Seuraa 
Viestejä45973

Avaan tämän aiheen Aslakille, sillä hänellä tuntuu olevan aiheesta loputtomasti kerrottavaa eri aihealueilla ja eri säikeissä. Johdatukseksi aiheeseen pari lainausta Aslakilta. Toivon jatkokeskustelut aiheesta käytävän tässä säikeessä (ei ainakaan nykymalliin siellä sun täällä.)

Ketjusta TIEDE VS. USKONTO sivulta 2:

Aslak
Hurskis kirjoitti:

Pohdit, että uskontojen lähtökohtana on ikivanha tiede.

Kysyn, että oliko tämä tiede lähtökohtaisesti havainnointia maailmasta ja luonnonlaeista vai rakentuiko tämä tiede tarkemmalle ymmärrykselle sitä aiemmista uskonnollisista päätelmistä, jotka oletettavasti perustuivat siihen, että luonnon ilmiöitä ei tarpeeksi ymmärretty.

Aslak
Muinainen tiede oli pitemmälle kehittynyttä mitä saatamme edes aavistaa.
Luullaan että vasta mejän aika on kaiken keksinyt.
Mutta toisin on asiat. Kreikkalaiset viisaat opiskelivat tieteitä ( siis oikeita tieteitä egyptiläisissä temppeleissä, etupäässä Saisin temppeleissä)
Egyptissä. Sieltä Demokriittos toi tullessaan atomimallinsa, joka on varsin "moderni". Pythakoras toi matematiikkansa "opintomatkoiltaan" Intiaan.
Lukekaa mitä kreikkalaiset tiesivät ,mistä het saivat tietonsa.
Eteenne avautuu toisenlainen kuva historiasta.

Eräs lainaus.
Emepht, ylin ensimmäinen prinsiippi, synnytti munan,( kuvaus ajasta ennen alkuräjähdystä)
jonka päällä se hautoi kyllästäen sen aineksen omalla elävöittävällä olemuksellaan, ja siinä oleva itu kehittyi; Ptah, aktiivinen luova voima, tuli esiin siitä ja alkoi työnsä.( Alkuräjähdys , kosmoksen synty) Panemalla liikkeelle voimat, jotka piilevät hänen hengityksestään eli tahdostaan syntyneen kosmisen aineen rajattomuudessa, tämä kosminen aine, astraalivalo, eetteri, tulisumu, prinsiippi - nimillä ei ole väliä - tämä luova voima, Ptah eli nykyajan filosofian mukaan evoluutiolaki muovasi auringot, tähdet ja kuut, asetti ne paikoilleen muuttumattomien harmonian lakien mukaisesti ja kansoitti ne "kaikenlaisilla elämän muodoilla ja laaduilla".
( tämä poikkeaa raamatusta siinä että myönnetään elämälle mahollisuus muuallakin avaruuvessa ,mitä emme ole kyenneet toistaiseksi toteamaan, mutta toisaalta emme myöskään kykene elämän mahollisuutta muilla aurinkokuntamme ulkopuolisilla planetoilla kieltämään)

On helppo todistaa, että kosmogoniset legendat ympäri maailmaa pohjautuvat muinaisten ihmisten tuntemukseen niistä tieteistä, jotka nykyäänkin tukevat evoluutio-oppia. Lisätutkimus voi osoittaa, että he olivat paljon perehtyneempiä kuin me nykyään varsinaiseen evoluutioon; he ottivat huomioon sekä fyysisen että henkisen puolen. Evoluutio oli muinaisaikojen filosofeille yleispätevä väittämä, oppi, joka sisälsi itseensä kaiken ja kumoamaton luonnonlaki; nykyajan evoluutio-opin kannattajat pystyvät esittämään meille pelkkiä spekulaatioita ja osittaisia melkein negatiivisia väittämiä. Nykyajan viisauden edustajien on turha lopettaa keskustelu asiasta ja uskotella, että ongelma on ratkaistu pelkästään sillä, että Mooseksen kirjan hämärät lauseet eivät sovi yhteen "eksaktin tieteen" tarkkojen selitysten kanssa.

Niinkuin näilläki sivustoilla on keskitytty herjaamaan raamattua ,ja sen
kuollutta kirjaimellista ilmoitusta.
Raamattu ei ole mikään selväsanainen kirjaimellisesti otettava kirja.

Maimonideen ohella muutkin juutalaiset auktoriteetit ovat myöntäneet, että Raamattuun sisältyvät kirjoitukset ovat allegorioita. Esimerkiksi Josefus mainitsee Mooseksen "filosofoineen" (puhuneen vertauskuvallisesti) kirjoittaessaan Ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Koska tiede laiminlyö Raamatun todellisen merkityksen selvittämisen ja täten antaa koko kristikunnan uskoa yhä edelleen juutalaisen teologian kirjaimelliseen tulkintaan, se kaikessa hiljaisuudessa on liitossa fanaattisen papiston kanssa. Sillä ei ole minkäänlaista oikeutta nauraa kirjoituksille, joita ei ikinä ole edes kirjoitettu siinä mielessä, että ne saisivat jonkin vieraan uskonnon käsissä tällaisen todella oudon tulkinnan. Murheellisin piirre kristikunnassa on, että heidän pyhimmät kirjoituksensa kääntyvät heitä vastaan.
Kukaan ei enää usko raamatun kuollutta sanaa.
Tästä syntyy ristiriita uskonnon ja tieteen välille.
Toellisuuvessa ristiriita on hyvinki keinotekonen, johtuen siittä että raamattu oli suunnattu suurille kansanjoukoille , pitämään näitten
usein oikeutetut halut kurissa. Halut jotka kohistuivat valtaan ja myöskin taloutellishen puolhen.

Mutta se että uskontojen lähtökohtana olisi ollut eksakti, selvästi
kokeellisuuteen perustuva tiede on monille uskonnon tutkijoille itsestään selvyys. Mutta nykyisen kulttuurimme on vaikeata myöntää, emme ole ensimmäinen kehittynyt ihmisrotu tällä pallolla.
Meitä ennen on ollut ihmisiä, jotka ovat kyenneet tekemään ympäristöstämme samoja johtopäätöksiä kuin mihin met olemme tulleet.
1
Selvimpinä merkkeinä tästä pijän muinaisten ihmisten korkeaa tietoa matematiikasta. Mihin helvethin kivikauven asukas olisi tarvinnut korkeampaa matematiikkaa yhtälöineen ?
Tai miten niissä oletetuissa olosuhteissa matematiikka olisi kehittynyt ?
Sillä ymmärtääkseni matematiikan kehittyminen vaatii aina järjestyneen
yhteiskunnan syntyäkseen. Kreikkalaiset eivät keksineet korkeampaa matematiikkaa, sen alkukoti on muinainen Intia sieltä Pythakoras sen meille toi.
2
Demokriittoksen kautta saatua tietoa atomeista.
Miten kiviä kalskuttelevat muinaisegyptiläiset olisivat päässeet aineen rakenteesta selville. Pyramiidien rakentajat tuskin tarvitsivat syvemmälle menevää tietoa , aineen rakenteesta, tai sitten emme ole ollenkhan ymmärtänhet miten pyramidit tehtiin.
3
Myöskin sitä että muinaisina aikoina tunnettiin sähkö, ainakin joissakin muodoissa. Mihin kivikauven ihminen tarvitsi sähköä ?

Väitän että aina on ollut olemassa suhteellisen korkealle kehittyneitä kulttureja, joitten parissa on ollut asialliseen tutkimukseen perustuvaa tiedettä. Osa korkeampaa osa matalampaa tasoltaan.
Samaan aikaan on muualla saattanut ( ja onkin ) vallinnut kivikausi.
Kuten mejänki aikana , met tutkimme avaruutta lennämme siellä
tunnemme atomien salat suhteellisen hyvin.
Mutta Borneon viidakoissa ei taijeta tuntea atomeja, ekä monikaan Afriikan heimo pystyisi edes lentokonetta valmistamaan , vaikka
raaka-aineet heille toimittasimmekin.
Uskoakseni näin on ollut kymmeniä tuhansia vuosia. On ollut korkeakulttureita ,jotka ovat saavuttaneet hämmästyttävän tietämyksen
tason, samaan aikaan muualla on eletty kivikautisessa keräilytalouvessa.

Mitä kauemmas historian hämärään menemme tutkimuksissamme , sitä hämmästyttävämpiä löytöjä teemme.
Vaikka emme nyt kaikkea saatakhan ihan Wikkipediasta tarkistaa,
mutta muinaiset kirjat kertovat ihmeellisistä asioista.
Mahabharadassa kerrotaan aseista joitten voimasta kaupunki hajosi kivikasoiksi, elefantit kärventyivät pystyyn kuoliaiksi kymmenien kilometrien päässä. Ihmisillekkin tuli oireita märkiviä paiseita, hiukset lähtivät päästä useat saivat palovammoja , puutkin hiiltyivät kaukana aseen käyttökohteesta. Elikkä asioita jokka tulivat meille tutuiksi Hiroshimasta ja Nagasakista.

Jos oletetaan että nykytulkinta historiastamme on oikea, niin miten helvetissä kivikautinen kirjailija on pystynyt asiallisesti kuvaamaan atomipommin vaikutuksia ?

On monia muitakin asioita jokka osoittavat selvästi ,että olemme
vähätelleet muinaisen ihmiskunnan tietotasoa.
Mayojen kalenteri osoittaa , että muinaisuudessa seurattiin tähtitaivaan
ilmiöitä varsin tarkasti. Ilman kelloja tai muita ajanottovälineitä pystyttiin luomaan kalenteri jopa nykyistäkin kalenteria tarkempi, pitkillä ajanjaksoilla. Miten se olisi muka mahollista ilman tosi pitkää tähtitaivaan seuraamista ?
Mayat tunsivat muuten maan pressessoinninkin, joka on ajanjaksoltaan
noin 25000 vuotta. Tässä ajassa maa pyörii akselinsa ympäri 9 miljoonaa kertaa. Niin että jos nyt ajatellaan senaikaista tiedettä nykysten kriteerien valossa niin, Mayojen olisi pitänyt seurata tähtitaivaan liikkeitä vähintäinkin tuon 25000 vuotta, saadakseen selville kuinka kauon maalla menee yhteen pressession aiheuttamaan heilahdukseen.
Elikkä tässä tapauksessa kierrokseen jonka oletettu napalinjan jatke tekee tähtitaivaalla.

Jos emme halua "myöntää Mayoille niin pitkää ikää" , niin mikä on selitys olemassa olevalle Mayakalenterille ?
Toinen mahdollisuus on että Mayat perivät tietonsa heitä edeltäneiltä kulttuureilta. Mutta se vain siirtää ongelman kauemmaksi menneisyyteen, yhä syvemmälle kivikauteen. Mutta varmasti näillekkin ongelmille on olemassa ratkaisunsa, se saattaa löytyä muinaisesta tieteestä joka olikin oletettua edistyneempää.

Jos luetteloihan kaikki mitä muinaiset ihmiset eliympäristöstään tiesivät,
niin on hankala selittää tätä tievon määrää ilman tiedettä, joka on vähintäinkin mejän 1800 luvun tieteen tasolla.
ja tuore viesti ketjusta Kysymyksiä, joita kretiinit eivät "huomaa", sivulta 12:

Aslak
No jopa Aku -Ankkaki alko " vääkkymhän " vastoin parempaa tietoa.
>Senku alat selittelemhän:
1
miten ja mistä muinaiset tiiethin maan pallomaisen muovon ??
Tämä maan muoto on ollut tunnetua jo ainaki 5000 vuotta, mutta luulisin paljon enemmänki.
2
Miten muinaiset osasivat ajatelle maan olleen joskus muodossa jossa se ei ollut kiinteä ? Vaan jopa ihan oikhein osasivat " kuvitelle maan olleen Avaruuden pölystä vähitellen kiinteytyneen planeetan?"
3
Miten ja mistä uskoisit nuin 5000-7000 vuotta sitten tulleen ihmisille tiedon että maa kiertää aurinkoa ?? (Sillä tehtyään "sellaista mitä sen ei pitäisi tehdä", Anaahita (Anaitis tai Nana, perisialaisten Venus), joka edustaa legendassa maapalloamme, tuomitaan kiertämään aurinkoa.)

Näihin kun vastaat oikein voihan alkaa keskustelemhan , onko kaikki maailman myytit silkaa roskaa ja paskaa. Osa myyteistä kun on
todistettu paikkansa pitäviksi . Kuten myytit Troijasta esimerkiksi.
Vai minkälaisen todisthen oikeasthan vaajittas , jotta tunnustettaisiin
että joskus on ihmiskuinta kohonnut tasolle jolle met olemme vasta nyt päässeet. Ihmiskunta on tuhonnut itsensä ja luonnon itsensä lainomaisen
kontrollin mukhan tullee tuhoamhan itsensä, kunnes kehittää kultuurin ja yhteiskunnan jossa oikeat ihmisarvot ovat kunniassaan.
Kukaan ei riistä muita ei sorra heikompiaan, vasta semmoisella ihmiskunnalla on mahollisuus kehittyä ohi tästä "pullonkaulasta" johon
edeltäjämme sortuivat, jättäen loistavasta muinaisuudestaan vain "myytit jäljelle".
Me emme edes usko niitä vaikka ne kuinka hyvin meille perusteltaisiin, niimpä olemme tuomittuja sortumaan samaan ahtaaseen pullonkaulaan.
Emme nykyisellä epäuskoisuudellamme voi läpäissä meille asetettuja ehtoja, ehtoja joita ei mikään jumala asettanut vaan yksinkertainen evoluution laki. Seisomme tuntemattomien esteitten edessä atomipommeinemme, toinen toistamme tönien pommit herkässä kuin lännenmiehillä goltit.
Muutamat ihmiset varoittavat, tässä on oltu ennenkin , muistakaa muinaiset myytit , ja paskat kohta paukkuu ja sienipilvet leviävät kaikkialle. Silloin kaikki on myöhäistä . ku paska on jo housuissa.

Jos joku ihmettelee, miksi avaan ketjun Aslakin puolesta, niin teen sen helpottaakseni näiden Aslakin mietteiden ruuhkaa mm. omissa ketjuissani, jotka eivät juurikaan ole käsitelleet ko. aihetta. Olen useampaan otteeseen kertonut Aslakille avaavani hänelle tällaisen ketjun, jos tarve näyttää edelleen vaativan, ja nyt sen sitten tein.

Joten aiheesta kiinnostuneet, olkaapa hyvä.

  • ylös 0
  • alas 1

Kommentit (1)

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

Ai että ihan "omistat" jotkut viestiketjut ??

Ja mie pölöjä ku olen luullu että non Tiede lehen omistamia , ko se
Tiedelehti ylläpittää tätä keskustelutouhua.
En mie ainakhan tästä internetistä omista ees yhtä pilkkua enkä pistettä.
Kiitän vain niitä , jokka meille tolloille antavat mahollisuuven purkaa suuria luuloja ittestämme näille sivuille.

Enkä mie muuten muttako se pittää vähän välijä muistuttaa , että älkää te solvakko Raamattua älkääkkä muinasten tietoa , jos että kummastakhan mithän tiijjä.
Niin että turha ketju , mutta johan tähän bittiavaruuthen" kettinkiä soppii".

Jaa että ihan minulle tämän aukaset , no kiitos ny vain .
Mutta pullo Nappolejoonia olis maistunu makeammalta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat