesti toinen ajaa
toisen perään protoni vasten neutronia. Saatu energia helium 4ksi onkin suuri, neljä viidennestä siitä mitä protiumista heliumiksi. Tämä reaktio onkin jo ihmisen mahdollisuuksien rajoissa ja jo toteutettukin aikoja sitten ydinaseissa. Siis riittävä lämpötila ja riittävä hiukkasnopeus.

Ainakin vetypommin yhteydessä on myös muita ilmiöitä. Protoneita kolahtaa tässäkin neutroneiksi, mutta takaa törmääjää tällä hiljaisella sivutiellä harvoin löytyy, joten syntyy myös vapaita nopeita neutroneita.
Jos puolestaan massan ympärillä on uraani 238aa, nopeat neutronit tässä aiheuttavat voimakkaan fission. Ainakin suurimmat vetypommit, nuo 25 megatonnin, toimivat tuolla periaatteella.

Törmäyskäsitykseni mukaisesti minun atomiytimeni on jono eli levytanko, vuorotellen protoneja ja neutroneja, välissä myös ylimäääräisiä neutroneja. Fissiokelpoisen aineen saumakohdat ovat kaksien neutronien välissä. - Laitostiede, jossa oletellaan ydinhiukkasten hiljaista sulautumista, näytettäisiin suosivan ytimen rypälemuotoa.

Miksi fuusioleimahdus ei jatku ketjureaktiona? Vapautuvien gammafotonien määrähän ja siitä seuraava lämpötila kyllä näyttäisi huomattavalta. Vaan kyseessähän nimenomaan ovat gammafotonit, eivät
elektronit. Gammafotonien törmäyksesta seuraa muunnosta harvaksoisempiin säteilylajeihin, ei mitään verhoa, josta seuraisi neutroni.
Toiseksi, törmäilevät lähinä protonit protoneja vasten, ja siitäkään ei seuraa mitään. Näin siis ei yleisesti ole edellytyksiä leimahduksen jatkumiselle, vaan se edellytysten on synnyttävä joka kerta uudestaan.

Kun USA uskalsi räjäyttää 1946 Prinz Eugenin vedessä, jo silloin siellä tätytyi olla varma käsitys, että mitään laajaa vetyfuusiota se ei aiheuta.

Leimahduksen yhteydessä kuitenkin myös heliumytimiä eli alfahiukkasia törmäilee toisiinsa, yksilöydinhiukkasiin ja myös raskaampiin ytimiin.
Prosessi jatkuu rautaan saakka. Näyttäisi, että tämä törmäily voi jatkua
jälkipolttona myös hetken hitusen varsinaisen leimahduksen jälkeen.
Että Auringossa ei voisi tapahtua fuusiota heliumia raskaammiksi alkuaineiksi, sen lie laitostiede itse yleisesti jo kumonnut.

Sen sijaan fissiokelpoiset raskaat alkuaineet yleisesti todetaan supernovien tuotteiksi.

Deuterium helium 4ksi, suhde 4/5 verrattuna protiumist heliumiksi näyttäsi vastaavan massasuhdetta 4:1 ottaen huomioon, että protoni ajoi suunnilleen pysähtynean neutronin perään. Sen sijaan suhde huononee seuraavissa fuusion portaissa, koska lähes 2/s protonin gammafotoneista on tyhjennetty.

Tähdissä tie helium 4ksi kyllä useimmien kulkee helium3n kautta.
No, deuterium ydin pyörähti toisin päin, koska sähköien vastavirtaus
vetää protonipäätä. Ja taas kolahdettiin yhteen, nyt sma neutromi vielä toisen protonin sisään, ja toiseenkin syvemmälle. Varsinaista kolarointia.
Tai jostakin edelisestä paukusta jäänyt deuteriumydin. Kun sama sähköinen vaikutusvoima kiihdyttää kaksinkertaista massaa, sehän kiihtyy vain neliöjuurinopeuteen, ja taas kolisee perään, kuin hyvää nopeutta ajava auto ikäihmiseen tai traktoriin.

Helium 3sta puolestaan helium 4ksi katso protiumista deuteriumiksi. Helium3 eli alfahiukkanen ajaa pysähtyneen neutronin perään. Alfahiukkasia sinkoutuu myös avaruuteen.

Kaikkien neutronein perään ei tähdessäkään törmätä. Näin siis syntyy myös vapaita neutroneita, jotka saaden energiaa gammafotoneista kihtyvät ja vaika lentävät tähdestäkin ulos, muuttuen avaruudessa protoniksi ja elektroniksi. Vapaa nopea neutroni voi ajaa myös johonkin ytimeen. Melkoista kolarointia tuo ydinenergian fuusiovapautuminen.

Kun tuolla toisaalla, jotku ikäänkuin ovat olleeet osoittavinaan paheksumistaan Stefan Talqvistuille, hän kumminkin kalsiumferriittiaiheessaan on saanut noin 2330 lukijaa, täsäs aiheessa 182.
Tässä aiheessa yksi ääni puolesta eli omani. Jos S. Talqv. olisi äänetyttänyt, hänellä saman suhteen mukaan 13 ääntä.

Fasistikansan voittoisa ääni kaikuu ja palstan ylläpidonkin on noudatettava
sitä ja siinä ilmenevää kysyntää. Noin puolet palstan rekisteröidyistä käyttäjistä. Tässä aiheessa noita nääs vasemmiston tosi ystäviä ei ole nähty aktiivisesti ollenkaan.

Sepi
Seuraa 
Viestejä3265

Älä viitsi valittaa ArKos! Et sinä palstalla ole ollut ystäviä hankkimassa, pikemminkin päinvastoin. Eri mieltä kanssasi olevat olet haukkunut pystyyn ja väliin suoltanut käsittämättömiä rinnastuksia politiikkaan. Olet solvannut poliitikot vasemmalta oikealle, epäillyt isokenkäisten kirjoittelevan täällä itse tai antaneen toimeksiantoja bulvaaneilleen.

Nyt laskeskelet säikeiden lukijamääriä ja haikailet avaamillesi lisää. Puhut kaikonneista ystävistäsi, jotka ovat sinut hylänneet. Lohduksesi manaat sitten jossakin päin mailmaa alkavaksi sodan, joka puolestasi hyvinkin saa eskaloitua. Mitäs ette tukeneet aikananne ArKosia!

Sepi
Älä viitsi valittaa ArKos! Et sinä palstalla ole ollut ystäviä hankkimassa, pikemminkin päinvastoin. Eri mieltä kanssasi olevat olet haukkunut pystyyn ja väliin suoltanut käsittämättömiä rinnastuksia politiikkaan. Olet solvannut poliitikot vasemmalta oikealle, epäillyt isokenkäisten kirjoittelevan täällä itse tai antaneen toimeksiantoja bulvaaneilleen.

Nyt laskeskelet säikeiden lukijamääriä ja haikailet avaamillesi lisää. Puhut kaikonneista ystävistäsi, jotka ovat sinut hylänneet. Lohduksesi manaat sitten jossakin päin mailmaa alkavaksi sodan, joka puolestasi hyvinkin saa eskaloitua. Mitäs ette tukeneet aikananne ArKosia!

Tulihan se sieltä, juuri tuollaista odotin jonkin nääs vasemmistolaisen sanovankin. Nyt kun päämäärä siis on ilmoitettu ja TIEDOSTETTU, äänestämään Vasemistoliitto rp. vaalivoittoon.

Paitsi ääveitä, nyt tekin tunnette olevanne äärioikeiston kanssa samassa kodon, uskonnon, Isänmaan ja Euroopan Uuden Järjestyksen rintamassa.

Hiilet vieri viereen, tuli uuniin
noudee vedet, korkeus mitatkaa
Jo nousee paine korkealle,
venttiili auki, muuten räjähtää!

ArKos itse
Kuinka fuusioreaktio kahden protonin kesken tapahtuu, sitä koetettiin selvittäätä jo vanhalla palstalla parisen vuotta sitten, eikä ihan tulokseen päästy. Mutta kas, nytpä kerron teille, miten se tapahtuu. Toinen edellytys on leimahduksessa saavutettava kymmenien miljoonien asteiden lämpötila. Tämä ansiosta protonin rakenne jo avautuu, tulee hauraaksi. Lämpötilaedellytys on jotenkin linjassa laitostieteen kansssa, joskin sen aiheuttaja on meillä aurinkoukkonen. Toinen edellytys on suuri nopeus ja siitä seuraava ketjukolaritilanne. Elektronit ryntäävt kohti protoneja tuollaisella avaruusnopeudella 150 000 - 200 000 km/s, ja protonit kohti elektroneja nopeudella noin 3 500 - 4 50 km/s. Seuraa kohtaamisesta ensiksi äkkipysäys, jossa elektroni, kun on rakenteeltaan löysempikin, läsähtää verhoksi protonin päälle, josta syntyy neutroni. Takaa puolestaan samassa ajaa seuraava protoni päälle, ja neutroni edessä tunkee protonin sisään. Kun tämän sisätila pienenee, se mitä heitetään ulos, on liikoja gammafotoneita. Selviää myös, miksi ihminen ei voi tuottaa energiaa suoraan protiumvedystä. Edellytyksiä ei ole.

Toinen vaihe kaksi deuteriumydintä. Tässä yksinkertaisesti toinen ajaa
toisen perään protoni vasten neutronia. Saatu energia helium 4ksi onkin suuri, neljä viidennestä siitä mitä protiumista heliumiksi. Tämä reaktio onkin jo ihmisen mahdollisuuksien rajoissa ja jo toteutettukin aikoja sitten ydinaseissa. Siis riittävä lämpötila ja riittävä hiukkasnopeus.

Ainakin vetypommin yhteydessä on myös muita ilmiöitä. Protoneita kolahtaa tässäkin neutroneiksi, mutta takaa törmääjää tällä hiljaisella sivutiellä harvoin löytyy, joten syntyy myös vapaita nopeita neutroneita.
Jos puolestaan massan ympärillä on uraani 238aa, nopeat neutronit tässä aiheuttavat voimakkaan fission. Ainakin suurimmat vetypommit, nuo 25 megatonnin, toimivat tuolla periaatteella.

Törmäyskäsitykseni mukaisesti minun atomiytimeni on jono eli levytanko, vuorotellen protoneja ja neutroneja, välissä myös ylimäääräisiä neutroneja. Fissiokelpoisen aineen saumakohdat ovat kaksien neutronien välissä. - Laitostiede, jossa oletellaan ydinhiukkasten hiljaista sulautumista, näytettäisiin suosivan ytimen rypälemuotoa.

Kas tässähän aiheen neljännessä viestissä 8. heinäkuuta 2006 olen esittänyt käsitykseni aurinkofuusiosta, siis vetypommit aurinkoukkosen aiheuttamina. Vrt. myös aihe " VETYPOMMIT ja kova lasku". Asettakaapa tämä rinnalle aiheen " Päivitystä ihmeelliseen vetovoimaan"!

ArKos itse
Miksi fuusioleimahdus ei jatku ketjureaktiona? Vapautuvien gammafotonien määrähän ja siitä seuraava lämpötila kyllä näyttäisi huomattavalta. Vaan kyseessähän nimenomaan ovat gammafotonit, eivät
elektronit. Gammafotonien törmäyksesta seuraa muunnosta harvaksoisempiin säteilylajeihin, ei mitään verhoa, josta seuraisi neutroni.
Toiseksi, törmäilevät lähinä protonit protoneja vasten, ja siitäkään ei seuraa mitään. Näin siis ei yleisesti ole edellytyksiä leimahduksen jatkumiselle, vaan se edellytysten on synnyttävä joka kerta uudestaan.

Kun USA uskalsi räjäyttää 1946 Prinz Eugenin vedessä, jo silloin siellä tätytyi olla varma käsitys, että mitään laajaa vetyfuusiota se ei aiheuta.

Leimahduksen yhteydessä kuitenkin myös heliumytimiä eli alfahiukkasia törmäilee toisiinsa, yksilöydinhiukkasiin ja myös raskaampiin ytimiin.
Prosessi jatkuu rautaan saakka. Näyttäisi, että tämä törmäily voi jatkua
jälkipolttona myös hetken hitusen varsinaisen leimahduksen jälkeen.
Että Auringossa ei voisi tapahtua fuusiota heliumia raskaammiksi alkuaineiksi, sen lie laitostiede itse yleisesti jo kumonnut.

Sen sijaan fissiokelpoiset raskaat alkuaineet yleisesti todetaan supernovien tuotteiksi.

Tässä puolestaan vastaus kysymykseen, johon laitostiede ei kykene antamaan vastausta: miksi fuusio tähdissä ei jatkukaan ketjureaktiona.
Sisustan jatkuvan fuusion periaatteella niin pitäisi käydä.

Huomaa, että jo tuolloin Sepi esiintyi palvelusintoisena jäävääjänä.
Into hallitukseen on kova. Eikä työväenalhaisolle tule antaa mitään oikeuksia eikä tunnustuksia.

Fysiikan harrastajia täällä löyty vähemmän kuin tekniikan ja energian.
Tässä aiheessa vasta 495 viestiä. Yhtään äänestäjää ei pikään aikaan.

Tähänkin ydinenergian gammafotoneista ydinhiukkasen keskuksessa, noin 28 prosenttia säteestä/läpimitasta. Miksi ne ovat kiltisti siellä, miksi eivät suuresta nopeusenergiastaan huolimatta lähde? Fotoneinahan niiden
ainelämpötila eli sisäinen lämpötila on A-0-pisteessä. Nehän ovatkin ydinhiukkasen sisuksissa kuin pakaste. Niissä ei ilmene mitään aktriivista liikettä, kun taas perusaine erillään niistä värisee jatkuvasti, ja tämä värinäkin pitää ne keskellä. Ainoastaan vetovoima kulkee esteettä niidenkin läpi, kuten kulkee myös avaruudessa kulevien fotonien tai
sm-hiukkasten läpi. Siten niiden vapatuminen fuuiossa näkyy massakatona.

Tarvitaan siis gammafotonien vapautumiseen fuusion poikkeuksellinen olosuhde, jossa perusaine korkeassa lämpötilassa on hataraa, ja liittymistapahtuma supistaen protonin tilaa päästää tarvittavan määrän ulos.

veijo
Seuraa 
Viestejä178
John Carter
Tässä saimme asialle varmat todisteet,sillä Arkos/Savorilta paloivat hihat.

Nyt olemme sinun mielestäsi yksi ja sama henkilö hra.Yksön kanssa,mutta voin kertoa,että kärsit juuri pahasta paranoiasta,sillä minä John Carter en ole esiintynyt tällä palstalla kuin tällä nimimerkillä pelkästään,koska minulla ei ole tarvetta huijata ihmisiä eri nickeillä uskomaan mitään huuhaa teorioita.

Olen laitostieteen opiskelussa aikoinaan teorioilleni vankan pohjan hankkinut ja minulla ei ole aikomustakaan ruveta laitostieteen kanssa tukkanuottasille niin kuin sinulla,joka kärsit erittäin ilmeisestä Einstein syndroomasta,yrittämällä todistella jokaiselle ihmiselle kenen kanssa pääset kommunikoimaan tehneesi vähintään yhtätärkeän läpimurron fysiikassa,kuin Einstein aikoinaan.

Einstein syndroomasta paras todiste lienee Tiede palstalle lähettämäsi n.8000 viestiä täyttää huuhaata,jolla uskottelet itsellesikin tehneesi jonkun ainutlaatuisen teorian.

Et ole ikinä keksinyt yhtäkään teoriaa,mikä pystyttäisiin tieteen avulla oikeaksi toteamaan,koska teoriasi ovat vain sanahelinää,jotka ovat lisäksi itsesi keksimää terminologiaa.

Fysiikassa ja matematiikassa pätevät tietyt säännöt ja lainalaisuudet,jotka eivät näytä sinua koskevan,koska et ymmärrä niistä mitään.

Hakeudu hyvä mies ajoissa kotikaupungissasi KUOPIOSSA,sijaitseviin hoitolaitoksiin,joko Julkulan mielisairaalaan tai sitten Niuvanniemeen.

Jos et niihin sisälle pääse niin hanki itsellesi yksityispuolelta ammattitaitoinen psykiatri nyt heti niin saattaa olla vielä jotakin pelastettavissa siellä pääsi sisällä.

Kuopiossa on kuulemma useita vaivautuneita ihmisiä,joille olet yrittänyt teoriaasi väkisin tuputtaa ja jotka eivät siitä enää haluaisi ikinä kuullakkaan,joten tee myös itsellesi palvelus ja mene vaikka sinne Julkulan mielisairaalaan,niin minä takaan,että sieltä löydät sielun tovereitasi,jotka jaksavat teoriaasi kuunnella ja ehkä myös sitä kanssasi kehittämään rupeavat.

Ajattele nyt,saisit joka päivä puhua siitä samalla taajuudella kanssasi olevalle kuulijakunnalle.

http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtop ... ht=#243370

John Carter
Sääliksi käy sinua J.S,miksi huijjaat täällä ihmisiä ja itseäsi huuhaa teorioillasi.

Eikö olisi jo aika paljastaa oma nimesi ja se,että olet nimimerkkien Arkos/Savor/Jukteri/Joulupukkisavosta/E=tila ym..takana.

Lapsikin sen jo huomaa,koska useimmissa Arkosin tai Savorin avaamassa aiheessa kukaan muu ei ota aiheeseen kantaa,kuin sinä itse aina joko Arkosina tai Savorina,kehuen aina puolin ja toisin itsesi huuhaa teorioita.

Voisit kertoa myös sen,että kaikki edellämainitut nickisi asuvat Kuopiossa ja vieläpä samassa osoitteessa,jota en viitsi tässä nytten paljastaa.

Minulla on Kuopiossa varma tietolähde,joka asian minulle paljasti,koska sattuu sinut tuntemaan.

Lopettaisit sen,että Arkosina avaat keskustelun aiheen ja Savorina sitten sitä puolustelet vai millä selität sen,että niissä aiheissa ei juuri muut keskustele kuin sinun omat nickisi ja jos arkistoja tutkii niin jokainen sen huomaa,että Arkos ja Savor eivät koskaan keskustele eri aiheissa,eivätkä ikinä ole ristiriidassa keskenään vaan ylistävät toistensa apukouluteorioita,jotka ovat rankassa ristiriidassa laitostieteen kanssa.

Ei kukaan muu tälläkään palstalla allekirjoita väitteitäsi,kuin korkeintaan muutamat teinit/asioista tietämättömät joille tekstisi näyttävät"tieteellisiltä",koska olet kehittänyt niille oman terminologiasi,joka muuttuu mielialasi mukaan,niin kuin myös teoriasi.

http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtop ... ht=#243364

ällöttää
John Carter
Sääliksi käy sinua J.S,miksi huijjaat täällä ihmisiä ja itseäsi huuhaa teorioillasi.

Eikö olisi jo aika paljastaa oma nimesi ja se,että olet nimimerkkien Arkos/Savor/Jukteri/Joulupukkisavosta/E=tila ym..takana.

Lapsikin sen jo huomaa,koska useimmissa Arkosin tai Savorin avaamassa aiheessa kukaan muu ei ota aiheeseen kantaa,kuin sinä itse aina joko Arkosina tai Savorina,kehuen aina puolin ja toisin itsesi huuhaa teorioita.

Voisit kertoa myös sen,että kaikki edellämainitut nickisi asuvat Kuopiossa ja vieläpä samassa osoitteessa,jota en viitsi tässä nytten paljastaa.

Minulla on Kuopiossa varma tietolähde,joka asian minulle paljasti,koska sattuu sinut tuntemaan.

Lopettaisit sen,että Arkosina avaat keskustelun aiheen ja Savorina sitten sitä puolustelet vai millä selität sen,että niissä aiheissa ei juuri muut keskustele kuin sinun omat nickisi ja jos arkistoja tutkii niin jokainen sen huomaa,että Arkos ja Savor eivät koskaan keskustele eri aiheissa,eivätkä ikinä ole ristiriidassa keskenään vaan ylistävät toistensa apukouluteorioita,jotka ovat rankassa ristiriidassa laitostieteen kanssa.

Ei kukaan muu tälläkään palstalla allekirjoita väitteitäsi,kuin korkeintaan muutamat teinit/asioista tietämättömät joille tekstisi näyttävät"tieteellisiltä",koska olet kehittänyt niille oman terminologiasi,joka muuttuu mielialasi mukaan,niin kuin myös teoriasi.

http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtop ... ht=#243364

Tosiaan " ällöttää". Sinäkin perkeleen pikkurenki osoittamassa fasisteille palvelusintoasi.

John Carter

Eikö olisi jo aika paljastaa oma nimesi ja se,että olet nimimerkkien Arkos/Savor/Jukteri/Joulupukkisavosta/E=tila ym..takana.

Lapsikin sen jo huomaa,koska useimmissa Arkosin tai Savorin avaamassa aiheessa kukaan muu ei ota aiheeseen kantaa,kuin sinä itse aina joko Arkosina tai Savorina,kehuen aina puolin ja toisin itsesi huuhaa teorioita.

Lopettaisit sen,että Arkosina avaat keskustelun aiheen ja Savorina sitten sitä puolustelet vai millä selität sen,että niissä aiheissa ei juuri muut keskustele kuin sinun omat nickisi ja jos arkistoja tutkii niin jokainen sen huomaa,että Arkos ja Savor eivät koskaan keskustele eri aiheissa,eivätkä ikinä ole ristiriidassa keskenään vaan ylistävät toistensa apukouluteorioita,jotka ovat rankassa ristiriidassa laitostieteen kanssa.

ArKos tekee tiedettä, jopa nobelin arvoista,jos vain huomattaisiin.
Savor on vain trollaava häirikkö.

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6895

ArKos: "Tässä puolestaan vastaus kysymykseen, johon laitostiede ei kykene antamaan vastausta: miksi fuusio tähdissä ei jatkukaan ketjureaktiona. "

Auringon kokoisen tähdenhän pääasiallinen energiantuottaja on PP-reaktio. Nyt vain on niin, että protonilla on KESKIMÄÄRIN aikaa n 1,4 x 10^10 vuotta olla osallistumatta reaktioon. Tämä on sattumoisin sama kuin kosmoksemme ikä tällä hetkellä. No, selitys sille, että auringossa yleensä tapahtuu näitä reaktioita, on protonien jumalaton lukumäärä. Pääsarjan tähti on nimenomaan tasapainossa reaktioidensa suhteen.

Jos sisuksessa olis protoneita " jumalaton määrä", tähti poksahtaisi ja isompi räjähtäsi, kuten tähden vkaan elämän lopuksi käykin.

Vetypommileimahdus ei koskaan jatku ketjureaktiona. Gammasäteily
ei johdat ketujunaja jatkuvaan lämpötilaan, vaan hajottaa sen " jumalattoman määärn" protoneja. Vetypommileimahduksen on synnyttävä yhä uudelleen, aurinkoukkosen aiheuttaman epäpuhtaassa aineessa.

Laitostiede on itse todennnut, että Auringon infrapuna on laitostieteen
kuvitelmaa vähäisempi. Eli Aurinko on kirkkaampi, ja valon spektri paljon laajempi, kuin laitostieteen mukaan pitäisi olla. Eli Auringon lämpö sen sisässä on laaejmmin jakautunut ja paljon laajemmalla alueella syuntyvä kuin pitäsi olla. Syvin sisus ei puolestaan ole 15 miljoonaa astetta, vaan korkeitnaan miljoonan. Korkea leimahduslämpötila syntyy sähkönpurkauksissa epäpuhtaassa aineessa ukkosella yhä uudelleen.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat