Seuraa 
Viestejä45973

Aurinko, sen säde noin 695 000 km eli noin 2.3 valosekuntia. Tästä se poistaa fuusion tuottamana fotonienergiana avaruuteen ehkä noin kymmeneksen. Etäisyydet lähimpiin tähtinaapureihin muutaman valovuoden. Joten se, mitä Auringosta kymmenen miljardin vuoden aikana poistuu, on pienen pientä täyttämään tyhjyyttä.

KORJAAN. Tuohon kohtaan tässä viestissä joudun esittämään tarkennuksen. Kymmenen prosentin poistuma tarkoittaa poistumaa vedystä. Tästä kuitenkin on vapautuvaa, siis fotoneina lähtevää, ydinenergiaa, vain 1/45. Muu osa massasta kertyy Aurinkoon raskaiksi alkuaineiksi, ja lopulta muodostaen kehän ja romahtaen kasaan aiheuttaa auringon lopun.

Toinen näkökohta. Vaikkapa näkyvän valon aallonpituus eli jaksoväli
alle miljoonasosametrin. Fotonisäteen jakso koostuu sekä yksilöfotoneista että toisiaan seuraavien fotonein jaksosta. Vertaa tähän fotonia muodostavien kiteiden laskennallinen ulottuvuus 10^-23 m. Väliä jää vähintään kymmenesosatriljoona kertaa kiteen ulottuvuus.

Vertaa vielä protonin ulottuvuus 10^-15 m atomin läpomialtaa 100 000-kertaiseen ulottuvuuteen.

Kun esitetään yhä väite eetteristä, esitetään se vastoin suuren avaruuden tyhjyyttä. Ainetta riittää tyhjyyteen varsin vähän. Ja impulssit siinä sisältäisivät liikkuvaa ainetta/sykäys huomattavan vähän, mutta tarvitsivat sitä liikkeeseensä huomattavan paljon.
Ei ole laskutaitoa eetteriteoreetikoilla.

Laitostiede puolestaan on kyllä ajat sitten todennut, että eetteriä avaruudesta ei löydy, että tyhjää pitää. Se kuitenkin tiettävästi edelleen on pitänyt kiinni sykäysteoriasta. Tämä nojaa aineisesti mahdottomaan, aineettomien sykäysten teoriaan. Tai mihin lie?

Vedämme jälleen mukaan herrat Planckin ja Einsteinin sadan vuoden takaa. Planckin vaikutuskvanttivakio 6.62*10^-34 J, laskettava vaikutusmassa 7.36*10^-478 g, laskettava ulottuuvus siis 10^-23 m.
Fotoni on näiden jono, fotonisäde fotonien jono. Näin olen sanonut monta kertaa.

Noin. Ainoaksi mahdolliseksi matkamuodoksi läpi tyhjyyden jää kidemuoto, siis fotoniaineen oma liike valon nopeudella. Muuhun muotoon ei ole ainetta, ei eetteriä. Lisäksi itse Einstein sanoo, että valossa ei kulje aika, ei tapahdu sisäistä liikettä. Impulssi eli sykäys tarkoittaa liikettä. Se on vastoin Einsteinin kantaa jo sadan vuoden takaa.

Valohan ei jakaannu avaruudessa tasaisesti. Tähdistä sitä näyttää lähtevän ympärille ynnä kvasaareista paljon, muualla avaruudessa
sitä on vähän. Tämä ei vastaa eetterin tasaista jakaantumista, ja eetteriä olisi valoa varten huomattavasti liikaa paljon.

Mikrosäteily avaruudessa näyttäisi parhaiten vastaavan eetterin kuvausta joskus ennen. Se täyttää avaruutta jokseenkin tasaisesti, energian arvona 2.7 Kelvin-astetta, valo vain keskimäärin asteen. Se ei kuitenkaan ole mitään hienoainetta impulsseja varten, vaan säteilyä itseään, fotoneja, siis kidejonoja. Sen nopeus on muun fotonisen säteilyn mukaisesti valon, kun eetterin pitäsisi olla paikallaan. Sama huomautus koskee fotonista säteilyä kokonaisuudessaankin. Se on aineen valon nopeudella kantamaa energiaa, mutta ei liikettä aineessa. Päinvastoin, mitä tyhjempää matkalla, sitä paremmin liike valon nopeudella sujuu.

Mikrosäteily syntyy fotonien katkeamisesta niiden törmätessä toisiinsa =
yleinen punasiirtymä, niin olen sanonut. Mikrosäteily poistuu tyhjyydestä massoihin. Tähdet käyttävät sitä osaksi lähettämäänsä valoa, fotoneita. Tiheämassat puolesta lataavat kaikilla keräämillään fotoneilla vaikutushiukkasainetta vedyksi. Mikrosäteily ei ole jatkuvasti sama, kuten olisi eetteri, vaan jatkuvasti vaihtuva luonnonvara.

Planckin pienempi vaiktusvakio, lyhin värähdys 10^-43 s, johdettava ulottuvuus 10^-35 m, tästä johdettava massa 10^-83 g, vaikutusenergia
10^-69 J. Tälle, näille siruhiukkasille, olen selittänyt roolin vetovoiman välittäjänä. Tämäkään aine ei ole paikallaan, kuten eetteri, vaan liikkuu valon nopeudella kantaen energiaansa. Päinvastoin kuin oletettava eetteri se liikkuu kaiken aineen läpi, sitä sisältä kevyesti hangaten, ei ulkoisesti, kuten lähinnä esittää Savor. Muuta roolia en ole siruhiukkasille löytänyt.
Nekään eivät välitä mitään sykäyksiä. Ja myös ne ovat lähinnä massojen ympärillä. Niidenkin osalta avaruus on tyhjää.

Tämä melkoisessa määrin kertaus senkin takia, kun Enironin palstoilla esiintyy toinen ArKos, joka kertoman mukaan omaa tässäkin ihan toisen, täysin tosiasiain vastaisen kannan.

  • ylös 0
  • alas 0

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat